Dr. Öğr. Üyesi ELİF NİLAY ADA

Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 08:30:17
DÜZENLEME
:
2020-12-26 13:36:12
PUAN
:
9716
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EGE ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ SPOR BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-21 - 2015-09-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-05-27 - 2015-09-01
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-01-05 - 2017-01-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1750
2019
2. Chatzisarantis, N.; Ada, E.; Ahmadi, M. Differential effects of perceptions of equal, favourable and unfavourable autonomy support on educational and well-being outcomes. CONTEMPORARY EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2019, 58, 33-43. 1000 + 0
Publications_001.pdf

2016
1. Chatzisarantis, N.; Ada, E.; Bing, Q.; Papaioannou, A.; Prpa, N.; Hagger, M. Clarifying the link between mastery goals and social comparisons in classroom settings . CONTEMPORARY EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2016, 46, 61-72. 750 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 390
2018
2. Ada, E.; Kazak, Z.; Altıparmak, M.; Aşçı, H. Flow Experiences in Physical Education Classes: The Role of Perceived Motivational Climate and Situational Motivation. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 114-120. 190 + 0
Publications_002.pdf

2011
1. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ÇELİK, A.; ADA, E. The Effects of Physical Performance Levels on Sport Participation Motivation in Master Athletes. WORLD APPLİED SCİENCES JOURNAL, 2011, 14, 1037-1041. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 95
2019
1. ADA, E.; COMOUTOS, N.; Karamitrou, A.; KAZAK, Z. The relationships between dispositional flow, motivational climate, and self-talk in physical education classes.. THE PHYSİCAL EDUCATOR, 2019, 76, 356-383. 95 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 820
2016
6. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLİVAN, Z. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ERİK ERİKSON’UN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 7, 103-111. 200 + 0
2012
5. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK ÇETİNKAL, Z.; ALTIPARMAK, E. SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUM-2 (SOPDD-2) ÖLÇEĞİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 23, 43-49. 190 + 0
2011
4. TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö.; SOYTÜRK, M.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H. Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 22, 43-53. 150 + 0
3. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ADA, E.; DİNÇ, Z. Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma. SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, 2011, 13, 305-310. 200 + 0
2010
2. Türkmen, S.; Çelik, A.; Tunar, M.; Tok, İ.; Tatlıbal, P.; Ada, E. PARAMEDİK PROGRAM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE GÜÇ GELİŞTİRME DERSİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 4, 125-130. 80 + 0
1. ÇAKIR, Z.; DAŞDAN ADA, E.; KAYATEKİN, B. TEKRARLAYAN ATLAYIŞLARDA DENEYİMSİZ PARAŞÜTÇÜLERİN SÜREKLİ-DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİ VE KALP ATIM HIZI DEĞİŞİMLERİ.. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 21, 137-145. 0 + 0
Ulusal - Diğer 780
2016
9. ADA, E.; KARABEKMEZ, S.; ALP, H.; PEHLEVAN, Z. The Examining the Sense of Belonging Relating to Their Department of Physical Education Teacher Candidates According to Different Variables. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 8, 57-56. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/sportsci.2015-48620

2015
8. ALP, H.; ERGÜL, K.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H. YETİŞTİRME YURTLARINDA KALAN SOSYAL UYUM VE DAVRANIŞ PROBLEMİ OLAN ERGEN KIZLARIN UYUM PROBLEMLERİNİN AZALTILMASINDA TAKIM SPORLARINDAN FUTBOLUN ETKİSİ . SPORMETRE, 2015, 13, 113-120. 75 + 0
2012
7. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E. DURUMSAL GÜDÜLENME ÖLÇEĞİ’NİN (DGÖ) BEDEN EĞİTİMİ DERS ORTAMI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ. SPORMETRE, 2012, X, 7-12. 95 + 0
6. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E. Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği’nin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ, 2012, 4, 64-71. 95 + 0
2011
5. PEHLİVAN, Z.; ADA, E. KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERS UYGULAMALARI. VAN/YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYISI, 2011, ÖZEL SAYI, 83-95. 100 + 0
4. ADA, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M. Algılanan Güdüsel İklim ile Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkilerin Beden Eğitimi Ders Ortamları Açısından İncelenmesi. TUR Kİ YE KLİ NİK LE Rİ J SPORTS SCİ, 2011, 3, 86-91. 90 + 0
2010
3. ÇELİK, A.; AKSU, F.; TUNAR, M.; ADA, E.; TOPAÇOĞLU, H. Master Atletlerin Fiziksel Performans Düzeylerinin Eldeki Parmak Oranlarıyla İlişkisi. DEÜTIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 24, 5-10. 60 + 0
2007
2. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z. “Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, XII, 3-10. 95 + 0
2006
1. ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H. “Beden Eğitimi Ders Uygulamalarında Öğretim Stil ve Yaklaşımlarının Çoklu Zeka Kuramına ilişkin Kullanımı”. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , 2006, 8, 60-69. 75 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 1180

14. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z., Beden Eğitimi Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikleri Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 95

13. ADA, E.; ZOURBANOS, N.; YILDIZ, R.; AHMED, H.; KAZAK ÇETİNKALP, F., Koç-Sporcu İlişkisi Kalitesi ve İçsel Konuşma Arasındaki İlişkinin Sporcular Arasında İncelenmesi. 14th International Sport Sciences Congress 01st -04th November, 2016, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 90

12. ADA,, E.; PEHLİVAN, ,.; ZOURBANOS,, N.; CHATZİSARANTİS,, N.; KAZAK ÇETİNKALP, ,., The relatıonshıps between academıc motıvatıon and perceıved motıvatıonal clımate ın sports hıgh schools.. International association for physical education ın higher education, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 0

http://aiesep2015.com/wordpress/wp-content/uploads/archivos/pdf/Proceedings_of_the_Conference_AIESEP.pdf

11. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; AŞÇI, F.; ALTINTAŞ, A.; ADA, E., DO SELF-ESTEEM, PHYSICAL SELF-CONCEPT AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY PREDICT SPORT SITUATIONAL MOTIVATION IN FEMALE AND MALE YOUNG ADULT EXERCISERS?. International Association For Physical Education In Higher Education-AIESEP, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 65

Scientific_Meetings_002.pdf

10. Ada, E.; ZOURBANOS, N.; Papaioannoou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., Beden Eğitiminde İçsel Konuşma Ölçeği (İKO-BE)’nin Türkçe Versiyonunun Ön Geçerliği. 13.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 95

9. Pehlivan, Z.; Alavlı, Ö.; ADA, E.; Çepikkurt, F., THE ANALYSIS OF LIKING OF CHILDREN AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES FOR CANDIDATE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION. 13.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 75

8. Pehlivan, Z.; Öztaş, G.; Ada, E., HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS, SOCIAL APPEREANCE ANXIETY AND CERTAIN FACTORS PREVENTING NON-WORKING WOMEN FROM PARTICIPATING TO THE PHYSICAL ACTIVITY. 13th international sport scineces congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 100

7. Çepikkurt, F.; Ada, E.; Kızıldağ Kale, E.; Coşkun, F., PERFECTIONISM AND PERFORMANCE FAILURE. 13th International Sports Sciences CongresS, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 85

6. ADA, E.; ÇEPİKKURT, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ÇELİK, A., RELATIONSHIPS AMONG SELF EFFICACY, ACHIEVEMENT GOALS AND SOCIAL APPEARANCE PERCEPTIONS IN UNIVERSITY BASKETBALL PLAYERS. 13th international sports sciences congress, 2014-11-07, 2014-11-09, KONYA, Türkiye, 2014. 95

5. ADA, E.; Zourbanos, N.; Papaioannou, A.; Kazak Çetinkalp, Z., Beden Eğitimi Sınıflarında Optimal Performans Duygu Durumu, Güdüsel İklim ve İçsel Konuşma Arasındaki İlişki . 13. uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, konya, Türkiye, 2014. 95

4. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., An Examination of the Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. ISSP2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 95

http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

3. Kazak Çetinkalp, F.; AŞÇI, H.; ADA, E., Examining the Relationship Between Motivational Characteristics And Dispositional Flow In Team Sports. ISSP 2013, 2013-07-21, 2013-07-26, Beijing, Çin, 2013. 100

http://www.issp2013.com/uploadfiles/img/file/20130710/2013071016390431431.pdf

2. ADA, E.; AŞÇI, F.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, M., Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-­‐2 (Dfs-­‐2) For Physical Education Lessons. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 95

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme Ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 95

Uluslararası - Özet - Poster 422

9. ADA, E.; BAL, S.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., The Relationships Between Achievement Goals, the Satisfaction of Life, Affect Situations and Physical Self Description of the Canditates Who Joins to the Physical Education Sport Academy Special Ability Exam. III. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ , 2015-10-23, 2015-10-25, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 47

8. ADA, E.; AŞÇI, H.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ALTIPARMAK, E., Reliability and Validity Of Situational Motivation Scale -­‐ SIMS For Physical Education Lesson. 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 2012-05-31, 2012-06-01, ANKARA, Türkiye, 2012. 47

7. ADA, E.; ERSÖZ, G.; GENCER, T.; TEPEKÖYLÜ, Ö., Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 47

6. TEPEKÖYLÜ, Ö.; SOYTÜRK, M.; ADA, E.; ÇAMLIYER, H., Comparing Communıcation Skill Levels Between the Students Being Athlete at University Teams and Students Being Nonathlete. 2.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2010-10-10, 2010-10-12, ANKARA, Türkiye, 2010. 37

5. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., Effects on Sport Participation Motivation of Physical Performance Levels of Master Athletes. 11.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 50

4. KAZAK ÇETİNKALP, Z.; ADA, E.; DİNÇ, Z., The Relationship Between Perception of Success and Situational Motivation Level: A Study on Team Sports. 11.uluslararası spor bilimleri kongresi, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 50

3. ADA, E.; ÇELİK, A.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S., The Examination to the Sex of Goal Orientations and Epmhatic Skills of the Athletes. 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, 2010-10-10, 2010-10-12, ANTALYA, Türkiye, 2010. 47

2. DAŞDAN, E., BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ. 4.ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2007-11-09, 2007-11-11, ANTALYA, Türkiye, 2007. 50

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; ÇAMLIYER, H.; MAVİ, H.; SOYTÜRK, M., Başarı Ortamının Algılanması Ve Yaratılan Güdüsel İklim İle Güdüsel Yönelimler Arasındaki İlişkiler. 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2006-11-03, 2006-11-05, MUĞLA, Türkiye, 2006. 45

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. SOYTÜRK, M.; ÇAMLIYER, H.; TEPEKÖYLÜ, Ö.; ADA, E., “9–11 Yaş Grubu Çocukların Temel Hareket Becerilerinin Örüntüleşmesinde Yaratıcı Drama’nın Etkisi”. 6. ULUSAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 2009-06-24, 2009-06-26, BURDUR, Türkiye, 2009. 65

Ulusal - Özet - Sözlü 310

7. BAL, S.; ADA, E.; AKIN, A., Öz-Güven Ölçeği’nin Ortaokul Düzeyindeki Beden Eğitimi Dersi Öğrencileri İçin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması. 8.ulusal spor bilimleri öğrenci kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2014. 50

6. ÖZDAMAR, G.; ADA, E.; PEHLİVAN, Z., ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE İNCELENMESİ. 8.ulusal spor bilimleri öğrenci kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 50

5. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Beden Eğitimi Derslerinde “Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği”nin Türk Öğrenciler İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 8. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, MERSİN, Türkiye, 2013. 50

4. PEHLİVAN, Z.; ADA, E., Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. . 7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2011-05-25, 2011-05-27, VAN, Türkiye, 2011. 50

3. ADA, E.; PEHLİVAN, Z.; KAZAK ÇETİNKALP, Z., “TARGET” Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-1, , 2010-10-08, 2010-10-09, ANKARA, Türkiye, 2010. 50

2. ÇELİK, A.; ADA, E.; KAZAK ÇETİNKALP, Z.; TÜRKMEN, S.; AKSU, F., Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Aerobik Dayanıklılık Ve Kuvvet Antrenmanının Sosyal Fizik Kaygı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. V. Paramedik Sempozyumu, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 40

1. TÜRKMEN, S.; ÇELİK , A.; TUNAR, M.; TOK, İ.; TATLIBAL, P.; ADA, E., Aerobik Dayanıklılık Ve Kuvvet Antrenmanlarının Kadın Paramedik Programı Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu Ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri. V. Paramedik sempozyumu,, 2010-04-24, 2010-04-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 20

Ulusal - Özet - Poster 48

2. TAŞDEMİR, M.; ADA, E., ’’Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 8.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-14, 2015-05-16, MERSİN, Türkiye, 2015. 25

1. DAŞDAN, E.; ÇAMLIYER, H.; YILMAZ, S.; ÇAMLIYER, H., “Küreselleşme, Postmodernizm Ve Beden Eğitimi”. . Nisan Spor Eğitiminin Ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu, , 2005-04-08, 2005-04-09, MANİSA, Türkiye, 2005. 23

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] . 2
2. SPORMETRE , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] . 3
Uluslararası
1. Loughborough Universıty , 2016-10-06 - 2017-08-31, Loughborough, İngiltere / Birleşik Krallık.
Uluslararası 100
1. 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi , 2012-05-30, ankara, Türkiye. 50
2. 13. Uluslararası spor bilimleri kongresi, 2014-11-08, konya, Türkiye. 50
2. Spor Bilimleri Derneği , Üye No: 541, Türkiye, 2015-06-11-2015-06-11.
1. EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ , Üye No: 100, Türkiye, 2013-06-01-2015-06-11.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz AE 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz YON 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 2-0-2
Güz SEÇ MB 229 Karakter ve Değer Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz ANT 3102 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz MB 303 Eğitimde Ahlak ve Etik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz GK 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Güz AE 201 Beden Eğitimi Spor Öğrenme ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz Tİ-BES 504 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar MB 202 Türk Eğitim Tarihi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SEÇ MB 230 Karakter ve Değer Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar YON-2203 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB 102 Eğitim Psikolojisi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar Tİ-BES 504 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar Tİ-BES 548 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz ANT 3102 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Güz SEÇ MB 229 Karakter ve Değer Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz YON 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 2-0-2
Güz AE 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz AE 201 Beden Eğitimi Spor Öğrenme ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz Tİ-BES 504 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 684 İleri Spor Pedagojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 2-1-3
Güz Tİ-BES 548 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar MB 102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar YON-2203 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 2-0-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Tİ-BES 504 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 502 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 594 Spor Eğitiminde Oyun Yöntemi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz AE 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO 209 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz YON 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 2-0-2
Güz ANT 1104 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Güz Tİ-BES 525 Motor Gelişimin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 590 Motor Gelişimin Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BES 507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES-507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar BES 544 Öğrenme Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-0-1
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Eğitici Drama Uygulamaları Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BES-559 Spor Eğitiminde Oyun Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-507 İnsan Gelişimi ve Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MB 209 Beden Eğitimi Psikolojisi ( Se Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl