Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR

Birim
:
Denizcilik Fakültesi / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Tece - Mezitli/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
unalozdemir@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
unalozdemir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-12 09:07:10
DÜZENLEME
:
2021-03-30 12:14:24
PUAN
:
16723
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015
DOÇENTLİK MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI-DENİZ VE GEMİ MÜHENDİSLİĞİ ÜAK 2020
Doktora Tezi

1. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GEMİLER İÇİN UYGUN YÜK SEÇİMİNİN ANALİZİ Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRK LİMANLARINA YÖNELİK BOŞ KONTEYNER SORUNUNUN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2010-01-03 - 2015-12-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-12-20 - 2016-06-01
DR.ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-15 - 2020-03-25
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-03-25 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZ ARAŞTIRMALARI İLE HİDROGRAFİK ÖLÇMELER VE İNSANSIZ DENİZ-HAVA SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-04-21 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2021-03-08 - Devam ediyor
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2021-02-01 - Devam ediyor
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-01-24 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2018-10-01 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-01-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2017-01-23 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5000
2019
5. OZDEMİR, U. ANALYSIS OF ROOT PROBLEMS IN SHIPBROKING ACTIVITIES : A CASE STUDY ON TURKISH SHIPBROKING. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, 2019, 46, 93-115. 1000 + 0
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201906702&rivista=67906.pdf

2018
4. OZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A. Cargo Type Selection Procedure Using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Techniques: ’The Case of Dry Bulk Cargo Ships’. INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT LOGISTICS, 2018, 10, 259-280. 1000 + 0
10.1504/IJSTL.2018.10011315

2017
3. OZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A. Quantitative Analysis of the World Sea Piracy by Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodologies. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, 2017, 44, 427-448. 1000 + 0
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201706703&rivista=67

2016
2. GÜNEROĞLU, N.; ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A. Decisions on Quality Assurance Criteria of Recreational Beaches. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, 2016, 169, 233-242. 1000 + 3
http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/jmuen.15.00023?af=R

2015
1. ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A. Strategic Approach Model for Investigating the Cause of Maritime Accidents. PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION RESEARCH, 2015, 27, 113-123. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2020
3. OZDEMİR, U. ANALYZING EMPLOYEE TURNOVER IN SEAPORT BUSINESS AND AN IMPLEMENTATION. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF MARİTİME FACULTY, 2020, 2, 25-31. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1180502://

2015
2. ÖZDEMİR, U. Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARASTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 12, 421-441. 200 + 3
2012
1. ÖZDEMİR, U. Investigation of Marine Pollution from Ships for Vessel. JOURNAL OF LIFE SCIENCE, 2012, 1, 373-384. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 95
2015
1. ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A.; KÖSE, S.; DEMİREL, F. A SURVEY OF EMPTY CONTAINER FLOW BALANCE IN TURKISH PORTS. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCE, 2015, 1, 18-29. 95 + 0
httpfile:///C:/Users/admin/Downloads/352-805-1-SM.pdf://

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2021
2. OZDEMİR, U. A Model Proposal for Future Estimates in Maritime Industry: The Case of Container Handling in Turkish Ports. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, 2021, 9, 13-21. 300 + 0
https://jag.journalagent.com/jems/pdfs/JEMS_9_1_13_21.pdf

2018
1. OZDEMİR, U.; ALTINPINAR, İ.; DEMİREL, F. A MCDM Approach with Fuzzy AHP Method for Occupational Accidents on Board. INTERNATİONAL JOURNAL ON MARİNE NAVİGATİON AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATİON, 2018, 12, 93-98. 300 + 0
10.12716/1001.12.01.10

Uluslararası - Alan endexleri 800
8. OZDEMİR, U. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE ÜNİFORMA VE HİYERARŞİK SİSTEMİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1409-1426. 100 + 0
10.7827/TurkishStudies.13861

7. OZDEMİR, U. Investigation Root Causes of Labour Turnover Problem in Seaport Logistics Sector. JOURNAL OF BUSİNESS RESEARCH - TURK, 2018, 10, 33-52. 100 + 0
10.20491/isarder.2018.461

6. TEMİZ, I.; OZDEMİR, U.; ECE, N. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunda Yer Alan Samsun Limanı’nın Verimlilik Analizi. TURKİSH JOURNAL OF MARİTİME AND MARİNE SCİENCES, 2018, 4, 93-105. 100 + 0
5. OZDEMİR, U. TÜRKİYE’DE YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018, 4, 1209-1218. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.498

4. OZDEMİR, U. GEMİADAMLARININ İDARİ CEZA ALMALARINIGEREKTİREN MESLEKİ HATA VEUYGUNSUZLUKLARIN BAHP YÖNTEMİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 10, 19-39. 100 + 0
10.18613/deudfd.428155

3. Özdemir, U. Analysis of Empty Container Accumulation Problem of Container Ports. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE , 2018, 6, 319-332. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/jems.2018.53325

2017
2. OZDEMİR, U.; ECE, N.; GEDİK, N. Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir ÇalışmaÖrneği. JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE , 2017, 5, 154-170. 100 + 0
10.5505/jems.2017.83703

2016
1. ÖZDEMİR, U. Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE, 2016, 4, 235-247. 100 + 0
http://www.journalagent.com/jems/pdfs/JEMS-74936-FULL_TEXT-OZDEMI&775%3BR.pdf://

Publications_001.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2000
1. YILMAZ, H.; BAŞAR, E.; ÖZDEMİR, U. Information, Communication and Environment, ISBN: 978-1-138-02857-9, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press , Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 6 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b18515-3://
2. ÖZDEMİR, U.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E. Information, Communication and Environment: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISBN: 978-1-315-67258-8, Adam Weintrit and Tomasz Neumann CRC Press, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, İngilizce, LEIDEN, Polonya, 2015. 1000
https://www.crcpress.com/Information-Communication-and-Environment-Marine-Navigation-and-Safety/Weintrit-Neumann/p/book/9781138028579
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1990

10. TUNÇEL, A.; YÜKSEKYILDIZ, E.; OZDEMİR, U., GEMİLERİN BACA GAZLARINDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEYİCİ ULUSLARARASI UYGULAMALAR ÜZERİNE ÇALIŞMA. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

9. YÜKSEKYILDIZ, E.; OZDEMİR, U.; TUNÇEL, A., LİMAN SEÇİMİ PROBLEMLERİNDE BULANIK AHP YAKLAŞIMI İLE DUYARLILIK ANALİZİ. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

8. ÖZDEMİR, Ü.; YÜKSEKYILDIZ, E.; TUNÇEL, A., LİMAN İŞLETMELERİNE YÖNELİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, . 200

7. ECE, N.; ÖZDEMİR, Ü., An Analysis of the Relationship Between Type of Marine accidents and Whether or Engagement of A Maritime Pilot in The Straits of İstanbul and Çanakkale. Pilotage/Towage Services and Technologies Congress ‘17, 2017-10-27, 2017-10-28, İzmir, Türkiye, 2017. 200

http://ptstcongress.org/

6. ÖZDEMİR, Ü.; ÇETİN, M., Investigation of The Piracy Causes: An Quantitative Research. 12 th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV 2017, 2017-06-21, 2017-06-23, GDYNIA, Polonya, 2017. 200

5. ÖZDEMİR, U.; GÜNEROĞLU, A.; YAZIR, D.; ÇETİN, M., Determining Reasons of Decommissioning in a Short Span Time for Seafarers with DEMATEL Method. The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportatio, 2016-10-24, 2016-10-25, Bodrum, Türkiye, 2016. 190

http://globalmaritimeconference.org/call-for-papers

4. ÖZDEMİR, U.; YILMAZ, H.; BAŞAR, E., Investigation of Port Efficiency Criteria with Fuzzy Dematel Method: Hopa And Batumi Ports. "II. International Conference "Innovation Challenges of The Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism", 2016-09-08, 2016-09-09, Batumi, Gürcistan, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Yazır, D.; Köse, E.; ÖZDEMİR, Ü., MODELLING OF COHESIVE–SEDIMENT DEPOSITIONAL AREAS IN THE MARINE ENVIRONMENT. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016 , 2016-05-26, 2016-05-28, Saraybosna, Bosna Hersek, 2016. 200

https://www.icens.eu/sites/default/files/bookofabstracts_v1.pdf://

2. ÖZDEMİR, Ü., Denizcilik Gücünün Tarihsel Gelişim Süreci Ve Günümüz Denizciliğinin Şekillenmesindeki Rolü. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Doğu Karadeniz, 2012-04-16, 2012-04-17, Trabzon, Türkiye, 2012. 200

1. ÖZDEMİR, Ü.; GÜNEROĞLU, A., Port Site Selection And Rehabilitation Activities In Turkey. The First Global Conference On Innovation In Marıne Technology And The Future Of Maritime Transportation, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. ÖZDEMİR, Ü.; TUNÇEL, A.; ÇALIŞIR, V., Study on Maritime Education Programme for Problems of Maritime Transportation Engineering Students. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, . 100

2. TUNÇEL, A.; ÇALIŞIR, V.; ÖZDEMİR, Ü., Study on Maritime Pollution and Ecologic Damage from Ships and Preventive International Conventions. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, . 100

1. ÖZDEMİR, Ü.; ECE, N.; GÜNEROĞLU, A., Denizcilik Eğitiminde Yaşanan Sorunların İncelenmesi. I. ULUSLARARASı BILIMSEL VE MESLEKI ÇALışMALAR KONGRESI (BILMES 2017), 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://bilmescongress.com/Default.aspx

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Kısayol Taşımacılığı Yapan Tanker Gemilerinde Çalışan Vardiya Zabitlerinin Uyku Hallerinin Liman ve Seyir Vardiyasına Etkilerinin Simülatör Ortamında, EEG (Elektroensefalografi) Ölçümleri Yardımı ile Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 110E152, 150000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

1. Türk Limanlarına Yönelik Boş Konteyner Sorununun Araştırılması, BAP, Proje No: 2010.117.001.5, 20000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası 1500
1. MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF MARITIME FACULTY , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2687-6612, E-ISSN : 2687-6612, 2019-01-01 - Devam ediyor. 1000
2. ULUSLARARASI BILIMSEL VE MESLEKI CALISMALAR KONGRESI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 978-605-82164-3-3, 2019-03-15 - Devam ediyor. 0
3. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 2564-7016, E-ISSN : 2564-7016, 2018-04-02 - Devam ediyor. 250
4. MEDITERRANEAN SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : -, E-ISSN : -, 2017-08-01 - 2018-08-05. 250
Ulusal 1000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 2687-6604, E-ISSN : 2687-6604, 2021-09-06 - Devam ediyor. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 82
1. DOKUZ EYLüL ÜNIVERSITESI DENIZCILIK FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
2. ECONOMICS OF TRANSPORTATION , [ 2020 : 1 ] . 5
3. ERCIYES ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING , [ 2019 : 1 ] . 5
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS (SCI) , [ 2020 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE (JEMS) , [ 2019 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE (JEMS) , [ 2018 : 1 ] . 4
8. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
9. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
10. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
11. JOURNAL OF ETA MARITIME SCIENCE , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
12. MARITIME POLICY & MANAGEMENT , [ 2019 : 1 ] . 5
13. MARITIME POLICY & MANAGEMENT , [ 2020 : 1 ] . 5
14. MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF MARITIME FACULTY , [ 1 : 2020 ] . 0
15. SCIENTIFIC JOURNAL ON TRAFFIC AND TRANSPORTATION RESEARCH , [ 2015 : 1 ] . 5
16. TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
17. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
18. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2019 : 2 ] [ 2020 : 1 ] . 0
Uluslararası 0
1. BEST REVIEWER AWARDS of Journal of Eta Maritime Science (JEMS), 2018-04-16, İzmir, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 351 Gemi Sörvey ve Denetim İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 353 Yük Elleçleme ve İstif İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 403 Deniz Sigortaları Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 457 Forwarder İşletmeciliği Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 407 Araştırma Projesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 2-1-3
Güz DİY 307 Denizcilik Ekonomisi I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DLİ243 Deniz Meteorolojisi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği ( 2-0-2
Güz DLİ243 Deniz Meteorolojisi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY 402 Gemi Kiralama ve Brokerlik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 2-1-3
Bahar DİY 352 Gemi ve Filo Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DİY 308 Denizcilik Ekonomisi II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DİY 408 Bitirme Projesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 1-3-3
Bahar DİY 460 Denizcilik Haberleşmesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-1-2
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme ( 2 1-2-2
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-2-2
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme ( 2 1-1-2
Güz DİY 353 Yük Elleçleme ve İstif İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 407 Araştırma Projesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 2-1-3
Güz DİY 457 Forwarder İşletmeciliği Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 307 Denizcilik Ekonomisi I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 403 Deniz Sigortaları Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 351 Gemi Sörvey ve Denetim İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DLİ243 Deniz Meteorolojisi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği ( 2-0-2
Güz DLİ243 Deniz Meteorolojisi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY 308 Denizcilik Ekonomisi II Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DİY 352 Gemi ve Filo Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-2-2
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme ( 2 1-1-2
Bahar DUİ204 Radar Gözlem ve Otomatik Pilot Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme ( 2 1-2-2
Bahar DLİ112 Ekonomi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 2-0-2
Bahar DLİ112 Ekonomi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği ( 2-0-2
Bahar DUİ108 Manyetik Gyro Pusula Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 1-1-2
Güz DİY 353 Yük Elleçleme ve İstif İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 307 Denizcilik Ekonomisi I Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY 351 Gemi Sörvey ve Denetim İlkeler Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY202 Ulaştırma Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY201 Liman ve Terminal Yönetimi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DLİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme 2-0-2
Bahar DUİ242 Denizde Güvenlik - IV Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-0-2
Bahar GMİ148 Gemicilik Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme 2-2-3
Güz DIY101 Denizcilik İşletmeciliğine Gir Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
Güz DİY103 Temel Gemicilik Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetim 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ozdemir, U. ANALYZING EMPLOYEE TURNOVER IN SEAPORT BUSINESS AND AN IMPLEMENTATION. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF MARİTİME FACULTY, 2020, 2, 25-31.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1180502://
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl