Prof. SENEM AYŞE DURUEL ERKILIÇ

Birim
:
İletişim Fakültesi / Sinema Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15508
Faks
:
+90-324-3610493
E-MAIL
:
saduruel@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-14 08:40:18
DÜZENLEME
:
2024-05-06 21:33:11
PUAN
:
18311
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 82.500
Researcher ID
Scopus ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SİNEMA-TV MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS FİLM AND TV PRODUCTİON CHAPMAN UNİVERSİTY 1997
SANATTA YETERLİLİK SİNEMA-TV MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENT SİNEMA/GÖRÜNTÜ SANATLARI ÜAK 2008
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU 2015-01-20 - Devam ediyor
TASARIM TEMEL ALANI KOMİSYON ÜYESİ KOMİSYON ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-07-09 - 2021-07-09
SİNEMA ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-17 - 2021-09-17
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-13 - 2020-02-08
DEKAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-13 - 2020-02-08
SENATO ÜYESİ SENATO ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-13 - 2020-02-08
İLETİŞİM FAKLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-10-15 - 2023-02-19
DEKAN V. İLETİŞİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-10-15 - 2015-10-13
ETİK KURUL ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-11 - 2016-10-11
MEDYA, KÜLTÜR VE KENT ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-09-20 - 2023-05-11
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-09-20 - 2016-09-20
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
3. DURUEL ERKILIÇ, S.; AYTAÇ, O. El Pepe: Yüce Bir Yaşam ve Buena Vista Social Club Belgesellerinde Ütopya. SİNEFİLOZOFİ, 2021, , 195-210. 0 + 0
2. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S.; DEĞİRMEN, S. Covid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı. CONNECTİST: ISTANBUL UNİVERSİTY JOURNAL OF COMMUNİCATİON SCİENCES, 2021, 0, 91-125. 0 + 0
10.26650/connectist2020-868589

2008
1. DURUEL ERKILIÇ, S.; ERKILIÇ, H. Barda Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı. SELÇUK İLETİŞİM, 2008, 5, 205-219. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2021
2. Duruel Erkılıç, S.; Budak, G. Women's View of Humor: Gülse Birsel's ‘Jet Society’ TV Series. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 20, 95-104. 200 + 0
http://www.tojet.net/articles/v20i1/20112.pdf

2012
1. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H. What Does a Documentary Change? Remembrance and Truth in Ayrılığın Yurdu Hüzün and Yeni Bir Yurt Edinmek. GLOBAL MEDIA JOURNAL TURKISH EDITION, 2012, 3, 61-85. 200 + 0
http://http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/guz2012sayisi.html

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2021
2. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Dijital Platformların Yükselişi: Sinema Değer Zincirindeki Değişim Sinema Endüstrisini Nasıl Etkiler?. ANKARA UNİVERSİTESİ İLEF DERGİSİ, 2021, Özel Sayı, 99-126. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.24955/ilef.1037981

Publications_006.pdf

1. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S.; Değirmen, S. Covid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı. ISTANBUL UNİVERSİTY, 2021, 91-125. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.26650/CONNECTIST2020-868589

Uluslararası - Alan endexleri 100
2023
2. Erkılıç, H. Standing on the Edge of the New Cognitive Mapping: “Ethos” (“Bir Başkadır”). SERIES INTERNATİONAL JOURNAL OF TV SERİAL NARRATİVES, 2023, 8, 27-39. 0 + 0
https://series.unibo.it/article/view/15401/15692

2012
1. DURUEL ERKILIÇ, S.; ERKILIÇ, H. What Does a Documentary Change Remembrance and Truth in Ayrılığın Yurdu Hüzün and Yeni Bir Yurt Edinmek. GLOBAL MEDİA JOURNAL TURKİSH EDİTİON, 2012, 3, 61-85. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2021
1. DURUEL ERKILIÇ, S.; BUDAK, G. Women's View of Humor: Gülse Birsel's ‘Jet Society’ TV Series. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 20, 95-104. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2022
10. DURUEL ERKILIÇ, S. TÜRKİYE’DE SİNEMA SANSÜRÜNÜN TARİHİ: SANSÜR KARAR DEFTERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1932-1988). SİNECİNE SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 13, 487-500. 0 + 0
2021
9. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Dijital Platformların Yükselişi: Sinema Değer Zincirindeki Değişim Sinema Endüstrisini Nasıl Etkiler?. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLEF DERGİSİ, 2021, , 99-126. 200 + 0
10.24955/ilef.1037981

8. Duruel Erkılıç, S.; Aytaç, O. El Pepe: Yüce Bir Yaşam ve Buena Vista Social Club Belgesellerinde Ütopya. SİNEFİLOZOFİ, 2021, Özel Sayı, 195-210. 200 + 0
https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.871966

2008
7. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H. Barda: Şiddet Bağlamında Barın İçi ve Dışı. SELÇUK İLETİŞİM, 2008, 5, 205-219. 200 + 0
Publications_003.pdf

6. DURUEL ERKILIÇ, S. Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik Ah Güzel İstanbul Muhsin Bey Neredesin Firuze. İLE-Tİ-ŞİM, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKEMLİ AKADEMİK YAYINI, 2008, 1, 123-143. 200 + 0
5. Duruel Erkılıç, S. Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze. İLETİ-Ş-İM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKEMLİ AKADEMİK YAYINI, 2008, 8, 123-144. 200 + 0
Publications_002.pdf

2007
4. Duruel Erkılıç, S. Küreselleşme Sürecinde Türk Sineması ve Televizyon Dizilerinde Merkez-Çevre İlişkisinin Karşılaştırması. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 6, 2-19. 200 + 0
Publications_001.pdf

3. DURUEL ERKILIÇ, S. Küreselleşme Sürecinde Türk Sineması ve Televizyon Dizilerinde Merkez Çevre İlişkisinin Karşılaştırması. AKDENİZ İLETİŞİM, 2007, 1, 1-19. 200 + 0
2005
2. Duruel Erkılıç, S. Kurmaca Filmler Üzerinden Sinema ve Tarih İlişkisine Bakış. İLETİ-Ş-İM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKEMLİ AKADEMİK YAYINI, 2005, 2, 71-87. 200 + 0
http://http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/issue/view/5000000789/showToc

1. DURUEL ERKILIÇ, S. Kurmaca Filmler Üzerinden Sinema Tarih İlişkisine Bakış. İLETİ-Ş-İM, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKEMLİ AKADEMİK YAYINI, 2005, 1, 71-87. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2022
1. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. AT THE EDGE OF A NEW COGNITIVE MAPPING: ETHOS (BİR BAŞKADIR). SERIES INTERNATİONAL JOURNAL OF TV SERİALS NARRATİVES, 2022, 8, 27-40. 100 + 0
10.6092/issn.2421-454X/15676

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H. Imaginaries Out of Place: Cinema Transnationalism and Turkey, ISBN: ISBN-13: 978-1443841337 ISBN-10: 1443841331, Cambridge Scholars Publishing., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 230 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2013. 125
2. Duruel Erkılıç, S.; Ünal, R. New Approaches in Media and Communication/Digital Aspects of Memory: The Journey of Photography On Instagram, ISBN: 978-3-631-77980-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 430 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2019. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. KILINÇ ÖZÜÖLMEZ, P.; DURUEL ERKILIÇ, S. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, ISBN: 9781799891888, IGI Global Publisher, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 837 Sayfa, İngilizce, , Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 0
2. DURUEL ERKILIÇ, S.; ERKILIÇ, H. Imaginaries Out of Place Cinema Transnationalism and Turkey, ISBN: 1-4438-4133, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 224 Sayfa, İngilizce, , İngiltere / Birleşik Krallık, 2013. 0
3. DURUEL ERKILIÇ, S.; ÜNAL, R. New Approaches in Media and Communication, ISBN: 978-3-631-77980-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 430 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2019. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 2500
1. Duruel Erkılıç, S. Türk Sinemasında Tarih ve Bellek, ISBN: 978-9944-492-73-7, de ki, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1100, 213 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2500
1. Erkılıç, S. Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim, ISBN: 9789753902403, E Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 272 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 250
2. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S. Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, ISBN: 978-9944-756-75-4, Kırmızı Kedi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 247 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 125
3. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S. Medya Eleştirileri 2007 Gerçeğin Dışındakiler, ISBN: 978-975-612-4, Beta Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 366 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 125
4. Duruel Erkılıç, S. Sinemada Hayat Var, ISBN: 9789944492621, DeKi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 352 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
5. Duruel Erkılıç, S. Sinema Kuramları, ISBN: 9786054554119, Su Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 304 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
6. Erkılıç, S. Türk Sinema Araştırmalarında Yeni Yönelimler 6, ISBN: 9789758803804, Bağlam Yayınları, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 184 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 250
7. Erkılıç, S. Sinemada Bir Asır, ISBN: 9789756124376, Altın Portakal Uluslararası Film Festivali, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 421 Sayfa, Türkçe, Antalya, Ankara, Türkiye, 2014. 250
8. Duruel Erkılıç, S. Türk Sinema Araştırmalarında Yeni Yönelimler 5, ISBN: 975880362, Bağlam Yayınları, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 322 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 250
9. Duruel Erkılıç, S. Perdeyi Aralamak, ISBN: 978-605-314-300-0, Ayrıntı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 385 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2500
1. DURUEL ERKILIÇ, S. Türk Sinemasında Tarih ve Bellek, ISBN: 978-9944-492-73-7, De ki, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 213 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
1. DURUEL ERKILIÇ, S. Türk Sinemasında Yeni Yönelimler 5, ISBN: ISBN 978-975-88-03-80-4, Bağlam, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 322 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2007. 0
2. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. Medya Eleştirileri Gerçeğin Dışındakiler, ISBN: ISBN 978-975-612-4, Beta, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2007. 0
3. DURUEL ERKILIÇ, S. Türk Sinemasında Yeni Yönelimler 6, ISBN: ISBN 975-8803-62-X, Bağlam, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 184 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 0
4. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, ISBN: 978-9944-756-75-4, Kırmızı Kedi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
5. DURUEL ERKILIÇ, S. Sanatlar ve Toplumsal Etkileşim, ISBN: ISBN:978-975-390-240-3, E ayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 272 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2009. 0
6. DURUEL ERKILIÇ, S. Sinemada Hayat Var, ISBN: 978-9944-492-62-1, deki, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
7. ERKILIÇ, H.; DURUEL ERKILIÇ, S. Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, ISBN: 978-9944--756-75-4, KIRMIZI KEDİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
8. DURUEL ERKILIÇ, S. Sinemada Bir Asır, ISBN: 978-975-6124-37-6, Altın Portakal Uluslararası Film Festivali, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 421 Sayfa, Türkçe, Antalya, Türkiye, 2014. 0
9. DURUEL ERKILIÇ, S. Sinema Kuramları II, ISBN: 978-605-4554-11-9, Su Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 300 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
10. DURUEL ERKILIÇ, S. Perdeyi Aralamak, ISBN: 978-605-314-300-0, Ayrıntı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 385 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

5. Duruel Erkılıç, S.; Aytaç, O., Günümüz Türk Sinemasında Bir Hafıza Mekanı Olarak Yeşilçam: Arif V216. II Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

https://kongre.akademikiletisim.com/files/multi2018/%C4%B0letisim_Calismalari.pdf

4. Duruel Erkılıç, S., Dijital Sinema Çağında Geleceğin Belleği Olarak Film Arşivleri. 16th International Symposium Communication in the Millennium, 2018-04-25, 2018-04-28, Eskişehir, Türkiye, 2018. 200

3. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H., Derrviş Zaim Sinemasında Kıbrıs'ın İzini Sürmek. 3.Uluslararsı Kıbrıs Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-20, Mersin, Türkiye, 2012. 200

2. Erkılıç, S.; Erkılıç, H., Arabesque Narrative in New Turkish Cinema: Is it Synthetic?. 9th International Symposium Communication in the Millennium , 2011-05-22, 2011-05-25, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Erkılıç, S., Küreselleşmenin Yarattığı Gerilime Sinemanın Yanıtı: Belgesel Sinema. Communication in Peace/Conflict in Communication 2nd International Conference in Communication and Media Studies, 2007-05-02, 2007-05-04, Famagusta, KKTC, 2007. 0

http://fcms.emu.edu.tr/com_peace_conflict_com_2007.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S., Intermittent du spectacle Can Be a Model for the Film Industry in Turkey. Sydney Screen Studies Network Dial S Screen Studies 2020,, 2020-11-18, 2020-11-19, Sydney, Avustralya, 2020. 100

7. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S., The Rise of Digital Platforms in Days of COVID-19 Pandemic: How Does the Change in Film Value Chain Affect the Film Industry?, . CIDA 2020, 2020-10-26, 2020-10-28, İZMİR, Türkiye, 2020. 100

6. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H., Dijital Sinema Eğitimi: REDUCTIO AD ABSURDUM. Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu , 2020-10-21, 2020-10-23, İSTANBUL, Türkiye, 2020. 100

5. Erkılıç, H.; Duruel Erkılıç, S.; Değirmen, S., Covid-19 Pandemic and Practices of Support in Turkish Film Industry: A Case Study of Cinema & Broadcasting Union, Netflix and IKSV. 32nd EBES Conference, 2020-08-05, 2020-08-07, İstanbul, Türkiye, 2020. 100

4. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H., Sinematografik Bir Bakış:Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu. 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 2017-07-24, 2017-07-28, Sofya, Bulgaristan, 2017. 100

3. Duruel Erkılıç, S., New Turkish Cinema as a Space of Confrontation Between History And Memory. Cinema & History Time, Memory, Identity in the Images of the New Millennium, Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo of Università Roma Tre, 2015-11-26, 2015-11-27, Roma, İtalya, 2015. 100

2. Duruel Erkılıç, S.; Erkılıç, H., Narrative and the Carnivalesque in New Turkish Cinema: The Films of Ezel Akay. Film and Media 2013: The Third Annual London Studies Conference, 2013-06-27, 2013-06-29, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2013. 100

1. Duruel Erkılıç, S., 1990 Sonras Türkiye Sinemasnda Geçmişle Hesaplaşma Dedemin İnsanlar nda Tarih Bellek ve Kimlik. New Directıons in Turkish Film Studies Conference XIII ?Cinema and Memory, 2012-05-03, 2012-05-05, İstanbul, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

2. Türkiye'de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili (Antalya, Adana, İstanbul, Ankara Film Festivalleri Örneği), Tübitak-1001, Proje No: 120K234, 625 TL, Araştırmacı, 2024, Devam ediyor... 0

1. COVID-19 Paandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz, Tübitak-1001, Proje No: 120K625, 68 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Arzu Görgülü, Sualtı Görüntüleme Tekniklerinin Sinemadaki Yeri ve İşlevi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Çiğdem Eğin, Film Müziğinde Zaman ve Rtim: Paralelizm Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Serkan Çiftci, Türk Sinemasında Kabadayı Tipinin Dönüşümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Garip HANAY, Popüler Kültürden Yeni İdeolojik Kurgulara: 2000 Sonrası Türk Sinemasında Kentli Bireyler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Elif Merve ERTÜRK, 2000 Sonrası Türk Sinemasında Yeni Bir Eğilim: Belgesel-Kurmaca Etkileşimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Nihal ŞAHİN GÜLEZ, Terence Davies Sinemasında Otobiyografi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Hasan Hüseyin Şahin, Yücel Çakmaklı Sinemasında Kadın, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Nil YÜCE, Dijitallaşme Sürecinde Seyir Pratikleri ve Seyir Deneyiminin Değişimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Saygın Koray DOĞANER, Sinematerapi Bağlamında Göç Psikolojisi ve Seyir Deneyimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası 0
1. INTERNATIONAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE , YONETICI EDITOR, ISSN : 978-605-81001-0-7, 2018-10-18 - 2018-10-19. 0
2. ONLINE, SINECINE: SINEMA ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2636-784X, 2018-04-01 - Devam ediyor. 0
3. DIPNOT, DERGIPARK, SINECINE: FILM ARASTIRMALARI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2636-784X, 2018-04-01 - Devam ediyor. 0
4. SINECINE , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2636-784X, E-ISSN : 2636-784X, 2010-10-01 - Devam ediyor. 0
5. SINECINE , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2636-784X, E-ISSN : 2636-784X, 2010-10-01 - 2013-10-01. 0
Ulusal 1130
1. DERGİPARK, SİNECİNE SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : ISSN: 2636-784X, 2022-03-01 - Devam ediyor. 1000
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2602-4608, 2017-12-22 - Devam ediyor. 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1308-0830, 2017-06-01 - Devam ediyor. 65
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 2602-4608, 2017-12-22 - 2019-07-15. 65
Uluslararası
1. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi- Adana, Altın Koza Vakfi - Adana Büyükşehir Belediyesi, 2023-09-18-2023-09-30, , Adana, Türkiye
Ulusal
1. Tarih İçinde Mersin Kentin Belleği, KISA FİLM VE BELGESELLER /Yönetmen /, Tarih İçinde Mersin Kollokyum ve Sergisi, Mersin Üniversitesi, 2005-09-22-2005-09-23, 60 Dakika, Mersin, Türkiye
1. European Network for Cinema and Media Studies (NECS) , Üye No: -, Almanya, 2022-11-01-2024-11-04.
2. İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu Üyeliği , Üye No: 5, Türkiye, 2021-01-04-2024-01-04.
3. İLAD İletişim Araştırmaları Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2015-06-11-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Erkılıç, H. Standing on the Edge of the New Cognitive Mapping: “Ethos” (“Bir Başkadır”). SERIES INTERNATİONAL JOURNAL OF TV SERİAL NARRATİVES, 2023, 8, 27-39.
https://series.unibo.it/article/view/15401/15692
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl