Prof.Dr. SIDDIKA GİZİR

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
42046
E-MAIL
:
sgizir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-25 16:37:52
DÜZENLEME
:
2022-08-22 11:21:57
PUAN
:
25943
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
1
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ / EĞİTİM YÖNETİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2016
Doktora Tezi

1. Türk Devlet Üniversitelerinde İletişim Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Hasan Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Akademik Ortamda İletişim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki En Büyük Beş Bölüme İlişkin Bir Durum Çalışması Danışman: Dr. Doç. Dr. Hasan Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-09-28 - 2016-12-21
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-03-01 - 2022-07-29
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-07-29 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-08-07 - 2023-08-07
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-07-08 - 2023-06-24
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-07-08 - 2023-06-24
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-22 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-25 - 2015-11-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-25 - 2015-11-22
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6000
2017
6. Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents: The Role of Teacher–Student Relationships, Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82. 1000 + 0
http://www.estp.com.tr/wp-content/uploads/2016/10/ESTP-2017-0104.pdf

5. USLU, F.; GİZİR, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.1.0104

2014
4. GİZİR, S. A Qualitative Case Study on the Organizational Identity of Faculty Members. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2014, 14, 1309-1324. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.4.2064

3. ÜNAL, B.; GİZİR, S. An Investigation on the Dominant Career Anchors of Faculty Members: The Case of Mersin University. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2014, 14, 1743-1765. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2014.5.2110

2013
2. Ozkan, C.; Gizir, S. Motives of ungraduate students to study at higher education institutions and their socialization tactics. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 223-236. 1000 + 0
2005
1. Gizir, S.; Simsek, H. Communication in an academic context. HİGHER EDUCATİON, 2005, 50, 197-221. 1000 + 89
http://dx.doi.org/10.1007/s10734-004-6349-x


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2021
1. Gizir, S.; Fakiroğlu, M. Sınıf Duygusal İklimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. THE JOURNAL OF INTERNATIONAL EDUCATOIN SCIENCE, 2021, 8, 33-49. 200 + 0
https://inesjournal.com/

Publications_009.pdf

Uluslararası - Diğer 600
6. GİZİR, S.; Fakiroğlu, M. Sınıf Duygusal İklimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 8, 33-49. 100 + 0
10.29228/INESJOURNAL.49073

2020
5. GİZİR, S.; FAKİROĞLU, M. Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Okullarındaki İletişimİklimine Yönelik Algıları Üzerindeki Rolü. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 48, 271-284. 100 + 0
4. GİZİR, C.; GİZİR, S. Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup Çalışması. EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 8, 1165-1195. 100 + 0
10.14689/issn.2148- 2624.8s.4c.5m

2019
3. Dinç, R.; GİZİR, S. Unethical Behaviors of Faculty Members in Classroom from the Perspective of Students. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2019, 9, 29-39. 100 + 0
10.2399/yod.18.033

2018
2. GİZİR, S. A Phenomenological Study of the Perceptions of Candidate Teachers about the Concepts of School, Teacher and Student in Their Dreams. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2018, 11, 309-324. 100 + 0
10.12973/iji.2018.11221a

1. YILDIZ, S.; GİZİR, S. Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 33, 743-762. 100 + 0
10.16986/HUJE.2018036944

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1500
2022
5. Gülşen Uslu, F.; Aydın, A.; Gizir, S. Dropout in Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ , 2022, baskıda, ---. 300 + 0
doi:10.2399/yod.21.587615

2020
4. Gizir, S.; Fakiroğlu, M. Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Okullarındaki İletişim İklimine Yönelik Algıları Üzerindeki Rolü. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2020, 48, 271-284. 300 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/51705

Publications_006.pdf

3. GİZİR, C.; GİZİR, S. Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup Çalışması. EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2020, 8, 1165-1195. 300 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/57561/817155

Publications_007.pdf

2019
2. Gedik Dinç, R.; Gizir, S. Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları . YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2019, 9, ---. 300 + 0
http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_Preprint_Vol/YOD_2018000034.pdf://

Publications_005.pdf

2018
1. YILDIZ, S.; GİZİR, S. Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 33, 1-20. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2018036944

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2010
1. GİZİR, S. Culture and Communication in Academia The Views of Faculty Members. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2010, 15, 125-147. 100 + 0
Uluslararası - British Education Index 100
1. GİZİR, S. Culture and Communication in Academia: The Views of Faculty Members. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2010, 15, 125-147. 100 + 0
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0005/108275/MJES-15-1-Gizir-125-147.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 500
2021
5. Saldıraner, M.; Gizir, S. School Bullying From the Perspectives of Middle School Principals. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 294-313. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.329.19

Publications_008.pdf

4. Saldıraner, M.; GİZİR, S. School Bullying from the Perspectives of Middle School Principals. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 294-313. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.329.19

2019
3. GİZİR, S. The Sense of Classroom Belonging Among Pre-Service Teachers: Testing a Theoretical Model. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, -. 100 + 0
2. GİZİR, S. The Sense of Classroom Belonging Among Pre-Service Teachers: Testing a Theoretical Model. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 87-97. 100 + 0
http://www.eu-jer.com/EU-JER_8_1_87.pdf://

Publications_004.pdf

2018
1. Yıldız, S.; Gizir, S. A Phenomenological Study of the Perceptions of Candidate Teachers about the Concepts of School, Teacher and Student in Their Dreams. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2018, 11, 309-324. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/iji.2018.11221a

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2014
8. Gizir, S.; Köksal, E. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İletişim Doyumlarının İncelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 89-108. 200 + 0
7. GİZİR, S.; köksal, e. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İletişim Doyumlarının İncelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 89-108. 200 + 0
2013
6. Erimez, C.; Gizir, S. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarında Fakültelerine Yabancılaşmalarının Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 13-26. 200 + 2
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000437

Publications_001.pdf

2008
5. GİZİR, S. Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 182-196. 200 + 20
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000759

2007
4. Gizir, S. Focus Groups in Educational Studies. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 1-20. 200 + 16
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002933/5000003435

3. Gizir, S. Üniversitelerde Örgüt Kültürü ve Örgüt-içi İletişim Üzerine Bir Derleme Çalışması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2007, 50, 247-268. 200 + 10
http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/328

2005
2. Gizir, S.; Gizir, C. Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 112-125. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003029/5000003563

2003
1. Gizir, S. Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntemsel Yaklaşımlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2003, 35, 374-397. 200 + 20
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050763/5000048010

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Fakiroğlu, M.; Gizir, S. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V, ISBN: 978-625-8399-63-9, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 163 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 125
2. Gizir, S.; Ulutaş, P. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7793-87-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
http://www.gecekitapligi.com/
3. GİZİR, S.; KAYA, Ö. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, ISBN: 978-605-258-862-8, Akademisyen kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 14 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 125
4. Fırat, S.; Gizir, S. Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, ISBN: 978-2-38236-145-0, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 24 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021. 125
http://www.livredelyon.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. GİZİR, S.; Ulutaş, P. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7793-87-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 482 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2021. 0
2. BAĞCI, Z.; GİZİR, S. EĞİTİMDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-2-625-430-462-0, GECE KİTAPLIĞI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
3. Fakiroğlu, M.; GİZİR, S. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V, ISBN: 978-625-8399-63-9, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 163 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
4. Fırat, S.; GİZİR, S. Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, ISBN: 978-2-38236-145-0, Livre De Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 232 Sayfa, Türkçe, Lyon, Fransa, 2021. 0
5. DOĞAN, A.; GİZİR, S. Eğitim Bilimleri Çalışmaları Güncel Araştırmalar ve Uygulamalar, ISBN: 978-2-38236-451-2, LIVRE DE LYON, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 359 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2022. 0
6. GİZİR, S.; KAYA, Ö. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, ISBN: 978-605-258-862-8, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1400

15. GİZİR, S.; FIRAT, S., ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARLA BAŞ ETMEDE İHTİYAÇ DUYDUKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. III. Uluslararası Akdeniz sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 100

14. Saldıraner, M.; Gizir, S., ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN OKULLARINDAKİ AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ. III. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

13. Fırat, S.; Gizir, S., ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ KADIN YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARLA BAŞ ETMEDE İHTİYAÇ DUYDUKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. III. Uluslararası Akdeniz sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

12. SALDIRANER, M.; GİZİR, S., ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 100

11. GİZİR, S.; FAKİROĞLU, M., ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ İLETİŞİM İKLİMİ ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100

http://www.eyfor.org/

10. GİZİR, S.; KAYA, Ö., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERMELERİNDE ÖĞRENİM HAYATINI DENETLEYEMEME İNANCI, ÖZSAYGI VE OKULA AİDİYET DUYGULARININ ROLÜ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100

http://www.eyfor.org/

9. GİZİR, S.; DEMİRTAŞ, E., İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE KİŞİLİK TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100

http://www.eyfor.org/://

8. Yeşil, A.; Gizir, S., SURİYELİ ÇOCUKLARIN OKUL TOPLUMUNDAKİ SOSYAL İÇERİLME VE SOSYAL DIŞLANMA YAŞANTILARI. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100

http://www.eyfor.org/index.html://

7. Yeşil, A.; GİZİR, S., Suriyeli Çocukların Okul Toplumundaki Sosyal İçerilme ve Sosyal Dışlanma Yaşantıları. 8. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, . 100

6. GİZİR, C.; GİZİR, S., Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Odak Grup Çalışması. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2017), 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, . 100

5. GEDİK DİNÇ, R.; GİZİR, S., ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİNDEKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI. 2. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 2017-10-12, 2017-10-14, ANTALYA, Türkiye, . 100

4. Gizir, C.; Gizir, S., Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Odak Grup Çalışması. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://yocad.org.tr/2-uluslararasi-yuksekogretim-calismalari-konferansi-12-14-ekim-2017/://

3. Gedik Dinç, R., Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları. 2. Uluslararası Yüksek Öğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 0

http://www.ihec2017.com/

2. Ulutaş, P.; Gizir, S.; Dokgöz, H., Öğretim Üyelerinin Bakış Açılarından Akademisyenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, KKTC, 2015. 100

1. Köksal, E.; Gizir, S., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Doyumunun İncelenmesi. I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Özden, T.; Gizir, S., İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki İletişim İklimine Yönelik Algılarının İncelenmesi. EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2013-10-03, 2013-10-05, Balıkesir, Türkiye, 2013. 100

1. Gizir, S.; Köle, F., Eğitim Yönetimi Alanında Liderlik Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişken Açısından İncelenmesi . IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2009-05-14, 2009-05-15, Denizli, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Gizir, C.; Gizir, S., Okul Psikolojik Danışmanlarının Kariyer Çapalarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

2. Yıldız, S.; Gizir, S., Üniversite İdari Personelinin İletişim Doyumunun Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi İdari Personeli Örneği. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2015. 50

http://www.eyed-der.org/images/dosya20150513200928.pdf

1. Gizir, S.; Erikan, H.; Pınar, U., Eğitim Yönetimi Alanında Örgüt Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, Yöntem ve Ele Alınan Değişkenler Açısından İncelenmesi. 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 2013-11-07, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Yüksek Öğrenim Görmeye Yönelten Güdüler ve Sosyalleşme Taktikleri: Mersin Üniversitesi Örneği, BAP, Proje No: BAP-SOBE EBB (CÖ) 2009-3 YL, 5999 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Mersin Çocuk Üniversitesi, Sosyallesiyorum, Egleniyorum, Ingilizceyi Basarıyorum, TÜBİTAK, Proje No: 113B130, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3150

17. Handan Erikan, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAKIŞ AÇILARINA GÖRE ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜT-İÇİ KOALİSYONLARIN KURULMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE ÖRGÜTE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

16. Zeynep Çiğdem Bağcı, ÖZEL OKUL VELİLERİNİN OKULDAN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

15. Merve Fakiroğlu, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNIN SINIF İÇİ DİSİPLİN YAKLAŞIMLARINA YÖNELİK ALGILARI İLE SINIFIN DUYGUSAL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. Salime Fırat, KADIN ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN İŞLERİNİ YAPARKEN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARLA BAŞ ETMEDE İHTİYAÇ DUYDUKLARI SOSYAL DESTEK TÜRLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

13. Mehmet Saldıraner, İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

12. Ayşe Uzun, ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI BİREYSEL DEĞERLER İLE MESLEKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

11. Pınar Ulutaş, ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL STATÜSÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

10. Reyhan Dinç, ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇERİSİNDEKİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

9. Abdullah Doğan, ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERMELERİNDE ÖĞRENİM HAYATLARINI DENETLEYEMEME İNANCI, ÖZSAYGI VE OKULA AİDİYET DUYGULARININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 150

8. Sevgi Yıldız, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÜNİVERSİTE, AKADEMİSYENLİK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

7. Burcu Ünal, MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER ÇAPALARININ İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

6. Cem Erimez, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINDA FAKÜLTELERİNE YABANCILAŞMALARININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

5. Esin Kevser Köksal, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM DOYUMUNUN BELİRLENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

4. Fatma Uslu, İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YÖNELİK AİDİYETİ: ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ, AKRAN İLİŞKİSİ VE AİLE KATILIMININ ROLÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

3. Ceren Özkan, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMEYE YÖNELTEN NEDENLER VE SOSYALLEŞME TAKTİKLERİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

2. Tülay Özden, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ İLETİŞİM İKLİMİNE YÖNELİK ALGILARI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

1. Serpil Çulha, GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (MERSİN İLİ MERKEZİ ÖRNEĞİ), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 300

1. Fatma Uslu Gülşen, Yükseköğretimde Okul Terkinin Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tamamlandı. 300

Ulusal 1000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2013-11-03 - 2015-05-15. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EGITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION , [ 2018 : 2 ] . 0
3. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES , [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 0
4. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI (KUYEB) , [ 2013 : 1 ] . 5
5. SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION , [ 2013 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EGİTİM BİLİMLERİ ARASTIRMALARI DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 4 ] [ 2014 : 3 ] . 11
4. PEGEM EGİTİM ÖGRETİM DERGİSİ , [ 2011 : 1 ] . 1
5. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
Ulusal 50
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006-05-03, Ankara, Türkiye. 50
1. Yükseköğretim Çalışmaları Derneği , Üye No: 200, Türkiye, 2017-08-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 512 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz MBD008 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS014 Karakter ve Değer Eğitimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBD008 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TEYD 512 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 612 Örgütlerde Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBS014 Karakter ve Değer Eğitimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 528 Okul Kültürü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEYD 508 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar KÇA 512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 528 Okul Kültürü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEYD 508 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar KÇA 512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar KÇA-512 Örgüt ve Cinsiyet Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSA 519 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Bahar EYD-501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EYD 501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 522 Örgütsel Davranış ve Örgüt Kül Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gülşen uslu, F.; Aydın, A.; Gizir, S. Dropout in Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ , 2022, baskıda, ---.
doi:10.2399/yod.21.587615
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Fakiroğlu, M.; Gizir, S. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V, ISBN: 978-625-8399-63-9, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 163 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Doğan, A.; Gizir, S. Eğitim Bilimleri Çalışmaları Güncel Araştırmalar ve Uygulamalar, ISBN: 978-2-38236-451-2, LIVRE DE LYON, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 359 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2022.
Bağcı, Z.; Gizir, S. EĞİTİMDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-2-625-430-462-0, GECE KİTAPLIĞI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Fakiroğlu, M.; Gizir, S. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V, ISBN: 978-625-8399-63-9, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 163 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Doğan, A.; Gizir, S. Eğitim Bilimleri Çalışmaları Güncel Araştırmalar ve Uygulamalar, ISBN: 978-2-38236-451-2, LIVRE DE LYON, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 359 Sayfa, Türkçe, LYON, Fransa, 2022.
Bağcı, Z.; Gizir, S. EĞİTİMDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-2-625-430-462-0, GECE KİTAPLIĞI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Fakiroğlu, M.; Gizir, S. Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V, ISBN: 978-625-8399-63-9, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 163 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Saldıraner, M.; Gizir, S. School Bullying from the Perspectives of Middle School Principals. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 294-313,
10.29329/ijpe.2020.329.19

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 10
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Yıldız, S.; Gizir, S. Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2018, 33, 743-762,
10.16986/HUJE.2018036944

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Dinç, R.; Gizir, S. Unethical Behaviors of Faculty Members in Classroom from the Perspective of Students. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2019, 9, 29-39,
10.2399/yod.18.033

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Saldıraner, M.; Gizir, S. School Bullying from the Perspectives of Middle School Principals. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 294-313,
10.29329/ijpe.2020.329.19

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Gizir, S. The Sense of Classroom Belonging Among Pre-Service Teachers: Testing a Theoretical Model. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, -,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gizir, S.; Fakiroğlu, M. Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Okullarındaki İletişimİklimine Yönelik Algıları Üzerindeki Rolü. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 48, 271-284,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Dinç, R.; Gizir, S. Unethical Behaviors of Faculty Members in Classroom from the Perspective of Students. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2019, 9, 29-39,
10.2399/yod.18.033

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl