Prof.Dr. Soner Mehmet Özdemir

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, B Blok, Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
sonerozdemir@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ozdemir.soner@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-07-02 17:06:06
DÜZENLEME
:
2021-03-27 00:05:39
PUAN
:
51464
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 71
İngilizce, C, ÜDS, 67,5
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretim Süreçlerinde Toplam Kalite İlkelerinin Uygulanmasının Öğrenci Tutumlarına ve Başarısına Etkisi Danışman: Dr. Leyla Küçükahmet, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Müfredat Laboratuvar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma Danışman: Dr. Halil İbrahim Yalın, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ (YRD.DOÇ.DR. TEMSİLCİSİ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-05-10 - 2013-07-10
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-12-30 - 2013-12-30
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROF.DR. DEKAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-05-27 - Devam ediyor
PROF.DR. TEMEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-27 - Devam ediyor
PROF.DR. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-01 - 2019-08-20
DOÇ.DR. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-10-11 - 2013-10-11
YRD.DOÇ.DR. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-04-07 - 2011-07-10
DOÇ.DR. EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI BAŞKANI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-03-15 - 2016-01-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2020
2. DAĞ, N.; KAHRİMAN PAMUK, D.; ÖZDEMİR, S. Okul Müdürlerinin Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları Konular. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 6, 277-299. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/58009/798736

Publications_006.pdf

2013
1. Özdemir, S. Exploring the Turkish Teachers’ Professional Development Experiences and Their Needs for Professional Development. MIJE, 2013, 3, 250-264. 200 + 0
dx.doi.org/10.13054/mije.13.56.3.4

Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2016
1. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yabancı dil öğretiminde kullandıkları yöntemlerin incelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 26-41. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped/issue/32340/370001

Uluslararası - Alan endexleri 100
2008
1. ÖZDEMİR, S.; ÇAKMAK, A. The Effect of Drama Education on Prospective Teachers’ Creativity,. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2008, 1, 13-30. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
2019
4. Özdemir, S. Implementation of the Lesson Study as a Tool to Improve Students' Learning and Professional Development of Teachers. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2019, 6, 36-53. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17275/per.19.4.6.1

Publications_005.pdf

2017
3. ÖZDEMİR, S.; PAN, V. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Web Temelli Araçlar ve Ortamlar. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 4, 251-261. 100 + 0
http://www.perjournal.com/archieve/spi_16_3/per_16_spi_3_26.pdf

2012
2. Özdemir, S. An Investigation of Violence against Teachers in Turkey. JOURNAL OF INSTRUCTİONAL PSYCHOLOGY, 2012, 39, 51-62. 100 + 6
2010
1. Özdemir, S. An Examination of the Educational Programs Held for Juvenile Delinquents in Turkey. EDUCATİON, 2010, 130, 384-398. 100 + 7
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2015
1. Özdemir, S.; Ceylan, M.; Canoğlu, S. Öğretmen Adayları Öğrendikleri Kuramsal Bilgileri Uygulamaya Ne Kadar Dönüştürebiliyor?. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2015, 7, 265-282. 100 + 3
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3600
2016
18. Ceylan, M.; ÖZDEMİR, S. Türkiye ve İngiltere'deki Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişime İlişkin Görüşlerinin ve Katılım Durumlarının İncelenmesi. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 6, 397-417. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kusbd/article/view/5000178737/5000159983

2012
17. Özdemir, S. Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ, 2012, 5, 369-393. 200 + 19
Publications_004.pdf

2011
16. Özdemir, S. Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 85-110. 200 + 16
2010
15. Erkuş, L.; Özdemir, S. Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 38, 118-133. 200 + 3
14. Özdemir, S.; Tokcan, H. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 30, 41-61. 200 + 18
13. Özdemir, S. İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlikleri Ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 8, 787-816. 200 + 13
12. Özdemir, S. Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , 2010, 18, 209-226. 200 + 0
2009
11. Özdemir, S. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 42, 55-79. 200 + 13
10. Özdemir, S.; Benzer, H.; Akbaş, O. Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği). AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 23-40. 200 + 0
9. Özdemir, S. Eğitimde Program Değerlendirme Ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 6, 126-149. 200 + 36
2008
8. Özdemir, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz- Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2008, 54, 277-307. 200 + 41
2007
7. Özdemir, S. Öğretim Süreçlerinde Toplam Kalite İlkelerinin Uygulanmasının Öğrenci Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 15, 521-536. 200 + 5
6. Özdemir, S.; Usta, E. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 11, 91-110. 200 + 7
5. ÖZDEMİR, S. Öğretim Süreçlerinde Toplam Kalite İlkelerinin Uygulanmasının Öğrencilerin Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2007, 15, 521-536. 200 + 0
2005
4. Özdemir, S. Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 3, 297-316. 200 + 13
3. Özdemir, S. Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Faktörler,” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 25, 1-23. 200 + 4
2002
2. Özdemir, S. Avrupa Birliği Tarafından Egitim Alanında Uygulanan Projeler ve Türkiye’nin Katılımı. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2002, 6, 65-84. 200 + 3
1. Akbaş, O.; Özdemir, S. Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. MİLLİ EĞİTİM, 2002, 155-156, 112-126. 200 + 9
Ulusal - Diğer 600
2018
6. TOKCAN, H.; ÖZDEMİR, S. İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2018, 3, 19-32. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/tujped/issue/39059/451062

2017
5. ÖZDEMİR, S. Geçmişten Günümüze Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Atamalarına Eleştirel Bir Bakış. TÜRK YURDU DERGİSİ, 2017, 353, 175-185. 100 + 0
2016
4. ÖZDEMİR, S. Öğretmen Niteliğinin Bir Göstergesi Olarak Sürekli Mesleki Gelişim. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 2, 233-244. 100 + 0
2015
3. Özdemir, S.; Altıok, S.; Baki, N. Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 363-375. 100 + 3
Publications_003.pdf

2009
2. Özdemir, S. Eğitim Programları, İşlevleri ve Günümüze Yansımaları. TÜRK YURDU DERGİSİ, 2009, 29, 66-70. 100 + 0
1. Özdemir, S. Yeni İlköğretim Programlarının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğine İlişkin Nitel Bir Çalışma. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 17, 629-641. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 23125
1. Özdemir, S. Eğitime Adanmış Yarım Asır: Prof.Dr. Tayip DUMAN'a Armağan, ISBN: 978-625-7228-58-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 500 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 1000
2. Özdemir, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-994-4919-73-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 3000, 61 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 2000
3. Özdemir, S.; KATRANCI, M. Eğitime Giriş, ISBN: 978-605-241-485-9, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 306 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 1500
4. ÖZDEMİR, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-241-090-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 445 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 3500
5. Dağ, N.; ÖZDEMİR, S. Eğitimde Ahlak ve Etik, ISBN: 9786052416204, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 328 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2019. 1875
6. Özdemir, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-364-180-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 33 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 3250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 23125
1. ÖZDEMİR, S. Eğitime Giriş, ISBN: 978-625-406-342-8, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 578 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 10000
https://www.nobelyayin.com/egitime-giris_16350.html
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 9850
1. Özdemir, S. Eğitim Sosyolojisi, ISBN: 978-605-364-669-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 423 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 3000
2. Özdemir, S. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, ISBN: 975-591-509-5, Nobel, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 1250
3. ÖZDEMİR, S. Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 978-605-4282-02-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 4000, 31 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 1750
4. ÖZDEMİR, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 9786056731655, PARADİGMA AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 400 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 3500
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 9850
1. ÖZDEMİR, S.; CEYLAN, M. Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, ISBN: 9786059831499, Josey BASS / Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 416 Sayfa, Türkçe, San Fransisco / Konya, Türkiye, 2016. 100
2. Özdemir, S.; Ceylan, M. Öğretim Teknolojisi ve Öğrenme Araçları (Instructional Technology and Media for Learning), ISBN: 978-605-9831-05-5, Pearson - Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 384 Sayfa, İngilizce, Boston - Konya, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 1000

2. Özdemir, S., Evaluating the ability of prospective teachers to involve passive students in the lesson during practice teaching. 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES 2010), 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 500

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Özdemir, S.; Akbaş, O.; Çakır, R., A Study on the Relationship Between Pre-service Teachers’ Information Literacy Skills and their Attitudes towards Distance Education. World Conference on Educational Sciences (WCES 2009), 2009-02-04, 2009-02-07, Lefkoşa, Türkiye, 2009. 500

Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3730

13. ÖZDEMİR, S.; TOKCAN, H.; VOLKAN, O., İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ GÖRSELTASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019), 2019-10-24, 2019-10-26, İstanbul, Türkiye, . 200

12. TOKCAN, H.; ÖZDEMİR, S., Ders Kitaplarında Etkinlik Olarak Anlam Çözümleme Tablosu. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2019), 2019-10-24, 2019-10-26, İstanbul, Türkiye, . 200

11. ÖZDEMİR, S.; KURT, M., TÜRKIYE’DE TARIHI SÜREÇ İÇERISINDE SINIF ÖĞRETMENI YETIŞTIRME SÜRECININ İNCELENMESI. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 2018-11-23, 2018-11-25, ANTALYA, Türkiye, . 200

10. ÖZDEMİR, S.; ESEN, B., İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME AMAÇLI KULLANABİLECEKLERİ EĞLENCELİ WEB 2.0 ARAÇLARI. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 2018-11-22, 2018-11-25, ANTALYA, Türkiye, . 200

9. ÖZDEMİR, S., YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

8. ÖZDEMİR, S.; YALDIZ SELBİ, Y., TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

7. ÖZDEMİR, S.; YILMAZ, S.; ÇIĞ, O., TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

6. ÖZDEMİR, S., PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

5. ÖZDEMİR, S.; ESEN, B., İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE AKIL / ZEKÂ OYUNLARI ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMASI. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 2018-11-01, 2018-11-03, ANTALYA, Türkiye, . 200

4. ÖZDEMİR, S., Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumları ve Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

3. Usta, E.; Akbaş, O.; Çakır, R.; Özdemir, S., The Effects of the Computer Games on the High School Students’ Perception of Confidence. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 2008-03-03, 2008-03-07, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 130

2. Akbaş, O.; Özdemir, S., Öğretmen Adaylarının İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Dersi Adil Olma Değerinin Öğretimine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2007-05-12, 2007-05-14, Bakü, Azerbaycan, 2007. 200

1. Usta, E.; Özdemir, S., An Analysis of Students’ Opinions about Blended Learning Environment. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Lefkoşa, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2875

21. ÖZDEMİR, S.; AKBAŞ, O.; TOKCAN, H., Öğretmen adaylarının ders çalışma ve sınavlara hazırlanma yaklaşımlarının incelenmesi.. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ISCE2018), 2018-05-23, 2018-03-25, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

20. TOKCAN, H.; ÖZDEMİR, S., İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları . Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100

http://icqh.net/

19. ÖZDEMİR, S.; Tokcan, H., Öğretmen Eğitiminin Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi . Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100

http://icqh.net/

18. ÖZDEMİR, S.; TOKCAN, H., Öğretmen Eğitim Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. International Conference on Quality in Higher Education(ICQH), 2017-12-07, 2017-12-08, SAKARYA, Türkiye, . 100

17. ÖZDEMİR, S.; ÜNSAL, H., Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitim Sürecinde Mesleki Gelişime Yönelik Katıldıkları Etkinlikler. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100

http://icqh.net/

16. ÖZDEMİR, S., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kavramına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Sempozyumu, 2017-12-07, 2017-12-08, Sakarya, Türkiye, 2017. 100

http://icqh.net/

15. TOKCAN, H.; ÖZDEMİR, S., İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 2017-12-07, 2017-12-08, SAKARYA, Türkiye, . 100

14. ÖZDEMİR, S., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI EĞİTSEL SORUNLARI ÇÖZMEDE EYLEM ARAŞTIRMASININ KULLANILMASI. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 2017-08-23, 2017-08-25, ROMA, Türkiye, 2017. 100

http://imcofe.org/roma/EN/index0f50.html

13. ÖZDEMİR, S.; ÇELİK, H.; KIRINDI, T., FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PLAZMA KAVRAMI İLE İLGİLİ METAFORİK ALGILARI. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 100

12. ÖZDEMİR, S.; ÇELİK, H.; KIRINDI, T., Fizik Öğretmen Adaylarının Plazma Kavramı İle İlgili Metaforik Algıları. IV. International Multidisciplinary Congress of Euroasia, 2017-08-23, 2017-08-25, ROMA, İtalya, . 100

11. ÖZDEMİR, S.; AYDINOL, P., Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler İle Olumlu Sınıf Yönetimi Oluşturulmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-07-05, 2017-08-05, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

10. Dönmezler, E.; Özdemir, S., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARDA İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN NEDENLERİNE VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Katılımlı Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-20, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

9. ÖZDEMİR, S., LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNDE YAPTIKLARI HATALAR: ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-20, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

8. ERMAN, M.; Özdemir, S., ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İNCELEME VE PROGRAMLARDAN YARARLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

http://iteaccongress.com/

7. ÖZDEMİR, S., ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK ÖĞRETMEN ADAYLARININ NİTELİKLERİ. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

http://iteaccongress.com/

6. Ünal, K.; Taşkaya, S.; Özdemir, S., BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ. XVIII. Uluslararası Dünya Eğitim Araşatırmaları Kongresi, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

http://www.amseconference.org/tr

5. Taşkaya, S.; Özdemir, S.; , K., ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜNDEN . II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

http://www.turkcess.org

4. Özdemir, S.; Ceylan, M.; Canoğlu, S., Teachers' and University Supervisors' Perceptions of the Factors Affecting the Integration of Theory and Practice in Teaching Practice. 2nd Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

3. Özdemir, S.; Altıok, S.; Olgun, M.; Oğuz, A.; Tezel, K.; Gölbaşı, H.; Baki, N., Bilişsel Alanın Gözden Geçirilmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlarının İncelenmesi. 6th International Congress on New Trends in Education, 2015-04-24, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 75

2. Özdemir, S.; Canoğlu, S.; Erman, M., Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Program Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2014-06-09, 2014-06-13, Ankara, Türkiye, 2014. 100

1. Özdemir, S., Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 600

6. Özdemir, S.; Kafkas, A., Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na İlişkin Farkındalıkları ve Tutumları. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Sempozyumu, 2010-05-13, 2010-05-15, Ayvalık, Türkiye, 2010. 100

5. Özdemir, S.; Doğan, N., Kırıkkale'de Yetişkinlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu, 2008-03-13, 2008-03-14, Kırıkkale, Türkiye, 2008. 100

4. Şahin, İ.; Okay, Ş.; Özdemir, S., Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar. Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 2007-06-20, 2007-06-22, Kocaeli, Türkiye, 2007. 100

3. Çakmak, A.; Özdemir, S.; Çevik, E., Drama Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Öğrencilerinin Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi. VI. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-04-27, 2007-04-29, Eskişehir, Türkiye, 2007. 100

2. Özdemir, S., İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2005-09-30, Denizli, Türkiye, 2005. 100

1. Özdemir, S., Müfredat Laboratuar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-30 Eylül 2000., 2000-09-27, 2000-09-30, Erzurum, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Özdemir, S.; Ceylan, M., Thorndike Kariyer Başarı Ödüllerini Kazanan Eğitim Bilimcilerin İncelenmesi (2003-2007 Yılları). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-05-07, 2014-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2014. 50

2. Akçay, H.; Özdemir, S., Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları ile İlişkisi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

1. Özdemir, S.; Erkuş, L., ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akreditasyon Süreci ve Uygulamaları . 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, Kuşadası, Türkiye, 2009. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Engelli çocuğa sahip alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere yönelik engelli yaşamı ile ilgili farkındalık ve yaşam becerileri kazandırma programı (Kırıkkale ili örneği), BAP, Proje No: 2008-36, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Bağıl değerlendirme sisteminin Kırıkkale Üniversitesinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2008-37, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

2. Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili, BAP, Proje No: 04/2003-21, 0 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 50

1. Müfredat Laboratuar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Proje No: 1999-2, 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 0

Ulusal - Hakem 10

1. Öğretim elemanlarının öğretim süreci uygulamalarının geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2009.03.06.026, 0 TL, Hakem, 2009,Tamamlandı. 10

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. Mehtap Erman, Öğretmenlerin Öğretim Programlarına İlişkin Farkındalıklarının ve Programlardan Yararlanma Durumlarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Çiğdem Aras, İlköğretim Okul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Mustafa Ceylan, Öğretmenlere Yönelik Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerinin Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi: Türkiye Ve İngiltere Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Hatice Akçay Kızılkaya, Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılım Durumlarının, Mesleki Gelişime Yönelik Tutumları ve Mesleki Doyumları İle İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ömür Tulunay, Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık ve örgütsel iletişim ile ilişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Sezin İner, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler (Kırıkkale ili örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Leyla Erkuş, Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Sürecine Hazır Olma Durumuna İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Yasemin Yaldız Selbi, 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Mersin ili örneği) /, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Arzu Kafkas, Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına İlişkin Farkındalıkları ve Tutumları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 250
1. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , EDITOR, ISSN : 2602-3873, E-ISSN : 2602-3873, 2016-01-10 - Devam ediyor. 0
2. KURAMSAL EGITIM BILIM DERGISI , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 1308-1659, 2013-01-15 - Devam ediyor. 250
Ulusal 250
1. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 2146-2879, 2011-01-20 - 2011-05-20. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 121
1. 4. ULUSLARARASı EğITIM PROGRAMLARı VE ÖğRETIM KONGRESI , [ 2016 : 15 ] . 0
2. EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE , [ 2009 : 2 ] [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 3 ] [ 2012 : 2 ] [ 2013 : 3 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 75
3. EğITIM VE BILIM DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION , [ 2016 : 1 ] . 4
5. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (IOJES) , [ 2012 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
6. PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 4
7. THE ANTHROPOLOGIST , [ 2014 : 1 ] . 5
8. WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES) , [ 2009 : 1 ] [ 2010 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] . 20
9. YüKSEKöğRETIM DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 34
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2007 : 1 ] [ 2008 : 1 ] . 2
3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] [ 2010 : 1 ] . 2
4. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
5. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
6. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
7. EĞİTİM VE TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
8. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
9. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
10. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] [ 2009 : 1 ] [ 2007 : 1 ] . 3
11. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
12. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 2
13. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
14. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 4
15. PEGEM EĞİTİM ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2011 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2013 : 1 ] . 4
16. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2008 : 1 ] [ 2006 : 1 ] [ 2009 : 1 ] . 4
17. İLKÖĞRETİM ONLİNE DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 2 ] . 4
18. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Ulusal 0
1. Kırıkkale Üniversitesi, 2009-07-01, Kırıkkale, Türkiye. 0
2. Kırıkkale Üniversitesi, 2015-04-10, Kırıkkale, Türkiye. 0
1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 172, Türkiye, 2012-04-05-Devam ediyor.
2. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) , Üye No: 1617589, Amerika Birleşik Devletleri, 2008-07-15-2010-07-15.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF 539 Türkiye’de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF 539 Türkiye’de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 531 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF 539 Türkiye’de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 531 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 531 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 531 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 514 Türkiye'de ve Dünyada Sınıf Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 501 Uygulamalı Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP212 Türk Eğit. Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP212 Türk Eğitim Tarihi * Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 530 Öğretmenlere Yönelik Mesleki G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 501 Uygulamalı Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğre Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF416 Düşünme Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl