Doç.Dr. Sinem Evin Akbay

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Eğitim Fakültesi A Blok Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11220
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
sinemakbay@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sinemakbay85@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
sinemakbay@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-10 14:15:12
DÜZENLEME
:
2024-01-29 14:44:12
PUAN
:
10745
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 72.500
İngilizce, , YÖKDİL, 61.25
İngilizce, upper intermadiate, ÜDS, 72,5
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ANA-BABAYA BAĞLANMA İLE ROMANTİK YAKINLIK VE OTANTİK BENLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE BAĞLANMA STİLLERİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Mehmet Gündoğdu, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü Danışman: Dr. Cem Ali GİZİR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2007-12-24 - 2015-11-15
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-05-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU 2021-06-30 - Devam ediyor
ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2020-11-17 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜRÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-24 - 2024-06-24
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-24 - 2024-06-24
ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ÜYESİ ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ 2021-04-13 - 2024-04-13
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-21 - 2022-09-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-09 - 2023-09-09
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-03-19 - 2022-01-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-03-19 - 2022-01-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.2.0518

Uluslararası - Alan endexleri 1275
2023
13. Caglar, E.; AKBAY, S. The mediating role of unconditional self-acceptance in the relationship between perceived parental attitudes and forgiveness among university students. İ-MANAGER PUBLİCATİONS, 2023, 16, 32-45. 100 + 0
10.26634/jpsy.16.3.19101

2022
12. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S.; UZUN, N. The development of emotional authenticity scale: validity and reliability studies. İ-MANAGER PUBLİCATİONS, 2022, 15, 51-63. 100 + 0
10.26634/jpsy.15.4.18833

11. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. The Mediating Role of Psychological Flexibility in Explaining Authenticity and Life Satisfaction with Alexithymia. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 285-302. 100 + 0
10.17275/per.22.16.9.1

2021
10. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. Multiple Mediation of Self-Esteem, Perception of Social Self-efficacy, and Social Anxiety in the Relationship Between Peer Support and Autonomy in Adolescents. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 1-10. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.04.367

2020
9. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. Academic Responsibility of University Students According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 12, 100-110. 100 + 0
10.15345/iojes.2020.04.007

8. YOLCU, D.; AKBAY, S. DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS:THE ROLE OF SELF-ESTEEM, PERCEIVED RELATIONSHIP SELF-EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 241-256. 100 + 0
10.46827/ejes.v7i10.3300

7. AKBAY, S.; DELIBALTA, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178. 100 + 0
10.14689/ejer.2020.89.8

6. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.13

5. DELIBALTA, A.; Caglar, E.; AKBAY, S. Forgiveness and Forgiveness Flexibility among University Students: An Experimental Study. WORLD JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 10, 104-114. 100 + 0
10.5430/wje.v10n4p104

2019
4. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566. 100 + 0
10.12973/eujer.8.2.559

2013
3. GÜNDÜZ, B.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S.; Tunç Aksan, A. Attachment styles, abuse experiences and depression. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 75 + 0
10.5897/ERR2013.1541

2. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 440-446. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46. 100 + 0
10.5539/ies.v6n11p35

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2021
6. AKBAY, S.; GÜNDOĞDU, M. The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In Mediated By Attachment Style. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 29, 84-102. 200 + 0
10.24106/kefdergi.727091

2020
5. NAM, A.; AKBAY, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1049692

4. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43. 200 + 0
10.17860/mersinefd.669825

2018
3. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S. Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Bir Çalışma: Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Yönelik Tutumları ve Eğitim İhtiyaçları. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1653-1676. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14381

2013
2. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254. 200 + 0
2010
1. AKBAY, S.; GİZİR, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78. 200 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKBAY, S.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. AKBAY, S. Genogramlar Değerlendirme ve Müdahale, ISBN: 978-605-80060-8-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 331 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-170-106-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 12, Baskı Adet Sayısı: , 547 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. Akbay, S. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
4. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitapevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 411 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 0
5. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 414 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
6. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 414 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÜLTANIR, E.; AKBAY, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romanya, . 200

1. Ültanır, E.; Akbay, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues, 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romanya, 2010. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

23. Duramaz, A.; AKBAY, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Türkiye, . 100

22. Duramaz, Z.; AKBAY, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Türkiye, . 100

21. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, , Antalya, Türkiye, . 100

20. Duramaz, A.; Akbay, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

19. Duramaz, Z.; Akbay, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

18. Tunç Aksan, A.; Akbay, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

17. Akbay, S.; Tunç Aksan, A., predictability of authenticity in university students. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya , Türkiye, 2018. 100

16. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Üçlü Çift Ölçeği'ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

15. AKBAY, S.; Tunç Aksan, A., Üniversite Öğrencilerinde Otantikliğin Yordanması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

14. Akbay, S.; Aktaş, M., Academic Responsiblity of University Student According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/?

13. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S., Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Tutumları ve Eğitim İhtiyaçları. II. International Academic Research Congress (INES-2017), 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, . 100

12. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk Davranışı: Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumunun Rolü. II. International Academic Researches Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, . 100

11. Yalçın İncik, E.; Akbay, S., IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS DUTING IN SECONDARY EDUCATION DIRECTIONS AND TRAINING NEEDS. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/?

10. Gündoğdu, M.; Akbay, S.; Tunç Aksan, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotional Regulation, and Distress Intolerance On Depression and Anxiety. 9th international congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-29, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romanya, 2017. 100

9. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romanya, . 100

8. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

7. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S.; AVCI, R., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluğun Yordanması: Algılanan Aile Desteği, Akademik Yetkinlik, Akademik Güdülenme ve Problem Çözme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongeresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

6. Yalçın İncik, E.; Akbay, S.; Aktaş, M., Investigation Of Teacher Candidates Learning Strategies and Motivation Levels According To Various Variables: Case Of Mersin University . 26. Ulurlararsı Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

5. Çelikkaleli, Ö.; Akbay, S.; Avcı, R., Predicting Academic Responsibility In University Students: Perceived Family Support, Academic Self-Efficacy, Academic Motivation and Problem Solving . 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

4. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 100

https://ichacs.com/?lang=tr

3. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, . 100

2. Akbay, S.; Gündüz, B., Academic Responsibility and Academic Procrastination Relationship Between Academic motivation Mediating Role in University Students. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

1. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk ve Akademik Erteleme Arasındaki İlişkide Akademik Güdülenmenin Aracı Rolü. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. GÖKÇAKAN, A.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S., Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ADDT Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2008-06-18, 2008-06-20, Konya, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Anne-Babaya Bağlanma ile Yakınlık ve Otantik Benlik Arasında Bağlanma Stillerinin Aracı Rolünün İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EBB (SEA) 2012-3, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü, BAP, Proje No: BAP-SOBE EBB (SEA) 2009-3, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Dursun Ezgi Özen, Öğretmenlerde duygusal öz-yeterlik ve duygusal tepkisellik arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Aytekin Nam, Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu: Beş faktör kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık ve yılmazlığın rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Sena Karakuş, Otantiklik ve yaşam doyumunun aleksitimi ile açıklanmasında psikolojik esnekliğin aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ezgi Çağlar, Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile affetme arasındaki ilişkide koşulsuz kendini kabulün aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ayça Delibalta, Yetişkin erkeklerin babalık rolü algıları , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Altan Duramaz, Evli bireylerde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile evlilik doyumu ve benlik saygısı arasındaki ilişkide romantik yakınlığın aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Demet Yolcu, Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti: Benlik Saygısı, Algılanan İlişki Özyeterliği ve Bağlanma Biçimlerinin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EğITIM VE BILIM , [ 2020 : 3 ] . 15
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜVİNVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 3 ] . 3
2. MERSİN ÜVİNVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Caglar, E.; Akbay, S. The mediating role of unconditional self-acceptance in the relationship between perceived parental attitudes and forgiveness among university students. İ-MANAGER PUBLİCATİONS, 2023, 16, 32-45.
10.26634/jpsy.16.3.19101
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akbay, S.; Gündüz, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204,
10.29329/ijpe.2020.241.13

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbay, S.; Delıbalta, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178,
10.14689/ejer.2020.89.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 9
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46,
10.5539/ies.v6n11p35

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çelikkaleli, .; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akbay, S.; Delıbalta, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178,
10.14689/ejer.2020.89.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çelikkaleli, .; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbay, S.; Delıbalta, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178,
10.14689/ejer.2020.89.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 10
Yolcu, D.; Akbay, S. DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS:THE ROLE OF SELF-ESTEEM, PERCEIVED RELATIONSHIP SELF-EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 241-256,
10.46827/ejes.v7i10.3300

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 7
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46,
10.5539/ies.v6n11p35

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çelikkaleli, .; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Nam, A.; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Nam, A.; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl