Dr. Öğr. Üyesi GÜL BAYRAM ABİHA

Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( İkmep )
DOĞUM TARİHİ
:
22 Mart 1978
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2347723
Dahili
:
60017
Faks
:
+90-324-2346410
E-MAIL
:
gulbayram@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gulbayram@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-02 08:17:16
DÜZENLEME
:
2018-09-18 10:53:05
PUAN
:
8147
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 83,75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz aktivitesinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması Danışman: Dr. NURAN DELİALİOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mikobakteri türlerinin identifikasyonu için PZR- RFLP (parça uzunluk polimorfizmi) tekniği ve klasik yöntemlerin uygulanması Danışman: Dr. GÜROL EMEKDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2007.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI 2015-10-02 - 2015-10-02
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-01 - 2012-06-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2500
2018
4. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S. In Vitro Antimicrobial Activities of 6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstitutedbenzal/acetophenone) Hydrazone Derivatives. REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2018, 26, 231-241. 1000 + 0
10.2478/rrlm-2018-0017

2012
3. Aslan, G.; Bayram, G.; Otağ, F.; Direkel, S.; Taylan Özkan, A.; Çeber, K.; Emekdaş, G. Mersin İlinde Farklı Su Kaynaklarında Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması. BULLETİN OF MİCROBİOLOGY, 2012, 46, 93-100. 700 + 11
Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
2. Utku, S.; Gökçe, M.; Aslan, G.; Bayram, G.; Ülger, M.; Emekdas, G.; Sahin, M. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2- (substituted/nonsubstituted acetophenone) hydrazone. TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2011, 35, 331-339. 500 + 25
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2007
1. Aslan, G.; Doruk, E.; Emekdas, G.; Serin, M.; Direkel, S.; Bayram, G.; Durmaz, R. Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile İdrar Örneklerinden Mycobacterium tuberculosis İzolasyonu ve Tanımlanması. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2007, 41, 185-192. 300 + 23
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 910
2019
5. Direkel, Ş.; Akpınar, E.; Uzunoğlu Karagöz, E.; Bayram Abiha, G. Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği. VAN TIP DERGİSİ, 2019, 26, 268-272. 130 + 0
10.5505/vtd.2019.14238

Publications_004.pdf

2016
4. Bayram Abiha, G.; Kanık, E. Tanısal Mikrobiyolojide Altın Standart Testin Yokluğunda Gizli Sınıf Analizinin Kullanımı. ARCHİVES MEDİCAL REVİEW JOURNAL, 2016, 25, 1-1. 200 + 0
Publications_007.pdf

3. BAYRAM ABİHA, G.; DELİALİOĞLU, N.; EMEKDAŞ, G.; ÖZTÜRK, C.; SERİN, M. Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması. FLORA, 2016, 21, 64-76. 180 + 0
10.5578/flora.27887

2011
2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Etlerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Prevalansı ve Tiplendirilmesi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2011, 4, 12-16. 200 + 5
Publications_002.pdf

2008
1. Bayram, G.; Emekdas, G. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonunda Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Parça Uzunluk Polimorfizmi Teknigi ile Klasik Yöntemler Arasındaki Uyumun Belirlenmesi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2008, 1, 8-13. 200 + 5
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 390

2. BAYRAM ABİHA, G.; DAĞCI BULUT, Ö., Brucellosis Seroprevelance in a State Hospital in Mersin. 1. International Mersin Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_015.pdf

1. BAYRAM ABİHA, G.; DİNÇER, E.; ERDEN, S.; TİFTİK, E., Mersin İlinde Kan Donörlerinde Leishmania Parazitinin Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), April 26-27, 2018 Ankara, Turkey, 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 190

Scientific_Meetings_014.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 560

5. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, SOFYA, Bulgaristan, . 100

4. Bayram Abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S., Antimicrobial Activity Of 6-Substituted-3(2H)-Pyridazinone-2-Acetyl-2- (Substitutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology, 2017-11-16, 2017-11-18, Sofya, Bulgaristan, 2017. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

3. Tubay Bağdatoğlu, Ö.; Yıldırım Yaroğlu, H.; Bayram Abiha, G.; Reşitoğlu, B.; Erden Ertürk, S.; Kar, H., EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND RELEVANCE OF LABORATORY WORKERS AND MEDICAL LABORATORY PROGRAM STUDENTS ABOUT OCCUPATIONAL RISKS. EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND RELEVANCE OF LABORATORY WORKERS AND MEDICAL LABORATORY PROGRAM STUDENTS ABOUT OCCUPATIONAL RISKS, 2017-10-23, 2017-11-25, Adana, Türkiye, 2017. 65

Scientific_Meetings_013.pdf

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; BAYRAM ABİHA, G.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN, S.; KAR, H., Evaluation of the knowledge and relevance of laboratory workers and medical laboratory program students about occupational risks. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, . 65

1. Bayram Abiha, G.; Kanık, E., In the Absence of Gold Standard Using Latent Class Analysis in Microbiological Study Area. MedicReS World Congress, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 82

2. Bayram Abiha, G.; Utku, S.; Nzeyimana, A.; Bercin, E., Evaluation Of 2-Amino-3-[(2-Nitro-1-Phenylpropyl)Thio]Propanaoic Acid Derivatives As Antimicrobial Agents. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 47

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Utku, S.; Bayram Abiha, G.; Ülger, M.; Uysal, M.; Aslan, G.; Emekdaş, G.; Şahin, M., Synthesis and In Vitro Antimycobacterial Activities of 6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2- (substituted/nonsubstituted acetophenone)hydrazone. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 35

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 95

1. Bayram Abiha, G.; Reşitoğlu, B.; Tubay Bağdatoğlu, Ö.; Kar, H., Mersin University Health Services Vocational School of Postgraduate Medical Laboratory Program Student Career Goals and Satisfaction Levels. II. Higher Education Strategy and Business Cooperation Symposium, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 95

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 55

2. Aslan , G.; Bayram, G.; Emekdaş, G.; Taylan Özkan, A.; Çeper, K., Investigation of Cryptosporidium spp. Oocysts in Tap Water, Well Water, Sewage Water and Sea Water in Mersin, Turkey . 15th National Congress of Parasitology ( Kayseri / Urgup ), 2007-11-18, 2007-11-23, Kayseri ve Ürgüp, Türkiye, 2007. 40

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Aslan , G.; Doruk, E.; Emekdaş, G.; Serin, M.; Direkel, S.; Bayram, G.; Durmaz, R., The usage of Erlich - Ziehl-Neelsen, culture and PCR-RFLP method for isolation and identification of Mycobacterium tuberculosis in urine samples.. 6th National Mycobacterium Symposium , 2006-11-23, 2006-11-25, Ankara, Türkiye, 2006. 15

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 131

6. Direkel, Ş.; Sultan Akpınar, E.; Uzunoğlu Karagöz, E.; Bayram ABİHA, G., Ne kadar antibakteriyel?. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, antalya, Türkiye, 2017. 16

5. Bayram Abiha, G.; Dinçer, E.; Erden Ertürk, S.; Tiftik, E., Investigation of Molecular Epidemiology of Toxoplasma gondii Infection in Blood Donors in Mersin Province. X. National Blood Centers and Transfusion Medicine Congress, 2017-03-12, 2017-03-15, Antalya, Türkiye, 2017. 23

http://kmtd.org.tr/kongre10/p://

4. Bayram Abiha, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Investigation of plasmid mediated quinolone resistance in extended spectrum beta - lactamase positive Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates. 8. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 22

Scientific_Meetings_005.pdf

3. Delialioğlu, N.; Bayram Abiha, G.; Vural Taşdemir, E.; Emekdas, G., Investigation of Carbapenem resistant gene in Klebsiella pneumoniae isolates. 8. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 21

Scientific_Meetings_006.pdf

2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Investigation of Beta Lactamase Activity in Enterobacteriaceae Clinic Isolates with Phenotypic and Genotypic Methods. 7. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, 2012. 22

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G., Prevelance and identification of Enterococcus spp. from Consumed Meats in mersin City. 6th National Congress of the Diagnostic and Molecular Microbiology, 2010-06-15, 2010-06-19, Ankara, Türkiye, 2010. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. H 2020 International mersin Science Night (MERSCIN), H2020, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Nitrostiren türevlerinin Michael tip katım reaksiyonların sentezi ve antimikrobial aktivitelerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2018-1-AP2-2782, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Transfüzyonla bulaşan parazitlerin moleküler ve serolojik yöntemlerle epidemiyolojisinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1923, 12496 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. Farelerde Puberte Sonrası Nikotin Maruziyetinin Spermatogenez Üzerine Antiapoptotik ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2245, 18000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

4. Enterobacteriaceae Klinikn İzolatlarında Beta Laktamaz Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması., BAP, Proje No: BAP-SBE TM (GB) 2011-1 DR, 19 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Crytosporidium Ookistlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SHMYO SP (GA) 2006-1, 4 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

2. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonu için PCR-RFLP (Parça Uzunluk Polimorfizmi) Tekniği ve Klasik Yöntemlerin Uygulanması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (GB) 2006-1 TU, 1 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Fenilketonuri’li (PKU) Hastalarda Fenilalanin Hidroksilaz (PAH) Gen Mutasyonları., BAP, Proje No: TF.2001.M.5, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ERZINCAN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL230 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL123 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-0-1
Güz TL229 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-1-2
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-1-2
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL230 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 0-2-1
Güz TL123 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-0-1
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-1-2
Güz SHM117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 1-1-2
Güz TL229 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar TL112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar TL114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar SHM106 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Güz TL123 Histoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL 223 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar RAD114 Kontrast Madde Farmakolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL 228 Temel Laboratuar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL 222 Tıbbi Mikrobiyoloji III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar SH108 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Bahar TL 226 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-0-2
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-8-4
Güz TL 211 Tıbbi Mikrobiyoloji II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar SH144 Sanat Tasarımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-1
Bahar TL 114 Tıbbi Mikrobiyoloji I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar SHM108 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 3-0-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar TL 112 İmmünolojik Yöntemler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz TL 117 Laboratuvar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-2-3
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 3-0-3
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-1-3
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( 2-3-3
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CT106 Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar TL108 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-0-1
Bahar TL206 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-6-2
Bahar TL208 Parazitoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Bahar CT104 Sterilizasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-0-1
Bahar SH116 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL109 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL219 Patoloji Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-4-1
Güz TL105 Laboratuvar Aletler Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz TL107 Temel Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz TL217 İmmünoloji Seroloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-6-4
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz SH105 Tıbbı Biyoloji / Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Radyoloji 2-0-2
Güz TL105 Laboratuar Aletleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL215 Mikrobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 0-8-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Direkel, .; Akpınar, E.; Uzunoğlu karagöz, E.; Bayram abiha, G. Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği. VAN TIP DERGİSİ, 2019, 26, 268-272.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl