Prof.Dr. HABİBE TUĞBA EROL KORKMAZ

Birim
:
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
04 Ekim 1977
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14872
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
tugbakorkmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tugbakorkmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
htugbaerol@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-19 16:15:51
DÜZENLEME
:
2024-06-29 15:59:49
PUAN
:
18888
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 91,25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. İşte Yaşanan Olay Kategorileri ile Duygu Durumları ve İşe Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Duygusal Olaylar Kuramının Test Edilmesi Danışman: Dr. Hayriye Canan Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2020-11-23 - 2023-08-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3350
2019
6. EROL KORKMAZ, H. Örgütsel Çatışmaya Yönelik Bir Günlük Çalışması: Çatışmanın Olumsuz Etkilerini Artıran Unsurlar. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 34, 20-37. 1000 + 0
10.31828/tpd1300443320180124m000002

2014
5. Fadel K, M.; EROL KORKMAZ, H.; Russell E, J.; Pinar, B. Significant work events and counterproductive work behavior: The role of fairness, emotions, and emotion regulation. JOURNAL OF ORGANİZATİONAL BEHAVİOR, 2014, 35, 920-944. 850 + 0
10.1002/job.1934

2011
4. Michael T, B.; EROL KORKMAZ, H.; Matthew, P. A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores. MEDİCAL EDUCATİON, 2011, 45, 1181-1189. 1000 + 0
10.1111/j.1365-2923.2011.04075.x

2009
3. Bauer, J.; Saboe, K.; Cho, E.; Yang, L. How Prevalent Are the Different Types of Organizational Justice Research?. INDUSTRİAL AND ORGANİZATİONAL PSYCHOLOGY: PERSPECTİVES ON SCİENCE AND PRACTİCE, 2009, 2, 196-198. 0 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2005
2. Sumer, H.; Bilgic, R.; Sumer, N.; Erol, T. Personality Attributes as Predictors of Psychological Well-Being for NCOs. JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 2005, 139, 529-544. 0 + 45
http://dx.doi.org/10.3200/JRLP.139.6.529-544

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2003
1. Sümer, H.; Erol Korkmaz, H. Kamu Kuruluşlarında Yeniden Yapılanma: Bir Norm Kadro Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2003, 18, 97-114. 500 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 590
2014
3. Erol Korkmaz, H. Çalışanların Günlük Duygu Durumu ve Üretim Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişki: Genel Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolü. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2014, 17, 77-87. 200 + 0
2012
2. Erol Korkmaz, H.; Stark, S.; Kazak Berument, S.; Güven, A. Detecting Differential Item Functioning across Different Age Groups on the Turkish Receptive Language Test for Children. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL AND PSYCHOLOGİCAL ASSESSMENT, 2012, 12, 81-94. 190 + 0
1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H. Relations of Work Events, Core Self and External Evaluations, and Affective State with Employee Attitude and Behavior. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCE, 2012, 3, 137-150. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2023
2. EROL KORKMAZ, H. Mindfulness and Work Engagement: Mediating Role of Basic Psychological Needs. JOURNAL OF MANAGEMENT AND LABOUR, 2023, 7, 1-14. 100 + 0
2022
1. EROL KORKMAZ, H. Örgütsel Çatışma Kültürünün Çalışan Öznel İyi Oluşu Üzerindeki Etkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 13, 54-62. 100 + 0
10.33537/sobild.2022.13.1.5

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2022
1. EROL KORKMAZ, H. Örgütsel Çatışma ve İşteki Olumsuz Duyguların Öncülleri ve Sonuçları: Yaşam Pozisyonları Çerçevesinden Bir Bakış. YÖNETİM VE ÇALIŞMA DERGİSİ, 2022, 6, 1-21. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2021
1. EROL KORKMAZ, H. Örgütsel Çatışma: Neye Baktığımız mı, Nereden Baktığımız mı Önemli?. NESNE PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2021, 9, 495-510. 100 + 0
10.7816/nesne-09-21-02

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
1. EROL KORKMAZ, H. Sağlık Sektöründe Duygusal Emeğin Kişilik ve Psikolojik Esenlikle İlişkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2021, 5, 59-83. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 275
1. Sümer, H.; Er, N.; Erol-Korkmaz, H.; Eriş, A. Personel Genel Muhakeme Testi (PMT) El Kitabı, ISBN: 978-605-86728-0-2, Coşkunöz Holding Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1, 81 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2012. 125
2. Sümer, H.; Er, N.; Erol-Korkmaz, H.; Özen, A.; Yazar, Y. Personel Tepki Hızı Testi, Hız-Mesafe Testi, Görsel Dikkat Testi ve İşitsel Dikkat Testi, Kullanıcı El Kitabı, ISBN: 978-605-86728-1-9, Adım Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 97 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2014. 100
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 275
1. Erol Korkmaz, H. Kültürlerarası Psikoloji, ISBN: 978-605-320-213-4, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 330

2. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., Antecedents and Consequences of Negative Affective States at Work. International Academy of Management and Business 2009 Fall Conference, 2009-10-12, 2009-10-14, İstanbul, Türkiye, 2009. 200

1. Sümer, H.; Bilgiç, R.; Sümer, N.; Erol Korkmaz, H., Job-Specific Personality Attributes As Predictors of Psychological Well-being. 45th Annual Conference of the International Military Testing Association, 2003-11-03, 2003-11-06, Pensacola-Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2003. 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 430

6. EROL KORKMAZ, H., Antecedents and Consequences of Emotional Labor: Personality and Employee Wellbeing. 4th International Congress of Human Studies, 2021-12-10, 2021-12-11, , Türkiye, . 100

5. EROL KORKMAZ, H., How Predictive Are Different Domains of Daily Work Events? Relations with Justice, Emotions and Counterproductive Behaviours. 4th International Conference of Well-being at Work, 2016-05-29, 2016-06-01, Amsterdam, Hollanda, 2016. 100

http://www.wellbeingatwork.nl/images/VUmc_Science-programme-2016-HR.pdf

4. Sümer, H.; Coşkan, C.; Aydın, G.; Aydoğan, G.; Sülo, R.; Ayvaşık, H.; Er, N., Developing a Testing and Assessment Center for Workers in the Manufacturing Sector. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-08-04, İstanbul, Türkiye, 2011. 0

3. Erol Korkmaz, H.; Bıçaksız, P.; Sümer, H., Relationships Between Employee Daily Justice Perceptions, Affective Reactions and Job Satisfaction. 12th European Congress of Psychology, Oral Abstracts Proceedings, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

2. Mısırlısoy, M.; Sümer, H.; Ayvaşık, H.; Coşkan, C.; Er, N.; Erol Korkmaz, H.; Sümer, N., Mental Rotation of Bodily Shapes and Shepard-Metzler Cubes. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 30

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., Individual differences in affective reactions to work events: Potential Moderating Effects of Core-evaluations Within the Affective Events Theory Framework. VI. International Conference on Emotions and Organizational Life, 2008-07-17, 2008-07-19, Fontainebleau, Fransa, 2008. 100

Uluslararası - Özet - Poster 137

3. EROL KORKMAZ, H.; TÜRKER, E., What Sets Workplace Conflict on Fire? Within-Person and Between-Person Moderators of the Conflict – Negative Emotion Relationship. 4th International Conference of Well-being at Work, 2016-05-29, 2016-06-01, Amsterdam, Hollanda, 2016. 50

http://www.wellbeingatwork.nl/images/VUmc_Science-programme-2016-HR.pdf

2. Erol Korkmaz, H.; Eriş, A.; Coşkan, C.; Sümer, H.; Ayvaşık, H.; Mısırlısoy, M.; Sümer, N., Development and Validation of the Personnel Multiple Reasoning Test for the Selection of Blue-collar Workers in the Manufacturing Sector. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 37

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., The Power of Pleasant Affect at Work. 24th Annual SIOP Conference, 2009-04-02, 2009-04-02, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Erol Korkmaz, H., Örgütsel Çatışmanın Öncülleri ve Sonuçları: Çatışma Çözme Kültürü, Yaşam Pozisyonlari ve Güdüler Işığında Çatışma. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

2. Erol Korkmaz, H.; Gözün, E., İşyerinde Çatışma ve Çatışma Çözüm Stratejileri. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 50

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., İşyerinde Yaşanan Olayların Çalışanların Duyguları ve İşe Yönelik Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri. IV. Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri Kongresi, 2010-09-15, 2010-09-19, Ankara, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 50

3. Sümer, H.; Er, N.; Özen, A.; Erol Korkmaz, H.; Yazar, Y.; Eriş, A.; Aydoğan, G., Durumsal Muhakeme Testlerinin Personel Seçmede Kullanımı. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 12

2. Sümer, H.; Er, N.; Özen, A.; Erol Korkmaz, H.; Yazar, Y.; Eriş, A.; Aydoğan, G., Bir Personel Seçme Testi Olarak Hız-Mesafe Testi ve İş Kazalarıyla İlişkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 12

1. Erol Korkmaz, H.; Asan, B.; Sümer, H., İki Dolaylı İş Ölçümü Yönteminin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2002-09-09, 2002-09-13, Ankara, Türkiye, 2002. 25

Ulusal - Yürütücü 100

2. Transaksiyonel Analiz Kuramı Çerçevesinde Çalısan Öznel Iyi Olusu Ve Çalısan-Yönetici Iliskilerinin Incelenmesi Ve Bir Müdahale Programının Sınanması, Tübitak-1001, Proje No: , 363400 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

1. İşyerinde Stresin Temel Nedeni Olarak Kişilerarası Çatışmalar, TÜBİTAK, Proje No: 113K545, 156649 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Uluslararası
1. Aydoğan, G. ; Sülo, R. ; Sümer, H. ; Koku, B. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, B. ; Eriş, A. System for Determining Visual Perception, Patent, 2018-08-07. 2000
Patents_003.pdf
Ulusal
1. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. ; Eriş, A. Tepki Hızı Tespit Cihazı , Patent, 2012-09-21. 1000
2. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Sümer, N. ; Ayvaşık, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Coşkan, C. Hız ve Mesafe Tahmini Test Cihazı , Patent, 2012-12-21. 1000
3. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. ; Eriş, A. Koordinasyon ve Hakimiyet Test Cihazı , Patent, 2012-12-21. 1000
4. Aydoğan, G. ; Süio, R. ; Sümer, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. İki kol koordinasyon sistemi, Patent, 2015-11-23. 1000
Patents_001.pdf
5. Aydoğan, G. ; Sülo, R. ; Sümer, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, B. ; Koku, B. Görsel Dikkat Ölçme Testi, Patent, 2016-01-21. 1000
Patents_002.pdf
6. AYDOĞAN, G. ; SÜLO, R. ; SÜMER, H. ; KOKU, B. ; KORKMAZ, H. ; ÖZÜTEMİZ, B. ; ERİŞ, A. SYSTEM FOR DETERMINING VISUAL PERCEPTION, Patent, . 1000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

8. TUGAY ÜNAL, YÖNETİCİLERİN ULUSLARINA YÖNELİK KALIPYARGI İÇERİKLERİNİN ADALET ALGISINA ve KİŞİLERİN BU YÖNETİCİLER ALTINDA ÇALIŞMA İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

7. EMİNE EDA ÇARŞILI, Çalışanların Yapay Zekaya Yönelik Tutumlarının İşe Adanmışlıkla İlişkisinde İş Biçimlendirme ve Örgütsel Desteğin Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

6. ÇİĞDEM GÜLTEK, Dönüştürücü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık, Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışanın Ego Durumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

5. SABAHAT SOYER KARASU, Yaratıcı Kimlik Yönetimi Stratejilerinin Kollektif Eylem Niyetine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

4. SULTAN PELİN ACAR, Algılanan öz-yeterlik, örgütsel ve sosyal destek ile öznel iyi oluş ve iş doyumu ilişkisinde iş-aile çatışmasının rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. AYŞE NUR ÖKSÜZER, Örgütün çatışma çözme kültürü ve örgütsel dedikodunun çalışan iyi oluşu ve üretim karşıtı iş davranışına etkisi: Örgütsel sinizmin aracılık rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. ESRA CANSU ŞEN, Karanlık üçlü durumsal muhakeme testi: Geçerlik ve güvenirlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. SELEN ÖNAL, COVİD-19 BAĞLAMINDA KOMPLO DÜŞÜNCELERİ İLE POLİTİK GÜVEN VE BİREYSEL EĞİLİMLER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 0
https://acikerisim.mersin.edu.tr/yayin/165217&dil=0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

2. İLKNUR TAYINMAK, Türkiye'de dezavantajlı gruplara yönelik önyargının derecesi, önyargıyla ilişkili değişkenler ve önyargının azaltılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. ZAFER GÜNEY Güney ÇAĞIŞ, Tüm insanlıkla özdeşleşmenin öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve fiziksel sağlık ile ilişkisinde temel psikolojik ihtiyaçların rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 400
http://www.mersin.edu.tr

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. TüRK PSIKOLOJI DERGISI , [ 2016 : 1 ] [ 2013 : 2 ] . 15
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI , [ 2019 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 2 ] . 6
Ulusal
1. Mersin Üniversitesi , 2015-08-01 - 2016-04-01, Mersin, Türkiye.
2. Mersin Üniversitesi , 2015-04-01 - 2015-10-01, Mersin, Türkiye.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Erol korkmaz, H. Mindfulness and Work Engagement: Mediating Role of Basic Psychological Needs. JOURNAL OF MANAGEMENT AND LABOUR, 2023, 7, 1-14.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Michael t, B.; Erol korkmaz, H.; Matthew, P. A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores. MEDİCAL EDUCATİON, 2011, 45, 1181-1189,
10.1111/j.1365-2923.2011.04075.x

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 17
Fadel k, M.; Erol korkmaz, H.; Russell e, J.; Pinar, B. Significant work events and counterproductive work behavior: The role of fairness, emotions, and emotion regulation. JOURNAL OF ORGANİZATİONAL BEHAVİOR, 2014, 35, 920-944,
10.1002/job.1934

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 16
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl