Dr. Öğr. Üyesi SAMED CETİNKAYA
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Optisyenlik
İŞ Adresi
: Çiftlikköy Kampüsü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Optisyenlik Programı
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
16775
Faks
:
+90-324-3610043
E-MAIL
:
samedcetinkaya@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
samedcetinkaya@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-10-08 20:24:02
DÜZENLEME
:
2020-02-05 14:29:02
PUAN
:
13093
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 76,250
İngilizce, iyi, ÜDS, 58.75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FİZİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS FİZİK ANABİLİM DALI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FİZİK ANABİLİM DALI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Cu2ZnSnS4 Tabanlı Güneş Pillerinin Verimi Üzerine Çeşitli Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi Danışman: Dr. Hacı Ali ÇETİNKARA, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, 2016.

Yüksek Lisans Tezi

1. Al/ZnO/p-Si ve Au/CuO/p-Si Schottky yapıların farklı metotlarla elde edilmesi ve karakterizasyonu Danışman: Dr. Hacı Ali ÇETİNKARA, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-28 - 2020-09-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 11100
2019
14. ÇETİNKAYA, S. Study of electrical effect of transition-metal dichalcogenide-MoS2 layer on the performance characteristic of Cu2ZnSnS4 based solar cells using wxAMPS. OPTIK, 2019, 181, 627-638. 1000 + 5
10.1016/j.ijleo.2018.12.122


Alıntılanma Sayısı: 1
2016
13. Yaşar, S.; Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Apaydın, Ş.; Bilican, İ.; Uluer, İ. Numerical thickness optimization study of CIGS based solar cells with wxAMPS. ELSEVİER BV, 2016, 127, 8827-8835. 650 + 10
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.06.094


Alıntılanma Sayısı: 2
2015
12. Yaşar, S.; Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Bilican, İ. Improved characteristics for chemically grown Cu2SnS3 promising solar absorbers through the use of TritonX-100® surfactant. ELSEVİER BV, 2015, 618, 217-221. 750 + 10
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.08.196

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2014
11. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Güder, H. A comparative study of Cu2ZnSnS4 thin films growth by successive ionic layer adsorption–reaction and sol-gel methods. ELSEVİER BV, 2014, 550, 36-39. 850 + 18
http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.10.035

Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
10. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Güder, H. Effects of diethanolamine on sol–gel–processed Cu2ZnSnS4 photovoltaic absorber thin films. ELSEVİER BV, 2014, 50, 165-171. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.10.043

Publications_014.pdf

9. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Yaşar, S.; Bilican, İ. Polyethylene glycol-assisted growth of Cu2SnS3promising absorbers for thin film solar cell applications. INFORMA UK LİMİTED, 2014, 94, 3149-3161. 850 + 10
http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2014.952257

Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2013
8. Kahraman, S.; Çakmak, H.; Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Güder, H. The effects of coumarin additive on the properties of ZnO nanostructures. ELSEVİER BV, 2013, 74, 565-569. 700 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2012.12.005

Publications_019.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
7. Kahraman, S.; Çakmak, H.; Çetinkaya, S.; Bayansal, F.; Çetinkara, H.; Güder, H. Characteristics of ZnO thin films doped by various elements. ELSEVİER BV, 2013, 363, 86-92. 650 + 15
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2012.10.018

Publications_021.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
6. Kahraman, S.; Çakmak, H.; Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Güder, H. CBD grown ZnO nanostructures: effects of solution temperature. CARL HANSER VERLAG, 2013, 104, 799-804. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.3139/146.110919

Publications_020.pdf

5. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Çakmak, H.; Çetinkara, H.; Güder, H. Cu2SnS3absorber thin films prepared via successive ionic layer adsorption and reaction method. CARL HANSER VERLAG, 2013, 104, 1020-1027. 800 + 15
http://dx.doi.org/10.3139/146.110957

Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
4. Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Kahraman, S.; Bayansal, F. Characterization of Al/n-ZnO/p-Si/Al structure with low-cost solution-grown ZnO layer. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 93, 550-559. 950 + 5
http://dx.doi.org/10.1080/09500839.2013.820362

Publications_018.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
3. Çetinkaya, S.; Çetinkara, H.; Bayansal, F.; Kahraman, S. Growth and Characterization of CuO Nanostructures on Si for the Fabrication of CuO/p-Si Schottky Diodes. HİNDAWİ LİMİTED, 2013, 2013, 1-6. 950 + 5
http://dx.doi.org/10.1155/2013/126982

Publications_022.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Podlogar, M.; Bernik, S.; Çetinkara, H.; Güder, H. Effects of the sulfurization temperature on sol gel-processed Cu2ZnSnS4 thin films. ELSEVİER BV, 2013, 39, 9285-9292. 750 + 20
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.05.039

Publications_016.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
2012
1. Çakmak, H.; Kahraman, S.; Bayansal, F.; Çetinkaya, S. A novel study on ZnO nanostructures: coumarin effect. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 92, 288-294. 650 + 5
http://dx.doi.org/10.1080/09500839.2012.661887

Publications_023.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÇETİNKAYA, S.; TİMOÇİN, E., Gliserol Katkı Maddesinin CZTS ince Filmlerin Morfolojik, Yapısal ve Fotovoltaik Özellikleri üzerine etkisi. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

1. TİMOÇİN, E.; ÇETİNKAYA, S., YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK MERSİN İÇİNGÜNLÜK GÜNEŞ RADYASYONUNUN MODELLENMESİ. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 465

6. Çetinkara, H.; Çetinkaya, S.; Kahraman, S.; Bilican, İ.; Podlogar, M.; Yaşar, S.; Bernik, S., sol jel yöntemi kullanılarak üretilen Cu2SnS3 ince filmlerine TritonX-100 ün etkisi. Uluslararası Mühendislik ve doğabilimleri konferansı, 2015-05-15, 2015-05-19, Üsküp, Makedonya, 2015. 65

5. Bernik, S.; Çetinkaya, S.; Kahraman, S.; Podlogar, M.; Çetinkara, H.; Güder, H., Sol jel spin kaplama yöntemi kullanılarak esnek metal altlıklar üzerine hazırlanan Cu2ZnSnS4 ince filmlerinin optiksel ve mikroyapısal özellikleri . 14. Elektroseramik Konferansı, 2014-06-16, 2014-06-20, Bükreş, Romanya, 2014. 75

4. Çetinkaya, S.; Bayansal, F.; Kahraman, S.; Çakmak, H.; Çetinkara, H., Sol jel yöntemiyle sentezlenen CuO ince filmlerinin kristalografik ve morfolojik olarak incelenmesi . Yoğun madde ve Malzeme fiziği üzerine Uluslararası öğrenci çalıştayı, 2011-12-27, 2011-12-31, Antalya, Türkiye, 2011. 90

3. Kahraman, S.; Bayansal, F.; Çetinkaya, S.; Çakmak, H.; Güder, H., ZnO Nanoya pılarının özellikleri üzerine Kumarin katkısının maddesinin etkisi . Yoğun madde ve Malzeme fiziği üzerine Uluslararası Öğrenci Çalıştayı, 2011-12-27, 2011-12-31, Antalya, Türkiye, 2011. 70

2. Bayansal, F.; Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Çakmak, H.; Çetinkara, H., Farklı altlıklar üzerine basit çözelti metodu kullanılarak hazırlanan nano-yapılı CuO ince filmleri . Yoğun madde ve Malzeme fiziği üzerine Uluslararası Öğrenci Çalıştayı, 2011-12-27, 2011-12-31, Antalya, Türkiye, 2011. 70

1. Çetinkaya, S.; Bayansal, F.; Çakmak, H.; Çetinkara, H., Zno İnce Filmlerinin Üretilmesi, Kristalografik Ve Morfolojik Incelenmesi. Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 2011-09-06, 2011-09-09, Bodrum, Türkiye, 2011. 95

Uluslararası - Özet - Poster 135

3. Kahraman, S.; Çetinkaya, S.; Bilican, İ.; Yaşar, S.; Güder, H., Sol jel Yöntemiyle üretilen CZTS ince fimlerine sülfür basıncının etkisi. Uluslararası Enerji Topluluğu, ISES dünya Enerji Kongresi, 2015-11-08, 2015-11-12, Deagu, Güney Kore, 2015. 40

2. Çetinkaya, S.; Kahraman, S.; Çetinkara, H.; Güder, H., Mikrodenetleyici kullanılarak iki eksenli güneş takip sisteminin tasarımı ve üretimi. Dünya Barışı için Uluslararası Güneş Enerji Konferansı, 2013-08-17, 2013-08-19, İstanbul, Türkiye, 2013. 47

http://www.solar4peace.org/

1. Çetinkaya, S.; Kahraman, S.; Çetinkara, H.; Güder, H., Al/ZnO/P-Si/Al Metal-Oksit-Yarıiletken (Mos) Diyot Yapısının Üretilmesi Ve Elektriksel Parametrelerinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 28.Uluslararası Fizik Kongresi, 2011-09-06, 2011-09-09, Bodrum, Türkiye, 2011. 47

Ulusal - Yürütücü 200

2. Optisyenlik Laboratuvarı Kurulumu ve Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3232, 125000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Yeni nesil, ucuz ve çevre dostu güneş pili soğurucu bileşiklerin geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP1-2962, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Jeomanyetik Fırtınaların Mersin Üzerinde Toplam Elektron İçeriği ve GPS Tabanlı Navigasyon Sistemleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Modellenmesi, BAP, Proje No: 2020-1-AP4-4084, 35000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Cu2ZnSnS4 incel Film tabalıgüneş pililerinin verimi üzerine çeşitli katkı maddelerinin etkisinin araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 1649B031306294, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. Cu2ZnSnS4 incel Film tabalı güneş pililerinin verimi üzerine çeşitli katkı maddelerinin etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 11680, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. “Al/ZnO/p-Si ve Au/CuO/p-Si Schottky diyot yapılarının farklı metotlar kullanılarak üretilmesi ve karakterizasyonu”,, BAP, Proje No: 1004 Y 0102, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. THE JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS , [ 2016 : 1 ] . 5
2. THE JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS , [ 2018 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Jozef Stefan Institute , 2013-10-01 - 2013-12-31, Ljubljana, Slovenya.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OPT 202 Kontak Lensler Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-0-3
Bahar OPT 102 Optisyenlik II Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-2-4
Bahar OPT 110 Gözlük Cam Teknolojileri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-0-3
Güz OPT 201 Optisyenlik III Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-2-4
Güz OPT 105 Temel Fizik Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-0-3
Güz OPT 113 Temel Bilgi Teknolojileri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 2-0-2
Güz OPT 205 Optisyenlik Paket Program Uygu Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 2-1-3
Güz OPT 111 Optisyenliğe Giriş Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OPT 102 Optisyenlik II Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-2-4
Güz OPT 111 Optisyenliğe Giriş Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-0-3
Güz OPT 109 Optisyenlik I Teknik Bilimler Meslek Yükseko Optisyenlik 3-2-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
çetinkaya, S. Study of electrical effect of transition-metal dichalcogenide-MoS2 layer on the performance characteristic of Cu2ZnSnS4 based solar cells using wxAMPS. OPTIK, 2019, 181, 627-638.
10.1016/j.ijleo.2018.12.122
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çetinkaya, S. Study of electrical effect of transition-metal dichalcogenide-MoS2 layer on the performance characteristic of Cu2ZnSnS4 based solar cells using wxAMPS. OPTIK, 2019, 181, 627-638,
10.1016/j.ijleo.2018.12.122

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yaşar, S.; Kahraman, S.; çetinkaya, S.; Apaydın, .; Bilican, .; Uluer, . Numerical thickness optimization study of CIGS based solar cells with wxAMPS. ELSEVİER BV, 2016, 127, 8827-8835,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Yaşar, S.; Kahraman, S.; çetinkaya, S.; Bilican, . Improved characteristics for chemically grown Cu2SnS3 promising solar absorbers through the use of TritonX-100® surfactant. ELSEVİER BV, 2015, 618, 217-221,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Kahraman, S.; çetinkaya, S.; çetinkara, H.; Güder, H. A comparative study of Cu2ZnSnS4 thin films growth by successive ionic layer adsorption–reaction and sol-gel methods. ELSEVİER BV, 2014, 550, 36-39,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Kahraman, S.; çetinkaya, S.; çakmak, H.; çetinkara, H.; Güder, H. Cu2SnS3absorber thin films prepared via successive ionic layer adsorption and reaction method. CARL HANSER VERLAG, 2013, 104, 1020-1027,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Kahraman, S.; çakmak, H.; çetinkaya, S.; çetinkara, H.; Güder, H. The effects of coumarin additive on the properties of ZnO nanostructures. ELSEVİER BV, 2013, 74, 565-569,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Kahraman, S.; çakmak, H.; çetinkaya, S.; Bayansal, F.; çetinkara, H.; Güder, H. Characteristics of ZnO thin films doped by various elements. ELSEVİER BV, 2013, 363, 86-92,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Kahraman, S.; çetinkaya, S.; Podlogar, M.; Bernik, S.; çetinkara, H.; Güder, H. Effects of the sulfurization temperature on sol gel-processed Cu2ZnSnS4 thin films. ELSEVİER BV, 2013, 39, 9285-9292,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 4
çetinkaya, S.; çetinkara, H.; Bayansal, F.; Kahraman, S. Growth and Characterization of CuO Nanostructures on Si for the Fabrication of CuO/p-Si Schottky Diodes. HİNDAWİ LİMİTED, 2013, 2013, 1-6,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
çetinkaya, S.; çetinkara, H.; Kahraman, S.; Bayansal, F. Characterization of Al/n-ZnO/p-Si/Al structure with low-cost solution-grown ZnO layer. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 93, 550-559,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
çakmak, H.; Kahraman, S.; Bayansal, F.; çetinkaya, S. A novel study on ZnO nanostructures: coumarin effect. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 92, 288-294,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Kahraman, S.; çetinkaya, S.; Yaşar, S.; Bilican, . Polyethylene glycol-assisted growth of Cu2SnS3promising absorbers for thin film solar cell applications. INFORMA UK LİMİTED, 2014, 94, 3149-3161,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kahraman, S.; çetinkaya, S.; çetinkara, H.; Güder, H. A comparative study of Cu2ZnSnS4 thin films growth by successive ionic layer adsorption–reaction and sol-gel methods. ELSEVİER BV, 2014, 550, 36-39,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl