Dr. Öğr. Üyesi Taha Talip TÜRKİSTANLI

Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Deniz Mah. Üniversite Cad. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezitli/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
tahaturkistanli@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-10-08 09:52:32
DÜZENLEME
:
2024-01-08 10:12:19
PUAN
:
5520
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2023-09-08 - 2026-09-08
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2023-09-08 - 2026-09-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2024
3. TÜRKİSTANLI, T. Advanced learning methods in maritime education and training: A bibliometric analysis on the digitalization of education and modern trends. COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, 2024, 32, 21-. 1000 + 0
10.1002/cae.22690

2022
2. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. Game-based learning for better decision-making: A collision prevention training for maritime transportation engineering students. COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG EDUCATİON, 2022, , -. 1000 + 0
10.1002/cae.22494

1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. Game‐based learning for better decision‐making: A collision prevention training for maritime transportation engineering students. COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG EDUCATİON, 2022, 30, 917-933. 1000 + 0
10.1002/cae.22494

Uluslararası - Diğer 100
2020
1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME EĞİTİMİNDE OYUN TABANLI KARAR VERME ALIŞTIRMALARININ KULLANILMASI. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 9, 68-77. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2018
2. TÜRKİSTANLI, T.; SEVGİLİ, C. Food hygiene knowledge and awareness among undergraduate maritime students. INTERNATİONAL MARİTİME HEALTH, 2018, 69, 270-277. 300 + 0
10.5603/IMH.2018.0043

1. TÜRKİSTANLI, T.; SEVGİLİ, C. Awareness of health risks and communicable diseases among undergraduate maritime students. INTERNATİONAL MARİTİME HEALTH, 2018, 69, 142-148. 300 + 0
10.5603/IMH.2018.0021

Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine BirÇalışma: Türkiye Perspektifi. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE (JEMS), 2017, 5, 39-58. 100 + 0
10.5505/jems.2017.92905

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2021
1. TÜRKİSTANLI, T.; SEVGİLİ, C.; ARSLAN, Ö. Bibliometric Analysis of the Literature on Marine Mucilage. AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2021, , 947-958. 200 + 0
10.31590/ejosat.1012189

Ulusal - Diğer 100
2019
1. SEVGİLİ, C.; TÜRKİSTANLI, T. KUZEY DENİZ YOLU VE TÜRKİYE’NİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 1-16. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 85
1. KULEYİN, B.; TÜRKİSTANLI, T.; ÇETİNKAYA, V.; AKDAŞ, O. DENİZ ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN PETROL KİRLİLİĞİ AFETLERİNİN TOPLUMSAL ALGISININ ANALİZİ: ÇEŞME-İZMİR ÖRNEĞİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 11, 177-201. 85 + 0
10.18613/deudfd.659805

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. TRAINING SITUATIONAL AWARENESS AND DECISION MAKING FORPREVENTING COLLISION AT SEA: A THEORETICAL BACKGROUND. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF MARİTİME FACULTY (MEUJMAF), 2019, 1, 10-16. 100 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B. Deniz Haydutluğu Çerçevesinde Deniz Güvenliği ve Özel Deniz Güvenlik Şirketleri, ISBN: 978-605-323-957-4, CİNİUS YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 160 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
1. KULEYİN, B.; TÜRKİSTANLI, T. TÜRKİYE İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİLERİ, ISBN: 978-605-033-156-1, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 350 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. TÜRKİSTANLI, T.; SEVGİLİ, C.; ARSLAN, Ö., Bibliometric Analysis of the Literature on Marine Mucilage. 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2021, 2021-11-01, , Konya, Türkiye, . 200

3. ÖZDEMİR, Ü.; TÜRKİSTANLI, T., Cyber-attack techniques in the maritime industry. 2nd Advanced Engineering Symposium, 2022-03-15, 2022-03-16, Mersin, Türkiye, . 200

2. TÜRKİSTANLI, T.; ARSLAN, Ö.; CERİT, A., Seafarers Fatigue: A System Dynamics Approach. INT-NAM 2018 3rd International Naval Architecture and Maritime Symposium, 2018-04-24, 2018-04-25, İSTANBUL, Türkiye, . 200

1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B., DENİZYOLU ENERJİ TAŞIMACILIĞINDA YAŞANAN SİLAHLI SOYGUN VE DENİZ HAYDUTLUĞU SALDIRILARININ ANALİZİ. 1. ULUSLARARASI AVRASYA ENERJİ SORUNLARI SEMPOZYUMU, 2015-05-28, 2015-05-30, İZMİR, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 285

3. TÜRKİSTANLI, T.; SEVGİLİ, C.; ARSLAN, Ö., Bibliometric Analysis of the Literature on Marine Mucilage. 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2021, 2021-11-01, 2021-11-03, Konya, Türkiye, . 100

2. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B., Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Oyun Tabanlı Karar Verme Alıştırmalarının Kullanılması. 11th International Congress on New Trends in Education, 2020-04-18, 2020-04-18, Antalya, Türkiye, . 100

1. KULEYİN, B.; TÜRKİSTANLI, T.; ÇETİNKAYA, V.; AKDAŞ, O., Anaysis of Public Perception of Oil Spill Disasters Affecting Marine Environment and Coastal Areas: A Case Study in Cesme-İzmir-Turkey. Littoral 2018 (15th Coastal Conference), 2018-10-22, 2018-10-26, Leeuwarden, Hollanda, . 85

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. TÜRKİSTANLI, T.; KULEYİN, B., Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının Analizi. ULUSLARARASI AVRASYA ENERJİ SORUNLARI SEMPOZYUMU, 2015-05-28, 2015-05-30, İzmir, Türkiye, . 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. DENİZ ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN PETROL KİRLİLİĞİ AFETLERİNİN TOPLUMSAL ALGISININ ANALİZİ: ÇEŞME-İZMİR ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: , 9900 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Türkistanlı, T.; Kuleyin, B. Game‐based learning for better decision‐making: A collision prevention training for maritime transportation engineering students. COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG EDUCATİON, 2022, 30, 917-933,
10.1002/cae.22494

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Türkistanlı, T.; Kuleyin, B. Game‐based learning for better decision‐making: A collision prevention training for maritime transportation engineering students. COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG EDUCATİON, 2022, 30, 917-933,
10.1002/cae.22494

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl