Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARAKUŞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Türk Dili Bölüm Başkanlığı Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-02-22 17:06:53
DÜZENLEME
:
2024-02-28 10:17:21
PUAN
:
4650
YABANCI DİL
:
İngilizce, D, Diğer, 60
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2017
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022
Doktora Tezi

1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFİLLERİNE “DİJİTAL” BİR BAKIŞ: DİJİTAL FARKINDALIK, YETERLİK ve AKICILIK Danışman: Dr. Figen Kılıç, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2022.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. SERKAN ÜNSAL, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-02-06 - 2019-08-28
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-08-28 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
3. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. Uluslararası Öğrencilerin Koronavirüs Farkındalıklarının ve Yükseköğretime Uyum Yeterliklerinin İncelenmesi. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 20, 184-195. 0 + 0
10.18026/cbayarsos.1055808

2020
2. KARAKUŞ, İ.; AKAY, C. Adaptation Scale of International Students to Higher Education:Validity and Reliability Study Adaptation Scale of Higher Education. THE JOURNAL OF HİGHER EDUCATİON AND SCİENCE, 2020, 10, 504-515. 0 + 0
https://doi.org/10.5961/jhes.2020.410

1. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk ile İşlemsel Uzaklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 186-201. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 500
2024
5. KARAKUŞ, İ.; KILIÇ, F. Dijital Farkındalık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2024, 10, 132-158. 100 + 0
10.29228/kesit.75135

2020
4. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F. Türk Dili Dersinde Mobil Destekli Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyonlarına ve Mobil Öğrenme Araçlarını Kabul Düzeylerine Etkisi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 754-765. 100 + 0
3. KARAKUŞ, İ.; TANRISEVEN, I. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ALDIKLARI TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2020, 64, 2537-2548. 100 + 0
10.26449/sssj.2368

2017
2. KARAKUŞ, İ. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. KESİT AKADEMİ, 2017, 3, 361-377. 100 + 0
1. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2017, 4, 1-37. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2022
1. KARAKUŞ, İ.; KILIÇ, F. DIGITAL’ OVERVIEW AT THE PROFILES OF PRE-SERVICE TEACHERS: DIGITAL AWARENESS, COMPETENCE AND FLUENCY. PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 2022, 2, 324-337. 300 + 0
10.33225/pec/22.80.324

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2021
2. KARATEPE, R.; KARAKUŞ, İ. An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 259-269. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.382.18

1. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. The Views of International University Students About Online Education. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 1-13. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.03.312

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 500
2023
3. KARAKUŞ, İ. Uluslararası Öğrencilerin Akademik Deneyimleri. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 21, 187-200. 200 + 0
10.18026/cbayarsos.1293459

2. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğrenmelerine Yönelik Deneyimleri. KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, , 1246-1259. 200 + 0
10.51531/korkutataturkiyat.1372186

2022
1. KARAKUŞ, İ.; SÜNBÜL, Ö.; KILIÇ, F. Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 17, -. 100 + 0
10.35675/befdergi.883974

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2250
1. KARAKUŞ, İ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-80453-5-4, MERSİN AKADEMİK DANIŞMANLIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 385 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2019. 500
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/bulut/birim_-109/sempozyum-pano/2._AKDENZ_SEMPOZYUMU_TAM_METN_TASLAI_-_5._CLT.pdf
2. Kilic, F. Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, ISBN: 9781799845348, IGI-GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 288 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 1750
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2250
1. KILIÇ, F.; KARAKUŞ, İ. Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, ISBN: 1799845346, IGI-Global Publisher, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 20 Sayfa, İngilizce, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. CİN, A.; KARAKUŞ, İ.; KANADLI, S., İSTASYON TEKNİĞİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. 2.International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

1. KARAKUŞ, İ.; AKAY, C., 2011’DEN 2023’E YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMALARINDAPIAAC’A BİR BAKIŞ. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KARAKUŞ, İ., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL FARKINDALIK ALGILARI. 5. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2023-01-27, 2023-01-29, ANKARA, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Karakuş, .; Karakuş, S. Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğrenmelerine Yönelik Deneyimleri. KORKUT ATA TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2023, , 1246-1259.
10.51531/korkutataturkiyat.1372186
Karakuş, . Uluslararası Öğrencilerin Akademik Deneyimleri. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 21, 187-200.
10.18026/cbayarsos.1293459
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl