Arş.Gör. Şule Aybüke DİKİCİAŞIK

Birim
:
Fen Fakültesi / Biyoteknoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14607
E-MAIL
:
suleaybukeyavuz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-03-10 10:12:31
DÜZENLEME
:
2024-03-18 14:58:16
PUAN
:
4350
YABANCI DİL
:
İngilizce, B2, YÖKDİL, 78,75
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE - CENGİZ TOPEL ANADOLU LİSESİ 2012
LİSANS MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2019
YÜKSEK LİSANS BİYOTEKNOLOJİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2021
Yüksek Lisans Tezi

1. BİLECİK İLİNDEN TOPLANAN LİKENLERİN TANILANMASI VE BU TÜRLERDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDAN VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Danışman: Dr. Ülküye Dudu GÜL, Bilecik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Bilecik, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-02-26 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
1. DİKİCİAŞIK, Ş.; GÜL, Ü. Sağlık alanındaki biyoteknolojik ürünlerin üretimi için mantarların kullanımı. TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE & EXPERİMENTAL BİOLOGY / TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ, 2022, 79, 163-172. 0 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.06982

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3850
2021
5. EVREN, A.; DAWBAA, S.; NUHA, D.; YAVUZ, Ş.; GÜL, Ü.; YURTTAŞ, L. Design and synthesis of new 4-methylthiazole derivatives: In vitro and in silico studies of antimicrobial activity. ELSEVİER BV, 2021, 1241, 130692-130692. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130692

Publications_002.pdf

4. GÜL, Ü.; ÇONGUR, G.; DİKİCİAŞIK, Ş. Single-Use Electrochemical Platform for Monitoring of Antimicrobial Activity in Comparison to Minimum Inhibitory Concentration Assay. THE ELECTROCHEMİCAL SOCİETY, 2021, 168, -. 1000 + 0
10.1149/1945-7111/ac1893

3. Gül, Ü.; Congur, G.; Yavuz, Ş. Single-Use Electrochemical Platform for Monitoring of Antimicrobial Activity in Comparison to Minimum Inhibitory Concentration Assay. THE ELECTROCHEMİCAL SOCİETY, 2021, 168, 087505-087505. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac1893

2. EVREN, A.; Dawbaa, S.; Nuha, D.; DİKİCİAŞIK, Ş.; GÜL, Ü.; YURTTAŞ, L. Design and synthesis of new 4-methylthiazole derivatives: In vitro and in silico studies of antimicrobial activity. ELSEVİER BV, 2021, 1241, -. 550 + 0
10.1016/j.molstruc.2021.130692

2020
1. GÜL, Ü.; İRDEM, E.; YAVUZ, Ş.; İLHAN, S. Determination of dye biosorption capacity of lichens and reusability of wastes as antimicrobial agents. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2020, , -. 750 + 0
10.1080/00405000.2020.1797263

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. GÜL, Ü.; YAVUZ, Ş. Pestisitle Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu. TÜRK BİLİMSEL DERLEMELER DERGİSİ, 2018, , -. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. YAVUZ, Ş.; GÜL, Ü.; HASDEMİR, Z., Likenlerden elde edilen biyosorbentlerin tekstil atık sularının arıtımında kullanım potansiyelinin belirlenmesi. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Poster 150

3. ÇONGUR, G.; GÜL, Ü.; DİKİCİAŞIK, Ş., Development of a Disposable Electrochemical Analysis Platform for the Determination of Antimicrobial Activity. 10th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2021-10-04, 2021-10-08, , , . 50

2. YAVUZ, Ş.; ATABAY, A.; GÜL, Ü., Fabrika atık suyundan izole edilen mikroorganizmaların boyar maddeler ile etkileşimlerinin belirlenmesi. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2020-03-19, 2020-03-20, Ankara, Türkiye, . 50

1. YAVUZ, Ş.; GÜL, Ü.; HASDEMİR, Z., Tekstil boyaları ile kontamine atık suların arıtımında ucuz ve çevre dostu biyosorbentlerin kullanımı. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. DİKİCİAŞIK, Ş.; GÜL, Ü., Liken Özütlerinin Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi. 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 2020-12-18, 2020-12-20, , , . 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl