Öğr.Gör. Murat KAYA

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Birimi
Telefon
:
+90-324-241 0000
Dahili
:
34047
OLUŞTURMA
:
2022-08-03 13:03:01
DÜZENLEME
:
2022-08-15 13:40:21
PUAN
:
4950
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOROS ÜNİVERSİTESİ 2017
YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2024
Yüksek Lisans Tezi

1. Makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak EEG verisinden zihinsel dikkat durumu tespiti Danışman: Dr. Çiğdem ACI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2019.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4500
2019
6. KAYA, M.; ACI, Ç.; MISHCHENKO, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using machine learning methods. ELSEVİER BV, 2019, 134, -. 1000 + 0
10.1016/j.eswa.2019.05.057

5. Acı, Ç.; Kaya, M. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using machine learning methods. EXPERT SYSTEMS WİTH APPLİCATİONS, 2019, 134, 153-166. 500 + 0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419303926

4. KAYA, M.; MISHCHENKO, Y. Developing a Three- to Six-State EEG-Based Brain–Computer Interface for a Virtual Robotic Manipulator Control. INSTİTUTE OF ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERS (IEEE), 2019, 66, -. 1000 + 0
10.1109/TBME.2018.2865941

2018
3. KAYA, M.; MISHCHENKO, Y. A large electroencephalographic motor imagery dataset for electroencephalographic brain computer interfaces. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2018, 5, -. 1000 + 0
10.1038/sdata.2018.211

2. KAYA, M. A large electroencephalographic motor imagery dataset for electroencephalographic brain computer interfaces. SCİENTİFİC DATA, 2018, 5, 1-16. 500 + 0
1. mishchenko, y.; Kaya, M. Developing a three-to six-state EEG-based brain–computer interface for a virtual robotic manipulator control. IEEE TRANSACTİONS ON BİOMEDİCAL ENGİNEERİNG, 2018, 66, 977-987. 500 + 0
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8438959

Uluslararası - Endekste taranmıyor 50
2015
1. mishchenko, y.; Kaya, M. Detecting the attention state of an operator in continuous attention task using EEG-based brain-computer interface. 23ND SİGNAL PROCESSİNG AND COMMUNİCATİONS APPLİCATİONS CONFERENCE, 2015, 5, 232-235. 50 + 0
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7129802

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 300
2023
3. KAYA, M.; MISHCHENKO, Y. BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İÇİN DVM MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMİ KULLANILARAK EEG VERİLERİNDEN SAĞ VE SOL EL HAREKET DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ. TÜBAV BİLİM DERGİSİ, 2023, , -. 200 + 0
2018
2. mishchenko, y. Daha verimli noninvaziv beyin makine arayüzlerinin geliştirilmesi. EEEAG, 2018, 3, 130-136. 0 + 0
2017
1. KAYA, M. Beyin bilgisayar arayüzü için dvm makine öğrenme yöntemi kullanılarak eeg verilerinden sağ ve sol el hareket düşüncelerinin tespiti. TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI , 2017, 3, 1-20. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/340760

Ulusal - Yürütücü 100

1. Üniversiteler İçin Yeni Nesil Geniş Network Topolojisi Önerilmesi, BAP, Proje No: 2024-AP5-5007, 8000000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İÇİN DVM MAKİNE ÖĞRENME YÖNTEMİ KULLANILARAK EEG VERİLERİNDEN SAĞ VE SOL EL HAREKET DÜŞÜNCELERİNİN TESPİTİ. TÜBAV BİLİM DERGİSİ, 2023, , -.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kaya, M.; Acı, .; Mıshchenko, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using machine learning methods. ELSEVİER BV, 2019, 134, -,
10.1016/j.eswa.2019.05.057

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 7
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. Developing a Three- to Six-State EEG-Based Brain–Computer Interface for a Virtual Robotic Manipulator Control. INSTİTUTE OF ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERS (IEEE), 2019, 66, -,
10.1109/TBME.2018.2865941

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. A large electroencephalographic motor imagery dataset for electroencephalographic brain computer interfaces. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2018, 5, -,
10.1038/sdata.2018.211

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 12
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kaya, M.; Acı, .; Mıshchenko, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using machine learning methods. ELSEVİER BV, 2019, 134, -,
10.1016/j.eswa.2019.05.057

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. A large electroencephalographic motor imagery dataset for electroencephalographic brain computer interfaces. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2018, 5, -,
10.1038/sdata.2018.211

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Kaya, M.; Acı, .; Mıshchenko, Y. Distinguishing mental attention states of humans via an EEG-based passive BCI using machine learning methods. ELSEVİER BV, 2019, 134, -,
10.1016/j.eswa.2019.05.057

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. Developing a Three- to Six-State EEG-Based Brain–Computer Interface for a Virtual Robotic Manipulator Control. INSTİTUTE OF ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERS (IEEE), 2019, 66, -,
10.1109/TBME.2018.2865941

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kaya, M.; Mıshchenko, Y. A large electroencephalographic motor imagery dataset for electroencephalographic brain computer interfaces. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2018, 5, -,
10.1038/sdata.2018.211

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl