Prof.Dr. ZÜLAL ERKAN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412018
Dahili
:
11232
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
zerkan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
zulaler@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-30 10:32:08
DÜZENLEME
:
2024-01-29 12:46:32
PUAN
:
28771
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 74
Researcher ID
Scopus ID
h-index
9
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
ÖN LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE EĞİTİM YÜKSEKOKULU 1986
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ, ANA-BABA TUTUMLARI ve AİLEDE GÖRÜLEN RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Danışman: Dr. Doç.Dr. Songül Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2002.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. GRUP REHBERLİĞİ'NİN YÜKSEK SINAV KAYGISINA ETKİSİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Danışman: Dr. Yrd.Doç.Dr. Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 1994.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
3. ERKAN, Z.; İŞÇİOĞLU, E.; SOYER, M. Lise Öğrencilerinin Cinsiyet, Bİlişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2023, 14, 1307-1317. 0 + 0
10.35826/ijoess.4388

2022
2. UYAR, S.; ERKAN, Z. EVLİ BİREYLERİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. İJOESS, 2022, , 1359-1385. 0 + 0
Publications_032.pdf

2021
1. ERKAN, Z.; UYAR, S. Aile Yaşam Döngüsüne Yönelik Çalışmaların İncelenmesi. IJOESS INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2021, 12, 447-474. 0 + 0
Publications_025.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2024
3. ERKAN, Z.; KILIÇ, F.; TEZCAN YANAR, S. Effect of Psychoeducation Program on Developing Forgiveness Tendency: A study with Turkish High School Students. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2024, 52, -. 1000 + 0
10.2224/sbp.13147

2015
2. ERKAN, Z. ADAPTATION OF THE MARITAL OFFENCE SPECIFIC FORGIVENESS SCALE FOR USE IN A TURKISH CULTURAL CONTEXT. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2015, 43, 1057-1070. 1000 + 0
10.2224/SBP.2015.43.7.1057

1. Erkan, Z. Adaptation of the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale for Use in a Turkish Cultural Context. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2015, 43, 1057-1070. 1000 + 17
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2015.43.7.1057

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2. Özabacı, N.; Erkan, Z. Metaphors about Violence by Preservice Teachers. COLLEGİUM ANTROPOLOGİCUM, 2015, 39, 193-201. 200 + 3
http://http://www.collantropol.hr/antropo

Publications_003.pdf

2014
1. Duman, M.; Erkan, Z. An analysis of the relationship between temperament and character qualities and marital adjustment. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2014, 6, 127-132. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.19

Publications_007.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 600
2023
6. ERKAN, Z.; URUŞ, S.; SOYER, M. VİRGİNİA SATİR'İN KENDİLİK DEĞERİ KAVRAMININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2023, 8, 2873-2894. 100 + 0
10.35826/ijoecc.796

Publications_029.pdf

5. ERKAN, Z.; ŞİMŞEK, F.; SOYER, M. EFFECT OF GROUP COUNSELING SESSIONS ON PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF MOTHERS COMING FROM THE EARTHQUAKE ZON. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 65-92. 100 + 0
4. ERKAN, Z.; ÇETİNKAYA, E.; SOYER, M. AN INVESTIGATION INTO ATTACHMENT STYLES AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS FROM INTACT AND NON-INTACT FAMILIES. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 342-364. 100 + 0
10.48166/ejaes.1367332

2022
3. ERKAN, Z.; AFŞİN, B.; KIRAN, B. EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5. İJOEEC (INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİON EDUCATİON AND CULTURE), 2022, 7, 793-827. 100 + 0
10.35826/ijoeec.586

Publications_033.pdf

2015
2. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Metaphors about Violence by Preservice Teachers. COLLEGİUM ANTROPOLOGİCUM, 2015, 39, 193-201. 100 + 0
2014
1. MEHTAP, D.; ERKAN, Z. An analysis of the relationship between temperament and character qualities and marital adjustment. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 127-132. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.19

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2019
9. KARAKUŞ, S.; ERKAN, Z. Genogram Kullanımına Yönelik Çalışmaların İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 815-830. 200 + 0
10.17860/ mersinefd.537764

Publications_027.pdf

2016
8. SARAÇ, A.; ERKAN, Z. FLÖRT KAYGISINA İLİŞKİN DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA: VAKA ÇALIŞMASI. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2016, 6, 41-50. 200 + 3
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd

Publications_016.pdf

2014
7. Erkan, Z.; Avcı, R. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri: Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 84-94. 200 + 25
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000012405/5000033379

Publications_004.pdf

2007
6. Gündüz, B.; Erkan, Z.; Gökçakan, N. Polislerde Tükenmişlik ve Görülen Psikolojik Belirtiler. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001221/5000001912

Publications_005.pdf

2005
5. ERKAN, Z. STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA. Ç.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 65-69. 200 + 0
Publications_015.pdf

2003
4. ERKAN, Z.; ÇAM, S.; GÜÇRAY, S. SOSYAL KAÇINMA VE HUZURSUZLUK İLE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMEKTEN KORKMA ÖLÇEKLERİNİN UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ç.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 112-117. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001396/5000002087

Publications_011.pdf

2002
3. ERKAN, Z.; GÜÇRAY, S.; ÇAM, S. ERGENLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN ANA BABA TUTUMLARI VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 10, 64-75. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000941/5000001632

Publications_006.pdf

2. ERKAN, Z. SOSYAL KAYGI DÜZEYİ YÜKSEK VE DÜŞÜK ERGENLERİN ANA BABA TUTUMLARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA. Ç.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2002, 10, 120-133. 200 + 0
Publications_009.pdf

1. ERKAN, Z. SOSYAL KAYGI VE KENDİLİK SUNUM YAKLAŞIMI. Ç.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 2, 7-11. 200 + 0
http://193.255.206.126/efdergi/makaleler.asp?dosya=205

Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 800
2023
8. ERKAN, Z.; ŞIK, A.; KARATAŞ, A. Ghosting:'Bir Ayrılık Stratejisi Olarak Ortadan Kaybolma. AİLE PSİKLOJİK DANIŞMANLIĞI DERGİSİ, 2023, 6, 37-53. 100 + 0
https://doi.org/10.58434/apdad.1284984b

Publications_030.pdf

2014
7. ERKAN, Z.; AVCI, R. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 84-94. 100 + 0
2005
6. ERKAN, Z. Stres ve Stresle Başa Çıkma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 65-69. 100 + 0
2003
5. ERKAN, Z.; ÇAM, S.; GÜÇRAY, S. Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk ile Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeklerinin Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 112-117. 100 + 0
2002
4. GÜNDÜZ, B.; ERKAN, Z.; GÖKÇAKAN, N. Polislerde Tükenmişlik ve Görülen Psikolojik Belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 16, 283-298. 100 + 0
3. ERKAN, Z.; GÜÇRAY, S.; ÇAM, S. Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 10, 64-75. 100 + 0
2. ERKAN, Z.; BAĞCI, H. Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve Düşük Ergenlerin Ana Baba Tutumlarına İlişkin Nitel Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 10, 120-133. 100 + 0
1. ERKAN, Z. Sosyal Kaygı ve Kendilik Sunum Yaklaşımı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 2, 7-11. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2016
1. SARAÇ, A.; ERKAN, Z. Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma Vaka Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK, 2016, 6, 41-50. 0 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ERKAN, Z.; AKDEMİR, E. Eğitim Bilimlerinde Araştırma Ve Değerlendirmeler Cilt I, ISBN: ISBN • 978-625-7793-87-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 482 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. ERKAN, Z.; SAĞLAM, A. Eğitim ve Bilim, ISBN: 978-625-7601-83-2, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 377 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. ERKAN, Z. Yaşam Boyu Gelişim, ISBN: 978-605-7846-30-3, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 311 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 10215
1. Özabacı, N.; Erkan, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 500, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 625
http://www.pegem.net
2. Özabacı, N. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 500, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 2750
http://www.pegem.net
3. Özabacı, N. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 500, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 3250
http://www.pegem.net
4. Yazgı, A.; Sezer- Kılıç, E.; Yüksel, G.; Yazıcı, H.; Zengin, M.; Doğru, N.; Söylemez, S.; Erkan, Z. Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III, ISBN: 9944-919-48-9, Pegem Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1400, 465 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
http://pegem.net
5. Özabacı, N.; Erkan, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 500, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 1250
http://pegem.net
6. Taşdelen, A.; Akbaş, A.; Aydın, D.; Bozkurt, E.; Uzman, E.; Özgür, İ.; Koruklu, N.; Acumuş, S.; Öksüz, Y.; Erkan, Z. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-6597-31-3, Lisans, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 310 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 91
http://lisansyayincilik.com
Ulusal - Kitap Editörlüğü 10215
1. ERKAN, Z. Sistemik Aile Terapisinin Bireyle Psikolojik Danışmada Kullanımı, ISBN: 978-625-427-684-2, Nobel, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 10215
1. ERKAN, Z. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-6597-31-3, Lisans, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 310 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 10215
1. ERKAN, Z.; ÖZABACI, N. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, Pegem, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: , 148 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
1. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
2. ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364454-5, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 500, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 2000
http://www.kitapyurdu.com/kitap/aile-danismanligi-amp-kuram-ve-uygulamalara-genel-bakis/325269.html
3. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
4. ERKAN, Z.; AFŞİN, B.; KARATAŞ, A.; YILDIZ, D.; ŞIK, A. SİSTEMİK AİLE TERAPİSİNİN BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMADA KULLANIMI-TEORİDEN PRATİĞE-, ISBN: 978-625-427-684-2, NOBEL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 227 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
5. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
6. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
7. ERKAN, Z. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III, ISBN: 9944-919-48-9, pegem A yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 465 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
8. ÖZABACI, N.; ERKAN, Z. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış, ISBN: 978-605-364-454-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: , 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 0
9. ERKAN, Z.; AFŞİN, B. SOSYAL BİLİMLERDE AKTÜEL ARAŞTIRMALAR ETKİLER- SONUÇLARI (2), ISBN: 978-605-4915-68-2, KALAN YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 395 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
10. ERKAN, Z.; AFŞİN, B. SOSYAL BİLİMLERDE AKTÜEL ARAŞTIRMALAR, ETKİLER, SONUÇLAR II, ISBN: 978-605-4915-68-2, KALAN YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 408 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
11. ÇAĞLAR, N.; ERKAN, Z. Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Gece Kitaplığı, ISBN: ISBN • 978-625-430-849-9, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÇETİNKAYA, R.; ERKAN, Z., AİLE DANIŞMANLIĞINDA GÜNAH KEÇİSİ KAVRAMI. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS December 15-17, 2021 Cappadocia, 2021-12-15, , , Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

1. ERKAN, Z., THE EFFECT OF GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING ON THE STRESS COLLECTION OF THE RELATIVES CARING FOR ALZHEIMER PATIENTS . INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS December 15-17, 2021 Cappadocia, 2021-12-15, , Cappadocia-Nevşehir, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ERKAN, Z., GRUP REHBERLİĞİNİN YÜKSEK SINAV KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. 3.ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, 1996-04-15, 1996-04-16, Adana, Türkiye, 1996. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

12. Seren Tezcan Yanar , Affetmeyi Geliştirmeye Yönelik Psikoeğitim Programının Lise Öğrencilerinin Affetme , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 0

11. Bihter YOCA, Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sters ile Savunmacı Kötümserliği Arasındaki İlişkide Psikolojik Esnekliğin ve Psikolojik Sağlamlığın Aracı Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

10. Eyüp İŞÇİOĞLU, Lise öğrencilerinin cinsiyet, okul türü ve bilişsel esneklik düzeylerine göre sosyal becerilerinin incelenmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

9. Eyyup AKDEMİR, Öğretmen Adaylarının Sosyotropik- Otonomik Kişilik Özellikleri ile Bağışlama Eğilimlerinin İncelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. Esra Çetinkaya, Parçalanmış ve Parçalanmamış Aileye Sahip Ergenlerin Bağlanma Stillerinin ve Psikolojik Sağlamlıklarının Bazı Değişkenlerle İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_010.pdf

7. Samet UYAR, Evli Bireylerin Eş Tükenmişliğinin Benliğin Ayrımlaşması, Aile Yaşam Döngüsü ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_009.pdf

6. Sevim Canbuldu, Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterinin (The Multidimensional School Anger Inventory) uyarlama çalışması , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

5. Ahmet Serdar SAĞLAM, ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLERARASI BAĞIMLILIK EĞİLİMİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. Soner Göl, Suça maruz kalmış, 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin mağduriyetlerinin incelenmesi: Manisa ili örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

3. Mehtap Duman, Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik uyumu ve cinsiyet açısından incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

2. Gülmisal Turnalar Kurtaran, İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

1. PINAR SAĞLAM SAFÖZ, Boş Zamanları Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Grup Rehberliği Programının Öğrencilerin Saldırgan Davranışları Üzerindeki Etkisi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp#top2

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Arzu Gül TOPUZ, Üniversite Öğrencilerinde Affetme:Bilişsel Duygu Düzenleme, Empatik Eğilim ve Özür Dilemenin Rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

1. Güldener Albayrak, Psiko-eğitim programı ile psikodramanın üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarına etkisinin karşılaştırılmas, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 400
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Erkan, Z.; çetinkaya, E.; Soyer, M. AN INVESTIGATION INTO ATTACHMENT STYLES AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS FROM INTACT AND NON-INTACT FAMILIES. JOURNAL OF ADVANCED EDUCATİON STUDİES, 2023, 5, 342-364.
10.48166/ejaes.1367332
Erkan, Z.; şimşek, F.; Soyer, M. EFFECT OF GROUP COUNSELING SESSIONS ON PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF MOTHERS COMING FROM THE EARTHQUAKE ZON. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 65-92.
Erkan, Z.; Uruş, S.; Soyer, M. VİRGİNİA SATİR'İN KENDİLİK DEĞERİ KAVRAMININ İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE, 2023, 8, 2873-2894.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Erkan, Z.; şık, A.; Karataş, A. Ghosting:'Bir Ayrılık Stratejisi Olarak Ortadan Kaybolma. AİLE PSİKLOJİK DANIŞMANLIĞI DERGİSİ, 2023, 6, 37-53.
https://doi.org/10.58434/apdad.1284984b
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Erkan, Z.; Işçioğlu, E.; Soyer, M. Lise Öğrencilerinin Cinsiyet, Bİlişsel Esneklik Düzeylerine Göre Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2023, 14, 1307-1317.
10.35826/ijoess.4388
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl