Doç.Dr. SEÇİL ÖMÜR SÜNBÜL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi C Blok Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11229
E-MAIL
:
secilomur@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
secilomur@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-12-07 10:00:54
DÜZENLEME
:
2024-01-29 12:09:06
PUAN
:
10793
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 71.25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
7
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ 2000
LİSANS İLKÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Bilişsel Tanı Modellerinde Parametre Kestirimini ve Sınıflama Tutarlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Adnan KAN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Adnan ERKUŞ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞRT. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-14 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-22 - 2018-10-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2016
2. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Investigating Test Equating Methods in Small Samples Through Various Factors. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2016, 16, 647-668. 1000 + 0
10.12738/estp.2016.2.2762

2013
1. ÖMÜR, S.; ERKUŞ, A. Dereceli Puanlama Anahtarıyla Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. HACETTEPE UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ-HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2013, 28, 308-320. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2020
1. Tekingündüz, S.; Karabel, E.; Zekioğlu, A.; Ömür Sünbül, S. Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 1192-1206. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2020.905

Uluslararası - Diğer 65
1. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KARABEL, E.; ZEKİOĞLU, A.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 1192-1206. 65 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 600
2023
6. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713. 100 + 0
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

2019
5. ÖMÜR SÜNBÜL, S. Investigating Differential Item Functioning in DINA Model. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON (IJPE), 2019, 15, 174-186. 100 + 0
10.29329/ijpe.2019.203.13

2018
4. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S. The Effects of Q Matrıx Misspecification on Item and Model Fit. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2018, 14, 144-154. 100 + 0
10.29329/ijpe.2018.157.12

3. ÖMÜR SÜNBÜL, S. The Impact of Different Missing Data Handling Methods on DINA Model. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON (IJERE), 2018, 7, 77-86. 100 + 0
10.11591/ijere.v7.i1.11682

2017
2. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. An Investigation of Ordering Test Items Differently Depending on Their Difficulty Level by Differential Item Functioning. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 17, 23-42. 100 + 0
10.14689/ejer.2017.72.2

2016
1. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KAN, A. Bilişsel Tanı Modellerinde Parametre Kestirimini ve Sınıflama Tutarlılığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2016, 31, 778-795. 100 + 0
10.16986/HUJE.2015014663

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 930
2020
5. TEKİNGÜNDÜZ, S.; KARABEL, E.; ZEKİOĞLU, A.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 12, 1192-1206. 130 + 0
https://doi.org/10.20491/isarder.2020.905

2017
4. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S. Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Madde-Uyum İndekslerinin I.Tip Hata ve Güç Oranlarının İncelenmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2017, 8, 79-97. 200 + 0
10.21031/epod.301529

2016
3. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde I Tip Hata ve Güç Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 882-897. 200 + 0
10.17051/io.2016.10640

2013
2. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR, S. 6 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 207-222. 200 + 0
2010
1. ÖMÜR, S.; SELVİ, H. Angoff Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 109-113. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 200
2024
2. GÜNEŞ, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. AÇIK UÇLU MATEMATİK SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİNİN GENELLENEBİLİRLİK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2024, , -. 100 + 0
10.29228/iedres.75191

2021
1. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S. BT-BOBUT Uygulamalarında Madde Seçim Algoritmalarının Performanslarının Ölçme Doğruluğu Açısından İncelenmesi. PAMUKKALE UNİVERSİTY, 2021, , -. 100 + 0
10.9779/pauefd.769548

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 650
1. Ömür Sünbül, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme – II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 9786053188186, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 272 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 650
1. Ömür Sünbül, S. Herkes Için Istatistiksel Programlama Ve Analiz: R, ISBN: 9786053185727, Pegem Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 456 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 300
2. Ömür Sünbül, S. Psikoloji İçin İstatistiksel Metotlar, ISBN: 9786053185697, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 810 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 100
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 650
1. ÖMÜR SÜNBÜL, S. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme Kuramları, ISBN: 978-605-318-818-6, PEGEM Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1205

13. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S., Karma Testlerde Madde Tepki Kuramı’na Dayalı Test Eşitleme Yöntemlerinin Performanslarının İncelenmesi. VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Türkiye, . 100

12. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; AŞİRET, S., Bilişsel Tanı Modellerinde Model Veri Uyumunun Çeşitli Faktörlere Göre İncelenmesi. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, , , . 100

11. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; BAKAN KALAYCIOĞLU, D., DAĞILIM ÇARPIKLIĞININ OMEGA İNDEKSİNİN PERFORMANSIÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ KOŞULLAR ALTINDAİNCELENMESİ. 6TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEASUREMENT ANDEVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 2018-09-05, 2018-09-08, PRIZREN, Kosova, . 100

10. SÜNBÜL, Ö.; KÖSE, İ.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Faktörler Arası Korelasyonun, Faktör Yük Ortalamasının, Test Uzunluğunun ve Örneklem Büyüklüğünün Tekboyutluluk Açısından İncelenmesi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, , , . 100

9. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Güçlüklerine Göre Farklı Sıralanan Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

8. AŞİRET, S.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Neat Desene Dayalı Test Eşitleme Yöntemlerine Kayıp Verinin Etkisi. Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

7. USTA, H.; KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Öğretmen Yapımı Test Sonuçlarının Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramına Göre Karşılaştırılması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 65

6. USTA, H.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KÖSE, İ., PISA 2015 (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Fen Bilimleri Alt Testinin Çok Boyutluluğunun Analizi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 75

5. USTA, H.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; KÖSE, İ.; SÜNBÜL, Ö., Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Gruplar Arasında Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, , , . 85

4. KÖSE, İ.; ÖMÜR SÜNBÜL, S.; USTA, H.; YANDI, A.; OĞUL, V., ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ DEĞİŞEN MADDEFONKSİYONLARININ MADDE TEPKİ KURAMI YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ. Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, 2017-09-21, 2017-09-23, NEVŞEHİR, Türkiye, . 80

3. BALTA, E.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., An Investigation Of Effect Of Ordering Items Differently Depending On Their Difficulty Level Upon Individuals’xx Response By Using Differential Item Functioning. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

2. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Evaluating performance of differential item functioning detection methods for DIF data in DINA model. International Meetingof the Psychometric Society, 2015-07-13, 2015-07-15, BEIJING, , . 100

1. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; Aşiret, S., Accuracy of Random Group Test Equating Methods. International Congress on Education for the Future:Issues and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, ANKARA, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ÖMÜR, S.; SELVİ, H., Angoff Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME II. ULUSAL KONGRESİ, 2010-05-05, 2010-05-07, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. ÖMÜR SÜNBÜL, S.; Aşiret, S., Madde Tepki Kuramı na Dayalı Madde Uyum ndekslerinin I Tip Hata ve Güç Oranlarının Çe itli Deği kenler Açısından ncelenmesi. V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2016-09-01, 2016-09-03, , Türkiye, . 50

2. SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerde 1 Tip Hata ve Güç Çalışması. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇMEVE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), 2014-06-09, 2014-06-13, , Türkiye, . 50

1. KAN, A.; SÜNBÜL, Ö.; ÖMÜR SÜNBÜL, S., 2009 6 Sınıf 2010 7 Sınıf ve 2011 8 Sınıf Seviye Belirleme Sınavları Alt Testlerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME III. ULUSAL KONGRESİ, 2012-09-19, 2012-09-21, , Türkiye, . 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. İYEP İzleme ve Değerlendirme Araştırması, Diğer (Uluslararası), Proje No: , EUR, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3413, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Mersin Üniversitesi’nde Süreç (Formative) Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaların Yaygınlaştırılması, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2338, 110000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Bilgisayar Destekli Ölçme Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi’xxnde Farklı Alanlara Entegrasyonu, BAP, Proje No: , 110000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleriyle İncelenmesi, BAP, Proje No: 2735632, 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Öğretmen Öz-yeterlik Algısı Ölçeği Kısa Formunun Ölçme Değişmezliğinin Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramı Yöntemleri İle İncelenmesi, BAP, Proje No: , 1298 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Songül Güneş, Açık uçlu matematik sorularının değerlendirilmesinde puanlayıcı güvenirliğinin genellenebilirlik kuramına göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Semih Aşiret, Küçük örneklemlerde test eşitleme yöntemlerinin çeşitli faktörlere göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Ebru Balta, MADDELERİ GÜÇLÜKLERİNE GÖRE FARKLI SIRALAMANIN BİREY TEPKİLERİNE ETKİSİNİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUYLA İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2016 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. İLKÖĞRETİM ONLİNE , [ 2017 : 2 ] . 2
3. İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713.
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tekingündüz, S.; Karabel, E.; Zekioğlu, A.; ömür sünbül, S. Modeling the Relationship Between Organizational Trust, Job Performance, Identity and Organizational Identification. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2020, 12, 1192-1206,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713,
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713,
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 10
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713,
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713,
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 8
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Aşiret, S.; ömür sünbül, S. Effect of Missing Data on Test Equating Methods Under NEAT Design. BİLGE AKADEMİ, 2023, 10, 702-713,
10.52380/ijpes.2023.10.3.1231

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl