Doç.Dr. FİGEN KILIÇ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
11101
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
figenkilic@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 10:53:02
DÜZENLEME
:
2024-02-21 16:52:42
PUAN
:
19785
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, Diğer, 67.5
Researcher ID
Scopus ID
h-index
15
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA EĞİTİM BLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENT EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Mikro düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş COŞKUN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Okullarına Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmakta Olan Adayların Öğretmenlik Meslek Bilgisi Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Ayşen Namlu, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ GÖR. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1995-05-08 - 1996-08-05
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-11-10 - 2001-03-08
ARŞ GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001-03-08 - 2007-02-28
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-09-17 - 2018-10-21
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-01-02 - 2013-01-07
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI OKUL ÖNCESİ ANABİLİM DALI 2007-01-08 - 2012-01-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
3. KILIÇ, F.; KABADAYI, H. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF DÜZEYİNDEKİ KAZANIMLARIN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2022, , -. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/72144/881145

Publications_027.pdf

2021
2. Cüneyt, A.; KILIÇ, F. BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ VE DERS KİTABININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2021, 12, 312-335. 0 + 0
10.35826/ijoess.2880

2020
1. DOĞRUL, H.; KILIÇ, F. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 3, 49-57. 0 + 0
10.32329/uad.699452

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2024
1. ERKAN, Z.; KILIÇ, F.; Tezcan YANAR, S. Effect of Psychoeducation Program on Developing Forgiveness Tendency: A Study With Turkish High school students. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2024, 52, -. 1000 + 0
10.2224/sbp.13147

Uluslararası - Diğer 900
2021
9. İNCİMAN ÇELİK, T.; KILIÇ, F. ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ KAZANIMLARININ ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2021, 7, 1011-1026. 100 + 0
10.26449/sssj.3020

2020
8. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F. Türk Dili Dersinde Mobil Destekli Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyonlarına ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Düzeylerine Etkisi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 754-765. 100 + 0
7. Özkale, U.; KILIÇ, F.; YELKEN, T. İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Fen Bilimleri Dersinde Yapılan Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2020, 7, -. 100 + 0
2019
6. Kuyubaşıoğlu, M.; KILIÇ, F. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EBA (EĞİTİMDE BİLİŞİM AĞI) KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2019, 1, 32-52. 100 + 0
2016
5. KILIÇ, F. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İçerik Düzenleme Stratejilerinin Belirlenmesi. AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 2, 139-157. 100 + 0
2015
4. Özer, Ö.; KILIÇ, F. Teachers and Foreign Language Learners Perspectives on the Use of ICT. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH İN BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 5, 35-47. 100 + 0
10.6007/IJARBSS/v5-i9/1795

2013
3. KILIÇ, F.; Dilbaz, G. Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES (JASS), 2013, 6, 715-738. 100 + 0
2012
2. KILIÇ, F.; DEMİR, Ö. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğretim Ortamlarının Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE DERGİSİ, 2012, 3, 578-595. 100 + 0
2010
1. Yelken Yanpar, T.; KILIÇ, F.; ÜREDİ, L. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk Ve Orta Öğretim Okul Müdürlerinin Görüşleri. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 38-50. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 500
2024
5. SAYGILI, S.; KILIÇ, F. Teacher and Student Views on Secondary English Course in Distance Education. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2024, , -. 100 + 0
2022
4. KILIÇ, F.; SAYGILI, S. New Normal: The Future Curriculum Development in Education.. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 202-215. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.02.481

2021
3. Baykal, T.; KILIÇ, F. A METASYNTHESIS STUDY OF CREATIVITY ON PRESCHOOL EDUCATION IN TURKEY. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2021, 6, 1285-1316. 100 + 0
10.35826/ijetsar.343

Publications_014.pdf

2013
2. Yalçın İncik, E.; KILIÇ, F. Attitudes Regarding the Teaching Profession Professional Efficacy Beliefs and Vocational Self esteem of Teacher Canditates Enrolled at Education Faculties and Pedagogic Formation Programmes. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2013, 2, 380-391. 100 + 0
1. KILIÇ, F. Pre school Teachers Perceptions Regarding The Concept Of Creativity A Metaphorical Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 1, 122-134. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 100
2009
1. KILIÇ, F. Kavram Analizi Yönteminin Kültür Kavramının Öğrenilmesine Etkisi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1382-1391. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 700
2022
7. KARAKUŞ, İ.; KILIÇ, F. DIGITAL’ OVERVIEW AT THE PROFILES OF PRE-SERVICE TEACHERS: DIGITAL AWARENESS, COMPETENCE AND FLUENCY. PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 2022, 2, 324-337. 100 + 0
10.33225/pec/22.80.324

6. KILIÇ, F.; SAYGILI, S. New Normal: The Future Curriculum Development in Education. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 2, 202-215. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.02.481

2020
5. Doğrul, H.; KILIÇ, F. INVESTIGATION OF THE OPINION, EXPECTATION ANDMETAPHORIC PERCEPTIONS OF PARENTS FOR PRESCHOOL EDUCATION. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 168-192. 100 + 0
10.46827/ejes.v7i12.3405

2018
4. ÖZER, Ö.; KILIÇ, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928. 100 + 0
10.29333/ejmste/90992

Publications_016.pdf

2014
3. KILIÇ, F. AWARENESS AND COGNITIVE LOAD LEVELS OF TEACHERCANDIDATES TOWARDS STUDENT PRODUCTS MADE BY DIGITAL STORYTELLING. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-TOJDE, 2014, 3, 94-107. 100 + 0
Publications_007.pdf

2013
2. Tırnovalı, A.; Kılıç, F. SUPPORT AND SOCIAL ACTIVITIES IN INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-, 2013, 14, 261-285. 100 + 1
http://http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=912

Publications_010.pdf

2012
1. Yelken Yanpar, T.; KILIÇ, F.; Özdemir, C. THE STRATEGIC PLANNING SWOT ANALYSIS OUTCOMES ANDSUGGESTIONS ACCORDING TO THE STUDENTS AND THELECTURERS WITHIN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-TOJDE, 2012, 13, 267-276. 100 + 0
Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2014
1. KILIÇ, F. Content Arragement Strategies Used By The Academic Staff. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 443-449. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-1/b.60

Publications_003.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2. Yalçın İncik, E.; Kılıç, F. Attitudes Regarding the Teaching Profession, Professional Efficacy Beliefs and Vocational Self-esteem of Teacher Candidates Enrolled at Education Faculties and Pedagogic Formation Programmes. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2014, 4, 380-391. 100 + 4
http://http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i2/Paper-8.pdf

Publications_008.pdf

2013
1. Kılıç, F. Pre-school Teachers’ Perceptions Regarding The Concept of Creativity: A Metaphorical Study. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2013, 4, 122-134. 100 + 0
http://http://www.ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i1/paper/Paper-10.pdf

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1730
2022
9. KARAKUŞ, İ.; SÜNBÜL, Ö.; KILIÇ, F. Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 17, 935-956. 200 + 0
10.35675/befdergi.883974

2018
8. KILIÇ, F.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 26, 1359-1370. 200 + 0
10.24106/kefdergi.368886

2017
7. ÖZER, Ö.; KILIÇ, F. Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2017, 12, 577-588. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.12378

2013
6. YILDIZ, M.; KILIÇ, F. Göçle Gelen Okul Öncesi Çocukların İlkokuma Yazma Becerilerine İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 212-224. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160867

Publications_002.pdf

2012
5. Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Plan Uygulamalarına İlişkin ilk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 195, 67-90. 200 + 0
http://http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/195.pdf

4. KILIÇ, F.; DEMİR, Ö. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğretim Ortamlarının Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 578-595. 200 + 3
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/issue/view/5000004113

Publications_019.pdf

2010
3. Yelken Yanpar, T.; ÜREDİ, L.; TANRISEVEN, I.; KILIÇ, F. İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Yapılandırmacı Program ve Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri. ÇUKUROVA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 130 + 0
2008
2. Kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya Ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 2, 223-230. 200 + 11
web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt18/sayi2/223-238.pdfttp://

2007
1. kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavramın İçerik Öğelerinin Açıklanmasının Akademik Başarıya Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 145-161. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002926/5000003428http://

Publications_006.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Özet, S.; KILIÇ, F. EĞİTİM BİLİMLERİTeori, Güncel Araştırmalar veYeni Eğilimler, ISBN: 978-9940-46-049-5, IVPE Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 28 Sayfa, Türkçe, Cetinje, Karadağ, 2020. 0
2. KILIÇ, F. Project Management Approaches for Online Learning Design, ISBN: 978-1-4666-2831-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 9 Sayfa, İngilizce, Hershey/New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 0
3. KILIÇ, F.; KARAKUŞ, İ. Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, ISBN: 1799845346, IGI-Global Publisher, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
4. KILIÇ, F. Emerging Priorities and Trends in Distance Education Communication Pedagogy and Technology, ISBN: 978-1-4666-5163-0, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, İngilizce, Hershey/New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 0
5. KILIÇ, F.; Yalpa, Ç. Educational Sciences Research Papers, ISBN: 978-625-7958-26-4, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 29 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2019. 0
6. Karahan Üzülmez, Y.; KILIÇ, F. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-288-783-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
7. KILIÇ, F.; YOKUŞ, G.; AYÇİÇEK, B.; BORAN, M. Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E Learning, ISBN: 9781-46668-844-5, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, İngilizce, Hershey/New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
8. KILIÇ, F. Handbook of Research on Transformative Online Education and Liberation: Models for Social Equality, ISBN: 978-1-60960-047-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, İngilizce, Hershey/New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. KILIÇ, F. Öğretim ilke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KILIÇ, F. Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar II, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Açık Öğrteim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 12 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
2. KILIÇ, F. Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar III, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Açık Öğrteim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1370

7. YILDIRIM, M.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., Lise Öğrencilerinin mobil Öğrenme AraçlarınıKullanma Öz-Yeterlilikleri ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki ilişki. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, . 200

6. Dündar, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F., YENİLENMİŞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINDADEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMENGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, , Türkiye, . 200

5. Dündar, İ.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BECERİ YETERLİK ALANINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, , Türkiye, . 200

4. ÖZET, S.; YELKEN, T.; KILIÇ, F., Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programıyla Yenilenen Plan Formatı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi ve Planı Kullanım Durumları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES-UEBK, 2018-04-18, 2018-04-22, , , 2018. 200

3. ÖZET, S.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES-UEBK, 2018-04-18, 2018-04-22, , , 2018. 200

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Tanrıseven, I.; Üredi, L., İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Algılamaları. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 170

https://bys.trakya.edu.tr/file/download/51787916/

1. Kılıç, F.; Kurubacak, G., Risk Altındaki Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Açıklayıcı Metin Yapıları. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 2007-10-22, 2007-10-24, İstanbul, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 505

6. Doğrul, H.; Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki farklı Kurumlarda Yer Alan Anasınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

5. Doğrul, H.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

4. Yavuz Konokman, G.; Yokuş, G.; Kılıç, F.; Yanpar Yelken, T., The Effect of Prospective Teachers’ Innovativeness Level on Their Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 75

Scientific_Meetings_002.pdf

3. Uygur, M.; Pan, V.; Sarıbaş Akyıldız, İ.; Kılıç, F., Reflections of Semantic Web Applications on Education. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65

http://www.icci-epok.org/ozetkitapcik.pdf

2. Yokuş, G.; Yavuz Konakman, G.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., The Analysis of Research Resistance Behaviors of Education Faculty Undergraduate Students and Postgraduate Students. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Kılıç, F., Üniversite Öğretim Elemanlarının Kullandıkları İçerik Öğelerini Düzenleme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L.; Akay, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (Swot) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 85

1. Kılıç, F., Orta ve Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşlarının Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yalçın İncik, E.; Kılıç, F., Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Mesleki Yeterlik İnançları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Mersin Üniversitesi Örneği). II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_005.pdf

1. KILIÇ, F.; DEMİR, Ö., Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğrenme Öğretme Ortamları Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, . 50

Uluslararası - Eğitmen 0

2. Çocuklarımız İçin Elele Projesi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı (Ref no: TR0801.03/252), AB, Proje No: TR0801.03/252, EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

1. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı ”Toplum Temelli Çocuk ve Aile Eğitiminin Dersteklenmesi Projesi” ”Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler ve Yaratıcılıkta Eğitimcinin Rolü”. Rer no: (TR0801.06-03/971), AB, Proje No: TR0801.06-03/971, EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. 1999-2000 yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-EF (ÖÇ) 2001-1, 0 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 50

Ulusal - Eğitmen 0

1. Çukurova Kalkınma Ajansı ”Mobil Bilgi” Projesi Ref no TR6211 02 027, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR6211 02 027, TL, Eğitmen, 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Sergen Saygılı, UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

4. Hikmet Doğrul, Okul Öncesi Eğitime Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

3. Mehmet Yıldız, Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayanlarının İlkokuma Yazma Becerilerinin Gelişimine Yönelik İlköğretim I. Sınıf Öğretmen Görüşleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Sedef Özet, Okul öncesi öğretmenlerin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında görüşlerinin ve çoklu zeka kuramına ilişkin tutumlarının incelenmesi., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

1. Yelda Karahan ÜZÜLMEZ, ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ VE İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 2800

7. İsmail Karakuş, Öğretmen adaylarının profillerine "dijital" bir bakış: Dijital farkındalık, yeterlik ve akıcılık, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_004.pdf

6. Aslı Tırnovalı, Uzaktan Eğitimde İnternet Tabanlı Eğitim Programlarının Temel Boyutlarına İlişkin Görüş ve Öneriler., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

5. Emsal Işıl Gılıç, K12 beceriler çerçevesi Türkiye Bütüncül modeli KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİN METAYARATICILIK DÜZEYLERİ: Bir Durum Çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

4. Tuğçe Baykal, TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA – SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

3. Yelda Karahan Üzülmez, Tasarım düşünme yaklaşımının İngilizce öğretiminde ortaokul öğrencilerinin sözcük öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenme algılarına ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

2. Mesut YILDIRIM, Çocukta Davranış Problemlerine Yönelik Modüler Aile Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400

1. Ömer ÖZER, MOBİL DESTEKLİ ÖĞRENME ÇEVRESİNİN YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARI KABUL DÜZEYLERİNE VE BİLİŞSEL YÜKE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

Uluslararası 250
1. PROJECT MANAGEMENT APPROACHES FOR ONLINE LEARNING DESIGN , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 978-1-4666-2831-1, E-ISSN : 978-1-4666-2831-1, 2013-01-01 - 2013-10-31. 250
2. DERGI PARK, JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EğITIM VE BILIM , [ 2020 : 1 ] . 5
2. EğITIMDE NITEL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
3. JOURNAL OF ADVENCED EDUCATION STUDIES , [ 2023 : 1 ] . 0
4. JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 0
5. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2020 : 1 ] . 0
6. İNSAN VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2023 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 15
1. ASYA STUDİES , [ 2022 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 2
2. EĞİTİM BİLİMLERİ ELEŞTİREL İNCELEME DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
3. EĞİTİM BİLİMLERİ ELEŞTİREL İNCELEME DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
4. KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2023 : 1 ] . 1
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
9. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
10. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ , [ 2023 : 1 ] . 1
11. UYGULAMADA EĞİTİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
12. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
13. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] [ 2020 : 1 ] . 2
1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 127, Türkiye, 2010-09-05-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özer, .; Kılıç, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özer, .; Kılıç, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özer, .; Kılıç, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 10
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
özer, .; Kılıç, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl