Prof.Dr. Arzu UYSAL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gse Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 33000 Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-07-05 12:21:56
DÜZENLEME
:
2023-05-05 13:42:56
PUAN
:
3647
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, ÜDS, 66,250
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RESİM-İŞ EĞİTİMİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS RESİM ANASANAT DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Çağdaş görsel kültürde resimsel imge ve sanat eğitiminde yeni imge düzenleri Danışman: Dr. Emine HALIÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2009.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Kişisel yaratım süreci içerisinde figür ve nesneden hareketle biçim, renk ve kompozisyon üzerine denemeler Danışman: Dr. Ayşe SAĞLAM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL BAŞKANI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2020-12-04 - 2021-10-25
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2022-09-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2022-09-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-09-19 - 2022-09-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
Uluslararası - Diğer 200
2021
2. UYSAL, E.; UYSAL, A. AİLE TEMALI ÇOCUK RESİMLERİNDE BİLİNÇALTI VE BİLİNÇDIŞI DAVRANIŞLARIN RESİMSEL İMGEYE DÖNÜŞÜMÜ. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2021, 8, 123-135. 100 + 0
10.17121/ressjournal.3056

2018
1. UYSAL, A.; UYSAL, E. Travma, Korku, Endişe, Aşk ve Ölüm Kavramlarının Kadın İmgesinde Dışavurumu: Willem De Kooning. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 8, 271-280. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7859

Uluslararası - Alan endexleri 600
6. UYSAL, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 100 + 0
10.7827/TurkishStudies.13351

5. UYSAL, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13351

Publications_014.pdf

2015
4. UYSAL, E.; DEMİR, S.; UYSAL, A. BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK TEMSİLLER: FRANCIS BACON. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND DESİGN, 2015, 5, 1-18. 100 + 0
http://www.mtddergisi.com/dergi//beden-ve-ruh-ayrimini-korkuyla-butunleyen-organik-temsiller-francis-bacon201506.pdf

Publications_008.pdf

3. UYSAL, E.; UYSAL, A. SANAT EĞİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖĞRENME ALANININ ETKİLİĞİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2015, 21, 105-123. 100 + 0
10.16992/ASOS.895

2. UYSAL, E.; UYSAL, A. SANAT EGİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖGRENME ALANININ ETKİLİGİ. ASOS JOURNAL, 2015, 21, 105-123. 100 + 0
2011
1. UYSAL, A. GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ÖĞRENCİ RESİMLERİNDEKİ İMGELERE ETKİLERİ. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2011, 24, 1-20. 100 + 14
http://www.akademikbakis.org/eskisite/24/01.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2021
6. UYSAL, E.; UYSAL, A. EDWARD HOPPER'IN "GECE KUŞLARI (NIGHTHAWKS)" YAPITINDA GERÇEK YA DA KURGUSAL DÜZLEMDE OLUŞTURULAN DRAMATİK YALNIZLIK. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2021, 11, 1178-1191. 200 + 0
10.30783/nevsosbilen.961480

2012
5. UYSAL, A. İrfan Önürmen Resimlerinde Ör'tül'ü Gerçekler. YEDİ-SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 2012, 8, 11-15. 200 + 0
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi8.pdf

Publications_009.pdf

2010
4. UYSAL, A. Görüntü Üreten Teknolojiler Bağlamında Öğrenci Resimlerindeki İmgelerin Değişim Süreci. YEDİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 4, 29-38. 200 + 5
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi4.pdf

Publications_004.pdf

2009
3. UYSAL, A. Yüzün Ötesi-Portre Kurmak Üzerine.... GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ,, 2009, 4, 107-122. 200 + 0
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf

Publications_003.pdf

2005
2. UYSAL, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 41-47. 200 + 28
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_41_47.pdf

Publications_002.pdf

1. HALIÇINARLI, E.; UYSAL, A. Üsluplaşma Yolunda Kopyanın Kullanımı-Egon Schiele ve Van Gogh.. SANAT YAZILARI, 2005, 12, 29-40. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 400
2008
4. UYSAL, A. XX. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 24, 48-53. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/260/226

Publications_005.pdf

2007
3. UYSAL, A. ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MAX BECKMANN'IN" GECE" ADLI ESERİNİN ANALİZİ. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 5, 701-715. 100 + 0
http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/viewFile/189/175

Publications_007.pdf

2006
2. UYSAL, A. SANATÇININ KİMLİK ARAYIŞI. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DEGİSİ, 2006, 19, 116-119. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/135/pdf_70

Publications_006.pdf

2005
1. UYSAL, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. KEFAD, 2005, 6, 41-47. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2019
1. UYSAL, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2019, , -. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 800

8. UYSAL, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, , , -. 100 + 0
2019
7. UYSAL, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2019, Özel Sayı, ---. 100 + 0
6. UYSAL, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, 2019, Özel Sayı, ---. 100 + 0
2018
5. UYSAL, A. YÜKSEK RÖNESANS ESTETİĞİNİN İLK GERÇEK ÖRNEĞİ: SON AKŞAM YEMEĞİ (THE LAST SUPPER). KAFKAOKUR, 2018, 34, 20-23. 100 + 0
4. UYSAL, A. YÜKSEK RÖNESANS ESTETİĞİNİN İLK GERÇEK ÖRNEĞİ: SON AKŞAM YEMEĞİ. KAFKAOKUR, 2018, , 20-23. 100 + 0
3. UYSAL, A. GÖSTERİLENİN GİZİNDE: LEONARDO DA VİNCİ’NİN “KAKIMLI KADIN” PORTRESİ. KAFKAOKUR, 2018, , 12-15. 100 + 0
2. UYSAL, A. GÖSTERİLENİN GİZİNDE: LEONARDO DA VİNCİ’NİN “KAKIMLI KADIN” PORTRESİ. KAFKAOKUR, 2018, 34, 12-15. 100 + 0
2007
1. UYSAL, A. Resme Dair Bir Görü/Anlam Denemesi. RH+ SANART DERGİSİ, 2007, 40, 40-44. 100 + 0
Publications_010.pdf

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. UYSAL, A.; TOPALAK, Ş.; BUBUR, R. Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. UYSAL, E.; UYSAL, A.; YILDIZ, B. Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-8075-08-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 136 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. UYSAL, A.; UYSAL, E.; ÖZKALE, S. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
3. UYSAL, E.; UYSAL, A. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., EFFECTIVENESS OF ZONE OF LEARNING VISUAL ART CULTURE IN ARTEDUCATION. İnte 2015, 2016-06-10, 2016-06-12, Barcelona, İspanya, . 100

1. UYSAL, A., Usage of Sewing Techniques As a Tool for Expression in Todays Painting. ASSBS PROCEEDİNGS OF THE 19. ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, . 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim, TÜBİTAK, Proje No: 2229, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

1. "Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” , TÜBİTAK, Proje No: 4004, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP&MANAGEMENT INQUIRIES (EMI) , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. International Mail Art Project-"Essence of Universe", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş , 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
2. 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri "Ruhun Penceresinden Yansımalar" adlı Karma Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Galeri Eylül, Ege Üniversitesi, 2017-12-04-2017-12-11, 3, İzmir, Türkiye
3. III. Uluslararası Anneler Günü Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi ABD., 2023-05-10-2023-05-25, 14:00, Aksaray, Türkiye
4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Sergisi "Uluslararası 50 sanatçı & 50 eser", SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aydın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2023-10-29-2023-11-07, 10:00, İzmir, Türkiye
5. 100. yıl Cumhuriyet Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Malatya, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2023-10-29-2023-11-15, 14:00, Malatya, Türkiye
6. "Vefa", SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Cumhuriyetin 100.Yılında Egeart Sanat Günleri- Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Ege Üniversitesi, 2023-10-31-2023-12-01, 13:00, İzmir, Türkiye
7. I. Uluslararası Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması , SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Malatya, Malatya Büyükşehir Belediyesi , 2021-09-17-2021-09-19, 14.30, Malatya, Türkiye
8. 4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016-11-03-2016-11-05, 3, Antalya, Türkiye
9. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Nevşehir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-09-21-2017-09-23, 3, Nevşehir, Türkiye
10. Uluslararası Karma Sergi, SERGİLER/Karma sergiler /, Adana, Korart Galeri, 2021-10-01-2021-10-15, 17.30, Adana, Türkiye
11. International Exhibition of Mini Prints-Tetova, Bianeler,Trianeller, Tetova, Tetova Müzesi, 2008-03-26-2008-03-28, 3, Tetova, Makedonya
12. International The World Gallery of Drawings Skopje, Uluslararası Sergiler, Skopje, Osten Gallery, 2009-12-10-2009-01-10, 3, Skopje, Makedonya
13. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Erdemli Belediyesi Sergi Salonu, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, 2018-04-19-2018-04-21, 3, Mersin, Türkiye
14. Uluslararası Erişilebilir Davetli Karma Sergi; Anneler Günü "Anneler Gününe İthafen", SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray, Aksaray Üniversitesi, 2021-05-10-2021-06-10, 10.00, Aksaray, Türkiye
15. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Fırat Üniversitesi , Fırat Üniversitesi , 2016-10-13-2016-10-15, 3, Elazığ, Türkiye
16. The Wall, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Kamensk-Uralsky/RUSSIA, Vitaly Maklakov, 2019-12-21-2019-12-31, 16:00, Kamensk-Uralsky, Rusya
17. That’s My Milieu, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Berlin/GERMANY, Juliana Hellmundt, 2019-11-16-2019-11-30, 16:00, Berlin, Almanya
18. Falling Walls Mail Art Exhibition, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Stroud/United Kingdom, Briony Wilson, 2019-11-01-2019-11-16, 15:00, Stroud, İngiltere / Birleşik Krallık
19. 4 th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İstanbul, Nişantaşı Üniversity, İstanbul commerce University, Cyprus Social Sciences University, Central Asisan American University Yessenov University, Dhaka University, Bolu Abant Baysal University, 2019-11-29-2019-11-30, 16:00, İstanbul, Türkiye
20. "Art, Design and Art Education: Methots and Experiences of Creativity Development" konulu bilim konferansı kapsamında karma sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kauno , Kauno Kolegıja, 2013-11-22-2013-11-26, 3, Kauno , Litvanya
21. 3 rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Cyprus Social Sciences University, Cyprus Social Sciences University, Nişantaşı University, Kazakistan University, Ankara Sosyal Bilimler University, Kazakistan Yessenov University, Selçuk University, EMI Journal and Dilkur Academy, 2019-06-28-2019-06-30, 16:00, Lefkoşe, KKTC
22. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Edirne, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-03-05-2018-03-05, , Edirne, Türkiye
23. 15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014, Bianeler,Trianeller, Łódź Villa Gallery, Miejska Galeria Sztuki , 2014-06-12-2014-09-28, 3, Łódź, Polonya
24. I. ULUSLARARASI 68 SANATÇI 68 ESER, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray Üniverstesi Konferans Salonu, GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, , Aksaray, Türkiye
25. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, Erdemli Kültür Merkezi, , 2018-04-19-2018-04-21, , Mersin, Türkiye
26. INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT- ”Children’xxs Rights”, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, , İstanbul, Türkiye
27. INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT- ”Essence of the Universe”, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, , İstanbul, Türkiye
28. V.Balaton Szalon-Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali, Bianeler,Trianeller, Vonyarcvashegy, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi, 2016-04-17-2016-04-30, 3, Vonyarcvashegy, Macaristan
29. 68 Sanatçı 68 Eser, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu Sergi Alanı, Aksaray Üniversitesi GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, 3, Aksaray, Türkiye
30. 2010 Eylül Romanya’da düzenlenen “III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Romanya, Aiud/Romanya, 2010-09-24-2010-09-26, , , Romanya
31. 2006 Haziran Romanya’da düzenlenen “I. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Romanya, Romanya, 2006-06-26-2006-06-29, , , Romanya
32. 2007 Ağustos Romanya’da düzenlenen “IX. International Mail Art Exhibition/PeopleCulture” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Romanya, Romanya, 2007-08-11-2007-08-30, , , Romanya
33. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2018-03-05-2018-03-05, 3, Edirne, Türkiye
34. International Mail Art Project-"Children's Rights", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
35. 2007 Kasım “II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali” sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, İzmir Buca Eğitim Fakültesi-Devlet Resim Heykel Müzesi, Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, , İzmir, Türkiye
36. Intercontinental Biennial of Small Graphics, Bianeler,Trianeller, Aiud, Aiud Müzesi, 2006-06-26-2006-06-29, 3, Aiud, Romanya
37. III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art, Bianeler,Trianeller, Aiud/Romanya, Fundatia Inter-Art Foundation, 2010-09-24-2010-09-26, 3, Aiud, Romanya
38. II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, Bianeler,Trianeller, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi , Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, 3, İzmir, Türkiye
39. 2005 Haziran I.Uluslararası Türk- Grameen Mikrokredi Sanat Bienali, Dünyadaki ”Yoksullukla Mücadele” Konulu Karma Sergide iki işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Ankara, Türkiye, 2005-11-21-2005-11-28, , Ankara, Türkiye
40. 2005 Eylül “Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması” sergisinde bir kişisel ve bir ortak projesi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Buca Eğitim Fakültesi, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Resim-İş Eğt. ABD:, 2005-09-15-2005-09-30, , İzmir, Türkiye
41. 2. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Exhibition, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, Nevşehir/Kapadokya, , 2018-11-09-2018-11-11, , Nevşehir, Türkiye
42. IX. International Mail Art Exhibition/People&Culture, Uluslararası Sergiler, Aiud, History Museum of Aiud, 2007-08-11-2007-08-30, 3, Aiud, Romanya
43. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, , 2017-09-21-2017-09-23, , ,
44. 2009 Aralık Makedonya’da düzenlenen “International The World Gallery of Drawings Skopje 2009” sergisinde üç işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Skopje, Makedonya, 2009-12-10-2010-01-10, , Skopje, Makedonya
45. 2008 Mart Makedonya’da düzenlenen “International Exhibition of Mini Prints-Tetova” sergisinde beş işi sergilenmiştir., SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Tetova, Makedonya, 2008-03-26-Devam ediyor, , Tetova, Makedonya
46. V. BALATON SALON-2016 ULUSLARARASI KÜÇÜK FORMATLI SANAT ESERLERI BIENALI, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Vonyarcvashegy/MACARISTAN, Vonyarcvashegy/MACARISTAN, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi ( Macaristan), 2016-04-17-2016-04-30, 18:00, Vonyarcvashegy, Macaristan
47. 2014 Haziran ”15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014“ sergisinde bir işi sergilenmiştir., SERGİLER/Bianeller, trianeller /, Łódź, Polonya, 2014-06-12-2014-09-28, , Łódź, Polonya
48. 2013 “Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development” konulu uluslararası bilim konferansı kapsamında karma sergi,, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, Lİtvanya, Kaunas Üniversitesi-Justinas Vienožinskis Uygulamalı Bilimler Sanat Fakültesi., 2013-11-22-2013-11-26, , Kaunas, Litvanya
49. Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması/Dışarıdakiler, Uluslararası Sergiler, Buca Eğitim Fakültesi, Bedri Karayağmurlar, 2005-09-15-2005-09-30, 3, İzmir, Türkiye
50. I. Uluslararası Türk-Grameen Mikrokredi Sanat Bienali-Dünyadaki Yoksullukla Mücadele, Bianeler,Trianeller, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı/TİSVA, 2005-11-21-2005-11-28, 3, Ankara, Türkiye
Ulusal
1. 2012 Haziran “Tema(s)sız 2” Grup Sergisi, SERGİLER/Grup Sergiler /, Galeri İlayda, Karaköy şubesi, İstanbul., Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
2. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı-Desen Uygulama-Davetli Sanatçı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Gaziantep Üniversitesi Sergi Salonu, Gaziantep Üniversitesi, 2014-05-06-2014-05-08, 3, Gaziantep, Türkiye
3. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2016-05-13, , Aksaray, Türkiye
4. 100. Yılında Çanakkale Ruhu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Antalya, Akdeniz Üniversitesi GSF, 2015-03-18-2015-03-27, 3, Antalya, Türkiye
5. Arzu GÜLDALI UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergiler, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2018-06-13, 3, Aksaray, Türkiye
6. Kadın Sanatçılar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi GSF, 2015-03-09-2015-03-20, 3, Maraş, Türkiye
7. Eşit-siz, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TOKAMER, 2018-03-08-2018-03-08, 3, İstanbul, Türkiye
8. "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, 3, Ankara, Türkiye
9. Tema(s)sız, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
10. Tema(s)sız 2, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
11. Kadın Akademisyenler Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012-03-08-2012-03-14, 3, Safranbolu, Türkiye
12. distant-ırak, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Konak Belediyesi, 2009-01-26-2009-02-04, 3, İzmir, Türkiye
13. Bir İzmir Durağı, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2011-12-07-2011-12-25, 3, İzmir, Türkiye
14. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL ve Atölye Öğrencileri, 2016-05-13-2016-05-20, -, Aksaray, Türkiye
15. Yeni Aralık "New Space" Proje Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara, Galeri Soyut, 2016-12-16-2016-12-31, -, Ankara, Türkiye
16. Up7Down, Bireysel /kişisel/sergiler, İzmir Yolo Art Galerisi, Arzu UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, 3, İzmir, Türkiye
17. Entrika, Bireysel /kişisel/sergiler, Antakya Primemall Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 3, Antakya, Türkiye
18. Muğlak Sınırlar, Bireysel /kişisel/sergiler, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, 3, Mersin, Türkiye
19. Yüzler, Bireysel /kişisel/sergiler, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, 3, İzmir, Türkiye
20. Tekinsiz İzlekler, Bireysel /kişisel/sergiler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, 3, Aksaray, Türkiye
21. "Birlikte Çeşitlilik Sergisi", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul, Pineloart Gallery, 2017-03-18-2017-05-01, 18.00, İstanbul, Türkiye
22. Kadın Sanatçılar, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, 2005-03-08-2005-03-17, 3, İzmir, Türkiye
23. Up/Down, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, İzmir Yolo Art Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, , İzmir, Türkiye
24. Pineloart Gallery, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İstanbul, , 2017-03-18-2017-04-01, , ,
25. Cumhuriyetin 100. Yılında Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Mezunları Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı , 2023-10-30-2023-11-07, 15:00, İzmir, Türkiye
26. Together, SERGİLER/Karma sergiler /, Orijinalist Art Gallery Adana, Orijinalist Art Galery, 2023-12-15-2023-12-30, 18:00, Adana, Türkiye
27. Antakya Belediyesi Sanat Buluşması, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Antakya, Antakya Belediyesi Küratör: Ünal KUŞ/Selmani KOCAİSPİR, 2022-12-24-2023-01-13, 16:30, Antakya, Türkiye
28. Bekle Antakya, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi Sanat Bilim Kültür Merkezi, 2023-04-23-2023-05-19, 17:00, Gaziantep, Türkiye
29. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2021-03-12-2021-03-21, 10.00, Karaman, Türkiye
30. Melita'dan Malatya'ya Arslantepe Kültür ve Sanat Buluşması, WORKSHOP /Workshop /, Malatya, Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2021-09-17-2021-09-19, 10.00, Malatya, Türkiye
31. "41 Mısra 41 Ressam 41 Eser Sergisi", SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2021-03-12-2021-03-20, 10.00, Konya, Türkiye
32. Mahmut Öztürk ve Öğrencileri Bolu'da 25. Yıl Özel Sergisi, SERGİLER/Karma sergiler /, Bolu, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi, 2021-11-22-2021-11-28, 16.00, Bolu, Türkiye
33. Çağdaş Sanat Mersin, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, Mersin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021-07-10-2021-08-06, 10.00, Mersin, Türkiye
34. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Dijital Sergi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2021-03-08-2021-04-08, 10.00, Karaman, Türkiye
35. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, SERGİLER/Karma sergiler /, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021-03-08-2021-04-08, 10.00, Kahramanmaraş, Türkiye
36. Desen Çalıştayı-Desen Uygulama-Davetli Sanatçı, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, , 2014-05-06-2014-05-08, , Gaziantep, Türkiye
37. ”Bakış-İz-Bellek II” İzmir Kültür Çalıştayı Davetli Sanatçı, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi, , 2009-10-24-2010-01-10, , İzmir, Türkiye
38. ”Eşit-siz”, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İstanbul, T.C. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOKAMER), 2018-03-08-2018-03-08, , İstanbul, Türkiye
39. Entrika, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Antakya Prime Mall Alışveriş Merkezi Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 18:00, Antakya, Türkiye
40. -mış gibi, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2016-04-11-2016-04-16, 18:00, Mersin, Türkiye
41. Tekinsiz İzlekler, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Aksaray., Arzu GÜLDALI UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, , AKSARAY, Türkiye
42. Yüzler, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu GÜLDALI UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, , iZMİR, Türkiye
43. 2005 Mart “Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge” konulu proje yarışması sergileme, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, , Ankara, Türkiye
44. Muğlak Sınırlar, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Mersin., Arzu GÜLDALI UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, , MERSİN, Türkiye
45. 2011 Aralık “Bir İzmir Durağı” Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu., SERGİLER/Grup Sergiler /, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu., ARBEDE GRUBU, 2011-12-07-2011-12-25, , Denizli, Türkiye
46. 2005 Mart “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen “Kadın Sanatçılar” Başlıklı Yarışmada bir eseri sergilenmeye değer bulunmuştur., SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir, 2005-03-08-2005-03-17, , İzmir, Türkiye
47. 2009 Ocak “distant-ırak” Sergisi, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi., SERGİLER/Grup Sergiler /, İzmir Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi., ARBEDE GRUBU, 2009-01-26-2009-02-04, , İzmir, Türkiye
48. 2012 Mart “Kadın Akademisyenler Sergisi”, SERGİLER/Karma sergiler /, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük., Karabük Üniversitesi, 2012-03-08-2012-03-14, , Zonguldak, Türkiye
49. 2012 Mart “Tema(s)sız” Grup Sergisi, Galeri İlayda, Teşvikiye, İstanbul., SERGİLER/Grup Sergiler /, Galeri İlayda-Teşvikiye, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
50. -İm, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Grup Arbede, 2008-02-12-2008-02-18, 3, İzmir, Türkiye
Ulusal 0
1. Mustafa Kemal Üniversitesi, 1996-04-26, Antakya, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Uysal, E.; Uysal, A. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Uysal, A.; Uysal, E.; özkale, S. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Uysal, A.; Topalak, .; Bubur, R. Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Uysal, E.; Uysal, A. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Uysal, A.; Uysal, E.; özkale, S. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-425-415-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 275 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
III. Uluslararası Anneler Günü Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aksaray, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi ABD., 2023-05-10-2023-05-25, 14:00, Aksaray, Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Sergisi "Uluslararası 50 sanatçı & 50 eser", SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Aydın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2023-10-29-2023-11-07, 10:00, İzmir, Türkiye
100. yıl Cumhuriyet Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Malatya, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2023-10-29-2023-11-15, 14:00, Malatya, Türkiye
"Vefa", SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Cumhuriyetin 100.Yılında Egeart Sanat Günleri- Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Ege Üniversitesi, 2023-10-31-2023-12-01, 13:00, İzmir, Türkiye
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
Cumhuriyetin 100. Yılında Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Mezunları Sergisi, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı , 2023-10-30-2023-11-07, 15:00, İzmir, Türkiye
Together, SERGİLER/Karma sergiler /, Orijinalist Art Gallery Adana, Orijinalist Art Galery, 2023-12-15-2023-12-30, 18:00, Adana, Türkiye
Antakya Belediyesi Sanat Buluşması, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, Antakya, Antakya Belediyesi Küratör: Ünal KUŞ/Selmani KOCAİSPİR, 2022-12-24-2023-01-13, 16:30, Antakya, Türkiye
Bekle Antakya, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi Sanat Bilim Kültür Merkezi, 2023-04-23-2023-05-19, 17:00, Gaziantep, Türkiye
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl