Dr.Arş.Gör. Ulviye Demirbilek
Birim
:
Fen Fakültesi / Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
udemirbilek@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
uedemirbilek@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ulviyedemirbilek@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-12-20 15:31:30
DÜZENLEME
:
2023-05-17 11:09:58
PUAN
:
8340
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 70,000


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEKLİSANS ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEKLİSANS MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
DOKTORA MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Doktora Tezi

1. Bir Sınıf Diferansiyel Operatörler için Spektral Analizin ​ ​ Düz ve Ters Problemleri Danışman: Dr. Prof. Dr. Hanlar Reşidoğlu, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. PERİYODİK SINIR KOŞULLU BİR KUADRATİK DEMET PROBLEMİN ÖZDEĞER VE ÖZFONKSİYONLARI ÜZERİNE Danışman: Dr. Prof. Dr. Hamza Menken, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-12-13 - 2023-03-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
3. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. An Application of Improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional SRLW equation. AIMS MATHEMATICS, , 5, 3751-3761. 1000 + 0
10.3934/math.2020243

2021
2. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H. Exact solutions of conformable time fractional Zoomeron equation via IBSEFM. APPLİED MATHEMATİCS-A JOURNAL OF CHİNESE UNİVERSİTİES SERİES B, 2021, , 554-563. 1000 + 0
2020
1. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. An application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional SRLW equation. AIMS MATHEMATİCS, 2020, 5, 3751-3761. 1000 + 0
10.3934/math.2020243

Uluslararası - Diğer 700
2021
7. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H. ON THE NEW TRAVELLING WAVE SOLUTIONS OF A NONLINEAR CONFORMABLE TIME FRACTIONAL PDE VIA IBSEFM. JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2021, 14, 102-108. 100 + 0
6. REŞİDOĞLU, H.; DEMİRBİLEK, U. ON THE INVERSE SCATTERING PROBLEM FOR A CLASS OF STURM–LIOUVILLE OPERATORS. ITOGİ NAUKİ İ TEKHNİKİ. SER. SOVREM. MAT. PRİL. TEMAT. OBZ, 2021, , 81-86. 100 + 0
10.36535/0233-6723-2021-200-81-86

5. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. On an application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional regularized long wave equation. ITOGİ NAUKİ İ TEKHNİKİ. SER. SOVREM. MAT. PRİL. TEMAT. OBZ., 2021, , 572-578. 100 + 0
10.36535/0233-6723-2021-200-3-10

4. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H. An application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional equation. TBİLİSİ MATHEMATİCAL JOURNAL, 2021, 14, 59-69. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.32513/tmj/19322008142

3. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. ON THE EXPANSION FORMULA FOR A SINGULAR STURM-LIOUVILLE OPERATOR. JOURNAL OF SCİENCE AND ARTS, 2021, 1, 67-76. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.46939/J.Sci.Arts-21.1-a07

Publications_001.pdf

2. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. ON THE EXACT SOLUTIONS TO CONFORMABLE EQUAL WIDTH WAVE EQUATION BY IMPROVED BERNOULLI SUB-EQUATION FUNCTION METHOD. "BULLETİN OF THE SOUTH URAL UNİVERSİTY" SERİES "MATHEMATİCS. MECHANİCS. PHYSİCS, 2021, 13, 5-13. 100 + 0
10.14529/mmph210301

2020
1. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H. New Traveling Wave Solutions of Nonlinear Time Fractional Duffing Model via IBSFM. JOURNAL OF APPLİED COMPUTER SCİENCE MATHEMATİCS, 2020, 14, 42-47. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. MENKEN, H.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. ON THE ASYMPTOTIC FORMULAS FOR EIGENVALUES ANDEIGENFUNCTIONS OF A QUADRATIC DIFFERENTIALPENCIL PROBLEM. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS,, 2018, 9, 106-114. 300 + 0
http://: www.ilirias.com/jma

Uluslararası - Alan endexleri 300

3. MENKEN, H.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H. ON THE ASYMPTOTIC FORMULAS FOR EIGENVALUES ANDEIGENFUNCTIONS OF A QUADRATIC DIFFERENTIALPENCIL PROBLEM. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS, , 9, 106-114. 100 + 0
2022
2. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H.; Süleymanov, N. Two Fold Expansion Formula For a Non Self Adjoint Boundary Value Problem. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2022, 2, 46-56. 100 + 0
2021
1. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H. ON THE NEW TRAVELLING WAVE SOLUTIONS OF A NONLINEAR CONFORMABLE TIME FRACTIONAL PDE VIA IBSEFM. JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2021, 14, 102-108. 100 + 0
http://www.journal.fairpartners.ro/volume-142021-no-1_31.html

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3190

10. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., The Spectral Expansion Formula for a Discontinuous Equation of Second Order. 5th International Online Conference on Mathematics “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, 2021-12-01, , İstanbul, Türkiye, . 200

9. REŞİDOĞLU, H.; ÖNER, A.; DEMİRBİLEK, U., On The Spectral Properties of a Boundary Value Problem. 5th International Online Conference on Mathematics “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, 2021-12-01, , İstanbul, Türkiye, . 200

8. REŞİDOĞLU, H.; DEMİRBİLEK, U., ON ANINVERSESCATTERINGPROBLEMFORA DISCONTINUOUS STURM-LIOUVILLEEQUATION. IX Modern Problems of Mathematıcs and Physıcs, Materials of the International Scientific Conference, 2021-09-12, , Ufa, Rusya, . 200

7. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., NEW EXACTTRAVELINGWAVESOLUTIONSOF (1+1)-DIMENSIONAL SPACE-TIMEFRACTIONAL SCHRODINGERMODEL. IX Modern Problems of Mathematıcs and Physıcs, Materials of the International Scientific Conference, 2021-09-12, 2021-09-15, Ufa, Rusya, . 200

6. DEMİRBİLEK, U.; ALA, V.; REŞİDOĞLU, H., New Exact Solutions for Conformable Time Fractional Equation System via IBSEFM. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL AND RELATED SCIENCES: CURRENT TRENDS ANDDEVELOPMENTS, 2020-11-20, 2020-11-22, , Türkiye, . 200

5. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., NEW EXACT SOLUTIONS FOR CONFORMABLE FRACTIONAL EQUATION VIA IBSEFM. Online, 2020-10-27, 2020-10-29, İstanbul, Türkiye, 2020. 200

http://icomath.com/?target=sayfalar&id=18#primary

4. Demirbilek, U., ON THE EXACT SOLUTION OF FRACTIONAL SIMPLIFIED MCH EQUATION. XX INTERNATIONAL SARATOV WINTER SCHOOL "MODERN PROBLEMS OF THE THEORY OF FUNCTIONS AND THEIR APPLICATIONS", 2020-01-28, 2020-02-01, SARATOV, Rusya, 2020. 200

http://school-20.sgu.ru/

3. REŞİDOĞLU, H.; DEMİRBİLEK, U., ON AN APPLICATION OF GENERALIZED RATIONAL FUNCTION METHOD (GERFM)TO A NONLINEAR MODEL. EURO ASIA5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, . 200

2. REŞİDOĞLU, H.; DEMİRBİLEK, U., THE NEW GENERALIZED RATIONAL FUNCTION METHOD (GERFM) TOFIND EXACT SOLUTIONS FOR THE KONOPELCHENKO DUBROVSKYMODEL. EURO ASIA 5th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, 2019-11-15, 2019-11-17, ADANA, Türkiye, 2019. 200

1. MENKEN, H.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., Some Spectral Properties Of A Quadratic Differantial Pencil Problem With The Anti-Periodic BoundaryCondition. International Conference onMathematical Studies and Applications 2018, 2018-10-04, 2018-10-06, KARAMAN, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U., New Exact Solutions of an Optical Dromian Model via Improved Bernoulli Sub-Equation Function Method. Yarmouk Mathematics Conference 2021 Di erential Equations: Analysis, Modeling and Numerical Computations, 2021-09-18, 2021-09-20, Irbid-Jordan, İran, 2021. 100

7. DEMİRBİLEK, U., “Investigation of the Wave Solutions of the Nonlinear Partial Differential Equations via Improved Bernoulli Sub-Equation Function Method”.. 26th International Conference on Difference Equations and Applications – ICDEA 2021, 2021-06-26, 2021-06-30, Sarajevo, Bosna Hersek, 2021. 100

6. DEMİRBİLEK, U., AN EXPANSION FORMULA FOR A STURM-LIOUVILLE EIGENVALUE PROBLEM. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES 21-23 MAY, VAN, TURKEY, 2021-05-21, 2021-05-23, VAN, Türkiye, 2021. 100

5. Demirbilek, U.; Ala, V.; Mamedov, K., An application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional equation. 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics , 2020-09-03, 2020-09-05, Van, Türkiye, 2020. 100

4. ALA, V.; DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., Exact solutions of a conformable fractional equation via Improved Bernoulli Sub-Equation Function Method. 9TH INTERNATIONALEURASIAN CONFERENCEONMATHEMATICAL SCIENCESANDAPPLICATIONS, 2020-08-25, 2020-08-28, , Makedonya, . 100

3. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H.; ALA, V., On the Exact Solutions of a Nonlinear Time Fractional Equation via IBSEFM. 3rd International E-Conference on Mathematical Advances and Applications, 2020-06-24, 2020-06-27, İstanbul, Türkiye, . 100

2. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., THE INVERSE PROBLEM OF SCATTERING FOR A BOUNDARY VALUE PROBLEM. 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES (CMES0 2019), 2019-04-20, 2019-04-22, ANTALYA, Türkiye, 2019. 100

1. DEMİRBİLEK, U.; REŞİDOĞLU, H., THE INVERSE PROBLEM OF SCATTERING FOR A BOUNDARY VALUE PROBLEM. 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES (CMES0 2019), 2019-04-20, 2019-04-22, ANTALYA, Türkiye, . 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Periyodik Sınır Koşullu Bir Kuadratik Demet Problemin Özdeğer ve Özfonksiyonları Üzerine, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2940, 5000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Demirbilek, U.; Reşidoğlu, H.; Süleymanov, N. Two Fold Expansion Formula For a Non Self Adjoint Boundary Value Problem. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2022, 2, 46-56.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ala, V.; Demirbilek, U.; Reşidoğlu, H. An application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional SRLW equation. AIMS MATHEMATİCS, 2020, 5, 3751-3761,
10.3934/math.2020243

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ala, V.; Demirbilek, U.; Reşidoğlu, H. An application of improved Bernoulli sub-equation function method to the nonlinear conformable time-fractional SRLW equation. AIMS MATHEMATİCS, 2020, 5, 3751-3761,
10.3934/math.2020243

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl