Dr. Öğr. Üyesi ORKUN COŞKUNTUNCEL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
1735
E-MAIL
:
orkunct@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 09:23:07
DÜZENLEME
:
2024-01-25 09:30:28
PUAN
:
15422
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 61.250
İngilizce, , YÖKDİL, 67.5
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MATEMATİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. KARMA DENEMELERDE VE MODELLERDE ROBUST İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Danışman: Dr. Prof.Dr. Olcay ARSLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. KARMA DENEMELERDE, TASARIMLARDA VE MODELLERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Hamza EROL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
İL TEMSİLCİSİ TÜBİTAK BİLGİ VE TOPLUM BAŞKANLIĞI 2018-07-26 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-01-11 - 2023-01-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
2. KURT, G.; COŞKUNTUNCEL, O. Assessment of Elementary Mathematics Teachers’ Probability Content Knowledge in terms of Different Meanings of Probability. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2020, 11, 706-732. 0 + 0
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

2014
1. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; GÜL ÖZCİHAN, H.; SU, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2014, 5, 304-317. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2013
2. Coskuntuncel, O. The Use of Alternative Regression Methods in Social Sciences and the Comparison of Least Squares and M Estimation Methods in Terms of the Determination of Coefficient. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2013, 13, 2151-2158. 1000 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. Sosyal Bilimlerde Alternatif Regresyon Yöntemi Kullanımı ve En Ku çu k Kareler ile M Tahmin Yöntemlerinin Belirleyicilik Katsayısı Açısından Karşılaştırılması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 2139-2158. 1000 + 0
10.12738/estp.2013.4.1867

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2005
1. COŞKUNTUNCEL, O. KARMA DENEMELERDE KÖTÜ KOŞULLULUK PROBLEMİ VE ROBUST M-TAHMİN EDİCİLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF PURE AND APPLİED MATHEMATİCS , 2005, 24, 459-469. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
1. COŞKUNTUNCEL, O. Robust estimators for regression parameters of experiment with mixtures models. INTERNATİONAL J. OF PURE AND APP. MATH., 2005, 24, 459-469. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 190
2023
2. COŞKUNTUNCEL, O.; KESER, M.; YURTALANOĞLU, O.; ARISOY, P.; SU ÖZENİR, Ö. INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS' SKILLS IN USING NATURE-RELATED LEARNING MATERIALS. İ-MANAGER'S JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 18, 17-29. 90 + 0
2018
1. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Middle school teachers’ opinions about using Vustat and Tinkerplots in the data processing in middle school mathematics. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 9, 1-36. 100 + 0
10.14527/pegegog.2019.001

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2023
1. COŞKUNTUNCEL, O.; KALE, F. EXAMINATION OF MATHEMATICS TEACHERS BELIEFS AND ATTITUDES REGARDING TEACHING STATISTICS. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 178-203. 100 + 0
10.48166/ejaes.1354640

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1540
2020
8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Investigation of Middle School Mathematics Teachers’ Opinions About FATİH Project. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 842-894. 200 + 0
10.14812/cufej.674680

2019
7. ÖZATA, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Eğitsel Matematik Oyunlarının Kullanımına İlişkin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 662-683. 200 + 0
2018
6. COŞKUNTUNCEL, O. Bounded-Influence Regression Estimation for Mixture Experiments. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1020-1037. 200 + 0
10.17860/mersinefd.443584

2014
5. AVCI, E.; SU ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O.; ÖZCİHAN, H.; SU, G. Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2014, 5, 304-317. 140 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/5000067806/5000077342

2011
4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000222/1002000135

3. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; İNANDI, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
2009
2. COŞKUNTUNCEL, O. Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
1. COŞKUNTUNCEL, O. Eğitimle İlgili Sapan Değer İçeren Veri Kümelerinde En Küçük Kareler ve Robust M- Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 251-262. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİ ETKİNLİKLERİ HAZIRLAMA YETERLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. IHLARA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 3, 155-165. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2010
1. COŞKUNTUNCEL, O. Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kullanılması. EĞİTİM VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 100-108. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KİMSESİZ, M.; COŞKUNTUNCEL, O. Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-020-4, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 184 Sayfa, Türkçe, Çetine, Karadağ, 2020. 0
2. POLAT, E.; COŞKUNTUNCEL, O. Eğitim Bilimleri Alanınada Akademik Çalışmalar Cilt 1, ISBN: 978-625-7884-65-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 464 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. COŞKUNTUNCEL, O. Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar, ISBN: 978-625-7502-86-3, Duvar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 253 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Başkaya, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Teachers’ Opinions About Mathematic Program Revised with 4+4+4 Education System . 3rd International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference, 2016-08-29, 2016-09-01, Mersin, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma Denemelerde Parametre Tahminleri İçin Yüksek Kırılma (Bozulma) Noktasına Sahip Robust Tahmin Ediciler. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2006-05-24, 2006-05-27, Antalya, Türkiye, 2006. 100

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde ve modellerde robust istatistiksel tahminler. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2004-05-20, 2004-05-21, İzmir, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 382

8. SARI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., FATİH Projesi Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Matematik Öğretiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ulusal Metematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

7. AVCI, E.; ÖZENİR, Ö.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Alglarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

6. SU, G.; ÖZENİR, Ö.; AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O., Türkiye'de Matematik Eğitimi Alanında Üstün Yetenekliler/Zekâlılar ile İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi . Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 32

5. DUMAN, A.; COŞKUNTUNCEL, O., Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Analoji Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

4. AVCI, E.; COŞKUNTUNCEL, O.; SU ÖZENİR, Ö., Orta Öğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

3. ÖZCİHAN, H.; COŞKUNTUNCEL, O., Ortaokul Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

2. BAŞKAYA, A.; COŞKUNTUNCEL, O., 4+4+4 Eğitim Sistemi Ve Yenilenen Ortaokul Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

1. COŞKUNTUNCEL, O.; ARSLAN, O., Karma denemelerde Genelleştirilmiş M Tahmin Edicileri. 4. İstatistik Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, Antalya, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 10

1. AVCI, E.; UYSAL, Ş.; ULUTAŞ, P.; SU ÖZENİR, Ö.; ÇELEBİYILMAZ, K.; COŞKUNTUNCEL, O., Teknoloji ve Drama Temelli Bir Matematik Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Bakışına Etkisi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 10

Ulusal - Yürütücü 200

2. Robust Regresyon Tahmin Yöntemlerinin Eğitim Araştırmalarında Karşılaşılan Problemlerin Çözümünde Kullanılması, BAP, Proje No: , 12500 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Robust regresyon tahmin yöntemlerinin eğitim araştırmalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması, BAP, Proje No: BAP-EF İM (OC) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

1. Ekosistemin Matematiğine Dijital Yaklaşımlar, TÜBİTAK, Proje No: , TL, Uzman, 2023,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. FeTeMM İle Bilim Her Yerde, , Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2016,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Esat AVCI, Ortaokul matematik öğretmenlerinin Vustat ve TinkerPlots yazılımlarının veri işleme öğrenme alanında kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Esengül POLAT, EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Hasibe ÖZCİHAN, İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Adem BAŞKAYA, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ İLE YENİDEN DÜZENLENEN ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Coşkuntuncel, O.; Kale, F. EXAMINATION OF MATHEMATICS TEACHERS BELIEFS AND ATTITUDES REGARDING TEACHING STATISTICS. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 178-203.
10.48166/ejaes.1354640
Coşkuntuncel, O.; Keser, M.; Yurtalanoğlu, O.; Arısoy, P.; Su özenir, . INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS' SKILLS IN USING NATURE-RELATED LEARNING MATERIALS. İ-MANAGER'S JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 18, 17-29.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kurt, G.; Coşkuntuncel, O. Assessment of Elementary Mathematics Teachers’ Probability Content Knowledge in terms of Different Meanings of Probability. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2020, 11, 706-732,
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl