Doç.Dr. Sinem Evin Akbay

Birim
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Eğitim Fakültesi A Blok Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11220
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
sinemakbay@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sinemakbay85@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
sinemakbay@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-10 14:15:12
DÜZENLEME
:
2022-08-21 15:23:58
PUAN
:
11120
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 72.500
İngilizce, upper intermadiate, ÜDS, 72,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. ANA-BABAYA BAĞLANMA İLE ROMANTİK YAKINLIK VE OTANTİK BENLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE BAĞLANMA STİLLERİNİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Mehmet Gündoğdu, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü Danışman: Dr. Cem Ali GİZİR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2007-12-24 - 2015-11-15
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-05-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU 2021-06-30 - Devam ediyor
ŞUBE MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2020-11-17 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜRÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-24 - 2024-06-24
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-24 - 2024-06-24
ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ÜYESİ ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ 2021-04-13 - 2024-04-13
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-21 - 2022-09-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-09 - 2023-09-09
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-03-19 - 2022-01-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENCİ GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019-03-19 - 2022-01-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.2.0518

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Akbay, S.; Capri, B.; Gunduz, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. PROGRESS IPS, 2013, 5, 440-446. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 1250
2022
13. Karakuş, S.; Akbay, S. The Mediating Role of Psychological Flexibility in Explaining Authenticity and Life Satisfaction with Alexithymia. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 285-302. 100 + 0
http://dergipark.org.tr/en/pub/per/issue/64575/945706

2021
12. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. Multiple Mediation of Self-Esteem, Perception of Social Self-efficacy, and Social Anxiety in the Relationship Between Peer Support and Autonomy in Adolescents. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 1-10. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.04.367

2020
11. DELIBALTA, A.; Caglar, E.; AKBAY, S. Forgiveness and Forgiveness Flexibility among University Students: An Experimental Study. WORLD JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 10, 104-114. 100 + 0
10.5430/wje.v10n4p104

10. YOLCU, D.; AKBAY, S. DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS:THE ROLE OF SELF-ESTEEM, PERCEIVED RELATIONSHIP SELF-EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 241-256. 100 + 0
10.46827/ejes.v7i10.3300

9. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. Academic Responsibility of University Students According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 12, 100-110. 100 + 0
10.15345/iojes.2020.04.007

8. AKBAY, S.; DELIBALTA, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178. 100 + 0
10.14689/ejer.2020.89.8

7. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.13

2019
6. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566. 100 + 0
10.12973/eujer.8.2.559

2013
5. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 440-446. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

4. GÜNDÜZ, B.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S.; Tunç Aksan, A. Attachment styles, abuse experiences and depression. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 75 + 0
10.5897/ERR2013.1541

3. Çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 35-46. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p35

Publications_002.pdf

2. Gündüz, B.; Çapri, B.; Akbay, S.; Tunç, A. Attachment styles, abuse experiences and depression. EDUCATİONAL RESEARH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 75 + 0
10.5897/ERR2013.1541

Publications_004.pdf

1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46. 100 + 0
10.5539/ies.v6n11p35

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2021
7. AKBAY, S.; GÜNDOĞDU, M. The Relation between Parental Bonding with Intimacy and Authentic Self In Mediated By Attachment Style. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 29, 84-102. 200 + 0
10.24106/kefdergi.727091

2020
6. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43. 200 + 0
10.17860/mersinefd.669825

5. NAM, A.; AKBAY, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1049692

2018
4. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S. Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik Bir Çalışma: Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Yönelik Tutumları ve Eğitim İhtiyaçları. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1653-1676. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14381

2013
3. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254. 200 + 0
2010
2. AKBAY, S.; GİZİR, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78. 200 + 0
1. Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78. 200 + 0
http://file:///C:/Users/sinem/Downloads/40-127-1-PB.pdf

Publications_003.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKBAY, S.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. AKBAY, S. Genogramlar Değerlendirme ve Müdahale, ISBN: 978-605-80060-8-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 331 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-170-106-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 0
1. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 12, Baskı Adet Sayısı: , 547 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. Akbay, S. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
4. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitapevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 411 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 0
5. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 414 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
6. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 414 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Ültanır, E.; Akbay, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues, 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romanya, 2010. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. ÜLTANIR, E.; AKBAY, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romanya, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

23. Duramaz, A.; AKBAY, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Türkiye, . 100

22. Duramaz, Z.; AKBAY, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Türkiye, . 100

21. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, , Antalya, Türkiye, . 100

20. Duramaz, Z.; Akbay, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

19. Duramaz, A.; Akbay, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

18. Tunç Aksan, A.; Akbay, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

17. Akbay, S.; Tunç Aksan, A., predictability of authenticity in university students. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya , Türkiye, 2018. 100

16. AKBAY, S.; Tunç Aksan, A., Üniversite Öğrencilerinde Otantikliğin Yordanması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

15. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Üçlü Çift Ölçeği'ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

14. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S., Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Tutumları ve Eğitim İhtiyaçları. II. International Academic Research Congress (INES-2017), 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, . 100

13. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk Davranışı: Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumunun Rolü. II. International Academic Researches Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, . 100

12. Akbay, S.; Aktaş, M., Academic Responsiblity of University Student According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/?

11. Yalçın İncik, E.; Akbay, S., IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS DUTING IN SECONDARY EDUCATION DIRECTIONS AND TRAINING NEEDS. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/?

10. Gündoğdu, M.; Akbay, S.; Tunç Aksan, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotional Regulation, and Distress Intolerance On Depression and Anxiety. 9th international congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-29, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romanya, 2017. 100

9. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romanya, . 100

8. Çelikkaleli, Ö.; Akbay, S.; Avcı, R., Predicting Academic Responsibility In University Students: Perceived Family Support, Academic Self-Efficacy, Academic Motivation and Problem Solving . 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

7. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S.; AVCI, R., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluğun Yordanması: Algılanan Aile Desteği, Akademik Yetkinlik, Akademik Güdülenme ve Problem Çözme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongeresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

6. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, . 100

5. Yalçın İncik, E.; Akbay, S.; Aktaş, M., Investigation Of Teacher Candidates Learning Strategies and Motivation Levels According To Various Variables: Case Of Mersin University . 26. Ulurlararsı Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

4. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 100

https://ichacs.com/?lang=tr

3. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, . 100

2. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk ve Akademik Erteleme Arasındaki İlişkide Akademik Güdülenmenin Aracı Rolü. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, . 100

1. Akbay, S.; Gündüz, B., Academic Responsibility and Academic Procrastination Relationship Between Academic motivation Mediating Role in University Students. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. GÖKÇAKAN, A.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S., Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ADDT Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2008-06-18, 2008-06-20, Konya, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Anne-Babaya Bağlanma ile Yakınlık ve Otantik Benlik Arasında Bağlanma Stillerinin Aracı Rolünün İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE EBB (SEA) 2012-3, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü, BAP, Proje No: BAP-SOBE EBB (SEA) 2009-3, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Dursun Ezgi Özen, Öğretmenlerde duygusal öz-yeterlik ve duygusal tepkisellik arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Aytekin Nam, Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu: Beş faktör kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık ve yılmazlığın rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Sena Karakuş, Otantiklik ve yaşam doyumunun aleksitimi ile açıklanmasında psikolojik esnekliğin aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Ezgi Çağlar, Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile affetme arasındaki ilişkide koşulsuz kendini kabulün aracı rolü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ayça Delibalta, Yetişkin erkeklerin babalık rolü algıları , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Altan Duramaz, Evli bireylerde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile evlilik doyumu ve benlik saygısı arasındaki ilişkide romantik yakınlığın aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Demet Yolcu, Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti: Benlik Saygısı, Algılanan İlişki Özyeterliği ve Bağlanma Biçimlerinin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EğITIM VE BILIM , [ 2020 : 3 ] . 15
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜVİNVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 3 ] . 3
2. MERSİN ÜVİNVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RHA307 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TAED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD310 Grupla Psikolojik Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 479 Eğitim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( A Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar TAED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( A Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz TAED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD310 Grupla Psikolojik Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Bahar TAED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar EÖD 479 Eğitim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz TAED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar RPD 524 Evlilik ve Aile Danışmanlığınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Güz AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar AED 504 Aile Danışmanlığında Etik ve Y Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( A Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-4-4
Güz AED 513 Ailede Arabuluculuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. The Mediating Role of Psychological Flexibility in Explaining Authenticity and Life Satisfaction with Alexithymia. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 285-302.
http://dergipark.org.tr/en/pub/per/issue/64575/945706
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Akbay, S.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Akbay, S.; Kurt, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akbay, S.; Aktaş, M. Multiple Mediation of Self-Esteem, Perception of Social Self-efficacy, and Social Anxiety in the Relationship Between Peer Support and Autonomy in Adolescents. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 1-10,
10.31014/aior.1993.04.04.367

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akbay, S.; Gündüz, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204,
10.29329/ijpe.2020.241.13

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akbay, S.; Delıbalta, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178,
10.14689/ejer.2020.89.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46,
10.5539/ies.v6n11p35

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Yolcu, D.; Akbay, S. DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS:THE ROLE OF SELF-ESTEEM, PERCEIVED RELATIONSHIP SELF-EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2020, 7, 241-256,
10.46827/ejes.v7i10.3300

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akbay, S.; Gündüz, B. The Role of Self-Esteem in Adolescents' Perception of Parents and Social Anxiety Levels. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 195-204,
10.29329/ijpe.2020.241.13

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbay, S.; Delıbalta, A. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178,
10.14689/ejer.2020.89.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, 2013, 6, 35-46,
10.5539/ies.v6n11p35

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms\u2019 (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE, 2017, 17, 411-435,
10.12738/estp.2017.2.0518

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Nam, A.; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çelikkaleli, .; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 237-254,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Nam, A.; Akbay, S. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu: Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalık ve Yılmazlığın Rolü. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4210-4237,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tunç aksan, A.; Akbay, S. Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566,
10.12973/eujer.8.2.559

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Akbay, S.; Gizir, C. Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı Akademik Güdülenme Akademik Özyeterlik ve Akademik Yükleme Stillerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 60-78,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl