Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SARIKAYA LEVENT
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17738
E-MAIL
:
yaseminlevent@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-21 07:27:01
DÜZENLEME
:
2020-10-21 23:12:49
PUAN
:
9773
YABANCI DİL
:
İngilizce, 87, KPDS, 87
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Türkiye'de kentsel Alanlarda Arkeolojik Sitlerin Korunması: Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı Danışman: Dr. Numan Tuna, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12610127/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12610127/index.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Kentsel Yangın Riskinin Tanımlanması: Ankara Çankaya ve Altındağ İlçeleri Yangınlarının Sosyoekonomik Verilerle Karşılaştırmalı İncelenmesi Danışman: Dr. Gülden Berkman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7VkJg65xt2nwp1k6o1EsAzW72H6UXrKmmGr7GtwqaBd15xY8pCGoKTpECCEPwTH4">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7VkJg65xt2nwp1k6o1EsAzW72H6UXrKmmGr7GtwqaBd15xY8pCGoKTpECCEPwTH4

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-08-23 - 2000-05-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000-05-30 - 2009-01-29
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-30 - 2012-06-17
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-06-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU 2017-11-22 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-05-11 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-05 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2020-10-30 - 2022-10-30
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ 2018-11-16 - 2021-11-06
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-10-26 - 2021-10-23
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2018-09-26 - 2020-09-26
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017-06-21 - 2018-10-23
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2016-01-21 - 2019-01-21
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2019
1. SARIKAYA LEVENT, Y. Historical Evaluation of the Turkish Legislative System Considering the Integration of Archaeological Sites into the Planning Process. CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES, 2019, 21, 256-279. 1000 + 0
10.1080/13505033.2020.1794588

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2010
1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. Bölgesel Gelişmede Ulus Devletin Rolü 1999 2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2009
1. Sarıkaya Levent , Y. Koruma-Planlama Süreçleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Soli-Pompeiopolis Örneği. PLANLAMA, 2009, 3, 43-61. 100 + 0
http://http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/fb8ceb3bd59c795_ek.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2016
4. SARIKAYA LEVENT, Y. Kitap İncelemesi: Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler için Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri - İlhan Tekeli. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, 10, 91-96. 0 + 0
2011
3. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. Küreselleşme Mekansal Planlama Yaklaşımlarındaki Değişme ve Kamu Yararı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2011, 5, 53-74. 100 + 0
2. SARIKAYA LEVENT, Y. Sunuş: Kent Planlama ve Kamu Yararı. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2011, 5, 1-4. 0 + 0
1. SARIKAYA LEVENT, Y. Kültür Mirasına İlişkin Koruma Politikaları ve Uygulamalarında Kamu Yararı İlkesi. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2011, 5, 115-132. 100 + 0
Ulusal - The Avery Index to Architectural Periodicals 60
2020
1. YOLOĞLU, A.; KURT, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S. Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği. PLANLAMA DERGİSİ, 2020, 30, 66-88. 60 + 0
10.14744/planlama.2019.29484

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
2013
2. SARIKAYA LEVENT, Y. Soli Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı nın Kentle Bütünleşmesi Bir Kent Parkı Önerisi. ODA, TMMOB MİMARLAR ODASI MERSİN ŞUBESİ, 2013, 5, 75-78. 0 + 0
2009
1. SARIKAYA LEVENT, Y. Tarihi Çevre Koruma Mevzuatına Genel Bir Bakış. DOSYA 14.1, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 2009, 14, 62-68. 100 + 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. SARIKAYA LEVENT, Y.; UÇAR, M. Mersin den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi Yayını, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2013. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UÇAR, M.; SARIKAYA LEVENT, Y. Mersin den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları: Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
2. SARIKAYA LEVENT, Y. Mersin den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları: Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. SARIKAYA LEVENT, Y., Cultural Assets Fund as a Financial Source for the Conservation of Cultural Heritage in Turkey. ICLAFI 2019 Symposium, 2019-10-23, 2019-10-24, Gaziantep, Türkiye, . 200

6. SARIKAYA LEVENT, Y.; UÇAR, M., Kültürel Rotalar Bağlamında Mersin İlinin İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

5. SARIKAYA LEVENT, Y., Analyzing The City Through Cinema: Squatter Areas Of Immigrants In Turkish Cinema. ICONARCH-III INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE-III MEMORY OF PLACE IN ARCHITECTURE AND PLANNING, 2017-05-11, 2017-05-13, Konya, Türkiye, . 200

4. Sarıkaya Levent , Y., From Memory Of Place To Memory Places – A Contemporary Discussion On Remembering And Forgetting. ICONARCH – III, International Congress of Architecture 3, 2017-05-11, 2017-05-13, Konya, Türkiye, 2017. 200

http://www.iconarch.org/default.asp

3. Levent, T.; Sarıkaya Levent , Y., Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Türkiye, 2011. 200

http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/1.bolgesel_kalkinma_bildiri_kitabi.pdf

2. TOKER, S.; SARIKAYA LEVENT, Y., The Phrygian Tumulus: A Case Study in the City of Ankara. The proceeding of the 3rd International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, 3-4 April 2003, 2003-11-05, 2003-11-08, Lisbon, Portekiz, . 200

1. SARIKAYA LEVENT, Y., Urban Fire Risk in Historic Urban Centres The Case of Ankara Citadel. The 7th Scientific Conference of Historical Structures: Historic Structures and Disasters, 2003-11-05, 2003-11-08, Cluj, Romanya, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 560

6. SARIKAYA LEVENT, Y., Cultural Assets Fund: A Specific Public Value Capture Instrument for the Conservation Actions in Turkey. 14th Annual Planning, Law and Property Rights Conference, 2020-02-17, 2020-02-21, Usti Nad Labem, Çek Cumhuriyeti, . 100

5. SARIKAYA LEVENT, Y., Gecekondu - As the scar of immigration movement during 1960s-1980s in Turkish Cities. Planning, Law and Property Rights Conference 2018, 2018-02-19, 2018-02-23, Novi Sad, Sırbistan, . 100

4. Sarıkaya Levent, Y., Initial Ideas on Integrated Conservation and Management of Archaeological and Cultural Landscape in Rough Cilicia. Workshop on Archaeological and Cultural Landscape Studies in Rough Cilicia, 2017-11-17, 2017-11-17, Mersin, Türkiye, 2017. 100

3. KURT, A.; YOLOĞLU, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Evaluation of Relations between Housing Conditions and Health: The Case of Mezitli District. Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, . 60

2. Sarıkaya Levent , Y., Rotterdam Gibi Olmak: Ulusal Politikalar, Yerel Beklentiler ve Yumurtalık İlçesi. Yerel Gelişme ve Yerel mekansal Politikalar Konferansı, 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Polonya, 2015. 100

http://www.rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=home-en

1. Sarıkaya Levent , Y., Türkiye Koruma Mevzuatının Arkeolojik Alanların Koruma Planlaması Bağlamında Eleştirel Değerlendirmesi . Planning, Law and Property Rights Conference 2015, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Yunanistan, 2015. 100

http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/PLPR_2015_Book_of_Abstracts.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Sarıkaya Levent , Y., Malütopya: Sanayi sonrası toplumda 19. yüzyılın bozulmuş ütopyaları. 15. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 2003-09-18, 2003-09-20, Bursa, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 755

8. GÖKALP, S.; SARIKAYA LEVENT, Y., Türkiye’de Kırsal Miras Öğelerinin Tanımlanması ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyum, 2017-11-07, 2017-11-09, , Türkiye, . 100

7. YOLOĞLU, A.; LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y.; BURAT, S.; KURT, A.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayırımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu ”Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge”, Selçuk Üniversitesi, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Türkiye, . 60

6. SARIKAYA LEVENT, Y.; NAYCI, N.; ÇETİN, H.; DEMİRDELEN, H., Kırsal Alanlarda Kültürel Mirasın Korunması ve Kırsal Sosyal Sermaye. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 2017-11-07, 2019-11-09, , Türkiye, . 95

5. Gökalp, S.; Sarıkaya Levent , Y., Koruma Amaçlı İmar Planları İle Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanmasındaki Yasal Çerçeveye Yönelik Bir İrdeleme. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu , 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

4. Sarıkaya Levent , Y.; Özel, L., Bir Kentsel Mücadele Kazanımı Olarak Ataş Lojman Yerleşkesinin Dünü, Bugünü ve Yarını. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, 2015-11-05, 2016-01-15, Trabzon, Türkiye, 2015. 100

3. SARIKAYA LEVENT, Y., Yayılan Kentlerde Kırdan Kente Dönüşüm Mezitli İlçesinde Morfolojik Bir İnceleme. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Temel Yaklaşımlar ve Teknikler, 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin, Türkiye, . 100

2. Levent, T.; Sarıkaya Levent , Y., RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-19, Ankara, Türkiye, 2012. 100

http://tucaum.ankara.edu.tr/yayin/sempozyum/semp7_26.pdf

1. SARIKAYA LEVENT, Y., Soli Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresindeki Koruma Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. Sarıkaya Levent , Y., Soli Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı'nın Kentle Bütünleşmesi - Bir Kent Parkı Önerisi. 4. Soli Güneş Festivali Paneli: Depremler, Limanlar ve Şehirler, 2013-06-19, 2013-06-19, Mersin, Türkiye, 2013. 0

http://www.mersinmimod.org.tr/katalog/Oda-Dergisi%20-05.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 142

3. NAYCI, N.; SARIKAYA LEVENT, Y.; YOLOĞLU, A.; UÇAR, M., Kültürel Miras Yönetiminde İnsan-Odaklı Koruma Politikaları: Mersin, Yumuktepe Höyüğü Koruma-Geliştirme Projesi. Koruma Geçmiş, Bugün, Gelecek Arasındaki Diyalog, 2017-10-26, 2017-03-28, Ankara, Türkiye, . 42

2. Sarıkaya Levent , Y., Alahan Manastırı Projesi . Silifke ve Mut İlçelerinde Kalkınma ve Turizm Faaliyetleri Bağlamında Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, 2016-01-10, 2016-01-10, Mersin, Türkiye, 2016. 50

1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., Bölgesel Gelişmede Ulus Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Türkiye, . 50

Ulusal - Yürütücü 100

2. Akkale Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi Kullanıcı Koruma Bilinci ve Koruma Süreçlerine Katılımı, BAP, Proje No: BAP-MF ŞBPB (YSL) 2012-6 A, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Sağlıklı Kentler Mezitli Projesi, Mezitli Belediyesi , Proje No: 0, 68000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0
Projects_005.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

4. Hizmetler Coğrafyasından Kentsel Planlama Kararlarına: Mezitli Merkez Alanı Üzerinden Bir Değerlendirme, BAP, Proje No: BAP-MF ŞBP (TL) 2010-3, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması , Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/17/, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0
http://www.cka.org.tr/HaberDetay.aspx?HaberID=1508

2. Gordion Arkeoloji Parkı Yönetim Planı Fizibilite Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR51/15/DFD/0015, 90000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0

1. Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/14/ÜRÇEP/0025, 263727 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
http://yumuktepe.mersin.edu.tr

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Harran Suriçi Kentsel Tasarım ve Restorasyon Projesi , Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 0, 8000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2017,Tamamlandı. 0
Projects_004.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Abdullah Türkel, Kent İçerisinde Kalan Sanayi Alanlarının Dönüşüm Dinamikleri: Adana Örneği , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Serkan Gökalp, Kırsal Miras Bileşenlerinin Tanımlanması ve Bütünleşik Koruma Yaklaşımı: Gökçeada - Zeytinliköy Örneği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal 0
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , KONUK EDİTÖR, ISSN : 1307-4687, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2018-06-30. 0
2. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , KONUK EDİTÖR, ISSN : 1307-4687, E-ISSN : 1307-4687, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
Ulusal
1. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA JÜRİ VE KURUL ÜYELİKLERİ /Uluslararası ve ulusal yarışmalarda jüri üyelikleri /, Mersin, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018-06-26-2018-06-29, , Mersin, Türkiye
1. ICLAFI - ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues , Üye No: 0, Türkiye, 2018-08-07-Devam ediyor.
2. ICOMOS Milli Komistesi , Üye No: 20314, Türkiye, 2017-06-04-Devam ediyor.
3. Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı , Üye No: 0, Türkiye, 2015-11-01-Devam ediyor.
5. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi , Üye No: 1, Türkiye, 2015-04-01-Devam ediyor.
4. International Academic Association on Planning, Law and Property Rights , Üye No: 0, Türkiye, 2014-11-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP402 Plannıng Studıo VIII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP416 Urban Utopias Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP402 Plannıng Studıo VIII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP 314 Urbanısm In Dıfferent Cultures Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP401 Plannıng Studıo VII Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP 554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP 314 Urbanısm In Dıfferent Cultures Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz ŞBP 561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Bahar CRP318 Urban Conservatıon Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-1-3
Bahar CRP416 Urban Utopıas Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 2-4-3
Bahar ŞBP 561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabil 4-0-0
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP-561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 352 Urban Economıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Bahar ŞBP-552 Kültür Varlıklarının Korunması Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 6-6-8
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ŞBP-561 Kent İdeası Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP202 Plannıng Studıo IV Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz CRP213 Cıty In Hıstory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 4-8-6
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-554 Kentsel Korumanın Yasal ve Yön Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-551 Kentsel Koruma Kuramları ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yoloğlu, A.; Kurt, A.; Sarıkaya levent, Y.; Levent, T.; Burat, S.; Karaca, S.; Gökalp, S. Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği. PLANLAMA DERGİSİ, 2020, 30, 66-88.
10.14744/planlama.2019.29484
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl