Doç.Dr. UĞUR DEĞER
Birim
:
Fen Fakültesi / Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14801
E-MAIL
:
udeger@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 10:05:31
DÜZENLEME
:
2024-03-20 13:30:26
PUAN
:
24116
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 85.0
Researcher ID
Scopus ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Yaklaşım teorisinde bazı ekstremal problemler Danışman: Dr. Fahreddin Abdullayev, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2008.

Yüksek Lisans Tezi

1. Alan üzerinde ortogonal polinomların bazı özellikleri Danışman: Dr. Fahreddin Abdullayev, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-12-25 - 2009-01-02
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-27 - 2018-06-10
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-11 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9000
2024
9. DEĞER, U.; ABDULLAYEV, F. Bernstein-Nikolskii-Markov-type inequalities for algebraic polynomials in a weighted Lebesgue space in regions with cusps. TURKİSH JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2024, 48, -. 1000 + 0
8. DEĞER, U.; ABDULLAYEV, F. On the growth of derivatives of algebraic polynomials in regions with a piecewise quasicircle with zero angles. FİLOMAT, 2024, 38, -. 1000 + 0
7. Bayındır, H.; DEĞER, U. A note on approximation by some product means in variable exponent Lebesgue spaces. MAEJO INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2024, 18, 37-45. 1000 + 0
6. DEĞER, U.; ABDULLAYEV, F. "On the behavior of derivatives of algebraic polynomials in regions with piecewise quasi smooth boundary having cusps. FİLOMAT, 2024, 38, -. 1000 + 0
2018
5. DEĞER, U.; Bayındır, H. APPROXIMATION BY NORLUND AND RIESZ TYPE DEFERREDCESARO MEANS IN THE SPACE H. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, 2018, 19, 823-833. 1000 + 0
2016
4. Deger, U. A Note on the Degree of Approximation by Matrix Means in the Generalized Holder Metric. UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 2016, 68, 545-556. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s11253-016-1240-3

2015
3. Deger, U.; Kucukaslan, M. A generalization of deferred Cesaro means and some of their applications. JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2015, 1-16. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1186/s13660-014-0532-0

2014
2. KÜÇÜKASLAN, M.; DEĞER, U.; Oleksiy, D. On the statistical convergence of metric valued sequences. UKRAİNİAN MATHEMATİCAL JOURNAL, 2014, 66, 796-805. 1000 + 0
10.1007/s11253-014-0974-z

2009
1. Abdullayev, F.; Deger, U. On the orthogonal polynomials with weight having singularities on the boundary of regions in the complex plane. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN, 2009, 16, 235-250. 1000 + 22

Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2016
5. Değer, U. On approximation to functions in the $W(L^{p}, \xi(t))$ class by a new matrix mean. NOVİ SAD JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2016, 46, 1-14. 200 + 0
2015
4. Değer, U.; Kaya, M. Cesaro alt metodu ile yaklaşım üzerine. PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2015, 4 , 44-56. 200 + 0
http://pjm.ppu.edu/

2012
3. Küçükaslan, M.; Değer, U. Metrik değerli dizilerin istatistiksel sınırlılığı üzerine. EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLİED MATHEMATİCS, 2012, 5, 174-186. 200 + 6
2008
2. Değer, U. Zygmund toplamları ile $\overline{\psi}$-integrallerinin sınıfındaki fonksiyonlara yaklaşım. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATİCAL SCİENCES, 2008, 3, 1499-1510. 200 + 0
2007
1. Değer, U. $C^{overline{\psi}}_{\infinity}$ sınıflarında Zygmund toplamı ile yaklaşım. PROBLEMS OF THE THEORY OF APPROXİMATİON OF FUNCTİONS AND RELATED QUESTİONS. COLLECTİON OF PAPERS OF THE INSTİTUTE OF MATHEMATİCS OF NAS OF UKRAİNE, 2007, T4, 92-107. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1800
2018
6. DEĞER, U.; Bayındır, H. On the Degree of Approximation by theWoronoi-Norlund and Riesz Type Means in the GHM. AZERBAİJAN JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2018, , -. 300 + 0
5. Değer, U.; Bayındır, H. On the Degree of Approximation by the Woronoi-Norlund and Riesz Type Means in the GHM. AZERBAİJAN JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2018, 8, 00-00. 300 + 0
4. DEĞER, U. On approximation by Nörlund and Riesz submethods in variable exponent lebesgue spaces. COMMUN.FAC.SCİ.UNİV.ANK.SERİES A1, 2018, 67, 46-59. 300 + 0
2017
3. Değer, U.; Bayındır, H. ON TRIGONOMETRIC APPROXIMATION BY DEFERRED-NORLUND PRODUCT MEANS IN LIPSCHITZ CLASS. JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS, 2017, 8 , 70-78. 300 + 0
2016
2. Deger, U. On Approximation by Matrix Means of the Multiple Fourier Series in the Holder Metric. KYUNGPOOK MATHEMATICAL JOURNAL, 2016, 56, 57-68. 300 + 0
https://dx.doi.org/10.5666/KMJ.2016.56.1.57

2012
1. Deger, U.; Dagadur, I.; Kucukaslan, M. Approximation by trigonometric polynomials to functions in L_p-norm. PROCEEDİNGS OF THE JANGJEON MATHEMATİCAL SOCİETY, 2012, 15, 203-213. 300 + 8
Uluslararası - Alan endexleri 200
2023
2. YASEMİN GÖLBOL, S.; DEĞER, U. On a solution of the Kolmogorov-Nikol’skii problem in class of ψ- integrals . PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2023, 12, 75-91. 100 + 0
1. YASEMİN GÖLBOL, S.; DEĞER, U. On the speed of approximation in the classes of ψ̅-integrals. JOURNAL OF CLASSİCAL ANALYSİS, 2023, 21, 9-27. 100 + 0
10.7153/jca-2023-21-02

Uluslararası - publications.sections.68 100
2018
1. YASEMİN GÖLBOL, S.; ESİ, A.; DEĞER, U. On some double sequence spaces of interval numbers. PROYECCİONES JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2018, 37, 535-546. 100 + 0
Ulusal - Diğer 100
2008
1. Değer, U. Zygmund toplamları ile yaklaşımda ektstremal problem üzerine bir not. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 29, 19-25. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

23. Yasemin Gölbol, S.; Değer, U., The degree of approximation by generalized Zygmund sums in the classes C_{\infty}^{\overline{\psi}}. 5th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, 2018-09-05, 2018-09-09, Kahramanmaraş, Türkiye, 2018. 100

22. Yasemin Gölbol, S.; Değer, U., Approximation to Functions of the Classes ᴪ-integrals by Generalized Zygmund Sums. International Conference on Mathematics, 2018-07-03, 2018-07-06, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

http://raims.org/files/Abstract_Book_2018.pdf

21. DEĞER, U.; YÜKSEL, E., Approximation by the matrix submethods of double Fourier series in Lipschitz class. Mathematical Analysis, Differential Equation & Applications MADEA 8, 2018-06-17, 2018-06-23, Cholpon-Ata (Issyk-Kul), Kırgızistan, 2018. 100

https://fisfm.education/content/files/52/o3/52o3opoieqwybkcewlnchfqz2zlafc5v.pdf

20. Yüksel, E.; Değer, U., The degree of approximation by the submethods of double Fourier series in Lipschitz class. Second Internationational Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-12-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

19. Yasemin Gölbol, S.; Değer, U., $C_{\infty}^{\underline{\psi}}$ sınıflarında Nörlund ortalamaları ile yaklaşım. Second international Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

18. DEĞER, U.; BAYINDIR, H., Approximation by Deferred-Nörlund Product Means in Lp. IFSCOM2017, 2017-10-25, 2017-10-27, Mersin, Türkiye, 2017. 100

17. Değer, U.; Yasemin Gölbol, S., $C_{\infty}^{\overline{\psi}}$ sınıflarında Riesz ortalamalarıyla yaklaşım. IFSCOM 2017, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, 2017. 100

16. Bayındır, H.; Değer, U., On trigonometric approximation by deferred-Nörlund (D.Np) means in Lip\alpha class. 2nd International Conference on Analysis and its Applications, 2016-07-12, 2016-07-15, Kırşehir, Türkiye, 2016. 100

15. Yasemin Gölbol, S.; Değer, U.; Esi, A., Some Double Sequence Spaces of Interval Numbers. 2nd International Conference on Analysis and its Applications, 2016-07-12, 2016-07-15, Kırşehir, Türkiye, 2016. 100

14. Bayındır, H.; Değer, U., On the degree of approximation by Cesaro submethod in the space H_{p}^{w}. Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2015-09-08, 2015-09-13, Baku, Azerbaycan, 2015. 100

13. Değer, U., On Approximation by Matrix Means of the Multiple Fourier Series in the Hölder Metric. The Eight Congress of Romanian Mathematicians, 2015-06-26, 2015-07-01, Iasi, Romanya, 2015. 100

12. Bayındır, H.; Değer, U., Approximation by generalized deferred Cesaro means in the space $H_{p}^{\omega}$. The Eight Congress of Romanian Mathematicians, 2015-06-26, 2015-07-01, Iasi, Romanya, 2015. 100

11. Yasemin Gölbol, S.; Değer, U., On Some Spaces of Sequences of Interval Numbers. The Eight Congress of Romanian Mathematicians, 2015-06-26, 2015-07-01, Iasi, Romanya, 2015. 100

10. Değer, U., On Approximation by Cesaro Submethods in Generalized Lebesgue Spaces Lp(x). V Annual Conference of the Georgian Mathematical Union, 2014-09-08, 2014-09-12, Batum, Gürcistan, 2014. 100

9. Bayındır, H.; Değer, U., Approximation by Cesaro Submethod in Generalized Hölder Metric. V Annual Conference of the Georgian Mathematical Union, 2014-09-08, 2014-09-12, Batum, Gürcistan, 2014. 100

8. Değer, U., On approximation by trigonometric polynomials to functions in generalized Hölder metric. International conference on "Mathematical Analysis, Differential Equations and their applications"(MADEA 2012), 2012-09-04, 2012-09-09, Mersin, Türkiye, 2012. 100

7. Küçükaslan, M.; Değer, U.; Dovgoshey, O., On statistical convergence of metric valued sequences. International conference on "Mathematical Analysis, Differential Equations and their applications"(MADEA 2012), 2012-09-04, 2012-09-09, Mersin, Türkiye, 2012. 100

6. Değer, U., On degree of approximation by Fourier series in generalized Hölder metric. International conference Theory of Approximation of Functions and its Applications dedicated to the 70th Anniversary of Corresponding Member of NAS of Ukraine, Professor A. I. STEPANETS(1942-2007), 2012-05-28, 2012-06-03, Kamianets-Podilski, Ukrayna, 2012. 100

5. Değer, U.; Dağadur, İ.; Küçükaslan, M., On Approximation by Trigonometric Polynomials to Functions in L_{p} Norm. Int. Sci. Conf. Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 2010-09-15, 2010-09-20, Sunny Beach, Bulgaristan, 2010. 100

4. Değer, U., Approximation by Zygmund Sums in classes of $C_{\infty}^{\overline{\psi}}$. Int. Sci. Conf. II. Turkish World Mathematics Symposium, 2007-07-04, 2007-07-07, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

3. Değer, U., Approximation by Fejér Sums in classes of $C_{\infty}^{\overline{\psi}}$. Int. Sci. Conf."Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 2006-09-18, 2006-09-23, Uzhgorod, Ukrayna, 2006. 100

2. Abdullayev, F.; Değer, U., On Some Properties of Orthogonal Polynomials over an Area. International conference on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary from birthday of member of the correspondent of NASA, Proffesor I. T. Mamedov, 2005-05-11, 2005-05-13, Bakü, Azerbaycan, 2005. 100

1. Abdullayev, F.; Değer, U., Some properties of the orthogonal polynomials over area in domains of the complex plane. Int. Workshop "Analysis and its applications", 2004-09-07, 2004-09-11, Mersin, Türkiye, 2004. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Değer, U., On approximation to functions in W(L^{p};\ksi(t)) class by matrix mean. Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2015-09-08, 2015-09-13, Baku, Azerbaycan, 2015. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Değer, U.; Kaya, M., On trigonometric approximation by Cesaro submethod. XXVI. National Mathematical Symposium, 2013-09-04, 2013-09-07, Diyarbakır, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. DEĞER, U., 12. Sınıf Matematik . Taslak Ders Kitabı İnceleme Paneli , 2015-10-19, 2015-10-19, Ankara, Türkiye, 2015. 25

http://meb.gov.tr

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. KTMU-BAP- 20t8.F8E.05, , Proje No: , 3860 USD, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. y -integrallerinin bazı sınıflarında yaklaşım özelliklerinin belirlenmesi , BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2251, 7000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Lipschitz Sınıfında Katlı Fourier Serilerinin Alt Metotları ile Yaklaşımın Derecesinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2649, 5551 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Yaklaşım Teorisinde Ekstremal Problemler, BAP, Proje No: BAP-FBE MB (UD) 2007-1 DR , 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Lipschitz sınıfından olan fonksiyonlara trigonometrik polinomlar ile yaklaşım, BAP, Proje No: BAP-FBE MB (MK) 2012-2 YL , 9516 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Gezen Bilim Yollarda, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Musa Kaya, Lipschitz sınıfından olan fonksiyonlara trigonometrik polinomlar ile yaklaşım, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Hilal Bayındır, Genelleştirilmiş Hölder Metriğinde Trigonometrik Polinomlar ile Yaklaşım, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Hilal Bayındır, Tez aşamasında, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. Sibel Yasemin Gölbol, PSİ İNTEGRALLERİNİN BAZI SINIFLARINDA YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS , [ 2019 : 1 ] . 0
2. JOURNAL OF MATHEMATICAL EXTENSION , [ 2019 : 1 ] . 0
3. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS , [ 2021 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Würzburg Üniversitesi, Matematik Bölümü, Almanya , 2013-02-02 - 2013-08-31, Würzburg, Almanya.
Uluslararası
1. Würzburg Üniversitesi, Matematik Bölümü, Würzburg, Almanya , 2012-06-07 - 2012-09-02, Würzburg, Almanya.
2. Katholische Universitesi, Eichstätt- Ingolstadt, Almanya , 2010-06-05 - 2010-06-12, Eichstätt- Ingolstadt, Almanya.
3. Ukrayna Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü, Kiev-UKRAYNA , 2007-04-05 - 2007-06-23, Kiev, Ukrayna.
4. Ukrayna Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü, Kiev-UKRAYNA , 2005-09-07 - 2006-05-06, Kiev, Ukrayna.
1. Türk Matematik Derneği , Üye No: 33, Türkiye, 2002-12-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Yasemin gölbol, S.; Değer, U. On a solution of the Kolmogorov-Nikol’skii problem in class of ψ- integrals . PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2023, 12, 75-91.
Yasemin gölbol, S.; Değer, U. On the speed of approximation in the classes of ψ̅-integrals. JOURNAL OF CLASSİCAL ANALYSİS, 2023, 21, 9-27.
10.7153/jca-2023-21-02
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl