Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-4361001
Dahili
:
1716
Fax
:
+90--
E-MAIL
:
ozkanbulent@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
http://ozkanbulent.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 15:21:13
DÜZENLEME
:
2017-03-02 21:02:25
PUAN
:
12591
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOÇENTLİK TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜAK 2014
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDB. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
Doktora Tezi

1. Türkiye Türkçesinde belirteçlerin fiillerle birliktelik kullanımları ve eşdizimliliği Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Sait Faik’in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ’da Var Bir Yılan/Az Şekerli; Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri Danışman: Dr. Mehmet Özmen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUCU MÜDÜR KURUCU MÜDÜR TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2011-02-05 - 2015-04-17
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3000
2014
3. özkan, B. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2014, 69, 171-204. 1000 + 0
2013
2. özkan, B. Yöntem ve Uygulama Açısından Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2013, 66, 149-178. 1000 + 0
2012
1. Ozkan, B. The Examination of Turkish Pre-service Teachers' Attitudes to the Functionality of Field Knowledge Courses and the Efficiency of Courses' Content, Material and Range of Theory-Practice Distributions Regarding Various Variables. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2012, 12, 387-404. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2011
8. özkan, B. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler. - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2011, Volume 6, 1133-1147. 200 + 0

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1500759129_71_b%C3%BClent_%C3%B6zkan.pdf
7. özkan, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. TURKİSH STUDİES – INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2011, 6/1 , 1572-1594. 200 + 0
6. özkan, B. Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Anlama Teknikleri’ ve ‘Anlatma Teknikleri’ Derslerine Yönelik Görüşleri. E-JOURNAL OF NEW SCİENCES ACADEMY, 2011, 1C0430. 6. (3), 2123-2132. 200 + 0
5. özkan, B.; şahbaz, N. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. SAKARYA UNİVERSİTİY JOURNOL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
4. özkan, B. Güncel Türkçe Sözlük’te ‘kasap’ Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması. ACTA TURCICA. ONLİNE THEMATİC JOURNAL OF TURKİC STUDİES., 2011, 3/6, ---. 200 + 0
2010
3. özkan, B. Güncel Türkçe Sözlükte Zarf Olarak Tanımlı Sözlükbirimlerin Derlem Denetimi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/3, 1764-1782. 200 + 0
2. özkan, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2010, 5/4, 564-582. 200 + 0
1. özkan, B. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2006
2. özkan, B. Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak Olumlama ve Olumsuzlama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 150/1, 269-282. 100 + 0
2004
1. özkan, B. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13/I, 167-182. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1500
1. özkan, B. Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri (Derlem Tabanlı Bir Uygulama), ISBN: 9789751623843, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 468 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
2. özkan, B. Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Bildirileri, ISBN: 978-605-4989-66-9, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 284 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 250
http://karahankitabevi.com/
3. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
4. özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-4735-82-2, Sakarya Tömer, Baskı Sayısı: 1500, Baskı Adet Sayısı: 1500, 284 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 250
5. Tüfekçioğlu, B.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
6. Tahiroğlu, B.; Akalın, H.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
7. özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
8. özkan, B. Çocuk Yazını Araştırmaları – 1, ISBN: -, KARAHAN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 250
9. çetin, E.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 0
10. özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: -, Grafiker Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. özkan, B. Çocuk Yazını Araştırmaları – 1, ISBN: -, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

1. Özkan, B., A Corpus Based Study on Gerundials: Finding the Primary Gerundial Structures for Teaching Turkish as a Foreign Language. The Future of Education, 2015-06-11, 2015-06-12, Florance, İtalya, 2015. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

2. Çetin, E.; Özkan, B., Tarihsel derlem kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin tarihsel derlemi (7.-13. YY.).. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-06, 2011-12-08, Muğla, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

1. özkan, B.; tahiroğlu, b.; oflazer, k., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP): Atölye Çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-08-06, 2016-08-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

2. Akalın, Ş.; Tahiroğlu, B.; Özkan, B., Türkçe Sözlükte Yeni Ögeler (Neologism) Sorunu ve Yeni Ögelerin Otomatik Çıkarımı Çalışması. II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu "Elektronik Sözlükler", 2015-11-03, 2015-11-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Demirtaş, A.; Yıldırım, M.; Özkan, B., Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. özkan, b., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu ve Sözlük Bilimi Uygulamaları. III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Yürütücü 1000

1. Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 111K332, 0 ₺, Yürütücü, Devam ediyor 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

2. TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, Seçiniz..., Proje No: TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ, 0 ₺, Yürütücü, Devam ediyor 0
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

3. “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”, TÜBİTAK, Proje No: 114E791, 102000 ₺, Yürütücü, Devam ediyor 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

4. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. , BAP, Proje No: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 , 0 ₺, Yürütücü, Devam ediyor 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

5. Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler, TÜBİTAK, Proje No: 114R033, 220000 ₺, Yürütücü, Devam ediyor 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

6. Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek'in "Zamanda Yolculuk Dizisi" Üzerine Bir Derlem Uygulaması, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (ACB) 2014-4 YL, 4500 ₺, Yürütücü, 2016, Tamamlandı 100

7. Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”, TÜBİTAK, Proje No: 112K479, 320450 ₺, Yürütücü, 2015, Tamamlandı 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

8. TÜRK ÇOCUK YAZINI ESERLERİNİN İÇ VE DIŞ YAPISAL ÖZELLİKLERİ, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (AD) 2014-2 YL, 5507 ₺, Yürütücü, 2014, Tamamlandı 100

9. Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Proje No: 109K516, 112000 ₺, Yürütücü, 2013, Tamamlandı 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

10. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği 'Derlem-tabanlı Bir Uygulama' , TÜBİTAK, Proje No: 109K104, 69 ₺, Yürütücü, 2011, Tamamlandı 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr

11. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama, BAP, Proje No: EF-2008-BAP-11, 0 ₺, Yürütücü, 2011, Tamamlandı 100
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

1. Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, TÜBİTAK, Proje No: 111K223, 0 ₺, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

2. Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.) , TÜBİTAK, Proje No: 110K048, 0 ₺, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

1. BURAK TÜFEKÇİOĞLU, Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü: Önadlar A madde başı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. AYÇA DEMİRTAŞ, Türk Çocuk Yazınında İç ve Dış Metinsel Özellikler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 0
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal 3000
1. Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı , TÜBİTAK, 2012-02-29, MERSİN, Türkiye. 1000
2. Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı , TÜBİTAK, 2013-01-02, MERSİN, Türkiye. 1000
3. Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı , TÜBİTAK, 2014-02-06, MERSİN, Türkiye. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TÜE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dal... 4-0-4
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TÜE 516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dal... 4-0-4
Güz TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dal... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları ... Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Güz TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Güz TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TÜE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dal... 4-0-4
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 2-1-3
Bahar TÜE 516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisa... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatı Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TÜE 519 Sözlükbilim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Bahar TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları ... Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Güz TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 522 Çocuk Yazını Uygulamaları ... Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-1-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilimi ( Seç. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Meti Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Meti Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilimi ( Seç. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatı Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TÜE 513 Uygulamalı Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE-516 Derlem Dilbilim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Meti Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilimi ( Seç. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-0-1
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Yaz TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Yaz SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Meti Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili: Cümle ve Metin Bi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilim ( Seç. V Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB202 Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle B Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar TEB412 Uygulamalı Dilbilimi ( Seç. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar SNF202 Türk Dili Iı: Cümle ve Meti Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB201 Türk Dil Bilgisi Iıı: Sözc Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-4-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB303 Anlama Teknikleri Iı: Dinleme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 10.500

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 10.500
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Çocuk Yazını Ürünü Olarak Özlem Aytek'in "Zamanda Yolculuk Dizisi" Üzerine Bir Derlem Uygulaması, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (ACB) 2014-4 YL, 4500 ₺, Yürütücü, 2016, Tamamlandı.
1
1.000 1.000 0.350 0.350 10.500
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 5.550

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 5.550
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özkan, B. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-4735-82-2, Sakarya Tömer, Baskı Sayısı: 1500, Baskı Adet Sayısı: 1500, 284 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 0.500 1.000 0.250 0.125 3.750
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 11.400

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 11.400
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özkan, B. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
özkan, B. Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri (Derlem Tabanlı Bir Uygulama), ISBN: 9789751623843, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 468 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özkan, B. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in ‘Onikiye Bir Var’ Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13/I, 167-182,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
özkan, B. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü: Yöntem ve Uygulama. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2010, 1/2, 51-65,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
özkan, B.; şahbaz, N. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri. SAKARYA UNİVERSİTİY JOURNOL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
özkan, B. Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar. TURKİSH STUDİES – INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2011, 6/1 , 1572-1594,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
özkan, B. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler. - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2011, Volume 6, 1133-1147,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
özkan, B. Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2014, 69, 171-204,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
özkan, B. Yöntem ve Uygulama Açısından Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü. BILIG, 2013, 66, 149-178,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
çetin, E.; özkan, B. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
özkan, B. Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri (Derlem Tabanlı Bir Uygulama), ISBN: 9789751623843, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 468 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Çetin, E.; Özkan, B., Tarihsel derlem kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin tarihsel derlemi (7.-13. YY.).. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-06, 2011-12-08, Muğla, Türkiye, 2011.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 10.500

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 10.500
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özkan, b., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu ve Sözlük Bilimi Uygulamaları. III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 1.000 1.000 0.250 0.250 7.500
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
özkan, B.; tahiroğlu, b.; oflazer, k., Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP): Atölye Çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-08-06, 2016-08-08, Burdur, Türkiye, 2016. 1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 37.950
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 37.950