Prof. Dr. MEHMET İSMAİL YAĞCI
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5293
OLUŞTURMA
:
2015-09-02 15:02:29
DÜZENLEME
:
2016-12-05 12:13:10
PUAN
:
15170
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, ÜDS, 97
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
141
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
23.50


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTORA İŞLETME ABD LOUİSİANA STATE ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS İŞLETME WAYNE STATE ÜNİVERSİTY 1995
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
DEKAN MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU 2015-01-20 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
REKTÖR YARDIMCISI 2014-12-18 - 2019-12-18
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 4100
2009
5. Yagci, M.; Biswas, A.; Dutta, S. Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774. 1000 + 45
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.03.005
Alıntılanma Sayısı: 9
2004
4. Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224. 350 + 485
https://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00303-4
Alıntılanma Sayısı: 97
2002
3. Biswas, A.; Pullig, C.; Yagci, M.; Dean, D. Consumer evaluation of low price guarantees: The moderating role of reference price and store image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118. 750 + 35
https://dx.doi.org/10.1207/S15327663JCP1202_04
Alıntılanma Sayısı: 7
1996
2. Yagci, M. Creative R&D leadership: Insights from Japan - Bess,JL. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 97-102. 1000 + 0
1. Yagci, M. The law of domestic and international strategic alliances: A survey for corporate management - Gutterman,AS. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 102-106. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2014
5. Yağcı, M. Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 31-43. 200 + 0 Publications_001.pdf
2010
4. Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155. 200 + 15
2006
3. Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238. 200 + 20
2. Duman, T. Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2006, 33, 87-116. 0 + 0
2001
1. Yağcı, M. Evaluating the Effects of Country-of-Origin and Consumer Ethnocentrism: A Case of a Transplant Product. JOURNAL OF INTERNATİONAL CONSUMER MARKETİNG, 2001, 13, 63-86. 200 + 20
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2015
1. Doğrul, . HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144. 0 + 0 Publications_002.pdf
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Yağcı, M. Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım, ISBN: 9786053777892, Beta Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
2. Yağcı, M. Stratejik Küresel Pazarlama, ISBN: 978-605-4579-54-9, Efil Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 688 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
3. Yağcı, M. Pazarlama İlkeleri, ISBN: 978-605-4350-50-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 408 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Yağcı, M. Uluslararası Pazarlama, ISBN: 978-605-5044-17-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 488 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=428
2. Yağcı, M. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, Mediacat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1500
1. çabuk, S.; Yağcı, M. Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, ISBN: 9786054649167, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 347 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 250
Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Akademi Lojistik Projesi, AB, Proje No: 1112, 300000 1, Araştırmacı, 2009, Tamamlandı... 0

2. İnovasyon Müdürleri Yetiştirerek KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitelerinin Arttırılması Projesi Avrupa Birliği Leonardo Yenilik Transferi Programı, AB, Proje No: 1111, 500000 1, Araştırmacı, 2009, Tamamlandı... 0

3. RIS Mersin Projesi, AB, Proje No: 1113, 2000000 1, Araştırmacı, 2008, Tamamlandı... 0

4. Girişimci 33 Genç İnovatif Girişimciler Yetiştirilmesi Projesi, AB, Proje No: 1114, 500000 1, Araştırmacı, 2007, Tamamlandı... 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Çankırı İl Gelişme Planı Hazırlama Projesi, Çankırı Valiliği, Proje No: 1115, 100000 1, Araştırmacı, 2004, Tamamlandı... 0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ümit Doğrul, Hizmet Telafisi Sürecinin Etkinliği ve Algılanan Adalet Kavramı: Mersin Kenti Kuaförlük Hizmetleri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

1. Göknil Nur Koçak, Tüketicilerin Bedel ve Değer Algılarının Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Neslihan İlarslan, Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Şeyda Kapıkıran, Tüketici Etnosentrizmi, Marka İmajı ve Ülke Menşei Etkisinin, Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Mersin Kentinde Yapılan Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Linda Öztürk, Marka Kişiliği ve Bireyin Kişiliği Özelliklerinin Satın Alma Niyetine ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Adidas ve Colgate Markaları Üzerine Mersin İlinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Pelin Ateş, Kamu Spotlarının Çocukların Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Gül Nalçacı, Kaynak Temelli Yaklaşım İle Üretici Firmaların Pazarlama Becerilerinin İhracat Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Başak Doğan, Sosyal Pazarlama Projelerinin Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Mersin’de Bir Alan Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 150
1. En Başarılı Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı” Ödülü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2006., 2015-09-09, Çanakkale, Türkiye. 50
2. Scholastic Achievement Award, Beta Gamma Sigma - Wayne State University Chapter, 2015-09-09, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri. 50
3. Doctoral Consortium Fellow, Society for Marketing Advances (SMA) , 2015-09-09, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri. 50
1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Üye No: 1000, Türkiye, 2015-09-09-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM DR1 Seminer I Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR1 Seminer I Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz E İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz E İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR2 Seminer II Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR2 Seminer II Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR1 Seminer I Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 544 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Progr... 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Bütünleşik Pazarlama İleti... Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz Tutundurma ve Satış Yönetim... Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS472 Internatıonal Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Tutundurma ve Satış Yönetim... Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS372 Integrated Marketıng Communı İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz LLI205 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Lojistik 3-0-3
Yaz LLI203 Dış Ticaret Mevzuatı ve Gü Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Lojistik 3-1-4
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi 2-1-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret 2-1-3
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret 2-1-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL146 İstatistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi destekli proje Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%85 Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %85 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%85 Kalkınma Bakanlığı destekli proje
%85 Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi
%40 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları hariç)
%30 Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
%30 Özel kuruluşlar
Araştırma Yurtdışı %40 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %30 Yurtiçi
Yayın Araştırma (Tez Hariç) Kitabı %100 Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı Toplam: 4.800

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 4.800
%50 Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı
Ders Kitabı %80 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %50 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi
%15 Alanında yayımlamış kitap bölümü çevirisi
Kitap tercümesinde editörlük %30 Alanında yayımlanan kitap çevirisi editörlüğü
Ansiklopedi konu/madde yazarı %20 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%10 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük
%15 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörlük
%5 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde editörlük
Kitap/dergi editörler kurulu üyeliği %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörler kurulu üyeliği
%5 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörler kurulu üyeliği
%1 Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde editörler kurulu üyeliği
Özgün makalesi %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayımlanan tam makale
%20 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%16 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Doğrul, . HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144.
1.000 1.000 0.160 0.160 4.800
Diğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) %8 SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
%5 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
%4 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%10 Diğer
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş
%10 Diğer
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Atıf Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %10 Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 46.219

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Biswas, A.; Pullig, C.; Yagci, M.; Dean, D. Consumer evaluation of low price guarantees: The moderating role of reference price and store image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 7
1.750 1.500 0.050 0.131 3.938
Yagci, M.; Biswas, A.; Dutta, S. Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 9
3.000 1.000 0.050 0.150 4.500
Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 97
12.125 1.500 0.050 0.909 27.281
Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
4.000 1.000 0.050 0.200 6.000
Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.050 0.150 4.500
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %3 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %1 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Tebliğ Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %20 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ %5 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ
Ödül (Çalışma/proje/ yayın teşvik ödülü hariç) TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül %100 TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
Uluslararası BSE %30 Uluslararası BSE
Ulusal BSE %15 Ulusal BSE
Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül %10 Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
Toplam : 51.019
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 34.800