Doç.Dr. Fuat Serkan SAY

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
07 Mart 1985
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dali
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11169
E-MAIL
:
serkansay@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-25 14:20:42
DÜZENLEME
:
2024-01-29 10:20:27
PUAN
:
12975
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 75.000
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İLKÖĞRETİM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tasarlanan Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Fene Yönelik Özyeterliklerine, Motivasyonlarına ve Saldırganlıklarına Etkisi Danışman: Dr. Hüseyin BAĞ, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Konusunu Öğrenmelerine Etkisi Danışman: Dr. Haluk ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-02-13 - 2016-06-17
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-08-17 - 2020-12-16
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-12-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023-10-02 - 2026-10-02
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2023-06-19 - 2026-06-19
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-13 - 2026-02-13
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-13 - 2026-02-13
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-13 - 2026-02-13
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2023-02-03 - 2026-02-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2022
2. SAY, F.; GÜNEŞ, G.; BATI, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, , 1-15. 1000 + 0
10.1080/00958964.2022.2132463

2017
1. SAY, F.; BAĞ, H. The Evaluation of the Effect of a Newly Designed Computer Game on 7th Grade Students’ Motivation Towards Science and Agression. EURASIA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2017, 13, 5379-5393. 1000 + 0
10.12973/eurasia.2017.00831a

Uluslararası - Diğer 500
2023
5. LEYLAK, D.; SAY, F. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitici Çizgi Romanlar ile İlgili Görüşleri. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2023, 6, 96-127. 100 + 0
10.52974/jena.1268284

4. KASAP, B.; SAY, F. Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. ULUSLARARASİ SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLASİMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2023, 7, 84-96. 100 + 0
10.38015/sbyy.1284562

2022
3. ESEN, M.; SAY, F. Zekâ Oyunlarının, 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerisine, Sabırlı Davranış Göstermesine ve Okul Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2022, 6, 71-87. 100 + 0
10.38015/sbyy.1031058

2021
2. LEYLAK, D.; SAY, F. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Kişilik Özellikleri ile Yaratıcılığı Destekleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2021, 5, 177-190. 100 + 0
10.38015/sbyy.911805

2020
1. YILDIRIM, F.; SAY, F. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2020, 4, 151-164. 100 + 0
10.38015/sbyy.750758

Uluslararası - Alan endexleri 1385
2023
14. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F. Examination of Secondary School Turkish Lesson Textbooks in Terms of Traditional Children’s Games. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 5, 999-1016. 100 + 0
10.38151/akef.2023.96

2021
13. LEYLAK, D.; ÇATAL, E.; SAY, F. Examining the Primary-School Teachers’ Motivation Levels during the Covid-19 Pandemic. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 64-72. 100 + 0
12. SAY, F.; AKBULUT, S. Investigation of Primary-School Teachers' Attitudes towards Educational Game According to Different Variables. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 79-84. 100 + 0
2020
11. SAY, F.; YILDIRIM, F. Flipped Classroom Implementation in Science Teaching. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG - IOJET, 2020, 7, 606-620. 100 + 0
10. SAY, F.; YILDIRIM, F. Investigation of Pre-service teachers’ Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and their Views on Web 2.0 Tools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL METHODOLOGY, 2020, 6, 345-354. 100 + 0
10.12973/ijem.6.2.345

9. SAY, F.; YILDIRIM, F. Analysis of the Effect of Web 2.0 Tools on Pre-Service Classroom Teachers’ Science Teaching Self-Efficacy Beliefs and Attitudes Towards Science Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2020, 5, 962-977. 100 + 0
2019
8. UÇAK, E.; SAY, F. Analyzing the Secondary School Students’ Anxiety towards Science Course in Terms of a Number of Variables. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 63-71. 100 + 0
10.12973/eu-jer.8.1.63

7. UÇAK, E.; SAY, F. Analyzing the Secondary School Students’ Anxiety towards Science Course in Terms of a Number of Variables. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 63-71. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/eujer

Publications_011.pdf

2017
6. PAN, V.; SAY, F. Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 311-317. 100 + 0
5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SAY, F. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 276-281. 100 + 0
4. SAY, F.; PAN, V. The Effect of Instruction With Augmented Reality Astronomy Cards On 7th Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 295-301. 100 + 0
2015
3. SAY, F.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y. The Effect Of The Computer Game Developed For The 7th Grade Science Lesson On Student s Self Efficacy Toward Science. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 594-600. 95 + 0
2. SAY, F.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y. From The Perspective Of Preservice Teachers The Accomplishment Levels Of Primary School Teachers Effective Teacher Attitudes In Science Lessons. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 251-257. 95 + 0
1. SAY, F.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y. A Computer Game Implementation Individually or in a Group. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, , 8-13. 95 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2020
5. DÖNMEZLER, E.; SAY, F. Examination of Illustrated Children’s Books Published in Turkey For Ages 5-8 in Terms Of Format, Illustrations And Content. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2020, 11, 746-772. 200 + 0
2019
4. UÇAK, E.; SAY, F. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK KAYGI NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , 71-89. 200 + 0
10.21764/maeuefd.393854

2018
3. SAY, F.; ÖZMEN, H. Effectiveness of Concept Cartoons on 7th Grade Students’ Understanding of “the Structure and Properties of Matter”. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON (TUSED), 2018, 15, 1-24. 200 + 0
10.12973/tused.10218a

2013
2. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, F. The Effects of Class Attendance on Academic Achievement and the Views of Preservice Teachers about Attendance and Absenteeism. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 7, 665-672. 200 + 0
1. SAY, F.; ÇEKBAŞ, Y. The Effect of Teaching Materials Determined according to the Model 5e in Resolving the Misconceptions Frictional Electricity. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 7, 214-220. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. AKBULUT, S.; EROL, A.; SAY, F. Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2018, 1, 1-11. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. SAY, F.; YILDIRIM, F. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2, ISBN: 978-625-7676-80-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Noebl, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
3. BAĞ, H.; SAY, F. Fen Öğretiminde Yeni yaklaşımlar 1, ISBN: 978-605-241-835-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. LEYLAK, D.; SAY, F. Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I, ISBN: 978-605-5447-91-5, Tablet Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 447 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
2. KASAP, B.; SAY, F. Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I, ISBN: 978-605-5447-91-5, Tablet Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 447 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
3. DÖNMEZLER, E.; SAY, F. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - IV, ISBN: 978-625-7228-72-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 420 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
4. SAY, F.; YILDIRIM, F. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 633 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
5. ÇATAL, E.; SAY, F. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2, ISBN: 978-625-7676-80-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. AKDAĞ, H.; SAY, F. II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİKÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI, ISBN: 978-605-7989-44-4, VİZE AKADEMİK, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1190

6. PAN, V.; SAY, F., Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2017), 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, . 200

5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SAY, F., The Effect of Education Thematic Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2017), 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, . 200

4. SAY, F.; PAN, V., The Effect of Instruction with Augmented Reality Astronomy Cards on 7th Grade Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2017), 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, . 200

3. SAY, F.; BAĞ, H., The Effect of the Computer Game Developed for the 7th Grade Science Lesson, on Student’s Self-efficacy toward Science.. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2015), 2015-06-12, 2015-06-14, Barselona, İspanya, . 200

2. UÇAK, E.; SAY, F.; YURDAKAL, İ., From The Perspective Of Preservice Teachers, The Accomplishment Levels Of Primary School Teachers’xx Effective Teacher Attitudes In Science Lessons. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2015), 2015-06-12, 2015-06-14, Barselona, İspanya, . 200

1. SAY, F.; UÇAK, E.; ALDAN KARADEMİR, Ç.; ÇEKBAŞ, Y., A Computer Game Implementatıon Indıvıdually Or In A Group. International Conference on New Horizons in Education (I-NTE 2015), 2015-06-12, 2015-06-14, Barselona, İspanya, . 190

Uluslararası - Özet - Sözlü 3300

33. SAY, F.; AKDAĞ, H.; ÖZTÜRK, İ., Investigation Of Teacher Candidates' Objectives To Perform Out Of School Learning Activities. IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2023-05-18, , İstanbul, Türkiye, . 100

32. ÖZTÜRK, İ.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Investigation Of Teacher Candidates' Sustainable Earthquake Awareness Levels. IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2023-05-18, , İstanbul, Türkiye, . 100

31. LEYLAK, D.; SAY, F., Sınıf Öğretmenlerinin Eğitici Çizgi Romanlar İle İlgili Görüşleri. VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-07-20, , Hatay, Türkiye, . 100

30. LEYLAK, D.; SAY, F., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğretmenliğe Hazır Olma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2022-05-19, , Konya, Türkiye, . 100

29. KASAP, B.; SAY, F., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İşsizlik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2022-05-19, , Konya, Türkiye, . 100

28. SAY, F.; GÜNEŞ, G., Yaşam Boyu Öğrenmenin Temel Eğitim Üzerine Yansımalarının Lisansüstü Tezler Bağlamında İncelenmesi. III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2022-05-19, , Konya, Türkiye, . 100

27. UÇAŞ, Ü.; SAY, F., The Effect of Gamified Flipped Classroom Model on Primary School Students' Critical Thinking Tendencies, Problem Solving Skills And Science Learning Motivations. IV. Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresi, 2023-11-24, 2023-11-26, Girne, KKTC, . 100

26. LEYLAK, D.; SAY, F., The Investigation Of The Relationship Between The Pedagogical Competence Perceptions Of Classroom Teachers And Their Behaviors That Encourage Students To Creativity. IV. Türk DÜnyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-11-24, 2022-11-27, Antalya, Türkiye, . 100

25. SAY, F.; YILDIRIM, F., The Effect Of Using The Flipped Classroom Model In Science Lessons On Students Academic Achievement And Motivatıon Towards Science. IV. Türk DÜnyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler KOngresi, 2022-11-24, 2022-11-27, Antalya, Türkiye, . 100

24. KASAP, B.; SAY, F., Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımı. VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-07-20, 2022-07-23, Hatay, Türkiye, . 100

23. LEYLAK, D.; SAY, F.; UÇAK, E., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Stratejileri Farkındalık Düzeyleri ile Yaratıcı Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5th International Symposium of Education and Values 2021, 2021-10-18, 2021-10-20, Muğla, Türkiye, . 100

22. KASAP, B.; SAY, F.; UÇAK, E., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5th International Symposium of Education and Values 2021, 2021-10-18, 2021-10-20, Muğla, Türkiye, . 100

21. SAY, F.; AKBULUT, S., Investigation Of Primary School Teachers` Attitudes Towards Educatıonal Game According To Different Variables. International Conference on New Horizons in Education 2021, 2021-09-02, 2021-09-04, Lefkoşe, KKTC, . 100

20. LEYLAK, D.; ÇATAL, E.; SAY, F., Examining Of The Primary School Teachers’ Motivation Levels During The Covid-19 Pandemic. International Conference on New Horizons in Education 2021, 2021-09-02, 2021-09-04, Lefkoşe, KKTC, . 100

19. AKDAĞ, H.; SAY, F., Küresel Salgın Döneminde Ortaokullarda Okul-Aile İş Birliğinin Değerlendirilmesi. 5th International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS-2021), 2021-05-21, 2021-05-23, Sivas, Türkiye, . 100

18. SAY, F.; AKDAĞ, H., Sınıf Öğretmen Adaylarının Çevre Konularına Yönelik Tutumları ile Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5th International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS-2021), 2021-05-21, 2021-05-23, Sivas, Türkiye, . 100

17. ESEN, M.; SAY, F., Zeka Oyunlarının 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerilerine, Sabırlı Davranış Göstermlerine ve Oul Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (TURKCESS-2019), 2019-06-27, 2019-06-29, İstanbul, Türkiye, . 100

16. SAYGIN, M.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS-2019), 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, . 100

15. SAY, F.; ESEN, M., Zeka Oyunlarının 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme ve Temel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS-2019), 2019-04-18, 2019-04-21, Muğla, Türkiye, . 100

14. SAY, F.; PAN, V.; KALE, A., Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, . 100

13. PAN, V.; SAY, F.; KALE, A., Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, . 100

12. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., Okul Aile İşbirliği Etkililiği Üzerine Bir Çalşıma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

11. BOYRAZ, G.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Ermdeli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

10. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

9. PAN, V.; SAY, F., Sınıf Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

8. SAY, F.; YOKUŞ, G., Investigation Of Pre-service Classroom Teachers Learning Approaches For Science Courses. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

7. YOKUŞ, G.; SAY, F., Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Kişisel-Mesleki Yetkinliklerinin İncelenmesi. 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

6. SAY, F.; PAN, V., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fizik Odaklı Epistemolojik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

5. PAN, V.; SAY, F., Fen Eğitimi Dersini Alan Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlikleri Ve Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS), 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, . 100

4. KARAKAŞ, A.; ÇEKBAŞ, Y.; SAY, F., Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri” Derslerinde Kazandıkları Yeterliklerin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, . 100

3. ÇEKBAŞ, Y.; SAY, F.; KARAKAŞ, A., Fen Bilgisi Öğretmenliği Programındaki Alan Derslerinin Mesleki Yeterliliğe Katkısına Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. 4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, . 100

2. AKBULUT, S.; EROL, A.; SAY, F., Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS), 2017-04-24, 2017-04-26, Alanya / ANTALYA, Türkiye, . 100

1. KARAKAŞ, A.; SAY, F.; AYTEKİN, S., Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu (USOS-2016), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. SAY, F.; PAN, V.; ÇEKBAŞ, Y., Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulama Derslerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvar Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

Ulusal - Uzman 0

1. 645264 DUVARIN ARKASINDAKİ ÖĞRENME BAHÇELERİ, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2022,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışma Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: , 10500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. 7. Sınıf Fen Dersine Yönelik Hazırlanmış Bilgisayar Oyununun Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine, Öz Düzenlemelerine ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2014EBE012, 23000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Beren KIŞOĞLU, 3. ve 4. sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki soruların yenilenmiş bloom taksonomisi bilişsel süreç boyutuna göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Esin DÖNMEZLER, Türkiye'de yayınlanmış 5-8 yaş resimli çocuk kitaplarının biçim, resim ve içerik açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/

1. Mehmet ESEN, Zekâ oyunlarının, 4. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye ilişkin karar verme becerisine, sabırlı davranış göstermesine ve okul doyumuna etkisinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/

Uluslararası 0
1. DERGIPARK, EGITIM VE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2667-5560, 2022-12-30 - Devam ediyor. 0
2. DERGIPARK, THE JOURNAL OF EDUCATION AND NEW APPROACHES (JENA) , EDITOR, E-ISSN : 2667-5560, 2018-07-01 - Devam ediyor. 0
3. DERGIPARK, JOURNAL OF EDUCATION AND NEW APPROACHES , EDITOR, E-ISSN : 2667-5560, 2023-07-01 - 2023-12-30. 0
4. DERGIPARK, JOURNAL OF EDUCATION AND NEW APPROACHES , EDITOR, E-ISSN : 2667-5560, 2023-01-01 - 2023-06-30. 0
5. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI - IJONASS , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2021-12-30 - Devam ediyor. 0
6. DERGI PARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2017-11-01 - Devam ediyor. 0
7. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-07-01 - 2020-12-31. 0
8. DERGIPARK, ULUSLARARASI SOSYAL BILGILERDE YENI YAKLASIMLAR DERGISI (IJONASS) , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2618-5725, 2020-05-06 - 2020-06-26. 0
9. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , YARDIMCI EDITOR, 2016-08-10 - 2018-06-01. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
öztürk, .; Say, F. Examination of Secondary School Turkish Lesson Textbooks in Terms of Traditional Children’s Games. AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 5, 999-1016.
10.38151/akef.2023.96
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Leylak, D.; Say, F. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitici Çizgi Romanlar ile İlgili Görüşleri. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2023, 6, 96-127.
10.52974/jena.1268284
Kasap, B.; Say, F. Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. ULUSLARARASİ SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLASİMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2023, 7, 84-96.
10.38015/sbyy.1284562
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Say, F.; Yıldırım, F. Flipped Classroom Implementation in Science Teaching. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG - IOJET, 2020, 7, 606-620,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Güneş, G.; Batı, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, , 1-15,
10.1080/00958964.2022.2132463

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Say, F.; Yıldırım, F. Flipped Classroom Implementation in Science Teaching. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG - IOJET, 2020, 7, 606-620,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Say, F.; Yıldırım, F. Investigation of Pre-service teachers’ Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and their Views on Web 2.0 Tools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL METHODOLOGY, 2020, 6, 345-354,
10.12973/ijem.6.2.345

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Say, F.; özmen, H. Effectiveness of Concept Cartoons on 7th Grade Students’ Understanding of “the Structure and Properties of Matter”. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON (TUSED), 2018, 15, 1-24,
10.12973/tused.10218a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Esen, M.; Say, F. Zekâ Oyunlarının, 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerisine, Sabırlı Davranış Göstermesine ve Okul Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2022, 6, 71-87,
10.38015/sbyy.1031058

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yıldırım, F.; Say, F. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2020, 4, 151-164,
10.38015/sbyy.750758

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Güneş, G.; Batı, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, , 1-15,
10.1080/00958964.2022.2132463

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Pan, V. The Effect of Instruction With Augmented Reality Astronomy Cards On 7th Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 295-301,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Leylak, D.; Say, F. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Kişilik Özellikleri ile Yaratıcılığı Destekleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2021, 5, 177-190,
10.38015/sbyy.911805

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Say, F.; Yıldırım, F. Flipped Classroom Implementation in Science Teaching. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG - IOJET, 2020, 7, 606-620,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Say, F.; Yıldırım, F. Investigation of Pre-service teachers’ Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and their Views on Web 2.0 Tools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL METHODOLOGY, 2020, 6, 345-354,
10.12973/ijem.6.2.345

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Uçak, E.; Say, F. Analyzing the Secondary School Students’ Anxiety towards Science Course in Terms of a Number of Variables. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 63-71,
10.12973/eu-jer.8.1.63

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Leylak, D.; Say, F. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitici Çizgi Romanlar ile İlgili Görüşleri. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2023, 6, 96-127,
10.52974/jena.1268284

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Akbulut, S. Investigation of Primary-School Teachers' Attitudes towards Educational Game According to Different Variables. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2021, 2021, 79-84,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Bağ, H. The Evaluation of the Effect of a Newly Designed Computer Game on 7th Grade Students’ Motivation Towards Science and Agression. EURASIA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2017, 13, 5379-5393,
10.12973/eurasia.2017.00831a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Pan, V.; Say, F. Investigation of The Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 311-317,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çekbaş, Y.; Say, F. The Effects of Class Attendance on Academic Achievement and the Views of Preservice Teachers about Attendance and Absenteeism. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 7, 665-672,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Pan, V. The Effect of Instruction With Augmented Reality Astronomy Cards On 7th Students’ Attitudes Towards Astronomy and Academic Achievement. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 295-301,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Say, F.; Yıldırım, F. Flipped Classroom Implementation in Science Teaching. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG - IOJET, 2020, 7, 606-620,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbulut, S.; Erol, A.; Say, F. Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2018, 1, 1-11,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Say, F.; Yıldırım, F. Investigation of Pre-service teachers’ Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and their Views on Web 2.0 Tools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL METHODOLOGY, 2020, 6, 345-354,
10.12973/ijem.6.2.345

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; çekbaş, Y. The Effect of Teaching Materials Determined according to the Model 5e in Resolving the Misconceptions Frictional Electricity. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 7, 214-220,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; özmen, H. Effectiveness of Concept Cartoons on 7th Grade Students’ Understanding of “the Structure and Properties of Matter”. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON (TUSED), 2018, 15, 1-24,
10.12973/tused.10218a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Esen, M.; Say, F. Zekâ Oyunlarının, 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerisine, Sabırlı Davranış Göstermesine ve Okul Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2022, 6, 71-87,
10.38015/sbyy.1031058

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yıldırım, F.; Say, F. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2020, 4, 151-164,
10.38015/sbyy.750758

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Say, F.; Güneş, G.; Batı, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, , 1-15,
10.1080/00958964.2022.2132463

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kasap, B.; Say, F. Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. ULUSLARARASİ SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLASİMLAR DERGİSİ (IJONASS), 2023, 7, 84-96,
10.38015/sbyy.1284562

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl