Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM ACI

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
17005
E-MAIL
:
caci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
caci@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-03 11:48:13
DÜZENLEME
:
2020-02-12 08:12:50
PUAN
:
20756
YABANCI DİL
:
İngilizce, 82.5, YDS, 82.50000
İngilizce, 86.250, ÜDS, 86.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABD ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ABD-BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. BİRDEN FAZLA GİRİŞ KUYRUĞUNA SAHİP YAYIM TABANLI VE ÇOKLU MİKROİŞLEMCİLİ MİMARİLER İÇİN YENİ TIKANIKLIK KONTROLÜ ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Mehmet Fatih Akay, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. YAYIM TABANLI ÇOKLU İŞLEMCİLİ BİR MİMARİNİN PERFORMANSINI ARTTIRMAYA YÖNELİK YENİ BİR TIKANIKLIK KONTROLÜ ALGORİTMASI Danışman: Dr. Mehmet Fatih Akay, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007-12-28 - 2013-09-03
YRD.DOÇ.DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-09-03 - 2015-04-10
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-12 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-07-07 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-05-10 - Devam ediyor
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ENFORMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2019-10-21 - 2022-10-21
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-09-04 - 2020-09-04
KOMİSYON ÜYESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-27 - 2019-02-27
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-02-23 - 2020-02-23
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7650
2019
10. Cagan, S.; Aci, M.; Buldum, B.; Aci, C. Artificial neural networks in mechanical surface enhancement technique for the prediction of surface roughness and microhardness of magnesium alloy. BULLETİN OF THE POLİSH ACADEMY OF SCİENCES: TECHNİCAL SCİENCES, 2019, 67, 729-739. 650 + 0
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130182

9. Acı, Ç.; Gülcan, H. A Modified Dragonfly Optimization Algorithm for Single- and Multiobjective Problems Using Brownian Motion. COMPUTATİONAL INTELLİGENCE AND NEUROSCİENCE, 2019, 6871298, 1-17. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2019/6871298

8. Acı, Ç.; Kaya, M.; Mishchenko, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using Machine Learning Methods. EXPERT SYSTEMS WİTH APPLİCATİONS, 2019, 134, 153-166. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.057

2017
7. ACI, M.; AVCI, M.; ACI, Ç. Reducing simulation duration of carbon nanotube using support vector regression method. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 2017, 32, 901-907. 1000 + 0
10.17341/gazimmfd.337642

2016
6. Yilmaz, A.; Aci, C.; Aydin, K. Traffic accident reconstruction and an approach for prediction of fault rates using artificial neural networks: A case study in Turkey. TRAFFİC INJURY PREVENTİON, 2016, 17, 585-589. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15389588.2015.1122760

2015
5. Akay, M.; Aci, C.; Abut, F. Predicting the performance measures of a 2-dimensional message passing multiprocessor architecture by using machine learning methods. NEURAL NETWORK WORLD, 2015, 25, 241-265. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.14311/NNW.2015.25.013

4. Acı, Ç.; Akay, M. A hybrid congestion control algorithm for broadcast-based architectures with multiple input queues. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, 2015, 71, 1907-1931. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11227-015-1384-1

2010
3. Aci, C.; Akay, M. A new congestion control algorithm for improving the performance of a broadcast-based multiprocessor architecture. JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, 2010, 70, 930-940. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpdc.2010.06.003

2. Aci, M.; İnan, C.; Avci, M. A hybrid classification method of k nearest neighbor, Bayesian methods and genetic algorithm. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2010, 37, 5061-5067. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2009.12.004

2009
1. Akay, M.; Inan, C.; Bradshaw, D.; George, J. Support vector regression and multilayer feed forward neural networks for non-exercise prediction of VO2max. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2009, 36, 10112-10119. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2009.01.009

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2018
5. KARAYİĞİT, H.; ACI, Ç.; AKDAĞLI, A. A Review of Turkish Sentiment Analysis and Opinion Mining. BALKAN JOURNAL OF ELECTRİCAL & COMPUTER ENGİNEERİNG (BAJECE), 2018, 6, 26-30. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17694/bajece.419547

4. ACI, Ç.; ÖZDEN, C. Predicting the Severity of Motor Vehicle Accident Injuries in AdanaTurkey Using Machine Learning Methods and Detailed Meteorological Data. INTERNATİONAL JOURNAL OF INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG, 2018, 6, 72-79. 200 + 0
https://www.atscience.org/IJISAE/article/view/709

Publications_002.pdf

3. ACI, Ç.; ACI, M.; AVCI, M. PERFORMANCE COMPARISON OF ANFIS, ANN, SVR, CART AND MLR TECHNIQUES FOR GEOMETRY OPTIMIZATION OF CARBON NANOTUBES USING CASTEP. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 119-124. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31127/tuje.408976

2016
2. Can, Y.; Çiğdem, A.; Kadir, A. Analysis of a Traffic Accident in Turkey. ADVANCES İN AUTOMOBİLE ENGİNEERİNG, 2016, 5, 1000141-1000146. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4172/2167-7670.1000141

2015
1. YILMAZ, A.; ACI, Ç.; , K. MFFNN And GRNN Models For Prediction Of Energy Equivalent Speed Values Of Involvements In Traffic Accidents. INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, 2015, 4, 102-109. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2019
3. ACI, Ç.; ÇIRAK, A. Türkçe Haber Metinlerinin Konvolüsyonel Sinir Ağları veWord2Vec Kullanılarak Sınıflandırılması. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 219-227. 200 + 0
10.17671/gazibtd.457917

2018
2. OZDEN, C.; ACI, C. MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE YARALANMALI TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: ADANA ÖRNEĞİ. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 24, 266-275. 200 + 0
2017
1. ACI, C.; YILMAZ, A. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları İçin Sinirsel-Bulanık Ağ Tabanlı Bir Kusur Tespit Modeli. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 29, 241-250. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/343597

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4550

25. KARAKIZ, S.; ACI, Ç., AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON VEHICLE SALES IN TURKEY USING MACHINE LEARNING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

24. Kılıç, B.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., CLASSIFICATION OF VEHICLE MODELS USİNG DEEP CONVOLUTIONALNEURAL NETWORK AND TRANSFER LEARNING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

23. Polat, R.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., PARALLELIZATION OF DRAGONFLY OPTIMIZATION ALGORITHM ON DISTRIBUTED AND SHARED MEMORY ARCHITECTURES. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

22. KARAYİĞİT, H.; ACI, Ç.; AKDAĞLI, A., AN ANALYSIS OF THE EFFECTSOF FEATURE SELECTION METHODS IN CLASSIFYING TURKISH HATEFUL MESSAGES. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

21. ASLAN, S.; ACI, Ç., SOLUTION OF EXAM SCHEDULING PROBLEM WITH ANT COLONYOPTIMIZATION: AN EXAMPLE OF MERSIN UNIVERSITY ENGINEERINGFACULTY. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

20. GÜLCAN, H.; ACI, Ç., Optimizasyon algoritmalarının iyileştirilmesi hakkında bir literatür çalışması. International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, . 200

19. KAYA, M.; ACI, Ç.; MISHCHENKO, Y., MENTAL ATTENTION STATE DETECTION FROM EEG DATA USING MACHINE LEARNING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, 2018. 200

18. ACI, Ç.; SEYREK, S.; ÇIRAK, A., Makale-Hakem Atama Problemi için Skor Tabanlı Bir Uzman Sistem Uygulaması. International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, 2018-09-28, 2018-09-30, Malatya, Türkiye, 2018. 200

17. ÇÜRÜK, E.; ACI, Ç.; EŞSİZ, E., Yapay Sinir Ağı Tabanlı Sınıflandırıcılarda Nitelik Seçiminin Siber Zorbalık Tespitine Etkileri. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018), 2018-09-20, 2018-09-23, Saraybosna, Bosna Hersek, 2018. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

16. YELKEN, F.; ACI, Ç., A Literature Review on Electronic Nose Technology for Diagnosis of Diseases. International Conference on Innovative Engineering Applications, 2018-09-20, 2018-09-22, Sivas, Türkiye, 2018. 200

15. ÇÜRÜK, E.; ACI, Ç.; EŞSİZ, E., Siber Zorbalık Tespiti İçin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Sınıflandırıcıların Performans Analizi. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018), 2018-09-20, 2018-09-23, Saraybosna, Bosna Hersek, 2018. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

14. ASLAN, S.; ACI, Ç., Solving University Course Timetabling Problem Using Ant Colony Optimization: An Example of Mersin University Engineering Faculty. International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES), 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

13. KAYA, M.; ACI, Ç.; MISHCHENKO, Y., Zihinsel Dikkat Durumu İzlemi İçin Pasif Bir Beyin Bilgisayar Arayüzü. 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, 2018-05-02, 2018-05-05, İzmir, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

12. GÜLCAN, H.; ACI, Ç., Performance Comparison of Levy Flight Mechanism in Dragonfly Optimization and Gravitational Search Algorithm. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION (ICETI), 2018-03-07, 2018-03-11, Budapeşte, Macaristan, 2018. 200

11. KARAYİĞİT, H.; ACI, Ç.; AKDAĞLI, A., Sentiment Analysis and Opinion Mining Relationship: Turkish Sample Applications. International Advanced Researches & Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200

10. Çürük, E.; ACI, Ç.; EŞSİZ, E., Siber Zorbalığın Etkileri Ve Siber Zorbalığın Tespit Edilmesi Üzerine Örnek Uygulamalar. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC-2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 200

9. ACI, M.; ACI, Ç.; AVCI, M., Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Geometrik Optimizasyonu için bir ANFIS Modeli. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 200

http://www.icaieconf.org/index.php

8. ACI, M.; AVCI, M.; ACI, Ç., Regresyon Ağacı Yöntemi Kullanılarak Karbon Nanotüp Koordinatlarının İstenen Kiraliteye Göre Belirlenmesi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 200

7. Yılmaz, A.; Acı, Ç.; Aydın, K., Grnn And Mffnn Models For Energy Equivalent Speed Prediction And Fault Rate Determination Of Involvements In Traffic Accidents: A Case Study In Turkey. International Conference and Exhibition on Automobile Engineering , 2015-09-01, 2015-09-02, Valencia, İspanya, 2015. 200

6. Akay, M.; Abut, F.; Acı, Ç.; Yıldız, İ., Predicting the processor and channel utilization of a 2-dimensional multiprocessor architecture by using support vector regression combined with feature selection. 8th Engineering and Technology Symposium, Çankaya Üniversitesi, 2015-05-14, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 150

5. ACI, Ç.; Akay, M., A Congestion Control Algorithm with Intermediate Node Selection Procedure For Performance Improvement of a 2-Dımensıonal Broadcast-Based Multiprocessor Architecture”, . Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 2013-01-01, 2013-01-02, Manisa, Türkiye, 2013. 200

4. Acı, Ç.; Akay, M., Improving the Performance of a 2-Dimensional Broadcast-Based Multiprocessor Architecture Using Congestion Control Algorithm. 9th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2012), 2012-11-01, 2012-11-03, Ankara, Türkiye, 2012. 200

3. Acı, M.; İnan, Ç.; Avcı, M., A hybrid classification method of K nearest neighbor, bayesian methods and genetic algorithm. Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA , 2009-05-01, 2009-05-02, Trabzon, Türkiye, 2009. 0

2. İnan, Ç.; Akay, M.; Bradshaw, D.; George, J., Multilayer Feed Forward Neural Network Models for Non-Exercise Prediction of VO2max. 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, 2008-11-27, 2008-11-28, Lefke, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 0

1. ACI, M.; İnan, Ç.; Avcı, M., Utilization of KNN algorithm for expectation maximization based classification method. IEEE Conference on Intelligent Systems, 2008-09-01, 2008-09-03, Varna, Bulgaristan, 2008. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. GÜLCAN, H.; ACI, Ç., Kaynaklı kiriş tasarımı probleminin yusufçuk optimizasyon algoritması ile çözümü. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, 2018. 100

1. POLAT, R.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., A Modification of Dragonfly Algorithm by means of Exploration Behaviour for Single Object Problems. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE, 2017), 2017-11-10, 2017-11-12, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Beşkardeş, A.; Türkoğlu, S.; Acı, Ç., Yüksek Fırında Sıcak Metaldeki Silisyum Oranı Tahmini . 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016) , 2016-05-16, 2016-06-19, Zonguldak, Türkiye, 2016. 50

1. Yılmaz, A.; Acı, Ç.; Aydın, K., MFFNN And GRNN Models For Prediction Of Energy Equivalent Speed Values Of Involvements In Traffic Accidents. International Conference on Advanced Science and Technology (ICAT '14), 2014-08-12, 2014-08-15, Antalya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

4. İnan, Ç.; Akay, M., SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma. I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, 2009-04-27, 2009-04-28, Ankara, Türkiye, 2009. 0

3. Avcı, M.; Acı, M.; İnan, Ç., Kestirim en iyileme yöntemiyle sınıflamada K-en yakın komşu algoritmasının ön işleme metodu olarak kullanılması. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU , 2008-09-08, 2008-09-09, Isparta, Türkiye, 2008. 0

2. İnan, Ç.; Acı, M.; Avcı, M., Göğüs kanseri teşhisinde gelişmiş bir kestirim en iyileme yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu bildiriler kitabı, 2008-05-02, 2008-05-03, Adana, Türkiye, 2008. 0

1. İnan, Ç.; Akay, M., Genelleştirilmiş Regresyon Ağlari Kullanarak Egzersize Dayalı Olmayan VO2max Tahmini. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu bildiriler kitabı, 2008-05-02, 2008-05-03, Adana, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Birden Fazla Giriş Kuyruğuna Sahip Yayım Tabanlı Ve Çoklu Mikroişlemcili Mimariler İçin Yeni Tıkanıklık Kontrolü Algoritmalarının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: MMF2011D9, 5000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

3. Yayım Tabanlı ve Optik Ara Bağlantılı Çoklu İşlemci Mimarilerin Başarımlarını Artırmaya Yönelik Yeni Tıkanıklık Kontrolü Algoritmaların Geliştirilmesi, BAP, Proje No: MMF2010BAP16, 8000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. Dağıtık Ortak Hafızalı Çoklu Mikroişlemci Sistemlerinde Performans Ölçütlerinin Tahmin Edilmesi, BAP, Proje No: MMF2009BAP10, 8000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Yayım Tabanlı Çoklu İşlemcili Bir Mimarinin Performansını Arttırmaya Yönelik Yeni Bir Tıkanıklık Kontrolü Algoritması, BAP, Proje No: MMF2009YL5, 2000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

4. Murat KAYA, MAKINE ÖGRENMESI YÖNTEMLERI KULLANILARAK EEG VERISINDEN ZIHINSEL DIKKAT DURUMU TESPITI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Semir ARSLAN, DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN PARALEL KARINCA KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ : MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Hakan GÜLCAN, YUSUFÇUK ALGORİTMASININ BROWNIAN HAREKET İLE İYİLEŞTİRİLMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. Eren ÇÜRÜK, SOSYAL AĞLARDAKİ SİBER ZORBALIĞIN YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI İLE TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 50
1. JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING , [ 2017 : 2 ] . 10
2. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY , [ 2017 : 7 ] . 35
3. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 2
2. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
3. INTERNATİONAL JOURNAL OF INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG , [ 2017 : 1 ] . 1
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 3000
1. TÜBİTAK , 2009-04-09, Adana, Türkiye. 1000
2. Tübitak, 2010-04-01, Adana, Türkiye. 1000
3. Tübitak, 2015-07-08, Adana, Türkiye. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM402 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Bahar BM 516 Uzman Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Bahar BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM401 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Yaz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Yaz BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Yaz BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Yaz BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Bahar BM402 Bitirme Ödevi II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Bahar BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Bahar BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar BM 516 Uzman Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM401 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Güz BM 517 Derin Öğrenme ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Yaz BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Yaz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Yaz BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Yaz BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM 516 Uzman Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz BM305 Bilgisayar Grafiği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 4-0-0
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM 517 Derin Öğrenme ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Yaz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Yaz BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Yaz BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM202 Programlama Dilleri II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Eski 3-2-4
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Güz BM105 Kesikli Hesaplama Yapıları Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz BM411 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Eski 2-2-3
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabil 3-0-3
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Acı, .; Kaya, M.; Mishchenko, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using Machine Learning Methods. EXPERT SYSTEMS WİTH APPLİCATİONS, 2019, 134, 153-166.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.057
Acı, .; Gülcan, H. A Modified Dragonfly Optimization Algorithm for Single- and Multiobjective Problems Using Brownian Motion. COMPUTATİONAL INTELLİGENCE AND NEUROSCİENCE, 2019, 6871298, 1-17.
http://dx.doi.org/10.1155/2019/6871298
Cagan, S.; Aci, M.; Buldum, B.; Aci, C. Artificial neural networks in mechanical surface enhancement technique for the prediction of surface roughness and microhardness of magnesium alloy. BULLETİN OF THE POLİSH ACADEMY OF SCİENCES: TECHNİCAL SCİENCES, 2019, 67, 729-739.
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130182
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Acı, .; çırak, A. Türkçe Haber Metinlerinin Konvolüsyonel Sinir Ağları veWord2Vec Kullanılarak Sınıflandırılması. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2019, 12, 219-227.
10.17671/gazibtd.457917
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ASLAN, S.; ACI, Ç., SOLUTION OF EXAM SCHEDULING PROBLEM WITH ANT COLONYOPTIMIZATION: AN EXAMPLE OF MERSIN UNIVERSITY ENGINEERINGFACULTY. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
Kılıç, B.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., CLASSIFICATION OF VEHICLE MODELS USİNG DEEP CONVOLUTIONALNEURAL NETWORK AND TRANSFER LEARNING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
KARAKIZ, S.; ACI, Ç., AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON VEHICLE SALES IN TURKEY USING MACHINE LEARNING METHODS. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
KARAYİĞİT, H.; ACI, Ç.; AKDAĞLI, A., AN ANALYSIS OF THE EFFECTSOF FEATURE SELECTION METHODS IN CLASSIFYING TURKISH HATEFUL MESSAGES. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
Polat, R.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., PARALLELIZATION OF DRAGONFLY OPTIMIZATION ALGORITHM ON DISTRIBUTED AND SHARED MEMORY ARCHITECTURES. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl