Doç.Dr. SEMRA ERDOĞAN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Ev Adresi
: Fatih Mah. Istanbul Evleri Sitesi A Blok Kat:9 Daire:18 Mezitli/mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tip Fakültesi Dekanlik Binasi Biyoistatistik Ve Tibbi Bilişim Anabilim Dali 33110 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-537-2173936
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
29041
Faks
:
+90-324-3412400
E-MAIL
:
semraerdogan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
semraerdogan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
semraerdogann@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-17 12:30:17
DÜZENLEME
:
2019-12-12 09:58:19
PUAN
:
33128
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 67,5
Researcher ID
h-index
8
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA BİYOİSTATİSTİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Emine Arzu KANIK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. SÜREKLİ DEĞİŞKENLER İÇİN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILAN İLİŞKİ KATSAYILARININ DEĞİŞKEN VARYANSINDAN VE ETKİ BÜYÜKLÜĞÜNDEN ETKİLENME DURUMLARI Danışman: Dr. Emine Arzu KANIK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU 1994-11-18 - 2003-11-18
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2003-11-18 - 2011-11-18
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-12-13 - 2013-01-08
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-01-08 - 2018-04-19
DOÇ. DR. TIP FAKÜLTESİ 2018-04-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. ANABİLİM DALI KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU TIP FAKÜLTESİ 2006-11-01 - Devam ediyor
YRD. DOÇ. DR. KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAKÜLTE TEMSİLCİLİĞİ TIP FAKÜLTESİ 2014-12-24 - 2016-05-10
YRD. DOÇ. DR. KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI TIP FAKÜLTESİ 2014-08-18 - 2016-05-09
YRD. DOÇ. DR. YAYIN VE DÖKÜMANTASYON KURULU YEDEK ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-04-24 - 2019-10-29
YRD. DOÇ. DR. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ULUSAL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ TIP FAKÜLTESİ 2013-01-01 - 2019-11-13
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TIP FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELİĞİ TIP FAKÜLTESİ 2009-09-18 - 2016-05-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 16785
2019
29. ELVAN, Ö.; BOBUŞ, A.; ERDOĞAN, S.; AKTEKİN, M.; KURTOĞLU, Z. Fetal anatomy of the facial nerve trunk and its relationship with posterior auricular artery. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 41, 153-159. 700 + 0
10.1007/s00276-018-2126-x

2018
28. REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; KÖMÜR, M.; Polat, A.; ERDOĞAN, S.; ARSLANKÖYLÜ, A.; BEYDAĞI, H. The efficacy of ozone therapy in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 119, 81-85. 400 + 0
10.4149/BLL_2018_015

27. BEGER, O.; BEGER, B.; UZMANSEL, D.; ERDOĞAN, S.; KURTOĞLU, Z. Morphometric properties of the latissimus dorsi muscle in human fetuses for flap surgery. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, 40, 881-889. 600 + 40
10.1007/s00276-017-1946-4


Alıntılanma Sayısı: 8
26. Metin, T.; DİNÇ, E.; GÖRÜR, A.; ERDOĞAN, S.; Ertekin, S.; SARI, A.; TAMER, L.; ÇELİK, Y. Evaluation of the plasma microRNA levels in stage 3 premature retinopathy with plus disease: preliminary study. EYE, 2018, 32, 415-420. 450 + 0
10.1038/eye.2017.193

2017
25. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G.; SELVİ, H.; ERSÖZ KAYA, İ. An Alternative Method Used in Evaluating Agreement among Repeat Measurements by Two Raters in Education. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-24. 950 + 0
10.12738/estp.2017.1.0357

24. Ekinci, O.; Okuyaz, Ç.; Erdoğan, S.; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Teke, H.; Direk, M. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 32, 1083-1091. 550 + 30
http://dx.doi.org/10.1177/0883073817737445


Alıntılanma Sayısı: 6
2016
23. Orekici Temel, G.; Erdoğan, S.; Selvi, H.; Ersöz Kaya, I. Investigation of Coefficient of Individual Agreement in Terms of Sample Size, Random and Monotone Missing Ratio, and Number of Repeated Measures. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2016, 16, 1381-1395. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2016.4.0080

22. Yurdakul, M.; Aydin Beşen, M.; Erdoğan, S. The organisational silence of midwives and nurses: reasons and results. JOURNAL OF NURSİNG MANAGEMENT, 2016, 1, 1-9. 1000 + 24
http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12374

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
21. Erdoğan, S.; Gülhan, O. Alternative Confidence Interval Methods Used in the Diagnostic Accuracy Studies. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2016, 2016, 1-7. 1000 + 25
http://dx.doi.org/10.1155/2016/7141050


Alıntılanma Sayısı: 5
20. ÇELİK, Y.; REŞİTOĞLU, B.; KÖMÜR, M.; POLAT, A.; ERDOĞAN, S.; ALAKAYA, M.; BEYDAĞI, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL MEDİCAL ASSOCİATİON, 2016, 66, 549-553. 400 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
19. Celik, Y.; Resitoglu, B.; Komur, M.; Polat, A.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Is levetiracetam neuroprotective in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury?. AEPRESS, S.R.O., 2016, 117, 730-733. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.4149/BLL_2016_140

2015
18. Bozkurt, S.; Köse, A.; Arslan, E.; Erdoğan, S.; Üçbilek, E.; Çevik, İ.; Ayrık, C.; Sezgin, O. Validity of modified early warning, Glasgow Blatchford, and pre-endoscopic Rockall scores in predicting prognosis of patients presenting to emergency department with upper gastrointestinal bleeding. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 23, 1-9. 450 + 110
http://dx.doi.org/10.1186/s13049-015-0194-z


Alıntılanma Sayısı: 22
17. Bozkurt, S.; Kose, A.; Erdogan, S.; Bozali, G.; Ayrik, C.; Arpaci, R.; Ozgur, A.; Dundar, G.; Turkmenoglu, O. MPV and other inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2015, 65, 637-641. 500 + 129

Alıntılanma Sayısı: 25
2014
16. Komur, M.; Okuyaz, C.; Celik, Y.; Resitoglu, B.; Polat, A.; Balci, S.; Tamer, L.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic brain injury in neonatal rats. CHILDS NERVOUS SYSTEM, 2014, 30, 1001-1009. 100 + 35
https://dx.doi.org/10.1007/s00381-014-2375-x


Alıntılanma Sayısı: 7
2013
15. Kanik, E.; Temel, G.; Erdogan, S.; Kaya, I. Affected States Soft Independent Modeling by Class Analogy from the Relation Between Independent Variables, Number of Independent Variables and Sample Size. BALKAN MEDICAL JOURNAL, 2013, 30, 28-32. 750 + 25
https://dx.doi.org/10.5152/balkanmedj.2012.070


Alıntılanma Sayısı: 5
14. Komur, M.; Ozen, S.; Okuyaz, C.; Makharobhdze, K.; Erdogan, S. Neurodevelopment evaluation in children with congenital hypothyroidism by Bayley-III. BRAIN & DEVELOPMENT, 2013, 35, 392-397. 500 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2012.07.003


Alıntılanma Sayısı: 2
13. Oztunc, G.; Yesil, P.; Paydas, S.; Erdogan, S. Social Support and Hopelessness in Patients with Breast Cancer. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 2013, 14, 571-578. 650 + 160
https://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.1.571


Alıntılanma Sayısı: 32
2012
12. Arslankoylu, A.; Komur, M.; Uysal, S.; Erdogan, S. Çocuk Yoğun bakım biriminde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar. TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, 2012, 47, 43-46. 650 + 0
https://dx.doi.org/10.4274/tpa.456

11. Unal, S.; Arslankoylu, A.; Kuyucu, N.; Aslan, G.; Erdogan, S. Procalcitonin is More Useful Than C-reactive Protein in Differentiation of Fever in Patients With Sickle Cell Disease. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 2012, 34, 85-89. 500 + 25
https://dx.doi.org/10.1097/MPH.0b013e3182495573


Alıntılanma Sayısı: 5
10. Polat, S.; Atici, A.; Karakas, D.; Culha, G.; Erdogan, S. Peer Training Increases the Level of Knowledge on Sexual and Reproductive Health in Adolescents. JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, 2012, 58, 96-101. 500 + 0
https://dx.doi.org/10.1093/tropej/fmr041

9. Altiok, M.; Kuyurtar, F.; Babalikli, F.; Erdogan, S. Knowledge and adherence to treatment in patients with poor or improved anticoagulation control. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2012, 12, 703-703. 325 + 5
https://dx.doi.org/10.5152/akd.2012.233


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
8. Tasdelen, B.; Ozge, A.; Kaleagasi, H.; Erdogan, S.; Mengi, T. Determining of migraine prognosis using latent growth mixture models. CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2011, 124, 1044-1049. 600 + 5
https://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0366-6999.2011.07.018


Alıntılanma Sayısı: 1
7. Arslankoylu, A.; Kuyucu, N.; Yilmaz, B.; Erdogan, S. Symptomatic and asymptomatic candidiasis in a pediatric intensive care unit. ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 2011, 37, 0-0. 650 + 5
https://dx.doi.org/10.1186/1824-7288-37-56


Alıntılanma Sayısı: 1
2010
6. Borekci, G.; Ersoz, G.; Goksu, M.; Erdogan, S.; Emekdas, G. The High Rate of Multiple-Species Candidemia Detected with Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) Methods: What are the Clinical and Prognostic Implications?. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2010, 30, 1944-1952. 600 + 0
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-14236

5. Yilgor, E.; Arslankoylu, A.; Kanik, A.; Erdogan, S. The Study on the First Year Students of the Faculty of Medicine to Assess Their Health Compromising Behaviors and Knowledge About Reproductive Health. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2010, 30, 1533-1542. 650 + 5
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-11867


Alıntılanma Sayısı: 1
4. Esenay, F.; Yigit, R.; Erdogan, S. Turkish Mothers' Perceptions of Their Children's Weight. JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, 2010, 15, 144-153. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6155.2009.00217.x


Alıntılanma Sayısı: 4
2009
3. Taskin, E.; Ozcan, K.; Canacankatan, N.; Satar, M.; Yapicioglu, H.; Erdogan, S. The effects of indomethacin on caspases, glutathione level and lipid peroxidation in the newborn rats with hypoxic-ischemic cerebral injury. BRAIN RESEARCH, 2009, 1289, 118-123. 400 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2009.07.010


Alıntılanma Sayısı: 3
2. Ozturk, I.; Buyukakilli, B.; Balli, E.; Cimen, B.; Gunes, S.; Erdogan, S. Determination of acute and chronic effects of cadmium on the cardiovascular system of rats. TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, 2009, 19, 308-317. 400 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/15376510802662751

2008
1. Selagzi, H.; Buyukakilli, B.; Cimen, B.; Yilmaz, N.; Erdogan, S. Protective and therapeutic effects of swimming exercise training on diabetic peripheral neuropathy of streptozotocin-induced diabetic rats. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, 2008, 31, 971-978. 500 + 25

Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3330
2017
22. TEMEL, G.; ERDOGAN, S. Determining the sample size in agreement studies. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 30, 101-112. 200 + 5
http://dx.doi.org/10.5472/marumj.344822

21. Ekinci, O.; Okuyaz, Ç.; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Tan, M.; Teke, H.; Direk, M.; Erdoğan, S. Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity. ELSEVİER BV, 2017, 71, 7-12. 20 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.03.026

20. esenay, f.; yiğit, r.; binay, ş.; erdoğan, s. ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE İŞLEVLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGY AND MATERNAL CHİLD HEALTH, 2017, 5, 1-17. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.17367/JACSD.2017.2.1

19. UZEL, A.; GÜNER EMÜL, T.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; ERDOĞAN, S.; GÜREL, R. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Akademik Başarıları. RESEARCHER SOCİAL SCİENCES STUDİES, 2017, 5, 41-52. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.18301/rss.412

2015
18. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G. Birey Uyum Katsayısının (CIA) Duyarlılık, Özgüllük ve Prevelanstan Etkilenme Durumunun Cohen Kappa ve Gwet'in AC1 İstatistiği ile Karşılaştırılması. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2015, 7, 25-38. 200 + 5
17. TEZCAN, S.; DİNÇER, E.; ÜLGER, M.; ÖZGÜR, D.; ERDOĞAN, S.; ÖZKUL, A.; EMEKDAŞ, G.; ERGÜNAY, K. Mersin Bölgesi Kan Donörlerinde Flebovirus Maruziyetinin Serolojik Olarak Araştırılması. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2015, 49, 403-413. 70 + 0
16. Özel, Y.; Türkleş, S.; Erdoğan, S. Suicide probability in university students. PROGRESS İN HEALTH SCİENCES , 2015, 5, 7-15. 200 + 0
Publications_002.pdf

15. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTDAŞ, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. . GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66. 60 + 0
2014
14. OREKİCİ TEMEL, G.; ANKARALI, H.; TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÖZGE, A. Karpal Tunel Sendromu İçin Boosting Tree ve Gradient Treeboost Algoritmalarının Karşılaştırılması. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF BİOSTATİSTİCS, 2014, 6, 67-73. 120 + 5
13. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G. Altın Standart testin olmadığı durumda tanı testlerinin performanslarının değerlendirilmesi. DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 16, 58-62. 200 + 0
12. Uygungül, E.; Ayrik, C.; Narci, H.; Erdoğan, S.; Toker, İ.; Demir, F.; Karaaslan, U. Determining Risk Factors of Bleeding in Patients on Warfarin Treatment. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2014, 2014, 1-5. 100 + 30
http://dx.doi.org/10.1155/2014/369084

2013
11. AYDIN, M.; ERDOĞAN, S.; YURDAKUL, M.; EKER, A. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 1-6. 170 + 6
10. Tumay, M.; Hatungil, R.; Berkoz, M.; Yalin, S.; Erdogan, S. Role of Free Radicals on Retinitis Pigmentosa. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2013, 25, 1561-1564. 100 + 0
https://doi.org/10.14233/ajchem.2013.13138

9. AYDIN, M.; YURDAKUL, M.; ERDOĞAN, S. EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER . BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 2, 30-35. 200 + 4
2012
8. Kanik, A.; Temel, G.; Erdogan, S.; Kaya, I. Comparison of Agreement Statistics in Case of Multiple-Raters and Diagnostic Test Being Categorical: A Simulation Study. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 220-227. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jtomc.19.4.4

7. Kanik, E.; Erdoğan, S.; Temel, G. İki Sonuçlu Tanı Testlerinde iki Hekim Arasındaki Uyum İstatistiklerinin Prevalanstan Etkilenme Durumları. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 153-158. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jiumf.19.3.5

6. OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S.; ANKARALI, H. Sınıflama Modelinin Performansını Değerlendirmede Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Kullanımı. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-7. 200 + 5
5. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G. İki Bağımsız Grubun Faktör Yapılarının Karşılaştırılmasında Kullanılan Yöntemler: Bir Simülasyon Çalışması. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF BİOSTATİSTİCS, 2012, 4, 60-69. 200 + 0
2011
4. AYTAÇOĞLU, B.; KARACA, K.; ÖZENER, M.; VEZİR, Ö.; ERDOĞAN, S.; SUCU, N. Koroner Baypas Cerrahi Uygulanan Çok Damar Hastalığında Yaygın Olarak Kullanılan İki Farklı Venöz Kanülün Karşılaştırılması. TURKİYE KLİNİKLERİ CARDİOVASCULAR SCİENCES, 2011, 23, 1-7. 90 + 0
3. ERDOĞAN, S.; KANIK, E. Meta Analizine Giren Çalışmaların Homojen Olduğu Durumlarda Binary Etki Büyüklüklerinin Örneklem Büyüklüğünden ve Tedavi Etkinliği Oranlarından Etkilenme Durumları: Bir Ön Çalışma. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2011, 3, 23-35. 200 + 0
Publications_001.pdf

2. Kanik, E.; Tasdelen, B.; Erdogan, S. Randomization In Clinical Trials. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2011, 24, 149-155. 200 + 30
http://dx.doi.org/10.5472/MMJ.2011.01981.1

1. ERDOĞAN, S.; KANIK, E. Meta Analizinde Cochran Q Heterojenlik Testi Sonucuna Göre Heterojenlik Ölçümleri İçin Kesim Noktalarının Belirlenmesi: Bir Simülasyon Çalışması. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2011, 3, 74-83. 200 + 5
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2016
1. Erdoğan, S.; Örekici Temel, G. Klinik araştırmacılar için Güvenilirlik ve Uyum Çalışmalarına ait Kontrol Listesi Kılavuzu’nun [GRRAS (Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies)] Türkçe uyarlaması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2016, 41, 613-616. 300 + 3
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.254165

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1020
2017
7. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; ERDOĞAN, S. Öğrenci hemşirelerde stress yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 88-99. 200 + 17
2014
6. AYDIN, M.; KAYA ŞENOL, D.; ERDOĞAN, S. Sezaryen ile Doğum yapacak kadınların ameliyat öncesi anksiyete düzeylerinin belirlenmesi.. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 54-58. 200 + 0
2013
5. DOĞAN, N.; YİĞİT, R.; ERDOĞAN, S. Annelere Doğum Öncesinde Verilen Yenidoğan Bakımı ile İlgili Eğitimin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 10-18. 200 + 15
4. YEŞİL, P.; ALTIOK, M.; ERDOĞAN, S. Perkütan İntrakoroner Girişim Uygulanan Hastaların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 14-20. 200 + 0
2011
3. OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S. Tanı Koyma Amaçlı Yapılan Tıbbi Çalışmalarda Jacknife, Bootstrap ve Çapraz Geçerlilik Yöntemlerinin Kullanımı. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 1, 45-49. 200 + 0
2009
2. TAŞDELEN, B. Yarışan Risklerin Varlığında Sağkalım Analizi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2009, 1, 33-37. 0 + 0
2008
1. Üstünsoy, B.; Çağlakülekçi, M.; Canbaz, H.; Dirlik, M.; Bilgin, Ö.; Karabacak, T.; Bağdatoğlu, Ö.; Erdoğan, S. LPS ile uyarılmış tıkanma sarılığı modelinde melatonin uygulanmasının kan ve doku (Karaciğer/Böbrek) Lipid peroksidasyonu ile doku NF-kB düzeylerine etkisi.. YEDİTEPE MEDİCAL JOURNAL, 2008, 6, 47-61. 20 + 0
Ulusal - Diğer 430
2010
6. ÖZER, S.; KOYUNCU, E.; DÖNMEZ, E.; SEVİM BULDUKLU, P.; ERDOĞAN, S. MERSİN’DE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM, 1792)’INDA SAPTANAN EKTOPARAZİT PROTOZOONLAR . PENDİK VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, 2010, 37, 43-52. 50 + 0
2009
5. ALTIOK, M.; KUYURTAR, F.; KARAÇORLU, S.; ERSÖZ, G.; ERDOĞAN, S. Sağlık Çalışanlarının Delici Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri ve Yaralanmaya Yönelik Alınan Önlemler. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2009, 2, 70-79. 50 + 3
2008
4. ÇAĞLIKÜLEKÇİ, M.; DİRLİK, M.; CANBAZ, H.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; ALTUN, U.; ERDOĞAN, S.; AYDIN, S. Periampuller Bölge Yerleþimli Kanser Olgularının Analizi ve Tedavi Yaklaşımlarımız. TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ, 2008, 4, 136-145. 30 + 0
2005
3. ERDOĞAN, S.; KANIK, E. Rasgele ve Sistematik Hataların Sınıf içi ve Uyum Korelasyon Katsayıları ve Bland&Altman Yöntemi Üzerine Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 358-365. 100 + 0
2004
2. KANIK, E.; ERDOĞAN, S. Değerlendiriciler Arası Uyumun Saptanması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 430-437. 100 + 0
2003
1. KANIK, E.; ÇAMDEVİREN, H.; ERDOĞAN, S. Araştırmalarda Örneklem Genişliği, I. Tip Hata ve Testin Gücünün Önemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 3, 252-259. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 666
1. AÇIKGÖZ, G.; ALTIOK, M.; ERDOĞAN, S. Recent Researches in Health Sciences, ISBN: 1-5275-1332-7, Cambridge Scolars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 673 Sayfa, İngilizce, Cambridge, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 667
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 330

2. BÖĞREKCİ, G.; Hayta, G.; ERDOĞAN, S., Üniversite Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgilerinin Artırılmasında FilmGösterisinin Etkisi. III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Azerbaycan, 2018. 200

1. UZEL, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; GÜNER, T.; ERDOĞAN, S., Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Flört İlişkilerinde Şiddeti Kabul Etme Durumlarının Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kadın Konferansı, 2012-05-09, 2012-05-11, İzmir, Türkiye, 2012. 130

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. GİLAN, V.; ÖZDEMİR, A.; ERDOĞAN, S., Erdemli Devlet Hastanesi Ameliyat Tiplerine Göre Sayı ve Oranlarının 2018 Yılı Tahminleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 640

6. Uzel, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Erdoğan, S., Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Flört şiddetini kabul etme düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçivan, Azerbaycan, 2018. 65

5. Yılmaz, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; Özdemir, M.; Erdoğan, S., Eroin Bağımlısı olan Bireylerin Umutsuzluk düzeyleri ve sosyal destekleri arasındaki ilişki. Uluslararası 3. gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Azerbaycan, 2018. 50

4. TÜRKEGÜN, M.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., An Alternative Study Design to Cohort Study: Case-Cohort Studies. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

3. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Accuracy and Consistency. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

2. Karagenoğlu, C.; Köse, A.; Çelik, A.; Bozkurt, S.; Toker, İ.; Erdoğan, S.; Muslu, N., Evaluation and Clinical Correlation of Dyspnea Scales in Patients with Isolated Heart Failure Who Present to Emergency Department with Dyspnea.. 9.Asya Acil Tıp Kongresi, 2017-11-22, 2017-11-25, Antalya, Türkiye, 2017. 30

1. Bozkurt, S.; Köse, A.; Erdoğan, S.; İralı Bozali, G.; Ayrık, C.; Bozdoğan Arpacı, R.; Özgür, A., Mean Platelet Volume; is inflammatory markers in acute appendicitis?. 4th Eurisian Congress on Emergency Medicine, 2014-11-13, 2014-11-16, Antalya, Türkiye, 2014. 50

Uluslararası - Özet - Poster 207

7. RADAVUŞ, A.; ÇETİNKAYA, A.; ARSLAN, B.; ARAS, N.; YAŞ, G.; ERDOĞAN, S., Exposure of 1800MHz cell phone radiation may be effect the DRD2 gene expression levels in rat brain tissue. 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, KONYA, Türkiye, . 20

6. ARAS, N.; ARSLAN MAMUR, B.; YAŞ, U.; ÇETİNKAYA, A.; ERDOĞAN, S., The 1800 MHz Radiofrequency Radiation can effect of Heat Shock Protein Hsp25 Gene Expression Levels in Rat Renal Tissue. VI. International Congress of Molecular Medicine, 2017-05-22, 2017-05-25, İstanbul, Türkiye, . 25

5. Alioğlu, M.; Ayrık, C.; Narcı, H.; Erdoğan, S.; Bozkurt, S.; Köse, A.; Göksu, S., Violence towards emergency medicine residents: its levels, causes and consequences. 4 th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 2014-11-13, 2014-11-16, Antalya, Türkiye, 2014. 25

4. CANACANKATAN, N.; SUCU, N.; GÜL, O.; GÖRÜR, A.; AYTAÇOĞLU, B.; KORKMAZ, B.; ŞAHAN FIRAT, S., Iloprost, A prostacyclin analogue prevents limb ischemia-reperfusion injury by reducing apoptosis in rats. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 0

3. KANIK, E.; ERDOĞAN, S., How to Statistical Review A Meta Analysis. MedicReS International Conference on Good Medical Research, 2011-03-25, 2011-03-27, İstanbul, Türkiye, 2011. 50

2. TAŞDELEN, B.; ÖZGE, A.; KALEAĞASI, H.; ERDOĞAN, S.; MENGİ, T., Determining of migraine prognosis using latent growth mixture models. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress- EHTMIC, 2010-10-28, 2010-10-31, Nice, Fransa, 2010. 30

1. ALTIOK, M.; KUYURTAR, F.; KARAÇORLU, S.; ERSÖZ, G.; ERDOĞAN, S.; GÖKÇE, H., Healthcare personnels’ experiences with sharps/needle-stick injuries and preventive measures. Clinical Microbiology and Infectious, 2009-05-16, 2009-05-19, Helsinki, Finlandiya, 2009. 22

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 390

5. POLAT, S.; ATICI, A.; KARAKAŞ, D.; ÇULHA, G.; ERDOĞAN, S., Ergenlerde Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyi Üzerine Akran Eğitiminin Etkisi. 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, 2010. 50

4. ERDEN, S.; ÇAMDEVİREN, H.; ERDOĞAN, S., Eş Grupların Analizinde Şartlı Regresyon Analizi : Bir Uygulama. 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-20, 2005-09-22, Bursa, Türkiye, 2005. 100

3. ERDOĞAN, S.; KANIK, E., Rasgele ve Sistematik Hataların Sınıf İçi ve Uyum Korelasyon Katsayıları ve Bland&Altman Yöntemi Üzerine Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması. 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-20, 2005-09-22, Bursa, Türkiye, 2005. 100

2. ANKARALI, H.; MENDEŞ, M.; AKKUŞ, Z.; ERDEN, S.; ERDOĞAN, S.; KESKİN, S.; TOROS, F., Mersin’ de Yaşayan Çocuklarda İntihar Girişim Sıklığı için Poisson Regresyon Modelinin Kullanımı. 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-20, 2005-09-22, Bursa, Türkiye, 2005. 40

1. ERDOĞAN, S.; ANKARALI, H.; ERDEN, S., Varyans Heterojenliğinde Grup Ortalamalarının Karşılaştırılmasında Kullanılan Alternatif Yaklaşımlar. 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-20, 2005-09-22, Bursa, Türkiye, 2005. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 530

13. YAŞ, U.; ARAS, N.; ARSLAN MAMUR, B.; ÇETİNKAYA, A.; ERDOĞAN, S., 1800 MHz Radyofrekans Radyasyona maruz bırakılan sıçanların beyin dokusunda Monoamin Oksidaz A ve Katekol-O-Metiltransferaz genlerinin ifade düzeylerinin incelenmesi. XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-29, Muğla, Türkiye, . 25

12. DOĞAN, H.; ERDOĞAN, S.; SARI, İ., Metot Karsılastırma Çalısmalarında Kullanılan Tip 2 Regresyon Yöntemlerinin Karsılastırılması. 18. Ulusal 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 50

11. SARI, A.; METİN, T.; DİNÇ, E.; GÖRÜR, A.; ERDOĞAN, S., Lazer Fotokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Prematür Retinopatili Bebeklerin Serum mikroRNA Düzeylerinin Retinopatisi Bulunmayan Prematür Bebeklerdeki Düzeyi İle Karşılaştırılması. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 25

10. Bozkurt, S.; Köse, A.; Arslan, E.; Erdoğan, S.; Üçbilek, E.; Çevik, İ.; Ayrık, C., Acil serviste üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda modified early warning, Glassgow Blatchford ve pre-Endoskopik Rockall skorlarının Prognozu öngörmedeki geçerliliği. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2015-10-26, 2015-10-29, Girne, KKTC, 2015. 22

9. BÜYÜKAKILLI, B.; Gürgül, S.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; ERDOĞAN, S., Hipoksi İskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp Kası Mekanik Aktivitesi Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 25

8. KANIK, E.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., İkili Değişkenler Için Iki Değerlendirici Arasındaki Uyum Istatistiklerinin Prevelanstan Etkilenme Durumları. 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

7. ANKARALI, H.; ERDOĞAN, S.; ESENAY, F., Farklı Büyüme Eğrileri Yardımıyla 0-4 Yaş Sağlıklı Erkek Çocukların Ağırlıkça Büyümelerinin Tahmini. 13.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

6. KANIK, E.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Sınıflama Metotlarına Alternatif Bir Model Önerisi: Analojik Sınıflamada Esnek Bağımsız Model (ASEBAM). 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

5. ERDOĞAN, S.; KANIK, E., Meta Analizine Giren Çalışmaların Homojen Olduğu Durumlarda Binary Etki Büyüklüklerinin Örneklem Büyüklüğünden ve Tedavi Etkinliği Oranlarından Etkilenme Durumları: Bir Ön Çalışma. 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2010-06-28, 2010-07-01, VAN, Türkiye, 2010. 50

4. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÇAĞLIKÜLEKÇİ, M.; ALTUN, U., Kaplan-Meier ve Birikimli Insidans Yöntemleri ile Periampuller Bölge Kanseri İçin Yarışan Risk Analiz. 11.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, MALATYA, Türkiye, 2008. 42

3. ANKARALI, H.; ERDOĞAN, S.; SÜMBÜLOĞLU, V., Normal Dağılıma Dönüştürmede İki Aşamalı Transformasyon: Bir Simulasyon Çalışması. 10. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, Sivas, Türkiye, 2007. 50

2. ANKARALI, H.; ERDOĞAN, S.; AKDAĞ, B.; KESKİN, S.; SÜMBÜLOĞLU, V., Rasgele Etki (Frailty) Modellerine Genel Bakış. 9. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-05, 2006-09-09, Zonguldak, Türkiye, 2005. 40

1. ERDOĞAN, S.; KANIK, E., Sürekli Değişkenler için Güvenilirlik Analizinde Kullanılan İlişki Katsayılarının Değişken Varyansından ve Etki Büyüklüğünden Etkilenme Durumları. 7. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2004-09-29, 2004-10-02, MERSİN, Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Özet - Poster 310

14. Gilan, V.; ERDOĞAN, S.; BOZKURT BABUŞ, S., Zaman Serileri Analiz Yöntemlerinin Sağlık Alanında Kullanılması. 19. Ulusal ve II. Uluslarası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 25

13. ERDOĞAN, S.; ESEN, K.; BALCI, Y.; TOK, S.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÖZGÜR, A., Alternative Agreement Approaches in Testing the Agreement of 3 Dimensional Computerized Tomography Measurements of Styloid Processes of Two Different Observers and Two Different Time. 19. Ulusal ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 21

12. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., GÜVENİLİRLİK VE UYUM ÇALIŞMALARI BİLDİRİMİ KILAVUZU: GRRAS (GUIDELINES FOR REPORTING RELIABILITY AND AGREEMENT STUDIES). 17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 25

11. OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., UYUM ÇALIŞMALARINDA ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ. 17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 25

10. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTDAŞ, S., Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismara İlişkin Farkındalık Düzeyleri. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2015-09-10, 2015-09-12, Erzurum, Türkiye, 2015. 7

9. OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Prognostik Modellerin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , 2014-09-10, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 25

8. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., İki Bağımlı Duyarlılık ve seçicilik arasındaki farklılıklar için güven aralıkları yöntemleri.. 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 25

7. BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; ERDOĞAN, S., Hipoksi İskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Periferik Sinir Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 12

6. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; AYDIN, R.; ERDOĞAN, S., Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin İnançlarının ve İnançlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. II. Uluslararası Katılımlı Kadın&Sağlık Kongresi, 2013-05-13, 2013-05-16, Sakarya, Türkiye, 2013. 25

5. ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., Sonuç Değişkeninin İki Sonuçlu Olduğu Durumda İki Değerlendirici Ya Da İki Yöntem Arsındaki Uyumun Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Birey Uyum Katsayısı (CIA). 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, Kayseri, Türkiye, 2012. 25

4. OREKİCİ TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Altın Standart Testin Varlığında Çoklu Tanı Testlerinde Birleştirme Yöntemleri. 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, Kayseri, Türkiye, 2012. 25

3. OREKİCİ TEMEL, G.; ANKARALI, H.; ERDOĞAN, S.; ÖZGE, A., Sınıflama Metotlarında Yeni Bir Yaklaşım: Çok Değişkenli Eklemeli Regresyon Ağaçları (CART). 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, Kayseri, Türkiye, 2012. 18

2. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; ÖZGE, A., Heterojen Yapıdaki Tekrarlanan Ölçümlü Verilerin Analizi: Gizli Karışımlı Büyüme Modelleri. 10. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, Sivas, Türkiye, 2007. 25

1. TAŞDELEN, B.; ERDOĞAN, S.; OREKİCİ TEMEL, G., Bağımsız İki Grubun Faktör Yapılarının Karşılaştırılması İçin Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi: Pilot Simulasyon Çalışması. 10. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, Sivas, Türkiye, 2007. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. İki değerlendiricinin varlığında Birey Uyum katsayısının örneklem büyüklüğünden etkilenme durumları, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (SE) 2014-1 HD, 2600 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

4. TENDON ONARIMI SONRASINDA GELİŞEN YAPIŞIKLIĞIN ÖNLENMESİNDE ASELÜLER DERMAL MATRİKS BİOMATERYAL KULLANIMI, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (SA) 2013-4 TU, 12 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

3. Alzheimer hastalarının beyin ve iskelet kas hücrelerinde huperzine-a'nın amiloid-beta toksisitesi üzerine etkileri, BAP, Proje No: BAP-SBE BFB (ÇHT) 2013-1 YL, 10 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Üniversite-Kent İşbirliği Eylem Planı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62-12-DFD/004, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

1. Meta Analizinde Heterojenliğin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Simülasyon Tekniği ile Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE BTB (SE) 2009-9 DR, 9135 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Elif ERTAŞ, ÇAPRAZ GEÇİŞLİ DENEME DÜZENLERİNDE RANDOM VE FIXED ETKİ MODELLERİNİN BİYOEŞDEĞERLİK HİPOTEZLERİNDE TİP I VE TİP II HATA ÜZERİNE ETKİLERİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

1. Vedia Bennu ÖZCÖMERT, Sağlık Alanında Zaman Serileri Analiz Yöntemlerinin Kullanılması ve Modellerin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. ANADOLU KLİNİĞİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz SYO 303 Biyoistatistik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz SY 309 Sağlık Yönetiminde İstatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1-2-2
Güz BİS 608 Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve D Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 3-0-3
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 516 Doğrusal Regresyon Modelleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz SYO 303 Biyoistatistik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİS 608 Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve D Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar BİS 516 Doğrusal Regresyon Modelleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 516 Doğrusal Regresyon Modelleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO307 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB318 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 511 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 516 Doğrusal Regresyon Modelleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO307 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz BİS 510 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM306 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Bahar EB318 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar BİS 510 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO301 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO307 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz BİS 510 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz BİS 601 ÖRNEK GENİŞLİĞİ VE GÜÇ Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM306 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Bahar HEM 314 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB318 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar BİS 511 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz SYO301 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO307 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO 303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz BİS 608 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖLÇME VE D Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 3-0-3
Güz BİS 516 DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz BİS 510 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM306 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Bahar BİS 512 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK METO Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Bahar BİS 511 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz SYO301 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar HEM306 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO301 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB308 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar EB316 Ebelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM306 Hemşirelikte Araştırma İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz SYO303 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz SYO301 Biyoistatistik İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Elvan, .; Bobuş, A.; Erdoğan, S.; Aktekin, M.; Kurtoğlu, Z. Fetal anatomy of the facial nerve trunk and its relationship with posterior auricular artery. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 41, 153-159.
10.1007/s00276-018-2126-x
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Oztunc, G.; Yesil, P.; Paydas, S.; Erdogan, S. Social Support and Hopelessness in Patients with Breast Cancer. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 2013, 14, 571-578,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 5
Komur, M.; Ozen, S.; Okuyaz, C.; Makharobhdze, K.; Erdogan, S. Neurodevelopment evaluation in children with congenital hypothyroidism by Bayley-III. BRAIN & DEVELOPMENT, 2013, 35, 392-397,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Elvan, .; Bobuş, A.; Erdoğan, S.; Aktekin, M.; Kurtoğlu, Z. Fetal anatomy of the facial nerve trunk and its relationship with posterior auricular artery. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2019, 41, 153-159,
10.1007/s00276-018-2126-x

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Kanik, E.; Tasdelen, B.; Erdogan, S. Randomization In Clinical Trials. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2011, 24, 149-155,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yurdakul, M.; Aydin beşen, M.; Erdoğan, S. The organisational silence of midwives and nurses: reasons and results. JOURNAL OF NURSİNG MANAGEMENT, 2016, 1, 1-9,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Erdoğan, S.; Gülhan, O. Alternative Confidence Interval Methods Used in the Diagnostic Accuracy Studies. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2016, 2016, 1-7,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Komur, M.; Okuyaz, C.; Celik, Y.; Resitoglu, B.; Polat, A.; Balci, S.; Tamer, L.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic brain injury in neonatal rats. CHILDS NERVOUS SYSTEM, 2014, 30, 1001-1009,

Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 8
Uygungül, E.; Ayrik, C.; Narci, H.; Erdoğan, S.; Toker, .; Demir, F.; Karaaslan, U. Determining Risk Factors of Bleeding in Patients on Warfarin Treatment. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2014, 2014, 1-5,

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 2
Arslankoylu, A.; Kuyucu, N.; Yilmaz, B.; Erdogan, S. Symptomatic and asymptomatic candidiasis in a pediatric intensive care unit. ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 2011, 37, 0-0,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Polat, S.; Atici, A.; Karakas, D.; Culha, G.; Erdogan, S. Peer Training Increases the Level of Knowledge on Sexual and Reproductive Health in Adolescents. JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, 2012, 58, 96-101,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Ozturk, I.; Buyukakilli, B.; Balli, E.; Cimen, B.; Gunes, S.; Erdogan, S. Determination of acute and chronic effects of cadmium on the cardiovascular system of rats. TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, 2009, 19, 308-317,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Bozkurt, S.; Kose, A.; Erdogan, S.; Bozali, G.; Ayrik, C.; Arpaci, R.; Ozgur, A.; Dundar, G.; Turkmenoglu, O. MPV and other inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2015, 65, 637-641,
Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 7
Bozkurt, S.; Köse, A.; Arslan, E.; Erdoğan, S.; üçbilek, E.; çevik, .; Ayrık, C.; Sezgin, O. Validity of modified early warning, Glasgow Blatchford, and pre-endoscopic Rockall scores in predicting prognosis of patients presenting to emergency department with upper gastrointestinal bleeding. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 23, 1-9,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 6
Kanik, E.; Temel, G.; Erdogan, S.; Kaya, I. Affected States Soft Independent Modeling by Class Analogy from the Relation Between Independent Variables, Number of Independent Variables and Sample Size. BALKAN MEDICAL JOURNAL, 2013, 30, 28-32,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Doğan, N.; Yiğit, R.; Erdoğan, S. Annelere Doğum Öncesinde Verilen Yenidoğan Bakımı ile İlgili Eğitimin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 10-18,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Orekici temel, G.; Erdoğan, S.; Ankaralı, H. Sınıflama Modelinin Performansını Değerlendirmede Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Kullanımı. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-7,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Unal, S.; Arslankoylu, A.; Kuyucu, N.; Aslan, G.; Erdogan, S. Procalcitonin is More Useful Than C-reactive Protein in Differentiation of Fever in Patients With Sickle Cell Disease. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, 2012, 34, 85-89,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Metin, T.; Dinç, E.; Görür, A.; Erdoğan, S.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Tamer, L.; çelik, Y. Evaluation of the plasma microRNA levels in stage 3 premature retinopathy with plus disease: preliminary study. EYE, 2018, 32, 415-420,
10.1038/eye.2017.193

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 4
Beger, O.; Beger, B.; Uzmansel, D.; Erdoğan, S.; Kurtoğlu, Z. Morphometric properties of the latissimus dorsi muscle in human fetuses for flap surgery. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2018, 40, 881-889,
10.1007/s00276-017-1946-4

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 4
Ekinci, O.; Okuyaz, .; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Tan, M.; Teke, H.; Direk, M.; Erdoğan, S. Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity. ELSEVİER BV, 2017, 71, 7-12,

Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 3
Ekinci, O.; Okuyaz, .; Erdoğan, S.; Gunes, S.; Ekinci, N.; Kalınlı, M.; Teke, H.; Direk, M. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 32, 1083-1091,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 4
Orekici temel, G.; Ankaralı, H.; Taşdelen, B.; Erdoğan, S.; özge, A. Karpal Tunel Sendromu İçin Boosting Tree ve Gradient Treeboost Algoritmalarının Karşılaştırılması. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF BİOSTATİSTİCS, 2014, 6, 67-73,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stress yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 88-99,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Temel, G.; Erdogan, S. Determining the sample size in agreement studies. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 30, 101-112,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Erdoğan, S.; örekici temel, G. Klinik araştırmacılar için Güvenilirlik ve Uyum Çalışmalarına ait Kontrol Listesi Kılavuzu’nun [GRRAS (Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies)] Türkçe uyarlaması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2016, 41, 613-616,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yurdakul, M.; Aydin beşen, M.; Erdoğan, S. The organisational silence of midwives and nurses: reasons and results. JOURNAL OF NURSİNG MANAGEMENT, 2016, 1, 1-9,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aydın, M.; Yurdakul, M.; Erdoğan, S. EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER . BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 2, 30-35,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslankoylu, A.; Kuyucu, N.; Yilmaz, B.; Erdogan, S. Symptomatic and asymptomatic candidiasis in a pediatric intensive care unit. ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 2011, 37, 0-0,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Altıok, M.; Kuyurtar, F.; Karaçorlu, S.; Ersöz, G.; Erdoğan, S. Sağlık Çalışanlarının Delici Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri ve Yaralanmaya Yönelik Alınan Önlemler. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2009, 2, 70-79,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Bozkurt, S.; Kose, A.; Erdogan, S.; Bozali, G.; Ayrik, C.; Arpaci, R.; Ozgur, A.; Dundar, G.; Turkmenoglu, O. MPV and other inflammatory markers in diagnosing acute appendicitis. JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2015, 65, 637-641,
Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 1
Doğan, N.; Yiğit, R.; Erdoğan, S. Annelere Doğum Öncesinde Verilen Yenidoğan Bakımı ile İlgili Eğitimin Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 10-18,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stress yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 88-99,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Aydın, M.; Erdoğan, S.; Yurdakul, M.; Eker, A. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lise Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 1-6,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl