Prof.Dr. FUZİYE AYŞE BALCI KARABOĞA

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
28 Nisan 1967
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2002/2
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
abalci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aysebalci@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-17 07:28:40
DÜZENLEME
:
2020-08-04 21:18:11
PUAN
:
15649
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 92
Researcher ID
h-index
9
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENT EĞİTİM BİLİMLERİ ÜAK 2002
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-06-15 - 2002-05-29
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-05-29 - 2011-07-15
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-15 - 2020-05-19
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMASINI DEĞR. KOMİSYONU 2018-04-18 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-01-17 - 2022-01-17
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-10-30 - 2021-10-30
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-06-15 - 2021-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-06-15 - 2021-06-15
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-19 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-10-30 - 2018-10-30
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-09-23 - 2017-09-23
PROF. DR. DEKAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-02 - 2015-04-17
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-10-30 - 2015-10-30
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2011
2. Balcı Karaboğa, F. Metaphorical Images of School: School Perceptions of Primary Education Supervisors. EUROASİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 44, 51-70. 1000 + 0
2010
1. Balcı Karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 81-90. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 750
2017
4. Çal, F.; Balcı Karaboğa, F. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 1298-1326. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4520/2177

Publications_003.pdf

2013
3. Yılmaz, M.; Balcı Karaboğa, F.; Altıok, M.; Türkleş, S.; Özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences of Caring for Migrant Patients." Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences5 (2), 402-423, 2013.. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES, 2013, 5, 402-423. 150 + 0
2000
2. Demir, C.; Balcı Karaboğa, F.; Akkok, F. The role of Turkish schools in the educational system and social transformation of Central Asian countries: The case of Turkmenistan and Kyrgyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/713656175

1. Şimşek, H.; Balcı Karaboğa, F. Current and Future Missions of a University: An Institutional Case From Turkey”. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2000, 5, 77-94. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1370
2019
7. Özdemir, E.; Balcı Karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781. 200 + 0
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/890440

Publications_005.pdf

2018
6. Yürek, N.; Balcı Karaboğa, F. Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2018, 14, 956-987. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/mersinefd

Publications_004.pdf

2013
5. Balcı Karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2013, 14, 195-213. 200 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=186717_e4c36a87ad98c22123fabd08fcd83a1f

2010
4. Büte, M.; Balcı Karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 14, 485-509. 200 + 0
Publications_002.pdf

3. Çapri, B.; Balcı Karaboğa, F.; Çelikkaleli, Ö. İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 89-102. 200 + 0
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=188332_d58b5149a61ede6cfec9292ac22d81c0

2009
2. Çelikkaleli, Ö.; Balcı Karaboğa, F.; Çapri, B.; Büte, M. İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nedenleri Üzerine Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2009, 8, 625-636. 170 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=111350_3408c6ce4037eb6127496135cdb463a4

1993
1. Berberoğlu, G.; Balcı Karaboğa, F. Okul Anketi Üzerine Bir Ön Çalışma. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 1993, 1, 7-11. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd/article/view/1058000165/1058000167

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 300
2015
3. Gürsoy, M.; Balcı Karaboğa, F. Siyasi Partilerin Seçim Bildirgelerinde Eğitim Konusu. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2015, 2, 112-140. 100 + 0
http://http://www.ressjournal.com/Makaleler/56865249_8%20Mahmut%20G%C3%BCrsoy.pdf

1999
2. Balcı Karaboğa, F.; Yıldırım, A. Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1999, 2, 80-94. 100 + 0
1998
1. Köse, R.; Balcı Karaboğa, F. Bölge Gelişmişlik Düzeyinin Üniversite Giriş Sınavlarındaki Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkileri. MİLLİ EĞİTİM, 1998, 138, 15-21. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Balcı Karaoğa, A. "Kültür, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet"; Kültür ve Çocuk, ISBN: ISBN 978-605-037-020-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 22 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Balcı Karaboğa, F. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 975-6376-26-0, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Şimşek, H.; Balcı Karaboğa, F., Current and Future Mission of a Leading Turkish Public University from the Perspectives of Various Internal and External Stakeholders. Annual Meeting of the American Educational Research Association , 1997-03-24, 1997-03-28, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1997. 200

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406899.pdf://

Uluslararası - Özet - Sözlü 95

1. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Kentsel Yaşam Deneyimi: Zorluklar, Beklentiler, Uyum Sorunları (Mersin İli Örneği). Women’s Studies in the New Millennium, “Does the Future Belong to Us”, First International Conference on Women’s Studies, 2004-04-29, 2004-04-30, Famagusta, KKTC, 2004. 95

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 390

4. Balcı Karaboğa, F.; Çapri, B.; Çelikkaleli, Ö.; Büte, M., İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Mersin İli Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 95

3. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Gözüyle Toplumsal Yaşam, Aile ve Kadının Değeri. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2004-04-01, 2004-04-04, İstanbul, Türkiye, 2004. 95

2. Balcı Karaboğa, F., Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin Okul Kavramlaştırmaları: Okulun Metaforik Analizi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2001-06-07, 2001-06-09, Bolu, Türkiye, 2001. 100

1. Berberoğlu, G.; Balcı Karaboğa, F., Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1994-04-28, 1994-04-30, Adana, Türkiye, 1994. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Balcı Karaboğa, F., Köy Enstitülü Kadınların Eğitim Deneyimleri. I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2012-03-06, 2012-03-08, Eskişehir, Türkiye, 2012. 50

2. Balcı Karaboğa, F.; Yetim, N., Toplumbilimcilerin Yöntem İmgesine İlişkin Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 1999-11-17, 1999-11-19, Ankara, Türkiye, 1999. 50

1. Balcı Karaboğa, F.; Yıldırım, A., Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1996-09-05, 1996-09-07, Bursa, Türkiye, 1996. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3950

20. Gonca Doğan Kutlu, Kadın Akademisyenlerin Annelik ve Çocuk Kavramlarına Yükledikleri Anlamlar ile Kadın Kimliği Arasındaki İlişkiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

19. Ebru Akgüç, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

18. Aslı Yeşil, Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Farkındalık Yaratmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

17. Osman Faruk Tatar, Öğretmen Algılarına Göre Müdürlerin Okul Kültürü Oluşturmadaki Rolleri ile Öğretmenlerin Kurumsal Aidiyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

16. Türkü Kılavuz, İlkokulda Cinsiyet Ayrımcılığının Yeniden Üretimi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

15. Mustafa Şenol Tiken, Ortaokulların Sosyal Sermayesi ve Velinin Eğitim Sürecine Katılımı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

14. Meryem Gün, Meslek Lisesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

13. Emine Özdemir, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik: Ortaokul Matematik Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

12. Nurcan Yürek, Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

11. Fidel Öksüz, Ortaöğretime devam edemeyen kız öğrencilerin bakış açısından eğitime devamlarının önündeki engeller, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

10. Anıl Şahin Yelin, Lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğrenime yönelik eğitimsel istekleri ve eğitimsel engel algılarının aile özellikleri okul özellikleri ve cinsiyet açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

9. Fatma Köle, Mersin Üniversitesi kadın akademisyenlerinin örgütlerindeki cinsiyet kültürüne yönelik algıları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

8. Saynur Özkan, İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ve iş değerleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

7. Çiğdem Kakaç, Göç eden kadınların kişisel uyum düzeylerinin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 150

6. Duygu Özen Kılıç, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki Disiplin Anlayışına İlişkin Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

5. Müge Büte, Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi, sorunlar ve sorunlarla başa çıkma yolları (Mersin İli merkezi örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

4. Yalçın Özdemir, Teknik Orta Öğretim Okullarındaki Kız Öğrencilerin Okul Yaşantıları (Mersin İli Merkez Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

3. Mahmut Bektaş, Türkiye’de İnsan Yetiştirme Anlayışları Üzerine Ampirik bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200

2. Serdar Bağcı, Kamusallık ve Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Modernite: Kopuş ve Eklemlenmeler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

1. Tülay Özden, Toplumsal Cinsiyet ve Güç İlişkileri: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine bir Örnek Olay Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Esra Arslan, Kolektif Hafıza ve Zorunlu Göç İlişkisinde Suriyeli Sığınmacı Kadınların Feminist Etnografik Bir İncelemesi: Viranşehir Mahallesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar EYD530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD 601 Eğitim Yönetiminde Araştırma Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Bahar KÇA 616 Feminist Metodoloji ve Epistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Bahar EYD456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TEYD 513 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Ta Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 603 Çocuk Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 2-2-3
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 513 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Ta Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz EYD456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar KÇA 616 Feminist Metodoloji ve Epistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Bahar TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 2-2-3
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TEYD 506 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz EYD 521 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 2-2-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabilim D 4-0-4
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 2-2-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEYD 506 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar KÇA 602 Feminist Metodoloji ve Epistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Güz GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Yaz EYD 523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UKÇA-502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar SOS-715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 604 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SOS-715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz PDR 604 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar UKÇA-502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS 714 Çocuk Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RTS 509 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon 3-0-3
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OSA 519 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RTS 509 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781.
http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/890440
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Balcı karaoğa, A. "Kültür, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet"; Kültür ve Çocuk, ISBN: ISBN 978-605-037-020-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 22 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çapri, B.; Balcı karaboğa, F.; çelikkaleli, . İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 89-102,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Demir, C.; Balcı karaboğa, F.; Akkok, F. The role of Turkish schools in the educational system and social transformation of Central Asian countries: The case of Turkmenistan and Kyrgyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Balcı karaboğa, F. Metaphorical Images of School: School Perceptions of Primary Education Supervisors. EUROASİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 44, 51-70,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Balcı karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 81-90,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, M.; Balcı karaboğa, F.; Altıok, M.; Türkleş, S.; özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences of Caring for Migrant Patients." Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences5 (2), 402-423, 2013.. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES, 2013, 5, 402-423,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Balcı karaboğa, F. Metaphorical Images of School: School Perceptions of Primary Education Supervisors. EUROASİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 44, 51-70,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çapri, B.; Balcı karaboğa, F.; çelikkaleli, . İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 89-102,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Büte, M.; Balcı karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 14, 485-509,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Balcı karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2013, 14, 195-213,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Balcı karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 81-90,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Demir, C.; Balcı karaboğa, F.; Akkok, F. The role of Turkish schools in the educational system and social transformation of Central Asian countries: The case of Turkmenistan and Kyrgyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl