Prof.Dr. SAHİRE KARATAŞ KARAYTUĞ

Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
12034
E-MAIL
:
skaratas@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-07 07:22:53
DÜZENLEME
:
2024-01-15 10:35:33
PUAN
:
21480
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, ÜDS, 71,25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
10
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK BİYOLOJİ ÜAK 2013
Doktora Tezi

1. KADMİYUMUN Cyprinus carpio (L. 1758)'DA SERUM PARAMETRELERİNE ETKİLERİ VE DOKU BİRİKİMİ Danışman: Dr. Cahit ERDEM, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cyprinus carpio (L)' de Azinphosmethyl'in Solungaç, Böbrek, Beyin ve Dalak Dokularında Total Proteinin Kantitatif Değişimine Etkileri Danışman: Dr. Nevin ÜNER, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-07-17 - 2002-07-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002-07-17 - 2005-01-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-01-24 - 2008-01-21
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-01-21 - 2013-10-09
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-09 - 2018-01-22
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-05-29 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
SENATO ÜYESİ 2020-10-31 - 2023-10-31
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2020-03-10 - 2023-03-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2018-06-22 - 2021-06-22
ANA BİLİM DALI BAŞKANI BAŞKAN MEÜ. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2018-06-22 - 2021-06-22
BAP UZMANLAR KOMİSYONU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2018-04-09 - 2021-04-09
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-12-20 - 2020-12-20
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-03-08 - 2020-03-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-03-03 - 2020-03-03
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2011-06-17 - 2013-06-17
EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2008-11-17 - 2018-01-19
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÜYE MEÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2008-11-11 - 2017-06-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12050
2022
16. Şen, G.; KORKMAZ, C.; KARAKURT, S.; KARAYTUĞ, S. Influences of Sex and Seasons on Levels of Heavy Metals in Muscle Tissues of Callinectes sapidus Obtained from the Goksu Delta. THALASSAS, 2022, 38, 1081-1049. 650 + 0
10.1007/s41208-022-00452-2

15. KORKMAZ, C.; ŞEN AGILKAYA, G.; KARAYTUG, S.; AY , O. Composition and human health risk analysis of elements in muscle tissues of wild and farmed fish species from Northeast Mediterranean. JOURNAL OF FOOD COMPOSİTİON AND ANALYSİS, 2022, 111, 1-11. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104606

Publications_003.pdf

14. ŞEN AĞILKAYA, G.; KORKMAZ, C.; KARAKURT, S.; KARAYTUĞ, S. Influences of Sex and Seasons on Levels of Heavy Metals in Muscle Tissues of Callinectes sapidus Obtained from the Goksu Delta. THALASSAS, 2022, 39, 1-9. 650 + 0
https://doi.org/10.1007/s41208-022-00452-2

Publications_004.pdf

13. KORKMAZ, C.; Şen, G.; KARAYTUĞ, S.; AY, Ö. Composition and human health risk analysis of elements in muscle tissues of wild and farmed fish species from Northeast Mediterranean.. JOURNAL OF FOOD COMPOSİTİON AND ANALAYSİS, 2022, 111, 1-11. 750 + 0
10.1016/j.jfca.2022.104606

2014
12. KARAYTUĞ, S.; SEVGİLER, Y.; KARAYAKAR, F. Comparison of the Protective Effects of Antioxidant Compounds in the Liver and Kidney of Cd- and Cr-Exposed Common Carp. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2014, 29, 129-137. 1000 + 43

Alıntılanma Sayısı: 8
2012
11. Çiftçi, N.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 750 + 0
2011
10. SEVGİLER, Y.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F. ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF NACETYLCYSTEINE, LIPOIC ACID, TAURINE, AND CURCUMIN IN THE MUSCLE OF CYPRINUS CARPIO L. EXPOSED TO CADMIUM. . ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU, 2011, 62, 1-9. 1000 + 71

Alıntılanma Sayısı: 13
9. Çiftçi, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S. Accumulatıon Of Chromıum In Hepatopancreas, Gıll And Muscle Tıssues Of Callinectes Sapidus.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 7, 73-78. 400 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
2010
8. KARAYAKAR , F.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; ÇİFTÇİ, N. Heavy Metal Levels in Five Species of Fish Caught from Mersin Gulf.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 750 + 39

Alıntılanma Sayısı: 6
7. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; AY, Ö.; ERDEM, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822).. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 850 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; AY, Ö. Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758.. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 550 + 31

Alıntılanma Sayısı: 5
2007
5. KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; CİCİK, B.; AY, Ö. Effects of Copper on Hepatosomatic Index, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Oreochromis niloticus (L. 1758).. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2007, 16, 1355-1358. 950 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
4. KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; CİCİK, B. Accumulation of Cadmium in the Gill, Liver, Kidney, Spleen, Muscle and Brain Tissues of Cyprinus carpio... EKOLOJI, 2007, 16, 16-22. 1000 + 63

Alıntılanma Sayısı: 12
2006
3. Aslan, M.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B. Bakırın Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’xxda Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri.. TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, , 23-27. 1000 + 0
2002
2. KARAYTUĞ, S.; KALAY, M. Accumulation of lead in the gill, liver, kidney and brain tissues of Tilapia zilli. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2002, 26, 471-477. 1000 + 97

Alıntılanma Sayısı: 17
1. KARATAŞ, S.; KALAY, M. Accumulation of lead in the gill, liver, kidney and brain tissues of Tilapia zilli. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 2002, , 471-. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1290
2019
7. Şen Ağılkaya, G.; KARAYTUĞ, S.; Şen, İ. Balıklarda Feromonlar. ACTA AQUATİCA TURCİCA, 2019, 15, 252-261. 200 + 0
2018
6. KARAYTUĞ, S.; Ağılkaya, G.; Ayas, D. The effects of season on the metal levels of tissues of some lessepsian species caught from the Northeastern Mediterranean Sea. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİN, 2018, 7, 33-42. 200 + 0
Publications_001.pdf

2017
5. Şen, G.; KARAYTUĞ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NESCİENCES, 2017, 2, 21-32. 200 + 5
2013
4. Çiftçi, N.; ÖZBAY, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CICIK , B. Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. JOURNAL OF BIOLOGICAL&ENVIRONMENTAL SCİENCE, 2013, 7, 169-175. 90 + 0
2006
3. Arslan, M.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B. Effects of Copper on Tissue Glycogen and Sera Glucose Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840)... E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES 2006, 2006, 23, 23-27. 200 + 0
2005
2. KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; CİCİK, B. Kadmiyumun Cyprinus carpio (L. 1758)'da Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri. EKOLOJI, 2005, 14, 18-23. 200 + 9
1999
1. KALAY, M.; KARAYTUĞ, S. Kadmiyumun Tilapia nilotica(L.)'da Kas, Beyin ve Kemik (Omurga Kemigi) Dokularındaki Birikimi.. TURKİSH JOURNAL OF ZOOLOGY, 1999, 23, 985-991. 200 + 25
Uluslararası - Alan endexleri 245
2018
3. KARAYTUĞ, S.; AĞILKAYA, G.; AYAS, D. The effects of season on the metal levels of tissues of some lessepsian species caught from the Northeastern Mediterranean Sea. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİN, 2018, 1, 33-42. 100 + 0
2017
2. AĞILKAYA, G.; KARAYTUĞ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES. NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, 2017, 2, 21-32. 100 + 0
2013
1. ÇİFTÇİ, N.; ÖZBAT, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B. Effects of Cadmium and Cadmium Chitosan Mixture on Some Blood Parameters ofOreochromis niloticus. J. BIOL. ENVIRON. SCI, 2013, 7, 169-175. 45 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 300
2019
2. ŞEN AĞILKAYA, G.; KARAYTUĞ, S.; ŞEN, İ. Balıklarda Feromonlar. ACTA AQUATİCA TURCİCA, 2019, 15, 252-. 200 + 0
10.22392/actaquatr.576789

2005
1. ERDEM, C.; CİCİK, B.; KARAYAKAR, S.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Kadmiyumun Solungaç, Karaciger, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikimi ve Arıtımı... SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 18-26. 100 + 8
Ulusal - Diğer 900
2008
9. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; SOYDEMİR, N. Enerji Kaynaklarının Sucul Canlılar Üzerine Etkiler. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2008, 189, 32-33. 100 + 0
...

2006
8. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; SOYDEMİR, N. Besin İçeriği Bakımından Zengin, Tüketilebilir Su Ürünlerinden Mavi Yengeç. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 169, 16-17. 100 + 0
...

7. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B. Orkinos Balığının Biyolojik Özelliklerive Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 167, 16-17. 100 + 0
...

6. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B. Balıklarda Göç Olayı ve Bu Davranışın Balıkçılık Üzerine Etkileri” Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 165, 16-19. 100 + 0
....

5. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; ÇİFTÇİ, N. Kalkan Balığının Biyolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 170, 26-27. 100 + 0
...

2005
4. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S. Kıyısal Sulardaki Kirliliğin Belirlenmesi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 155, 9-9. 100 + 0
....

3. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B. Balıklarda Ağır Metallerin Ortamdan Alınımı, Birikimi ve Toksik Etkileri” Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 157, 24-25. 100 + 0
2. CİCİK, B.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S. Küresel Isınmanın Doğal Ekosistemler Üzerine Etkisi. ”, MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 161, 23-24. 100 + 0
...

1. KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B. Deniz Parkları. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 162, 10-11. 100 + 0
...

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. KORKMAZ, C.; AĞILKAYA, G.; KARAYTUĞ, S.; AY, Ö., Determining and Comparing the Elemental Composition of Muscle Tissues of Wild and Farmed Fish Species obtained from Northeast Mediterranean: A Risk Analysis for Human Consumption. 6th International Congress on Environmental Research and Technology, 2021-12-13, 2021-12-14, Adana, Türkiye, 2021. 75

Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 90

2. Karayakar, F.; ÇİFTÇİ, N.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2008. 45

1. Çiftçi, N.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kurşunun Brachidontes pharaonis’in Hepatopankreas, Kas, Solungaç Dokularındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri.”. , II Ulusal Malakoloji Kongresi , 2008-10-07, 2008-10-07, Adana, Türkiye, 2008. 45

Ulusal - Özet - Sözlü 307

11. AĞILKAYA, G.; KORKMAZ, C.; KARAKURT, S.; KARAYTUĞ, S., Göksu Deltasından Elde Edilen Callinectes sapidus’ların Kas Dokularında Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. 6.ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ, 2021-12-14, 2021-12-15, Adana, Türkiye, 2021. 32

10. ÇİFTÇİ, N.; ÖZBAY, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkisi.. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, Erzurum, Türkiye, 2. 25

9. Karayakar, F.; AY, Ö.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; CİCİK, B., Brachidontes Pharaonis’de Kurşun – Çinko Etkileşiminin Dokulardaki Kurşun Birikimi Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2012 Sempozyumu, 2012-06-12, 2012-06-12, KİLİS, Türkiye, 2012. 27

8. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N.; AY, Ö.; CİCİK, B., Oreochromis niloticus’da Kromun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 40

7. ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B., Krom’un Palaemonetes pugio’da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 40

6. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; AY, Ö., Bakırın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-06-24, 2010-06-24, AKSARAY, Türkiye, 2010. 27

5. Çiftçi, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S., Callinectes sapidus’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi.. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 20

4. Çiftçi, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, Ö.; K45arayakar, F., Kromun Paleomonetes pugio’da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 0

3. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Mersin Körfezi’nde Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-09-17, 2009-09-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 22

2. CİCİK, B.; Şahin, Z.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus’da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 2009-06-17, 2009-06-17, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 22

1. Aslan, M.; Karaytuğ, S.; Cicik, B., Bakırın Clarias lazera (Valenciennes,1840)’da Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri. XIII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 138

6. KARAKURT, S.; KARAYTUĞ, S.; ŞEN AĞILKAYA, G., Göksu Deltası’ndan Yakalanan Mavi Yengecin (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) Dokularında Eşey ve Mevsime Bağlı Olarak Ağır Metal Birikimi. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , 2019-09-24, 2019-09-26, Mersin, Türkiye, 2019. 25

Scientific_Meetings_002.pdf

5. KAYHAN, Y.; KARAYTUĞ, S.; ŞEN AĞILKAYA, G., Eşen Çayında Bulunan Alabalık Çiftliklerinde Su Ayak İzi ve Su Muhasebesi. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , 2019-09-24, 2019-09-26, Mersin, Türkiye, 2019. 25

Scientific_Meetings_001.pdf

4. ŞEN, G.; KARAYTUĞ, S., Kurşun + Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus(L.1758)’ un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri. 17. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu,, 2013-09-03, 2013-09-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 25

3. Mazmancı, B.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇAVAŞ, T., Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis niloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-16, 2008-09-16, TRABZON, Türkiye, 2008. 18

2. ARSLAN, M.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Bakırın Clarias lazera (Valenciennes,1840)’da Serum Elektrolit Düzeyi Üzerine Etkileri.. XIII. Ulusal Su Ürünleri Semposyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, ÇANAKKALE, Türkiye, 2005. 21

1. Karaytuğ, S.; Erdem, C.; Cicik, B.; Ay, Ö., Oreochromis niloticus (L. 1758)’da Bakırın Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks, Kondüsyon Faktörü ve Büyüme Oranı Üzerine Etkileri.. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Türkiye, 2005. 23

Ulusal - Yürütücü 600

6. Kuzey-Doğu Akdeniz’de Avcılık ve Yetiştiricilik İle Elde Edilen Balık Türlerinin Kas Dokularının Elemental Kompozisyonu ve Besin İçeriklerin Belirlenerek Birbiri ile Karşılaştırılması: İnsan Tüketimi Açısından Risk Analizinin Değerlendirilmesi., BAP, Proje No: 2020-1-AP4-3965, 28941 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif stresle ilişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2812, 20990 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Göksu Deltası’ndan Yakalanan Mavi Yengecin (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) Dokularında Eşey ve Mevsime Bağlı Olarak Ağır Metal Birikimi, BAP, Proje No: 2019-2-TP2-3562, 10964 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

3. EŞEN ÇAYINDA BULUNAN ALABALIK ÇİFTLİKLERİNDE SU AYAK İZİ VE SU MUHASEBESİ, BAP, Proje No: 2019-2-TP2-3563, 3000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

2. “Kurşun+Selenyum Etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)_;un Dokularındaki Metal Birikimi ile Beyin Asetilkolinesteraz Aktivitesine Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ BAP-FBE TB (GŞ) 2012-2 YL, 9973 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Cyprinus carpio (Linnaeus,1758)’nun Farklı Dokularında Kadmiyum (Cd) ve Krom (Cr)'un Oksidatif Toksisitesine NAC, α-Lipoate ve Taurin’in Etkileri, BAP, Proje No: MEÜ.BAP-SÜF YB (SK) 2007-1, 12000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Sitotoksisite ve Genotoksisite Laboratuvarı Kurulması , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2315, 54000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK, Proje No: 115B098, 56123 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI, TÜBİTAK, Proje No: 213B495, 62873 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI , TÜBİTAK, Proje No: 113B218, 37 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Cyprinus carpio’da Kas Dokusunda Kurkuminin Kadmiyum-İndüklü Oksidatif Stress’e Etkileri, BAP, Proje No: ADIYAMAN ÜNV. FEF-BAP 2008-5, 4000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Gülsemin ŞEN, Kurşun + selenyum etkileşiminde Oreochromis niloticus (L., 1758)'un dokularındaki metal birikimi ile beyin asetilkolinesteraz aktivitesine etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

2. Sinan Karakurt, Göksu Deltası’ndan Yakalanan Mavi Yengecin (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896) Dokularında Eşey ve Mevsime Bağlı Olarak Ağır Metal Birikimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 200

1. Yasemin Kayhan, EŞEN ÇAYINDA BULUNAN ALABALIK ÇİFTLİKLERİNDE SU AYAK İZİ VE SU MUHASEBESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. GÜLSEMİN ŞEN AĞILKAYA, Oreochromis niloticus’ta Bulk ve Nano Çinko Oksit Partikülerinin Karşılaştırmalı Toksisitesi: Birikim ve Oksidatif Stresle İlişkili Gen Ekspresyonlarına Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MEDITERRANEAN FISHERIES AND AQUACULTURE RESEARCH , [ 2020 : 1 ] . 0
2. MEDITERRANEAN FISHERIES AND AQUACULTURE RESEARCH , [ 2019 : 2 ] . 8
Ulusal 0
1. ULAKBİM, 2007-11-28, Ankara, Türkiye. 0
2. ULAKBİM, 2014-02-10, Ankara, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Korkmaz, C.; şen, G.; Karaytuğ, S.; Ay, . Composition and human health risk analysis of elements in muscle tissues of wild and farmed fish species from Northeast Mediterranean.. JOURNAL OF FOOD COMPOSİTİON AND ANALAYSİS, 2022, 111, 1-11,
10.1016/j.jfca.2022.104606

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Aslan, M.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Bakırın Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’xxda Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri.. TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, , 23-27,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ağılkaya, G.; Karaytuğ, S. Effects of Lead and Selenium Interaction on Acetylcholinesterase Activity in Brain and Accumulation of Metal in Tissues of Oreochromis niloticus (L., 1758). NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES. NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, 2017, 2, 21-32,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karaytuğ, S.; Ağılkaya, G.; Ayas, D. The effects of season on the metal levels of tissues of some lessepsian species caught from the Northeastern Mediterranean Sea. MARİNE SCİENCE AND TECHNOLOGY BULLETİN, 2018, 1, 33-42,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl