Prof.Dr. RAMAZAN DİKİCİ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1731
E-MAIL
:
rdikici@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
rdikici11@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 17:26:07
DÜZENLEME
:
2023-05-27 23:41:02
PUAN
:
21379
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 80
Researcher ID
h-index
5
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ (MATEMATİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1987
DOKTORA CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ UNİVERSİTY OF BATH 1992
Doktora Tezi

1. Applications of Computer Algebra to the Study of Recurrence in p-groups Danışman: Dr. Geoff C Smith, Diğer, Diğer, Matematik Anabilim Dalı, Bath, İngiltere / Birleşik Krallık, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Sınır Değer Problemleri Danışman: Dr. Rahim Ocak, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1985-02-20 - 1993-06-15
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1993-06-15 - 1998-10-20
DOÇENT DOKTOR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1998-11-20 - 2004-03-16
PROFESÖR DOKTOR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2004-03-16 - 2013-08-16
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-08-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
SENATO ÜYESİ 2015-03-19 - 2018-03-19
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-03-19 - 2018-03-19
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-04-28 - 2017-04-28
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-08-16 - 2016-08-16
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2004
4. Dikici, R. General recurrences in finite p-groups. ELSEVİER BV, 2004, 158, 445-458. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2003.08.096

2003
3. Özkan, E.; Aydın, H.; Dikici, R. 3-Step Fibonacci series modulo m. ELSEVİER BV, 2003, 143, 165-172. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0096-3003(02)00360-0

2. Özkan, E.; Aydın, H.; Dikici, R. Applications of Fibonacci sequences in a finite nilpotent group. ELSEVİER BV, 2003, 141, 565-578. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0096-3003(02)00276-X

1. Dikici, R.; Özkan, E. An application of Fibonacci sequences in groups. ELSEVİER BV, 2003, 136, 323-331. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0096-3003(02)00044-9

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3800
2021
19. Topçu, H.; Dikici, R. Örüntülerin 8. Sınıf Öğrencilerine Öğretiminde İlgi Tabanlı Örneklerle Öğretim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2021, 8, 187-200. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.54235

2020
18. ÇETİN, A.; DİKİCİ, R. Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İspat Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. ONLİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON , 2020, 1, 75-85. 200 + 0
http://ojomste.com/index.php/1

2015
17. Özdemir, E.; Dikici, R.; Kültür, N. Öğrencilerin Örüntüleri Genelleme Süreçleri: 7.Sınıf Örneği. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2015, 23, 523-548. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/566

2014
16. Çetin, A.; Dikici, R. Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2014, 22, 981-994. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/353/121

2013
15. Güler, G.; Dikici, R. Examining prospective mathematics teachers’ proof processes for algebraic concepts. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 45, 475-497. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2013.837528

2012
14. Güler, G.; Dikici, R. Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 571-590. 200 + 0
13. Güler, G.; Özdemir, E.; Dikici, R. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tümevarım Yoluyla İspat Becerileri ve Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 219-236. 200 + 0
http://www.kefdergi.com/pdf/20_1/20_1_15.pdf

12. Özdemir, E.; Güler, G.; Dikici, R. Evaluation of Turkish Students Selection Examination Questions for Mathematics 2/Algebra . JOURNAL OF QUALİTY MEASUREMENT & ANALYSİS, 2012, 8, 73-84. 200 + 0
http://www.ukm.my/jqma/v8_1/jqma-8-1-06-abstractrefs.pdf

2009
11. Tatar, E.; Dikici, R. The effect of the 4MAT method (learning styles and brain hemispheres) of instruction on achievement in mathematics. INFORMA UK LİMİTED, 2009, 40, 1027-1036. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/00207390903121750

2006
10. Okur, M.; Dikici, R. Evaluation of The Success of Mathematics Teacher Candidates in 2001-2004 University Entrance Examination in Turkey. JOURNAL OF QUALİTY MEASUREMENT & ANALYSİS, 2006, 2, 131-142. 200 + 0
http://www.ukm.my/jqma/v2_1/JQMA-2-1-13-abstractrefs.pdf

9. Tatar, E.; Dikici, R. Diagnosing Students Difficulties in Learning Mathematics: The Case of Binary Operation. JOURNAL OF QUALİTY MEASUREMENT & ANALYSİS, 2006, 2, 91-102. 200 + 0
http://www.ukm.my/jqma/v2_1/JQMA-2-1-09-abstractrefs.pdf

2004
8. Dikici, R.; İşleyen, T. Bağıntı ve Fonksiyon Konusundaki Öğrenme Güçlüklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2004, 12, 105-116. 200 + 0
http://www.kefdergi.com/12_1.pdf

7. Okur, M.; Dikici, R. Özel Dershaneler ile Devlet Okullarının Kartezyen Çarpım-Analitik Düzlem ve Bağıntı Konularındaki Bilgi ve Becerileri Kazandırma Düzeylerinin Değerlendirilmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2004, 12, 417-426. 200 + 0
http://www.kefdergi.com/12_2.pdf

2001
6. Dikici, R.; Işık, C. Özel Dershanelerin Matematik Öğretimindeki Yeri. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2001, 9, 157-164. 200 + 0
http://www.kefdergi.com/9_1.pdf

1999
5. Dikici, R. 2-Step General Recurrences in Finite p-Groups. HACETTEPE BULLETİN OF NATUREL SCİENCES AND ENGİNEERİNG, 1999, 28, 9-14. 200 + 0
1998
4. Aydın, H.; Dikici, R. General Fibonacci Sequences in Groups. THE FİBONACCİ QUARTERLY, 1998, 36, 216-221. 200 + 0
http://www.fq.math.ca/Scanned/36-3/aydin.pdf

1997
3. Dikici, R.; Smith, G. Fibonacci Sequences in Finite Nilpotent Groups. TURKİSH JOURNAL OF MATHEMATİCS, 1997, 21, 133-142. 200 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-97-21-2/mat-21-2-1-e2102-01.pdf

2. Dikici, R. A Technique Concerning Sums Arising From Fibonacci Sequences in Groups. HACETTEPE BULLETİN OF NATUREL SCİENCES AND ENGİNEERİNG, 1997, 18, 13-30. 200 + 0
1995
1. Dikici, R.; Smith, G. Recurrences in Finite Groups. TURKİSH JOURNAL OF MATHEMATİCS, 1995, 19, 321-329. 200 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-95-19-3/pp-321-330.pdf

Uluslararası - Diğer 1070
2017
11. KARAKUŞ, D.; DİKİCİ, R. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL İSPAT YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 4, 194-206. 100 + 0
10.16991/INESJOURNAL.1507

2013
10. Kırmacı, U.; Dikici, R. On Some Hermite-Hadamard Type Inequalities for Twice Differentiable Mappings and Applications. TAMKANG JORUNAL OF MATHEMATİCS, 2013, 44, 41-51. 100 + 0
http://journals.math.tku.edu.tw/index.php/TKJM/article/view/964/786

2011
9. Okur, M.; Dikici, R.; Sanalan, V.; Tatar, E. Computer Applications in Teaching Abstract Algebra. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2011, 1, 20-27. 85 + 0
http://www.ijastnet.com/journals/Vol.1_No.1;_March_2011/3.pdf

8. OKUR, M.; DİKİCİ, R.; SANALAN, V.; TATAR, E. Computer Applications in Teaching Abstract Algebra. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2011, 1, 20-27. 85 + 0
2006
7. OKUR, M.; DİKİCİ, R. Evaluation of The Success of Mathematics Teacher Candidates in 2001 2004 University Entrance Examination in Turkey. JOURNAL OF QUALİTY MEASUREMENT & ANALYSİS, 2006, 2, 131-142. 100 + 0
1998
6. AYDIN, H.; DİKİCİ, R. General Fibonacci Sequences in Finite Groups. THE FİBONACCİ QUARTERLY, 1998, 36, 216-221. 100 + 0
1997
5. Kültür, N.; Dikici, R. Formation of an Equation Involving Squares of Theta Functions. FAR EAST JOURNAL OF MATHEMATİCAL SCİENCES, 1997, 6, 221-227. 100 + 0
4. Işık, A.; Dikici, R. The Jacobi Forms. JOURNAL OF INSTİTUTE OF MATHEMATİCS & COMPUTER SCİENCES. MATHEMATİCS SERİES., 1997, 10, 181-186. 100 + 0
3. Dikici, R.; Işık, A. Fibonacci Sequences in Modular Groups. JOURNAL OF INSTİTUTE OF MATHEMATİCS & COMPUTER SCİENCES. MATHEMATİCS SERİES., 1997, 10, 187-189. 100 + 0
1993
2. Aydın, H.; Dikici, R. Wall and Vinson Revisited. APPLİCATİONS OF FİBONACCİ NUMBERS, 1993, 5, 61-68. 100 + 0
1992
1. Dikici, R.; Smith, G. Remaks on Fibonacci Sequences in Groups II. BATH MATHEMATİCS AND COMPUTER SCİENCE TECHNİCAL REPORT, 1992, 92, 1-20. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2023
1. YEŞİLYURT ÇETİN, A.; DİKİCİ, R. Investigation of Prospective Mathematics Teachers’ Proof Completion Processes Supported By Key Ideas. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2023, 34, 341-361. 300 + 0
https://enadonline.com/index.php/enad/article/view/1741

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2021
1. Yeşilyurt Çetin, A.; Dikici, R. Organizing the mathematical proof process with the help of basic components in teaching proof: Abstract algebra example. LUMAT : INTERNATİONAL JOURNAL ON MATH, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2021, 9, 235-255. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1497

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2020
9. Topçu, H.; Dikici, R. Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 6, 1-28. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1136203

2012
8. Güler, G.; Özdemir, E.; Dikici, R. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları ile SBS Matematik Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Karşılaştırmalı Analizi. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 14, 39-56. 200 + 0
http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/1006000901/1006000675

2011
7. Coşkun, O.; Güler, G.; Dikici, R. Modüler Aritmetik Kavramı ile İlgili Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 1, 91-108. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkefd/article/view/5000081096/5000075432

6. Özdemir, E.; Güler, G.; Dikici, R. Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) Matematik Soruları ile Ortaöğretim Matematik Dersi Yazılı Sınav Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 23, 27-48. 200 + 0
2008
5. Tatar, E.; Dikici, R. Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 5, 183-193. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000520/1038000309

4. Tatar, E.; Dikici, R. İkili İşlem Kavramı İle İlgili Orta Öğretim Öğrencilerinin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 3, 48-62. 200 + 0
2003
3. Konyalıoğlu, S.; Dikici, R. Normal Altgrup ve Bölüm Grubu Kavramlarının Öğretiminde ISETL Programlama Dilinin Rolü . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16-17-18, 249-254. 200 + 0
2. Okur, M.; Dikici, R. 2001-2002 ÖSS Geometri Sorularının Düzey ve İçerik Yönünden Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16-17-18, 293-298. 200 + 0
1998
1. Dikici, R.; Özkan, E. General Recurrences in Modular Groups. JOURNAL OF FACULTY OF SCİENCE EGE UNİVERSİTY, 1998, 21, 93-101. 200 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. YEŞİLYURT ÇETİN, A.; DİKİCİ, R., Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İspat Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. 27 th International Conference on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

3. Çetin, A.; Dikici, R., Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İspat Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 100

2. ÇETİN, A.; DİKİCİ, R., Matematiksel ispat yapma ve problem çözmede sesli düşünmenin rolü. 8. International Congress of Educational Research, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

1. ÇETİN, A.; DİKİCİ, R., Matematiksel ispat yapma ve problem çözmede sesli düşünmenin rolü. 8. International Congress of Educational Research, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ÖZDEMİR, E.; DİKİCİ, R., Öğrencilerin Örüntüleri Genelleme Süreçleri 7 Sınıf Örneği. XII.Matematik Sempozyumu(Toplumda Matematik), 2013-05-23, 2013-05-25, , Türkiye, . 100

1. Dikici, R.; Özkan, E., General Recurrences in Modular Groups. Atatürk Üniversitesi 40.Kuruluş Yılı Matematik Sempozyumu, 1998-05-20, 1998-05-22, Erzurum, Türkiye, 1998. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Özdemir, E.; Dikici, R., Öğrencilerin Örüntüleri Genelleme Süreçleri: 7.Sınıf Örneği. XII.Matematik Sempozyumu(Toplumda Matematik), 2013-05-23, 2013-05-25, Ankara, Türkiye, 2013. 50

http://matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=303

4. Yeşilyurt, A.; Dikici, R., Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2012-06-27, 2012-06-30, Niğde, Türkiye, 2012. 50

http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/

3. ÇETİN, A.; DİKİCİ, R., Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2012-06-27, 2012-01-30, , Türkiye, . 50

2. Dikici, R.; Özkan, E., 3-step General Fibonacci Sequences in Groups. Sakarya Matematik Sempozyumu, 1997-09-11, 1997-09-13, Sakarya, Türkiye, 1997. 50

1. Dikici, R., A work on 2-step General Recurrences in Groups. Matematik Sempozyumu(Altınoluk’ta Matematik Günleri), 1996-05-23, 1996-05-26, Balıkesir, Türkiye, 1996. 50

https://books.google.com.tr/books/about/Matematik_sempozyumu.html?id=unrpnQEACAAJ&redir_esc=y

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

12. Muzaffer Okur, Özel Dershanelerin Ortaöğretim Düzeyinde Cebir Öğretimindeki Yeri ve Önemi(Bilişsel Alan Öğrenmeleri Açısından) , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Ebru Kopuzlu, Topolojik Gruplar, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Enver Tatar, Çözülebilir Gruplar ve Çözülebilir Grupların Alt Grupları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Engin Özkan, Nilpotent Gruplar, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Işılay Kurt Güner, Modüler Aritmetik Öğretimine Alternatif Bir Yaklaşım, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Elif Berre Özer Kottaş, 6. Sınıf Öğrencilerine Doğal Sayılarla İşlemler Öğrenme Alanının İlgi Tabanlı Örneklerle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Hatice Yardımcı, Matematik Öğretmen Adaylarının Sözel Kümeleri Matematiksel Dile Çevirebilme Düzeyleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Hasan Topçu, 8.Sınıf Öğrencilerine Örüntüler Öğrenme Alanının İlgi-Tabanlı Örneklerle Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Derya Miral, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiksel İspat Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Onur Coşkun, Modüler Aritmetik Kavramı ile İlgili Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Remziye Şenol, Matematik Öğretiminde Yapılan Son Çalışmalar , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Ayşe Yıldız, 9. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İspatla İlgili Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 2000

5. Muzaffer Okur, Bilgisayar Paket Programları Kullanılarak İzomorfizm Kavramının Öğretimi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

4. Enver Tatar, İkili İşlem Kavramı ile İlgili Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi ve 4Mat Yönteminin Başarıya Etkisi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

3. Serpil Konyalıoğlu, Bazı Sonlu Doğurulmuş Grupların Öğretimine Geometrik ve Bilgisayar Destekli Yaklaşım , Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Aysun Yeşilyurt Çetin, Matematik ögretmeni adaylarının matematiksel ispatta önceden belirlenen anahtar fikirleri yazabilme süreçleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Gürsel Güler, Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir Öğrenme Alanındaki İspat Süreçlerinin İncelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 0
1. KASTAMONU EGITIM DERGISI , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2147-9844, 2010-01-03 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2011 : 1 ] . 5
2. DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY , [ 2012 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS , [ 2020 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 44
1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2011 : 2 ] . 2
3. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2003 : 1 ] . 1
4. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] [ 2004 : 1 ] . 2
5. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
6. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2011 : 1 ] [ 2009 : 2 ] . 3
7. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
8. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2001 : 1 ] [ 2000 : 1 ] . 2
9. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2010 : 1 ] [ 2009 : 3 ] [ 2008 : 2 ] [ 2007 : 4 ] [ 2006 : 3 ] [ 2005 : 3 ] [ 2004 : 1 ] [ 2003 : 1 ] [ 2002 : 1 ] [ 2000 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 23
10. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
11. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
12. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
13. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2006 : 1 ] [ 2003 : 1 ] . 2
14. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] [ 2004 : 2 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz İMA301 Cebir Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMA301 Cebir Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMA203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMA203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 523 Cebir Öğretimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar İMA106 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İMA204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz İMA203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 523 Cebir Öğretimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar İMA106 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 524 Cebir Öğretimi II Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP 523 Cebir Öğretimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 523 Cebir Öğretimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 524 Cebir Öğretimi II Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP-502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 523 Cebir Öğretimi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP204 Lineer Cebir II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP-502 Matematiksel Düşünme ve Modell Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP203 Lineer Cebir I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP101 Genel Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 4-2-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP102 Soyut Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP317 Elementer Sayı Kuramı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP307 Cebire Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP101 Genel Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 4-2-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tatar, E.; Dikici, R. Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 5, 183-193,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özkan, E.; Aydın, H.; Dikici, R. 3-Step Fibonacci series modulo m. ELSEVİER BV, 2003, 143, 165-172,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Dikici, R.; özkan, E. An application of Fibonacci sequences in groups. ELSEVİER BV, 2003, 136, 323-331,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tatar, E.; Dikici, R. Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 5, 183-193,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl