Doç.Dr. Mehmet Tahir Karaboğa
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
20 Ocak 1973
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Yenişehir Kampüsü Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
tahirkaraboga@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tahirkaraboga@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tahirkaraboga@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-10-08 12:01:49
DÜZENLEME
:
2022-09-13 14:45:38
PUAN
:
17900
YABANCI DİL
:
İngilizce, D, KPDS, 67


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Medya Sosyolojisi Bağlamında Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu ve Dizilerin Bireylerin Tüketim Eğilimi Üzerinde Etkisi Danışman: Dr. Ayşe Azman, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Televizyon Haberlerinde Şiddet Olgusu Danışman: Dr. Yaşar Erjem, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Diğer 300
2020
3. KARABOĞA, M. TELEVİZYON REKLAMLARI VE ÇOCUK. ASOS JOURNAL, 2020, 8, 244-258. 100 + 0
dx.doi.org/10.29228/ASOS.39957

2019
2. KARABOĞA, M. BİLGİ TOPLUMUNDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 8, 37-49. 100 + 0
2016
1. KARABOĞA, M. DİZİ İZLEYİCİLERİNİN TELEVİZYON DİZİLERİNDE SUNULANTÜKETİM UNSURLARINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ. ASOS JOURNAL, 2016, 4, 182-208. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1177

Uluslararası - Alan endexleri 1600
2021
16. Özdemir, M.; Karaboğa, M. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları ve Sosyal Eğilimleri. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2021, 5, 17-35. 100 + 0
http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/66528

Publications_014.pdf

15. KARABOĞA, M.; ÖZDEMİR, M. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları ve Sosyal Eğilimleri. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 12, 17-35. 100 + 0
10.19160/e-ijer.994099

14. Karaboğa, M. TÜRKİYE’DE TELEVİZYON REKLAMLARININ 3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA YANSIMALARI. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, 702-748. 100 + 0
http://www.ijoeec.com/DergiTamDetay.aspx?ID=305&Detay=Ozet

Publications_013.pdf

13. KARABOĞA, M. TÜRKİYE’DE TELEVİZYON REKLAMLARININ 3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA YANSIMALARI . IJOEEC (INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE), 2021, 6, 702-748. 100 + 0
10.35826/ijoecc.305

2020
12. Karaboğa, M. TELEVİZYON REKLAMLARI VE ÇOCUK. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 101, 244-258. 100 + 0
http://www.asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=cb7f7946-3950-47a3-abf6-0dcc65aebf8f.pdf&key=39957

Publications_011.pdf

2019
11. Karaboğa , M. Bilgi toplumunda eleştirel düşünme eğitiminin önemi ve gerekliliğine ilişkin bir çalışma. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2019, 8, 37-49. 100 + 0
http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/004.mehmet_tahir_karaboga.pdf

Publications_009.pdf

2018
10. KARABOĞA, M. Medya Çağında Çocuk ve Çocuk Kültürü: Şiddet ve Tüketim Kültürünün Yansımaları. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 1-17. 100 + 0
9. Karaboğa, M. Küreselleşme Sürecinin Eğitim Kurumları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Tartışma. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 66, 134-144. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/abuhsbd/issue/36996/423822

Publications_006.pdf

8. KARABOĞA, M. KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR TARTIŞMA. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, , 134-144. 100 + 0
2017
7. KARABOĞA, M. Eğitim fakültelerinde yapılan internet konulu lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4492-4506. 100 + 0
10.14687/jhs.v14i4.4977

6. Karaboğa, M. Eğitim Fakültelerinde Yapılan İnternet Konulu Lisansüstü Tez Çalışmalarına İlişkin Bir İnceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4492-4506. 100 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4977/2429

Publications_005.pdf

2016
5. Karaboğa, M. Çevre Sosyolojisinde Çevre Sorunlarına Yönelik Alternatif Arayışlar. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 55, 716-726. 100 + 0
http://www.akademikbakis.org/dergi//cevre-sosyolojisinde-cevre-sorunlarina-yonelik-alternatif-arayislar201606.pdf

Publications_003.pdf

4. Karaboğa, M. Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2072-2101. 100 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3721/1775

Publications_002.pdf

3. KARABOĞA, M. Televizyon Dizilerinde Tüketim Olgusu. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2072-2101. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3721

2. Karaboğa, M. Dizi İzleyicilerinin Televizyon Dizilerinde Sunulan Tüketim Unsurlarına Yönelik Eğilimleri. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE ACADEMİC JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2016, 4, 182-208. 100 + 0
http://www.asosjournal.com/Makaleler/314167559_1177%20Tahir%20KARABO%C4%9EA.pdf

Publications_001.pdf

1. KARABOĞA, M. ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALTERNATİFARAYIŞLAR. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 8, 716-726. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2020
8. Karaboğa, M. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri. OPUS © ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY RESEARCHES, 2020, 15, 4847-4881. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/54352/686709

Publications_012.pdf

7. KARABOĞA, M. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 15, 145-179. 200 + 0
10.26466/opus.686709

2019
6. KARABOĞA, M. Lise Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerine İlişkin Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 363-391. 200 + 0
10.17860/mersinefd.537859

5. KARABOĞA, M. Dijital Medya Okuryazarlığında Anne ve Baba Eğitimi. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 14, 2040-2073. 200 + 0
doi.org/10.26466/opus.601942

4. Karaboğa , M. Dijital Medya Okuryazarlığında Anne ve Baba Eğitimi . OPUS © ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY , 2019, 14, 1-34. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/49078/601942

Publications_010.pdf

3. KARABOĞA, M. Lise Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerine İlişkin Bir Çalışma . MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 14, 363-391. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/48108/537859

Publications_008.pdf

2018
2. Karaboğa, M. Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 3, 912-936. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/41501/475515

Publications_007.pdf

1. KARABOĞA, M. Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 912-936. 200 + 0
10.17860/mersinefd.475515

Ulusal - Diğer 100
2004
1. Karaboğa, M. Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon. ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-12. 100 + 0
http://www.ilefarsiv.com/id/bolum.htm

Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 10500
1. Karaboğa , M. Kültür ve Çocuk, ISBN: 9786050370201, Pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 36 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 3000
https://www.pegem.net/kitabevi/418031-Kultur-ve-Cocuk-kitabi.aspx
2. Karaboğa , M. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, ISBN: 978-605-7749-95-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 26 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 4500
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/Taslak5_4.pdf
3. Karaboğa, M.; Timurtaş, T. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, ISBN: 978-625-8108-71-2, : Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 30 Sayfa, İngilizce, KONY, Türkiye, 2022. 0
4. Karaboğa, M. SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - I, ISBN: 978-625-8075-13-7, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 38 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2021. 2000
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/sosyal1_16.pdf
5. Karaboğa, M. SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, ISBN: 978-625-8468-27-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 20 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2021. 1000
https://www.egitimyayinevi.com/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 10500
1. KARABOĞA, M.; KOÇ, M. Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, ISBN: 978-625-430-550-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 475 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. KARABOĞA, M. MEDYA VE TÜKETİM I, ISBN: 978-625-8108-94-1, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
3. KARABOĞA, M.; Timurtaş, T. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, ISBN: 978-625-8108-71-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
4. KARABOĞA, M.; SARI, C. Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, ISBN: 978-625-8075-13-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 462 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
5. KARABOĞA, M. SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, ISBN: 978-625-8468-27-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1088 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
6. KARABOĞA, M. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, ISBN: 978-605-7749-95-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
7. KARABOĞA, M. Kültür ve Çocuk, ISBN: 978-605-037-020-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 36 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
8. KARABOĞA, M.; TECİK, İ. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII, ISBN: 978-625-6382-14-5, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 839 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1000
1. Karaboğa, M. Medya ve Toplum İlişkileri, ISBN: 978-605-5828-20-2, Karınca yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
https://www.kitapmatik.com.tr/kitap/medya-ve-toplum-iliskileri-p465986.html
2. Karaboğa, M. İletişim Aygıtları Ağında Toplum, ISBN: 975 830 360-1, Yurt Renkleri Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 183 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
https://www.nobelkitap.com/kitap_277363_iletisim-aygitlari-aginda-toplum.html
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. KARABOĞA, M. Medya ve Toplum İlişkileri, ISBN: 6055828202, Karınca Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
2. KARABOĞA, M. İletişim Aygıtları Ağında Toplum, ISBN: 9789758303601, Yurt renkleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 182 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Karaboğa, M., Sosyal Medya Konulu Yüksek Lisans Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi. International Pegem Conference on Education , 2020-09-16, 2021-01-19, Diyarbakır, Türkiye, 2020. 200

https://2020.ipcedu.org/dosyalar/files/ipcedu2020tammetin.pdf

1. Karaboğa, M., Eleştirel Bakış Açısıyla Medya Okuryazarlığı Eğitimi. Second Mediterranean International Social Sciences Congress, 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid , Makedonya, 2017. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Cengiz Sarı, ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN AMAÇLARI VE DERSİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Meltem Özdemir, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL EĞİLİMLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SBE-518 Medya Okuryazarlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Güz SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz GKS003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz GKS003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar SBE-508 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz SBE-518 Medya Okuryazarlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Güz SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SBE-508 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar HEM 236 Eleştirel Düşünme İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Karaboğa, M.; Timurtaş, T. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, ISBN: 978-625-8108-71-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M. MEDYA VE TÜKETİM I, ISBN: 978-625-8108-94-1, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M.; Koç, M. Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, ISBN: 978-625-430-550-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 475 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M.; Tecik, . Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII, ISBN: 978-625-6382-14-5, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 839 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Karaboğa, M.; Timurtaş, T. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, ISBN: 978-625-8108-71-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M. MEDYA VE TÜKETİM I, ISBN: 978-625-8108-94-1, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M.; Timurtaş, T. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, ISBN: 978-625-8108-71-2, : Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 30 Sayfa, İngilizce, KONY, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M.; Koç, M. Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, ISBN: 978-625-430-550-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 475 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Karaboğa, M.; Tecik, . Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII, ISBN: 978-625-6382-14-5, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 839 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl