Doç.Dr. ÜMİT İZGİ ONBAŞILI

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı-Çiftlikköy Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
umitizgi@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-18 07:19:50
DÜZENLEME
:
2021-10-25 21:04:54
PUAN
:
9515
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, ÜDS, 76,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri Danışman: Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi Danışman: Dr. Berna Gücüm, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004-12-14 - 2012-08-07
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-08-08 - 2016-10-20
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-10-21 - 2020-12-16
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-12-16 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1850
2012
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÜCÜM, E. Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2012, 37, 71-80. 1000 + 0
2007
1. AKMAN, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Bağçe, H.; Akıllı, H. İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2007, 32, 3-11. 850 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
1. Alın, G.; Izgi, U. İlköğretim Öğrencilerinin Yıldızlar Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE , 2017, 10, 202-214. 0 + 0
http://www.sobider.com/Makaleler/1956793078_3367%20%C3%9Cmit%20%C4%B0ZG%C4%B0.pdf

Publications_010.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2013
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri. AZERBAİJAN STATE PEDAGOCİCAL UNİVERSİTY – PEDAGOGİCS AND PSYCHOLOGY SERİES, SECTİON OF PEDAGOGİCAL-PSYHOLOGİCAL SCİENCES, 2013, , 358-364. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
2020
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. The Effects of Science Teaching Practice Supported with Web 2.0 Tools on Prospective Elementary School Teachers’ Self-efficacy Beliefs. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 91-110. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.7

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Investigation of The Effects of Out-of-School Learning Environments on the Attitudes and Opinions of Prospective Classroom Teachers about Renewable Energy Sources. JOURNAL OF EDUCATİON İN SCİENCE, ENVİRONMENT AND HEALTH, 2020, 6, 35-52. 100 + 0
10.21891/jeseh.670049

2017
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SAY, F. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 276-281. 100 + 0
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Investigation of Preservice Elementary Teachers’ Opinions on Science Fiction Movies. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 3, 293-297. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2019
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. Examining The Attitudes of Primary School Students Towards Science and Social Studies Courses. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2019, 4, 367-383. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.56

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Görüşlerinin Bir Kitap Fuarı Gezi Etkinliği Kapsamında İncelenmesi. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 12, 102-123. 200 + 0
10.29329/mjer.2018.138.7

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü. The Comparison of Scientist Perceptions of Syrian Refugee Students and Turkish Students: Sample of Mersin Province. JOURNAL OF EDUCATİON AND FUTURE, 2018, , 71-86. 200 + 0
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 19, 320-337. 200 + 0
10.12984/egeefd.390018

2016
1. İZGİ, Ü.; AKÇAM YALÇIN, İ. Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-yeterlik Düzeyleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 95-105. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2019
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Siper Kabadayı, G. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Astronomi KonusundaTemel Kavramlarla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2019, 4, 85-97. 100 + 0
2015
1. İZGİ, Ü.; SEVDE, B. The Views of Preservice Teachers About The Use of Concept Cartoons in Science Courses. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2015, 2, 61-68. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 50
2012
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Karikatürleri. EĞİTİMCİ ÖĞRETMEN DERGİSİ, 2012, , 17-19. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2, ISBN: 978-625-7676-80-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 374 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
https://www.pegem.net/fen-ogretiminde-yeni-yaklasimlar-ii://
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 375
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
https://www.nobelyayin.com/kitap_17711.html
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Yılmaz, D.; ÖZTÜRK, S.; Demirhan, N.; Kahriman, M.; Küçük, E.; Çakır, C.; Yüksel, Y.; Topal, Y.; Gülle, M. Academic Studies on Social and Education Sciences, ISBN: 978-625-7976-65-7, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 474 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, ISBN: 978-605-241-835-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 353 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. İZGİ ONBAŞILI, Ü. İlkokulda Temel Fen Bilimleri, ISBN: 978-605-7895-40-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Current Debates in Education, ISBN: 978-1-912503-06-3, IJOPEC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 0
5. İZGİ ONBAŞILI, Ü. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. OĞUZ NAMDAR, A.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. İLKOKULDA FEN ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-7103-58-9, Vize Basın Yayın , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 650, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2180

8. YILMAZ, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; TOPAL, F., Fen Bilimlerinde Kavram Yanılgısı, Kavram Öğretimi İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının İncelenmesi (2000-2019). VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER), 2020-09-10, 2020-09-13, ESKİŞEHİR, Türkiye, . 200

7. AKÇAM YALÇIN, İ.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., Levels of Providing the OECD New Millennium Learner Criteria of the Prospective Teachers Studying in Primary School Teaching Undergraduate Program. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 200

6. KAPTAN, F.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., The Effect of the Use of Concept Cartoons on The Attitudes of First Grade Elementary Students Towards Science and Technology Course. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 200

5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Comparing Different Readability Models on The Examples of Science Technology and Social Science Textbooks. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, Barselona, İspanya, . 200

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; HAKVERDİ CAN, M.; ARCAK, S.; SÖZÜDOĞRU OK, S.; GELBAL, S., Examine Preservice Elementary School Teachers Perceptions about Soil Science during Community Service Learning. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, , İspanya, . 180

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öğretmen Adaylarının Kavram Karikatürlerini Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010-05-16, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, . 200

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÖK, B., Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, . 200

1. GÖK, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., Eğitimde Bilgisayar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarına Etkisi. IETC 2007 7th International Education Conference Near East University, 2007-05-03, 2007-05-05, , KKTC, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

11. SERİN, G.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİMLERİNİN İNCELENMESİ. 4th International Symposium of Education and Values, 2020-12-24, 2020-12-26, KARABÜK, Türkiye, . 100

10. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisans Derslerinde Tercih Ettikleri Teknolojik Uygulamaların İncelenmesi. V. International Congress onSocial and Education Sciences, 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, . 100

9. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019-10-23, 2019-10-27, Muğla, Türkiye, . 100

8. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Dijital Öykü. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, 2019-10-23, 2019-10-27, Muğla, Türkiye, . 100

7. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; YILDIRIM, N., Sınıf Öğretmenlerinin ve İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Deneysel Etkinliklere Yönelik Görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

6. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersi Kapsamında Kavram Haritası Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; YILDIRIM, N., Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri Kapsamında Kavram Öğretimi, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü., The Knowledge Levels of Teacher Candidates About First Aid. CUDES 2017: VI. International Congress on CurrentDebates in Social Sciences, 2017-12-14, 2017-12-16, İstanbul, Türkiye, . 100

3. İZGİ, Ü.; ALIN, G., An Analysis of Primary Education Students Misconceptions About the Stars. The 2016 ICBTS International Academic Research Conference, 2016-06-16, 2016-06-18, Amsterdam, Hollanda, . 0

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen veTeknoloji Öğretimi I Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi. 3. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

1. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Trafik ve İlk Yardım Dersinde Kavram Kariaktürü Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 3. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen ve Teknoloji Derslerinde Kavram Karikatürlerinin Yeri ve Önemi. Özel Arı Okulları 25. Yıl AR-GE Konferansı-Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar,, 2009-03-14, , , Türkiye, . 50

3. SİPER, G.; İZGİ, Ü., Okul Öncesi Çocuklarda Temel Astronomi Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının ve Bunların Kaynağının Belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 0

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., İlköğretim I Kademe Öğrencilerinin Fen Etkinliklerinde Güvenlikle İlgili Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, . 50

1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÜCÜM, E., Fen Eğitiminde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi. I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 2007-11-16, 2007-11-17, Ankara, Türkiye, . 50

Uluslararası - Yürütücü 0

1. Getting in touch with nature, AB, Proje No: 211766, 0 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0
Projects_002.pdf

Ulusal - Proje İzleyiciliği 0

1. Toprak Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 01-2007, 0 TL, Proje İzleyiciliği, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: SDS-2015-8831, 5000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
http://apsis.hacettepe.edu.tr/ASProjeArama.aspx

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri, BAP, Proje No: 011 T01 707 001, 1700 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

2. Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-18-CMDP/03, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor... 0

1. TÜBİTAK 4007 İskenderun Tekno Uzay Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 01-4007, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2018,Tamamlandı. 50
http://teknouzaybilimsenligi.com/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Gamze Serin, İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİMLERİ İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 33
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
2. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
3. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION , [ 2019 : 1 ] . 5
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION (IJPE) , [ 2015 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH , [ 2019 : 1 ] . 5
7. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, , [ 2019 : 1 ] . 1
2. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
3. İLKÖĞRETİM ONLİNE , [ 2019 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. TÜBİTAK, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF413 Teknolojik Tabanlı Uygulamalar Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEP203 Fen Bilimleri ve Laboratuvar U Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SEP305 Fen Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF404 Çevre Eğitimi ( Seçmeli - 1 Al Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEP102 Çevre Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEP102 Çevre Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar GKZ008 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SEP203 Fen Bilimleri ve Laboratuvar U Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF413 Teknolojik Tabanlı Uygulamalar Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SNF 521 Fen ve Teknolojik Deney Tasarı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ216 Çocuk ve Yaratıcılık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF210 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SNF 506 Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF405 Trafik ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF 533 Sınıf Öğretmenliğinde Fen Kavr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SNF 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF210 Fen ve Tek. Lab. Uyg. II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bil 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Izgi onbaşılı, . İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Izgi onbaşılı, .; Sezginsoy şeker, B. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Izgi onbaşılı, . İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Izgi onbaşılı, . Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2, ISBN: 978-625-7676-80-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 374 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Oğuz namdar, A.; Izgi onbaşılı, . İLKOKULDA FEN ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-7103-58-9, Vize Basın Yayın , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 650, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl