Dr. Öğr. Üyesi ORKUN COŞKUNTUNCEL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
1735
E-MAIL
:
orkunct@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 09:23:07
DÜZENLEME
:
2020-09-02 16:59:24
PUAN
:
15232
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 61.250
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. KARMA DENEMELERDE VE MODELLERDE ROBUST İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Danışman: Dr. Prof.Dr. Olcay ARSLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. KARMA DENEMELERDE, TASARIMLARDA VE MODELLERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Hamza EROL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
İL TEMSİLCİSİ TÜBİTAK BİLGİ VE TOPLUM BAŞKANLIĞI 2018-07-26 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-01-11 - 2023-01-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
2. KURT, G.; COŞKUNTUNCEL, O. Assessment of Elementary Mathematics Teachers’ Probability Content Knowledge in terms of Different Meanings of Probability. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2020, 11, 706-732. 0 + 0
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

2014
1. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; GÜL ÖZCİHAN, H.; SU, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2014, 5, 304-317. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2013
2. Coskuntuncel, O. The Use of Alternative Regression Methods in Social Sciences and the Comparison of Least Squares and M Estimation Methods in Terms of the Determination of Coefficient. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2151-2158. 1000 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. Sosyal Bilimlerde Alternatif Regresyon Yöntemi Kullanımı ve En Ku çu k Kareler ile M Tahmin Yöntemlerinin Belirleyicilik Katsayısı Açısından Karşılaştırılması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 2139-2158. 1000 + 0
10.12738/estp.2013.4.1867

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2005
1. COŞKUNTUNCEL, O. KARMA DENEMELERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ VE ROBUST M-TAHMİN EDİCİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF PURE AND APPLİED MATHEMATİCS , 2005, 24, 459-469. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
1. COŞKUNTUNCEL, O. Robust estimators for regression parameters of experiment with mixtures models. INTERNATİONAL J. OF PURE AND APP. MATH., 2005, 24, 459-469. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2018
1. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Middle school teachers’ opinions about using Vustat and Tinkerplots in the data processing in middle school mathematics. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 9, 1-36. 100 + 0
10.14527/pegegog.2019.001

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1540
2020
8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Investigation of Middle School Mathematics Teachers’ Opinions About FATİH Project. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 842-894. 200 + 0
10.14812/cufej.674680

2019
7. ÖZATA, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Eğitsel Matematik Oyunlarının Kullanımına İlişkin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 662-683. 200 + 0
2018
6. COŞKUNTUNCEL, O. Bounded-Influence Regression Estimation for Mixture Experiments. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1020-1037. 200 + 0
10.17860/mersinefd.443584

2014
5. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; ÖZCİHAN, H.; SU, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2014, 5, 304-317. 140 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/5000067806/5000077342

2011
4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
3. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000222/1002000135

2009
2. COŞKUNTUNCEL, O. Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M- Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİ ETKİNLİKLERİ HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. IHLARA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 3, 155-165. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2010
1. COŞKUNTUNCEL, O. Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kullanılması. EĞİTİM VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 100-108. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KİMSESİZ, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-020-4, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 184 Sayfa, Türkçe, Çetine, Karadağ, 2020. 0
2. POLAT, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Eğitim Bilimleri Alanınada Akademik Çalışmalar Cilt 1, ISBN: 978-625-7884-65-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 464 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. COŞKUNTUNCEL, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 253 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Başkaya, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 4+4+4 Education System . 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma Denemelerde Parametre Tahminleri İçin Yüksek Kırılma (Bozulma) Noktasına Sahip Robust Tahmin Ediciler. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Türkiye, 2006. 100

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, İzmir, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 382

8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ulusal Metematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

7. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Alglarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

6. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 32

5. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; SU ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

3. ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

2. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., 4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Yenilenen Ortaokul Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde Genelleştirilmiş M Tahmin Edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, Antalya, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 10

1. AVCI, E.; UYSAL, Ş.; ULUTAŞ, P.; SU ÖZENİR, Ö.; ÇELEBİYILMAZ, K.; COŞKUNTUNCEL, O., Teknoloji ve Drama Temelli Bir Matematik Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Bakışına Etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 10

Ulusal - Yürütücü 200

2. Robust Regresyon Tahmin Yöntemlerinin Eğitim Araştırmalarında Karşılaşılan Problemlerin Çözümünde Kullanılması, BAP, Proje No: , 12500 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması, BAP, Proje No: BAP-EF İM (OC) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. FeTeMM İle Bilim Her Yerde, , Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2016,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Esat AVCI, Ortaokul matematik öğretmenlerinin Vustat ve TinkerPlots yazılımlarının veri işleme öğrenme alanında kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Esengül POLAT, EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Hasibe ÖZCİHAN, İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Adem BAŞKAYA, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ İLE YENİDEN DÜZENLENEN ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz İMA101 Matematiğin Temelleri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMA303 İstatistik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS012 Oyunla Matematik Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Ma Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz BTA105 Bilişim ve Matematik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar İMS011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Ma Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar İMA202 Olasılık Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İMA102 Matematiğin Temelleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz BTA105 Bilişim ve Matematik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz İMA101 Matematiğin Temelleri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz İMS012 Oyunla Matematik Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNT 325 Sanat ve Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz SNT 325 Sanat ve Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar İMA102 Matematiğin Temelleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz BTA105 Bilişim ve Matematik Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNT 325 Sanat ve Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz YTÖ 518 Araştırma Yöntemleri 1: Nicel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ307 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ307 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 541 Matematiksel Düşünme Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 508 Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 4-0-4
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 539 Istatistiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz FEN 531 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Bahar MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN315 İstatistik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP209 Matematiksel İstatistik ( Seçm Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik ( Seçmeli Genel Kül Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF313 İstatistik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz OÖP313 İstatistik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 536 R Ile İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 1-2-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP411 Matrisler Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Güz MÖP 505 Regresyon Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Yaz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Yaz MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP 514 Sayma Kuralları ve Olasılık Te Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 506 Örnekleme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 515 İstatiksel Yöntemler Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar SNF110 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar FEN106 Genel Matematik II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar SNF110 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar MÖP314 Bilgi Des. Mat. Öğretimi ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP105 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP108 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar PDR218 Davranış Bilimlerinde İst. II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar MÖP314 Bilgi Des. Mat. Öğretimi ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar RPD206 İstatistik II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP404 Sanat ve Matematik ( Seç. II G Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz RPD203 İstatistik - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP409 Sonlu Matematik ( Seç. II Alan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz PDR219 Davranış Bilimlerinde İst. I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz SNF109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SOB215 Bilgisayar Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP211 Matematiksel Programlama ( Seç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD311 İstatislik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz MÖP305 İstatistik ve Olasılık I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Yaz MÖP306 İstatistik ve Olasılık - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Yaz EBD311 İstatistik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD311 İstatistik ( Seç. Gen. Kültür Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD311 İstatistik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Yaz EBD311 İstatislik* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Detay
Kurs, Milli Eğitim Bakanlığı , 2022-04-11 - 2022-04-15, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, .
Kurs, Milli Eğitim Bakanlığı , 2022-06-06 - 2022-06-14, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Coşkuntuncel, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 253 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Coşkuntuncel, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 253 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl