Doç.Dr. FİGEN KILIÇ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
11101
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
figenkilic@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 10:53:02
DÜZENLEME
:
2022-01-17 13:52:45
PUAN
:
20693
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, Diğer, 67.5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA EĞİTİM BLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Mikro düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş COŞKUN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim Okullarına Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmakta Olan Adayların Öğretmenlik Meslek Bilgisi Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Ayşen Namlu, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ GÖR. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1995-05-08 - 1996-08-05
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-11-10 - 2001-03-08
ARŞ GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001-03-08 - 2007-02-28
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-09-17 - 2018-10-21
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-01-02 - 2013-01-07
YRD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI OKUL ÖNCESİ ANABİLİM DALI 2007-01-08 - 2012-01-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2018
1. ÖZER, Ö.; KILIÇ, F. The Effect of Mobile-Assisted Language Learning Environment on EFL Students’ Academic Achievement, Cognitive Load and Acceptance of Mobile Learning Tools. EURASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY EDUCATİON, 2018, 14, 2915-2928. 1000 + 0
10.29333/ejmste/90992

Publications_016.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2020
7. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F. TÜRK DİLİ DERSİNDE MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYONLARINA VE MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINI KABUL DÜZEYLERİNE ETKİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 754-765. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com

Publications_024.pdf

6. DOĞRUL, H.; KILIÇ, F. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 3, 49-57. 200 + 0
Publications_025.pdf

2015
5. Özer, Ö.; Kılıç, F. Teachers and Foreign Language Learners’ Perspectives on the Use of ICT. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH İN BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 5, 35-47. 200 + 0
Publications_023.pdf

2014
4. KILIÇ, F. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin görüşlerine göre içerik düzenleme stratejilerinin belirlenmesi. AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 2, 139-157. 200 + 0
Publications_013.pdf

2013
3. Kılıç, F.; Alkan Dilbaz, G. Fen Lisesi Öğretmenlerinin Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2013, 6, 225-238. 200 + 2
http://https://www.jasstudies.com/Makaleler/148736390_35K%c4%b1l%c4%b1%c3%a7Figen-vd-715-738.pdf

Publications_001.pdf

2012
2. KILIÇ, F.; DEMİR, Ö. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğretim Ortamlarının Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 578-595. 200 + 3
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/issue/view/5000004113

Publications_019.pdf

2010
1. Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L. STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİS, 2010, 1, 38-50. 200 + 0
Publications_021.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2019
1. Kuyubaşıoğlu, M.; Kılıç, F. Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Eğitimde Bilişim Ağı (Eba) Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2019, 1, 32-52. 100 + 0
Publications_017.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2014
3. KILIÇ, F. AWARENESS AND COGNITIVE LOAD LEVELS OF TEACHERCANDIDATES TOWARDS STUDENT PRODUCTS MADE BY DIGITAL STORYTELLING. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-TOJDE, 2014, 3, 94-107. 100 + 0
Publications_007.pdf

2013
2. Tırnovalı, A.; Kılıç, F. SUPPORT AND SOCIAL ACTIVITIES IN INTERNET-BASED DISTANCE EDUCATION. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON-, 2013, 14, 261-285. 100 + 1
http://http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=912

Publications_010.pdf

2012
1. Yanpar Yelken, T.; KILIÇ, F.; ÖZDEMİR, C. THE STRATEGIC PLANNING SWOT ANALYSIS OUTCOMES ANDSUGGESTIONS ACCORDING TO THE STUDENTS AND THELECTURERS WITHIN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2012, 13, 267-276. 100 + 0
http://tojde.anadolu.edu.tr/volume-13-issue-2-year-2012.html

Publications_014.pdf

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 200
2014
2. KILIÇ, F. Content Arragement Strategies Used By The Academic Staff. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 443-449. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-1/b.60

Publications_003.pdf

2009
1. KILIÇ, F. KAVRAM ANALİZİ YÖNTEMİNİN KÜLTÜR KAVRAMININ ÖĞRENİLMESİNE ETKİSİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1382-1391. 100 + 0
Publications_022.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2014
2. Yalçın İncik, E.; Kılıç, F. Attitudes Regarding the Teaching Profession, Professional Efficacy Beliefs and Vocational Self-esteem of Teacher Candidates Enrolled at Education Faculties and Pedagogic Formation Programmes. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2014, 4, 380-391. 100 + 4
http://http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i2/Paper-8.pdf

Publications_008.pdf

2013
1. Kılıç, F. Pre-school Teachers’ Perceptions Regarding The Concept of Creativity: A Metaphorical Study. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2013, 4, 122-134. 100 + 0
http://http://www.ijsse.com/sites/default/files/issues/2013/v4i1/paper/Paper-10.pdf

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1330
2018
7. KILIÇ, F.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 26, 1-18. 200 + 0
10.24106/kefdergi.368886

2017
6. ÖZER, Ö.; KILIÇ, F. MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINI KABUL ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2017, 12, 577-588. 200 + 0
Publications_018.pdf

2013
5. YILDIZ, M.; KILIÇ, F. Göçle Gelen Okul Öncesi Çocukların İlkokuma Yazma Becerilerine İlişkin 1. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 212-224. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160867

Publications_002.pdf

2012
4. Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Plan Uygulamalarına İlişkin ilk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 195, 67-90. 200 + 0
http://http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/195.pdf

2010
3. Tanrıseven, I.; Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre Yapılandırmacı Program ve Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 130 + 4
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001419

Publications_004.pdf

2008
2. Kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya Ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 2, 223-230. 200 + 11
web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt18/sayi2/223-238.pdfttp://

2007
1. kılıç, F. Kavramların Öğretiminde Kavramın İçerik Öğelerinin Açıklanmasının Akademik Başarıya Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 145-161. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002926/5000003428http://

Publications_006.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2062
1. Karahan Üzülmez, Y.; KILIÇ, F. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-288-783-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. Kılıç, F.; Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Boran, M. Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E-Learning, ISBN: 9781466688445, IGI Global , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 23 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 63
http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-life-wide-learning-on-design-of-curriculum/139506
3. Kılıç, F. Project Management Approaches for Online Learning Design, ISBN: 978-1-4666-2831-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 250
http://www.igi-global.com/book/project-management-approaches-online-learning/69855
4. Kılıç, F. Handbook of Research on Transformative Online Education and Liberation: Models for Social Equality, ISBN: 978-1-60960-047-1, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 14 Sayfa, İngilizce, New york, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 250
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=6WMi-MDEf2YC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+Research+on+Transformative+Online+Education+and+Liberation:+Models+for+Social+Equality&ots=eM2-K3-o4T&sig=o4UuR1ERRugkfSizeA8Keh12ink#v=onepage&q&f=false
5. Kılıç, F.; Yalpa, Ç. Educational Sciences Research Papers, ISBN: 978-625-7958-26-4, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 29 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2019. 1250
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/yayin_40.pdf
6. Kılıç, F. Emerging Priorities and Trends in Distance Education: Communication, Pedagogy, and Technology, ISBN: 978-1-4666-5163-0, IGI Global Book Series, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 250
https://www.igi-global.com/chapter/the-future-of-curriculum-development-in-distance-education/103606
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Kılıç, F. Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-II, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 450, 11 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2011. 250
http://docplayer.biz.tr/641465-Turkgye-de-e-ogrenme-geligmeler-ve-uygulamalar-ii.html
2. Kılıç, F. Türkiye’de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-III, ISBN: 978-975-06-1108-7, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 450, 10 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 250
3. Kılıç, F. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1300, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1370

7. Yıldırım, M.; Kılıç, F.; Yelken, T., Lise Öğrencilerinin mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlilikleri ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki ilişki. . Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Diyarbakır, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

6. Dündar, İ.; Kılıç, F.; Yelken, T., Yenilenmiş Fen Bilimleri Öğretim Programında Değerler Eğitimi uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. İksad 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-08, 2019-03-10, ADANA, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

5. Dündar, İ.; Yelken, T.; Kılıç, F., Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Beceri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-08, 2019-03-10, ADANA, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

4. ÖZET, S.; YELKEN, T.; KILIÇ, F., Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programıyla Yenilenen Plan Formatı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi ve Planı Kullanım Durumları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES-UEBK, 2018-04-18, 2018-04-22, Ankara, Türkiye, 2018. 200

3. ÖZET, S.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-22, Ankara, Türkiye, 2018. 200

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Tanrıseven, I.; Üredi, L., İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Algılamaları. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 170

https://bys.trakya.edu.tr/file/download/51787916/

1. Kılıç, F.; Kurubacak, G., Risk Altındaki Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Açıklayıcı Metin Yapıları. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 2007-10-22, 2007-10-24, İstanbul, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 505

6. Doğrul, H.; Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki farklı Kurumlarda Yer Alan Anasınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

5. Doğrul, H.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

4. Yokuş, G.; Yavuz Konakman, G.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., The Analysis of Research Resistance Behaviors of Education Faculty Undergraduate Students and Postgraduate Students. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Uygur, M.; Pan, V.; Sarıbaş Akyıldız, İ.; Kılıç, F., Reflections of Semantic Web Applications on Education. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 65

http://www.icci-epok.org/ozetkitapcik.pdf

2. Yavuz Konokman, G.; Yokuş, G.; Kılıç, F.; Yanpar Yelken, T., The Effect of Prospective Teachers’ Innovativeness Level on Their Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 75

Scientific_Meetings_002.pdf

1. Kılıç, F., Üniversite Öğretim Elemanlarının Kullandıkları İçerik Öğelerini Düzenleme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

2. Kılıç, F., Orta ve Büyük Ölçekli Sanayi Kuruluşlarının Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2011. 100

1. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L.; Akay, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (Swot) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 85

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yalçın İncik, E.; Kılıç, F., Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Mesleki Yeterlik İnançları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Mersin Üniversitesi Örneği). II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_005.pdf

1. Kılıç, F.; Demir, Ö., Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğrenme Öğretme Ortamları Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi , 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 50

Uluslararası - Eğitmen 0

2. Çocuklarımız İçin Elele Projesi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı (Ref no: TR0801.03/252), AB, Proje No: TR0801.03/252, 0 EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

1. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı ”Toplum Temelli Çocuk ve Aile Eğitiminin Dersteklenmesi Projesi” ”Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler ve Yaratıcılıkta Eğitimcinin Rolü”. Rer no: (TR0801.06-03/971), AB, Proje No: TR0801.06-03/971, 0 EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. 1999-2000 yılı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-EF (ÖÇ) 2001-1, 0 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çukurova Kalkınma Ajansı ”Mobil Bilgi” Projesi Ref no TR6211 02 027, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR6211 02 027, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Hikmet Doğrul, Okul Öncesi Eğitime Yönelik Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

4. İbrahim Dündar, Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Kavram Yanılgılarına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Mehmet Yıldız, Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayanlarının İlkokuma Yazma Becerilerinin Gelişimine Yönelik İlköğretim I. Sınıf Öğretmen Görüşleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Sedef Özet, Okul öncesi öğretmenlerin bütünleştirilmiş etkinlikler hakkında görüşlerinin ve çoklu zeka kuramına ilişkin tutumlarının incelenmesi., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

1. Yelda Karahan ÜZÜLMEZ, ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ VE İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

4. Aslı Tırnovalı, Uzaktan Eğitimde İnternet Tabanlı Eğitim Programlarının Temel Boyutlarına İlişkin Görüş ve Öneriler., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

3. Yelda Karahan Üzülmez, Tasarım Düşünme Temelli Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul İngilizce Dersinde Akademik Başarıya İşbirlikli öğrenmeye ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

2. Mesut YILDIRIM, Çocukta Davranış Problemlerine Yönelik Modüler Aile Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400

1. Ömer ÖZER, MOBİL DESTEKLİ ÖĞRENME ÇEVRESİNİN YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA, MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARI KABUL DÜZEYLERİNE VE BİLİŞSEL YÜKE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

Uluslararası 250
1. PROJECT MANAGEMENT APPROACHES FOR ONLINE LEARNING DESIGN , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 978-1-4666-2831-1, E-ISSN : 978-1-4666-2831-1, 2013-01-01 - 2013-10-31. 250
2. DERGI PARK, JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EğITIM VE BILIM , [ 2020 : 1 ] . 5
2. EğITIMDE NITEL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
3. JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 0
4. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2020 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
5. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 127, Türkiye, 2010-09-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD-221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar FBE 505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS009 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBD005 Öğretim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD309 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz EPÖ 501 Öğrenme - Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 638 Eğitim Programları ve Yaratıcı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 501 Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OAÖ-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-2-4
Bahar GSE 528 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Ya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 606 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 508 Uzaktan Eğitimde Program Geliş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz EPÖ 455 Gelişim ve Öğrenme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar EPÖ 512 Yetişkinler Eğitiminde Didakti Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Güz EPÖ 621 Karşılaştırmalı Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSA 523 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OSA 523 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğr Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Kavram Kazanımı ve Öğretimi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl