Doç.Dr. SEVGİ TÜZÜN RAD
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
DOĞUM TARİHİ
:
28 Ağustos 1967
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5317
E-MAIL
:
srad@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
srad@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sevgituzun.rad@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 08:23:02
DÜZENLEME
:
2019-10-31 11:35:16
PUAN
:
9246
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA TARIM EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK TARIM EKONOMİSİ ÜAK 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Polatlı İlçesinin Kuru Tarım Alanlarında, Nadas Alanlarını Değerlendirmek İçin Yetiştirilen Başlıca Bitkisel Ürünlerin Maliyetleri ve Fiziki Üretim Girdilerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Taner KIRAL, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1993.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELİĞİ 2016-05-09 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR. MÜDÜR YARDIMCISI MEÜ. ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-10-26 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2013-10-07 - 2016-10-07
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
2. Rad, F.; Rad, S. A Comparative Assessment of Turkish Inland Fisheries and Aquaculture Using Economic Sustainability Indicators. TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2012, 12, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4194/1303-2712-v12_2_22

Publications_002.pdf

2010
1. Rad, S.; çelik ates, H.; Delioğlan, .; Polatöz, S.; özçömlekçi, G. Participation of rural women in sustainable development - demographical and socio-economic determinants. WİLEY-BLACKWELL, 2010, 20, 71-84. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/sd.451

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1190
2016
6. Tüzün rad, S. MİKRO KREDİ KULLANIMININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ; MERSİN İLİ. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2016, 2, 25-42. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Tüzün rad, S. Serbest Bölgelerin Kalkınmaya Etkileri: Mersin Serbest Bölgesi. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 55, 288-305. 200 + 0
Publications_005.pdf

4. Tüzün rad, S. KOBİ’LERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ. TÜRK-İSLAM DÜNYASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 3, 59-69. 200 + 0
Publications_006.pdf

2015
3. Coşkuntuncel, A.; Tüzün rad, S. The International Logistics center of Turkey: Situational Analysis of mersin Port’s Seaways Logistics. INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND SUSTAİNABİLİTY, 2015, 4(4), 89-103. 200 + 0
Publications_004.pdf

2011
2. Tüzün rad, S.; Boz, .; çelik ateş, H.; Polatöz, S. Women’s literacy and extension education in rural eastern Mediterranean Turkey. AFRİCAN JOURNAL OF AGRİCULTURAL RESEARCH, 2011, 6(12), 2807-2819. 190 + 0
1. Tüzün rad, S. An application of a women-oriented agro-tourism rural development model in improving local economy. AFRİCAN JOURNAL OF BUSİNESS MANAGEMENT, 2011, 5(22), 9714-9723. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Tüzün rad, S.; Aslan, J. 2002-2017 Yılları Arasında Türkiye’xxde Tarım Politikaları ve Uygulamaları. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2018, 4, 3271-3278. 0 + 0
2017
1. Tüzün rad, S.; Gülmez, Y. Green Logıstıcs For Sustainability. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2017, 13, 603-614. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

3. TÜZÜN RAD, S.; AYDOĞDU, C., Türkiye’de Dış Ticaretin, GSYİH ve Cari Açık Üzerine Etkisi: 1980-2017. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. GÜLMEZ, Y., Gıda Sanayiinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Tokat İli Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 0

1. TÜZÜN RAD, S., An Overview of Status of Rural Women in Turkey. 2nd Annual International Symposium on Agricultural Research, 2009-08-28, 2009-08-31, Atina, Yunanistan, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. TÜZÜN RAD, S., Use of Information and Communication Technologies in Rural Mersin. XIII World Congress of Rural Sociology, 2012-07-29, 2012-08-04, Lizbon, Portekiz, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. TÜZÜN RAD, S., Yükseköğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-25, Mersin, Türkiye, 2015. 100

1. ÇELİK ATEŞ, H., Tarımda İşgücü Kullanımı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. VIII. Teknik Kongresi, 2015-01-12, 2015-01-16, Ankara, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ASLAN, H.; TÜZÜN RAD, S., TARIMSAL PLANLAMADA DRONLA İZLEMEYE DAYALIBİLİŞİM SİSTEMİ MODELİ. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2018-09-12, 2018-09-14, Kahramanmaraş, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 300

4. Erdemli İlçesi Kösbucağı Köyünde Kalkınma Stratejisi Olarak Agro-Turizmin Geliştirilmesi, Çukurova Kalkınma Ajansı , Proje No: TR62-08-04/08, 108 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 0

3. Mersin İli Kırsal Alanında Kadınların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SMYO TP(SR) 2006-1, 0 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

2. Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE.SMYO(SR) 2004-2, 0 TL, Yürütücü, 2005,Tamamlandı. 100

1. Silifke İlçesinde Sebze Yetiştiriciliği Yapılan Seraların Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Analizi ve Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE.MÜNF.TP(SR) 2002, 0 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Yavuz Selim GÜLMEZ, Gıda Sanayinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Tokat İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. IRMAK LALEDEMİR, YAŞ SEBZE VE MEYVE PAZARLAMASINDA TOPTANCI HALLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. AHU COŞKUNTUNCEL, MERSİN’İN LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. 2. EGE JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
2. HITIT ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
3. SüLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. TÜRK İDARE DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. TÜRK İDARE DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EKON471 Proje Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 2-1-3
Güz EKO447 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON491 İktisatta Uygulamalar I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO423 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz EKO 407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz EKO 423 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz EKO407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 609 Tarım Ekonomisinde Kantitatif Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar İNŞ 454 Ekonomi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İŞL434 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar EKO136 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 1-2-2
Bahar EKON 522 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKO423 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz EKO407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO447 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 609 Tarım Ekonomisinde Kantitatif Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL434 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKO416 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Bahar EKO136 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz EKO447 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO135 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler Fak Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKO407 Büyüme ve Kalkınma İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz MUH129 Mikro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz BAN137 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Güz İŞL129 İktisada Giriş Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY-520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL130 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar BAN262 Para ve Banka Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Bahar BAN150 Makro İktisat Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık ( 2 2-0-2
Bahar MUH134 Makro Ekonomi Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2-1-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-520 İletişim Teknikleri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 521 Proje Geliştirme Esasları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY492 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY405 Yatırım Proje Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl