Prof.Dr. BİNALİ TUNÇ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
2024
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
tunc@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tunc@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-03 17:55:15
DÜZENLEME
:
2024-02-28 11:58:41
PUAN
:
30803
YABANCI DİL
:
İngilizce, c, KPDS, 71,25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
17
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEF.PLAN.VE EKONOMİSİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEF.PLAN.VE EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMA VE EKON ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akademik Unvan Olgusu, Akademik Yükseltme ve Atama Sürecinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Müfettişlerinin Problem Çözme Süreci Açısından Rollerini Gerçekleştirme Biçimleri Danışman: Dr. Cevat Celep, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1916-08-04 - 2022-08-04
ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-05-20 - 2022-05-20
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-05-20 - 2022-05-20
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-08-04 - 2019-08-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-06 - 2018-10-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
2. KOÇAK, E.; TUNÇ, B. İş Doyumu ve Çalışma Yaşamında Yalnızlık: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma1. MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 9, 2092-2112. 0 + 0
10.33206/mjss.739460

1. Özkara, E.; TUNÇ, B. Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. ANKARA UNİVERSİTESİ EGİTİM BİLİMLERİ FAKULTESİ DERGİSİ, 2020, 53, 1023-1050. 0 + 0
10.30964/auebfd.693129

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3550
2022
4. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; ARSLANTAŞ, H. A case study on the relationship between narcissistic personality tendency and mobbing behaviors in school management. İ-MANAGER PUBLİCATİONS, 2022, 15, 22-38. 1000 + 0
10.26634/jpsy.15.4.18772

2014
3. KARAKÜTÜK, K.; TUNÇ, B.; BÜLBÜL, T.; ÖZDEM, G.; TAŞDAN, M.; ÇELİKKALELİ, Ö.; BAYRAM, A. Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 2014, 39, 304-316. 700 + 0
2013
2. Bülbül, T.; Tunç, B.; Özdem, G.; İnandı, Y. Okul temelli değerlendirme algısı: Öğretmen görüşlerine dayalı betimsel bir analiz çalışması. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 2105-2124. 850 + 0
Publications_004.pdf

2011
1. TUNÇ, B. Yükseköğretimde teknik eğitim fakültesi tercihinin sosyo ekonomik kökenlerine ilişkin bir inceleme Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi örneği. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2011, 11, 1929-1948. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2015
6. Tunç, B.; İnandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and Teachers’ Emotions: An Emotional Evaluation of Inspection. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 554-568. 200 + 0
10.14687/ijhs.v12i1.2807

Publications_002.pdf

2014
5. Gündüz, B.; İnandı, Y.; Tunç, B. Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Betimsel Bir Çalışma . EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 4, 19-34. 200 + 4
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.2 1

2013
4. İnandı, Y.; Tunç, B.; Gılıç, F. School administrators’ leadership styles and resistance to change. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2013, 5, 196-203. 200 + 1
3. Gündüz, B.; Tunç, B.; İnandı, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başa çıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
Publications_006.pdf

2. İnandı, Y.; Tunç, B.; Uslu, F. Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile işdoyumları arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 219-238. 200 + 0
http://ebad-jesr.com/images/MAKALE_ARSIV/C3_S1makaleler/3.1.12.pdf

Publications_005.pdf

2012
1. İnandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki.. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2012, 2, 203-222. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 300
2020
3. Yeşil Aydoğan, H.; TUNÇ, B. Öğrencilerin Toplumsal Köken Özellikleri ve İstenmeyen Davranışlar: Meslek Liselerinde Bir Durum Analizi. E-KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 7, 185-206. 100 + 0
10.30900/kafkasegt.750179

2015
2. TUNÇ, B.; İNANDI, Y.; GÜNDÜZ, B. Inspection and teachers emotions An emotional evaluation of inspection. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 554-568. 100 + 0
2012
1. İNANDI, Y.; TUNÇ, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES RESEARCH., 2012, 2, 203-222. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2023
2. YÜCEDAĞLAR, A.; TUNÇ, B. DIGITAL DIVIDE IN EDUCATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON GLOBAL RESEARCH TRENDS. İNTERNATİONAL İNNOVATİVEEDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 162-197. 100 + 0
2020
1. TUNÇ, B.; Gülseven Taner, S. KAMUSAL EĞİTİM VE EĞİTİM HAKKI BAĞLAMINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2020, 2, 22-44. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2021
2. TUNÇ, B.; İNANDI, Y.; Özdemir, E. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇME MODELİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE YENİDEN ÜRETİM. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, -. 100 + 0
1. TUNÇ, B.; Yavuz, N. Okul yöneticilerinin seçilme ve atanma ölçütlerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, 52-65. 100 + 0
10.29228/iedres.50970

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 185
2020
2. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; YÜCEDAĞLAR, A.; Kılıç, S. The Relationship of School Administrators’ Leadership Styles with Organizational Dissent and Resistance to Change according to Perceptions of Teachers. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 12, 287-302. 85 + 0
10.15345/iojes.2020.05.020

2018
1. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; Kılavuz, T. Women’s Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 133-146. 100 + 0
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.03.009

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2280
2022
12. YÜCEDAĞLAR, A.; TUNÇ, B. Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Eğitim ve Gelecek Algılarının İncelenmesi. E-KAFKAS EGİTİM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2022, 9, 935-961. 200 + 0
10.30900/kafkasegt.1095909

11. KILIÇ, S.; TUNÇ, B. NEOLİBERAL POLİTİKALARIN ÖĞRETMENLİĞE YANSIMALARI: OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME. TRAKYA UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2022, 12, 1781-1798. 200 + 0
10.24315/tred.1108363

2015
10. Bülbül, T.; Acar Güvendir, M.; Tunç, B.; Özdem, G. Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 29, 121-141. 150 + 0
9. Tunç, B.; Yıldız, S.; Doğan, A. Meslek liselerinde disiplin sorunları, nedenleri ve çözümü: bir durum analizi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 15, 457-472. 200 + 0
2013
8. Tunç, B.; İnandı, Y.; Öksüz, F.; Çal, S. Eğitimde çok bileşenli değerlendirme: Velilerin okul yöneticilerinin performans değerlendirmesine katılımı. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 90-99. 190 + 4
7. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; GÜNDÜZ, B. Okul yöneticilerinin özyeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
2012
6. KARAKÜTÜK, K.; TUNÇ, B.; BÜLBÜL, T.; ÖZDEM, G.; TAŞDAN, M.; ÇELİKKALELİ, Ö.; BAYRAM, A. Türkiye’de genel ortaöğretim okullarının büyüklüğüne göre fiziksel koşulların yeterliği. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 45, 183-204. 140 + 0
5. Tunç, B.; Bülbül, T.; Özdem, G. Okul temelli yönetim girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 12, 25-47. 200 + 0
4. Çomak, E.; Tunç, B. İlköğretim öğretmenlerinin ilköğretim okullarında yaşadıkları yıldırma durumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 197-208. 200 + 8
2007
3. GÜVEN, İ.; TUNÇ, B. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, , 157-171. 200 + 0
2005
2. TUNÇ, B.; ÇELİKKALELİ, Ö. Üniversitede Bilgi Kültürü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 181-196. 200 + 0
2000
1. CELEP, C.; BÜLBÜL, T.; TUNÇ, B. Aday öğretmenlerin örgütsel adanma odakları.. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2000, 1, 79-87. 200 + 0
Ulusal - Diğer 275
2015
3. BÜLBÜL, T.; ACAR GÜVENDİR, M.; TUNÇ, B.; ÖZDEM, G. Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 29, 121-141. 75 + 0
2. TUNÇ, B.; YILDIZ, S.; DOĞAN, A. Meslek Liselerinde Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Çözümü: Bir Durum Analizi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 15, 384-403. 100 + 0
2004
1. Karakütüj, K.; Tunç, B. Okul büyüklüğü-sınıf büyüklüğü. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 9-22. 100 + 6
Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2020
2. TUNÇ, B.; Ülker, S. Ignored Discrimination in Schools: Tracking. POLİTİCAL ECONOMY AND MANAGEMENT OF EDUCATİON, 2020, 1, 16-36. 100 + 0
2004
1. KARAKÜTÜK, K.; TUNÇ, B. Okul Büyüklüğü-Sınıf Büyüklüğü. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 9-22. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 275
1. Karakütük, K.; Tunç, B.; Güngör, S.; Bülbül, T.; Özdem, G. The Effect of School Size on The Sense of Belonging, Attendance, Discipline and Communatication in School / International Perspectives on Education and Training, ISBN: 960-6672-03-4, Athens Institute for Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2006. 100
2. TUNÇ, B.; CAN, Ç. War Induced Immigration and Education: Syrian Refugees’ Education in Turkey, ISBN: 9781522533269, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2018. 125
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 275
1. Tunç, B. Bildiri Özetleri/ Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 0
2. TUNÇ, B. ALMANYA / Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2009. 50
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 275
1. TUNÇ, B. Eğitim Bilimlerinin Kassandrası- Işıl Ünal İçin Yazılar, ISBN: 9786257424424, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 616 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
2. TUNÇ, B.; KARAKÜTÜK, K. Davranışsal Eğitim Ekonomisi, ISBN: 978-625-6357-49-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 7500
1. Tunç, B. Olumlu Bir Sınıf İklimi Oluşturma / Sınıf Yönetimi: Teori ve Pratik Uygulamalar, ISBN: 978-605-5863-04-3, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 1750
2. TUNÇ, B. Ekolojik Yönetim: Bir Varolma-Yok Olma İkilemi / YÖNETİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ KURAMLARI, ISBN: 978-605-241-279-4, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 250
3. Tunç, B. Okul Yönetiminde Çalışan Hizmetleri / Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, ISBN: 978-605-5885-29-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
4. Tunç, B.; Bülbül, T. Öğretmen Değerlendirmesinde Paradigma Dönüşümü: Okul Temelli Değerlendirme / Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Politikası Yazıları. Prof. Dr. Haydar Taymaz'a Armağan Kitabı, ISBN: 978-605-364-932-8, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 125
5. Tunç, B. Eğitimde Sosyal Adalet: Öğretmen Atamalarına Dair Betimsel Bir Çözümleme / Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür. Prof. Dr. Mahmut Adem’e 80. Yaş Armağanı, ISBN: 978-605-136-220-5, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 214, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
6. Tunç, B. Ölç(ül)erek Yaşamak: Öğretmen Performansı ve Eğitimsel Eylemin Kontrolü / Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları, ISBN: 978-605-318-550-5, PegemA Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
7. TUNÇ, B. Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve 21. Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler / Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 9786055885953, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
8. TUNÇ, B. Örgütsel Bilgi Yönetimi / Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-364-067-7, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 31 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 250
9. TUNÇ, B. Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Modelleri/ SINIF YÖNETİMİ, ISBN: 978-605-7990-04-4, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 51 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2018. 250
10. Karakütük, K.; Tunç, B. Mesleki Teknik Öğretimin Getirileri / Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Arman: Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, ISBN: 978-605-364-165-0, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 125
11. Tunç, B. İngiltere Lisansüstü Sistemi / Lisansüstü Öğretim Sistemleri, ISBN: 978-605-4282-17-3, Pegem A Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 2750
12. TUNÇ, B. Eğitimin Politik Temelleri / Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4454-40-2, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 250
13. Karakütük, K.; Tunç, B. İnsan Kaynağına Yapılan Yatırımın Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, ISBN: 978-605-136-220-5, Ankara Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2009. 125
14. Tunç, B. Çin Lisansüstü Öğretim Sistemi / Lisansüstü Öğretim Sistemleri, ISBN: 978-605-4282-18-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2009. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 7500
1. Bülbül, T.; Tunç, B. “Yeni” üniversite, akademik kimlik, akademik yükseltmeler, çalışma koşulları ve ücretler, ISBN: 978-605-5863-54-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 203 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
2. Karakütük, K.; Tunç, B.; Özdem, G.; Bülbül, T. Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profili, ISBN: 978-975-482-785-9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 205, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. YÜCEDAĞLAR, A.; TUNÇ, B., EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİKLERİN YENİ YÜZÜ OLARAK DİJİTAL BÖLÜNMENİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. AICMES 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT SCIENTIFIC STUDIES, 2023-06-28, 2023-06-30, , , . 200

7. TUNÇ, B.; ULUTAŞ, P., Teknolojik Araç ve Sistemlerin Okulların “Gözetiminde” Kullanılmasına Dair Olgubilimsel Bir Çalışma. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2014-10-16, 2014-10-18, , , . 200

6. TUNÇ, B.; GÜNGÖR, G., Akademik Yazında Pragmatik Tutum: Eğitim Yönetimi Alanına Bir Bakış. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, . 200

5. TUNÇ, B., Türkiye’de Öğretmen Atamaları ve Eğitim Hakkının Kullanımı. The 5th International Balkan Education and Science Congress. Education in Balkans Today, 2009-10-01, 2009-10-03, EDİRNE, Türkiye, . 200

4. TUNÇ, B.; BÜLBÜL, T.; ÖZDEM, G., The Public Aids to The Students of Higher Education in Turkey. IV. International Conference. Modern Tendencies in Educatıon, 2008-06-13, 2008-06-15, , , . 200

3. BÜLBÜL, T.; TUNÇ, B.; ÖZDEM, G., Financing Education in Turkey. IV. International Conference, Modern Tendencies in Education, 2008-06-03, 2008-06-15, , , . 200

2. BÜLBÜL, T.; TUNÇ, B.; BAŞARAN, T., The Future of The University and Academics. The Third International Balkan Scientific Congress. Interculturality in the Educatioanl Process, 2005-06-22, 2005-06-24, SHTİP, Makedonya, . 200

1. TUNÇ, B.; BAŞARAN, T., Örgütsel Bilgi Kültürü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 2nd International Balkan Education Congress. Searching Excellence in Education, 2004-10-08, 2004-10-10, EDİRNE, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. KILIÇ, S.; TUNÇ, B., Öğretmenlerin Gözünden Okul Müdürlerinin Denetimde Etik İlkelere Uyma Durumları. IX. Uluslar arası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, ANTALYA, Türkiye, . 100

1. YÜCEDAĞLAR, A.; TUNÇ, B., Disiplin Sorunları Olan Öğrenciler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. IX. Uluslar arası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, ANTALYA, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 165

2. TUNÇ, B., Akademik Yükseltmeler ve Atamalar Açısından Süreli Yayınların Anlamı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. TÜBİTAK-ULAKBİM., 2006-11-01, 2006-11-03, , Türkiye, . 100

1. ÜNAL, I.; ÖZSOY, S.; GÜNGÖR, S.; TUNÇ, B., Eğitim Bilimlerinin Ontolojik Temelleri: Sorun Odaklı Bir Yaklaşım. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2006-09-30, , Türkiye, . 65

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması. Temel Eğitime Destek Projesi Başlangıç Araştırması, AB, Proje No: CB/SV/01, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Pilot Provinces Communication Component Baseline Survey European Union Turkey Support to Basic Education Programme EU T SBEP Contract No CB SV 01 EUROPEAN UNİON, AB, Proje No: , 120000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

3. Akademik Unvan Olgusu Akademik Yükseltme ve Atama Sürecinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: SOBAG: 106K103, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi:Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , 3500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

1. Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP-EBE-EYTPE-(EK)2013-4 YL, 3500 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili , TÜBİTAK, Proje No: SOBAG: 106K228, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Türkiye'deki Genel Ortaöğretim Okullarının (Liseler) En Uygun (Optimal) Büyüklüğünün Belirlenmesi Araştırması, TÜBİTAK, Proje No: SOBAG: 109K553, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Türkiye de Ortaöğretim Okullarının En Uygun Okul Büyüklüğünün Belirlenmesi Projesi, Tübitak-1002, Proje No: , 80000 EUR, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 0

1. Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili, TÜBİTAK, Proje No: , 20000 EUR, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

Ulusal - Yönetici 0

1. Akademik Unvan Olgusu Akademik Yükseltme ve Atama Sürecinin Değerlendirilmesi, Tübitak-1002, Proje No: , 18000 EUR, Yönetici, 2007,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. Ersay Özkara, Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

5. Hayriye Yeşil Aydoğan, Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri İle Okulda Yaşanan Disiplin Sorunlarının İlişkisinin Çözümlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. EMRAH KOÇAK, Çalışma Yaşamında Yalnızlık Ve İş Doyumu İlişkisi: Mersin Üniversitesi İdari Çalışanlarının Durumuna İlişkin Bir Araştırma, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ramazan Karatepe, Bankacı Eğitim Modelinin İlk Ve Orta Okullarda Uygulanmasının Eğitim Yönetimi Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Arzu Türkdemir, Okul Öncesi Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Esengül Çomak, İlköğretim Öğretmenlerinin Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 2000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-05-04 - Devam ediyor. 1000
2. ONLİNE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2015-05-01 - Devam ediyor. 1000
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Yücedağlar, A.; Tunç, B. DIGITAL DIVIDE IN EDUCATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON GLOBAL RESEARCH TRENDS. İNTERNATİONAL İNNOVATİVEEDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 162-197.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güven, .; Tunç, B. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, , 157-171,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Inandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES RESEARCH., 2012, 2, 203-222,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güven, .; Tunç, B. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, , 157-171,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güven, .; Tunç, B. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin akademik sorunları. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2007, , 157-171,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Inandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile işdoyum düzeyleri arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES RESEARCH., 2012, 2, 203-222,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Karakütük, K.; Tunç, B.; Bülbül, T.; özdem, G.; Taşdan, M.; çelikkaleli, .; Bayram, A. Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 2014, 39, 304-316,
Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
Tunç, B.; Karakütük, K. Davranışsal Eğitim Ekonomisi, ISBN: 978-625-6357-49-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl