Arş.Gör. SEDA SAKAR ATÇEKEN

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Mimarlik Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü A-Blok Kat:1/ 2 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324 -3610001
Dahili
:
17745
E-MAIL
:
sedasakar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
iytesedasakar@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 07:24:08
DÜZENLEME
:
2020-10-19 11:17:49
PUAN
:
100
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2012
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022
Yüksek Lisans Tezi

1. TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE KENTSEL MEKÂNIN BİÇİMLENİŞİ VE KARAKTER OLUŞUMU; İZMİR ÖRNEĞİ Danışman: Dr. Tolga ÜNLÜ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-02 - Devam ediyor
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. sakar, s.; ünlü, t. Mekanın Biçimlenişi ve Kentsel Karakterin Oluşumu; İzmir (Kemeraltı) Örneği. PLANLAMA, 2019, 29 (2), 129-146. 0 + 0
https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN_29_2_129_146.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

3. SAKAR, S.; Gökalp, S., ÇOK KATMANLILIK BAĞLAMINDA 1950'LERDEN SONRA GÖKCEADA (IMBROS )'DA SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE MEKANSAL DEĞİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Arkeoloji, Mimarlık ve Güncel Şehir Planlama Kongresi , 2018-11-21, 2018-11-24, mersin, Türkiye, 2018. 0

http://www.lulu.com/shop/giorgio-verdiani-and-per-cornell-and-sinan-burat/abstract-collection-of-the-scholars-workshop-architecture-archaeology-and-contemporary-city-planning-multi-layered-settlements/ebook/product-23878803.html

2. SAKAR, S.; GOKALP, S., Bozcaada'da Kültürel Mirasın Anlaşılması ve Kent Kimliğinin Değişimi. Arkeoloji, Mimarlık ve Güncel Şehir Planlama Kongresi , 2017-05-15, 2017-05-18, TURKU, Finlandiya, 2017. 0

https://www.academia.edu/33148757/ARCHITECTURE_ARCHAEOLOGY_AND_CONTEMPORARY_CITY_PLANNING_-_2017_-_ABSTRACT_COLLECTION

1. SAKAR, S., Historical Transformation of Izmir. FORTMED (Modern Age Fortifications of The Mediterranean Coast), 2016-11-10, 2016-11-12, FLORANSA, İtalya, 2016. 0

http://www.fortmed.eu/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

2. SAKAR, S.; ÜNLÜ, T., Kentsel Mekânın Değişimi ve Karakter Oluşumu; İzmir Tarihi Kent Merkezi Örneği. TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018-10-31, 2018-11-02, istanbul, Türkiye, 2018. 0

https://kentselmorfolojisempozyumu2018.wordpress.com/

1. SAKAR, S., BİR MÜDAHALE BİÇİMİ OLAN “YAŞANABİLİR KENTLER” YAKLAŞIMININ, “KENTSEL ADALET” BAĞLAMINDA İRDELENMESİ. 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU, 2015-11-05, 2015-11-08, TRABZON, Türkiye, 2015. 0

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6764#.WDae4JyLTIU

Ulusal - Yürütücü 100

1. Deprem Sonrası Yapılaşma Sürecinde Jeomorfolojik Yapının, Kent Morfolojisinin Oluşumundaki Rolü: Adapazarı Örneği, BAP, Proje No: 2019-3-TP3-3813, 22608 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Kentsel Gelişme Süreçlerinin ve Morfolojik Dönüşümün Kavramsallaştırılması: Mersin’de Çeper-Kuşak Oluşumu ve Konut Alanlarının Değişen Fiziksel Yapısı, TÜBİTAK, Proje No: 113K131, 193 TL, Bursiyer, 2015,Tamamlandı. 0

Uluslararası
1. Uluslararası Tasarım Atölyesi, Workshop, Kıbrıs, Gırne American University Sapienza Universita Di Roma, 2014-11-16-2014-11-29, 66:00:00, Kıbrıs, KKTC
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl