Doç.Dr. REZAN AYDIN

Birim
:
Fen Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4552
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:14:25
DÜZENLEME
:
2017-07-03 15:03:43
PUAN
:
16711
YABANCI DİL
:
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1986
YÜKSEK LİSANS KİMYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1989
DOKTORA KİMYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
DOÇENTLİK KİMYA ÜAK 2014
Doktora Tezi

1. Çeşitli elektrolitler içinde alüminyum yüzeyinde anodik olarak oluşturulan oksit filmleri Danışman: Dr. Prof. Dr. Muammer Canel, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Sulu çözeltilerde alüminyum yüzeyinde elektrokimyasal olarak oluşturulan oksit tabakalarının incelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Saadet Üneri, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6800
2015
9. Cirmi, D.; Aydin, R.; Koleli, F. The electrochemical reduction of nitrate ion on polypyrrole coated copper electrode. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2015, 736, 101-106. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2014.10.024

2013
8. Aydin, R.; Dogan, H.; Koleli, F. Electrochemical reduction of carbondioxide on polypyrrole coated copper electro-catalyst under ambient and high pressure in methanol. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2013, 140, 478-482. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.04.021


Alıntılanma Sayısı: 7
2011
7. Koleli, F.; Ropke, D.; Aydin, R.; Roepke, T. Investigation of N-2-fixation on polyaniline electrodes in methanol by electrochemical impedance spectroscopy. JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 2011, 41, 405-413. 750 + 10
https://dx.doi.org/10.1007/s10800-010-0250-3


Alıntılanma Sayısı: 2
6. Koeleli, F.; Beytaroglu, A.; Roepke, D.; Roepke, T.; Aydin, R. The Investigation of Electrochemical Oxidation of Formic Acid on Pt, Pd and PtRu Modified Gas Diffusion Layer. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, 2011, 9, 0-0. 500 + 0
2009
5. Studenyak, I.; Izai, V.; Panko, V.; Orliukas, A.; Kazakevicius, E.; Koleli, F.; Dudukcu, M.; Aydin, R. TEMPERATURE BEHAVIOUR OF OPTICAL ABSORPTION EDGE AND PHASE TRANSITIONS IN Cu6PS5I0.8Cl0.2 SUPERIONIC MIXED CRYSTALS. LITHUANIAN JOURNAL OF PHYSICS, 2009, 49, 209-214. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.49205

2006
4. Aydin, R.; Koleli, F. Hydrogen evolution on conducting polymer electrodes in acidic media. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2006, 56, 76-80. 1000 + 65
https://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2006.02.004


Alıntılanma Sayısı: 13
2004
3. Aydin, R.; Koleli, F. Electrocatalytic conversion of CO2 on a polypyrrole electrode under high pressure in methanol. SYNTHETIC METALS, 2004, 144, 75-80. 1000 + 115
https://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2004.02.007


Alıntılanma Sayısı: 23
2003
2. Koleli, F.; Atilan, T.; Palamut, N.; Gizir, A.; Aydin, R.; Hamann, C. Electrochemical reduction of CO2 at Pb- and Sn-electrodes in a fixed-bed reactor in aqueous K2CO3 and KHCO3 media. JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, 2003, 33, 447-450. 450 + 215
https://dx.doi.org/10.1023/A:1024471513136


Alıntılanma Sayısı: 43
2002
1. Aydin, R.; Koleli, F. Electrochemical reduction of CO2 on a polyaniline electrode under ambient conditions and at high pressure in methanol. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 2002, 535, 107-112. 1000 + 135
https://dx.doi.org/10.1016/S0022-0728(02)01151-8


Alıntılanma Sayısı: 27
Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Aydın, R.; Özdemir, H.; Köleli, F., Farklı Destek Elektrolitleri İçinde Bakır Elektrotta Polianilin Sentezi ve Korozyon Davranışı. X. International Corrosion Symposium, 2006-11-01, 2006-11-04, Adana, Türkiye, 2006. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 46

4. Studenyak, I.; Izai, V.; Panko, V.; Samulionis, V.; Orliukas, A.; Koleli, F.; Dudukcu, M., Influence of Anionic Substitution on Phase Transitions in Cu6PS5I1-xBrx Mixed Crystals. 2nd Seminar, Properties of Ferroelectic and Superionic Systems, 2009-10-19, 2009-10-20, Uzhgorod, Ukrayna, 2009. 10

3. Studenyak, I.; Kokhan, O.; Panko, V.; Orliukas, A.; Koleli, F.; Dudukcu, D.; Aydın, R., Temperature Behaviour of Optical Absorpsion enge in Cu6PS5I0.8Cl0.2 superionic cunductor’’ . Lithuanian-French-Ukrainian Workshop on Materials for Functional Elements of Solid State Ionics, 2008-10-13, 2008-10-13, Vilnius, Litvanya, 2008. 20

2. Studenyak, I.; Kokhan, O.; Stasyuk , V.; Orliukas, A.; Kazakevicius, E.; Koleli, F.; Aydin, R., Crystal Growth and electrochemical studies of Cu6PS5I-Cu6PS5Br Superionic system. Lithuanian-French-Ukrainian Workshop on Materials for Functional Elements of Solid State Ionics, 2008-10-13, 2008-10-13, Vilnius, Litvanya, 2008. 16

1. Köleli, F.; Röpke, T.; Dündar, D.; Balun, D.; Turunç, E.; Cengiz, K., Azotun amonyağa elektrokimyasal dönüşümü. 2. Uluslararası Ege Fiziksel Kimya Günleri, 2004-10-07, 2004-10-10, Balıkesir, Türkiye, 2004. 0

Uluslararası - Özet - Poster 82

3. Dündar, D.; Cengiz, K.; Turunç, E.; Balun, D.; Aydın, R.; Röpke, T.; Köleli, F., Indole/Aniline Copolimers and SEESR Spectroscopic Investigations. 2nd International Aegean Chemistry Days, 2004-10-07, 2004-10-10, Balıkesir, Türkiye, 2004. 20

2. Aydın, R.; Dündar, D.; Balun, D.; Turunç, E.; Cengiz, K.; Erdoğan, E.; Köleli, F., The Hydrogen Evolution Reaction on Polyaniline and Polypyrrole Electrodes. 2nd International Aegean Chemistry Days, 2004-10-07, 2004-10-10, Balıkesir, Türkiye, 2004. 40

1. Turunç, E.; Balun, D.; Dündar, D.; Cengiz, K.; Aydın, R.; Köleli, F., Electrochemical Reduction of Nitrate on Cu-Granules in Fixed-Bed Reactor. 2nd International Aegean Chemistry Days, 2004-10-07, 2004-10-10, Balıkesir, Türkiye, 2004. 22

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 355

4. Aydın, R.; Balun, D.; Dündar, D.; Röpke, T.; Köleli, F., Fotosentez mi, Elektrokimyasal İndirgenme mi? Karbondioksit İndirgenmesi: Genel Sonuçlar. V. Elektrokimya Günleri, 2004-06-09, 2004-06-11, Samsun, Türkiye, 2004. 90

3. Köleli, F.; Röpke, T.; Dündar, D.; Aydın, R., Polianilin Kaplanmış Pt elektrotlarda Moleküler Azotun Elektrokimyasal İndirgenmesi. V. Elektrokimya Günleri, 2004-06-09, 2004-06-11, Samsun, Türkiye, 2004. 65

2. Aydın, R., Polianilin ve Polipirol Elektrot üzerinde Yüksek Basınçta CO2’in Elektrokimyasal İndirgenmesi. IV. Elektrokimya Günleri, 2003-06-11, 2003-06-13, Adana, Türkiye, 2003. 100

1. Aydın, R.; Üneri, S., Çeşitli Sulu Çözeltilerde Alüminyum Yüzeyinde Anodik Olarak Oluşturulan Oksit Filmlerinin İncelenmesi . II. Korozyon Sempozyumu, 1990-11-05, 1990-11-08, Ankara, Türkiye, 1990. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 472

13. Aydın, R.; Köleli, F., İletken Polimer Elektrotlarda Hidrojen Eldesi. 6. Elektrokimya Günleri, 2005-06-29, 2005-07-01, Eskişehir, Türkiye, 2005. 50

12. Bozkurt, B.; Çağlayan, Ö.; Aydın, R.; Yeşilkaynak, T.; Balun, D.; Köleli, F., Yüksek Basınç ve Sıcaklıklarda Karbondioksidin İndirgenmesi. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2002-09-10, 2002-09-13, Konya, Türkiye, 2002. 32

11. Yeşilkaynak, T.; Balun, D.; Aydın, R.; Gizir, A.; Köleli, F., Karbondioksidin Farklı Basınç ve Sıcaklıklarda Sn-granül Elektrotlarda Elektrokimyasal Olarak İndirgenmesi. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2002-09-10, 2002-09-13, Konya, Türkiye, 2002. 35

10. Balun, D.; Yeşilkaynak, T.; Aydın, R.; Gizir, A.; Köleli, F., Yüksek Basınç ve Sıcaklıklarda Karbondioksidin İndirgenmesi. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2002-06-10, 2002-09-13, Konya, Türkiye, 2002. 35

9. Aydın, R.; Gizir, A.; Yeşilkaynak, T.; Balun, D.; , N.; Atılan, T.; Köleli, F., Karbondioksitin Polianilin Elektrotla Yüksek Basınç altında ve Aprotik Ortamda İndirgenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi, 2001-09-04, 2001-09-07, İstanbul, Türkiye, 2001. 42

8. Balun, D.; Yeşilkaynak, T.; Aydın, R.; Gizir, A.; Palamut, N.; Atılan, T.; Köleli, F., CO2' in Yüksek basınç Altında Değişik Elektrot ve Elektrolitlerde İndirgenmesi’. XV. Ulusal Kimya Kongresi, 2001-09-04, 2001-09-07, İstanbul, Türkiye, 2001. 30

7. Köleli, F.; Palamut, N.; Atılan, T.; Aydın, R.; Gizir, M.; Balun, D.; Yeşilkaynak, T., CO2'in Sabit Yataklı Bir Reaktörde Kalay Elektrotlarla Elektrokimyasal Olarak Protik Ortamda İndirgenmesi. 3. Elektrokimya Günleri, 2001-04-18, 2001-04-20, Mersin, Türkiye, 2001. 25

6. Aydın, R.; Köleli, F.; Gizir, M.; Palamut, N.; Atılan, T.; Balun, D.; Yeşilkaynak, T., Polianilin Elektrotta Karbondioksit İndirgenmesi. 3. Elektrokimya Günleri, 2001-04-18, 2001-04-20, Mersin, Türkiye, 2001. 40

5. Köleli, F.; Atılan, T.; Palamut, N.; Gizir, M.; Aydın, R.; Yeşilkaynak, T.; Balun, D., CO2'in Sabit Yataklı Bir Reaktörde Kurşun Elektrotlarla Elektrokimyasal Olarak Protik Ortamda İndirgenmesi. 3. Elektrokimya Günleri, 2001-04-18, 2001-04-20, Mersin, Türkiye, 2001. 20

4. Bayramoğlu, G.; Aksüt, A.; Emregül, K.; Aydın, R., Dental Metal ve Alaşımlarının Korozyonuna pH Etkisi. XI. Kimya Kongresi, 1997-06-16, 1997-06-20, Van, Türkiye, 1997. 32

3. Emregül, K.; Aksüt, A.; Bayramoğlu, G.; Aydın, R., Saf Alüminyumun NaOH İçindeki Davranışının Potansiyodinamik Yöntemle İncelenmesi. XI. Kimya Kongresi, 1997-06-16, 1997-06-20, Van, Türkiye, 1997. 32

2. Aydın, R.; Bayramoğlu, G.; Emregül, K., NaCl Çözeltisi İçinde Saf Aluminyumun Çukur korozyonuna Çeşitli Parametrelerin Etkileri. XI. Kimya Kongresi, 1997-06-16, 1997-06-20, Van, Türkiye, 1997. 50

1. Aydın, R.; Üneri, S.; Emregül, K.; Bayramoğlu, G., Çeşitli Ortamlarda Alüminyum Elektrot ile Elde Edilen Akım-Potansiyel Eğrileri Üzerine Önişlemlerin Etkileri. XI. Kimya Kongresi, 1987-06-16, 1997-06-20, Van, Türkiye, 1997. 47

Ulusal - Özet - Poster 125

5. Çirmi, D.; Aydın, R.; Köleli, F., Nitrat İyonunun Polipirol Kaplı Bakır Elektrotta Elektrokimyasal İndirgenmesi. III. Fiziksel Kimya Günleri, 2012-07-12, 2012-07-15, Balıkesir, Türkiye, 2012. 25

4. Mamur, E.; Aydın, R.; Köleli, F., An Electroliser and Bipolar Electrochemical Cell Design in Reduction of Carbon Dioxide. 3. Ulusal Kataliz Kongresi, 2010-04-28, 2010-05-01, Zonguldak, Türkiye, 2010. 25

3. Erdoğan, E.; Aydın, R.; Köleli, F., Salisilat İçinde Bakır Elektrotta Polipirol Sentezi. 7. Elektrokimya Günleri, 2006-06-28, 2006-06-30, Ankara, Türkiye, 2006. 25

2. Öztürk, H.; Aydın, R.; Köleli, F., Polipirol Kaplı bakır Elektrotta Elektrokimyasal CO2 İndirgenmesinin Voltametrik İncelenmesi. 7. Elektrokimya Günleri, 2006-06-28, 2006-06-30, Ankara, Türkiye, 2006. 25

1. Erdoğan, E.; Aydın, R.; Köleli, F., Bakır Destekli Polianilin Elektrotların Hazırlanması ve Özellikleri. 6. Elektrokimya Günleri, 2005-06-29, 2005-07-01, Eskişehir, Türkiye, 2005. 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Synthesis and Electrochemical Studies of Inorganic and Organic Compounds for Purposes of Ion Sensors Manufacturing, TÜBİTAK- Türkiye/Ukrayna , Proje No: TBAG-U/194(107T234) , 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Çeşitli Destek Elektrolitleri İçinde Bakır Elektrodun Polianilin ile Kaplanması ve Korozyon Davranışının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAB-FEF. KB (RA) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Metal Nanopartiküller ile Modifiye Edilmiş Polipirol Elektrotların Hazırlanması ve Elektrokatalizör olarak Kullanımı, BAP, Proje No: 2015-TP3-1098, 15000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Karbondioksit ve Azotun Yüksek Basınçta Elektrokatalitik İndirgenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 104T353, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Karbondioksitin Sabit Yataklı Reaktörde ve Yüksek Basınç Koşullarında Farklı Elektrokatalizörlerle İndirgenme Veriminin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: TBAG 2007, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Synthesis and Electrochemical Studies of Inorganic and Organic Compounds for Purposes of Ion Sensors Manufacturing, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

2. Karbondioksit ve Azotun Yüksek Basınçta Elektrokatalitik İndirgenmesi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Karbondioksitin Sabit Yataklı Reaktörde ve Yüksek Basınç Koşullarında Farklı Elektrokatalizörlerle İndirgenme Veriminin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

3. Doğan Çirmi, Nitrat iyonunun polipirol kaplı bakır elektrotta elektrokimyasal indirgenmesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Hülya Öztürk, Polipirol kaplı bakır elektrot yüzeyinde karbondioksitin elektrokimyasal indirgenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. Emine Erdoğan, Bakır destekli polianilin ve polipirol elektrotların hazırlanması ve özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL , [ 2013 : 1 ] . 5
1. Korozyon Derneği , Üye No: 11, Türkiye, 2015-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4495 Elektrokimya ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4499 Yüzey Kimyası ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 3-0-3
Güz KİM 141 Kimya Laboratuvarı I Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 0-2-1
Güz KİM 549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 571 İleri Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MMM 406 Korozyon Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 3-0-3
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KM1102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KİM 571 İleri Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KİM 549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KM4499 Yüzey Kimyası ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KİM 546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 571 İleri Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM1102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KM4499 Yüzey Kimyası ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KM1102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KİM 549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KİM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KİM 546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar KİM 430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KM1102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM 549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KİM101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-2-5
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KİM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM4499 Yüzey Kimyası ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-2-5
Bahar KM1102 Genel Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar FBE 506 Bilimsel Etik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar FBE 506 Bilimsel Etik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KM1101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-2-5
Güz KİM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 102 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM4499 Yüzey Kimyası ( Teknik Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 101 Genel Kimya Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisl 4-0-4
Güz KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KIM108 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KİM-546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KIM153 Kimya Lab. I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM-546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM232 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM236 Fizikokimya Lab. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KIM154 Kimya Lab. II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Bahar KİM-546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KIM153 Kimya Lab. I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz KIM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM232 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KİM236 Fizikokimya Lab. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KIM316 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM210 Kimyacılar İçin Mat. II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KIM154 Kimya Lab. II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Bahar KİM-546 Elektrokimyasal Analiz Yönteml Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KİM-549 Endüstriyel Korozyon Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM209 Kimyacılar İçin Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM153 Kimya Lab. I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM441 Yüzey Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM154 Kimya Lab. II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Bahar KİM312 Korozyon Kimyası ( Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM236 Fizikokimya Lab. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KİM232 Fizikokimya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KIM104 Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Bahar KIM210 Kimyacılar İçin Mat. II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM316 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM103 Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 4-0-4
Güz KIM153 Kimya Lab. I Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik 0-3-1
Güz KIM209 Kimyacılar İçin Matematik I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM309 Elektrokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl