Prof.Dr. FEVZİYE AYŞE BALCI KARABOĞA

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
28 Nisan 1967
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2002/2
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
abalci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
aysebalci@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-17 07:28:40
DÜZENLEME
:
2024-01-19 12:06:24
PUAN
:
20882
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 92
Researcher ID
Scopus ID
h-index
10
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENT SOSYOLOJİ (EĞİTİM SOSYOLOJİSİ) ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2002
Doktora Tezi

1. Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara) Danışman: Dr. Hasan Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

http://tez.yok.gov.tr/">http://tez.yok.gov.tr/

Yüksek Lisans Tezi

1. Association between the level of perception of adolescents on importance of selected issues and type of reference group they prefer to consult Danışman: Dr. Barbaros Günçer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1992.

http://tez.yok.gov.tr/">http://tez.yok.gov.tr/

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989-12-19 - 1998-03-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998-03-15 - 1999-06-15
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-06-15 - 2002-05-29
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-05-29 - 2011-07-15
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMASINI DEĞR. KOMİSYONU 2018-04-18 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-01-17 - 2022-01-17
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-10-30 - 2021-10-30
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-06-15 - 2021-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-06-15 - 2021-06-15
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-19 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-10-30 - 2018-10-30
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-09-23 - 2017-09-23
PROF. DR. DEKAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-02 - 2015-04-17
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-10-30 - 2015-10-30
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2011
4. Balcı Karaboğa, F. Metaphorical Images of School: School Perceptions of Primary Education Supervisors. EUROASİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 44, 51-70. 1000 + 0
2010
3. Balcı Karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 81-90. 1000 + 0
2000
2. ENGİN, C.; BALCI KARABOĞA, F.; Akkök, F. The Role of Turkish Schools in the Educational Systems and Social Transformation of Central Asian Countries The Case of Turkmenistan and Kyrgyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155. 1000 + 0
10.1080/713656175

1. Demir, C.; Balcı Karaboğa, F.; Akkok, F. The role of Turkish schools in the educational system and social transformation of Central Asian countries: The case of Turkmenistan and Kyrgyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/713656175

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 550
2017
3. Çal, F.; Balcı Karaboğa, F. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 1298-1326. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4520/2177

Publications_003.pdf

2013
2. Yılmaz, M.; Balcı Karaboğa, F.; Altıok, M.; Türkleş, S.; Özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences of Caring for Migrant Patients." Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences5 (2), 402-423, 2013.. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES, 2013, 5, 402-423. 150 + 0
2000
1. Şimşek, H.; Balcı Karaboğa, F. Current and Future Missions of a University: An Institutional Case From Turkey”. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2000, 5, 77-94. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Öksüz Çal, F.; BALCI KARABOĞA, F. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 1298-1326. 100 + 0
doi: 10.14687/jhs.v14i2.4520

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. Yeşil, A.; Balcı Karaboğa, F. Ortaokul Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2021, 28, 51-78. 300 + 0
http://https://enadonline.com/tr/arsiv/28-sayi/asli-yesil-f-ayse-balci-karaboga

Uluslararası - Alan endexleri 100
1. YEŞİL, A.; BALCI KARABOĞA, F. Gender Equality Awareness among Middle School Students. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2021, 28, 51-78. 100 + 0
10.14689/enad.28.3

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2. Kılavuz, T.; Balcı Karaboğa, F. The Reproduction of Gender Discrimination and the Daily Practices of Primary Schools in Turkey. JOURNAL FOR CRİTİCAL EDUCATİON POLİCY STUDİES, 2021, 19, 256-295. 100 + 0
http://www.jceps.com/archives/11304://

Publications_007.pdf

1. Kılavuz, T.; BALCI KARABOĞA, F. The Reproduction of Gender Discrimination and the Daily Practices of Primary Schools in Turkey. JOURNAL FOR CRİTİCAL EDUCATİON POLİCY STUDİES, 2021, 19, 256-295. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2023
1. YEŞİL, A.; BALCI KARABOĞA, F. Okul Yöneticilerinin Covid-19 Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Yaşantı ve Görüşleri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 24, 148-174. 100 + 0
10.17679/inuefd.1142940

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1570
2021
8. KALE, M.; HURŞİDİ, S.; BALCI KARABOĞA, F. Okul Öncesi Dönemde Beden Algısı. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 17, 1408-1435. 200 + 0
10.26466/opus.

2019
7. Özdemir, E.; BALCI KARABOĞA, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781. 200 + 0
10.17860/mersinefd.580405

2018
6. YÜREK, N.; BALCI KARABOĞA, F. Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 956-998. 200 + 0
10.17860/mersinefd.462815

2013
5. Balcı Karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2013, 14, 195-213. 200 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=186717_e4c36a87ad98c22123fabd08fcd83a1f

2010
4. Büte, M.; Balcı Karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 14, 485-509. 200 + 0
Publications_002.pdf

3. Çapri, B.; Balcı Karaboğa, F.; Çelikkaleli, Ö. İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 89-102. 200 + 0
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=188332_d58b5149a61ede6cfec9292ac22d81c0

2009
2. Çelikkaleli, Ö.; Balcı Karaboğa, F.; Çapri, B.; Büte, M. İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nedenleri Üzerine Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2009, 8, 625-636. 170 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=111350_3408c6ce4037eb6127496135cdb463a4

1993
1. Berberoğlu, G.; Balcı Karaboğa, F. Okul Anketi Üzerine Bir Ön Çalışma. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 1993, 1, 7-11. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd/article/view/1058000165/1058000167

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 400
2015
4. Gürsoy, M.; Balcı Karaboğa, F. Siyasi Partilerin Seçim Bildirgelerinde Eğitim Konusu. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2015, 2, 112-140. 100 + 0
http://http://www.ressjournal.com/Makaleler/56865249_8%20Mahmut%20G%C3%BCrsoy.pdf

2010
3. BÜTE, M.; BALCI KARABOĞA, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 16, 485-509. 100 + 0
1999
2. Balcı Karaboğa, F.; Yıldırım, A. Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1999, 2, 80-94. 100 + 0
1998
1. Köse, R.; Balcı Karaboğa, F. Bölge Gelişmişlik Düzeyinin Üniversite Giriş Sınavlarındaki Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkileri. MİLLİ EĞİTİM, 1998, 138, 15-21. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Balcı Karaboğa, F. "Kültür, Çocuk ve Toplumsal Cinsiyet"Kültür ve Çocuk, ISBN: 9786050370201, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 22 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
2. Doğan Kutlu, G.; Balcı Karaboğa, F. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VIII - "Kadın Akademisyenlerin Annelik Ve Çocuk Kavramlarına Yükledikleri Anlamlar İle Kadın Kimliği Arasındaki İlişkiler", ISBN: 978-625-8468-67-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 20 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
3. Akgüç, E.; Balcı Karaboğa, F. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI - "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bakış Açısından Eğitim, Çalışma Hayatı, Kariyer ve Toplumsal Cinsiyet", ISBN: 978-625-7405-81-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 36 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 125
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 1000
1. BALCI KARABOĞA, F. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: 9786055213602, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 290 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. BALCI KARABOĞA, F.; Kılavuz, T. Beden Algısı, ISBN: 978-625-427-690-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 250
https://www.nobelyayin.com/beden-algisi-19249.html
2. Akgüç, E.; BALCI KARABOĞA, F. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, ISBN: 978-625-7405-81-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 900 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
3. BALCI KARABOĞA, F. Kültür ve Çocuk, ISBN: 9786050370201, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
4. DOĞAN KUTLU, G.; BALCI KARABOĞA, F. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VIII, ISBN: 978-625-8468-67-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 531 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
5. Öztürk, A.; BALCI KARABOĞA, F. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV, ISBN: 978-625-8223-11-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 268 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 250
6. YEŞİL, A.; BALCI KARABOĞA, F. Eğitimde Disiplinlerarası Araştırmalar, ISBN: 978-605-170-892-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 127 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Balcı Karaboğa, F. "Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları" Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 975-6376-26-0, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Şimşek, H.; Balcı Karaboğa, F., Current and Future Mission of a Leading Turkish Public University from the Perspectives of Various Internal and External Stakeholders. Annual Meeting of the American Educational Research Association , 1997-03-24, 1997-03-28, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1997. 200

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406899.pdf://

Uluslararası - Özet - Sözlü 95

1. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Kentsel Yaşam Deneyimi: Zorluklar, Beklentiler, Uyum Sorunları (Mersin İli Örneği). Women’s Studies in the New Millennium, “Does the Future Belong to Us”, First International Conference on Women’s Studies, 2004-04-29, 2004-04-30, Famagusta, KKTC, 2004. 95

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 390

4. Balcı Karaboğa, F.; Çapri, B.; Çelikkaleli, Ö.; Büte, M., İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Mersin İli Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 95

3. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Gözüyle Toplumsal Yaşam, Aile ve Kadının Değeri. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2004-04-01, 2004-04-04, İstanbul, Türkiye, 2004. 95

2. Balcı Karaboğa, F., Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin Okul Kavramlaştırmaları: Okulun Metaforik Analizi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2001-06-07, 2001-06-09, Bolu, Türkiye, 2001. 100

1. Berberoğlu, G.; Balcı Karaboğa, F., Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1994-04-28, 1994-04-30, Adana, Türkiye, 1994. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Balcı Karaboğa, F., Köy Enstitülü Kadınların Eğitim Deneyimleri. I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2012-03-06, 2012-03-08, Eskişehir, Türkiye, 2012. 50

2. Balcı Karaboğa, F.; Yetim, N., Toplumbilimcilerin Yöntem İmgesine İlişkin Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 1999-11-17, 1999-11-19, Ankara, Türkiye, 1999. 50

1. Balcı Karaboğa, F.; Yıldırım, A., Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1996-09-05, 1996-09-07, Bursa, Türkiye, 1996. 50

Ulusal - Yürütücü 100

2. Günümüz Toplumunun Değişimi ve Okullardaki Disiplin Problemlerine Yansımaları, BAP, Proje No: BAP-EF EB (AB) 2005-2), 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Göç Eden Kadının Yaşadığı Zorluklar, Beklentiler ve Uyum Sorunları, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Proje No: -, 0 TL, Yürütücü, 2001,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

3. Orta-öğretimde Sosyal Bilimler Öğretiminin Değerlendirilmesi, MEB-EARGED , Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 1999,Tamamlandı. 0

2. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Türk Okulları, TİKA, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 1997,Tamamlandı. 0

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Stratejik Planlaması Üzerine Bir Çalışma, Mustafa Parlar Vakfı, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 1995,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 5150

26. Seda Çulha, Kadın Yöneticilerin Eğitim Örgütlerinde Kadın Yönetici Olma Konusundaki Deneyim ve Düşünceleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

25. Ayşegül Yelken, Meslek, Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet Açısından Sınıf Öğretmenliğine Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algısının İncelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

24. Sinem Gündüz, Ortaokul Öğretmenlerinin Bakış Açısından Eğitim Örgütlerinde Değişim Yorgunluğu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

23. Cansev Özşimşek Karaoğlu, Eğitimcilerin Disiplin Uygulamalarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

22. Sinem Özşahin Büyükaşık, Yükseköğretimde Sınıf Yönetiminin Boyutları: Bir Model Önerisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

21. Fatma Akgün, Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Yaptıkları Çocuklara İlişkin İmgeleri ve Sınıf Yönetimi Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

20. Gonca Doğan Kutlu, Kadın Akademisyenlerin Annelik ve Çocuk Kavramlarına Yükledikleri Anlamlar ile Kadın Kimliği Arasındaki İlişkiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/

19. Ebru Akgüç, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/

18. Osman Faruk Tatar, Öğretmen Algılarına Göre Müdürlerin Okul Kültürü Oluşturmadaki Rolleri ile Öğretmenlerin Kurumsal Aidiyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

17. Aslı Yeşil, Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Farkındalık Yaratmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

16. Türkü Kılavuz, İlkokulda Cinsiyet Ayrımcılığının Yeniden Üretimi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

15. Mustafa Şenol Tiken, Ortaokulların Sosyal Sermayesi ve Velinin Eğitim Sürecine Katılımı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

14. Meryem Gün, Meslek Lisesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

13. Emine Özdemir, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik: Ortaokul Matematik Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

12. Nurcan Yürek, Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

11. Fidel Öksüz, Ortaöğretime devam edemeyen kız öğrencilerin bakış açısından eğitime devamlarının önündeki engeller, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

10. Anıl Şahin Yelin, Lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğrenime yönelik eğitimsel istekleri ve eğitimsel engel algılarının aile özellikleri okul özellikleri ve cinsiyet açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

9. Fatma Köle, Mersin Üniversitesi kadın akademisyenlerinin örgütlerindeki cinsiyet kültürüne yönelik algıları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

8. Saynur Özkan, İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ve iş değerleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

7. Çiğdem Kakaç, Göç eden kadınların kişisel uyum düzeylerinin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 150

6. Duygu Özen Kılıç, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki Disiplin Anlayışına İlişkin Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

5. Müge Büte, Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi, sorunlar ve sorunlarla başa çıkma yolları (Mersin İli merkezi örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

4. Yalçın Özdemir, Teknik Orta Öğretim Okullarındaki Kız Öğrencilerin Okul Yaşantıları (Mersin İli Merkez Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

3. Mahmut Bektaş, Türkiye’de İnsan Yetiştirme Anlayışları Üzerine Ampirik bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200

2. Serdar Bağcı, Kamusallık ve Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Modernite: Kopuş ve Eklemlenmeler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

1. Tülay Özden, Toplumsal Cinsiyet ve Güç İlişkileri: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine bir Örnek Olay Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Türkü Kılavuz, İlkokulun Cinsiyeti, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Ulusal 130
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2020-01-30 - 2021-08-01. 65
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850 , E-ISSN : 1305-5429, 2005-06-30 - 2013-04-30. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 75
1. ANADOLU JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES INTERNATIONAL , [ 2023 : 1 ] . 0
2. EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE , [ 2020 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 10
3. ELEMENTARY EDUCATION ONLINE , [ 2010 : 1 ] [ 2006 : 1 ] . 8
4. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2011 : 1 ] [ 2010 : 1 ] [ 2005 : 1 ] [ 2009 : 1 ] . 20
5. EğITIM VE BILIM , [ 2018 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 10
6. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 10
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT , [ 2021 : 1 ] . 5
8. INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES , [ 2011 : 1 ] . 4
9. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE , [ 2021 : 1 ] . 0
10. MARMARA ÜNIVERSITESI KADıN VE TOPLUMSAL CINSIYET ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
11. NWSA-EDUCATION SCIENCES , [ 2020 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 22
1. ANEMON , [ 2017 : 1 ] . 1
2. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] [ 2018 : 1 ] . 2
3. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
4. KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 3 ] [ 2014 : 1 ] [ 2018 : 2 ] [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 2 ] . 10
6. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
7. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 2 ] . 4
8. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
9. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yeşil, A.; Balcı karaboğa, F. Okul Yöneticilerinin Covid-19 Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Yaşantı ve Görüşleri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 24, 148-174.
10.17679/inuefd.1142940
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Balcı karaboğa, F.; Kılavuz, T. Beden Algısı, ISBN: 978-625-427-690-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Yeşil, A.; Balcı karaboğa, F. Eğitimde Disiplinlerarası Araştırmalar, ISBN: 978-605-170-892-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 127 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Balcı karaboğa, F.; Kılavuz, T. Beden Algısı, ISBN: 978-625-427-690-3, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Yeşil, A.; Balcı karaboğa, F. Eğitimde Disiplinlerarası Araştırmalar, ISBN: 978-605-170-892-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 127 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kale, M.; Hurşidi, S.; Balcı karaboğa, F. Okul Öncesi Dönemde Beden Algısı. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 17, 1408-1435,
10.26466/opus.

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Büte, M.; Balcı karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 16, 485-509,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781,
10.17860/mersinefd.580405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Büte, M.; Balcı karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 16, 485-509,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781,
10.17860/mersinefd.580405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Yeşil, A.; Balcı karaboğa, F. Okul Yöneticilerinin Covid-19 Salgın Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Yaşantı ve Görüşleri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, 24, 148-174,
10.17679/inuefd.1142940

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yürek, N.; Balcı karaboğa, F. Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 956-998,
10.17860/mersinefd.462815

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781,
10.17860/mersinefd.580405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Büte, M.; Balcı karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 16, 485-509,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özdemir, E.; Balcı karaboğa, F. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 760-781,
10.17860/mersinefd.580405

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl