Dr.Arş.Gör. Tuçe Öztürk Karataş
Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2020-11-05 08:50:40
DÜZENLEME
:
2020-12-24 07:41:19
PUAN
:
4770
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Sosyal uygulama olarak testlerin kullanımı: Türkiye bağlamında İngilizce öğretmen atamasında kullanılan testin amacı, İngilizce öğretmen adayları üzerindeki etkileri ve sonuçları Danışman: Dr. Prof. Dr. Zuhal Okan, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana/Turkey, Türkiye, 2019.

Yüksek Lisans Tezi

1. English Fairy Tales'deki zamansal söylem belirteçleri Danışman: Dr. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Karadaş, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
OKUTMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2011-02-23 - 2013-03-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-03-25 - 2014-02-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - 2019-07-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-07-25 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2022
3. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T. Recommendations of ELT Students for Four Language Skills Development: A Study on Emergency Distance Education During the COVID-19 Pandemic. SAGE OPEN, 2022, 12, -. 1000 + 0
10.1177/21582440221079888

2020
2. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAINABILITY, 2020, 12, -. 1000 + 0
10.3390/su12198188

1. Karataş, T.; Tuncer, H. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAİNABİLİTY, 2020, 12, 8188-8188. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.3390/su12198188

Uluslararası - Diğer 0
2017
1. Karataş, T.; Okan, Z. Language assessment as social practice. TEASIG NEWSLETTER, 2017, 62, 19-22. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2021
4. ÖZTÜRK KARATAŞ, T. A Critique on Discourse of Language Tests. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 64-72. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.03.318

3. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; OKAN, Z. THE POWERFUL USE OF AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER RECRUITMENT EXAM IN THE TURKISH CONTEXT: AN INTERACTIVE QUALITATIVE CASE STUDY FROM EXAMINEES’ PERSPECTIVE. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG (IOJET), 2021, 8, 1649-1677. 100 + 0
2019
2. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; OKAN, Z. The power of language tests In Turkish context: A critical study. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2019, 15, 210-230. 100 + 0
2016
1. KARATAŞ, T. THE USES AND FUNCTIONS OF L1 IN ELT SETTINGS: A TASK-BASED STUDY IN TURKISH CONTEXT. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2016, 4, 87-87. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.18033/ijla.405

Uluslararası - Endekste taranmıyor 185
2017
2. EREN, Ö.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; TURAN, C.; BADA, E. Postgraduate courses on a virtual classroom platform. TOJET, 2017, , -. 85 + 0
1. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; OKAN, Z. Language assessment as social practice. THE IATEFL TEASIG NEWSLETTER, 2017, , 19-22. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2021
3. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; BAŞOL, H. What Techno-effective Teachers Mean for Preservice Teachers of English: A Socio-Constructivist Study. PASAA: JOURNAL OF LANGUAGE TEACHİNG AND LEARNİNG İN THAİLAND, 2021, 62, 204-234. 100 + 0
2019
2. Karataş, T.; Okan, Z. The power of language tests In Turkish context: A critical study. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2019, 15, 210-230. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17263/jlls.547715

2017
1. Eren, Ö.; Karataş, T.; Turan, C.; Bada, E. Postgraduate courses on a virtual classroom platform. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 11, 585-590. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Karataş, T. Current pathways in foreign language teaching, ISBN: 978-605-196-235-1, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 8 Sayfa, İngilizce, Konya, Istanbul and Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. Tuncer, H.; Karataş, T. Schriften zur Sprache und Literatur IV, ISBN: 978-1-912503-79-7, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 17 Sayfa, İngilizce, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; OKAN, Z. Challenges in Language Testing Around the World Insights for language test users, ISBN: 978-981-33-4231-6, Springer, Singapore, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
2. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T. SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR IV, ISBN: 978-1-912503-79-7, IJOPEC Publication Limited, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
3. ÖZTÜRK KARATAŞ, T. Current pathways in foreign language teaching, ISBN: 978-605-196-235-1, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 148 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

3. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T., Conceptualizing benefits of Zoom for online foreign language education during the COVID-19 pandemic. 7th International Mardin Artuklu scientific researches conference, 2021-12-10, 2021-12-12, , Türkiye, . 200

2. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; TUNCER, H., Google Meet as a video conferencing tool during COVID-19 in online foreign language education context. 7th International Mardin Artuklu scientific researches conference, 2021-12-10, 2021-12-12, , Türkiye, . 200

1. Eren, Ö.; Karataş, T.; Turan, C.; Bada, E., Postgraduate courses on a virtual classroom platform. the IETC International Educational Technology Conference, 2017-08-16, 2017-08-18, Boston, MA, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 885

14. ÖZTÜRK KARATAŞ, T., Impact of Online Microteaching Practices on the Development of Practical Teaching Skills: Reflections of Pre-service Teachers of English During Emergency Distance Education. 1 st International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2021, 2021-09-27, , , Türkiye, . 100

13. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T., A scoping review on challenges and responses experienced in Emergency Distance English Language Education. FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING, 2021-06-28, , , Türkiye, . 100

12. ÖZTÜRK KARATAŞ, T.; TUNCER, H., The Impact of Covid-19 on English Language Skills Development: A Case of Emergency Distance Education. 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2020 / JULY 16-18, 2020 / SAKARYA ÜNİVERSİTY CONGRE&CULTERE CENTER, SAKARYA/ TÜRKİYE, 2020-07-16, , Sakarya, Türkiye, . 100

11. Karataş, T.; Tuncer, H., The impact of Covid-19 on English language skills development: A case of emergency distance education. 6 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All ICLEL 2020 , 2020-06-15, 2020-06-17, Sakarya, Türkiye, 2020. 0

10. TUNCER, H.; ÖZTÜRK KARATAŞ, T., Language Assessment in Citizenship Context: Case of Canada and Turkey. Çukurova International ELT Teachers Conference (CUELT 2019), 2019-04-18, 2019-04-20, , Türkiye, . 100

9. Tuncer, H.; Karataş, T., Language assessment in citizenship context: The case of Canada and Turkey. the 5th Çukurova International ELT Teachers Conference, 2019-04-18, 2019-04-20, Adana, Türkiye, 2019. 0

8. Karataş, T.; Okan, Z., Origin of the power of tests in Turkey. the 4th Çukurova International ELT Teachers Conference, 2018-04-05, 2018-04-07, Adana, Türkiye, 2018. 0

7. Karataş, T., The empowerment of student teachers of English in self-assessment practices.. the 3rd Çukurova International ELT Teachers Conference, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2017. 0

6. Okan, Z.; Karataş, T., The discourse of language tests as social practice. the 3rd Çukurova International ELT Teachers Conference, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, 2017. 0

5. ÖZTÜRK KARATAŞ, T., The Empowerment of Student- Teachers of English in Self-Assessment Practices. The 3rd Çukurova International ELT Teachers Conferences:”Reshaping Teaching and Learning English for the 21st Century”, 2017-04-20, 2017-04-21, Adana, Türkiye, . 100

4. Okan, Z.; Öztürk Karataş, T., Language assessment as social practice. the IATEFL TEASIG joint conference with ETAS, 2016-10-28, 2016-10-29, Aigle, İsviçre, 2016. 100

3. Karataş, T.; Başol, H., Qualities of language teacher as an effective technology user: A socio-constructivist study on TPACK. Glocalisation of Professional Development in ELT, 2016-06-03, 2016-06-04, İzmir, Türkiye, 2016. 0

2. Karataş, T.; Okan, Z., Metacognitive Awareness and Strategies in Language Teacher Education. the 9th International ELT Research Conference, 2016-05-12, 2016-06-14, Çanakkale, Türkiye, 2016. 0

1. Karataş, T., The uses and functions of L1 in ELT settings: A task-based study in Turkish context. Çukurova International ELT Teachers Conference, 2016-04-28, 2016-04-29, Adana, Türkiye, 2016. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İÖA303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İÖA303 İngilizce Dil Becerilerinin Öğ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 School Experıence Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE305 Teachıng Language Skılls I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İÖA107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz GKS010 Kültür ve Dil Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İÖS002 İngilizce Öğretiminde Yeni Yak Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE304 Elt Methodology II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İÖA106 Dinleme ve Sesletim II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İÖA108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Güz İDE303 Elt Methodology I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz İÖA105 Dinleme ve Sesletim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İÖA201 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Recommendations of ELT Students for Four Language Skills Development: A Study on Emergency Distance Education During the COVID-19 Pandemic. SAGE OPEN, 2022, 12, -.
10.1177/21582440221079888
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAINABILITY, 2020, 12, -,
10.3390/su12198188

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
öztürk karataş, T.; Okan, Z. Challenges in Language Testing Around the World Insights for language test users, ISBN: 978-981-33-4231-6, Springer, Singapore, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAINABILITY, 2020, 12, -,
10.3390/su12198188

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 31
öztürk karataş, T.; Okan, Z. THE POWERFUL USE OF AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER RECRUITMENT EXAM IN THE TURKISH CONTEXT: AN INTERACTIVE QUALITATIVE CASE STUDY FROM EXAMINEES’ PERSPECTIVE. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG (IOJET), 2021, 8, 1649-1677,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAINABILITY, 2020, 12, -,
10.3390/su12198188

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Recommendations of ELT Students for Four Language Skills Development: A Study on Emergency Distance Education During the COVID-19 Pandemic. SAGE OPEN, 2022, 12, -,
10.1177/21582440221079888

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tuncer, H.; öztürk karataş, T. Sustaining Language Skills Development of Pre-Service EFL Teachers despite the COVID-19 Interruption: A Case of Emergency Distance Education. SUSTAINABILITY, 2020, 12, -,
10.3390/su12198188

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl