Dr.Öğr.Gör ZÜLEYHA SARA BELGE

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7721
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
zbelge@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zbelge@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:03:24
DÜZENLEME
:
2022-06-04 23:50:44
PUAN
:
7272
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS KENTSEL TASARIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
LİSANS İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2017
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020
Doktora Tezi

1. KAMUSAL ALANIN OLUŞUMUNDA HAREKET VE YAYANIN ROLÜ: MERSİN KIYI PARKI Danışman: Dr. Zübeyde Müge Akkar Ercan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

http://www.metu.edu.tr">http://www.metu.edu.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarihi Kent Merkezlerinin Yürünebilirlik Kapasitesinin Arttırılması: Mersin Örneği Danışman: Dr. Zübeyde Müge Akkar Ercan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614768/index.pdf">http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614768/index.pdf

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
2. AYDIN YENİOĞLU, Z.; BELGE, Z. Benchmarking Urban Energy Efficiency with Deterministic and Stochastic Methods. INTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCES İN ENGİNEERİNG AND PURE SCİENCES, 2022, 34, 107-122. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2000025

2021
1. BELGE, B.; AYDINOĞLU, Ü.; BELGE, Z. Bir Kentsel Arkeolojik Veritabanı Hazırlamanın Zorlukları, Tarsus Tarihi Kent Merkezi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, , -. 0 + 0
10.35237/sufesosbil.862874

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2016
1. AKKAR ERCAN, M.; BELGE, Z. Daha Yaşanabilir Kentler İçin Mikro Ölçek Bir Yürünebilirlik Modeli. MİDDLE EAST TECHNİCAL UNİVERSİTY, FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2016, 11, 1-35. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2016.2.11

Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2021
1. Belge, B.; Aydınoğlu, Ü.; Belge, Z. Challenging issues to prepare an urban archaeological database, Tarsus Historic City Centre. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 52, 253-262. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/article/862874

Uluslararası - Diğer 100
1. BELGE, Z.; AKKAR ERCAN, Z. Mobility and the Role of Pedestrian in the Making of Public Space: The Case Study of Mersin. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA, 2021, 60, 386-393. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
1. AKKAR ERCAN, Z.; BELGE, Z. Measuring Walkability for More Liveable and Sustainable Cities. EKİSTİCS AND THE NEW HABİTAT, 2021, 80, -. 100 + 0
10.53910/26531313-E2020801422

Uluslararası - The Avery Index to Architectural Periodicals 65
2022
1. UÇAR, M.; ZORLU, F.; AKAR, T.; BELGE, Z. Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Modeli Araştırma Geliştirme Projesi. JOURNAL OF PLANNİNG, 2022, , -. 65 + 0
10.14744/planlama.2022.16769

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2021
4. Belge, Z. Covid 19 Küresel Salgın Sürecinde Kentsel Kamusal Alanlarda Güvenlik Algısının Değişimi . İDEALKENT, 2021, 12, 470-490. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1577890

Publications_002.pdf

3. BELGE, Z. Covid 19 Küresel Salgın Sürecinde Kentsel Kamusal Alanlarda Güvenlik Algısının Değişimi. İDEALKENT, 2021, , -. 200 + 0
10.31198/idealkent.880450

2020
2. Belge, Z. Aktif ve Pasif Yurttaşlardan Oluşan Toplumlarda Planlama Süreci ve Plancının Rolü. İDEALKENT, 2020, 11, 350-371. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1167347

1. BELGE, Z. Aktif ve Pasif Yurttaşlardan Oluşan Toplumlarda Planlama Süreci ve Plancının Rolü. İDEALKENT, 2020, 29, 350-371. 200 + 0
10.31198/idealkent.681057

Ulusal - Diğer 300
2018
3. BELGE, Z. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi: Dikmen Vadisi Örneği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2018, 12, 19-35. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd

2017
2. BELGE, Z. Ütopya ve Distopya Örneklerinde İyi Mekân ve İdeal Toplum Değerlendirmesi ‘Hiçbir Yerden Haberler’ ve ‘Efendi Uyanıyor’. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, 43-58. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/228/358

2016
1. BELGE, Z. SOSYO MEKANSALLASMANIN ÖLÇEKSEL BOYUTU: MERKEZ TÜRKIYE PROJESI ÖRNEGI. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, 22, ---. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 300
2018
3. BELGE, Z. Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi: Dikmen Vadisi Örneği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2018, 2018, 19-35. 100 + 0
2017
2. BELGE, Z. Ütopya ve Distopya Örneklerinde İyi Mekân ve İdeal Toplum Değerlendirmesi ‘Hiçbir Yerden Haberler’ ve ‘Efendi Uyanıyor’. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, -. 100 + 0
2016
1. BELGE, Z. SOSYO MEKANSALLAŞMANIN ÖLÇEKSEL BOYUTU MERKEZ TÜRKİYE PROJESİ ÖRNEĞİ. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, , -. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
2015
1. BELGE, Z. Mersin Tarihi Kent Merkezi’nde Kamusal Alanların Canlılığı Üzerine Bir Değerlendirme. MERSİN MİMARLAR ODASI, ODA, 2015, 2015, 47-51. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1625
1. Aydın Yenioğlu, Z.; Belge, Z. Handbook of Research on SDGs for Economic Development, Social Development, and Environmental Protection, ISBN: 9781668451137, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, İngilizce, ...., Meksika, 2022. 1625
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-sdgs-economic-development/294004
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 154
1. Bilsel, F.; Bouche, P.; Secci, C.; Demir Mischenko, E.; Zorlu, F.; Belge, Z.; Lebarbey, C. "Mersin'de Yürünebilir Bir Kent Merkezi'ne Dogru Uluslararası Kentsel Tasarım Çalıstayı", ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 134 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 36
Ulusal - Kitap Editörlüğü 154
1. Belge, Z.; Belge, B.; Aydınoğlu, Ü. Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi Tarsus Çalıştayı, ISBN: 978-975-6900-49-9, Tarsus Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 83 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 83
2. Bilsel, F.; Bouche, P.; Secci, C.; Mishchenko, E.; Zorlu, F.; Belge, Z.; Lebarbey, C. "Mersin'de Yürünebilir Bir Kent Merkezi'ne Dogru Uluslararası Kentsel Tasarım Çalıstayı", ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 134 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 36
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 154
1. BELGE, Z.; BELGE, B.; AYDINOĞLU, Ü. Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi Tarsus Çalıştayı, ISBN: 978-975-6900-49-9, Tarsus Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 83 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 0
2. BİLSEL, F.; Bouche, P.; Secci, C.; DEMİR MİSHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, Z.; Lebarbey, C. Mersin Towards a Walkable City Center International Urban Design Workshop Mersin de Yürünebilir Bir Kent Merkezi ne Doğru Uluslararası Kentsel Tasarım Çalıştayı, ISBN: 978-975-6900-55-0, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 134 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 0
1. BİLSEL, F.; DEMİR MİSHCHENKO, E.; ZORLU, F.; BELGE, Z. Rediscovering Mersin City Center By Walking International Urban Design Workshop, ISBN: 978-975-6900-55-0, SAGE Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 131 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2016. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1530

8. Saf, H.; Belge, Z., Sürdürülebilir Koruma-Gelişim Bağlamında Mersin Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresinin Kentsel Tasarımına Yönelik Öneriler. VII. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2022-05-16, 2022-05-18, Ankara, Türkiye, 2022. 200

https://kentarastirmalari.org/icus2022/kongre-hakkinda/

7. Belge, Z.; Akkar Ercan, M., Mobility and the Role of Pedestrian in the Making of Public Space: The Case Study of Mersin. Living and Walking in Cities NEW SCENARIOS FOR SAFE MOBILITY IN URBAN AREAS XXV International Conference LWC 2021, 9-10 September 2021, Brescia (Italy) , 2021-09-09, 2021-09-10, Mersin, Türkiye, 2021. 200

https://lwc.unibs.it/

6. Belge, Z.; Belge, B.; Aydınoğlu, Ü., AN INTER-DISCIPLINARY STUDENT WORKSHOP TO DISCUSS MULTILAYERED STRUCTURE OF TARSUS. ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY AND CONTEMPORARY CITY PLANNING, Multi-layered Settlements, 2018-11-21, 2018-11-24, Mersin, Türkiye, 2018. 200

5. Belge, Z., Mobility and the Role of Pedestrian in the Making of Sustainable Public Space. Sustainable Design of the Built Environment, 2017-12-20, 2017-12-21, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 200

http://newton-sdbe.uk/wp-content/uploads/2017/12/SDBE2017_-Proceedings-v1.pdf

4. BELGE, B.; BELGE, Z., Urban Archaeology as an Urban Design Issue: Archaeological Traces in Tarsus. METU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON URBAN DESIGN, 2016-10-04, 2016-10-06, ANKARA, Türkiye, 2016. 200

http://www.metudsymp2016.org/

3. BELGE, Z.; AKKAR ERCAN, Z., WALKABILITY AS AN URBAN DESIGN STRATEGY FOR REVITALIZATION OF HISTORIC CITY CENTERS . METU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON URBAN DESIGN, 2016-10-04, 2016-10-06, Ankara, Türkiye, 2016. 200

http://www.metudsymp2016.org/

2. Bilsel, F.; Zorlu, F.; Devrim Mishchenko, E.; Belge, Z., "Mersin Kent Merkezi'ni Yeniden Keşfetmek: Bir Kentsel Tasarım Stratejisi Olarak Yürümek". 26.Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, 2014-04-03, 2014-04-05, Bursa, Türkiye, 2014. 130

1. Belge, Z.; Akkar Ercan, M., YAŞANABİLİR TARİHİ KENT MERKEZLERİ İÇİN YÜRÜNEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI: MERSİN ÖRNEĞİ. 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 2013-03-27, 2013-03-31, Bursa, Türkiye, 2013. 200

http://www.bursamimar.org.tr/pdf/20130619145427.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Belge, Z., Changing Meaning of Safety in Public Space under Pandemic Conditions. INTERNATIONAL SPATIAL PLANNING AND DESIGN SYMPOSIUM ‘20, 2020-11-27, 2020-11-29, İzmir, Türkiye, 2020. 100

http://iduspad.idu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/11/IDU-SPAD-2020-PROGRAM_25_NOVEMBER.pdf

2. Belge, Z., "The Right to Sheltering Movements in Dikmen Valley, Cosmopolitan City-Ankara". Creative Writing and Creative Readings: The Challanges of Cosmopolitanism, 2017-11-04, 2017-11-04, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 100

http://www.lcir.co.uk/conferences/

1. Akkar Ercan, Z.; Belge, Z., A Micro-Scale Assessment Model of Walkability for More Sustainable Cities . 24th IAPS CONFERENCE, 2016-06-26, 2016-06-27, lund, İsviçre, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Belge, Z., Using a development Plan from 1930s to evaluate urban archaeological potential in tarsus. 21st Conference on Cultural Heritage and New Technologies, 2016-11-16, 2016-11-18, Viyana, Avusturya, 2016. 50

https://archiv.chnt.at/using-a-development-plan-from-1930s-to-evaluate-urban-archaeological-potential-in-tarsus/

1. Belge, B.; Belge, Z., INTEGRATING URBAN ARCHAEOLOGICAL RESOURCES OF TARSUS HISTORIC CITY CENTRE (TURKEY) INTO URBAN DAILY LIFE. 20th Conference on Cultural Heritage and New Technologies, 2015-11-02, 2015-11-04, viyana, Avusturya, 2015. 50

http://www.chnt.at/integrating-urban-archaeological-resources-of-tarsus-historic-city-centre-turkey-into-urban-daily-life/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Belge, Z.; Akkar Ercan, M., KAMUSAL ALANIN OLUŞUMUNDA KULLANICI ROLÜ: MERSİN KIYI PARKI. 29. KENTSEL TASARIM VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU, 2021-05-27, 2021-05-28, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

https://www.msgsu.edu.tr/Assets/UserFiles/kentsel_tasarim_sempozyumu_29_brosur_mayis2021_(1).pdf

Ulusal - Yürütücü 100

4. Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Modeli Araştırma Geliştirme Projesi, , Proje No: , EUR, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 0

3. Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Modeli Araştırma Geliştirme Projesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Proje No: 0, 0 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 0

2. Kamusal Alanın Oluşumunda Hareket ve Yayanın Rolü, Mersin Kıyı Bandı Örnek Alan Çalışması, TÜBİTAK, Proje No: 218K621, 0 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

1. Kamusal Alanın Oluşumunda Hareket ve Yayanın Rolü, Mersin Kıyı Bandı Örnek Alan Çalışması, Tübitak-1002, Proje No: , 39800 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Bursiyer 0

2. Türkiye'de ޞehir Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dahil Edilmesine Yönelik Yöntem Geliştirme Projesi. Örnek Çalışma Alanı; Tarsus Tarihi Kent Merkezi, TÜBİTAK, Proje No: 113K132, 203166 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0
http://urbanarchaeo.mersin.edu.tr/Anasayfa.html

1. Türkiye De Sehir Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Degerlerin Dahil Edilmesine Yönelik YöntemGelistirme Projesi Örnek Çalisma Alani Tarsus Tarihi Kent Merkezi, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 41
1. ATHENS JOURNAL OF HISTORY , [ 2017 : 1 ] . 4
2. ATHENS JOURNAL OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 0
3. ATHENS JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES , [ 2015 : 3 ] . 12
4. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2020 : 1 ] . 5
5. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2019 : 1 ] . 5
6. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2021 : 2 ] . 10
7. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 7
1. KENT AKADEMİSİ , [ 2022 : 2 ] . 2
2. KENT AKADEMİSİ , [ 2021 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 3
3. İDEALKENT , [ 2021 : 2 ] . 2
Uluslararası
1. SANART II. Türkiye Estetik Kongresi, Kongre, Mersin Kültür ve Kongre Merkezi, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013-10-24-2013-10-26, 3 gün, Mersin, Türkiye
2. European Workshop ’08: Urban Historical Stratum: Agora from Smyrna to İzmir, Workshop, European Workshop ’08: Urban Historical Stratum: Agora from Smyrna to İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Düzenleyen(ler):Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Avrupa Birliği Leonardo Programı, 2008-04-28-2008-05-02, 5, İzmir, Türkiye
3. Place Alliance Urban Design Summer School , Workshop, https://placealliance.org.uk/pass-2017/, https://placealliance.org.uk/pass-2017/, 2017-09-14-2017-09-16, 3 gün , Londra, İngiltere / Birleşik Krallık
Ulusal
1. Mersin Kenti'nin Mekansal Sosyo-Ekonomik ve Toplumsal Dönüşümü, Panel, Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2015-09-08-2015-09-09, 2 gün, Mersin, Türkiye
2. Çalıştay, Workshop, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Burak Belge, Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, Züleyha Sara Belge (TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında), 2015-10-13-2015-10-16, 4 gün, mersin, Türkiye
Uluslararası
1. Arşiv ve Örnek Alan Araştırması , 2017-09-11 - 2018-01-11, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık.
Uluslararası 50
1. Archaeology and Cultural Heritage Poster Award 2016 Category Cultural Heritage Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, 2016-11-18, Viyana, Avusturya. 50
2. Athens Institute for Education and Research , Üye No: 142, Yunanistan, 2015-06-12-Devam ediyor.
1. TMMOB Şehir plancıları Odası , Üye No: 4233, Türkiye, 2008-07-14-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİM313 Kentsel Tasarım Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 2-8-6
Güz CRP457 Publıc Space In Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Belge, B.; Aydınoğlu, .; Belge, Z. Challenging issues to prepare an urban archaeological database, Tarsus Historic City Centre. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 52, 253-262.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/article/862874
Belge, Z.; Akkar ercan, Z. Mobility and the Role of Pedestrian in the Making of Public Space: The Case Study of Mersin. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA, 2021, 60, 386-393.
Akkar ercan, Z.; Belge, Z. Measuring Walkability for More Liveable and Sustainable Cities. EKİSTİCS AND THE NEW HABİTAT, 2021, 80, -.
10.53910/26531313-E2020801422
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Belge, Z. Covid 19 Küresel Salgın Sürecinde Kentsel Kamusal Alanlarda Güvenlik Algısının Değişimi . İDEALKENT, 2021, 12, 470-490.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1577890
Belge, Z. Covid 19 Küresel Salgın Sürecinde Kentsel Kamusal Alanlarda Güvenlik Algısının Değişimi. İDEALKENT, 2021, , -.
10.31198/idealkent.880450
Belge, B.; Aydınoğlu, .; Belge, Z. Bir Kentsel Arkeolojik Veritabanı Hazırlamanın Zorlukları, Tarsus Tarihi Kent Merkezi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, , -.
10.35237/sufesosbil.862874
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl