Doç.Dr. HABİBE TUĞBA EROL KORKMAZ

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
04 Ekim 1977
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14872
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
tugbakorkmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tugbakorkmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
htugbaerol@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-19 16:15:51
DÜZENLEME
:
2020-01-08 10:00:03
PUAN
:
15293
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 91,25
Researcher ID
h-index
4
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. İşte Yaşanan Olay Kategorileri ile Duygu Durumları ve İşe Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Duygusal Olaylar Kuramının Test Edilmesi Danışman: Dr. Hayriye Canan Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1500
2019
6. Erol Korkmaz, H. Örgütsel Çatışmaya Yönelik Bir Günlük Çalışması: Çatışmanın Olumsuz Etkilerini Artıran Unsurlar. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 34, 20-37. 1000 + 0
2014
5. Matta, F.; Erol-Korkmaz, H.; Johnson, R.; Biçaksiz, P. Significant work events and counterproductive work behavior: The role of fairness, emotions, and emotion regulation. JOURNAL OF ORGANİZATİONAL BEHAVİOR, 2014, 35, 920-944. 0 + 120
http://dx.doi.org/10.1002/job.1934

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 24
2011
4. Brannick, M.; Erol-Korkmaz, H.; Prewett, M. A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores. MEDİCAL EDUCATİON, 2011, 45, 1181-1189. 0 + 535
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2923.2011.04075.x

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 107
2009
3. Bauer, J.; Saboe, K.; Cho, E.; Yang, L. How Prevalent Are the Different Types of Organizational Justice Research?. INDUSTRİAL AND ORGANİZATİONAL PSYCHOLOGY: PERSPECTİVES ON SCİENCE AND PRACTİCE, 2009, 2, 196-198. 0 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2005
2. Sumer, H.; Bilgic, R.; Sumer, N.; Erol, T. Personality Attributes as Predictors of Psychological Well-Being for NCOs. JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 2005, 139, 529-544. 0 + 45
http://dx.doi.org/10.3200/JRLP.139.6.529-544

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2003
1. Sümer, H.; Erol Korkmaz, H. Kamu Kuruluşlarında Yeniden Yapılanma: Bir Norm Kadro Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2003, 18, 97-114. 500 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 590
2014
3. Erol Korkmaz, H. Çalışanların Günlük Duygu Durumu ve Üretim Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişki: Genel Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolü. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2014, 17, 77-87. 200 + 0
2012
2. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H. Relations of Work Events, Core Self and External Evaluations, and Affective State with Employee Attitude and Behavior. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCE, 2012, 3, 137-150. 200 + 0
1. Erol Korkmaz, H.; Stark, S.; Kazak Berument, S.; Güven, A. Detecting Differential Item Functioning across Different Age Groups on the Turkish Receptive Language Test for Children. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL AND PSYCHOLOGİCAL ASSESSMENT, 2012, 12, 81-94. 190 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 275
1. Sümer, H.; Er, N.; Erol-Korkmaz, H.; Eriş, A. Personel Genel Muhakeme Testi (PMT) El Kitabı, ISBN: 978-605-86728-0-2, Coşkunöz Holding Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1, 81 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2012. 125
2. Sümer, H.; Er, N.; Erol-Korkmaz, H.; Özen, A.; Yazar, Y. Personel Tepki Hızı Testi, Hız-Mesafe Testi, Görsel Dikkat Testi ve İşitsel Dikkat Testi, Kullanıcı El Kitabı, ISBN: 978-605-86728-1-9, Adım Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 97 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2014. 100
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 275
1. Erol Korkmaz, H. Kültürlerarası Psikoloji, ISBN: 978-605-320-213-4, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 330

2. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., Antecedents and Consequences of Negative Affective States at Work. International Academy of Management and Business 2009 Fall Conference, 2009-10-12, 2009-10-14, İstanbul, Türkiye, 2009. 200

1. Sümer, H.; Bilgiç, R.; Sümer, N.; Erol Korkmaz, H., Job-Specific Personality Attributes As Predictors of Psychological Well-being. 45th Annual Conference of the International Military Testing Association, 2003-11-03, 2003-11-06, Pensacola-Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2003. 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 330

5. EROL KORKMAZ, H., How Predictive Are Different Domains of Daily Work Events? Relations with Justice, Emotions and Counterproductive Behaviours. 4th International Conference of Well-being at Work, 2016-05-29, 2016-06-01, Amsterdam, Hollanda, 2016. 100

http://www.wellbeingatwork.nl/images/VUmc_Science-programme-2016-HR.pdf

4. Sümer, H.; Coşkan, C.; Aydın, G.; Aydoğan, G.; Sülo, R.; Ayvaşık, H.; Er, N., Developing a Testing and Assessment Center for Workers in the Manufacturing Sector. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-08-04, İstanbul, Türkiye, 2011. 0

3. Mısırlısoy, M.; Sümer, H.; Ayvaşık, H.; Coşkan, C.; Er, N.; Erol Korkmaz, H.; Sümer, N., Mental Rotation of Bodily Shapes and Shepard-Metzler Cubes. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 30

2. Erol Korkmaz, H.; Bıçaksız, P.; Sümer, H., Relationships Between Employee Daily Justice Perceptions, Affective Reactions and Job Satisfaction. 12th European Congress of Psychology, Oral Abstracts Proceedings, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., Individual differences in affective reactions to work events: Potential Moderating Effects of Core-evaluations Within the Affective Events Theory Framework. VI. International Conference on Emotions and Organizational Life, 2008-07-17, 2008-07-19, Fontainebleau, Fransa, 2008. 100

Uluslararası - Özet - Poster 137

3. EROL KORKMAZ, H.; TÜRKER, E., What Sets Workplace Conflict on Fire? Within-Person and Between-Person Moderators of the Conflict – Negative Emotion Relationship. 4th International Conference of Well-being at Work, 2016-05-29, 2016-06-01, Amsterdam, Hollanda, 2016. 50

http://www.wellbeingatwork.nl/images/VUmc_Science-programme-2016-HR.pdf

2. Erol Korkmaz, H.; Eriş, A.; Coşkan, C.; Sümer, H.; Ayvaşık, H.; Mısırlısoy, M.; Sümer, N., Development and Validation of the Personnel Multiple Reasoning Test for the Selection of Blue-collar Workers in the Manufacturing Sector. 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 37

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., The Power of Pleasant Affect at Work. 24th Annual SIOP Conference, 2009-04-02, 2009-04-02, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Erol Korkmaz, H., Örgütsel Çatışmanın Öncülleri ve Sonuçları: Çatışma Çözme Kültürü, Yaşam Pozisyonlari ve Güdüler Işığında Çatışma. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

2. Erol Korkmaz, H.; Gözün, E., İşyerinde Çatışma ve Çatışma Çözüm Stratejileri. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 50

1. Erol Korkmaz, H.; Sümer, H., İşyerinde Yaşanan Olayların Çalışanların Duyguları ve İşe Yönelik Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri. IV. Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri Kongresi, 2010-09-15, 2010-09-19, Ankara, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 50

3. Sümer, H.; Er, N.; Özen, A.; Erol Korkmaz, H.; Yazar, Y.; Eriş, A.; Aydoğan, G., Durumsal Muhakeme Testlerinin Personel Seçmede Kullanımı. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 12

2. Sümer, H.; Er, N.; Özen, A.; Erol Korkmaz, H.; Yazar, Y.; Eriş, A.; Aydoğan, G., Bir Personel Seçme Testi Olarak Hız-Mesafe Testi ve İş Kazalarıyla İlişkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014-04-09, 2014-04-12, Bursa, Türkiye, 2014. 12

1. Erol Korkmaz, H.; Asan, B.; Sümer, H., İki Dolaylı İş Ölçümü Yönteminin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2002-09-09, 2002-09-13, Ankara, Türkiye, 2002. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. İşyerinde Stresin Temel Nedeni Olarak Kişilerarası Çatışmalar, TÜBİTAK, Proje No: 113K545, 156649 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Uluslararası
1. Aydoğan, G. ; Sülo, R. ; Sümer, H. ; Koku, B. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, B. ; Eriş, A. System for Determining Visual Perception, Patent, 2018-08-07. 2000
Patents_003.pdf
Ulusal
1. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. ; Eriş, A. Tepki Hızı Tespit Cihazı , Patent, 2012-09-21. 1000
2. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Sümer, N. ; Ayvaşık, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Coşkan, C. Hız ve Mesafe Tahmini Test Cihazı , Patent, 2012-12-21. 1000
3. Sülo, R. ; Aydın, G. ; Koku, A. ; Sümer, H. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. ; Eriş, A. Koordinasyon ve Hakimiyet Test Cihazı , Patent, 2012-12-21. 1000
4. Aydoğan, G. ; Süio, R. ; Sümer, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, K. İki kol koordinasyon sistemi, Patent, 2015-11-23. 1000
Patents_001.pdf
5. Aydoğan, G. ; Sülo, R. ; Sümer, H. ; Eriş, A. ; Erol Korkmaz, H. ; Özütemiz, B. ; Koku, B. Görsel Dikkat Ölçme Testi, Patent, 2016-01-21. 1000
Patents_002.pdf
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. TüRK PSIKOLOJI DERGISI , [ 2016 : 1 ] [ 2013 : 2 ] . 15
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI , [ 2019 : 2 ] [ 2015 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 2 ] . 6
Ulusal
1. Mersin Üniversitesi , 2015-08-01 - 2016-04-01, Mersin, Türkiye.
2. Mersin Üniversitesi , 2015-04-01 - 2015-10-01, Mersin, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI464 Organızatıonal Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 551 Örgütsel Psikolojide Seçme Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI464 Organızatıonal Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 551 Örgütsel Psikolojide Seçme Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI464 Organızatıonal Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 612 Örgütsel Adalet ve İşyerinde D Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 551 Örgütsel Psikolojide Seçme Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI464 Organızatıonal Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ 612 Örgütsel Adalet ve İşyerinde D Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 731 Yapısal Eşitlik Modeli Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI464 Organızatıonal Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar PSİ 612 Örgütsel Adalet ve İşyerinde D Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 520 Çok Değişkenli Analiz Teknikle Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar RTS230 Sosyal Psikoloji İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar ISL198 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RTS231 Psikoloji İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ141 Genel Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI302 Ölçek Geliştirme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar ISL198 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar RTS230 Sosyal Psikoloji İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz PSI309 Ölçme Teknikleri Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RTS231 Psikoloji İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz PSİ141 Genel Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Erol korkmaz, H. Örgütsel Çatışmaya Yönelik Bir Günlük Çalışması: Çatışmanın Olumsuz Etkilerini Artıran Unsurlar. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 34, 20-37.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Brannick, M.; Erol-korkmaz, H.; Prewett, M. A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores. MEDİCAL EDUCATİON, 2011, 45, 1181-1189,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 15
Matta, F.; Erol-korkmaz, H.; Johnson, R.; Biçaksiz, P. Significant work events and counterproductive work behavior: The role of fairness, emotions, and emotion regulation. JOURNAL OF ORGANİZATİONAL BEHAVİOR, 2014, 35, 920-944,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 10
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl