Prof.Dr. Arzu UYSAL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gse Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 33000 Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-07-05 12:21:56
DÜZENLEME
:
2023-05-05 13:42:56
PUAN
:
3647
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, ÜDS, 66,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RESİM-İŞ EĞİTİMİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS RESİM ANASANAT DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Çağdaş görsel kültürde resimsel imge ve sanat eğitiminde yeni imge düzenleri Danışman: Dr. Emine HALIÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2009.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Kişisel yaratım süreci içerisinde figür ve nesneden hareketle biçim, renk ve kompozisyon üzerine denemeler Danışman: Dr. Ayşe SAĞLAM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2020-12-04 - 2021-10-25
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2022-09-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2022-09-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-09-19 - 2022-09-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
Uluslararası - Diğer 200
2021
2. UYSAL, E.; UYSAL, A. AİLE TEMALI ÇOCUK RESİMLERİNDE BİLİNÇALTI VE BİLİNÇDIŞI DAVRANIŞLARIN RESİMSEL İMGEYE DÖNÜŞÜMÜ. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2021, 8, 123-135. 100 + 0
10.17121/ressjournal.3056

2018
1. UYSAL, A.; UYSAL, E. Travma, Korku, Endişe, Aşk ve Ölüm Kavramlarının Kadın İmgesinde Dışavurumu: Willem De Kooning. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 8, 271-280. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7859

Uluslararası - Alan endexleri 600
6. UYSAL, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 100 + 0
10.7827/TurkishStudies.13351

5. UYSAL, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13351

Publications_014.pdf

2015
4. UYSAL, E.; UYSAL, A. SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2015, 21, 105-123. 100 + 0
10.16992/ASOS.895

3. UYSAL, E.; UYSAL, A. SANAT EGİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖGRENME ALANININ ETKİLİGİ. ASOS JOURNAL, 2015, 21, 105-123. 100 + 0
2. UYSAL, E.; DEMİR, S.; UYSAL, A. BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK TEMSİLLER: FRANCIS BACON. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND DESİGN, 2015, 5, 1-18. 100 + 0
http://www.mtddergisi.com/dergi//beden-ve-ruh-ayrimini-korkuyla-butunleyen-organik-temsiller-francis-bacon201506.pdf

Publications_008.pdf

2011
1. UYSAL, A. GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ÖĞRENCİ RESİMLERİNDEKİ İMGELERE ETKİLERİ. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2011, 24, 1-20. 100 + 14
http://www.akademikbakis.org/eskisite/24/01.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2021
6. UYSAL, E.; UYSAL, A. EDWARD HOPPER'IN "GECE KUŞLARI (NIGHTHAWKS)" YAPITINDA GERÇEK YA DA KURGUSAL DÜZLEMDE OLUŞTURULAN DRAMATİK YALNIZLIK. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2021, 11, 1178-1191. 200 + 0
10.30783/nevsosbilen.961480

2012
5. UYSAL, A. İrfan Önürmen Resimlerinde Ör'tül'ü Gerçekler. YEDİ-SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 2012, 8, 11-15. 200 + 0
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi8.pdf

Publications_009.pdf

2010
4. UYSAL, A. Görüntü Üreten Teknolojiler Bağlamında Öğrenci Resimlerindeki İmgelerin Değişim Süreci. YEDİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 4, 29-38. 200 + 5
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi4.pdf

Publications_004.pdf

2009
3. UYSAL, A. Yüzün Ötesi-Portre Kurmak Üzerine.... GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ,, 2009, 4, 107-122. 200 + 0
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf

Publications_003.pdf

2005
2. UYSAL, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 41-47. 200 + 28
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_41_47.pdf

Publications_002.pdf

1. HALIÇINARLI, E.; UYSAL, A. Üsluplaşma Yolunda Kopyanın Kullanımı-Egon Schiele ve Van Gogh.. SANAT YAZILARI, 2005, 12, 29-40. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 400
2008
4. UYSAL, A. XX. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 24, 48-53. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/260/226

Publications_005.pdf

2007
3. UYSAL, A. ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MAX BECKMANN'IN" GECE" ADLI ESERİNİN ANALİZİ. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 5, 701-715. 100 + 0
http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/viewFile/189/175

Publications_007.pdf

2006
2. UYSAL, A. SANATÇININ KİMLİK ARAYIŞI. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DEGİSİ, 2006, 19, 116-119. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/135/pdf_70

Publications_006.pdf

2005
1. UYSAL, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. KEFAD, 2005, 6, 41-47. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. UYSAL, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2019, , -. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 800

8. UYSAL, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, , , -. 100 + 0
2019
7. UYSAL, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2019, Özel Sayı, ---. 100 + 0
6. UYSAL, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, 2019, Özel Sayı, ---. 100 + 0
2018
5. UYSAL, A. YÜKSEK RÖNESANS ESTETİĞİNİN İLK GERÇEK ÖRNEĞİ: SON AKŞAM YEMEĞİ (THE LAST SUPPER). KAFKAOKUR, 2018, 34, 20-23. 100 + 0
4. UYSAL, A. GÖSTERİLENİN GİZİNDE: LEONARDO DA VİNCİ’NİN “KAKIMLI KADIN” PORTRESİ. KAFKAOKUR, 2018, , 12-15. 100 + 0
3. UYSAL, A. GÖSTERİLENİN GİZİNDE: LEONARDO DA VİNCİ’NİN “KAKIMLI KADIN” PORTRESİ. KAFKAOKUR, 2018, 34, 12-15. 100 + 0
2. UYSAL, A. YÜKSEK RÖNESANS ESTETİĞİNİN İLK GERÇEK ÖRNEĞİ: SON AKŞAM YEMEĞİ. KAFKAOKUR, 2018, , 20-23. 100 + 0
2007
1. UYSAL, A. Resme Dair Bir Görü/Anlam Denemesi. RH+ SANART DERGİSİ, 2007, 40, 40-44. 100 + 0
Publications_010.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UYSAL, E.; UYSAL, A.; YILDIZ, B. Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-8075-08-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 136 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., EFFECTIVENESS OF ZONE OF LEARNING VISUAL ART CULTURE IN ARTEDUCATION. İnte 2015, 2016-06-10, 2016-06-12, Barcelona, İspanya, . 100

1. UYSAL, A., Usage of Sewing Techniques As a Tool for Expression in Todays Painting. ASSBS PROCEEDİNGS OF THE 19. ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, . 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim, TÜBİTAK, Proje No: 2229, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

1. "Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” , TÜBİTAK, Proje No: 4004, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP&MANAGEMENT INQUIRIES (EMI) , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. The Wall, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Kamensk-Uralsky/RUSSIA, Vitaly Maklakov, 2019-12-21-2019-12-31, 16:00, Kamensk-Uralsky, Rusya
2. Falling Walls Mail Art Exhibition, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Stroud/United Kingdom, Briony Wilson, 2019-11-01-2019-11-16, 15:00, Stroud, İngiltere / Birleşik Krallık
3. 4 th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İstanbul, Nişantaşı Üniversity, İstanbul commerce University, Cyprus Social Sciences University, Central Asisan American University Yessenov University, Dhaka University, Bolu Abant Baysal University, 2019-11-29-2019-11-30, 16:00, İstanbul, Türkiye
4. 3 rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Cyprus Social Sciences University, Cyprus Social Sciences University, Nişantaşı University, Kazakistan University, Ankara Sosyal Bilimler University, Kazakistan Yessenov University, Selçuk University, EMI Journal and Dilkur Academy, 2019-06-28-2019-06-30, 16:00, Lefkoşe, KKTC
5. II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, Bianeler,Trianeller, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi , Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, 3, İzmir, Türkiye
6. IX. International Mail Art Exhibition/People&Culture, Uluslararası Sergiler, Aiud, History Museum of Aiud, 2007-08-11-2007-08-30, 3, Aiud, Romanya
7. 2. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Exhibition, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, Nevşehir/Kapadokya, , 2018-11-09-2018-11-11, , Nevşehir, Türkiye
8. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Edirne, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-03-05-2018-03-05, , Edirne, Türkiye
9. Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması/Dışarıdakiler, Uluslararası Sergiler, Buca Eğitim Fakültesi, Bedri Karayağmurlar, 2005-09-15-2005-09-30, 3, İzmir, Türkiye
10. I. ULUSLARARASI 68 SANATÇI 68 ESER, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray Üniverstesi Konferans Salonu, GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, , Aksaray, Türkiye
11. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, Erdemli Kültür Merkezi, , 2018-04-19-2018-04-21, , Mersin, Türkiye
12. INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT- ”Children’xxs Rights”, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, , İstanbul, Türkiye
13. INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT- ”Essence of the Universe”, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, , İstanbul, Türkiye
14. I. Uluslararası Türk-Grameen Mikrokredi Sanat Bienali-Dünyadaki Yoksullukla Mücadele, Bianeler,Trianeller, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı/TİSVA, 2005-11-21-2005-11-28, 3, Ankara, Türkiye
15. International Mail Art Project-"Essence of Universe", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş , 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
16. 2010 Eylül Romanya’da düzenlenen “III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Romanya, Aiud/Romanya, 2010-09-24-2010-09-26, , , Romanya
17. 2006 Haziran Romanya’da düzenlenen “I. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Romanya, Romanya, 2006-06-26-2006-06-29, , , Romanya
18. 2007 Ağustos Romanya’da düzenlenen “IX. International Mail Art Exhibition/PeopleCulture” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Romanya, Romanya, 2007-08-11-2007-08-30, , , Romanya
19. 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri "Ruhun Penceresinden Yansımalar" adlı Karma Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Galeri Eylül, Ege Üniversitesi, 2017-12-04-2017-12-11, 3, İzmir, Türkiye
20. 4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016-11-03-2016-11-05, 3, Antalya, Türkiye
21. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Nevşehir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-09-21-2017-09-23, 3, Nevşehir, Türkiye
22. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Erdemli Belediyesi Sergi Salonu, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, 2018-04-19-2018-04-21, 3, Mersin, Türkiye
23. 2005 Haziran I.Uluslararası Türk- Grameen Mikrokredi Sanat Bienali, Dünyadaki ”Yoksullukla Mücadele” Konulu Karma Sergide iki işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Ankara, Türkiye, 2005-11-21-2005-11-28, , Ankara, Türkiye
24. 2005 Eylül “Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması” sergisinde bir kişisel ve bir ortak projesi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Buca Eğitim Fakültesi, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Resim-İş Eğt. ABD:, 2005-09-15-2005-09-30, , İzmir, Türkiye
25. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Fırat Üniversitesi , Fırat Üniversitesi , 2016-10-13-2016-10-15, 3, Elazığ, Türkiye
26. 2007 Kasım “II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, İzmir Buca Eğitim Fakültesi-Devlet Resim Heykel Müzesi, Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, , İzmir, Türkiye
27. "Art, Design and Art Education: Methots and Experiences of Creativity Development" konulu bilim konferansı kapsamında karma sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kauno , Kauno Kolegıja, 2013-11-22-2013-11-26, 3, Kauno , Litvanya
28. International Mail Art Project-"Children's Rights", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
29. International Exhibition of Mini Prints-Tetova, Bianeler,Trianeller, Tetova, Tetova Müzesi, 2008-03-26-2008-03-28, 3, Tetova, Makedonya
30. 2009 Aralık Makedonya’da düzenlenen “International The World Gallery of Drawings Skopje 2009” sergisinde üç işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Skopje, Makedonya, 2009-12-10-2010-01-10, , Skopje, Makedonya
31. 2008 Mart Makedonya’da düzenlenen “International Exhibition of Mini Prints-Tetova” sergisinde beş işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Tetova, Makedonya, 2008-03-26-Devam ediyor, , Tetova, Makedonya
32. V. BALATON SALON-2016 ULUSLARARASI KÜÇÜK FORMATLI SANAT ESERLERI BIENALI, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Vonyarcvashegy/MACARISTAN, Vonyarcvashegy/MACARISTAN, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi ( Macaristan), 2016-04-17-2016-04-30, 18:00, Vonyarcvashegy, Macaristan
33. 2014 Haziran ”15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014“ sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Łódź, Polonya, 2014-06-12-2014-09-28, , Łódź, Polonya
34. 2013 “Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development” konulu uluslararası bilim konferansı kapsamında karma sergi,, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Lİtvanya, Kaunas Üniversitesi-Justinas Vienožinskis Uygulamalı Bilimler Sanat Fakültesi., 2013-11-22-2013-11-26, , Kaunas, Litvanya
35. 15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014, Bianeler,Trianeller, Łódź Villa Gallery, Miejska Galeria Sztuki , 2014-06-12-2014-09-28, 3, Łódź, Polonya
36. V.Balaton Szalon-Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali, Bianeler,Trianeller, Vonyarcvashegy, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi, 2016-04-17-2016-04-30, 3, Vonyarcvashegy, Macaristan
37. 68 Sanatçı 68 Eser, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu Sergi Alanı, Aksaray Üniversitesi GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, 3, Aksaray, Türkiye
38. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2018-03-05-2018-03-05, 3, Edirne, Türkiye
39. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, , 2017-09-21-2017-09-23, , ,
40. International The World Gallery of Drawings Skopje, Uluslararası Sergiler, Skopje, Osten Gallery, 2009-12-10-2009-01-10, 3, Skopje, Makedonya
41. Intercontinental Biennial of Small Graphics, Bianeler,Trianeller, Aiud, Aiud Müzesi, 2006-06-26-2006-06-29, 3, Aiud, Romanya
42. III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art, Bianeler,Trianeller, Aiud/Romanya, Fundatia Inter-Art Foundation, 2010-09-24-2010-09-26, 3, Aiud, Romanya
43. That’s My Milieu, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Berlin/GERMANY, Juliana Hellmundt, 2019-11-16-2019-11-30, 16:00, Berlin, Almanya
Ulusal
1. 2012 Mart “Kadın Akademisyenler Sergisi”, SERGİLER/Karma sergiler /, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük., Karabük Üniversitesi, 2012-03-08-2012-03-14, , Zonguldak, Türkiye
2. -İm, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Grup Arbede, 2008-02-12-2008-02-18, 3, İzmir, Türkiye
3. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı-Desen Uygulama-Davetli Sanatçı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Gaziantep Üniversitesi Sergi Salonu, Gaziantep Üniversitesi, 2014-05-06-2014-05-08, 3, Gaziantep, Türkiye
4. 100. Yılında Çanakkale Ruhu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Antalya, Akdeniz Üniversitesi GSF, 2015-03-18-2015-03-27, 3, Antalya, Türkiye
5. Arzu GÜLDALI UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergiler, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2018-06-13, 3, Aksaray, Türkiye
6. Kadın Sanatçılar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi GSF, 2015-03-09-2015-03-20, 3, Maraş, Türkiye
7. Eşit-siz, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TOKAMER, 2018-03-08-2018-03-08, 3, İstanbul, Türkiye
8. Tema(s)sız, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
9. Tema(s)sız 2, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
10. Kadın Akademisyenler Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012-03-08-2012-03-14, 3, Safranbolu, Türkiye
11. distant-ırak, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Konak Belediyesi, 2009-01-26-2009-02-04, 3, İzmir, Türkiye
12. "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, 3, Ankara, Türkiye
13. Bir İzmir Durağı, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2011-12-07-2011-12-25, 3, İzmir, Türkiye
14. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL ve Atölye Öğrencileri, 2016-05-13-2016-05-20, -, Aksaray, Türkiye
15. Yeni Aralık "New Space" Proje Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara, Galeri Soyut, 2016-12-16-2016-12-31, -, Ankara, Türkiye
16. Up7Down, Bireysel /kişisel/sergiler, İzmir Yolo Art Galerisi, Arzu UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, 3, İzmir, Türkiye
17. Entrika, Bireysel /kişisel/sergiler, Antakya Primemall Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 3, Antakya, Türkiye
18. Muğlak Sınırlar, Bireysel /kişisel/sergiler, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, 3, Mersin, Türkiye
19. Yüzler, Bireysel /kişisel/sergiler, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, 3, İzmir, Türkiye
20. Tekinsiz İzlekler, Bireysel /kişisel/sergiler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, 3, Aksaray, Türkiye
21. "Birlikte Çeşitlilik Sergisi", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul, Pineloart Gallery, 2017-03-18-2017-05-01, 18.00, İstanbul, Türkiye
22. Kadın Sanatçılar, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, 2005-03-08-2005-03-17, 3, İzmir, Türkiye
23. Desen Çalıştayı-Desen Uygulama-Davetli Sanatçı, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, , 2014-05-06-2014-05-08, , Gaziantep, Türkiye
24. Up/Down, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, İzmir Yolo Art Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, , İzmir, Türkiye
25. ”Eşit-siz”, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İstanbul, T.C. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOKAMER), 2018-03-08-2018-03-08, , İstanbul, Türkiye
26. Entrika, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Antakya Prime Mall Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 18:00, Antakya, Türkiye
27. -mış gibi, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2016-04-11-2016-04-16, 18:00, Mersin, Türkiye
28. Tekinsiz İzlekler, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Aksaray., Arzu GÜLDALI UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, , AKSARAY, Türkiye
29. Yüzler, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, , iZMİR, Türkiye
30. Muğlak Sınırlar, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Mersin., Arzu GÜLDALI UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, , MERSİN, Türkiye
31. 2011 Aralık “Bir İzmir Durağı” Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu., SERGİLER/Grup Sergiler /, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu., ARBEDE GRUBU, 2011-12-07-2011-12-25, , Denizli, Türkiye
32. 2005 Mart “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen “Kadın Sanatçılar” Başlıklı Yarışmada bir eseri sergilenmeye değer bulunmuştur., SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir, 2005-03-08-2005-03-17, , İzmir, Türkiye
33. 2005 Mart “Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge” konulu proje yarışması sergileme, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, , Ankara, Türkiye
34. 2009 Ocak “distant-ırak” Sergisi, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi., SERGİLER/Grup Sergiler /, İzmir Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi., ARBEDE GRUBU, 2009-01-26-2009-02-04, , İzmir, Türkiye
35. ”Bakış-İz-Bellek II” İzmir Kültür Çalıştayı Davetli Sanatçı, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi, , 2009-10-24-2010-01-10, , İzmir, Türkiye
36. 2012 Mart “Tema(s)sız” Grup Sergisi, Galeri İlayda, Teşvikiye, İstanbul., SERGİLER/Grup Sergiler /, Galeri İlayda-Teşvikiye, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
37. 2012 Haziran “Tema(s)sız 2” Grup Sergisi, SERGİLER/Grup Sergiler /, Galeri İlayda, Karaköy şubesi, İstanbul., Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
38. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2016-05-13, , Aksaray, Türkiye
39. Pineloart Gallery, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İstanbul, , 2017-03-18-2017-04-01, , ,
Ulusal 0
1. Mustafa Kemal Üniversitesi, 1996-04-26, Antakya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RSE 509 Görsel Kültür I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 3-0-3
Güz RSE 508 Disiplinlerarası Sanat Atölyes Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 4-0-4
Güz RSE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz RSE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz RSE 506 Sanat Eserleri İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 3-0-3
Güz RSE 501 Resim I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi ( Yüksek Lisa 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl