Doç.Dr. TURGAY SEBZECİOĞLU

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Ev Adresi
: Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4635
OLUŞTURMA
:
2015-10-14 06:40:49
DÜZENLEME
:
2020-05-23 23:05:55
PUAN
:
16538
YABANCI DİL
:
İngilizce, 60, Diğer, 67,500


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA GENEL DİL BİLİM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Türkçede Edilgenlik Danışman: Dr. Lütfiye Oktar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Dil Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2008.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye Türkçesinde Eylemsilerle Kurulan Tümcelerin Yapısı Danışman: Dr. Hürriyet Gökdayı, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-12-26 - 2005-05-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2005-05-31 - 2008-10-22
DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-10-27 - 2010-04-27
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-28 - 2011-07-25
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-08-26 - 2018-08-26
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2011
1. Gokdayi, H.; Sebzecioglu, T. Türkiye Türkçesinde {-CA} Biçimbiriminin Türleri . BILIG, 2011, 58, 147-172. 1000 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4170
2019
22. SEBZECİOĞLU, T.; KARAKAYA, S. Cinsiyet Değişkeni Açısından Türkçe Dil Kullanıcılarının Yansız Adlar Üzerindeki Erillik-Dişillik Algısı. RESEARCHER: SOCİAL SCİENCES STUDİES (RSSS), 2019, 7.4, 272-309. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39555

Publications_019.pdf

2018
21. SEBZECİOĞLU, T. Bileşik Sözcüklerin Yazımında Bilimsel Ölçütler Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi. DİL ARAŞTIRMALARI, 2018, 22, 135-138. 200 + 0
http://www.dilarastirmalari.com

Publications_018.pdf

2017
20. Sebzecioğlu, T. TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ. TURKCE EDEBİYAT KULTUR EGİTİM (TEKE) DERGİSİ, 2017, 6, 2209-2231. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7884/teke.3870

Publications_017.pdf

19. SEBZECİOĞLU, T.; AKSAKALLI, M. {-mAk kadar} Ulacının En Üstünlük Derecesi Bakımından İşlevi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017, 5, 768-776. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1851

Publications_015.pdf

18. EKDİ, S.; SEBZECİOĞLU, T. Sürdürücü Sorular ve Yorumlar Stratejisinin Diyalog Botu Üzerine Uygulanımı. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2017/1, 63-71. 200 + 0
http://www.tkaed.org/ozet.asp?id=220

Publications_016.pdf

2016
17. SEBZECİOĞLU, T.; EKDİ, S. ORHON TÜRKÇESİNDE TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ SIRASININ EVRİMİNE KANIT BİR GEÇİŞ DÖNEMİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 6, 343-360. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3524

16. SEBZECİOĞLU, T. IRK BİTİG'DE SİMGELERLE AKTARILAN 8 ÖĞRETİ. KESİT AKADEMİ, 2016, 5, 63-79. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18020/kesit.74

15. SEBZECİOĞLU, T. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMAL. KESİT AKADEMİ, 2016, 2, 97-112. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18020/kesit.39

14. SEBZECİOĞLU, T.; AKSAKALLI, M.; DÖLEK, H.; EKDİ, S.; KAYA, C.; ŞEN, S. TÜRKÇENİN SIRALI TÜMCELERİNDE EŞGÖNDERİMLİ ÜYELERİN DÜŞÜMÜNE İLİŞKİN KISITLAMALAR. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2016, 27, 147-160. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1201

13. SEBZECİOĞLU, T. IRK BİTİG'DE KAĞANLIK (KANLIK) ÖĞRETİSİ. THE JOURNAL OF TURK-ISLAM WORLD SOCİAL STUDİES, 2016, 3, 80-97. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.163

12. SEBZECİOĞLU, T.; EKDİ, S.; AKCAN, H. IRK BİTİG’DEKİ 38’İNCİ IRK’IN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ VE AKTARDIĞI “KAĞAN EŞİ” ÖĞRETİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 188-198. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/1dil_edebiyat/sebzecioglu_turgay.pdf

11. SEBZECİOĞLU, T. IRK BİTİG'E SEMBOLLERLE KODLANMIŞ TÜRK TÖRESİ VE BİLGELİK YOLU. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, 8, 121-144. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.262

2015
10. SEBZECİOĞLU, T.; EKDİ, S. TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE VE SEZGİSEL TEMELLENDİRME. THE JOURNAL OF TURK-ISLAM WORLD SOCİAL STUDİES, 2015, 2, 224-236. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.25

Publications_008.pdf

9. SEBZECİOĞLU, T. ÖTÜKEN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR SAV: GEÇİTLER YA DA ANA KAPI. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2015, 2, 44-52. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.41

Publications_007.pdf

8. SEBZECİOĞLU, T. {-(y)ErEk} ULAÇ EKİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİNE GİREMEME NEDENLERİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2015, 9, 201-209. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.492

Publications_006.pdf

7. SEBZECİOĞLU, Y. YAYIN TANITIM. JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH, 2015, XXXVIII, 287-293. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17133/tubar.48183

Publications_001.pdf

6. Sebzecioğlu, T.; Coşkun Özgür, S. CİNSİYETE BAĞLI ARGO KULLANIMI ÜZERİNE BİR TWİTTER ETİKETİ ÖRNEKLEMİ . INTERNATİONAL LANGUAGE, LİTERATURE AND FOLKLORE RESEARCHERS JOURNAL, 2015, 1, 75-93. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.12992/TURUK156

Publications_003.pdf

5. SEBZECİOĞLU, T. YÜKLEME ÇEKİLİM İLKESİ ALTINDA EYLEMSİ EKLERİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 1, 201-210. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2649

Publications_004.pdf

4. SEBZECİOĞLU, T.; ÖZDEMİR, E. KISA FİLM ÖZETLEMEDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMI. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 7, 315-330. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3001

Publications_005.pdf

2013
3. SEBZECİOĞLU, T.; YAMAN, Ç. Kar Romanı İle Cinnet (The Shining) Filmi Arasında Mekan Odaklı Bir Karşılaştırma. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 1343-1355. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5703

Publications_009.pdf

2010
2. SEBZECİOĞLU, T.; OKTAR, L. Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları Görünümü. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2010, Volume 5, 610-638. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1682

Publications_013.pdf

1. SEBZECİOĞLU, T.; OKTAR, L. Türkçede edilgenliğin belirtililik kayması açısından bazı görünümleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2010, 2010/II, 19-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2013
4. SEBZECİOĞLU, T. Anlık Oluşum ve Türkçe Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2013, 10, 17-47. 200 + 0
http://www.mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded&page=article&op=view&path[]=417

Publications_010.pdf

2012
3. SEBZECİOĞLU, T. Hürriyet Gökdayı: Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınları. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2012, 2012/II, 73-77. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

2010
2. SEBZECİOĞLU, T. Noam Chomsky: Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2010, 10/II, 75-77. 100 + 0
http://dad.boun.edu.tr/

2004
1. SEBZECİOĞLU, T. RUS BİÇİMCİLİĞİ VE VLADİMİR PROPP’UN KURAMINA GÖRE BİR HALK MASALI İNCELEMESİ. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2004, XXXVII, 81-90. 200 + 3
Publications_020.pdf

Ulusal - Diğer 450
2015
5. SEBZECİOĞLU, T. Picq, Pascal; Sagart, Laurent; Dehaene, Ghislaine ve Lestienne, Cécile: Dilin En Güzel Tarihi (La Plus Belle Histoire Du Langage) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.137s., ISBN: 9786053609865. E-DİL DERGİSİ, 2015, 4, 144-151. 50 + 0
http://www.e-dil.net/2015_1_6.pdf

Publications_002.pdf

2011
4. SEBZECİOĞLU, T. Türkçede Özne Yükleme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2011, 8, 15-40. 100 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded&page=article&op=view&path[]=231

Publications_012.pdf

2006
3. GÖKDAYI, H.; SEBZECİOĞLU, T. Geçiş Aşamasında Olan +cA Ekinin Türü. TÜRK DİLİ, 2006, 649, 61-72. 100 + 3
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2006s649/2006s649_10_H_GOKDAYI-T_SEBZECIGLU.pdf

2004
2. SEBZECİOĞLU, T. TÜRKÇEDE KİP KATEGORİSİ VE -YOR BİÇİMBİRİMİNİN KİPSEL DEĞERİ (MOOD CATEGORY IN TURKISH AND -YOR AS A MODAL MORPHEME). ANKARA UNİVERSİTY, 2004, 124, 18-33. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/Dilder_0000000013

Publications_014.pdf

2003
1. SEBZECİOĞLU, T. Türkçedeki Adlara Dizim, Biçim ve Anlam Açılarından Bir Bakış. TÜRK DİLİ, 2003, 621, 230-236. 100 + 0
https://books.google.com.tr/books?id=4wQIAQAAMAAJ&q=SR+230+%28CA%29&dq=SR+230+%28CA%29&hl=tr&sa=X&ei=BUF6VNnaD4bhywPcyoDIDw

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Sebzecioğlu, T. Dilbilim Çeviribilim Yazıları, ISBN: 978-605-170-157-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. SEBZECİOĞLU, T. Dilbilim Kavramlarıyla Türkçe Dilbilgisi, ISBN: 9786059408134, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 438 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 500
http://www.kesityayinlari.com/vitrin/prddet.php?pid=261
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Sebzecioğlu, T., Türkçe Öğreniciler için Sohbet Botu Üzerinden Bir Evirmece Oyunu Uygulaması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2019-05-02, 2019-05-04, Kırşehir, Türkiye, 2019. 200

http://www.icits2019.org/

1. SEBZECİOĞLU, T.; EKDİ, S., Dilsel Odaklı Rica Etme Stratejilerinin Diyalog Botu Üzerine Uygulanımı. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BİLMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

https://drive.google.com/file/d/1Hnxr5V_VTonpFiQhKFbAuK39WK5Gp1rP/view

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Türk Çocuk Yazın Derlemi, TÜBİTAK, Proje No: 112K479, 316 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/cocuk/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Sibel EKDİ KOÇ, Dilsel Odaklı Konuşma Stratejilerinin Diyalog Botu Üzerine Uygulanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

1. Yasemin POLAT, Cinsiyet Değişkeni Bağlamında 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Dil Kullanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 620 Biçimbilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE 619 Biçimbilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Dokto 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dışardan 3-0-3
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 559 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 559 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE106 Türkçe Kompozisyon II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Sebzecioğlu, T.; Karakaya, S. Cinsiyet Değişkeni Açısından Türkçe Dil Kullanıcılarının Yansız Adlar Üzerindeki Erillik-Dişillik Algısı. RESEARCHER: SOCİAL SCİENCES STUDİES (RSSS), 2019, 7.4, 272-309.
http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39555
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Sebzecioğlu, T., Türkçe Öğreniciler için Sohbet Botu Üzerinden Bir Evirmece Oyunu Uygulaması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2019-05-02, 2019-05-04, Kırşehir, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl