Dr. Öğr. Üyesi GÜL BAYRAM

Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( İkmep )
DOĞUM TARİHİ
:
22 Mart 1978
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2347723
Dahili
:
60017
Faks
:
+90-324-2346410
E-MAIL
:
gulbayram@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gulbayram@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-02 08:17:16
DÜZENLEME
:
2024-02-12 20:37:01
PUAN
:
8806
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 90,00000
İngilizce, , YDS, 83,75000
İngilizce, , YDS, 75,00000
İngilizce, , YDS, 71,25000
İngilizce, A, YÖKDİL, 90
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz aktivitesinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması Danışman: Dr. NURAN DELİALİOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2013.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mikobakteri türlerinin identifikasyonu için PZR- RFLP (parça uzunluk polimorfizmi) tekniği ve klasik yöntemlerin uygulanması Danışman: Dr. GÜROL EMEKDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2007.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ-COVID-19 LAB 2020-12-08 - 2022-09-08
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-12-14 - Devam ediyor
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-12-14 - Devam ediyor
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-12-14 - Devam ediyor
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-12-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
BÖLÜM BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
BÖLÜM BAŞKANI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-09-08 - 2026-09-08
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-23 - 2025-09-23
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-09-23 - 2025-09-23
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-01-05 - 2023-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-01-05 - 2023-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-01-05 - 2023-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-01-05 - 2023-01-05
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-09-23 - 2022-09-23
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-09-23 - 2022-09-23
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-01 - 2012-06-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
3. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BEKÇİ, A.; TEZCAN ÜLGER, S.; YAPICI, G.; ASLAN, G. Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers. TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ (THDBD), 2022, 79, 13-24. 0 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.59913

2. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; AKÇA, M.; ÇİFTÇİ, A.; KUYUCU, N.; ASLAN, G. SARS-CoV-2 enfeksiyonu pozitif çocuk hastaların gerçek zamanlı PCR döngü eşik değeri, epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2022, 15, 561-572. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.1145014

2016
1. BAYRAM ABİHA, G.; DELİALİOĞLU, N.; EMEKDAŞ, G.; ÖZTÜRK, C.; SERİN, M. Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması. FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, 2016, 21, 64-76. 0 + 0
10.5578/flora.27887

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3850
2021
11. YUYUCU KARABULUT, Y.; KUŞ BOZKURT, F.; TÜRSEN, Ü.; BAYRAM, G.; TEMEL, G.; ERDAL, M. The role of CD1a expression in the diagnosis of cutaneous leishmaniasis, its relationship with leishmania species and clinicopathological features. DERMATOLOGIC THERAPY, 2021, 34, 1-9. 550 + 0
10.1111/dth.14977

10. HAZIR, S.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; BAYRAM, G.; AŞKIN, A. Investıgatıon of the possible role of poly (adp-ribose) polymerase pathway in nicotine- exposed testicular damage. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 7542-7550. 750 + 0
9. Hazır, S.; Yaroğlu, H.; Bayram, G.; Aşkın, A. POLİ (ADP-RİBOZ) POLİMERAZ YOLUNUN NİKOTİNE MARUZ KALAN TESTİS HASARINDA OLASI ROLÜ. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2021, 30, 7542-7550. 750 + 0
Publications_010.pdf

2018
8. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S. In Vitro Antimicrobial Activities of 6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstitutedbenzal/acetophenone) Hydrazone Derivatives. REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2018, 26, 231-241. 0 + 0
10.2478/rrlm-2018-0017

2012
7. Aslan, G.; Bayram, G.; Otağ, F.; Direkel, S.; Taylan Özkan, A.; Çeber, K.; Emekdaş, G. Mersin İlinde Farklı Su Kaynaklarında Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması. BULLETİN OF MİCROBİOLOGY, 2012, 46, 93-100. 700 + 11
Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
6. ASLAN, G.; BAYRAM ABİHA, G.; OTAĞ, Z.; DİREKEL, Ş.; TAYLAN ÖZKAN, H.; EMEKDAŞ, G.; ÇEBER, K. Investigation of the Presence of Cryptosporidium spp in Different Water Sources in Mersin Province Turkey. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2012, 46, 93-100. 0 + 0
2011
5. UTKU, S.; GÖKÇE, M.; ASLAN, G.; BAYRAM ABİHA, G.; ÜLGER, M.; EMEKDAŞ, G.; ŞAHİN, M. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/ nonsubstituted acetophenone) hydrazone. THE SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH COUNCİL OF TURKEY (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, 2011, 35, 331-339. 0 + 0
10.3906/kim-1009-63

4. Utku, S.; Gökçe, M.; Aslan, G.; Bayram, G.; Ülger, M.; Emekdas, G.; Sahin, M. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2- (substituted/nonsubstituted acetophenone) hydrazone. TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2011, 35, 331-339. 500 + 25
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2007
3. ASLAN, G.; DORUK, H.; EMEKDAŞ, G.; SERİN, M.; DİREKEL, Ş.; BAYRAM ABİHA, G.; DURMAZ, R. Isolation and identification of Mycobacterium tuberculosis from theurine samples by conventional and molecular methods. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2007, 41, 185-192. 0 + 0
2. Aslan, G.; Doruk, E.; Emekdas, G.; Serin, M.; Direkel, S.; Bayram, G.; Durmaz, R. Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler ile İdrar Örneklerinden Mycobacterium tuberculosis İzolasyonu ve Tanımlanması. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2007, 41, 185-192. 300 + 23
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
1. ASLAN, G.; DORUK, H.; EMEKDAŞ, G.; SERİN, M.; DİREKEL, Ş.; BAYRAM, G.; DURMAZ, R. Isolation and identification of Mycobacterium tuberculosis from the urine samples by conventional and molecular methods. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2007, 41, -192. 300 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 170
2022
1. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BEKÇİ, A.; TEZCAN ÜLGER, S.; YAPICI, G.; ASLAN, G. SARS-CoV-2 Pozitif Sağlık Çalışanlarının Gerçek Zamanlı PCR Döngü Eşik Değeri Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. TURK HİJ DEN BİYOL DERG., 2022, 79, 13-24. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/TurkHijyen.2022.59913

Publications_013.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 510
2023
7. BAYRAM, G.; ŞİMŞEK, T.; HAZIR, S.; ÖZEN, F.; ERDOĞAN, M.; SEYHAN, S.; KAZAZ, H.; TEZCAN, E. High-risk human papillomavirus infection prevalence in non-malignant tonsillar tissue: A single-center cross-sectional study. JOURNAL OF SURGERY AND MEDİCİNE, 2023, 7, 669-672. 75 + 0
10.28982/josam.7983

6. ALJENDY, Y.; ORUÇ DEMİRBAĞ, H.; BAYRAM, G.; UTKU, S. SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE ANTICANCER ACTIVITIES OF PLATIN COMPLEXES BEARING 2,5(6)-DISUBSTITUTEDBENZIMIDAZOLE DERIVATIVE LIGANDS. ANKARA UNİVERSİTESİ ECZACİLİK FAKULTESİ DERGİSİ, 2023, 47, 531-542. 75 + 0
10.33483/jfpau.1239326

5. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in asymptomatic preoperative patients. MEDİP ACADEMY, 2023, 10, 3979-3983. 95 + 0
10.18203/2394-6040.ijcmph20233148

4. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. An evaluation of rapid antigen tests diagnostic performance in the detection of SARS-CoV-2 infection. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2023, 30, 300-304. 95 + 0
10.5455/annalsmedres.2022.10.311

2021
3. BAYRAM, G.; NZEYIMANA, A.; UTKU, S.; ÜLGER, M.; ASLAN, G.; BERÇİN, E. STUDY ON SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME MICHEAL-TYPE ADDITION COMPOUNDS. ANKARA UNİVERSİTESİ ECZACİLİK FAKULTESİ DERGİSİ, 2021, 45, 182-193. 85 + 0
10.33483/jfpau.867768

2020
2. BAYRAM ABİHA, G.; DİNÇER, E.; ERDEN, S.; TİFTİK, E. Seroprevalence of Asymptomatic Leishmania spp. Carriage Among Blood Donors in Leishmaniasis Endemic Area in Turkey. FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, 2020, 25, 33-39. 0 + 0
10.5578/flora.68443

Publications_011.pdf

2011
1. BAYRAM, G.; NZEYIMANA, A.; UTKU, S.; ÜLGER, M.; ASLAN, G.; BERÇİN, E. Synthesis and in vitro antimycobacterial activities of novel 6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstituted acetophenone) hydrazone. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2011, 35, -339. 85 + 0
10.3906/kim-1009-63

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2019
5. DİREKEL, Ş.; AKPINAR, E.; UZUNOĞLU KARAGÖZ, E.; BAYRAM ABİHA, G. Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği. VAN MEDİCAL JOURNAL, 2019, 26, 268-272. 0 + 0
10.5505/vtd.2019.14238

2016
4. BAYRAM ABİHA, G.; KANIK, E. Tanısal Mikrobiyolojide Altın Standart Testin Yokluğunda Gizli Sınıf Analizinin Kullanımı. ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, 2016, 25, 467-488. 0 + 0
10.17827/aktd.253560

3. Bayram Abiha, G.; Kanık, E. Tanısal Mikrobiyolojide Altın Standart Testin Yokluğunda Gizli Sınıf Analizinin Kullanımı. ARCHİVES MEDİCAL REVİEW JOURNAL, 2016, 25, 1-1. 0 + 0
Publications_007.pdf

2011
2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Etlerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Prevalansı ve Tiplendirilmesi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2011, 4, 12-16. 200 + 5
Publications_002.pdf

2008
1. Bayram, G.; Emekdas, G. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonunda Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Parça Uzunluk Polimorfizmi Teknigi ile Klasik Yöntemler Arasındaki Uyumun Belirlenmesi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2008, 1, 8-13. 200 + 5
Publications_001.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2011
2. BAYRAM ABİHA, G.; DELİALİOĞLU, N.; EMEKDAŞ, G.; AYTAR, F.; KARAKAYA AKAN, Ö. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Etlerden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Prevalansı ve Tiplendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 12-16. 0 + 0
2008
1. BAYRAM ABİHA, G.; EMEKDAŞ, G. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonunda Polimeraz Zincir Reaksiyonu Parça Uzunluk Polimorfizmi Tekniği ile Klasik Yöntemler Arasındaki Uyumun Belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 8-13. 0 + 0
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 0
1. YURDAKUL, M.; BAYRAM, G. Enfeksiyon Hastalıkları, ISBN: 9786052586976, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 215 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BAYRAM, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
2. BAYRAM, G. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ II, ISBN: 978-625-367-506-6, İKSAD YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 446 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
3. BAYRAM, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

3. BAYRAM, G.; Dağcı, Ö., Bir Çocuk Hastada Nadir Görülen Bir İdrar Yolu Enfeksiyon Etkeni; Leclercia adecarboxylata. 11th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 2023-03-03, , Elazığ, Türkiye, . 200

2. BAYRAM ABİHA, G.; DAĞCI BULUT, Ö., MERSİN İLİNDE BİR DEVLET HASTANESİNDE BRUSELLOZSEROPREVALANSI. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_015.pdf

1. BAYRAM ABİHA, G.; DİNÇER, E.; ERDEN, S.; TİFTİK, E., Mersin İlinde Kan Donörlerinde Leishmania Parazitinin Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılması. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), April 26-27, 2018 Ankara, Turkey, 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_014.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

6. BAYRAM ABİHA, G.; UTKU, S.; ÜLGER, M.; ASLAN, G., Study on Antimycobacterial Activities of Michael-type Addition Products. Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, 2019-11-28, 2019-11-30, mersin, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_016.pdf

5. BAYRAM ABİHA, G.; BAHAR, L.; UTKU, S., Antımıcrobıal Actıvıtıes Of 6-Substıtuted-3(2h)-Pyrıdazınone-2- Acetyl-2-(Substıtutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derıvatıves. Microbiologia Balkanica 2017, 2017-11-16, 2017-11-18, SOFYA, Bulgaristan, . 0

4. Bayram Abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S., Antimicrobial Activity Of 6-Substituted-3(2H)-Pyridazinone-2-Acetyl-2- (Substitutedbenzal/Acetophenone)Hydrazone Derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology, 2017-11-16, 2017-11-18, Sofya, Bulgaristan, 2017. 0

Scientific_Meetings_012.pdf

3. Tubay Bağdatoğlu, Ö.; Yıldırım Yaroğlu, H.; Bayram Abiha, G.; Reşitoğlu, B.; Erden Ertürk, S.; Kar, H., EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND RELEVANCE OF LABORATORY WORKERS AND MEDICAL LABORATORY PROGRAM STUDENTS ABOUT OCCUPATIONAL RISKS. EVALUATION OF THE KNOWLEDGE AND RELEVANCE OF LABORATORY WORKERS AND MEDICAL LABORATORY PROGRAM STUDENTS ABOUT OCCUPATIONAL RISKS, 2017-10-23, 2017-11-25, Adana, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_013.pdf

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; BAYRAM ABİHA, G.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN, S.; KAR, H., Evaluation of the knowledge and relevance of laboratory workers and medical laboratory program students about occupational risks. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, . 0

1. Bayram Abiha, G.; Kanık, E., In the Absence of Gold Standard Using Latent Class Analysis in Microbiological Study Area. MedicReS World Congress, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 0

Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 0

2. UTKU, S.; BAYRAM ABİHA, G.; ÜLGER, M.; UYSAL, M.; ASLAN, G.; EMEKDAŞ, G.; ŞAHİN, M., Synthesis and in vitro Antimycobacterial Activities of 6-Substituted-3(2H)-Pyridazinone-2-Acetyl-2-(Substituted/Nonsubstituted Acetophenone)Hydrazone. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, . 0

1. Utku, S.; Bayram Abiha, G.; Ülger, M.; Uysal, M.; Aslan, G.; Emekdaş, G.; Şahin, M., Synthesis and In Vitro Antimycobacterial Activities of 6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2- (substituted/nonsubstituted acetophenone)hydrazone. 2nd International Gazi Pharma Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 55

2. Aslan , G.; Bayram, G.; Emekdaş, G.; Taylan Özkan, A.; Çeper, K., Investigation of Cryptosporidium spp. Oocysts in Tap Water, Well Water, Sewage Water and Sea Water in Mersin, Turkey . 15th National Congress of Parasitology ( Kayseri / Urgup ), 2007-11-18, 2007-11-23, Kayseri ve Ürgüp, Türkiye, 2007. 40

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Aslan , G.; Doruk, E.; Emekdaş, G.; Serin, M.; Direkel, S.; Bayram, G.; Durmaz, R., The usage of Erlich - Ziehl-Neelsen, culture and PCR-RFLP method for isolation and identification of Mycobacterium tuberculosis in urine samples.. 6th National Mycobacterium Symposium , 2006-11-23, 2006-11-25, Ankara, Türkiye, 2006. 15

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 47

6. Direkel, Ş.; Sultan Akpınar, E.; Uzunoğlu Karagöz, E.; Bayram ABİHA, G., Ne kadar antibakteriyel?. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, antalya, Türkiye, 2017. 0

5. Bayram Abiha, G.; Dinçer, E.; Erden Ertürk, S.; Tiftik, E., Investigation of Molecular Epidemiology of Toxoplasma gondii Infection in Blood Donors in Mersin Province. X. National Blood Centers and Transfusion Medicine Congress, 2017-03-12, 2017-03-15, Antalya, Türkiye, 2017. 0

http://kmtd.org.tr/kongre10/p://

4. Delialioğlu, N.; Bayram Abiha, G.; Vural Taşdemir, E.; Emekdas, G., Investigation of Carbapenem resistant gene in Klebsiella pneumoniae isolates. 8. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 0

Scientific_Meetings_006.pdf

3. Bayram Abiha, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Investigation of plasmid mediated quinolone resistance in extended spectrum beta - lactamase positive Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates. 8. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2014-06-04, 2014-06-07, Ankara, Türkiye, 2014. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

2. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G.; Öztürk, C.; Serin, M., Investigation of Beta Lactamase Activity in Enterobacteriaceae Clinic Isolates with Phenotypic and Genotypic Methods. 7. National Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, 2012. 22

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Bayram, G.; Delialioğlu, N.; Emekdas, G., Prevelance and identification of Enterococcus spp. from Consumed Meats in mersin City. 6th National Congress of the Diagnostic and Molecular Microbiology, 2010-06-15, 2010-06-19, Ankara, Türkiye, 2010. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Yürütücü 0

1. H 2020 International mersin Science Night (MERSCIN), H2020, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Nitrostiren türevlerinin Michael tip katım reaksiyonların sentezi ve antimikrobial aktivitelerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2018-1-AP2-2782, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Transfüzyonla bulaşan parazitlerin moleküler ve serolojik yöntemlerle epidemiyolojisinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1923, 12496 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. Farelerde Puberte Sonrası Nikotin Maruziyetinin Spermatogenez Üzerine Antiapoptotik ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2245, 18000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. Piridazinon Türevlerinin Anti-mikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1908, 6696 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_003.pdf

4. Enterobacteriaceae Klinikn İzolatlarında Beta Laktamaz Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması., BAP, Proje No: BAP-SBE TM (GB) 2011-1 DR, 19 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Mikobakteri Türlerinin İdentifikasyonu için PCR-RFLP (Parça Uzunluk Polimorfizmi) Tekniği ve Klasik Yöntemlerin Uygulanması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (GB) 2006-1 TU, 1 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

2. Mersin İline Bağlı Karaduvar Mahallesindeki İçme Su Kaynaklarında Crytosporidium Ookistlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SHMYO SP (GA) 2006-1, 4 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Fenilketonuri’li (PKU) Hastalarda Fenilalanin Hidroksilaz (PAH) Gen Mutasyonları., BAP, Proje No: TF.2001.M.5, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ERZINCAN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ , [ 2017 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Detay
Kurs, 1. Bakteriyofaj Kursu , 2023-03-20 - 2023-03-23, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinde (REDPROM, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Bayram, G.; Gülbudak, H.; Bozok, T.; Aslan, G. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in asymptomatic preoperative patients. MEDİP ACADEMY, 2023, 10, 3979-3983.
10.18203/2394-6040.ijcmph20233148
Bayram, G.; Gülbudak, H.; Bozok, T.; Aslan, G. An evaluation of rapid antigen tests diagnostic performance in the detection of SARS-CoV-2 infection. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2023, 30, 300-304.
10.5455/annalsmedres.2022.10.311
Bayram, G.; şimşek, T.; Hazır, S.; özen, F.; Erdoğan, M.; Seyhan, S.; Kazaz, H.; Tezcan, E. High-risk human papillomavirus infection prevalence in non-malignant tonsillar tissue: A single-center cross-sectional study. JOURNAL OF SURGERY AND MEDİCİNE, 2023, 7, 669-672.
10.28982/josam.7983
Aljendy, Y.; Oruç demirbağ, H.; Bayram, G.; Utku, S. SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THE ANTICANCER ACTIVITIES OF PLATIN COMPLEXES BEARING 2,5(6)-DISUBSTITUTEDBENZIMIDAZOLE DERIVATIVE LIGANDS. ANKARA UNİVERSİTESİ ECZACİLİK FAKULTESİ DERGİSİ, 2023, 47, 531-542.
10.33483/jfpau.1239326
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Bayram, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Bayram, G. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ II, ISBN: 978-625-367-506-6, İKSAD YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 446 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Bayram, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Bayram, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Bayram, G. AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ II, ISBN: 978-625-367-506-6, İKSAD YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 446 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Bayram, G. Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar, ISBN: 978-625-6971-12-7, Platanus Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 819 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yuyucu karabulut, Y.; Kuş bozkurt, F.; Türsen, .; Bayram, G.; Temel, G.; Erdal, M. The role of CD1a expression in the diagnosis of cutaneous leishmaniasis, its relationship with leishmania species and clinicopathological features. DERMATOLOGIC THERAPY, 2021, 34, 1-9,
10.1111/dth.14977

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bayram, G.; Gülbudak, H.; Bekçi, A.; Tezcan ülger, S.; Yapıcı, G.; Aslan, G. Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers. TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ (THDBD), 2022, 79, 13-24,
10.5505/TurkHijyen.2022.59913

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bayram abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S. In Vitro Antimicrobial Activities of 6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstitutedbenzal/acetophenone) Hydrazone Derivatives. REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2018, 26, 231-241,
10.2478/rrlm-2018-0017

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl