Prof.Dr. BÜLENT GÜNDÜZ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2006
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 14:01:27
DÜZENLEME
:
2024-02-28 14:30:03
PUAN
:
33841
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
25
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması Danışman: Dr. S. Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. Hemşirelerde Stresle Başaçıkma İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Danışman: Dr. Zafer GÖKÇAKAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2000.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-11-30 - 2022-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-11-30 - 2022-11-30
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-09-09 - 2022-09-09
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MÜDÜR YARDIMCISI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-03 - 2017-01-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-10 - 2019-08-10
MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-23 - 2016-02-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
2. GÜNDÜZ, B.; SAĞLAM, N. Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı, Ebeveyn Ve Akrana Bağlanmanın Depresyonu Yordamadaki Katkısı. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 22, 243-267. 0 + 0
10.26468/trakyasobed.625074

2018
1. Şener, C.; GÜNDÜZ, B. Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak mizah tarzlarının ve beş faktör kişilik özelliklerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2022
3. AKDEMİR, A.; GÜNDÜZ, B. The Effect of Emotion Regulation Skills Psychoeducation Program on Emotion Regulation Difficulties and Reactive-Proactive Aggressions of Adolescents. TED EĞİTİM VE BİLİM, 2022, 47, 311-334. 1000 + 0
10.15390/EB.2022.9048

2017
2. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. Utrecht Work Engagement Scale Student Forms UWES SF Adaptation to Turkish Validity and Reliability Studies and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE., 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.2.0518

2013
1. GÜNDÜZ, B. Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin bilişsel esnekliği yordamadaki katkıları. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 13, 2071-2085. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1702

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2390
2017
12. Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir İnceleme. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES , 2017, 9, 500-515. 200 + 0
http://http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2225.pdf

Publications_004.pdf

2016
11. Bozdemir, F.; Gündüz, B. The relationships of attachment styles, parental attidues and traumatic childhood experiences with emotional intelligence

Bağlanma stilleri, anne baba tutumları ve çocukluk çağı örselenme yaşantılarının duygusal zekâ ile ilişkileri. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 1797-1814. 200 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3700

2015
10. Gündüz, B.; İnandı, Y.; Tunç, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 19-34. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

9. Usluoğlu, F.; Gündüz, B.; Cağlayan, E. Yaratıcılığa dayalı tükenmişlikle başa çıkma programının hemşirelerin tükenmişliklerini azaltmadaki etkisi: bir grup çalışması örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 1302-1315. 200 + 0
10.14687/ijhs.v12i1.3164

8. Tunç, B.; İnandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation of inspection. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 12, 554-568. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2807

2013
7. CAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.3111a

6. GÜNDÜZ, B.; TUNÇ, B.; İNANDI, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
5. GÜNDÜZ, B.; CAPRİ, B.; AKBAY, S.; TUNÇ, A. Attachment styles, abuse experiences and depression.. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 190 + 0
10.5897/ERR2013.1541

4. Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1493

3. AKBAY, S.; CAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. PROGRESS IPS, 2013, 5, 440-446. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

2. CAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p35

1. GÜNDÜZ, B.; CAPRİ, B.; GÖKÇAKAN, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.312a

Uluslararası - Diğer 300
2022
3. Karataş, A.; UZUN, N.; GÜNDÜZ, B. EBEVEYNLEŞME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 19, 167-182. 100 + 0
2018
2. GÜNDÜZ, B.; Çelik, Ö. Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelitypAldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1893-. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i4.4716

2015
1. GÜNDÜZ, B.; İNANDI, Y.; TUNÇ, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 9, 19-24. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.201

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2020
1. Gündüz, B.; Yıldız, F. An investigation of the mediator role of emotional regulation in the relationship between cognitive flexibility and psychological symptoms in adolescents. JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES AND PSYCHOLOGY, 2020, 10, 133-146. 300 + 0
http://http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=34:journal-vol-x-lxxii-no-22020&Itemid=16

Publications_003.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 400
4. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.13

3. YILDIZ, F.; GÜNDÜZ, B. An investigation of the mediator role of emotional regulation inthe relationship between cognitive flexibility and psychologicalsymptoms in adolescents. JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES AND PSYCHOLOGY, 2020, 10, 133-146. 100 + 0
2012
2. GÜNDÜZ, B. Self-Efficacy and Burnout in Professional School Counselors. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2012, 12, 1761-1767. 100 + 0
1. Gündüz, B. Self-Efficacy and Burnout in Professional School Counselors. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2012, 12, 1761-1767. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2022
1. TUNÇ AKSAN, A.; GÜNDÜZ, B.; YILDIZ, M. Effect of Self-Efficacy on Vicarious Trauma and Resiliency in School Counsellors in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLİNG, 2022, 44, 145-163. 100 + 0
10.1007/s10447-021-09459-5

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 4000
2021
20. Karataş, A.; GÜNDÜZ, B. Ebeveynleşme ile Depresyon, Kaygı, Stres Arasındaki İlişkide Benliğin Ayrımlaşmasının Aracı Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 11, 4453-4481. 200 + 0
10.26466/opus.883816

19. YILMAZ, B.; GÜNDÜZ, B. BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE ROMANTİK İLİŞKİ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK BENLİK AYRIMLAŞMASI, OTANTİKLİK VE DEPRESYON. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, , 334-361. 200 + 0
18. Bayram, F.; GÜNDÜZ, B. Ergenlerde Ebeveynleşmenin Algılanan Yararı ile Anne-Baba ve Kardeş İlişkileri. TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 1429-1451. 200 + 0
10.47423/TurkishStudies.49715

2020
17. KURT, A.; GÜNDÜZ, B. Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 49, 28-44. 200 + 0
10.14812/cufej.658628

2019
16. ÇELİKKALELİ, Ö.; GÜNDÜZ, B. Direct and Indirect Relationships between Personality Types andProblem-Focused Coping Style in Adolescents: Mediation Role ofCognitive Flexibility. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 48, 73-99. 200 + 0
10.14812/cufej.483079

15. Gülgez, Ö.; GÜNDÜZ, B. Çocuklarda Duygu Düzenlemenin Ölçülmesi: Ölçek Uyarlama ve Geliştirme Çalışması. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , 491-518. 200 + 0
1021764/maeuefd.553340

2018
14. Kayaalp, İ.; GÜNDÜZ, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ileProblem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 15, 514-536. 200 + 0
10.21764/maeuefd.421134

2017
13. Cetin Dağlı, M.; Gündüz, B. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Problemli İnternet Kullanımının Aracı Rolü  . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 44, 339-357. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/33169

2015
12. Gülgez, Ö.; Gündüz, B. Diyalektik davranış terapisi temelli duygu Düzenleme Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 44, 191-208. 200 + 0
10.14812/cufej.2015.010

Publications_002.pdf

2013
11. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 12-24. 200 + 0
10. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; GÜNDÜZ, B. Okul yöneticilerinin öz yeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki,. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
2012
9. Gündüz, B.; Çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55. 200 + 0
2011
8. CAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 40, 134-147. 200 + 0
2010
7. CELİKKALELİ, Ö.; GÜNDÜZ, B. Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 361-377. 200 + 0
2009
6. GÜNDÜZ, B.; ÇELİKKALELİ, Ö. Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 19-38. 200 + 0
2007
5. GÜNDÜZ, B.; ERKAN, Z.; GÖKÇAKAN, N. Polislerde tükenmişlik ve görülen psikolojik belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 200 + 0
2006
4. GÜNDÜZ, B. Öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ile bazı mesleki ve kişisel değişkenlere göre yordanması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2006, 3, 17-33. 200 + 0
3. Gündüz, B. Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2006, 7, 75-95. 200 + 0
2005
2. GÜNDÜZ, B. Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Öğretmen Formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 29, 1-7. 200 + 0
1. Gündüz, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2017
4. Çetin Dağlı, M.; GÜNDÜZ, B. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Psikolojik İyioluş İlişkisinde Problemli İnternet Kullanımınınaracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 44, 339-357. 100 + 0
2014
3. DEMİR, S.; GÜNDÜZ, B. Ebeveyn yetkinlık ölçeğinin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 309-322. 100 + 0
2010
2. TUNÇ, A.; GÜNDÜZ, B. Tükenmişliğe müdahale çalışmalarının incelenmesi: bir alanyazın taraması. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 84-106. 100 + 0
2004
1. GÜNDÜZ, B.; GÖKÇAKAN, Z. Fiziksel istismar açısından üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13, 29-40. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2005
1. GÜNDÜZ, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 78-625-427-746-7, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GÜNDÜZ, B.; KURT, A. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 9786254020483, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 871 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. GÜNDÜZ, B. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 907 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
3. GÜNDÜZ, B. Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, ISBN: 9786254020483, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 871 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. GÜNDÜZ, B. Eğitime Giriş, ISBN: 978-605-4454-40-2, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 300 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 0
1. GÜNDÜZ, B.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. GÜNDÜZ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 0
2. GÜNDÜZ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: , 402 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2020. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Eryılmaz Gülgez, Ö.; GÜNDÜZ, B. Geçmişten Geleceğe Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, ISBN: 9786257052788, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 308 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. GÜNDÜZ, B.; Karataş, A., İLİŞKİ DOYUMUNUN YORDAYICILARI: İLİŞKİSEL BENLİK DEĞİŞİMİ VEROMANTİK İLİŞKİLERDE ÖZ YETERLİK. Proceedings ofThe ThirteenthInternationalCongress ofEducationalResearch, 2020-09-03, 2020-09-06, Hatay, Türkiye, . 200

2. Karataş, A.; GÜNDÜZ, B.; Karabörk, R., ERGENLERDE AHLAKİ KAYITSIZLIĞIN YORDAYICISI OLARAK ARKADAŞA BAĞLANMA STİLLERİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ. VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, , , . 200

1. Karataş, A.; Gündüz, B.; Karabörk, R., Ergenlerde Ahlaki Kayıtsızlığın Yordayıcısı Olarak Arkadaşa Bağlanma Stilleri ve Akran Zorbalığının İncelenmesi. VIth International Eurasion Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 200

https://drive.google.com/file/d/1sshANqGtkrKL6E6R14-ABLm9FJEgLu-W/view

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. Ammar Kurt, A.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Akademik Erteleme Davranışının Tükenmişlik ve Risk Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 5. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 2018-05-02, , , , . 100

7. Kurt, A.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Akademik Erteleme Davranışının Tükenmişlik ve Risk Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 5. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.ejercongress.org/

6. Yıldırım, H.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkininİncelenmesi. III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-29, 2018-05-01, , , . 100

5. GÜNDÜZ, B.; Yıldırım, H., Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-29, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://esb.inescongress.com/

4. Sağlam, N.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Depresyonu Yordamadaki Katkıları. III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-28, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://esb.inescongress.com/

3. ŞENER, C.; GÜNDÜZ, B., LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞİLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

2. GÜNDÜZ, B.; ÇAPULCUOĞLU, U., PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, VELİ VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

1. Akbay, S.; Gündüz, B., Üniversite öğrencilerinde akademik sorumluluk ve akademik erteleme arasındaki ilişkide akademik güdülenmenin aracı rolü. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. CAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B., Lise öğrencilerinde tükenmişlik. II. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2012-05-17, 2012-05-18, ADANA, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B., Okul danışmanlığının etkililiği ile ilgili okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-10, Mersin, Türkiye, 2015. 50

3. Tunç, A.; Gündüz, B., Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyeti yordayan değişkenler. XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

2. GÜNDÜZ, B.; KUMRU SARICA, A., Ergenlerde saldırganlığın istismar yaşantıları ve algılanan anne-baba tutumlarına göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, 2009. 50

1. GÜNDÜZ, B., İstismara uğramış öğrencilerle psikolojik danışma ve rehberlik: önlemeye, müdahaleye yönelik yöntem ve teknikler. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2002-10-23, 2002-10-26, LEFKOŞA, KKTC, 2002. 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları Değişkenlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EB (UÇ) 2011–2 YL, 10000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100
https://drive.google.com/file/d/1sshANqGtkrKL6E6R14-ABLm9FJEgLu-W/view

1. Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Yetkinliklerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EF-EB (BG) 2007-1 , 4500 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100
https://drive.google.com/file/d/1sshANqGtkrKL6E6R14-ABLm9FJEgLu-W/view

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Genel Formu (Maslach Burnout Inventory-General Form)’nun Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, BAP, Proje No: BAP-EF-EB (ZG) 2007-1, 2000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50
https://drive.google.com/file/d/1sshANqGtkrKL6E6R14-ABLm9FJEgLu-W/view

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

17. Arzu Kumru Sarıca, Sosyal BeceriProgramının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

16. Uğur ÇAPULCUOĞLU, Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları Değişkenlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

15. Ali Karataş, EBEVEYNLEŞME İLE DEPRESYON, KAYGI, STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI VE SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİSİNİN ARACI ROLLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. FERHAT FURKAN KAYA, BELİREN YETİŞKİNLERDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, DUYGU DÜZENLEME VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN İLİŞKİ BAĞIMLILIĞINI YORDAMADAKİ KATKILARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

13. BÜŞRA MİRZAOĞLU, Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile flört şiddeti arasındaki ilişkide aile aidiyeti ve otantikliğin aracı rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

12. CANSIN İKİZ, Örgütsel bağlılık ile duygusal emek, tükenmişlik ve genel yetkinlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 0

11. FEYZA KALE, Genç yetişkinlerde algılanan romantik ilişki kalitesi, ebeveynleşme düzeyi, ilişkide otantiklik ve ilişkisel benlik değişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

10. KÜBRA KESTİR, Evlilik kaygısının yordayıcısı olarak beden algısı, cinsel benlik şeması ve ana-babaya bağlanma stilleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

9. BÜŞRA YILMAZ, Beliren yetişkinlik döneminde romantik ilişki doyumunun yordayıcısı olarak benlik ayrımlaşması, otantiklik ve depresyon, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. Funda YILDIZ, Ergenlerde Bilişsel Esneklik İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Ali Ammar Kurt, GENÇ YETİŞKİNLERDE AKILCI OLMAYAN ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARI, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Nurgün Sağlam, ERGENLERDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, EBEVEYN VE AKRANA BAĞLANMANIN DEPRESYONU YORDAMADAKİ KATKISI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Hikmet Akdemir, DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERİN DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE REAKTİF- PROAKTİF SALDIRGANLIKLARINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Caner Şener, Lise öğrencilerinde okul tükenmişiliğinin yordayıcısı olarak beş faktör kişilik özelliklerinin ve mizah tarzlarının incelenmesi. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Merve Çetin Dağlı, Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının psikolojik iyi oluş ve yalnızlık ilişkisinde aracı rolü. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Feyza BOZDEMİR, Bağlanma Stilleri, Algilanan Anne Baba Tutumlari ve Çocukluk Çaği Örselenme Yaşantilarinin Duygusal Zeka Düzeyine Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. İlknur KAYAALP, Ergenlerin anne baba tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Sezai DEMİR, Ebeveynlerin Yetkinlik İnançları İle Depresyon, Anksiyete, Olumsuz Benlik Algılarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Özlem GÜLGEZ, İlkokul Çocuklarında Duygu Düzenleme İle Sosyal Yeterlilik İlişkisinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Ulusal 8000
1. DERGİPARK, MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MEÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 1000
2. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, - Devam ediyor. 1000
3. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 1000
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2019-08-22 - Devam ediyor. 1000
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2019-05-01 - Devam ediyor. 1000
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2015-12-15 - Devam ediyor. 1000
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2020-12-15 - 2020-12-15. 1000
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2020-02-10 - 2021-02-01. 1000
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
10. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
11. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
12. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
13. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
14. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl