Dr. Öğr. Üyesi özlem karaarslan cengiz

Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Hastanesi- Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
ozlemcengiz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-08-15 17:02:47
DÜZENLEME
:
2020-12-29 05:11:12
PUAN
:
4700
YABANCI DİL
:


Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
5. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ATMIŞ, V. The Correlation Between Total Protein Level in 24-hour Urine Sample and Spot Urine Protein-to-creatinine Ratio in the Old Aged. EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİC AND GERONTOLOGY, 2021, 3, 177-181. 0 + 0
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-4-3

4. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; KÜÇÜKŞAHİN, O.; ŞAHİN, A.; TÜRKÇAPAR, N.; ATLI, T. Sicca Symptoms and Its Relation to Primary Sjögren’s Syndrome in Geriatric Patients. EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY (ONLİNE), 2021, , -. 0 + 0
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-7-3

3. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; TAVLI, E.; ERHAN, H.; GÜLGEÇ, B.; ÇOLAK, E.; DERİCİ YILDIRIM, D.; ÖZGE, A. Experiences in a Palliative Care Unit for Dementia Patients . EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY (ONLİNE), 2021, , -. 0 + 0
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-6-5

2020
2. KARAHAN, İ.; ARAS, S.; VARLI, M.; ÇINAR, E.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ATLI, T. The Frequency of Sarcopenia and Associated Factors in Older Patients with Rheumatoid Arthritis. EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY (ONLİNE), 2020, 2, 41-45. 0 + 0
10.4274/ejgg.galenos.2020.314

2019
1. ATMIŞ, V.; AHLAT, S.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; YALÇIN, A.; ARAS, S.; ATLI, T. Yaşlı Hastalarda Şeker Ölçüm Cihazı Kullanımında Yapılan Hataların Değerlendirilmesi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 44, 241-250. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4300
2017
11. YALÇIN, A.; ARAS, S.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ÇINAR, E.; atlı, t.; VARLI, M. Sarcopenia and mortality in older people living in a nursing home in Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2017, 17, 1118-1124. 500 + 0
10.1111/ggi.12840

2016
10. YALÇIN, A.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ÇINAR, E.; ARAS, S.; VARLI, M.; atlı, t. Evaluation of Cardiac Autonomic Functions in Older Parkinson’s Disease Patients: a Cross-Sectional Study. AGİNG AND DİSEASE, 2016, 7, 28-. 600 + 0
10.14336/AD.2015.0819

9. YALÇIN, A.; ARAS, S.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; VARLI, M.; ÇINAR, E.; atlı, t. Sarcopenia prevalence and factors associated with sarcopenia in older people living in a nursing home in Ankara Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2016, 16, 903-910. 500 + 0
10.1111/ggi.12570

2015
8. YILDIRIM, T.; YALÇIN, A.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ARAS, S.; VARLI, M.; atlı, t. The prevalence of anemia, iron, vitamin B12, and folic acid deficiencies in community dwelling elderly in Ankara, Turkey. ARCHİVES OF GERONTOLOGY AND GERİATRİCS, 2015, 60, 344-348. 500 + 0
10.1016/j.archger.2015.01.001

7. İLGEN, U.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ÇINAR, E.; ARAS, S.; VARLI, M.; ATLI, T. A case of CMV esophagitis complicated by extensive thrombosis in older patient without HIV infection or transplantation. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2015, 6, 278-280. 0 + 0
10.1016/j.eurger.2015.02.005

6. ÇINAR, E.; ATMIŞ, V.; YALÇIN, A.; ARAS, S.; VARLI, M. A Rare Case of Systemic Lupus Erythematosus in an Elderly Man. JOURNAL OF THE AMERİCAN GERİATRİCS SOCİETY, 2015, 63, 1709-1710. 0 + 0
10.1111/jgs.13575

5. doğan, z.; YALÇIN, A.; ATMIŞ, V.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ARAS, S.; VARLI, M.; ÇINAR, E.; atlı, t. The prevalence of urinary incontinence and factors associated with urinary incontinence in community dwelling older Turkish people. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2015, 6, 417-421. 450 + 0
10.1016/j.eurger.2015.06.002

2013
4. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ERGÜLÜ EŞMEN, S.; VARLI, M.; YALÇIN, A.; ARAS, S.; ATMIŞ, V.; atlı, t. Markedly elevated erythrocyte sedimentation rate in older adults. How significant clinically?. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2013, 4, 28-31. 800 + 0
10.1016/j.eurger.2012.10.002

2012
3. ARAS, S.; VARLI, M.; TEK, İ.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; YALÇIN, A.; ATLI, T. The relationship of plasma viscosity with microvascular complications in the diabetic elderly and its predictive value. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2012, 3, 271-276. 550 + 0
10.1016/j.eurger.2012.05.003

2. ARAS, S.; VARLI, M.; YALÇIN, A.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ÇAĞLAR, A.; ATLI, T. Kaposi’s sarcoma: An unusual cause of persistent bilateral leg edema in old age. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2012, 3, 114-116. 0 + 0
1. ARAS, S.; tek, i.; VARLI, M.; YALÇIN, A.; KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; ATMIŞ, V.; atlı, t. Plasma Viscosity: Is a Biomarker for the Differential Diagnosis of Alzheimer’s Disease and Vascular Dementia?. AMERİCAN JOURNAL OF ALZHEİMERS DİSEASE AND OTHER DEMENTİAS, 2012, 28, 62-68. 400 + 0
10.1177/1533317512467682

Uluslararası - Diğer 100
2020
1. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; NERGİZOĞLU, G. Prevalenceof abdominal aortic aneurysm among stage 3-4 chronic kidney disease patients aged 55 years and older. UKRAİNİAN JOURNAL OF NEPHROLOGY AND DİALYSİS, 2020, 2, 9-16. 100 + 0
https://doi.org/10.31450/ukrjnd.2(66).2020.02

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; YALÇIN, A. Palyatif Bakımdaki Yaşlıda Kardiyak Problemler. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF GERİATRİCS-SPECİAL TOPİCS, 2018, 1, 32-40. 200 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KARAARSLAN CENGİZ, Ö.; BEKTAN KANAT, B.; ÜNAL, S. GERİATRİ, ISBN: 978-625-7399-03-6, HİPOKRAT YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 943 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. KARAARSLAN CENGİZ, Ö. YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN DURUMLAR-1 GERİATRİK SENDROMLAR, ISBN: 978-605-9877-60-2, Hedef CS Basın Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 184 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Karaarslan cengiz, .; Küçükşahin, O.; şahin, A.; Türkçapar, N.; Atlı, T. Sicca Symptoms and Its Relation to Primary Sjögren’s Syndrome in Geriatric Patients. EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY (ONLİNE), 2021, , -.
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-7-3
Karaarslan cengiz, .; Tavlı, E.; Erhan, H.; Gülgeç, B.; çolak, E.; Derici yıldırım, D.; özge, A. Experiences in a Palliative Care Unit for Dementia Patients . EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİCS AND GERONTOLOGY (ONLİNE), 2021, , -.
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-6-5
Karaarslan cengiz, .; Atmış, V. The Correlation Between Total Protein Level in 24-hour Urine Sample and Spot Urine Protein-to-creatinine Ratio in the Old Aged. EUROPEAN JOURNAL OF GERİATRİC AND GERONTOLOGY, 2021, 3, 177-181.
10.4274/ejgg.galenos.2021.2021-4-3
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yalçın, A.; Aras, S.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Varlı, M.; çınar, E.; Atlı, T. Sarcopenia prevalence and factors associated with sarcopenia in older people living in a nursing home in Ankara Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2016, 16, 903-910,
10.1111/ggi.12570

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 5
Yalçın, A.; Aras, S.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; çınar, E.; Atlı, T.; Varlı, M. Sarcopenia and mortality in older people living in a nursing home in Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2017, 17, 1118-1124,
10.1111/ggi.12840

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 6
Yıldırım, T.; Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Aras, S.; Varlı, M.; Atlı, T. The prevalence of anemia, iron, vitamin B12, and folic acid deficiencies in community dwelling elderly in Ankara, Turkey. ARCHİVES OF GERONTOLOGY AND GERİATRİCS, 2015, 60, 344-348,
10.1016/j.archger.2015.01.001

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; çınar, E.; Aras, S.; Varlı, M.; Atlı, T. Evaluation of Cardiac Autonomic Functions in Older Parkinson’s Disease Patients: a Cross-Sectional Study. AGİNG AND DİSEASE, 2016, 7, 28-,
10.14336/AD.2015.0819

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 4
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğan, Z.; Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Aras, S.; Varlı, M.; çınar, E.; Atlı, T. The prevalence of urinary incontinence and factors associated with urinary incontinence in community dwelling older Turkish people. EUROPEAN GERİATRİC MEDİCİNE, 2015, 6, 417-421,
10.1016/j.eurger.2015.06.002

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 1
Yalçın, A.; Aras, S.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Varlı, M.; çınar, E.; Atlı, T. Sarcopenia prevalence and factors associated with sarcopenia in older people living in a nursing home in Ankara Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2016, 16, 903-910,
10.1111/ggi.12570

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Yıldırım, T.; Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Aras, S.; Varlı, M.; Atlı, T. The prevalence of anemia, iron, vitamin B12, and folic acid deficiencies in community dwelling elderly in Ankara, Turkey. ARCHİVES OF GERONTOLOGY AND GERİATRİCS, 2015, 60, 344-348,
10.1016/j.archger.2015.01.001

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yalçın, A.; Aras, S.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; çınar, E.; Atlı, T.; Varlı, M. Sarcopenia and mortality in older people living in a nursing home in Turkey. GERİATRİCS GERONTOLOGY INTERNATİONAL, 2017, 17, 1118-1124,
10.1111/ggi.12840

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 2
Yıldırım, T.; Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Aras, S.; Varlı, M.; Atlı, T. The prevalence of anemia, iron, vitamin B12, and folic acid deficiencies in community dwelling elderly in Ankara, Turkey. ARCHİVES OF GERONTOLOGY AND GERİATRİCS, 2015, 60, 344-348,
10.1016/j.archger.2015.01.001

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yıldırım, T.; Yalçın, A.; Atmış, V.; Karaarslan cengiz, .; Aras, S.; Varlı, M.; Atlı, T. The prevalence of anemia, iron, vitamin B12, and folic acid deficiencies in community dwelling elderly in Ankara, Turkey. ARCHİVES OF GERONTOLOGY AND GERİATRİCS, 2015, 60, 344-348,
10.1016/j.archger.2015.01.001

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl