Dr. Öğr. Üyesi MURAT KURTLAR

Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilimdalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamali Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu
Telefon
:
+90-324-5156074
Dahili
:
138
E-MAIL
:
muratkurtlar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
muratkurtlar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-03 22:47:09
DÜZENLEME
:
2024-05-08 23:44:36
PUAN
:
5800
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, Diğer, 71,25
İngilizce, , YÖKDİL, 71.25
İngilizce, İYİ, ÜDS, 66,25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ: BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Caner ATIŞ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2018.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Faaliyet tabanlı maliyetleme ve tekstil (halı) işletmesinde bir uygulama Danışman: Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-09-27 - 2023-09-27
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-09-27 - 2023-09-27
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-06-16 - 2024-06-16
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-06-16 - 2024-06-16
AKREDİTASYON SORUMLUSU ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-02-23 - 2024-02-23
AKREDİTASYON SORUMLUSU ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-02-23 - 2024-02-23
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
MÜDÜR YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2021-01-27 - 2023-12-22
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
6. KURTLAR, M. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA (BIST) FAALİYET GÖSTEREN BİR SAĞLIK İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2014-2020). MALİ ÇÖZÜM, 2023, 33, 807-838. 0 + 0
2020
5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN MALİYETLERİN STRATEJİK MALİYET YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2020, 22, 38-64. 0 + 0
10.31460/mbdd.594512

4. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARTININ EK GARANTİ VE BAKIM SÖZLEŞMELERİNE UYGULANMASI. MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2020, 30, 155-176. 0 + 0
2019
3. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. MUHASEBE EĞİTİMİNİN PERSONEL İSTİHDAMINDA MESLEK MENSUPLARININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ: MERSİN ÖRNEĞİ. MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2019, 29, 137-163. 0 + 0
2018
2. EGE, İ.; KURTLAR, M. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR HASTANE İŞLETMESİNDE UYGULAMA. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2018, 20, 679-704. 0 + 0
10.31460/mbdd.397465

2011
1. DURMAZ, Y.; BAHAR, R.; KURTLAR, M. KİŞİSEL FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2011, 2, 114-133. 0 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 900
2023
9. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) FAALİYET GÖSTEREN İMALAT İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE FİNANS INCELEMELERİ DERGİSİ, 2023, 6, 28-41. 100 + 0
10.32951/mufider.1206353

8. KURTLAR, M. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslek Etiği Algısı: Mersin İli Örneği. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 20, 81-97. 100 + 0
7. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarında Alınan Ücret ve Komisyonların Aktif Karlılığına Etkisi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 20, 50-58. 100 + 0
2022
6. YAMAN, K.; KURTLAR, M. EFFECT OF EVA AND CFROI METHODS ON SHAREHOLDERS VALUE MAXIMIZATION AND FINANCIAL PERFORMANCE ESTIMATION: AN EMPIRICAL STUDY. FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARASTİRMALAR DERGİSİ, 2022, , -. 100 + 0
10.29106/fesa.1202471

Publications_004.pdf

5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. ZAMAN ETKENLİ FAALİYET TABANLI MALİYET SAPTAMA: BİR HALI ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA. MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2022, 5, 173-192. 100 + 0
10.32951/mufider.1115257

2021
4. KURTLAR, M. Ulaştırma-Depolama Sektörünün Oran Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 21-30. 100 + 0
2020
3. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. Muhasebe Dersine Yönelik Tutumların Bireysel ve Bölümsel Farklılıklarının Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 17, 52-67. 100 + 0
2016
2. YILDIZ, E.; KURTLAR, M. TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE FİNANSALTABLOLARA ETKİSİ. EURASİAN BUSİNESSECONOMİCS JOURNAL, 2016, , -. 100 + 0
http://busecon.eurasianacademy.org/dergi//S2/17-Business&Economics.pdf

Publications_002.pdf

2015
1. ATIŞ, C.; KURTLAR, M. Bir Kamu Hastanesi İşletmesinde Kalite MaliyetlerininBelirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, -. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. KURTLAR, M.; YILDIZ, E. Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama, ISBN: 978-975-447-735-1, Özgür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 270 Sayfa, Türkçe, Gaziantep, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KURTLAR, M.; ATIŞ, C. EKONOMİ BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, ISBN: 978-605-288-455-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
2. KURTLAR, M. Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, ISBN: 978-975-447-601-9, Özgür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 329 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

5. KURTLAR, M.; ATIŞ, C., Lojı̇stı̇k İ̇şletmelerı̇nde Depolama Malı̇yetlerı̇ ve Zaman Etkenlı̇ Faalı̇yet Tabanlı Malı̇yet Saptama Yaklaşımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 2021-11-16, , ANKARA, Türkiye, . 200

4. KURTLAR, M., KİLİT DENETİM KONULARININ FİNANSAL RAPORLARIN YAYIMLANMA SÜRESİNE ETKİSİ: HİPOTETİK VERİLER ÜZERİNE BİR REGRESYON ANALİZİ. 5. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, 2024-04-20, 2024-04-21, Antalya, Türkiye, . 200

3. KURTLAR, M., ÖZEL VE KAMU SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ. 7. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2024-02-23, 2024-02-24, Batman, Türkiye, . 200

2. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MALİYET YÖNETİMİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. 4. ASOS KONGRESİ, 2018-05-03, 2018-05-05, ANTALYA/ALANYA, Türkiye, . 200

1. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ VE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMA. 2. Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid, Makedonya, . 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KOŞAN, L.; KURTLAR, M.; YILDIZ, E., TÜRKİYE VE OECD AB ÜLKELERİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI VE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİSİ. 14.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2015-05-07, 2015-05-09, , Türkiye, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Ahmet Küçükyıldırım, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı: Bir Kauçuk İşletmesinde Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Kurtlar, M. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslek Etiği Algısı: Mersin İli Örneği. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 20, 81-97.
Atış, C.; Kurtlar, M. Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarında Alınan Ücret ve Komisyonların Aktif Karlılığına Etkisi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 20, 50-58.
Yıldız, E.; Kurtlar, M. TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA (BİST) FAALİYET GÖSTEREN İMALAT İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE FİNANS INCELEMELERİ DERGİSİ, 2023, 6, 28-41.
10.32951/mufider.1206353
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kurtlar, M. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA (BIST) FAALİYET GÖSTEREN BİR SAĞLIK İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2014-2020). MALİ ÇÖZÜM, 2023, 33, 807-838.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Kurtlar, M. Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, ISBN: 978-975-447-601-9, Özgür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 329 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Kurtlar, M. Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, ISBN: 978-975-447-601-9, Özgür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 329 Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Kurtlar, M.; Yıldız, E. Düzenlemeler Işığında Finansal Raporlama, ISBN: 978-975-447-735-1, Özgür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 270 Sayfa, Türkçe, Gaziantep, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kurtlar, M. Ulaştırma-Depolama Sektörünün Oran Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 21-30,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Durmaz, Y.; Bahar, R.; Kurtlar, M. KİŞİSEL FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2011, 2, 114-133,
Publications_003.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Kurtlar, M. Ulaştırma-Depolama Sektörünün Oran Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 18, 21-30,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl