Prof.Dr. BÜLENT ÖZKAN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Çifliklöy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-4361001
Dahili
:
1716
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ozkanbulent@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
http://ozkanbulent.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 15:21:13
DÜZENLEME
:
2022-02-02 16:28:26
PUAN
:
23292
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 72.5
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENT DOKTOR TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜAK 2014
Doktora Tezi

1. Türkiye Türkçesinde belirteçlerin fiillerle birliktelik kullanımları ve eşdizimliliği Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Sait Faik’in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ’da Var Bir Yılan/Az Şekerli; Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007-02-09 - 2009-11-10
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-11-30 - Devam ediyor
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUCU MÜDÜR KURUCU MÜDÜR TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2011-02-05 - 2015-04-17
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
4. ÖZKAN, B. TERİM BİLİM ÇALIŞMALARINDA DERLEM KULLANIMI ve “KENDİ KENDİNE DERLEM OLUŞTURMA PLATFORMU” TERİM BİLİM MODÜLÜ. AVRASYA TERİM DERGİSİ, 2020, 8, 8-17. 0 + 0
https://doi.org/10.31451/ejatd.671952

3. ÖZKAN, B. Türkçenin Söz Varlığını Belirlemede Derlem Dilbilim Uygulamaları. TURKİSH STUDİES - LANGUAGE AND LİTERATURE, 2020, 15, 341-354. 0 + 0
. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41460

2. ÖZKAN, B. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLİMSİLER ÜZERİNE İLERİ UYGULAMALAR. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 21, 1321-1371. 0 + 0
https://doi.org/10.21550/sosbilder.673586

2016
1. ÖZKAN, B. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yön elik tutumlarının incelenmesi.. TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 509-528. 0 + 0
10.7827/TurkishStudies.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2021
4. ÖZKAN, B. The Real-life-based School Dictionary for Turkish. LEXİKOS, 2021, 31, 468-486. 1000 + 0
10.5788/31-1-1659

2014
3. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesi söz varlığında fiillerin derlem denetimi ve derlem tabanlı sözlüğü. BİLİG / TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 69, -. 1000 + 0
2013
2. ÖZKAN, B. Yöntem ve Uygulama Açısından Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2013, 66, 149-178. 1000 + 0
2012
1. ÖZKAN, B. The Examination of Turkish Pre-service Teachers' Attitudes to the Functionality of Field Knowledge Courses and the Efficiency of Courses' Content, Material and Range of Theory-Practice Distributions Regarding Various Variables. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2012, 12, 387-404. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. BULUNDU, A.; ÖZKAN, B. Çocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’ın ”Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 242-251. 200 + 0
http://ijla.net/Makaleler/22100305_1420Ahmet20Cihan20BULUNDU.pdf

Publications_001.pdf

2011
7. ÖZKAN, B. Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-JOURNAL OF NEW SCİENCES ACADEMY, 2011, 1C0430. 6. (3), 2123-2132. 200 + 0
6. ÖZKAN, B. Güncel Türkçe Sözlük’te ‘kasap’ Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması. ACTA TURCICA. ONLİNE THEMATİC JOURNAL OF TURKİC STUDİES., 2011, 3/6, ---. 200 + 0
5. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. TURKİSH STUDİES – INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2011, 6/1 , 1572-1594. 200 + 0
4. ÖZKAN, B.; ŞAHBAZ, N. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. SAKARYA UNİVERSİTİY JOURNOL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
2010
3. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/4, 564-582. 200 + 0
2. ÖZKAN, B. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65. 200 + 0
1. ÖZKAN, B. Güncel Türkçe Sözlükte Zarf Olarak Tanımlı Sözlükbirimlerin Derlem Denetimi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/3, 1764-1782. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2011
2. ÖZKAN, B. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler. TURKİSH STUDİES, INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2011, 6, 1133-1147. 100 + 0
1. ÖZKAN, B. Güncel Türkçe Sözlükte ’xxkasap’xx sözcükbirimini üzerine bir derlem araştırması. ACTA TURCICA, 2011, 3, 103-118. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2018
2. ÖZKAN, B. Derlem Tabanlı Çevrim İçi Çok Dilli Türkçe Öğrenici Sözlüğü. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DİL DERGİSİ, 2018, 1, 11-19. 100 + 0
1. ÖZKAN, B. Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözlükbirimsel Bileşenler Açısından Önadlar. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DİL DERGİSİ, 2018, 1, 1-6. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 100
2017
1. BULUNDU, A.; ÖZKAN, B. Çocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’xxın ”Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 199-217. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3846

Ulusal - Diğer 300
2006
3. ÖZKAN, B. Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 150/1, 269-282. 100 + 0
2004
2. ÖZKAN, B. Metindilbilimi Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in Onikiye Bir Var Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13, 167-182. 100 + 0
1. ÖZKAN, B. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13/I, 167-182. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖZKAN, B. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İKİLİ TEKRARLAR, ISBN: 6052418888, PEGEK AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 370 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
1. DEMİR, N.; ÖZKAN, B. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ŞÜKRÜ HALUK AKALIN ARMAĞANI, ISBN: 9786053427254, Akçağ Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. ÖZKAN, B. TÜRKÇENİN SÖZCÜK ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-033-155-4, NOBEL YAYIN EVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 572 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
3. ÖZKAN, B. Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi, ISBN: 978-625-427-291-2, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 303 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2022. 0
4. ÖZKAN, A.; ÖZKAN, B. Kuramdan Uygulamaya Kelime Öğretimi, ISBN: 978-625-427-291-2, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 307 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1250
1. Özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-4735-82-2, Sakarya Tömer, Baskı Sayısı: 1500, Baskı Adet Sayısı: 1500, 284 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 250
2. ÖZKAN, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: -, Grafiker Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1250
1. ÖZKAN, B. Yabancılar için Türkçe - 1 Türkiye Türkçesinde Fiiller, ISBN: 6052308684, EFE AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 584 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2019. 0
2. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri, ISBN: 9789751623843, Türk Dil Kurumu Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 468 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
3. ÖZKAN, B. Çocuk Yazını Dersleri, ISBN: 9786059374972, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 428 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 0
4. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde Ön Adlarla Adların Birliktelik Kullanımı ve Eş Dizimi Sözlüğü, ISBN: 978-975-17-4634-4, Türk Dil Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1008 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
5. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-, ISBN: 6052418888, Pagem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 370 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 500
6. ÖZKAN, B. Yabancılar İçin Türkçe - 2 Türkiye Türkçesinde Önadlar, ISBN: 6052308691, EFE AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 564 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2019. 0
7. TAHİROĞLU, B.; ÖZKAN, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 9786054989225, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 378 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2014. 0
8. ÖZKAN, B. Türkiye Türkçesinde Adlarla Önadların Birlikte Kullanımı ve Eşdizim Sözlüğü -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-, ISBN: 6052308622, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 732 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 500
1. ÖZKAN, B. Dilbilim Teorik ve Uygulamalı Alanlar, ISBN: 978-625-7727-35-8, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 469 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. ÖZKAN, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: 978-605-4692-50-7, Grafiker Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 580 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. ÖZKAN, B.; TAHİROĞLU, B. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitim-Öğretitim Kurultayı Bildirileri, ISBN: 978-605-241-016-5, Pegem Akadebi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 9198 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ÖZKAN, B., Some Observations on Collocation Dictionary of Adjectives in Turkish. The 12th International Conferenceof the Asian Association forLexicography, 2018-06-08, 2018-06-10, Krabi, Tayland, . 200

3. ÖZKAN, B., Lexicological Module of Do It Yourself Corpora for Turkish. The 11th Conference of ASIALEX (ASIALEX 2017, Guangzhou,June 10-12, 2017), 2017-06-10, 2017-06-12, Guangzhou, Çin, 2017. 200

2. ÖZKAN, B., Corpus Profile of Adjectives in Turkish Dictionary TD A Item Sample. Corpus Linguistics 2015, 2015-07-21, 2015-07-24, Lancaster, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 200

1. ÖZKAN, B., A Corpus Based Study on Gerundials: Finding the Primary Gerundial Structures for Teaching Turkish as a Foreign Language. The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Florance, Türkiye, 2015. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 1100

11. “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”, TÜBİTAK, Proje No: 114E791, 102000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

10. Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje No: 118K109, 683 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100
http://derlem.mersin.edu.tr/okulsozluk/

9. Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler, TÜBİTAK, Proje No: 114R033, 220000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

8. Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek'in "Zamanda Yolculuk Dizisi" Üzerine Bir Derlem Uygulaması, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (ACB) 2014-4 YL, 4500 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

7. Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”, TÜBİTAK, Proje No: 112K479, 320450 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

6. Türk Çocuk Yazını Eserlerinin İç ve Dış Yapısal Özellikleri, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (AD) 2014-2 YL, 5507 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

5. Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 111K332, 32 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

4. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. , BAP, Proje No: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 , 0 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

3. Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Proje No: 109K516, 112000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

2. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği 'Derlem-tabanlı Bir Uygulama' , TÜBİTAK, Proje No: 109K104, 69 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

1. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama, BAP, Proje No: EF-2008-BAP-11, 0 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, TÜBİTAK, Proje No: 111K223, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

1. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.) , TÜBİTAK, Proje No: 110K048, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

3. Mehmet ORHAN, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B-1 Düzeyinde Yazma Becerisi Üzerine Bir İnceleme, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr/akademik/egitim-bilimleri-enstitusu

2. Burak TÜFEKÇİOĞLU, Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü: Önadlar A madde başı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. Ayça DEMİRTAŞ, Türk Çocuk Yazınında İç ve Dış Metinsel Özellikler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 0
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 2000
1. ATA ACADEMY PUPLISHING, ULUSLARARASI EGITIM VE DIL DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2636-7548, 2022-06-28 - Devam ediyor. 0
2. ULUSLARARASI EGITIM VE DIL DERGISI , EDITOR, ISSN : 2636-7548, E-ISSN : 2636-7548, 2018-01-01 - Devam ediyor. 2000
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2342-0251, - Devam ediyor. 0
4. KARBEY YAYINLARI, ASOS JOURNAL THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES, , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2148-2489, 2013-12-02 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 34
1. BILIG , [ 2013 : 4 ] . 20
2. DERGI, TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, HAKEMLIK SAYıSı=1 , [ 2016 : 1 ] . 0
3. MILLI FOLKLOR , [ 2012 : 2 ] . 10
4. TüBITAK BIDEB , [ 2014 : 2 ] . 0
5. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. DERGİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARASTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 1 ] . 3
2. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , [ 2014 : 3 ] . 3
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
4. TÜBİTAK ARDEB , [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 0
5. TÜBİTAK ARDEB , [ 2015 : 1 ] . 0
Ulusal 3000
1. TÜBİTAK, 2012-02-29, MERSİN, Türkiye. 1000
2. TÜBİTAK, 2013-01-02, MERSİN, Türkiye. 1000
3. TÜBİTAK, 2014-02-06, MERSİN, Türkiye. 1000
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl