Doç. ÖZGE USLUCA ERİM

Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil Anasanat Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
ozgeusluca@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 12:18:06
DÜZENLEME
:
2024-04-24 12:40:02
PUAN
:
5830
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 77.5
İngilizce, b, YÖKDİL, 77,50
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS TEKSTİL MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005
SANATTA YETERLİLİK TEKSTİL MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Arşivdeki El Sanatlarından Sanatsal Tekstillere Danışman: Dr. Yrd. Doç. Cemile Tuna, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil Anabilim Dalı, İstanbul , Türkiye, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarihi Dokuma Kumaşların Koruma ve Onarım Yöntemleri Danışman: Dr. Doç. Dr. Recep Karadağ , Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil Anabilim Dalı, İstanbul , Türkiye, 2005.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-04-28 - Devam ediyor
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2022-12-23 - 2025-12-13
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2022-12-23 - 2025-12-13
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2022-12-23 - 2025-12-13
DEKAN YARDIMCILIĞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-07 - 2014-01-15
Uluslararası - Diğer 100
2019
1. USLUCA ERİM, Ö.; GEZİCİOĞLU, F.; ERİM, M. GELENEKSELDEN GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE YER YAYGILARINDA KULLANILAN BASKI/BOYAMA TEKNİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. JOURNAL OF ARTS, 2019, 2, 47-62. 100 + 0
10.31566/arts.2.004

Uluslararası - Alan endexleri 300
2021
3. ÖZDEMİR UYSAL, B.; USLUCA ERİM, Ö. YARATICILIK BAĞLAMINDA HALI TASARIM YARIŞMASI, UYGULAMA SÜREÇLERİ ve SEKTÖRE FAYDALARI. SOCRATES JOURNAL OF INTERDİSCİPLİNARY SOCİAL STUDİES, 2021, 7, 75-86. 100 + 0
2. USLUCA ERİM, Ö.; GEZİCİOĞLU, F.; BEŞEN YALÇIN, M. ÜÇ BOYUTLU SANATSAL DOKUMALAR/DOKUMA HEYKELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOCİAL SCİENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2021, 6, 16-35. 100 + 0
10.31567/ssd.404

2019
1. USLUCA ERİM, Ö. TÜRKİYE’DEKİ TEKSTİL TASARIM YARIŞMALARININ TASARIMCIYA VE SEKTÖRE KATKILARI. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2019, 35, 376-383. 100 + 0
10.16990/SOBIDER.4883

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2. USLUCA ERİM, Ö. SANATSAL BİR İFADE ARACI OLARAK TEKSTİL. IDİL JOURNAL OF ART AND LANGUAGE, 2019, 8, 263-273. 100 + 0
10.7816/idil-08-54-18

2017
1. USLUCA, Ö.; DEMİR, H.; GEZİCİOĞLU, F. KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA İLİŞKİN PAYLAŞIMLI BİR ÇALIŞMA "MEZİTLİ DOKUMA PROJESİ" . IDİL JOURNAL OF ART AND LANGUAGE, 2017, 6, 2933-2948. 0 + 0
10.7816/idil-06-38-20

Ulusal - Diğer 40
2022
1. GEZİCİOĞLU, F.; ATALAYER, G.; BEŞEN YALÇIN, M.; DEMİR, H.; USLUCA ERİM, Ö.; BALOTA, B.; VARDAR, M. Kültürel Bir Mirasın Canlandırılması Üzerine Deneysel Atölye Uygulamaları -1- “Sedefli Battaniye İçin Usta Öğretici Eğitimi”. GÖRÜNÜM, 2022, , 15-34. 40 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2012
1. USLUCA, Ö. Giyim Modası ve Güncel Sanat İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme Pop Art. AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012, 4, 44-47. 0 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. USLUCA ERİM, Ö.; GEZİCİOĞLU, F.; DEMİR, H. Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Kitap 1, ISBN: 978-605-2292-94-5, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 266 Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 750

16. GEZİCİOĞLU, F.; USLUCA ERİM, Ö.; BEŞEN YALÇIN, M., SANATTA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: TEKSTİL OLUŞUMLAR. 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2021-12-17, , ANKARA, Türkiye, . 200

15. USLUCA ERİM, Ö., TEKSTİL SANATINA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ. PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ - V, 2021-02-07, 2021-02-08, PARİS, Fransa, . 200

14. USLUCA, Ö., KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AÇISINDAN GELENEKSEL DOKUMACILIK. ULUSLARARASI GÜLNAR SEMPOZYUMU, 2016-08-20, 2016-08-30, MERSİN, Türkiye, . 0

13. Usluca, Ö., KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AÇISINDAN “GELENEKSEL DOKUMACILIK. Uluslararası Gülnar Sempozyumu, 2016-08-20, 2016-08-30, Mersin, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

12. USLUCA, Ö.; DEMİR, H.; GEZİCİOĞLU, Y., Mezitli El Dokumacılığı. 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, 2016-03-21, 2016-03-23, İSTANBUL, Türkiye, . 0

11. Usluca, Ö.; Demir, H.; Gezicioğlu, Y., Mezitli El Dokumacılığı . 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, 2016-03-21, 2016-12-23, İstanbul , Türkiye, 2016. 0

http://tem.teknoloji.marmara.edu.tr/etkinlikler/

10. ATALAYER, G.; ÖZDEMİR, B.; USLUCA, Ö., A Shared Production And Creative Art Project “Dokumaca”. ITCC 2015, 2015-11-04, 2015-11-06, İSTANBUL , Türkiye, 2015. 0

9. ATALAYER, G.; ÖZDEMİR UYSAL, B.; USLUCA ERİM, Ö.; AMANJANI, S., Paylaşımlı Bir Üretim Eylemi ile Sanatsal Bir Yaratıcılık Projesi Dokumaca A Shared Production And Creative Art Project Dokumaca. International Textiles and Costume Congress, ITCC 2015, 2015-11-04, 2015-11-06, İSTANBUL, Türkiye, . 150

8. USLUCA, Ö., Gelenek ve Modernlik Bağlamında Kültürel Dokumaların Dönüşümü. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İZMİR, Türkiye, . 0

7. USLUCA, Ö., Gelenek ve Modernlik Bağlamında Kültürel Dokumaların Dönüşümü. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 2014-10-20, 2014-10-25, İZMİR , Türkiye, 2014. 0

6. USLUCA , Ö., Giyim Modası ve Güncel Sanat İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme-Pop Art. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, 2012-10-08, 2012-11-09, ANTALYA , Türkiye, 2012. 0

5. ATALAYER , G.; USLUCA , Ö., Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yaşayan Dokuma Müzesi. 8. Milletlerarası Türk Kültürü Kongresi, 2011-11-21, 2011-11-24, İZMİR , Türkiye, 2011. 0

4. ATALAYER, G.; USLUCA, Ö., Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yaşayan Dokuma Müzesi. 8. Milletlerarası Türk Kültürü Kongresi, 2011-11-21, 2011-11-24, İZMİR, Türkiye, . 0

3. ATALAYER, G.; USLUCA, Ö., Karadeniz’de Kültürel Kimlikli Dokumalar İçin Bölgesel Bir Müze. 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 2011-10-06, 2011-10-09, SİNOP , Türkiye, 2011. 0

2. ATALAYER, G.; USLUCA ERİM, Ö., Karadeniz de Kültürel Kimlikli Dokumalar İçin Bölgesel Bir Müze. 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 2011-10-06, 2011-10-09, SİNOP, Türkiye, . 200

1. USLUCA, Ö., Bir Teknik, Özgün Uygulama, Etkileşim ve Yenilik. İmece 2009, 2009-10-18, 2009-10-24, ESKİŞEHİR , Türkiye, 2009. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 40

3. GEZİCİOĞLU, F.; ATALAYER, G.; BEŞEN YALÇIN, M.; DEMİR, H.; USLUCA ERİM, Ö.; BALOTA, B.; VARDAR, M., Kültürel Bir Mirasın Canlandırılması Üzerine Deneysel Atölye Uygulamaları -1- “Sedefli Battaniye İçin Usta Öğretici Eğitimi” . I. Uluslarararı Sanat Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16-20 Kasım 2021, 2021-11-16, 2021-11-20, Kocaeli, Türkiye, . 40

2. USLUCA , Ö., Bauhaus Affect in Today’s Textile and Fashion Education. 12. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 2017-01-25, 2017-01-28, CATANIA, İtalya, 2017. 0

http://iassr2.org/rs/12_ab.pdf

1. USLUCA, Ö., Bauhaus Affect in Today’s Textile and Fashion Education. XII. European Conference on Social and Behavioral Science, 2017-01-25, 2017-01-28, , , . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

3. USLUCA ERİM, Ö., Günümüz Sanat /Tasarım Eğitiminde Tekstil ve Moda Bölümlerine İlişkin Yeni Yaklaşımlar. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu, 2020-11-19, 2020-11-20, İSTANBUL, Türkiye, . 100

2. USLUCA, Ö., Korumacılık Kapsamında Kirkitli Dokumaların Belgelenmesine İlişkin Bir Öneri. Erzurum-Bayburt-Erzincan Kilimleri Sempozyumu, 2011-07-01, 2011-07-03, BAYBURT , Türkiye, 2011. 0

1. USLUCA, Ö., Bauhaus ve Eğitim Anlayışı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2010-09-16, 2010-09-19, LEFKOŞE , KKTC, 2010. 0

Ulusal - Yürütücü 0

2. Mezitli El Dokuması, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 2495156, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

1. Mezitli El Dokumacılığı, , Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Girit (Ada) Dokuması/Sedefli Battaniye , , Proje No: , 248000 TL, Eğitmen, Devam ediyor... 0

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSE SANAT TASARIM DERGİS , [ 2017 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Uluslararası Karma Sergi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Patara Antik Kenti-Antalya, InGlobe Kongre Platformu, 2018-04-26-2018-04-29, , ANTALYA, Türkiye
2. Uluslararası Moda Sergisi, Uluslararası Sergiler, Community Center Gallery, Seul, Güney Kore, Kore Moda ve Kostüm Tasarımı Derneği, 2011-11-15-2011-11-22, 8 GÜN , SEUL , Güney Kore
3. BEZCE 2016, Uluslararası Sergiler, MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SERGİ SALONU , MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-21-2016-03-30, 987654321, İSTANBUL , Türkiye
4. 100+ Online International Group Exhibition , SERGİLER/Grup Sergiler /, www.artsteps.com/embed/6522f28de3fbf3daddbb6e57/560/315, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi , 2023-10-27-Devam ediyor, , ANKARA, Türkiye
5. Yeşil Tekstiller, I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, Antalya, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2012-10-08-2012-11-09, , ANTALYA, Türkiye
6. I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, KURATÖRLÜK /, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012-10-08-2012-11-09, , ANTALYA, Türkiye
7. 25th ANNIVERSARY WORLD TEXTILE ART, WTA TÜRKİYE, GÖZ/THE EYE, 1O. BİENAL, TERS-YÜZ SERGİSİ, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİANA GALERİ, İSTANBUL , TEXTILE ART PLATFORM, TAP , 2022-11-08-2022-11-20, , İSTANBUL, Türkiye
8. ARTVITAL Uluslararası Disiplinlerarası Karma Sergi, SERGİLER/Karma sergiler /, RATING ACADEMY-ÇANAKKALE, RATING ACADEMY , 2020-12-24-2020-12-26, , ÇANAKKALE, Türkiye
9. 2. ULUSLARARASI JÜRİLİ 19 MAYIS KARMA SERGİSİ, SERGİLER/Karma sergiler /, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SDÜ GSF, 2017-05-22-2017-05-31, , ISPARTA, Türkiye
10. ANADOLU'DAN TUNA'YA, Karma Sergiler, BUDAPEŞTE, DULKADİROĞLU BELEDİYESİ , BUDAPEŞTE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, 2017-04-28-2017-05-04, 987654321, BUDAPEŞTE, Macaristan
11. Balıkesir Buluşmaları Uluslararası Karma Sergİ, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, BALIKESİR DEVRİM ERBİL ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019-12-02-2019-12-09, , BALIKESİR, Türkiye
12. 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Jürili Sergi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , 2022-09-28-2022-09-30, , VAN, Türkiye
13. Müzede Moda Var, Gurup Sergiler, Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya., I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, 2012-10-10-2012-10-23, 14 GÜN , ANTALYA , Türkiye
14. 7.EGEART BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KARMA SERGİ, SERGİLER/Karma sergiler /, BALIKESİR, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-26-2017-11-10, , BALIKESİR, Türkiye
15. INARS, Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Sosyal Bilimler Kongresi Sergisi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, https://www.inarscongress.org/sosyal-bilimler/tr/images/sergikatalogu2021.pdf , INARS, Yıldız Teknik Üniversitesi, Artikel Akademi, 2021-04-09-2021-05-30, , İSTANBUL, Türkiye
16. Uluslararası Moda Sergisi, Uluslararası Sergiler, Textile Museum Jakarta, Kore Moda ve Kostüm Tasarımı Derneği, 2013-10-03-2013-10-06, 4 GÜN, JAKARTA , Endonezya
17. ÖZ-GÜN, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, KÖLN-ALMANYA, Selçuk Üniversitesi , 2016-11-04-2016-11-11, 987654321, KÖLN, Almanya
18. Mail Art Bienali , Bianeler,Trianeller, Tekirdağ , Namık Kemal Üniversitesi , 2016-03-23-2016-04-14, 9874654321, TEKİRDAĞ , Türkiye
19. ANADOLU’DAN TUNA’YA, SERGİLER/Karma sergiler /, MACARİSTAN-BUDAPEŞTE, KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BLD., BUDAPEŞTE YUNUS EMRE ENST., 2017-04-28-2017-05-04, , BUDAPEŞTE, Macaristan
20. EGEART BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KARMA SERGİ, Karma Sergiler, BALIKESİR , BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ , 2017-10-26-2017-11-10, 987654321, BALIKESİR, Türkiye
21. 18 Mart Uluslararası Sanat Günleri, İnsan Doğa Etkileşimi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, https://gsf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler/18-mart-uluslararasi-sanat-gunleri-sergisi-r608.html, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2021-03-18-2021-03-25, , ÇANAKKALE, Türkiye
22. Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, https://augsf.anadolu.edu.tr/sergi, Anadolu Üniversitesi, 2021-04-15-2021-04-16, , Eskişehir, Türkiye
23. İŞAADE, Uluslararası Şişli Sanat, Mimari, Tasarım Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, https://isaade.sisli.edu.tr/, Şişli Meslek Yüksek Okulu, 2021-05-27-2021-06-04, , İSTANBUL, Türkiye
24. Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu Jürili Sergisi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Van 100. Yıl Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, 2018-10-18-2018-10-28, , VAN, Türkiye
25. 2. ULUSLARARASI JÜRİLİ 19 MAYIS KARMA SERGİSİ, Karma Sergiler, ISPARTA, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GSF GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ, 2017-05-22-2017-05-31, 987654321, ISPARTA, Türkiye
26. ”Ikat” , 1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı- Tasarımı Sempozyumu, WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, 2012-10-17-2012-10-20, , İSTANBUL, Türkiye
27. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (İLSANS) Sergisi , SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, https://kongre.akademikiletisim.com/files/ilsans/ilsans_sergi_katalog.pdf, Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (İLSANS), 2021-09-04-2021-09-05, , İSTANBUL, Türkiye
28. USVES, Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu Sergisi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves3/usves3_sergi_katalog.pdf , Uluslararası Balkan Üniversitesi, 2021-04-10-2021-04-11, , , Türkiye
29. Innovation and Global Issues in Social Sciences, Uluslararası Karma Sergi , Karma Sergiler, PATARA -ANTALYA , InGlobe Kongre Platformu , 2018-04-26-2018-05-29, 9876543210, ANTALYA , Türkiye
30. “SU “ Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, sdu.gsf.sergiplatformu , Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021-05-15-Devam ediyor, , Isparta, Türkiye
31. ADANA ÇOCUK SANAT BİENALİ , WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /, ADANA BİLİM SANAT MERKEZİ , ADANA BİLİM SANAT MERKEZİ, SEYHAN BOZTEPE, 2018-11-05-2018-11-20, , ADANA, Türkiye
32. UAGESSS Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Uluslararası Sempozyum ve Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, https://guzelsanatlar.omu.edu.tr/tr/haberler/uagesss-bildiri-oezetleri-kitabi-tam-metin-bildiriler-kitabi-ve-sergi-katalogu-yayimlanmistir/UAGESSS_Online%20Sergi%20Katalog%CC%86u.pdf, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü, 2021-09-08-2021-09-10, , SAMSUN, Türkiye
33. Anadolu'dan İstanbul'a Dokumaca Efsaneler, Gurup Sergiler, Home&Tex Fuarı, Anadolu Dokumacıları Grubu, 2014-11-19-2014-11-22, 4 GÜN, İSTANBUL , Türkiye
34. "Yeşil Tekstiller", Bianeler,Trianeller, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali, 2012-10-08-2012-11-09, 1 ay, ANTALYA , Türkiye
35. 1. ULUSLARARASI JÜRİLİ TEKSTİL SANATLARI KARMA SERGİSİ “İNCE ELEDİM, SIK DOKUDUM”, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, ANKARA , ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ, TESAM , 2020-09-28-2020-10-05, , ANKARA, Türkiye
36. Uluslararası Moda Sergisi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Textile Museum Jakarta, Indonesia, Kore Moda ve Kostüm Tasarımı Derneği, 2013-10-03-2013-10-06, , JAKARTA, Endonezya
37. BEZCE 2016 Uluslararası Tekstil Sanatları Sergisi, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, İstanbul, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 7. ULUSLARARASI İSTANBUL TEKSTİL KONFERANSI, 2016-03-21-2016-03-30, , İSTANBUL, Türkiye
38. MAIL ART BIENALİ, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2016-03-23-2016-04-14, , TEKİRDAĞ, Türkiye
39. ÖZ-GÜN ULUSLARARASI DAVETLİ KARMA SERGİ, SERGİLER/Karma sergiler /, KÖLN-ALMANYA, Kulturbunken Galeria, 2016-11-04-2016-11-10, , KÖLN, Almanya
Ulusal
1. FARKLI VE BİRLİKTE, SERGİLER/Karma sergiler /, SAKARYA KENT GALERİSİ, SAÜ GSF, 2014-04-28-2014-05-12, , SAKARYA, Türkiye
2. TEKSTİL VE MODA TASARIMCILARI SERGİSİ , SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL , TEKSTİL TASARIMCILARI DERNEĞİ , 2020-08-15-2020-08-15, , İSTANBUL, Türkiye
3. TERS YÜZ 8 , SERGİLER/Grup Sergiler /, TASARIM PARKI-İSTANBUL , TEXTILE ART PLATFORM - TAP , 2020-03-03-2020-03-10, , İSTANBUL, Türkiye
4. EKİM GEÇİDİ 2020 , SERGİLER/Karma sergiler /, Adana 75. Yıl Sanat Galerisi, Zübeyde Ekmekçi ve Özlem Uslu, 2020-10-16-2020-10-25, , ADANA, Türkiye
5. UMAY, SERGİLER/Karma sergiler /, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, Mersin Üniversitesi GSF Tekstil Bölümü, 2019-03-11-2019-03-18, , MERSİN, Türkiye
6. 8. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, KAYSERİ, ATHİB, 2019-06-13-2019-10-13, , KAYSERİ, Türkiye
7. İHİB 13. Ulusal Halı Tasarım Yarışması, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2019-10-23-2019-10-23, , İSTANBUL, Türkiye
8. ZAMANSIZ TEKSTİLLER, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, DATÇA BELEDİYESİ ÇATAL MAĞARA SERGİ SALONU, ÖZGE USLUCA ERİM, 2017-07-10-2017-07-16, , MUĞLA, Türkiye
9. Land Art Etkinliği, SERGİLER/Karma sergiler /, Antalya, Berrin İlhan, 2016-04-17-2016-04-18, , ANTALYA, Türkiye
10. Karelerimiz , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MEÜ.GSF SERGİ SALONU, MEÜ.GSF., 2016-03-21-2016-04-01, 000000, MERSIN, Türkiye
11. Yalnızca Barışa Tarafız, Desen ve Eskiz Karma Sergi, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi, Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Derneği, 2016-12-16-2016-12-25, 987654321, MERSIN, Türkiye
12. 7. ATHİB DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI FİNALİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, ADANA, ATHİB, 2018-10-31-2018-10-31, , ADANA, Türkiye
13. YENİ YIL, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GSF, 2015-12-21-2015-12-31, , MERSİN, Türkiye
14. FARKLI VE BİRLİKTE 3, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, KÜTAHYA, DUMLUPINAR ÜNİV.GSF, 2015-05-13-2015-05-16, , KÜTAHYA, Türkiye
15. 12. HALI TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2018-10-27-2018-10-27, , İSTANBUL, Türkiye
16. ANADOLU’DAN İSTANBUL’A DOKUMACA EFSANELER 4, SERGİLER/Grup Sergiler /, Hacı Nuri Bey Konağı- Avanos, Anadolu Dokumacıları Grubu, 2015-09-12-2015-10-12, 30 GÜN, NEVŞEHİR, Türkiye
17. ANADOLU’DAN İSTANBUL’A DOKUMACA EFSANELER 2, SERGİLER/Grup Sergiler /, MERİNOS MÜZESİ-BURSA, ANADOLU DOKUMACILAR GURUBU, 2015-01-29-2015-02-28, , BURSA, Türkiye
18. ANADOLU’DAN İSTANBUL’A DOKUMACA EFSANELER 1, SERGİLER/Grup Sergiler /, YILDIZ SARAYI -İBB MÜZESİ, ANADOLU DOKUMACILARI GURUBU, 2014-10-17-2014-11-17, , İSTANBUL, Türkiye
19. 10. HALI TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2016-10-07-2016-10-07, , İSTANBUL, Türkiye
20. ŞEFTALİ ÇİÇEĞİ DÜŞÜ, Karma Sergiler, MARİNA SANAT GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, 2017-03-31-2017-04-06, 987654321, MERSİN, Türkiye
21. HERKES KENDİ UÇURUMUNA BAKAR, Karma Sergiler, BAZZAR SERGİ DUVARI , MÜMİNE ALTUN, 2017-10-12-2017-11-12, 987654321, MERSİN, Türkiye
22. TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ SERGİSİ, Karma Sergiler, YASEMİN MİT SANAT ATÖLYESİ , YASEMİN MİT SANAT ATÖLYESİ , 2017-05-08-2017-05-12, 987654321, MERSİN, Türkiye
23. 6.ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Final Değerlendirmesi, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, ADANA, ATHİB, 2017-10-13-2017-10-13, , ADANA, Türkiye
24. 6.ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Ön Jüri, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, MERSİN, ATHİB, 2017-06-16-2017-06-16, , MERSİN, Türkiye
25. 10. HALI TASARIM YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2016-06-15-2016-06-15, , İSTANBUL, Türkiye
26. 11. HALI TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2017-10-02-2017-10-02, , İSTANBUL, Türkiye
27. 11. HALI TASARIM YARIŞMASI 2. JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2017-06-08-2017-06-08, , İSTANBUL, Türkiye
28. Mahsus Haller, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013-03-08-2013-03-22, , MERSİN, Türkiye
29. Büyük Buluşma 2012, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012-11-08-2012-11-30, , KOCAELİ, Türkiye
30. Mesafe ve Temas Çağdaş Sanat Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Baksı Müzesi, Bayburt. Baksı Müzesi, Bayburt. Baksı Müzesi, Bayburt, Baksı Müzesi, 2012-06-01-2012-12-31, , BAYBURT, Türkiye
31. Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar -SANART II. Türkiye Estetik Kongresi Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 2013-10-24-2013-10-26, , MERSİN, Türkiye
32. Gelenekten Modernliğe Dokuma Sergisi, SERGİLER/Karma sergiler /, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Kepez, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014-01-07-2014-01-26, , ANTALYA, Türkiye
33. CUMHURİYET, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI, 2017-10-27-2017-11-03, , MERSİN, Türkiye
34. ŞEFTALİ ÇİÇEĞİ DÜŞÜ, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MARİNA SANAT GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, 2017-03-31-2017-04-06, , MERSİN, Türkiye
35. OTOPORTRE SERGİSİ, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN MARİNA SANAT GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, 2017-03-08-2017-03-31, , MERSİN, Türkiye
36. Yalnızca Barışa Tarafız, Desen ve Eskiz Karma Sergi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi, Uluslararası Yalnızca Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Derneği, 2016-12-16-2016-12-25, 987654321, Mersin, Türkiye
37. Karelerimiz, SERGİLER/Karma sergiler /, Mersin Üniversitesi GSF, Mersin Üniversitesi GSF, 2016-03-21-2016-04-01, , MERSİN, Türkiye
38. 6. HALI TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2012-11-08-2012-11-08, , İSTANBUL, Türkiye
39. 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, MERSİN, ATHİB, 2014-08-06-2014-08-06, , MERSİN, Türkiye
40. 8. HALI TASARIM YARIŞMASI_1. DEĞERLENDİRME AŞAMASI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2014-06-18-2014-06-18, , İSTANBUL, Türkiye
41. 8. HALI TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2014-11-11-2014-11-11, , İSTANBUL, Türkiye
42. 3. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, ADANA, ATHIB, 2014-12-26-2014-12-26, , ADANA, Türkiye
43. 2. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI FİNAL JÜRİSİ, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, ADANA, ATHİB, 2014-06-13-2014-06-13, , ADANA, Türkiye
44. Yeryüzü /Earth , SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, https://textileartplatform.com/exhibitions/yeryuzu, Özge Usluca Erim, 2021-05-25-2021-06-08, , İSTANBUL, Türkiye
45. ZANAATTAN SANATA KEÇE, SERGİLER/Karma sergiler /, ALAÇATI-İZMİR, GALERY/ATELIER SUHANDAN, 2014-04-07-2014-04-20, , İZMİR, Türkiye
46. 7. HALI TASARIM YARIŞMASI JÜRİ MÜLAKATI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, İSTANBUL, İHİB, 2012-07-02-2012-07-02, , İSTANBUL, Türkiye
47. ANADOLU’DAN İSTANBUL’A DOKUMACA EFSANELER 3, SERGİLER/Grup Sergiler /, Forum, Çamlık, Denizli, Anadolu Dokumacıları Grubu, 2015-03-04-2015-03-15, 12 GÜN, DENİZLİ, Türkiye
48. 1. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, MERSİN, ATHİB, 2012-12-08-2012-12-09, , MERSİN, Türkiye
49. Maddenin Halleri 4, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, 10 KARAKÖY A MORGANS ORIGINAL, ISTANBUL, ARMAGGAN ART DESIGN GALLERY, 2016-09-27-2016-12-04, , İSTANBUL, Türkiye
50. ANADOLU’DAN İSTANBUL’A DOKUMACA EFSANELER, SERGİLER/Grup Sergiler /, CNR EXPO -YEŞİLKÖY, ANADOLU DOKUMACILARI GURUBU, 2014-11-19-2014-11-22, , İSTANBUL, Türkiye
51. Sessiz Diyaloglar , Karma Sergiler, 75. Yıl Sanat Galerisi , Meü Gsf Tekstil Bölümü Öğr. elemanları Çukurova Üniv. Gsf Tekstil B. Öğr. Elemanları, 2019-04-26-2019-05-01, 987654321000000, Adana, Türkiye
52. TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ, SERGİLER/Karma sergiler /, YASEMİN MİT SANAT ATÖLYESİ, YASEMİN MİT SANAT ATÖLYESİ, 2017-05-08-2017-05-12, , MERSİN, Türkiye
53. CUMHURİYET, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GSF SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI , 2017-10-27-2017-11-03, 987654321, MERSİN, Türkiye
54. ZAMANSIZ TEKSTİLLER, Bireysel /kişisel/sergiler, DATÇA BELEDİYESİ ÇATAL MAĞARA, ÖZGE USLUCA ERİM, 2017-07-10-2017-07-16, 98765432100, MUĞLA, Türkiye
55. Anadolu'dan İstanbul'a Dokumaca Efsaneler, Gurup Sergiler, Yıldız Sarayı, İBB Müzesi, Anadolu Dokumacıları Grubu, 2014-10-17-2014-11-17, 30 GÜN, İSTANBUL , Türkiye
56. TERS-YÜZ 3” ÖRME SERGİSİ, Karma Sergiler, AYŞE TAKI GALERİSİ, TERS-YÜZ 3, 2014-10-13-2014-10-31, 19 gün , İSTANBUL , Türkiye
57. Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar , Karma Sergiler, SANART II. Türkiye Estetik Kongresi Sergisİ, SANART, 2013-10-24-2013-10-26, 3 GÜN , MERSİN, Türkiye
58. Mahsus Haller, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013-03-08-2013-03-22, 15 GÜN, MERSİN, Türkiye
59. Cumhuriyet Sergisi , Karma Sergiler, MEÜ GSF Galerisi , MEÜ GSF Öğretim Elemanları , 2015-10-28-2015-11-14, iki hafta, MERSİN, Türkiye
60. Anadolu'dan İstanbul'a Dokumaca Efsaneler 5, Gurup Sergiler, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos , Anadolu Dokumacıları Grubu, 2015-09-12-2015-09-19, 7 GÜN, AVANOS , Türkiye
61. Farklı ve Birlikte 3, Karma Sergiler, Dumlupınar Üniversitesi , Dumlupınar Üniversitesi , Kütahya Teknik Bilimler Yüksek Okulul, 2015-05-13-2015-05-16, 4 GÜN, KÜTAHYA, Türkiye
62. DÜŞÜN-DOKUN, KİŞİSEL SERGİ , Bireysel /kişisel/sergiler, İçel Sanat Kulübü, Mersin, ÖZGE USLUCA , 2014-04-11-2014-04-19, 7 GÜN , MERSİN, Türkiye
63. Gelenekten Modernliğe Dokuma Sergisi, Karma Sergiler, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014-01-07-2014-01-26, 20 GÜN, ANTALYA , Türkiye
64. “Kadın Gözüyle Erkek, Erkek Gözüyle Kadın, Karma Sergiler, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014-03-07-2014-03-23, 16 GÜN , ANTALYA , Türkiye
65. Halı Tasarım Yarışması, Ulusal YArışmalarda, İstanbul , İHİB, 2019-10-23-2019-10-23, 987654321000000, İSTANBUL, Türkiye
66. DÜĞÜN, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, BAZZAR SERGİ DUVARI, MEÜ GSF, MEÜ PSAT, 2018-11-16-2018-11-23, , MERSİN, Türkiye
67. HALI TASARIM YARIŞMASI, Ulusal YArışmalarda, İSTANBUL, İHİB, 2019-05-24-2019-05-24, 987654321000000, İSTANBUL, Türkiye
68. KADIN-IM, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, RAMADA ADANA OTEL, NİSART GALERİ, 2019-03-08-2019-03-18, 987654321000000, ADANA, Türkiye
69. HERKES KENDİ UÇURUMUNA BAKAR, SERGİLER/Karma sergiler /, BAZZAR SERGİ DUVARI, MÜMİNE ALTUN, 2017-10-12-2017-11-12, , MERSİN, Türkiye
70. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI, Ulusal YArışmalarda, KAYSERİ, ATHİB, 2019-06-13-2019-06-13, 987654321000000, KAYSERİ, Türkiye
71. Büyük Buluşma 2012, Karma Sergiler, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , 2012-11-08-2012-11-30, 23 GÜN, KOCAELİ , Türkiye
72. OTOPORTRE SERGİSİ, Karma Sergiler, MARİNA SANAT GALERİSİ , MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, 2017-03-08-2017-03-31, 987654321, MERSİN, Türkiye
73. Mesafe ve Temas Çağdaş Sanat Sergisi, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Baksı Müzesi, Bayburt. , Baksı Müzesi, Bayburt. , 2012-06-01-2012-12-31, 7 AY , BAYBURT , Türkiye
74. Ekim Geçidi 2021, Adana , SERGİLER/Karma sergiler /, 75. Yıl Sanat Galerisi, Adana , Gülsün Erbil , 2021-10-15-2021-10-26, , ADANA, Türkiye
75. Akdeniz'den Toroslar'a, Radyo TV Etkinlikleri, TRT ÇUKUROVA RADYOSU, TRT ÇUKUROVA RADYOSU, 2016-12-05-2016-12-05, 30 dakika, MERSIN, Türkiye
76. Anadolu'dan İstanbul'a Dokumaca Efsaneler 4, Gurup Sergiler, Forum, Çamlık, Denizli, Anadolu Dokumacıları Grubu, 2015-03-04-2015-03-15, 11 GÜN , DENİZLİ, Türkiye
77. Yeni Yıl , Karma Sergiler, Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi , MEÜ GSF Öğretim Elemanları , 2015-12-21-2015-12-31, 11 GÜN , MERSİN, Türkiye
78. Anadolu'dan İstanbul'a Dokumaca Efsaneler 3, Gurup Sergiler, Merinos, Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa. , Anadolu Dokumacıları Grubu, 2015-01-29-2015-02-04, 7 GÜN, BURSA, Türkiye
79. 100+ Şehirlerarası Karma Sergi , SERGİLER/Grup Sergiler /, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergi Salonu , Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi , 2023-10-27-2023-11-04, , ANKARA, Türkiye
80. ANADOLU'DA TEKSTİL SANATI 1 ÖRME SERGİSİ, ZEUGMA, GAZİANTEP , SERGİLER/Grup Sergiler /, ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, GAZİANTEP , TEXTILE ART PLATFORM, TAP , 2022-10-25-2022-11-07, , GAZİANTEP, Türkiye
81. ELİBELİNDE 3, SERGİLER/Grup Sergiler /, Yatağan Stratonikeia Antik Kentİ, Elibelinde Grubu , 2022-06-10-2022-06-17, , MUĞLA, Türkiye
82. ANADOLU EFSANELERİ , SERGİLER/Grup Sergiler /, TAP 2. GALERİ https://textileartplatform.com/exhibitions/anadolu-efsaneleri, GÖRSAV- TAP, 2021-07-02-2021-07-16, , İSTANBUL, Türkiye
83. 50 SANATÇI 50 ESER , SERGİLER/Karma sergiler /, http://www.artsonlinegallery.com/exhibition/artsonline-3-50-sanatci-50-eser-karma-sergi/?back=ago, HAKAN SARIHAN , 2021-06-07-2021-06-27, , İZMİR, Türkiye
84. GÖRSAV / DİJİTAL ETKİNLİKLER 2 “Anadolu Dokumacılığına Saygı-Dokuma Heykeller, SERGİLER/Grup Sergiler /, https://textileartplatform.com/exhibitions/anadolu-dokumaciligi, GÖRSAV-TAP, 2021-12-27-Devam ediyor, , İSTANBUL, Türkiye
85. Faruk Atalayer'e Saygı Sergisi, SERGİLER/Karma sergiler /, www.eskisehirsanatdernegi.org, Eskişehir Sanat Derneği , 2021-03-30-2021-03-30, , Eskişehir, Türkiye
86. VUSLAT , SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi , Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi , 2021-12-07-2021-12-17, , ANKARA, Türkiye
87. ÇOMÜ 29 Ekim Çevrimiçi Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, https://gsfsergi.comu.edu.tr/cumhuriyet-sergisi, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021-10-29-Devam ediyor, , ÇANAKKALE, Türkiye
88. Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, MİNİ TEKSTİLLER JÜRİLİ KARMA SERGİSİ , SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İSTANBUL , İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ , 2020-11-19-2020-11-20, , İSTANBUL, Türkiye
89. DİKEY/YATAY, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, ÇATAL MAĞARA SANAT GALERİSİ, ÖZGE USLUCA ERİM, 2018-08-13-2018-08-19, , MUĞLA, Türkiye
90. 14. ULUSAL HALI TASARIM YARIŞMASI , SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /, İHİB, İHİB, 2020-10-27-2020-10-27, , İSTANBUL, Türkiye
1. Tekstil Tasarımcıları Derneği , Üye No: 60, Türkiye, 2010-01-02-2018-01-01.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
100+ Şehirlerarası Karma Sergi , SERGİLER/Grup Sergiler /, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergi Salonu , Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi , 2023-10-27-2023-11-04, , ANKARA, Türkiye
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl