Doç.Dr. SABRİ ARICI

Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm Rehberliği Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-6310001
Dahili
:
Faks
:
+90-324-3610751
E-MAIL
:
sabriarici@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
phokaia66@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
arici33@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:29:49
DÜZENLEME
:
2022-09-26 15:54:22
PUAN
:
15671
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 71,25000
İngilizce, İyi, Diğer, 82.50


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KLASİK ARKEOLOJİ EGE 0
YÜKSEK LİSANS KLASİK ARKEOLOJİ MERSİN 2013
DOKTORA KLASİK ARKEOLOJİ EGE 2017
DOÇENT DR ARKEOLOJİ ÜAK 2022
Doktora Tezi

1. TRİPOLİS NEKROPOLİSLERİ Danışman: Dr. Aytekin Erdoğan, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. PHOKAIA’DAKİ ATHENA TAPINAĞI KAZISINDA ELE GEÇEN PALMİYE YAPRAKLI SÜTUN BAŞLIĞI Danışman: Dr. Fikret Özbay, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-04 - 2013-06-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-04 - 2013-06-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2021
3. ARICI, S. Myrleia Apameia'dan (Bursa/Mudanya) Bir Bronz Çocuk Heykeli (A bronze child statue from Myrleia / Apameia (Bursa / Mudanya). OLBA, 2021, , 227-244. 1000 + 0
2018
2. ERDOĞAN, A.; ARICI, S. Tripolis’de Bulunmuş Çocuk Dionysos Heykeli (The Statue of the Child Dionysus from Tripoli). OLBA, 2018, , 285-304. 1000 + 0
2015
1. ARICI, S. Phokaia’daki Palmiye Sütun Başlığı ve Kökeni. OLBA, 2015, , 153-174. 1000 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
2. ARICI, S.; Göçmen, i. Kydnos Nehri ve Tarsus. ARKHAİA ANATOLİKA, 2022, , 288-304. 100 + 0
10.32949/Arkhaia.2022.52

2021
1. ARICI, S. Arkaik Dönem’de Phokaia’nın Lydia ile İlişkileri Üzerine Tespitler. ARKHAİA ANATOLİKA, 2021, , 353-269. 100 + 0
10.32949/Arkhaia.2021.39

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2022
5. ARICI, S. Antik Çağ'da Phokaia Ekonomisi. OANNES - ULUSLARARASI ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 77-98. 200 + 0
2020
4. ARICI, S. Phokaia’nın Hellenistik ve Roma Dönemi Mezarları ile Ölü Gömme Gelenekleri. SELEUCİA (AD CALYCADNUM), 2020, , 155-183. 200 + 0
2018
3. ERDOĞAN, A.; ARICI, S. Tripolis Mezar Tipolojisi. ARKEOLOJİ DERGİSİ, 2018, , 165-181. 200 + 0
2017
2. ARICI, S.; ERDOĞAN, A. Tripolis’teki 6 No.lu Kaya Mezarı. SELEUCİA, 2017, , 297-324. 200 + 0
2014
1. ARICI, S. Mısır'da Phokaia Kolonizasyonu. SELEVCİA AD CALYCADNVM, 2014, , 135-150. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. ARICI, s. ANAZARBOS ve ANAVARZA CİLT III, ISBN: 978-625-8430-32-5, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 275 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 2750
Uluslararası - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 3500
1. ARICI, S. TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ CİLT 9, ISBN: 000000, DETAY, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 400 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3500
1. ARICI, S. Anazarbos & Anavarza, ISBN: 978-625-8430-32-5, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. DURUKAN, M.; ARICI, S. Akdeniz'in Turizm Güneşi Mersin, ISBN: 978-625-433-119-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 492 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. ARICI, S. Çağlar Boyunca Nehirler Denizler ve Göller (Rivers Seas and Lakes Through the Ages), ISBN: 978-975-553-917-1, Doruk, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 776 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
4. ARICI, S. Kilikia Araştırmaları I, ISBN: 978-975-553-913-3, Doruk, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 271 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
5. YENİPINAR, U.; ARICI, S. Akıllı Destinasyon Markalaması, Kentin Turizmde Sürdürülebilir Kalkınmasına 360 Derece Bakış Mersin Örneği, ISBN: 978-605-254-198-2, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 424 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ARICI, s., PHOKAIA’DAKİ ATHENA KÜLTÜ VE KÖKENİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER. II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu ve Sergisi ANTİK VE MODERN DÜNYADA MİTLER, 2021 - ARDAHAN , 2021-06-08, 2021-06-10, Ardahan, Türkiye, 2021. 200

3. ARICI, S., PHOKAIA’DAKİ ATHENA KÜLTÜ VE KÖKENİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER . II. ULUSLARARASI MİTOLOJİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ ANTİK VE MODERN DÜNYADA MİTLER, 2021 - ARDAHAN, 2021-06-08, 2021-06-10, Ardahan, Türkiye, . 200

2. ARICI, s., HELLENİSTİK DÖNEM'DE PHOKAIA. Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu , 2018-09-27, 2018-09-28, İzmir, Türkiye, 2019. 200

1. ARICI, S., HELLENİSTİK DÖNEM'DE PHOKAIA. ULUSLARARASI ALİAĞA ve ÇEVRESİ - AIOLİS BÖLGESİ - ARKEOLOJİ ve DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2018-09-27, 2018-09-28, İzmir, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. ARICI, S., ARISTONIKOS AYAKLANMASI’NDA PHOKAIA’NIN ROLÜ. Anadolu 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ANADOLU 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES), 2022-10-15, 2022-10-16, Diyarbakır, Türkiye, . 100

2. ARICI, S., PHOKAIA - PERS İLİŞKİLERİ ÜZERİNE TESPİTLER. Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ANADOLU 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES), 2022-09-10, 2022-09-11, İzmir, Türkiye, . 100

1. ARICI, S., PHOKAIA'NIN ROMA DÖNEMİ'NDEKİ DURUMU. Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (ANADOLU 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES), 2022-09-10, 2022-09-11, İzmir, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 375

4. ATASOY, A.; YENİPINAR, U.; ARICI, S.; YILMAZ, L., Akdeniz Bölgesi Mağaralarının Turizm Potansiyeli. IV. Ulusal Turist Rehberliği, 2021-11-04, 2021-11-05, Mersin, Türkiye, . 75

3. ARICI, S., AKDENİZ BÖLGESİ MAĞARALARININ TURİZM POTANSİYELİ. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, 2021-11-04, 2021-11-05, MERSİN, Türkiye, 2021. 100

2. UNUR, K.; ARICI, S., MERSİN TURİZMİ ve ARKEOLOJİ. 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, Adana, Türkiye, 2012. 100

1. UNUR, K.; ARICI, S., Mersin Turizmi ve Arkeoloji. 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, Adana, Türkiye, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Selin Uzuno, Doğu Akdeniz'de Yunan kolonizasyonu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 146
1. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2022 : 24 ] . 24
2. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2022 : 63 ] . 63
3. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2019 : 59 ] . 59
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz REH 209 Anadolu Uygarlık Tarihi ve San Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 207 Arkeoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 411 Mitoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 309 Antik Kentler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz ARK 529 Batı Anadolu Nekropolisleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Güz TREH 545 Antik Dünyanın Anıtsal Yapılar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz ARK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar REH 408 Semavi Dinler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar REH 308 Tarih Öncesi Dinler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ARK 622 Lydia Arkeolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ARK 528 Antik Dönemde Cam Sanatı Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TREH 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği Anabilim Dal 4-0-4
Bahar TREH 544 İlyada ve Odysseia Destanları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 209 Anadolu Uygarlık Tarihi ve San Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz REH 207 Arkeoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 411 Mitoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 309 Antik Kentler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ARK 529 Batı Anadolu Nekropolisleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar REH 308 Tarih Öncesi Dinler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ARK 528 Antik Dönemde Cam Sanatı Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz REH 411 Mitoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 207 Arkeoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 209 Anadolu Uygarlık Tarihi ve San Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 309 Antik Kentler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz ARK 529 Batı Anadolu Nekropolisleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ARK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar REH 308 Tarih Öncesi Dinler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-1-3
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 207 Arkeoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 309 Antik Kentler Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 2-0-2
Güz REH 209 Anadolu Uygarlık Tarihi ve San Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Güz REH 209 Anadolu Uygarlık Tarihi ve San Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 207 Arkeoloji Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-1-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar OSD Dialarla Yunan ve Roma Mitoloj Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Dialarla Yunan ve Roma Mitoloj Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-1-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUI423 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz REH 103 Türkiye Turizm Coğrafyası Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3-0-3
Güz OSD Dialarla Yunan ve Roma Mitoloj Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI305 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Güz TUI329 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-1-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI305 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI214 Turizm Cografyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUI214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUI305 Rekreasyon Yönetimi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-2-2
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI211 Sanat Tarihi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR305 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR214 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR211 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası ve Anadolu M Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyon Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI330 Rekreasyan Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI324 Turizm Coğrafyası Anadolu Mede Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-2-2
Bahar TI222 Mitoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI325 Sanat Tarihi Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Arıcı, S.; Göçmen, İ. Kydnos Nehri ve Tarsus. ARKHAİA ANATOLİKA, 2022, , 288-304.
10.32949/Arkhaia.2022.52
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Arıcı, S. Antik Çağ'da Phokaia Ekonomisi. OANNES - ULUSLARARASI ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 77-98.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl