Prof.Dr. ZEKİ YARAR
Birim
:
Fen Fakültesi / Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14611
OLUŞTURMA
:
2015-05-23 06:05:06
DÜZENLEME
:
2024-01-31 16:13:54
PUAN
:
32693
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FİZİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS FİZİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA FİZİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. HETEROEKLEM YAPILARDA EKLEM DÜZLEMİ BOYUNCA YÜK TAŞINIMININ MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Danışman: Dr. Metin Özdemir, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. Bazı Heteroyapılarda Dalga Fonksiyonlarının Geçirgenlik Katsayılarının ve Akım Voltaj Karaktersitiklerinin Trabsfer Matris Yöntemi ile İncelenmesi Danışman: Dr. Halil Yaraneri, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009-03-15 - 2011-03-15
YAYIN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ / MERSİN MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-12-16 - 2015-01-15
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ 2009-04-15 - Devam ediyor
KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-06-01 - Devam ediyor
FEF AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-11 - Devam ediyor
FEN BİLİMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-19 - Devam ediyor
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-08 - Devam ediyor
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-03 - 2018-06-03
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-14 - 2016-03-14
DEKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-03-14 - 2016-03-14
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-09-28 - 2015-01-14
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-09-28 - 2015-01-14
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-09-26 - 2014-09-26
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-09-26 - 2014-09-26
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 13350
2022
16. YARAR, Z.; CESUR, D.; ALYÖRÜK, M.; ÇEKİL, H.; ÖZDEMİR, B.; ÖZDEMİR, M. Screening effects on the mobility properties in AlGaN/GaN heterostructures with varied Al content. INTERNATİONAL JOURNAL OF MODERN PHYSİCS C, 2022, 33, 2250160-. 850 + 0
10.1142/S0129183122501601

2020
15. ÖZDEMİR, M.; Çekil, C.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, B.; YARAR, Z.; ÖZDEMİR, M. Electron transport properties of silicene: Intrinsic and dirty cases with screening effects. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2020, 1199, 126878-. 450 + 0
10.1016/j.molstruc.2019.126878

14. Özdemir, M.; Çekil, H.; Atasever, Ö.; Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M. Electron transport properties of silicene: Intrinsic and dirty cases with screening effects. ELSEVİER BV, 2020, 1199, 126878-126878. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.126878

2017
13. Uslu, S.; Yarar, Z. Transport characteristics of a ZnMgO/ZnO hetero junction and the effect of temperature and Mg content. AIP CONFERENCE PROCEEDİNGS, 2017, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1063/1.4976394

12. Uslu, S.; Yarar, Z. Self consistent solution of Schrödinger Poisson equations and some electronic properties of ZnMgO/ZnO hetero structures. AIP CONFERENCE PROCEEDİNGS, 2017, 1815, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1063/1.4976395

2016
11. Özdemir, M.; Atasever, Ö.; Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M. Transport Properties of Graphene and Suspended Graphene with EMC: The Role of Various Scattering Mechanisms. SPRİNGER NATURE, 2016, 45, 4468-4475. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11664-016-4564-8

10. Atasever, Ö.; Özdemir, M.; Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M. Calculation of electronic properties of multilayer graphene with Monte Carlo method. AIP PUBLİSHİNG, 2016, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1063/1.4944166

2015
9. Ozdemir, M.; Atasever, O.; Ozdemir, B.; Yarar, Z.; Ozdemir, M. A comparative study of transport properties of monolayer graphene and AlGaN-GaN heterostructure. AIP ADVANCES, 2015, 5, 0771011-07710110. 600 + 0
https://dx.doi.org/10.1063/1.4926341

8. Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M.; Atasever, Ö.; Özdemir, M. Electron-Transport Properties of a ZnMgO/ZnO Hetero Structure and the Effect of Interface Roughness and ZnMgO Thickness. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 0-0. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11664-015-3776-7

2013
7. Demir, M.; Yarar, Z.; Ozdemir, M. Effect of polarization and interface roughness on the transport properties of AlGaN/GaN hetero structure. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 2013, 158, 29-33. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2013.01.004

2011
6. Yarar, Z. Steady-State Electron Transport and Low-Field Mobility of Wurtzite Bulk ZnO and Zn1-x Mg (x) O. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2011, 40, 466-472. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1007/s11664-011-1516-1


Alıntılanma Sayısı: 4
2008
5. Yarar, Z. Electron mobility in modulation doped AlGaN/GaN and InGaN/GaN quantum wells: A comparative study. SOLID STATE COMMUNICATIONS, 2008, 147, 98-102. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2008.05.006


Alıntılanma Sayısı: 5
2007
4. Yarar, Z. Transport and mobility properties of wurtzite InN and GaN. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 2007, 244, 3711-3718. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1002/pssb.200642433


Alıntılanma Sayısı: 4
3. Yarar, Z.; Ozdemir, B.; Ozdemir, M. Transport and mobility properties of bulk indium nitride (InN) and a two-dimensional electron gas in an InGaN/GaN quantum well. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2007, 36, 1303-1312. 1000 + 40
https://dx.doi.org/10.1007/s11664-007-0210-9


Alıntılanma Sayısı: 8
2006
2. Yarar, Z.; Ozdemir, B.; Ozdemir, M. Electron mobility in a modulation doped AlGaN/GaN quantum well. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2006, 49, 407-414. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2006-00092-2


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Yarar, Z.; Ozdemir, B.; Ozdemir, M. Mobility of electrons in a AlGaN/GaN QW: Effect of temperature, applied field, surface roughness and well width. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 2005, 242, 2872-2884. 1000 + 55
https://dx.doi.org/10.1002/pssb.200540093


Alıntılanma Sayısı: 11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2010
2. Özdemir, M.; Yarar, Z.; Özdemir, M. Vurtzite bulk ZnO and Zn1-xMgxO yapısının elektron geçirgenlik karakteristikleri. AZERBAİJAN JOURNAL OF PHYSİCS, 2010, 16, 210-213. 200 + 0
1. Demir, M.; Yarar, Z.; Özdemir, M. AlGaN/GaN Heteroyapısında Polarizasyon Kaynaklı 2 BEG ve Geçirgenlik Özellikleri. AZERBAİJAN JOURNAL OF PHYSİCS, 2010, 16, 200-204. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. KURT, A.; YARAR, Z. EMBEDDED-IMPROVEMENT BASED ON EMBEDDEDCONSULTATION IN HE IN LINE WITH ENQA-ESG, QUALITY AND BPM STANDARDS. THE ONLİNE JOURNAL OF QUALİTY İN HİGHER EDUCATİON, 2017, 4, 11-16. 100 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2010
3. Yarar, Z.; Özdemir, M. ALLOY SCATTERING DEPENDENCE OF ELECTRON TRANSPORT IN AlGaN . BALKAN PHYSICS LETTERS, 2010, 18, 237-242. 200 + 0
2005
2. Yarar, Z.; Özdemir, B.; Özdemir, M. ALGAAS/GAAS YAPISI İÇİN 2BEG’NIN MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE ELEKTRON İLETİMİ VE MOBİLİTE HESAPLARI . ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 21, 13-23. 200 + 0
2004
1. Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M. Variation of Chemical Potential Oscillations of a 2DEG in a Quantum Well Under a Magnetic Field for Multiple Sub-Band Occupation as Function of Temperature and Level-Broadening. TURKİSH JOURNAL OF PHYSİCS, 2004, 28, 1-16. 200 + 8
Ulusal - Diğer 200
2005
2. Yarar, Z.; Özdemir, M. AlGaAs/GaAs yapılarda Monte Carlo Yöntemi ile 2BEG elektron geçirgenlik ve mobilite hesabı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 72, 1-18. 100 + 0
2004
1. Yarar, Z.; Özdemir, M. İki Boyutlu Elektron Gazında Elektron Taşınımının Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 8, 227-231. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 15
1. Önengüt, D.; Özdemir, M.; Özdemir, B.; Yarar, Z.; Akyüz, A.; Karadağ, F.; Polatöz, A.; Eşkut, E.; Ufuktepe, Y.; Kurt, M. Klasik Dinamik, ISBN: 978-975-6885-24-6, akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 837, 663 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 5
2. Özdemir, M.; Ufuktepe, Y.; Özdemir, B.; Kurt, M.; Esen, M.; Karadağ, F.; Yarar, Z.; Atasever, Ö.; Özdemir, M.; Çekil, H. Optik, ISBN: 978-0-13-149933-1, Palme, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 837, 640 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 10
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1100

6. KURT, A.; YARAR, Z., Turning university routines to business process engines. ERPA International Congresses on Education 2020 Belgrade / Serbia 10-12 April / 2020, 2020-04-10, 2020-04-12, Belgrade, Sırbistan, 2020. 200

5. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; SELVİ, H.; tümay, m.; YARAR, Z., Evaluation of the Relationship between Job Satisfaction and Working Environment Conditions in Cleaning Workers: Example of a University Campus. I. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, . 100

4. USLU, S.; YARAR, Z., TransportCharacteristics of ZnMgO/ZnO Hetero Junction and the Effect of Temperature and Mg Content. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2017-02-01, 2017-02-01, Bodrum, Türkiye, 2017. 200

3. USLU, S.; YARAR, Z., Self Consistent Solution of Schrödinger Poisson Equations and some Electronic Properties ZnMgO/ZnO Hetero Structures. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2017-02-01, 2017-02-01, Bodrum, Türkiye, 2017. 200

2. uslu, s.; YARAR, Z., Transport characteristics of a ZnMgO/ZnO hetero junction and the effect of temperature and Mg content. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2016-09-06, 2016-09-09, Bodrum, Turkey, , . 200

1. uslu, s.; YARAR, Z., Self consistent solution of Schrödinger Poisson equations and some electronic properties of ZnMgO/ZnO hetero structures. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2016-09-06, 2016-09-09, Bodrum, Turkey, , . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1770

23. ÖZDEMİR, M.; ÇEKİL, H.; YARAR, Z.; ATASEVER, Ö.; ÖZDEMİR, B.; ÖZDEMİR, M., Electron Transport Properties of Silicene: Intrinsic and Dirty Cases with Screening Effects. 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), 2018-10-04, 2018-10-06, Nevşehir, Türkiye, 2018. 65

22. ÖZDEMİR, M.; Çekil, C.; YARAR, Z.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, B.; ÖZDEMİR, M., Electron Transport Properties of Silicene: Intrinsicand Dirty Cases with Screening Effects. 5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018), 04-06 October 2018, NEVŞEHİR/Cappadocia/TURKEY, 2018-10-04, 2018-10-06, , , . 65

21. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; TÜMAY, M.; SELVİ, H.; YARAR, Z., Approaches to Occupational Risk and Diseases of Cleaning Workers at a University Campus. International Symposium onHuman and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, . 50

20. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; SELVİ, H.; TÜMAY, M.; YARAR, Z., Evaluation of the Relationship between Job Satisfaction and Working Environment Conditions in Cleaning Workers: Example of a University Campus. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, ANTALYA, Türkiye, . 50

19. BAHAR, L.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; SELVİ, H.; tümay, m.; YARAR, Z., Approaches to Occupational Risk and Diseases of Cleaning Workers at a University Campus. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, . 50

18. TÜRKSEVEN, Ç.; BÜYÜKAKILLI, K.; PEKOĞLU, E.; YARAR, Z.; TUMAY, M.; BÜYÜKAKILLI, B., Detection of Electromagnetic Field Pollution in Mersin University Campuses and Determination of Exposure Measurements According to International Standards. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 2017-10-23, 2017-10-25, ADANA, Türkiye, . 55

17. TÜRKSEVEN, Ç.; BÜYÜKAKILLI, K.; YARAR, Z.; BÜYÜKAKILLI, B., Detection of Electromagnetic Field Pollution in Mersin University Campuses and Determination of Exposure Measurements According to International Standards. International Congress of Health and Environment. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, , , . 75

16. Türkseven, Ç.; Büyükakıllı, K.; Pekoğlu, E.; Yarar, Z.; Tümay, M.; Büyükakıllı, B., Detection of Electromagnetic Field Pollution in Mersin University Campuses and Determination of Exposure Measurements According to International Standards. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 55

15. yarar, z.; Cessur, D.; Özdemir, M.; ÖZDEMİR, B.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, M., Various Scattering Mehanisms in AlGaN/GaN Hetero Structure and Investigation of Screening Effect. International Conference on Condensed Matter and Materials Science, 2017-10-11, 2017-10-15, Adana, Türkiye, 2017. 85

14. ÖZDEMİR, M.; ÇEKİL, H.; ATASEVER, Ö.; ÖZDEMİR, B.; YARAR, Z.; ÖZDEMİR, M., A Comparison of Silicene and Graphene Mobilities with an EMC Technique. International Conference on Condensed Matter and Materials Science, 2017-10-11, 2017-10-15, Adana, Türkiye, 2017. 45

13. yarar, z.; Uslu, S.; Özdemir, M.; ÖZDEMİR, B.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, M., Transport Propertiesof ZnMgO/ZnO Structure with Screening Effects. International Conference on Condensed Matter and Materials Science, 2017-10-11, 2017-10-15, Adana, Türkiye, 2017. 85

12. Özdemir, M.; Atasever, Ö.; Özdemir, B.; Yarar, Z.; Özdemir, M., Ensemble Monte Carlo Analysis of Electron Transport in Silicene. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2017-09-06, 2017-09-10, Bodrum, Türkiye, 2017. 60

11. KURT, A.; YARAR, Z., Embedded-Improvement based on Embedded-Consultation in HE in Line with ENQA-ESG, Quality and BPM Standards. International Conference on Quality in Higher Education, 2016-11-24, 2016-11-25, Sakarya, Türkiye, 2016. 100

http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/icqh2016.pdf

10. USLU, S.; YARAR, Z., ZnMgO/ZnO hetero ekleminde geçirgenlik karaktersitikleri ve sıcaklık ile Mg katkılamanın etkileri. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 2016-09-06, 2016-09-09, Bodrum, Türkiye, 2016. 100

http://tfd32.turkfizikdernegi.org/

9. USLU, S.; YARAR, Z., SELF CONSISTENT SOLUTION OF SCHRÖDINGER POISSON EQUATIONS AND SOME ELECTRONIC PROPERTIES OF ZNMGO/ZNO HETERO STRUCTURES. Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress, 2016-09-06, 2016-09-09, Bodrum, Türkiye, 2016. 100

http://tfd32.turkfizikdernegi.org/

8. ATASEVER, Ö.; ÖZDEMİR, M.; ÖZDEMİR, B.; YARAR, Z.; ÖZDEMİR, M., Calculation of Electronic Transport Properties of Multilayer Graphene with Monte carlo Method. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union BPU9, 2015-08-24, 2015-08-27, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 60

http://bpu9.balkanphysicalunion.com/program/Bpu9-Accepted-Oral-Presentations.pdf

7. Özdemir, M.; Atasever, Ö.; Yarar, Z.; Özdemir, B.; Özdemir, M., Saf ve Katkılı Grafenin geçirgenlik özellikleri: Buruşuk yüzey saçılmasının rolü. Advanced Materials World Congress 2015, 2015-08-23, 2015-08-26, Stockholm, İsveç, 2015. 70

http://www.vbripress.com/amwc

6. Yarar, Z.; Özdemir, M., AlGaN/GaN Heteroyapısı için Buruşuk Yüzey Saçılmasında Perdeleme Etkisi. Türk Fizik Derneği 30. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2013-09-02, 2013-09-05, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

5. Demir, M.; Yarar, Z.; Özdemir, M., AlGaN/GaN Heteroyapısında Polarizasyon Kaynaklı Elektronik Özellikler Üzerine Değiş-Tokuş Potansiyelinin Etkisi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, 2010-09-14, 2010-09-17, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

4. Demir, M.; Yarar, Z.; Özdemir, M., AlGaN/GaN Heteroyapıların elektronik özellikleri üzerine kendiliğinden ve piezoelektrik polarizasyonun etkileri. Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 2009-09-24, 2009-09-27, Bodrum, Türkiye, 2009. 100

3. Yarar, Z.; Özdemir, M., GaN ve AlN içinde elektronların Monte Carlo Simülasyonu. Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, 2005-09-13, 2005-09-16, Muğla, Türkiye, 2005. 100

2. Yarar, Z.; Ekmekyapar, S.; Özdemir, M., 2 BEG da elektronların buruşuk yüzey saçılması modelleri. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 2004-09-14, 2004-09-17, Bodrum, Türkiye, 2004. 100

1. Yarar, Z.; Özdemir, M., Effect of surface roughness scattering on the transport properties of a 2DEG. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 2004-09-14, 2004-09-17, Bodrum, Türkiye, 2004. 100

Uluslararası - Özet - Poster 85

2. Yarar, z.; Cessur, D.; Özdemir, M.; ÖZDEMİR, B.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, M., TRANSPORT CHARACTERISTICS OF AL DOPED GAN. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 2017-09-06, 2017-09-10, Bodrum, Türkiye, 2017. 42

1. Yarar, Z.; Uslu, S.; Özdemir, M.; ÖZDEMİR, B.; Atasever, Ö.; ÖZDEMİR, M., THE EFFECT OF SCREENING ON THE PHONON SCATTERINGS IN ZNMGO/ZNO STRUCTURES. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 2017-09-06, 2017-09-10, Bodrum, Türkiye, 2017. 42

Ulusal - Özet - Poster 50

2. YARAR, Z., Akreditasyon Çalışmaları. Akreditasyon Çalışmaları, 2016-07-28, 2016-07-29, Ankara, Türkiye, 2016. 25

http://www.myk.gov.tr

1. Yarar, Z.; Yaraneri, H.; Özdemir, M., Farklı heteroeklem yapıların potansiyel profillerinin ve elektriksel özelliklerinin numerik olarak incelenmesi. Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, 1999-10-25, 1999-10-28, Adana, Türkiye, 1999. 25

Ulusal - Yürütücü 500

5. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Radyasyon Haritasının Çıkarılması , BAP, Proje No: 2021-2-TP2-4512, 9500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Mg Katkılı ZnO Malzemesinin Elektronik Özellikleri , BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2428, 10999 EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

3. Al Katkılı GaN Malzemesinin Taşınım Özellikleri, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2520, 9930 EUR, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

2. Mersin Üniversitesi Yerleşkelerinde Elektromanyetik Alan Kirliliğinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP7-1823, 2500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. ZnO Filmlerinin mobilite ve elektron geçirgenlik özelliklerinin Monte Carlo Yöntemi ile incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF FB(ZY) 2006-3, 6000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. HETEROEKLEM YAPILARDA EKLEM DÜZLEMİ BOYUNCA YÜK TAŞINIMININ MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, BAP, Proje No: FBE2002D38, 3000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 40
1. APPLIED PHYSICS LETTERS , [ 2006 : 1 ] [ 2007 : 1 ] . 10
2. IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 10
3. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS , [ 2006 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
4. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS , [ 2017 : 1 ] . 5
5. PHYSICA STATUS OF SOLIDI A , [ 2011 : 1 ] . 5
6. RSC ADVANCES , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal 4000
1. TÜBİTAK, 2007-09-14, Ankara, Türkiye. 1000
2. TÜBİTAK, 2007-10-03, Ankara, Türkiye. 1000
3. TÜBİTAK, 2008-06-15, Ankara, Türkiye. 1000
4. TÜBİTAK, 2011-02-25, Ankara, Türkiye. 1000
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl