Prof.Dr. MEHMET İSMAİL YAĞCI
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
01 Aralık 1964
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13011
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
yagci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
yagci@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-02 15:02:29
DÜZENLEME
:
2024-02-15 08:44:02
PUAN
:
24135
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, ÜDS, 97
Researcher ID
Scopus ID
h-index
14
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME WAYNE STATE ÜNİVERSİTY 1995
DOKTORA İŞLETME ABD LOUİSİANA STATE ÜNİVERSİTESİ 2000
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROFESÖR DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOMİSYONU BAŞKANI ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOMİSYONU BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-10-03 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABUL VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 2022-03-28 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM KOMİSYONU 2021-08-31 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU 2021-06-30 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI YUDAB BURS KOMİSYONU 2018-12-18 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU 2015-01-20 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU 2014-01-20 - Devam ediyor
ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ BAŞKANI ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ 2021-04-13 - 2024-04-13
DEKAN DEKAN VEKİLİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - 2022-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-23 - 2022-06-15
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-23 - 2022-06-15
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-12-18 - 2022-09-14
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6350
2009
7. YAĞCI, M. Effects of comparative advertising format on consumer responses The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774. 1000 + 0
10.1016/j.jbusres.2008.03.005

2004
6. YAĞCI, M. Developing and Validating Measures of Facets of Customer Based Brand Equity. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH, 2004, , 209-. 1000 + 0
10.1016/S0148-2963(01)00303-4

5. Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224. 350 + 485
https://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00303-4


Alıntılanma Sayısı: 97
2002
4. YAĞCI, M. Consumer Evaluation of Low Price Guarantees The Moderating Role of Reference Price and Store Image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118. 1000 + 0
10.1207/S15327663JCP1202_04

2001
3. YAĞCI, M. Evaluating the Effects of Country of Origin and Consumer Ethnocentrism A Case of a Transplant Product. JOURNAL OF INTERNATİONAL CONSUMER MARKETİNG, 2001, 13, 63-86. 1000 + 0
1996
2. Yagci, M. The law of domestic and international strategic alliances: A survey for corporate management - Gutterman,AS. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 102-106. 1000 + 0
1. Yagci, M. Creative R&D leadership: Insights from Japan - Bess,JL. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 97-102. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
6. Yağcı, M.; El-Hassan, M.; Doğrul, Ü. Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. RESEARCH JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 111-124. 200 + 0
10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.10

Publications_008.pdf

2015
5. Yağcı, M. Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 1-12. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
4. Yağcı, M. Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 31-43. 200 + 0
Publications_001.pdf

2010
3. Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155. 200 + 15
Publications_005.pdf

2006
2. Duman, T. Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2006, 33, 87-116. 0 + 0
1. Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238. 200 + 20
Uluslararası - Diğer 300
2022
3. YAĞCI, M.; ÖZBOZKURT, O. Examining the Relationship Between the Level of Cognitive Dissonance Experienced and Customer Satisfaction: A Management and Marketing Perspective. TRANSNATİONAL MARKETİNG JOURNAL, 2022, 10, 215-234. 100 + 0
10.33182/tmj.v10i2.1598

2017
2. YAĞCI, M.; KOÇAK, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu (Paradigm Shift in Marketing and Presentation of the Prodsumerism Viewpoint). DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 100 + 0
1. YAĞCI, M.; EL HASSAN, M.; DOĞRUL, Ü. Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. SİYASET, EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 111-123. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2021
1. TOR KADIOĞLU, C.; YAĞCI, M. GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN VE MOTİVASYONLARININ YAŞ KUŞAKLARI EKSENİNDE İNCELENMESİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 8, 479-507. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 590
2020
4. DOĞRUL, Ü.; YAĞCI, M. Hizmet Başarısızlığının Büyüklüğü Hizmet Telafisi Etkinliğini Etkiler mi?. BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ, 2020, 8, 180-198. 200 + 0
10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/2.180-198

2018
3. Yağcı, M.; Kuhzadi, S.; Balık, Z.; Öztürk, L. Tüketicinin Kara Kutusunu Arayış: Nöropazarlama Araştırmalarının Bibliyometrik Bir Analizi. TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 10, 101-134. 190 + 0
Publications_009.pdf

2015
2. Doğrul, Ü. HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144. 0 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. Yağcı, M. THE IMPACT OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM ON CONUMERS’ PURCHASE INTENTIONS: AN EXPLORATORY ASSESSMENT . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 131-148. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2004
4. Duman, T.; Kaya, İ.; Yağcı, M. Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 6, 46-52. 100 + 0
3. Yağcı, M.; Koçak, G.; Duman, T. TURİZM SEKTÖRÜNDE; MÜŞTERİLERİN ALGILADIKLARI PARASAL OLMAYAN BEDELLERE İLİŞKİN NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 18, 42-47. 100 + 0
200
2. Koçak, G.; Yağcı, M.; Duman, T. SEYAHATÇİLERİN, KATILDIKLARI TUR SÜRESİNCE ALGILADIKLARI “PARASAL OLMAYAN BEDELLER”E İLİŞKİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 200, 15, 105-112. 100 + 0
20
1. Duman, T.; Yağcı, M. MERSİN’İN TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 20, 15, 9-20. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BALIK, Z.; YAĞCI, M. Ürünün Sembolik Değeri ve Kıtlık Algısı, ISBN: 978-625-365-252-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 137 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023. 0
1. YAĞCI, M.; DOĞRUL, Ü.; Öztürk, L.; YAĞCI, A. Tourism Destination Management in a Post-Pandemic Context, ISBN: 978-1-80071-512-7, Emerald Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 335 Sayfa, İngilizce, Bingley, İngiltere / Birleşik Krallık, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1875
1. Yağcı, M. Stratejik Küresel Pazarlama, ISBN: 978-605-4579-54-9, Efil Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 688 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
2. Yağcı, M. Pazarlama İlkeleri, ISBN: 978-605-4350-50-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 408 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
3. Yağcı, M. Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım, ISBN: 9786053777892, Beta Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1875
1. KORKMAZ, T.; YAĞCI, M.; EGE, İ.; TURABOĞLU, T. 22. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-327-751-4, Ekin Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
2. YAĞCI, M. Pazarlamada Gösterişçi Tüketim Yansımaları, ISBN: 978-625-8217-36-0, Efe Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
1. Yağcı, M. Uluslararası Pazarlama, ISBN: 978-605-5044-17-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 488 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=428
2. YAĞCI, M.; ÇABUK, S. Pazarlama Teorileri 2, ISBN: 978-605-2314-47-0, Mediacat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 554 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
3. Tor Kadıoğlu, C. Pazarlamada Gösterişçi Tüketim Yansımaları, ISBN: 978-625-8217-36-0, Efeakademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 118 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 250
4. Yağcı, M. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, Mediacat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1875
1. Çabuk, S.; Yağcı, M. Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, ISBN: 9786054649167, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 347 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Nalçacı, G.; Yağcı, M., The effects of marketing capabilities on export performance using resource-based view: assessment on manufacturing companies. The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2013-09-13, 2013-09-17, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2014. 200

1. Yağcı, M.; Şahin, A.; Atılgan, K., Consumer Attitudes towards Healthy Food Products: The Mediating Effects of Nutrition Claims.. International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 2012-06-13, 2012-06-15, Thessaloniki, Yunanistan, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. YAĞCI, M.; TAĞ, M.; ERDOĞAN, İ., KAMU KURUMLARINDA İŞE ALIŞTIRMA(ORYANTASYON) VE KARİYER YÖNETİMİ:BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 1. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, 2020-02-15, 2020-02-16, İZMİR, Türkiye, . 100

3. YAĞCI, M.; ÖZBOZKURT, O., EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF COGNITIVE DISSONANCEEXPERIENCED AND CUSTOMER SATISFACTION. I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDEDAVRANIŞ TEMELLİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2020-02-13, 2020-02-15, İstanbul, Türkiye, . 100

2. YAĞCI, M.; ÖZBOZKURT, O., Examining the Relationship Between the Level of Cognitive Dissonance Experienced and Customer Satisfaction. I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Davranış Temelli Araştırmalar, 2020-02-13, 2020-02-15, İstanbul, Türkiye, . 100

1. YAĞCI, M.; EL HASSAN, M.; DOĞRUL, Ü., Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını Ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies, 2017-11-09, 2017-11-11, ANKARA, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yuva, N.; ŞAHİN, A.; YAĞCI, M., Instagram Etkileyicileri Takipçilerinin Satın Alma Davranışını Nasıl Etkiliyor?. 25. Pazarlama Kongresi, 2021-06-30, 2021-06-30, Ankara, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YAĞCI, M.; DOĞRUL, Ü.; YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., Fiyat İndirimlerinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Özel Olay ve Kıtlık Mesajlarının Düzenleyici Rolü. 24. Pazarlama Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, İzmir, Türkiye, . 50

Uluslararası - Yürütücü 0

2. INTERNATIONAL MERSİN SCIENCE NIGHT, H2020, Proje No: 818725, 186875 EUR, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0

1. İş Akademisi, AB, Proje No: TRH1.2.PYEIS/P-03/384, 236795 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

6. Training New Mentors for Young Tech Entrepreneurs (MENTECH) SÖZLEŞME NUMARASI – 2018-1-TR01-KA205-057877, AB, Proje No: , 174930 EUR, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

5. On-Job Training Models in Europe and Training of Trainers, AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. İnovasyon Müdürleri Yetiştirerek KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitelerinin Arttırılması Projesi Avrupa Birliği Leonardo Yenilik Transferi Programı, AB, Proje No: 1111, 500000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

3. Akademi Lojistik Projesi, AB, Proje No: 1112, 300000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

2. RIS Mersin Projesi, AB, Proje No: 1113, 2000000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

1. Girişimci 33 Genç İnovatif Girişimciler Yetiştirilmesi Projesi, AB, Proje No: 1114, 500000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Çankırı İl Gelişme Planı Hazırlama Projesi, Çankırı Valiliği, Proje No: 1115, 100000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. Başak Doğan, Sosyal Pazarlama Projelerinin Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Mersin’de Bir Alan Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Pelin Ateş, Kamu Spotlarının Çocukların Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Linda Öztürk, Marka Kişiliği ve Bireyin Kişiliği Özelliklerinin Satın Alma Niyetine ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Adidas ve Colgate Markaları Üzerine Mersin İlinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Göknil Nur Koçak, Bedel ve değer algılarının müşterilerinin tüketicilerin davranışşal niyetlerine etkisi: Turizm sektörü örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Özlem Erdoğan, Statü Tüketimine Etki Eden Faktörler: Bir Model Denemesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Gül Nalçacı, Kaynak Temelli Yaklaşım İle Üretici Firmaların Pazarlama Becerilerinin İhracat Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Şeyda Kapıkıran, Tüketici Etnosentrizmi, Marka İmajı ve Ülke Menşei Etkisinin, Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Mersin Kentinde Yapılan Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Neslihan İlarslan, Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mohamad El-Hassan, Hizmet Sektöründe Online Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler: Seyahat Sektörü Örneği Türkiye Slovenya Karşılaştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 2400

6. SENA TEKELİ, İlgilenim düzeyine göre reklamda kullanılan kaynağın ve mesaj içeriğinin tüketici tutumları ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Deneysel bir araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

5. Ümit Doğrul, Hizmet telafisi sürecinin etkinliği ve algılanan adalet kavramı: Mersin kenti kuaför hizmetleri örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

4. Osman Kiper, Lüks Tüketim Ürünlerinde Satın Alma Niyetine Etki Eden Faktörler: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

3. Zeynep Sevgi Balık, Algılanan Kıtlık ve Sembolik Değerin Satın Alma Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Lina Öztürk, Norm ihlali, tüketim suçluluğu ve haz ilişkilerinin incelenmesi: Mersin ili örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Cansu Tor Kadıoğlu, Gösterişli Tüketim Motivasyonları: Üç Kuşak Karşılaştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 150
1. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı” Ödülü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2006., 2015-09-09, Çanakkale, Türkiye. 50
2. Beta Gamma Sigma - Wayne State University Chapter, 2015-09-09, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri. 50
3. Society for Marketing Advances (SMA) , 2015-09-09, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri. 50
Ulusal 0
1. Ticaret Bakanlığı, 2021-03-17, Ankara, Türkiye. 0
1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye No: 1000, Türkiye, 2015-09-09-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Balık, Z.; Yağcı, M. Ürünün Sembolik Değeri ve Kıtlık Algısı, ISBN: 978-625-365-252-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 137 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yağcı, M. Developing and Validating Measures of Facets of Customer Based Brand Equity. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH, 2004, , 209-,
10.1016/S0148-2963(01)00303-4

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 54
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl