Doç.Dr. ÜMİT İZGİ ONBAŞILI
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı-Çiftlikköy Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
umitizgi@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-18 07:19:50
DÜZENLEME
:
2024-03-29 14:27:13
PUAN
:
12965
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 76.250
İngilizce, C, ÜDS, 76,25
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I. Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri Danışman: Dr. Fitnat Kaptan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi Danışman: Dr. Berna Gücüm, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004-12-14 - 2012-08-07
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-08-08 - 2016-10-20
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-10-21 - 2020-12-16
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-12-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023-10-26 - 2026-10-26
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2022-02-28 - 2025-02-28
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2024
2. GÜRLEK, M.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemik Merak Düzeyleri ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ANKARA UNİVERSİTY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2024, 1, 61-98. 0 + 0
10.30964/auebfd.1113220

2022
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B.; CLAEYS, H.; MANCEL, C.; GULBAY, E.; POWERS, R. EXPERIENCES OF QUALIFIED TEACHERS OF THE FUTURE IN THE SCOPE OF AN INTERNATIONAL ETWINNING PROJECT. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2022, 11, 293-311. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2800
3. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; AVŞAR TUNCAY, A.; SEZGİNSOY ŞEKER, B.; KIRAY, S. AN EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ EXPERIENCES IN CREATING A SCIENTIFIC DIGITAL STORY IN THE CONTEXT OF THEIR SELF CONFIDENCE IN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2022, 21, 207-223. 950 + 0
10.33225/jbse/22.21.207

2012
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÜCÜM, E. Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2012, 37, 71-80. 1000 + 0
2007
1. AKMAN, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Bağçe, H.; Akıllı, H. İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2007, 32, 3-11. 850 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
1. Alın, G.; Izgi, U. İlköğretim Öğrencilerinin Yıldızlar Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE , 2017, 10, 202-214. 0 + 0
http://www.sobider.com/Makaleler/1956793078_3367%20%C3%9Cmit%20%C4%B0ZG%C4%B0.pdf

Publications_010.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2023
4. ŞAŞKIN, F.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞAYLA İLİŞKİ VE ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, MERSİN UNİVERSİTESİ, 2023, 4, 99-117. 100 + 0
10.59062/ijpes.1368172

3. KANTAROĞLU, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden İlkokul Öğrencilerinin Mühendislik Bilgi Düzeyleri ve STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelemesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (TUJPED), 2023, 8, 66-85. 100 + 0
10.52797/tujped.1395432

2. Dişçi, Ç.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. The Effects of Technology-based Applications on Pre-service Primary School Teachers’ Perceptions of Science and Scientists. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2023, , -. 100 + 0
10.52974/jena.1360169

2013
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri. AZERBAİJAN STATE PEDAGOCİCAL UNİVERSİTY – PEDAGOGİCS AND PSYCHOLOGY SERİES, SECTİON OF PEDAGOGİCAL-PSYHOLOGİCAL SCİENCES, 2013, , 358-364. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2023
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. Exploring pre-service teachers’ experiences of engaging in sustainable environment: a Turkey-Italy eTwinning Project. ENSAYOS: REVİSTA DE LA FACULTAD DE EDUCACİóN DE ALBACETE, 2023, 38, 102-121. 100 + 0
10.18239/ensayos.v38i2.3411

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 500
2021
5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. Distance Education in the Covid-19 Pandemic Period: Opinions of Primary Pre-service teachers about Teaching Practice Course. JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY AND ONLİNE LEARNİNG, 2021, 4, 726-744. 100 + 0
10.31681/jetol.1016098

2020
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Investigation of The Effects of Out-of-School Learning Environments on the Attitudes and Opinions of Prospective Classroom Teachers about Renewable Energy Sources. JOURNAL OF EDUCATİON İN SCİENCE, ENVİRONMENT AND HEALTH, 2020, 6, 35-52. 100 + 0
10.21891/jeseh.670049

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü. The Effects of Science Teaching Practice Supported with Web 2.0 Tools on Prospective Elementary School Teachers’ Self-efficacy Beliefs. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 91-110. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.7

2017
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SAY, F. The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, , 276-281. 100 + 0
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Investigation of Preservice Elementary Teachers’ Opinions on Science Fiction Movies. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2017, 3, 293-297. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2022
2. SEZGİNSOY ŞEKER, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. INVESTIGATION OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LIFE SCIENCE, SOCIAL STUDIES AND SCIENCE EDUCATION (2000-2020). INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2022, , -. 100 + 0
2019
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. Examining The Attitudes of Primary School Students Towards Science and Social Studies Courses. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2019, 4, 367-383. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.56

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2024
5. Can, M.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; ERCAN YALMAN, F. Sınıf Öğretmenleri Web 2.0 Araçları Kullanımında Ne Kadar Yetkin? Fen Bilimleri Dersi Örneği. THE JOURNAL OF BUCA FACULTY OF EDUCATİON, 2024, , 597-625. 200 + 0
2018
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 19, 320-337. 200 + 0
10.12984/egeefd.390018

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü. The Comparison of Scientist Perceptions of Syrian Refugee Students and Turkish Students: Sample of Mersin Province. JOURNAL OF EDUCATİON AND FUTURE, 2018, , 71-86. 200 + 0
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Bilimsel Yayınlara İlişkin Görüşlerinin Bir Kitap Fuarı Gezi Etkinliği Kapsamında İncelenmesi. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 12, 102-123. 200 + 0
10.29329/mjer.2018.138.7

2016
1. İZGİ, Ü.; AKÇAM YALÇIN, İ. Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-yeterlik Düzeyleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 95-105. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2019
3. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Siper Kabadayı, G. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Astronomi KonusundaTemel Kavramlarla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2019, 4, 85-97. 100 + 0
2017
2. ALIN, G.; İZGİ, Ü. İlköğretim Öğrencilerinin Yıldızlar Konusuna İlişkin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES), 2017, 4, 202-214. 0 + 0
10.16990/SOBIDER.3367

2015
1. İZGİ, Ü.; SEVDE, B. The Views of Preservice Teachers About The Use of Concept Cartoons in Science Courses. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL RESEARCH, 2015, 2, 61-68. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 50
2012
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Karikatürleri. EĞİTİMCİ ÖĞRETMEN DERGİSİ, 2012, , 17-19. 50 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 125
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
https://www.nobelyayin.com/kitap_17711.html
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 125
1. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-II, ISBN: 978-625-7676-80-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 373 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; Yılmaz, D.; ÖZTÜRK, S.; Demirhan, N.; Kahriman, M.; Küçük, E.; Çakır, C.; Yüksel, Y.; Topal, Y.; Gülle, M. Academic Studies on Social and Education Sciences, ISBN: 978-625-7976-65-7, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 474 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
3. Körkuyu, Z.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. Current Research in Education - VI, ISBN: 978-975-447-838-9, Özgür Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
4. İZGİ ONBAŞILI, Ü. İlkokulda Temel Fen Bilimleri, ISBN: 978-605-7895-40-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 410 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
5. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Current Debates in Education, ISBN: 978-1-912503-06-3, IJOPEC, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, LONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 0
6. Döğer, M.; Bal, H.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. Empowering future teachers for a sustainable intercultural and inclusive education (The impact of eTwinning on Initial Teacher Education), ISBN: 9788829023325, www.carocci.it, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 168 Sayfa, İngilizce, , İtalya, 2023. 0
7. SEZGİNSOY ŞEKER, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. PROJECT DEVELOPMENT GUIDE IN EDUCATION, ISBN: 978-625-6480-13-1, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 187 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
8. İZGİ ONBAŞILI, Ü. İLKOKUL PROGRAMLARINA YÖNELIK WEB 2.0 ARAÇLARIYLA DESTEKLENMIŞ ETKINLIK ÖRNEKLERI, ISBN: 978-625-439-982-4, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 366 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
9. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B. Teknoloji Destekli Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi Uygulamaları, ISBN: 978-625-427-065-9, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 358 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
10. İZGİ ONBAŞILI, Ü. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, ISBN: 978-605-241-835-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 353 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
11. DİŞCİ, Ç.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. Eğitim Bilimlerinde Yeni Araştırmalar, ISBN: 978-2-38236-664-6, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, Türkçe, , Fransa, 2024. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. OĞUZ NAMDAR, A.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. İLKOKULDA FEN ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-625-7103-58-9, Vize Basın Yayın , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 650, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 125
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 125
1. OĞUZ NAMDAR, A.; İZGİ ONBAŞILI, Ü. İlkokulda Fen Öğretimi, ISBN: 978-625-8499-01-8, Vizetek Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 431 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2180

11. YILMAZ, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; TOPAL, F., Fen Bilimlerinde Kavram Yanılgısı, Kavram Öğretimi İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının İncelenmesi (2000-2019). VIIth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER), 2020-09-10, 2020-09-13, ESKİŞEHİR, Türkiye, . 200

10. Esen, M.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., Fen Bilgisi Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Fen Bilgisi Dersine Yönelik Motivasyona Etkisi. I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, , . 200

9. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Investigation of Preservice Elementary Teachers’ Opinions on Science Fiction Movies.. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, , , . 200

8. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SAY, F., The Effect of Education Thematıc Films on Classroom Teacher Candidates’ Motivation to Teach and Attitudes Towards Teaching Profession. INTE 2017-International Conference on New Horizons in Education, 2017-07-17, 2017-07-19, , , . 200

7. AKÇAM YALÇIN, İ.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., Levels of Providing the OECD New Millennium Learner Criteria of the Prospective Teachers Studying in Primary School Teaching Undergraduate Program. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 200

6. KAPTAN, F.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., The Effect of the Use of Concept Cartoons on The Attitudes of First Grade Elementary Students Towards Science and Technology Course. 5 th World Conference on Educational Sciences, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 200

5. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; HAKVERDİ CAN, M.; ARCAK, S.; SÖZÜDOĞRU OK, S.; GELBAL, S., Examine Preservice Elementary School Teachers Perceptions about Soil Science during Community Service Learning. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, , İspanya, . 180

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Comparing Different Readability Models on The Examples of Science Technology and Social Science Textbooks. 4 th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, Barselona, İspanya, . 200

3. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öğretmen Adaylarının Kavram Karikatürlerini Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010-05-16, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, . 200

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÖK, B., Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, . 200

1. GÖK, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., Eğitimde Bilgisayar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarına Etkisi. IETC 2007 7th International Education Conference Near East University, 2007-05-03, 2007-05-05, , KKTC, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1800

19. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B.; Gulbay, E., INVESTIGATION OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EXPERIENCES ON SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE SCOPE OF AN ETWINNING PROJECT: THE CASE OF TURKEY-ITALY. 6 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES-ISOEVA 2022, 2022-10-27, , , Türkiye, . 100

18. TEKİN DEDE, A.; SEZGİNSOY ŞEKER, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., 2015-2022 Yılları Arasında Türkiye’de eTwinning Kapsamında Gerçekleştirilen Lisansüstü Çalışmalar ve Makalelerin İncelenmesi. 3rd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, 2022-09-23, , İzmir, Türkiye, . 100

17. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Investigation of Interdisciplinary Studies in Social Studies, Life Science and Science (2000-2020). INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES - 5 (ISOEVA-5), 2021-10-18, , Bodrum, Türkiye, . 100

16. Körkuyu, Z.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., EXAMINATION OF ARTICLES ABOUT CONCEPT CARTOON AND CONCEPT MAPS IN THE FIELD OF SCIENCE EDUCATION WITH CONTENT ANALYSIS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES - 5 (ISOEVA-5), 2021-10-18, , Bodrum, Türkiye, . 100

15. TAMER, S.; İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., ETWİNNİNG FAALİYETLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİNE KATKISINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. International Necatibey Education and Social Sciences Research Congress (INESRC2023), 2023-10-26, 2023-10-28, Balıkesir, Türkiye, . 100

14. SEZGİNSOY ŞEKER, B.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., AN EXAMPLE OF AN INTEGRATED COURSE PLAN WITH THE BLENDED LEARNİNG PROCESS: FOR PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. 6 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES -ISOEVA 2022, 2022-10-27, 2022-10-30, , Türkiye, . 100

13. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Classroom Teachers' Opinions on eTwinning Projects. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2021-11-12, 2021-11-14, Şanlıurfa, Türkiye, . 100

12. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Aday Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Uzaktan Eğitim Deneyimleri. 1 st International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2021, 2021-09-22, 2021-09-24, Balıkesir, Türkiye, . 100

11. SERİN, G.; İZGİ ONBAŞILI, Ü., İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİMLERİNİN İNCELENMESİ. 4th International Symposium of Education and Values, 2020-12-24, 2020-12-26, KARABÜK, Türkiye, . 100

10. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisans Derslerinde Tercih Ettikleri Teknolojik Uygulamaların İncelenmesi. V. International Congress onSocial and Education Sciences, 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Türkiye, . 100

9. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., Dijital Öykü. 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, 2019-10-23, 2019-10-27, Muğla, Türkiye, . 100

8. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; SEZGİNSOY ŞEKER, B., İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 2019-10-23, 2019-10-27, Muğla, Türkiye, . 100

7. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; YILDIRIM, N., Sınıf Öğretmenlerinin ve İlkokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Deneysel Etkinliklere Yönelik Görüşleri. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-30, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

6. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; YILDIRIM, N., Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri Kapsamında Kavram Öğretimi, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

5. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersi Kapsamında Kavram Haritası Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, . 100

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü., The Knowledge Levels of Teacher Candidates About First Aid. CUDES 2017: VI. International Congress on CurrentDebates in Social Sciences, 2017-12-14, 2017-12-16, İstanbul, Türkiye, . 100

3. İZGİ, Ü.; ALIN, G., An Analysis of Primary Education Students Misconceptions About the Stars. The 2016 ICBTS International Academic Research Conference, 2016-06-16, 2016-06-18, Amsterdam, Hollanda, . 0

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen veTeknoloji Öğretimi I Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi. 3. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

1. İZGİ ONBAŞILI, Ü., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Trafik ve İlk Yardım Dersinde Kavram Kariaktürü Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 3. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 2013-05-03, 2013-05-04, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

4. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., Fen ve Teknoloji Derslerinde Kavram Karikatürlerinin Yeri ve Önemi. Özel Arı Okulları 25. Yıl AR-GE Konferansı-Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar,, 2009-03-14, , , Türkiye, . 50

3. SİPER, G.; İZGİ, Ü., Okul Öncesi Çocuklarda Temel Astronomi Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının ve Bunların Kaynağının Belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 0

2. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; KAPTAN, F., İlköğretim I Kademe Öğrencilerinin Fen Etkinliklerinde Güvenlikle İlgili Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, . 50

1. İZGİ ONBAŞILI, Ü.; GÜCÜM, E., Fen Eğitiminde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi. I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 2007-11-16, 2007-11-17, Ankara, Türkiye, . 50

Uluslararası - Yürütücü 0

4. Water Flows and Always Finds Its Way, Avrupa Konseyi, Proje No: , EUR, Yürütücü, Devam ediyor... 0

3. WHAT KIND OF WORLD DO WE WANT?, Avrupa Konseyi, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 0

2. Qualified Teacher of Future, Avrupa Konseyi, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 0

1. Getting in touch with nature, AB, Proje No: 211766, 0 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0
Projects_002.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Making Children Happy, Avrupa Konseyi, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2023,Tamamlandı. 0

1. Main Theme: Bounderies Sub Theme: Cultural Differences, Conflicts, Youth Exchange, Europe., AB, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

Ulusal - Proje İzleyiciliği 0

2. Toprak Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 01-2007, 0 TL, Proje İzleyiciliği, 2017,Tamamlandı. 0

1. Toprak Bilim Okulu, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Proje İzleyiciliği, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 250

5. İki kere farklı bir öğrenci üzerine durum çalışması, BAP, Proje No: , 7250 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. Üstün Zekalı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zeka Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: , 5000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Üstün Zekâlı Yetenekli Çocuklarla Oynanan Çeşitli Zekâ Oyunlarının Analitik Düşünme ve Karar Verme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: SDS-2015-8831, 5000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
http://apsis.hacettepe.edu.tr/ASProjeArama.aspx

2. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri, BAP, Proje No: 011 T01 707 001, 1700 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

1. Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Ve İlköğretim I Kademe Fen Eğitiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Etkileri, BAP, Proje No: , 1700 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

2. Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-18-CMDP/03, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), Devam ediyor... 0

1. TÜBİTAK 4007 İskenderun Tekno Uzay Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 01-4007, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2018,Tamamlandı. 50
http://teknouzaybilimsenligi.com/

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. ”Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , 4500000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2021,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Sevda Tamer, Etwinning faaliyetlerine katılan sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin ve görüşlerinin belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. FATMA ŞAŞKIN, Sınıf öğretmenlerinin doğayla ilişki ve çevre bilinç düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Mersin ili örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. ÇİSELNUR DİŞCİ, Teknoloji tabanlı uygulamaların sınıf öğretmeni adaylarının bilim ve bilim insanı algısına etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. MUSTAFA GÜRLEK, Sınıf öğretmeni adaylarının epistemik merak düzeyleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gamze Serin, İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİMLERİ İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. BETÜL KANTAROĞLU, Bilim ve Sanat Merkezine devam eden ilkokul öğrencilerinin mühendislik bilgi düzeyleri ile STEM tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Mersin ili örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 0
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 1305-5429, 2024-02-29 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 33
1. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
2. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
3. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 5
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION , [ 2019 : 1 ] . 5
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION (IJPE) , [ 2015 : 1 ] . 4
6. JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH , [ 2019 : 1 ] . 5
7. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, , [ 2019 : 1 ] . 1
2. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
3. İLKÖĞRETİM ONLİNE , [ 2019 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. Universite De Picaridie Jules Verne , 2023-05-01 - 2023-05-06, Amiens, Fransa.
2. Universita Degli Studi Di Palermo , 2022-04-25 - 2022-04-30, Palermo, İtalya.
Ulusal 0
1. , , , Türkiye. 0
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
3. TÜBİTAK, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Detay
Çalıştay, BUILDING BRIDGES WITH E-TWINNING , 2023-10-25 - 2023-10-27, Balıkesir, Türkiye, .
Yurtiçi Araştırma
Detay
Sertifika, İzmir eTwinning Hackhathon Jüri Belgesi , 2023-12-15 - 2023-12-15, İzmir, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Izgi onbaşılı, .; Sezginsoy şeker, B. Exploring pre-service teachers’ experiences of engaging in sustainable environment: a Turkey-Italy eTwinning Project. ENSAYOS: REVİSTA DE LA FACULTAD DE EDUCACİóN DE ALBACETE, 2023, 38, 102-121.
10.18239/ensayos.v38i2.3411
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
şaşkın, F.; Izgi onbaşılı, . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞAYLA İLİŞKİ VE ÇEVRE BİLİNÇ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, MERSİN UNİVERSİTESİ, 2023, 4, 99-117.
10.59062/ijpes.1368172
Kantaroğlu, B.; Izgi onbaşılı, . Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden İlkokul Öğrencilerinin Mühendislik Bilgi Düzeyleri ve STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelemesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (TUJPED), 2023, 8, 66-85.
10.52797/tujped.1395432
Dişçi, .; Izgi onbaşılı, . The Effects of Technology-based Applications on Pre-service Primary School Teachers’ Perceptions of Science and Scientists. JOURNAL OF EDUCATİON AND NEW APPROACHES, 2023, , -.
10.52974/jena.1360169
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Körkuyu, Z.; Izgi onbaşılı, . Current Research in Education - VI, ISBN: 978-975-447-838-9, Özgür Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Sezginsoy şeker, B.; Izgi onbaşılı, . PROJECT DEVELOPMENT GUIDE IN EDUCATION, ISBN: 978-625-6480-13-1, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 187 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2023.
Döğer, M.; Bal, H.; Izgi onbaşılı, . Empowering future teachers for a sustainable intercultural and inclusive education (The impact of eTwinning on Initial Teacher Education), ISBN: 9788829023325, www.carocci.it, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 168 Sayfa, İngilizce, , İtalya, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Körkuyu, Z.; Izgi onbaşılı, . Current Research in Education - VI, ISBN: 978-975-447-838-9, Özgür Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Sezginsoy şeker, B.; Izgi onbaşılı, . PROJECT DEVELOPMENT GUIDE IN EDUCATION, ISBN: 978-625-6480-13-1, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 187 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2023.
Döğer, M.; Bal, H.; Izgi onbaşılı, . Empowering future teachers for a sustainable intercultural and inclusive education (The impact of eTwinning on Initial Teacher Education), ISBN: 9788829023325, www.carocci.it, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 168 Sayfa, İngilizce, , İtalya, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl