Doç.Dr. ZEHRA ALAKOÇ BURMA

Birim
:
Mersin Meslek Yüksekokulu / Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Uzaktan Öğretim )
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi. Yenişehir Kampüsü Mersin Meslek Yüksekokulu Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610284
Dahili
:
121
E-MAIL
:
zalakoc@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zalakocburma@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
zalakocburma@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-08-31 12:18:33
DÜZENLEME
:
2022-11-22 13:13:00
PUAN
:
24858
YABANCI DİL
:
İngilizce, D, YÖKDİL, 66
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS İŞLETME CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA SAYISAL YÖNTEMLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Uzaktan Öğretim ve Bir Uygulama Danışman: Dr. Öner ESEN, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2001.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İşletim Sistemleri, Açık sistemler(OSI) ve Bir Uygulama (LINUX) Danışman: Dr. Hüdaverdi BİRCAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, 1998.

Theses_001.pdf

Görev Türü Sirket Yıl
DANIŞMAN HİRAS YAZILIM, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 2020-06-30 - 2021-05-30
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-10-04 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-07-24 - 2023-07-24
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-07-02 - 2022-08-01
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-10-04 - 2022-10-04
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-13 - 2020-09-13
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-07-26 - 2021-07-26
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-07-26 - 2021-07-26
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-07-26 - 2021-07-26
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-07-26 - 2021-07-26
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-10-04 - 2019-10-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-12-11 - 2018-10-21
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-07-26 - 2018-07-26
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-07-26 - 2018-07-26
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-09-13 - 2016-09-13
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-07-26 - 2015-07-26
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-07-26 - 2015-07-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2000
2016
10. Alakoç BURMA, Z. 4th Industrial Revolution and Innovating in the Digital Economy: World and Turkey Values for 2016 by Global Indicators . INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN ENGİNEERİNG, IT AND SOCİAL SCİENCES, 2016, 6, 20-33. 200 + 0
http://www.indusedu.org/pdfs/IJREISS/IJREISS_1003_45647.pdf

Publications_012.pdf

2015
9. Alakoç Burma, Z. New Organization Structures : Virtual Organizations.(Yeni Organizasyon Yapıları: Sanal Organizasyonlar.). INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND APPLİED SCİENCES,, 2015, 6, 18-27. 200 + 0
http://eaas-journal.org/survey/userfiles/files/v6i203%20VIRTUAL%20ORGANIZATIONS.pdf

Publications_005.pdf

8. Alakoç Burma, Z. How to Increase e-commerce Incomes:A Correlation and a Cluster Analysis. (E-ticaret gelirlerini nasıl artırabiliriz : Bir Korelasyon ve Kümeleme Analizi.). DEVELOPİNG COUNTRY STUDİES, 2015, 5, 65-83. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/19657/20126

Publications_002.pdf

7. Alakoç Burma, Z. The Global Innovation Index : Insight for Turkey with time series analysis. (Küresel İnovasyon Endeksi: Zaman serileri analizi ile Türkiye'yi aydınlatma.). INFORMATİON AND KNOWLEDGE MANAGEMENT , 2015, 5, 179-204. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/IKM/article/view/21225/21677

Publications_006.pdf

6. Alakoç Burma, Z. New Management Approaches in Business : Learning Organization Concept. (İşletmelerde Yeni Yönetim Anlayışları : Öğrenen Organizasyon Kavramı). EUROPEAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2015, 7, 87-95. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/20303/20718

Publications_001.pdf

5. Alakoç Burma, Z. The Income Groups of Countries:An Approach of Management Information Systems Via Networked Readiness Index. (Ülkelerin Gelir Grupları : Ağa Hazırlık Endeksi aracılığıyla Yönetim Bilişim Sistemlerine bir yaklaşım.). INFORMATİON AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2015, 5, 112-132. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/IKM/article/view/19456/19424

Publications_003.pdf

2014
4. ALAKOÇ BURMA, Z. Human Resource Management and Its Importance for Today's Organizations. . INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE, 2014, 1, 85-94. 200 + 0
http://www.ijessnet.com/wp-content/uploads/2014/09/9.pdf

Publications_009.pdf

3. ALAKOÇ BURMA, Z. Management Science in Knowledge Management. CHİNA-USA BUSİNESS REVİEW, 2014, 13, 615-625. 200 + 0
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/55092b210e8a2.pdf

Publications_008.pdf

2008
2. ALAKOÇ BURMA, Z. AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2008, 1, 15-20. 200 + 0
http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/1041000012/1041000010

Publications_010.pdf

2002
1. ALAKOÇ, Z. Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECNOLOGY, 2002, 2, 43-49. 200 + 0
http://www.tojet.net/articles/v2i1/217.pdf

Publications_007.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2003
1. ALAKOÇ BURMA, Z. Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECNOLOGY, 2003, 2, 43-49. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2019
4. ALAKOÇ BURMA, Z. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) “Yaşam Endeksi” ve Bu Endeks Kapsamında Mersin, Antalya, Adana ve Kahramanmaraş illerinin Analizi. BENGİ DÜNYA YÖRÜK-TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2019, 52-68. 200 + 0
3. ALAKOÇ BURMA, Z. Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik : Küresel Göstergelerle MERSİN İli Değerleri. BENGİ DÜNYA YÖRÜK-TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2019, 11-27. 200 + 0
Publications_013.pdf

2002
2. ALAKOÇ, Z. Meslek Elemanlarının Eğitilmesinde Yeni Bir Alternatif. MALİ ÇÖZÜM, 2002, 12, 206-215. 200 + 0
https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/malicozum61?e=25078185/58370305 sayfa:142-149

Publications_011.pdf

2001
1. ALAKOÇ BURMA, Z. Genel Olarak Uzaktan Öğretim ve Konuya Öğretim Üyelerinin Bakış Açıları. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2001, 1, 403-413. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2002
1. ALAKOÇ, Z. Hastanelerde Kalite ve Teknoloji Kullanımı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 3, 331-337. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 11000
1. ALAKOÇ BURMA, Z. İnovatif Spor ve Sağlık Yönetimi, ISBN: 978-605-7594-26-6, Güven Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 244 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 11000
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 3516
1. Alakoç Burma, Z. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve SQL/PL-SQL/T-SQL, ISBN: ISBN:975 02 1055 6, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 3000, 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 500
https://www.seckin.com.tr/kitap/384571714
2. Alakoç Burma, Z. Windows ve Entegre Ofis, ISBN: ISBN:975 02 0062 4, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 20000, 224 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 500
https://www.seckin.com.tr/kitap/236279744
3. Alakoç Burma, Z. Bilgisayar I-II, ISBN: ISBN:978-975-02-2155-2, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 493 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 500
https://www.seckin.com.tr/kitap/294932695
4. Alakoç Burma, Z. Grafik-Animasyon, ISBN: ISBN:978-975-02-2154-5, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 424 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 500
https://www.seckin.com.tr/kitap/223318418
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3516
1. Doğrul, Ü.; Şimşek, M.; Alakoç Burma, Z.; Nacaroğlu, O.; Akkan, E.; Aytemiz, T.; Us, K.; İlbeyi, S.; Ay Sağdıç, H.; Ayşen, B. Genel Beceri ve Lojistik Mesleki Eğitimi, ISBN: ISBN : 978 975 6900 53 6, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 394 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 17
http://eleleisakademisi.mersin.edu.tr
1. Alakoç , Z. Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, ISBN: ISBN:975-7631-71-X, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 35 Sayfa, Türkçe, Sivas, Türkiye, 2004. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 3516
1. Alakoç Burma, Z. Genel Beceri ve Lojistik Mesleki Eğitimi, ISBN: ISBN : 978 975 6900 53 6, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 394 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 750
http://www.mersin.edu.tr
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 3516
1. KİRAZ, A.; ERDOĞAN KANTOS, G.; ELEROĞLU, H.; KANTOS, T.; ALAKOÇ BURMA, Z. Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, ISBN: 975-7631-71-x, Sivas, Cumhuriyet Ü. Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 269 Sayfa, Türkçe, Sivas, Türkiye, 2004. 0
2. ALAKOÇ BURMA, Z. Veri ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, ISBN: 9789756-900536, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 270 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2800

14. ALAKOÇ BURMA, Z.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M., 5. SANAYİ DEVRİMİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİNDE EĞİTİMİN KONUMU. LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES, 2021-11-05, , VillaHermosa, Meksika, . 200

13. KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; ALAKOÇ BURMA, Z., DOĞAL AFETLERE HAZIRLIK VE AFET YÖNETİMİ İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA DAYALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİSİ. International Educational Technology Conference, 2021-09-02, , Lefkoşe, KKTC, . 200

12. ALAKOÇ BURMA, Z.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M., 5. SANAYİ DEVRİMİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİNDE EĞİTİMİN KONUMU. LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES, 2021-11-05, 2021-11-06, VillaHermosa, Meksika, 2021. 200

https://www.iksadamerica.org/books

11. KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; BURMA, Z., DOĞAL AFETLERE HAZIRLIK VE AFET YÖNETİMİ İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA DAYALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİSİ. International Educational Technology Conference, 2021-09-02, 2021-09-03, Lefkoşa, KKTC, 2021. 0

http://www.iet-c.net/pubs

10. ALAKOÇ BURMA, Z., Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik : Küresel Göstergelerle MERSİN İli Değerleri. 1.Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, mersin, Türkiye, . 200

9. Alakoç BURMA, Z., Digital Ekonomilerde Ar-ge ve Yenilik : Küresel Göstergelerle MERSİN İli Değerleri. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

8. Alakoç BURMA, Z., Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) “Yaşam Endeksi” ve Bu Endeks Kapsamında Mersin, Antalya, Adana ve Kahramanmaraş illerinin Analizi. 1.Uluslararsı Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

7. Alakoç Burma, Z., Küresel Bilgi Teknolojileri Açısından Türkiye'nin Dünyadaki Yeri ve 2012-2015 Yılları Arasındaki Türkiye AHE Değerlerinin Karşılaştırılması. 3rd İnternational Management Information Systems Conference, 2016-10-06, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 200

http://deuzem.deu.edu.tr/fliphtml/bildiriler/book1/BildirilerKitap.html#p=1

6. Alakoç Burma, Z., Informatics Crimes and Intellectual Property in Knowledge. 11th International Business and Social Science Research Conference, 2015-01-08, 2015-01-09, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015. 200

http://www.wbiworldconpro.com/pages/paper/dubai-conference-2015-january/2408

5. Alakoç Burma, Z.; Kılıç, S., Distance Learning System and Students' Characterics in University of Mersin Higher Vocational School of Mersin. Future Learning 2012 (4th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012:elearning), 2012-11-14, 2012-11-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

4. Alakoç Burma, Z., Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Uzaktan Ögretim Sistemi ve Ögrenci Özellikleri. INTE 2010, 2010-06-23, 2010-06-25, Magosa, Türkiye, 2010. 200

http://www.int-e.net/publication_folder/inte/inte2010.pdf

3. Alakoç Burma, Z., Usage of Web Pages and Multimedia Objects. . ICSP 2003- International Conference on Signal Processing, 2003-09-24, 2003-09-26, Çanakkale, Türkiye, 2003. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

2. Alakoç Burma, Z.; Bozbıyık, M., Web Tabanlı Uzaktan Ögretim ve Bir Örnek Çalısma. IETC 2003 (Third International Educational Technology Conference & Fair), 2003-05-28, 2003-05-30, Magosa, Türkiye, 2003. 200

http://www.iet-c.net/publication_folder/ietc/ietc2003.pdf

1. Alakoç Burma, Z., Uzaktan Ögretimde Etkilesimli Ders Sunum Yöntemlerinin Analizi ve Buna Iliskin Görüsler. IETC 2002 (2 st International Educational Technology Conference), 2002-10-16, 2002-10-18, Sakarya, Türkiye, 2002. 200

http://www.iet-c.net/publication_folder/ietc/ietc2002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ALAKOÇ BURMA, Z., KÜRESEL İNOVASYON İNDEKSİNİN SAĞLIK DAVRANIŞ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, 2019-12-26, 2019-12-27, İstanbul, Türkiye, . 100

1. ALAKOÇ BURMA, Z., Uzaktan Öğretim ve Yaşanan Sorunlar. 12. Uluslararası Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu, 2003-07-02, 2003-07-04, Çanakkale, Türkiye, 2003. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

3. Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, , Proje No: , 150000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

2. Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı, AB, Proje No: TRH1.2.PYEIS/P-03/384, 12000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0
http://eleleisakademisi.mersin.edu.tr/

1. LLP-LdV-TOI-2007-TR-024 Kodlu e-INSET NET, AB, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-024, 194 EUR, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, KOSGEB, Proje No: 111, 0 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0
https://www.akagev.com

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ZYN201 Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz ZYN201 Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Güz SKP203 İnovasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz SKP237 Hastane Otomasyonu I Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKP244 Hastane Otomasyonu II Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BIS102 Bioistatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SKP102 İşletme Fonksiyonları Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz SKP237 Hastane Otomasyonu I Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 4-0-4
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz SKP203 İnovasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ZYN201 Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKP102 İşletme Fonksiyonları Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BIS102 Bioistatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar SKP244 Hastane Otomasyonu II Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTS405 Dağıtık Veritabanları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İŞL 789 Karar Destek Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz SKP203 İnovasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz SKP237 Hastane Otomasyonu I Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 4-0-4
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 4-0-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar ISY212 Sermaye Piyasası İşlemleri Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar ISY104 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar BIS102 Bioistatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SKP102 İşletme Fonksiyonları Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar SKP244 Hastane Otomasyonu II Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz BTS405 Dağıtık Veritabanları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İŞL 789 Karar Destek Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz ISY203 Finansal Yönetim Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 4-0-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 4-0-4
Güz SKP203 İnovasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 4-0-4
Güz SKP237 Hastane Otomasyonu I Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar SKP102 İşletme Fonksiyonları Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar ISY104 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTS405 Dağıtık Veritabanları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt 4-0-4
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz SKP203 İnovasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4-0-4
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz ENF105 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknoloj 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar SKP102 İşletme Fonksiyonları Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BIT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BIT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Bahar GRS202 Girişimcilik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 2-0-2
Bahar IST102 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 3-0-3
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar GRS202 Girişimcilik Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP108 Web Tasarımın Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP214 Grafik ve Animasyon II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 3-0-3
Güz BIT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz SAT203 Sistem Analizi ve Tasarımı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 2-0-2
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz BIT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz GIS101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 3-0-3
Güz BIT101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HİT-108 Pazarlama İletişimi Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Bahar TTP106 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Bahar BP154 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BTP108 Web Tasarımının Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar BTP202 Görsel Programlama II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar OR114 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri ( 2-0-2
Bahar BP152 Grafik ve Animasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar SKİP108 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Bahar BP202 Görsel Ppogramlama - II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz BTP211 Grafik ve Animasyon I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Güz EHP255 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Güz BP255 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz EY101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz BP245 İşletim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 2-1-3
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz İY101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-1-4
Güz İY211 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz SKİP105 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz BP153 Entegre Ofis Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz BP259 Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 1-1-2
Güz BTP205 Açık Kaynak İşletim Sistemi Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 2-0-2
Güz BTP209 Veritabanı II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD106 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar DUİ122 Bilgisayar Programlama Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme ( E 2-1-3
Bahar TTP106 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Bahar BTP108 Web Tasarımının Temelleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-0-3
Bahar HİT-108 Pazarlama İletişimi Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ( 2-0-2
Bahar BP152 Grafik ve Animasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar GMİ122 Bilgisayar Programlama Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Eski 1-1-2
Bahar BP154 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Bahar BP202 Görsel Ppogramlama - II Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz BP259 Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 1-1-2
Güz BP153 Entegre Ofis Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz BP245 İşletim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 2-1-3
Güz BTP109 Ofis Yazılımları Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Güz SKİP105 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2-0-2
Güz BP255 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz İY101 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-1-4
Güz İY211 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz EHP255 Genel İşletme Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 3-0-3
Yaz BP154 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Yaz BTP106 Veri Tabanı I Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BP152 Grafik ve Animasyon Teknik Bilimler Meslek Yükseko Bilgisayar Teknolojisi ve Prog 3-1-4
Bahar İY104 Bilgisayar - II Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 1-1-2
Bahar BP152 Grafik ve Animasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar BP154 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Bahar BP152 Grafik ve Animasyon Teknik Bilimler Meslek Yükseko Bilgisayar Programcılığı ( 2. 3-1-4
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BP245 İşletim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 2-1-3
Güz BP153 Entegre Ofis Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz İY211 İstatistik Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 3-0-3
Güz BP255 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
Güz İY103 Bilgisayar - I Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan Öğr 1-1-2
Güz BP259 Sistem Analizi ve Tasarımı 1 Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 1-1-2
Yaz BP255 Veritabanı Yönetim Sistemleri Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ( Uza 3-1-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Detay
Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, KOSGEB, Proje No: 111, 0 ₺, Araştırmacı, 2021, Tamamlandı.
1
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ALAKOÇ BURMA, Z.; KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M., 5. SANAYİ DEVRİMİNİN KÜRESEL GÖSTERGELERİNDE EĞİTİMİN KONUMU. LATIN AMERICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES, 2021-11-05, 2021-11-06, VillaHermosa, Meksika, 2021.
KOMŞU, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; BURMA, Z., DOĞAL AFETLERE HAZIRLIK VE AFET YÖNETİMİ İÇİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA DAYALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİSİ. International Educational Technology Conference, 2021-09-02, 2021-09-03, Lefkoşa, KKTC, 2021.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl