Öğr.Gör.Dr. Zeliha Tuğuz
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
24 Aralık 1980
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
zelihatuguz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zelihatuguz@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-11-13 15:18:00
DÜZENLEME
:
2024-03-01 10:15:14
PUAN
:
1600
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 69
Researcher ID
Publons ID


Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
4. TUĞUZ, Z. The Common Types and Motıfs in The Oguz Kagan Epıc and The Secret Hıstory of the Mongols. AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 10, 323-336. 0 + 0
2021
3. TUĞUZ, Z. THE IMPORTANCE OF KIPCHAK TURKISH TEXTS WITH ARMENIAN LETTERS IN TURKISH HISTORY. GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 3, 309-318. 0 + 0
2020
2. TUĞUZ, Z. Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programının Çoklu Anlatım Örneği Olarak Değerlendirilmesi. TRT AKADEMİ, 2020, 5, 132-145. 0 + 0
2016
1. TUĞUZ, Z. SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI. TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI - BELLETEN, 2016, 64, 139-146. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2021
2. TUĞUZ, Z. Filoloji Çalışmalarında Gastronominin İzleri: Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Yeme İçme. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 5, 294-304. 100 + 0
10.38015/sbyy.946849

1. TUĞUZ, Z. Çocuk Kitaplarında Neolojizm Örneği: Buyrultulamak. EĞİTİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2021, 4, 176-182. 100 + 0
10.52974/jena.1038220

Uluslararası - Alan endexleri 100
2019
1. TUĞUZ, Z. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Geçen +dAş Eki Üzerine. ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD), 2019, 3, 273-282. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2011
1. TUĞUZ, Z. “Evet, Hayır” Sözcüklerinin Türü Üzerine. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL AND ECONOMİC SCİENCES (IJSES), 2011, 1, 35-39. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. TUĞUZ, Z. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Tematik Sözlüğü (İsimler), ISBN: 978-625-6822-13-9, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 523 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023. 0
2. TUĞUZ, Z. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Tematik Sözlüğü (İsimler), ISBN: 978-625-6822-13-9, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 754 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023. 0
3. TUĞUZ, Z. Tarsuslu Âşık Mahrûmî’nin Şiirleri Üzerine Bir Dil İncelemesi, ISBN: 978-625-6957-57-2, Paradigma Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 425 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2022. 0
1. TUĞUZ, Z. Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan, ISBN: 978-625-8323-25-2, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 534 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. TUĞUZ, Z. Türkbilimde Arayışlar Timur Kocaoğlu Armağanı İkinci Kitap, ISBN: 978-625-6355-15-6, Kutlu Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 891 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
3. TUĞUZ, Z. İstiklâlinin 100. Yılında Mersin, ISBN: 978-625-8468-17-5, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 544 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
4. TUĞUZ, Z. Türklerde Kadın, ISBN: 9786052074565, Kömen Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 429 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
5. TUĞUZ, Z. Balkanların Bozkurtu Sadık Ahmet’e Armağan, ISBN: 978-625-7457-80-4, Berikan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 551 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
6. TUĞUZ, Z. Kitaplar İle Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat Sönmez’e Armağan: Kitap ve Kütüphane, ISBN: 978-625-8065-74-9, Efeakademi Yayıları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 456 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
7. TUĞUZ, Z. Ad Bilimi Araştırmaları, ISBN: 978-625-6796-69-0, Efe Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 308 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023. 0
8. TUĞUZ, Z. Saygı Kitabı, ISBN: 978-605-196-783-7, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 379 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
9. TUĞUZ, Z. Cumhuriyet'in 100. Yılında Mersin, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi T, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Proje Koordinatörü 0

1. Bir Özel Alan Derlemi Olarak `Türk Çocuk Yazını Derlemi' Ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar, TÜBİTAK, Proje No: , 316450 TL, Proje Koordinatörü, 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Bursiyer 0

1. TÜRKÇEDE EMİR VE İSTEK KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EŞ ZAMANLI GÖRÜNÜMÜ, BAP, Proje No: , 4711 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Tuğuz, Z. Ad Bilimi Araştırmaları, ISBN: 978-625-6796-69-0, Efe Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 308 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tuğuz, Z. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Tematik Sözlüğü (İsimler), ISBN: 978-625-6822-13-9, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 754 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023.
Tuğuz, Z. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin Tematik Sözlüğü (İsimler), ISBN: 978-625-6822-13-9, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 523 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2023.
Tuğuz, Z. Cumhuriyet'in 100. Yılında Mersin, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi T, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Tuğuz, Z. Ad Bilimi Araştırmaları, ISBN: 978-625-6796-69-0, Efe Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 308 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Tuğuz, Z. Cumhuriyet'in 100. Yılında Mersin, ISBN: 978-625-6613-02-7, Eğitim Yayınevi T, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl