Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gülburnu

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
mehmetgulburnu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2022-04-28 10:24:48
DÜZENLEME
:
2022-09-20 22:20:57
PUAN
:
2950
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA MATEMATİK EĞİTİMİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Problem çözümlerinin tartışıldığı öğrenme ortamında sosyomatematiksel normların ve öğrenme fırsatlarının incelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitim Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. 8. sınıf geometri öğretiminde kullanılan cabri 3D'nin akademik başarıya etkisi ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi Danışman: Dr. Doç. Dr. Ramazan Gürbüz, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-04-20 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2022
1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R. Investigation of effects of negotiations of sociomathematical norms on mathematical process skills. THE JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 115, 161-172. 1000 + 0
10.1080/00220671.2022.2074949

Uluslararası - Diğer 100
2021
1. GÜLBURNU, M.; YILDIRIM, K. Development and implementation of mathematics attitudes scale for the primary and secondary students. PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, 2021, 11, 177-184. 100 + 0
http://https://mail.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/1312

Publications_002.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2022
1. GÜLBURNU, M. Secondary School Students’ Views On Geometry Teaching Via Three-dimensional Dynamic Geometry Software Cabri 3D: Solid Volume Measurement. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2022, 14, 1088-1105. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2018
4. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemeleri İle Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişki. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 26, 255-260. 200 + 0
10.24106/kefdergi.378580

2017
3. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M.; ŞAHİN, S. Oyun Destekli Kesir Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Video Destekli Bir Çalışma. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, , 98-132. 200 + 0
2013
2. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD), 2013, 14, 255-272. 200 + 0
1. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M. 8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2013, 4, 224-241. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Investigation Of The Effects Of The Negotiation Of Mathematical Norms On Design Opportunities. 4th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2019-09-26, , İzmir, Türkiye, 2019. 200

1. GÜLBURNU, M.; YILDIRIM, K., Development And Implementatıon Of Mathematıcs Attıtudes Scale Towards The Prımary And Secondary Student. VI. International Congress of Educational Research, 2014-06-05, , Ankara, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Investigation Of The Effects Of Negotiation Of Sociomathematical Norms On Mathematical Process Skills. 5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education, 2021-10-28, , Antalya, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

2. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Bir Probleme Ait Farklı Çözümlerin Tartışıldığı Matematik Sınıfında Oluşan Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi. 9th International Congress on New Trends in Education, 2018-05-10, , Antalya, Türkiye, . 100

1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Öğrenme Alanlarına Özgü Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi: Sayılar ve İşlemler. 2nd International Symposium on Social Sciences, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M., Sosyomatematiksel Normların Argümantasyon Ortamında İncelenmesi. 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-16, , Adıyaman, Türkiye, . 50

3. GÜRBÜZ, R.; ERDEM, E.; GÜLBURNU, M., Matematiksel Muhakemeyle Uzamsal Muhakeme Arasında Bir İlişki Var Mıdır?. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, , Adana, Türkiye, . 50

2. GÜRBÜZ, R.; GÜLBURNU, M., Dinamik Geometri Yazılımı Cabri 3D’nin Öğrencilerin Prizmalar Konusundaki Öğrenmelerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012-06-27, , Niğde, Türkiye, . 50

1. GÜLBURNU, M.; GÜRBÜZ, R., Ortaokul 4. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D’nin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2013-06-20, 2013-06-22, Trabzon, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Problem Çözümlerinin Tartışıldığı Öğrenme Ortamında Sosyomatematiksel Normların ve Öğrenme Fırsatlarının İncelenmesi, BAP, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Gülburnu, M.; Gürbüz, R. Investigation of effects of negotiations of sociomathematical norms on mathematical process skills. THE JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 115, 161-172.
10.1080/00220671.2022.2074949
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gülburnu, M. Secondary School Students’ Views On Geometry Teaching Via Three-dimensional Dynamic Geometry Software Cabri 3D: Solid Volume Measurement. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2022, 14, 1088-1105.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl