Prof. Dr. MEHMET İSMAİL YAĞCI
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
01 Aralık 1964
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5293
Faks
:
+90-324-3610056
E-MAIL
:
yagci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
yagci@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-02 15:02:29
DÜZENLEME
:
2018-11-21 13:05:47
PUAN
:
18060
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, ÜDS, 97
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
410
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
68.33


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME WAYNE STATE ÜNİVERSİTY 1995
DOKTORA İŞLETME ABD LOUİSİANA STATE ÜNİVERSİTESİ 2000
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROFESÖR DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
DEKAN MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU 2015-01-20 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
REKTÖR YARDIMCISI 2014-12-18 - 2019-12-18
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 4100
2009
5. Yagci, M.; Biswas, A.; Dutta, S. Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774. 1000 + 45
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.03.005


Alıntılanma Sayısı: 9
2004
4. Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224. 350 + 485
https://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00303-4


Alıntılanma Sayısı: 97
2002
3. Biswas, A.; Pullig, C.; Yagci, M.; Dean, D. Consumer evaluation of low price guarantees: The moderating role of reference price and store image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118. 750 + 35
https://dx.doi.org/10.1207/S15327663JCP1202_04


Alıntılanma Sayısı: 7
1996
2. Yagci, M. The law of domestic and international strategic alliances: A survey for corporate management - Gutterman,AS. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 102-106. 1000 + 0
1. Yagci, M. Creative R&D leadership: Insights from Japan - Bess,JL. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 97-102. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2017
8. Yağcı, M.; El-hassan, M.; Doğrul, . Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. RESEARCH JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 111-124. 200 + 0
10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.10

Publications_008.pdf

7. Yağcı, M.; Koçak, G.; Buzlu, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 200 + 0
Publications_006.pdf

2015
6. Yağcı, M. Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 1-12. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
5. Yağcı, M. Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 31-43. 200 + 0
Publications_001.pdf

2010
4. Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155. 200 + 15
Publications_005.pdf

2006
3. Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238. 200 + 20
2. Duman, T. Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2006, 33, 87-116. 0 + 0
2001
1. Yağcı, M. Evaluating the Effects of Country-of-Origin and Consumer Ethnocentrism: A Case of a Transplant Product. JOURNAL OF INTERNATİONAL CONSUMER MARKETİNG, 2001, 13, 63-86. 200 + 20
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2018
3. Yağcı, M.; Kuhzadi, S.; Balık, Z.; öztürk, L. Tüketicinin Kara Kutusunu Arayış: Nöropazarlama Araştırmalarının Bibliyometrik Bir Analizi. TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 10, 101-134. 190 + 0
Publications_009.pdf

2015
2. Doğrul, . HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144. 0 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. Yağcı, M. THE IMPACT OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM ON CONUMERS’ PURCHASE INTENTIONS: AN EXPLORATORY ASSESSMENT . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 131-148. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2004
4. Duman, T.; Kaya, .; Yağcı, M. Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 6, 46-52. 100 + 0
3. Yağcı, M.; Koçak, G.; Duman, T. TURİZM SEKTÖRÜNDE; MÜŞTERİLERİN ALGILADIKLARI PARASAL OLMAYAN BEDELLERE İLİŞKİN NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 18, 42-47. 100 + 0
200
2. Koçak, G.; Yağcı, M.; Duman, T. SEYAHATÇİLERİN, KATILDIKLARI TUR SÜRESİNCE ALGILADIKLARI “PARASAL OLMAYAN BEDELLER”E İLİŞKİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 200, 15, 105-112. 100 + 0
20
1. Duman, T.; Yağcı, M. MERSİN’İN TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 20, 15, 9-20. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Yağcı, M. Stratejik Küresel Pazarlama, ISBN: 978-605-4579-54-9, Efil Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 688 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
2. Yağcı, M. Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım, ISBN: 9786053777892, Beta Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
3. Yağcı, M. Pazarlama İlkeleri, ISBN: 978-605-4350-50-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 408 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Yağcı, M. Uluslararası Pazarlama, ISBN: 978-605-5044-17-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 488 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=428
2. Yağcı, M. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, Mediacat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1500
1. çabuk, S.; Yağcı, M. Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, ISBN: 9786054649167, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 347 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Nalçacı, G.; Yağcı, M., The effects of marketing capabilities on export performance using resource-based view: assessment on manufacturing companies. The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2013-09-13, 2013-09-17, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2014. 200

1. Yağcı, M.; Şahin, A.; Atılgan, K., Consumer Attitudes towards Healthy Food Products: The Mediating Effects of Nutrition Claims.. International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 2012-06-13, 2012-06-15, Thessaloniki, Yunanistan, 2012. 200

Uluslararası - Yürütücü 0

1. İş Akademisi, AB, Proje No: TRH1.2.PYEIS/P-03/384, 236795 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

5. On-Job Training Models in Europe and Training of Trainers, AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. İnovasyon Müdürleri Yetiştirerek KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitelerinin Arttırılması Projesi Avrupa Birliği Leonardo Yenilik Transferi Programı, AB, Proje No: 1111, 500000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

3. Akademi Lojistik Projesi, AB, Proje No: 1112, 300000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

2. RIS Mersin Projesi, AB, Proje No: 1113, 2000000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

1. Girişimci 33 Genç İnovatif Girişimciler Yetiştirilmesi Projesi, AB, Proje No: 1114, 500000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Çankırı İl Gelişme Planı Hazırlama Projesi, Çankırı Valiliği, Proje No: 1115, 100000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Başak Doğan, Sosyal Pazarlama Projelerinin Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Mersin’de Bir Alan Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Gül Nalçacı, Kaynak Temelli Yaklaşım İle Üretici Firmaların Pazarlama Becerilerinin İhracat Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Pelin Ateş, Kamu Spotlarının Çocukların Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Linda Öztürk, Marka Kişiliği ve Bireyin Kişiliği Özelliklerinin Satın Alma Niyetine ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Adidas ve Colgate Markaları Üzerine Mersin İlinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Şeyda Kapıkıran, Tüketici Etnosentrizmi, Marka İmajı ve Ülke Menşei Etkisinin, Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Mersin Kentinde Yapılan Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Neslihan İlarslan, Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Göknil Nur Koçak, Tüketicilerin Bedel ve Değer Algılarının Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mohamad El-Hassan, Hizmet Sektöründe Online Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler: Seyahat Sektörü Örneği Türkiye Slovenya Karşılaştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ümit Doğrul, Hizmet Telafisi Sürecinin Etkinliği ve Algılanan Adalet Kavramı: Mersin Kenti Kuaförlük Hizmetleri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 150
1. Society for Marketing Advances (SMA) , 2015-09-09, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri. 50
2. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı” Ödülü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2006., 2015-09-09, Çanakkale, Türkiye. 50
3. Beta Gamma Sigma - Wayne State University Chapter, 2015-09-09, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri. 50
1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye No: 1000, Türkiye, 2015-09-09-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz E İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 544 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA 574 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS472 Internatıonal Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yö 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA-591 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS372 Integrated Marketıng Communıca İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL146 İstatistik Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-0-2
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret 2-1-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Güz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi ( 2. Öğretim 2-1-3
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko İşletme Yönetimi 2-1-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret 2-1-3
Yaz LLI205 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Lojistik 3-0-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Yaz LLI203 Dış Ticaret Mevzuatı ve Gümrük Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Lojistik 3-1-4
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 54.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
İş Akademisi, AB, Proje No: TRH1.2.PYEIS/P-03/384, 236795 €, Yürütücü, 2017, Tamamlandı.
1
1.000 1.000 1.000 1.000 30.000
On-Job Training Models in Europe and Training of Trainers, AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 €, Araştırmacı, 2017, Tamamlandı.
1
0.800 1.000 1.000 0.800 24.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 18.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 18.000
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yağcı, M.; Koçak, G.; Buzlu, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145.
1.000 1.000 0.300 0.300 9.000
Yağcı, M.; El-hassan, M.; Doğrul, . Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. RESEARCH JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 111-124.
1.000 1.000 0.300 0.300 9.000
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 158.400

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yagci, M.; Biswas, A.; Dutta, S. Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
4.000 1.000 0.040 0.160 4.800
Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155,
Publications_005.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
4.000 1.000 0.040 0.160 4.800
Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
5.000 1.000 0.040 0.200 6.000
Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 103
103.000 1.000 0.040 4.120 123.600
Biswas, A.; Pullig, C.; Yagci, M.; Dean, D. Consumer evaluation of low price guarantees: The moderating role of reference price and store image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 7
7.000 1.000 0.040 0.280 8.400
Yağcı, M. Evaluating the Effects of Country-of-Origin and Consumer Ethnocentrism: A Case of a Transplant Product. JOURNAL OF INTERNATİONAL CONSUMER MARKETİNG, 2001, 13, 63-86,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 9
9.000 1.000 0.040 0.360 10.800
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 230.400
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 78.000