Doç.Dr. Adem Özarslandan

Birim
:
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu
Telefon
:
+90-0324- 713 11 17
Dahili
:
E-MAIL
:
aozarslandan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2017-11-07 13:33:22
DÜZENLEME
:
2020-01-11 11:52:35
PUAN
:
32329
YABANCI DİL
:
İngilizce, orta, Diğer, 73,75
İngilizce, orta, YDS, 67,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 2002
DOKTORA BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Kök-Ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp.) Tanısı Ve Bazı Kök-Ur Nematodu Populasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Yüksek Lisans Tezi

1. Bazı Hıyar, Domates ve Biber Çeşitlerinin Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1 ve Meloidogyne incognita Chitwood 1949 ırk-2’ye Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması Danışman: Dr. Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2002.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-01-02 - 2021-01-02
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
SENATO ÜYESİ 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
MÜDÜR SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
MÜDÜR SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
SENATO ÜYESİ 2018-12-31 - 2021-12-31
MÜDÜR SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
SENATO ÜYESİ 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-12-31 - 2021-12-31
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-07-24 - 2021-07-24
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-07-24 - 2021-07-24
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-07-24 - 2021-07-24
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2018-05-08 - 2021-05-08
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-05-08 - 2021-05-08
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
4. özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Sera Alanında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’nun Tespiti. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA DERGİSİ, 2019, 22, 52-56. 0 + 0
10.18016/ksutarimdoga.vi.456130

3. özarslandan, A.; Dinçer, D.; Bozbuga, R. Effect of Combination of Solarization and Soil Fumigation on Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) in Greenhouses. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA DERGİSİ, 2019, 22, 45-51. 0 + 0
10.18016/ksutarimdoga.vi.424441

2. özarslandan, A.; Dinçer, D.; Bozbuga, R.; Imren, M.; Elekcioğlu, . A Study on the Presence of Potato Cyst Nematodes: Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 and Globodera pallida Stone 1973 (Tylenchida: Heteroderidae) in Nevşehir Province, Turkey.. TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 6, 125-129. 0 + 0
https://doi.org/10.30910/turkjans.556586

1. çelik, Y.; Yarşı, G.; özarslandan, A. Mikorizaların Bitkilerde Stres Mekanizması Üzerine Etkileri. DÜSTAD – DÜNYA SAĞLIK VE TABİAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2, 7-24. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 20850
25. özarslandan, A.; Ata, A.; Keleş, D. Investigation Of Resistant Of Eggplant Genotypes Against Root Knot Nematode (Meloıdogyne incognita (Kofoıd Whıte, 1919) Chitwood, 1949).. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2019, 28, 4811-4815. 1000 + 0
24. özarslandan, A. New approaches for sucker selection in greenhouse banana to reduce nematode number in subtropics. INDİAN JOURNAL OF HORTİCULTURE, 2019, 76, 75-79. 1000 + 0
10.5958/0974-0112.2019.00011.2

2018
23. çolak ateş, A.; Fidan, H.; özarslandan, A.; Ata, A. DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF CERTAINEGGPLANT LINES AGAINST FUSARIUM WILT, POTATO YPOTYVIRUS AND ROOT-KNOT NEMATODE USINGMOLECULAR AND CLASSIC METHODS. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 7446-7453. 750 + 0
22. Ateş çolak, A.; Fidan, H.; özarslandan, A.; Ata, A. DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF CERTAINEGGPLANT LINES AGAINST FUSARIUM WILT, POTATO YPOTYVIRUS AND ROOT-KNOT NEMATODE USINGMOLECULAR AND CLASSIC METHODS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018, 4, 7446-7453. 750 + 0
2016
21. Pınar, H.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Argun, D.; Keles, D.; Canhilal, R. Reliability Assessment of Molecular Markers Linked to Resistance Genes against Meloidogyne spp. In Diverse Peppers Genotypes. EGYPTİAN JOURNAL OF BİOLOGİCAL PEST CONTROL,, 2016, 26, 515-521. 650 + 0
Publications_043.pdf

20. Pınar, H.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Argun, D.; Keleş, D.; Canhilal, R. Reliability Assessment of Molecular Markers Linked to Resistance Genesagainst Meloidogyne spp. In Diverse Peppers Genotypes. EGYPTİAN JOURNAL OF BİOLOGİCAL PEST CONTROL, 2016, 26, 515-521. 650 + 0
2015
19. özarslandan, A.; Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D. Biber hat ve çesitlerinin Meloidogyne incognita’ya karsı dayanıklılıgı.. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 39, 209-215. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.16970/ted.68513

Publications_001.pdf

2014
18. Imren, M.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Kasapoğlu, E.; Elekcioğlu, . Türkiye buğday faunası için yeni bir tür, Meloidogyne artiellia (Franklin)’nın morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2014, 38 , 189-196. 800 + 0
Publications_049.pdf

17. Imren, M.; özarslandan, A.; Kasapoğlu, E.; Toktay, H.; Elekcioğlu, . Morphological and molecular identification of a new species Meloidogyne artiellia(Franklin) on wheat fauna in Turkey. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2014, 38, 189-196. 800 + 0
2013
16. özarslandan, A.; Imren, M.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Identification of Root knot nematode (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santoet Finley, 1980) in potato in Bitlis Province, Turkey. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2013, 37, 389-395. 950 + 0
2012
15. Ulutaş, E.; özarslandan, A.; Kaşkavalcı, G.; Elekcioğlu, . Ege Bölgesi patates alanlarında Globodera rostochiensisWollenweber Tylenchida Heteroderidae in moleküleryöntemlerle saptanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36, 155-160. 850 + 0
14. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Nicol, J.; Elekcioğlu, . Determination of the cereal cyst nematode species, Heterodera avenae group in cerealfields of South East Anatolia. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36, 265-275. 700 + 0
13. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Dababat, A.; Elekcioğlu, . Heterodera avenae Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae) yumurtalarının inkübasyonu üzerine sıcaklığın etkisi ile en uygun deneme yöntem ve materyallerinin araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36 , 585-593. 700 + 0
Publications_006.pdf

12. Ulutaş, E.; özarslandan, A.; Kaşkavalcı, G.; Elekcioğlu, . Ege Bölgesi patates alanlarında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)’in moleküler yöntemlerle saptanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36 , 155-160. 850 + 0
Publications_010.pdf

2011
11. özarslandan, A.; Söğüt, M.; Yetişir, H.; Elekcioğlu, . Karpuza anaçlık potansiyeli olan su kabağı (Lagenaria siceraria(Molina) Standley) genotiplerinin Meloidogyne incognita(Kofoid&White, 1919)Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood’ ya karşı dayanıklılıklarının araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2011, 35, 687-697. 950 + 0
Publications_004.pdf

2010
10. özarslandan, A.; Ekbiç, .; Elekcioğlu, . Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi. TÜRK. ENTOMOL. DERG., , 2010, 35, 677-686. 1000 + 0
Publications_003.pdf

9. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Türkiye’nin farklı alanlarından alınan Kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) moleküler ve morfolojik tanılama ile belirlenmesi. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 2010, 34 (3): 323-335, 323-335. 1000 + 0
Publications_013.pdf

8. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) ve M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populasyonlarının dayanıklı ve hassas domates çeşitlerinde virülensliğinin araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 34 , 495-502. 1000 + 0
Publications_012.pdf

7. özarslandan, M.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Tahıl kist nematodu, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’nin patotipinin belirlenmesi ve buğday genotiplerinin, H. filipjevi populasyonlarına karşı dayanıklılıklarının araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 34 , 515-527. 1000 + 0
Publications_011.pdf

6. özarslandan, M.; özarslandan, A.; Nicol, J.; Elekcioğlu, . Determination of the pathotype group of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981)population and resistance of H. populations against wheat genotypes. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 34, 515-527. 850 + 0
2009
5. özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Elekcioğlu, . First Report of Columbia Root-Knot Nematode (Meloidogyne chitwoodi) in Potato in Turkey. PLANT DİSEASE, 2009, 93, 316-316. 950 + 0
Publications_015.pdf

4. Devran, Z.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . IDENTIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF MELOIDOGYNE CHITWOODI N POTATO PRODUCTION AREAS OF TURKEY. NEMATROPICA, 2009, 39, 75-83. 750 + 0
Publications_014.pdf

2007
3. Yücel, S.; özarslandan, A.; çolak, A.; Ay, T.; Can, C. Effect of Solarization and Fumigant Applications on Soilborne Pathogens and Root-knot Nematodes in Greenhouse-Grown Tomato in Turkey. PHYTOPARASİTİCA, 2007, 35, 450-456. 800 + 0
Publications_017.pdf

2. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Can, C.; Söğüt, M.; özarslandan, A. Alternative Treatments to Methyl Bromide in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. TURK J AGRİC FOR, 2007, 31 , 47-53. 500 + 0
Publications_018.pdf

2006
1. Kepenekci, .; Toktay, H.; Evlice, E.; özarslandan, A. Potato (Solanum Tuberosum L.) (Solanaceae), Fıg (Fıcus Spp.) And Mulberry (Morus Spp.) (Moraceae), New Hosts Record Of Root-Knot Nematodes İn Turkey. PAKİSTAN JOURNAL OF NEMATOLOGY, 2006, 24, 217-219. 650 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 930
2018
6. özarslandan, A.; Ata, A.; Keleş, D. Investigation Of Resistant Of Eggplant Genotypes Against Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949). 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS 05 - 08 JULY 2018, 2018, 4, 144-144. 100 + 0
2017
5. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Effect of soil solarization combined with reduced doses of the fumigant metam sodium on management of some soil borne pathogens and root-knot nematode of pepper grown in greenhouse. NET JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2017, 5(2), 31-37. 200 + 0
Publications_067.pdf

2014
4. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C.; Gunaçtı, H. Case Studies and Implications of Chemical and Non-Chemical Soil Disinfection Methods in Turkey. ACTA HORT. 1044, ISHS 2014, 2014, 1044, 295-300. 170 + 0
Publications_051.pdf

2013
3. Yücel, .; Kkeçeci, .; Yurtmen, .; çetınkaya yıldız, R.; özarslandan , A.; Can, . Integrated Pest Management of Protected Vegetable Cultivation In Turkey. . GLOBAL SCİENCE BOOKS,, 2013, 1, 7-13. 90 + 0
Publications_052.pdf

2009
2. Yücel, S.; özarslandan, A.; çolak, A.; Ay, T. Methyl Bromide Alternatives for Controlling Fusarium Wilt and Root Knot Nematodes in Tomatoes in Turkey. ACTA HORT., 2009, 808, 381-386. 170 + 0
Publications_016.pdf

2006
1. özarslandan, A.; Aksoy, E.; Kepenekci, . New Hosts Of Root Knot Nematode İn Turkey. . PAKİSTAN JOURNAL OF NEMATOLOGY,, 2006, 24, 125-125. 200 + 0
Publications_019.pdf

Uluslararası - Diğer 1677
2018
30. özarslandan, A. MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)’NUN TESPİTİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SYMPOSİUM, 2018, 1, 239-244. 100 + 0
Publications_073.pdf

29. özarslandan, A. Çift Ürün Domates Yetiştiriciliğinde Kök - ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)’na Karşı Toprak Fumigasyonu. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MERSİN SYMPOSİUM, 2018, 1, 247-253. 100 + 0
Publications_074.pdf

28. Bozbuga, R.; özarslandan, A.; Demirbaş pehlivan, H.; Dinçer, D. Nematicidal effect of Nerium oleander extract on nematode development and function. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES 2-5 APRİL 2018 CESME İZMİR TURKEY, 2018, 1, 606-606. 42 + 0
Publications_082.pdf

27. Bozbuğa, R.; Demirbaş pehlivan, H.; Dinçer, D.; özarslandan, A.; toktay, H.; Imren, M. Impact of Lantana camara leaf extract on nematode development in vivo and in vitro conditions. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES 2-5 APRİL 2018 CESME İZMİR TURKEY, 2018, 1, 584-584. 27 + 0
Publications_083.pdf

26. bozbuğa, R.; Dinçer, D.; özarslandan, A.; Demirbaş pehlivan, H.; Toktay, H.; Imren, M. Influence of Dieffenbachia amoena Leaf Extract on Nematode Development and Infection. I.INTERNATİONAL AGRİCULTURAL SCİENCE CONGRESS 09-12 MAY 2018 VAN/TURKEY, 2018, 1, 539-539. 32 + 0
Publications_081.pdf

25. özarslandan, A. Evaluation Of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita). 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS 05 - 08 JULY 2018, 2018, 4, 79-79. 50 + 0
Publications_075.pdf

24. özarslandan, A. MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)NUN TESPİTİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SYMPOSİUM 01-03-2018 MERSİN TÜRKİYE, 2018, 1, 296-296. 50 + 0
Publications_076.pdf

23. özarslandan, A.; Aras, V.; Bozbuga, R. Investigation the Resistance of Watermelon Genotypes to the Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949)). 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS 25-27 APRİL 2018 – ŞANLIURFA/TURKEY, 2018, 1, 319-319. 50 + 0
Publications_077.pdf

22. özarslandan, A. Determining the Efficiency of Fumigant Applications Against Root Nematodes (Meloidogyne spp). 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS 25-27 APRİL 2018 – ŞANLIURFA/TURKEY, 2018, 1, 372-372. 50 + 0
Publications_078.pdf

21. özarslandan, A. ÇİFT ÜRÜN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK - UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.)NA KARŞI TOPRAK FUMİGASYONU. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 1. INTERNATİONAL MERSİN SYMPOSİUM BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI THE BOOK OF ABSTRACTS, 2018, 1, 255-256. 50 + 0
Publications_079.pdf

20. Kaçar avcı, G.; Pırlak, U.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Imren, M.; Canhilal, R. TOHUMLUK PATATES YUMRULARINDA KÖK-UR NEMATODU (Meloidogyne chitwoodi) ZARARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 6. TOHUMCULUK KONGRESİ, 10-13 EYLÜL 2018, NİĞDE THE TURKEY 6. SEED CONGRESS WİTH INTERNATİAL PARTİCİPATİON, 10-13 SEPTEMBER 2018, NİĞDE, 2018, 6, 78-83. 55 + 0
Publications_084.pdf

19. özarslandan, A.; Tanrıver, E. Evaluation of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita). INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND NATURAL SCİENCES ULUSLARARASI TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 1, 2651-3617. 100 + 0
Publications_072.pdf

2017
18. Bozbuga, R. Ribosomal Dna Sekansları Kullanılarak Patates Nematodlarında Moleküler Filogenetik Akrabalık İlişkisi . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 547-548. 0 + 0
Publications_069.pdf

17. Bozbuga, R.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Imren, M. Orthologous Genler Kullanılarak Meloidogyne Türlerinde Moleküler Filogenetikler . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3., 549-550. 42 + 0
Publications_068.pdf

16. özarslandan, A.; Bozbuga, R. Biber Yetiştiriciliğinde Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.) (Nematoda: Meloidogynidae)’ na Karşı Toprak Dezenfeksiyon Uygulaması . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 373-374. 50 + 0
Publications_070.pdf

15. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Effect of soil solarization combined with reduced doses of the fumigant metam sodium on management of some soil borne pathogens and root-knot nematode of pepper grown in greenhouse. NET JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2017, 5, 31-37. 100 + 0
14. özarslandan, A.; Bozbuga, R.; Dinçer, D.; Imren, M.; Elekcioğlu, . Nevşehir İli Patates Ekiliş Alanlarında Kist Nematodu Globodera Rostochiensis Wollenweber (Tylenchida:Heteroderidae)’İn Belirlenmesi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 361-362. 45 + 0
Publications_071.pdf

2015
13. Kasapoğlu, E.; Imren, M.; özarslandan, A.; Behmand, T.; Elekcioğlu, . Investigating the resistance mechanisms of wheat varieties against root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and P. neclectus) and Cyst nematodes(Heterodera avenae and H. filipjevi).Nematodes of small grain cereals current status and researc. . PROCEEDİNG OF THE FİFTH INTERNATİONAL CEREAL NEMATODE INİTİATİVE WORKSHOP, 2015, 1, 250-255. 70 + 0
Publications_020.pdf

2012
12. özarslandan, A.; Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D.; Denli, N. Use of Mi23 and Pmi SCAR Markers for Mi-1.2 Gene in Pure Tomato lines and F2 Populations. 31ST INTERNATİONAL SYMPOSİUM OF THE EUROPEAN SOCİETY NEMATOLOGİSTS ADANA, 2012, 1, 178-178. 90 + 0
Publications_021.pdf

2010
11. Imren, M.; özarslandan, A.; Toktay, H.; öcal, A.; Elekcioğlu, .; Dababat, A.; Nicol, J. Preliminary survey study on Heterodera species in some provinces of Southeast Anatolia region of Turkey. 30.TH EUROPEAN SOCİETY OF NEMATOLOGİST CONGRESS, 2010, 1, 16-16. 70 + 0
Publications_005.pdf

10. Imren, M.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, H.; Dababat, A.; Nicol, J. Occurrence and Distribution of Cereal Cyst Nematodes, Heterodera avenae and H. latipons in Southeast Anatolia, Turkey.. PROCEEDİNGS OF THE FOURTH COST 872 ANNUAL MEETİNG 23TH-27TH MAY 2010, LİSBON, PORTUGAL, , 2010, 1, 68-68. 80 + 0
Publications_053.pdf

2009
9. Devran, Z.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Göçmen, M.; Ikten, H. Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in the West Mediterranean region of Turkey. . INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CROP PROTECTİON, 2009, 1, 284-284. 70 + 0
Publications_022.pdf

2008
8. Devran, Z.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Identification and genetic diversity of Meloidogyne chitwoodi surveyed on potato production areas of Turkey. PROCEEDİNGS OF THE SECOND COST 872 ANNUAL MEETİNG, 2008, 1, 50-50. 75 + 0
Publications_023.pdf

7. Söğüt, M.; Elekcioğlu, .; Devran, Z.; özarslandan, A. Addressing Root-knot Nematodes in Horticulture: Diagnostics Resistance and Integrated Management Practices in Turkey. 5 TH INTERNATİONAL CONGRESS OF NEMATOLOGY, 2008, 1, 80-80. 65 + 0
Publications_054.pdf

2007
6. Yücel, S.; çolak, A.; özarslandan, A.; Ay, T. Methyl Bromide Alternatives for Controlling Fusarium Wilt and Root knot Nematodes in Tomatoes in Turkey. SECOND INTERNATİONAL SYNPOSİUM ON TOMATO DİSEASES, 2007, 1, 100-100. 75 + 0
Publications_055.pdf

5. Elekcioğlu, .; özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Yorgancılar, .; Sahin, E.; Bolat, N.; Calıskan, M. Identificatıon Of Meloidogyne And Heterodera Specıes By Molecular Methods And Usıng Mas For The Resıstance Of Wheat Varıetıes. COST 872 WORKSHOP& MC MEETING, 2007, 1, 1-2. 65 + 0
Publications_025.pdf

2002
4. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Gözel, U.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Solarization and its Combinations: The First Year Results of a Demonstration Project. PROCEEDİNGS OF INTERNATİONAL CONFERENCE ON ALTERNATİVES TO METHYL BROMİDE , 2002, 1, 413-415. 16 + 0
Publications_026.pdf

3. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. The Second Year Results Of Methyl Bromide Alternatives In The Eastern Mediterranean. ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2002, 10, 1-4. 30 + 0
Publications_056.pdf

2001
2. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Gözel, U.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. The First Year Results Of Methyl Bromide Alternatives In Strawberry, Pepper And Eggplant In The Eastern Mediterranean Part Of Turkey. ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2001, 94, 1-4. 16 + 0
Publications_057.pdf

2000
1. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Benlioğlu, S.; Can, C.; Uludağ, A.; Boz, .; Kaşkavalcı, G.; Yıldız, A.; Gözel, U.; özarslandan, A. Introduction of Methyl Bromide Alternatives in Strawberry, Peper And Eggplant in Turkey . ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2000, 1, 1-3. 10 + 0
Publications_058.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1770
2019
10. özarslandan, A.; özarslandan, M.; çelik, Y. Muz Yetiştiriciliğinde Toprak Patojenlerine Karşı Arbusküler MikorhizalMantar (AMF) Uygulamaları. DÜSTAD – DÜNYA SAĞLIK VE TABİAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 2, 26-36. 200 + 0
2018
9. özarslandan, A.; Tanrıver, E. Evaluation of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode(Meloidogyne incognita). INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND NATURAL SCİENCESULUSLARARASI TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 1, 137-141. 200 + 0
2016
8. özarslandan, A. Serada domates yetiştiriciliğinde Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na karşı toprak dezenfeksiyonu. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2016, 56, 7-16. 200 + 0
10.16955/bkb.40742

Publications_042.pdf

2015
7. özarslandan, A.; Dinçer, D. Türkiye’de muz alanlarında bulunan bitki paraziti nematodlar. . BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2015, 55, 361-372. 200 + 0
Publications_059.pdf

6. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Örtü altı Sebze ve Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları. . HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 19, 144-150. 200 + 0
Publications_060.pdf

5. Imren, M.; öcal, A.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Elekcioğlu, . Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kök Ur Nematodları, Meloidogyne spp. (Goeldi) Üzerinde Araştırmalar. TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ , 2015, 2, 52-59. 140 + 0
Publications_061.pdf

2006
4. çolak, A.; çelik, G.; Ekemekci, U.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesinde Örtüaltı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 131-143. 120 + 0
Publications_062.pdf

3. Elekcioğlu, N.; Pala, H.; temel, N.; özarslandan, A.; Kara, H.; Balki, N. Doğu Akdeniz Bölgesinde Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakalı Yetiştiriciliğinde Organik Üretime Esas Bitki Koruma Uygulamaları. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006,, 2006, 1, 203-213. 110 + 0
Publications_039.pdf

2005
2. Toktay, H.; Elekcioğlu, .; özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) ırklarının beliırlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2005, 45, 9-16. 200 + 0
Publications_031.pdf

2003
1. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Bazi hiyar, domates ve biber cesitlerinin Kok-ur nematodlan (Meloidogyne javanica Chitwood, 1949 irk-I ve M. incognita Chitwood, 1949 irk-Z) (Nemata: Heteroderidae)'na karşı dayanıklılıklarının arastırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2003, 27, 279-291. 200 + 0
Publications_063.pdf

Ulusal - Diğer 1290
2016
16. özarslandan, A.; Dinçer, D.; Elekcioğlu, . Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde Çilek Serasında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)‟nun Tespiti. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 446-446. 100 + 0
Publications_045.pdf

15. Fidan, H.; çolak, A.; özarslandan, A.; Topçu, T.; Yıldız, G.; Abak, K. Domates Islah Programlarında Hastalıklara Dayanıklılık İçin Kullanılan Moleküler Markırların Klasik Bulaştırma Testleri ile Karşılaştırılması. 11. SEBZE TARIM SEMPOZYUMU 11-13 EKİM 2016 ORDU, TÜRKİYE , 2016, 1, 12-12. 65 + 0
Publications_048.pdf

14. Dinçer, D.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Adana İli Kavun ve Karpuz Alanlarında Kök-ur (Meloidogyne spp.) Nematodları ve Ekonomik Önemi. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 463-463. 100 + 0
Publications_047.pdf

13. özarslandan, A.; Ulusoy, S.; Aslan, C.; Satmaz, D. İthal Tohumluk Patates Yumrularında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)‟in Moleküler Yöntemlerle Saptanması. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 445-445. 95 + 0
Publications_046.pdf

12. özarslandan, A.; ünlü, M.; Pınar, H.; Dinçer, D. Muz Alanlarında Nematodlara Karşı Entegre Mücadele. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 475-475. 95 + 0
Publications_044.pdf

2015
11. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Örtü altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları.. GAP VII. TARIM KONGRESİ,S.50-51, 28 NİSAN-1 MAYIS 2015, ŞANLIURFA., 2015, 1, 50-51. 100 + 0
Publications_032.pdf

10. özarslandan, A.; ünlü, M.; Dinçer, D.; Pınar, H. Türkiye’de Muz Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematodların Durumu ve Verim Üzerine Etkisi. VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KO NGRES İ 25 -29 AĞUSTOS 2015 Ç ANAKKAL, 2015, 1, 7-7. 95 + 0
2011
9. Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D.; Mutlu, N.; Büyükalaca, S.; özarslandan, A. Bazı elit domates hatlarında Mi dayanıklılık Geninin moleküler Markörlerle belirlenmesi. BAHÇE BİLİMİ YAYIN NO:2., 2011, 2, 512-516. 40 + 0
8. özarslandan, A.; Imren, M.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Doğu Anadolu Bölgesi’nde Patates alanlarında Kök-ur Nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980)’nun Saptanması.. TÜRKIYE IV. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 28-30 HAZİRAN 2011- KAHRAMANMARAŞ, S: 286., 2011, 1, 286-286. 95 + 0
Publications_035.pdf

7. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Belirlenmesi. TÜRKİYE IV. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ 28‐30 HAZİRAN 2011, KAHRAMANMARAŞ, 2011, 1, 10-10. 70 + 0
Publications_034.pdf

2009
6. özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Elekcioğlu, . Türkiye Kök-ur nemtodunun tanısı ve Bazı Kök-ur nematodu populasyonlarının virülentliğinin Araştırılması. TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ. 15-18 TEMMUZ 2009, VAN, S:35, 2009, 1, 35-35. 95 + 0
Publications_036.pdf

2007
5. özarslandan, A.; Mutlu, N.; Devran, Z.; Elekcioğlu, . Türkiye’de Patates Yetiştiriciliğinde Çok Önemli Yeni Bir Tür: Meloıdogyne Chitwoodi (Goeldı, 1892, Nemata: Heteroderıdae). . TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 27-29 AĞUSTOS 2007- ISPARTA. S: 77, 2007, 2, 77-77. 95 + 0
Publications_065.pdf

2006
4. Elekcioğlu, N.; Pala, H.; Temel, N.; özarslandan, A.; Kara, H.; Balki, N. Doğu Akdeniz Bölgesinde Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakalı Yetiştiriciliğinde Organik Üretime Esas Bitki Koruma Uygulamaları.. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 1-1. 55 + 0
Publications_064.pdf

3. çolak, A.; çelikel, G.; Ekmekci, U.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesinde Örtüaltı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi.. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 1-1. 60 + 0
Publications_038.pdf

2004
2. Söğüt, M.; Elekcioğlu, .; özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi´nde Meloidogyne incognita Chitwood, 1949´nın İkinci Dönem Larvalarının Bakteriyel Parazit Pasteuria penetrans Thorne, 1940´ın Endosporları ile Doğal İnfeksiyon Oranlarının Araştırılması. . TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 8-10 EYLÜL 2004, SAMSUN, TÜRKİYE,, 2004, 1, 36-36. 100 + 0
Publications_041.pdf

1. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Söğüt, M.; Can, C.; Uludağ, A.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesi´nde Metil Bromid´e Alternatif Uygulamaların Geliştirilmesi.. TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 8-10 EYLÜL 2004, SAMSUN, TÜRKİYE,, 2004, 2, 100-100. 30 + 0
Publications_066.pdf

Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 0
1. özarslandan, A. Nar Entegre Mücadele Teknik Talimatı, ISBN: , T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 106 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2440

12. ÖZARSLANDAN, A., SİLİFKE ÇİLEK ÜRETİM ALANLARINDA ÇİLEK YAPRAK NEMATODU(Aphelenchoides Fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’NUN TESPİTİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

11. ÖZARSLANDAN, A., MUZ BiTKiSINiN KÖK DAĞILIMI VE NEMATODE MÜCADELESi. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

10. ÖZARSLANDAN, A., ELMA FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

9. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

8. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., YARARLI BAKTERİ UYGULAMALARININ BİTKİSEL VERİM VEDAYANIKLILIK MEKANİZMLARINA ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

7. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIKMEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI Mersin SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 170

6. ÖZARSLANDAN, A., SİLİFKE ÇELTİK ALANLARINDA BEYAZ UÇ NEMATODU(APHELENCHOİDES BESSEYİ CHRİSTİE, 1942)’NUN TESPİTİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 200

5. KALAY SARI, N.; ÖZARSLANDAN, A.; KAFKAS, N., BANANA CULTIVATION IN MERSIN PROVINCE. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

4. YARŞI, G.; ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A., TÜRKİYE’DE PEPİNO (SOLANUM MURİCATUM)YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU. Erasmus Symposium, 2019-04-05, 2019-04-06, İzmir, Türkiye, . 200

3. ÖZARSLANDAN, A., Soil Fumigation Against Root-knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) in Tomato doubleCropping. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

2. ÖZARSLANDAN, A., MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK URNEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)’NUN TESPİTİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

1. Kacar Avcı, G.; Pırlak, U.; TOKTAY, H.; ÖZARSLANDAN, A.; İMREN, M., TOHUMLUK PATATES YUMRULARINDA KÖK-UR NEMATODU(Meloidogyne chitwoodi) ZARARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018, NiğdeThe Turkey 6. Seed Congress with Internatial Participation, 10-13 September 2018, Niğde, 2018-09-10, 2018-09-13, Niğde, Türkiye, . 120

Uluslararası - Özet - Sözlü 1995

19. ÖZARSLANDAN, A., Silifke Çeltik Alanlarında Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoıdes besseyı Chrıstıe, 1942)’nun Tespiti.. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium,, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

18. ÖZARSLANDAN, A., Elma Fidanı Yetiştiriciliğinde Bitki Paraziti Nematodların Etkileri. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

17. ÖZARSLANDAN, A., Silifke Çilek Üretim Alanlarında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoıdes fragarıae) (Nemata: Aphelenchıda)’nun Tespiti.. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

16. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., Aminoasitlerin Bitkilerde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerindeki Etkileri.. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, Bildiri Özetleri Kitabı, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 85

15. ÖZARSLANDAN, A., Muz Bitkisinin Kök Dağılımı Ve Nematode Mücadelesi. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium,, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 100

14. ZULKADİR, G.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A.; ÇELİK, Y., Çeltik Tarımı. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium,, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, . 75

13. ÖZARSLANDAN, A.; ÖZARSLANDAN, M.; ÇELİK, Y., Muz Alanlarında Toprak Patojenlerine Karşı Yararlı Bakteri Uygulamaları.. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

12. ÖZARSLANDAN, A.; DİNÇER, D.; ÜNLÜ, M., Diagnosis Of Root Knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) In Banana Fields. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

11. DİNÇER, D.; ASLAN, A.; ÖZARSLANDAN, A.; YAVUZ, Ş.; ELEKCİOĞLU, İ., Identification Of Meloidogyne incognita On Parsley Areas In Antalya Province.. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-18, MERSİN, Türkiye, . 70

10. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., Yararlı Bakterilerin (PGPR) Bitkisel Üretimde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerine Etkileri. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

9. ÖZARSLANDAN, A., Black Plastic Mulch Application İn Open Banana Fields. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

8. KALAY SARI, N.; ÖZARSLANDAN, A.; KAFKAS, N., Mersin İlinde Muz Yetiştiriciliği. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 100

7. YARŞI, G.; ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A., Türkı̇ye’de Pepı̇no (Solanum muricatum) Yetı̇ştı̇rı̇cı̇lı̇ğı̇nı̇n Durumu.. Erasmus Symposium, 2019-04-05, 2019-04-06, İzmir, Türkiye, . 100

6. ÖZARSLANDAN, A., Mersin Mut İlçesinde Ceviz Alanlarında Kök Ur Nematodu (Meloidogyne İncognita)Nun Tespiti. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SYMPOSİUM, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

5. ÖZARSLANDAN, A., Çift Ürün Domates Yetiştiriciliğinde Kök - Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)Na Karşı Toprak Fumigasyonu. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 1. INTERNATİONAL MERSİN SYMPOSİUM BİLDİRİ, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

4. ÖZARSLANDAN, A.; Tanrıver, E., Evaluation Of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita). 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 2018-07-05, 2018-07-08, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

3. ÖZARSLANDAN, A.; ARAS, V.; BOZBUGA, R., Investigation the Resistance of Watermelon Genotypes to the Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid White, 1919) Chitwood, 1949)).. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 2018-04-25, 2018-04-27, ŞANLIURFA, Türkiye, . 100

2. ÖZARSLANDAN, A.; BOZBUGA, R., Determining the Efficiency of Fumigant Applications Against Root Nematodes (Meloidogyne spp). 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 2018-04-25, 2018-04-27, ŞANLIURFA, Türkiye, . 100

1. FİDAN, H.; ÇOLAK, A.; ÖZARSLANDAN, A.; Topçu, T.; YILDIZ, G.; ABAK, K., Domates Islah Programlarında Hastalıklara Dayanıklılık İçin Kullanılan Moleküler Markırların Klasik Bulaştırma Testleri ile Karşılaştırılması. 11. SEBZE TARIM SEMPOZYUMU, 2016-10-11, 2016-10-13, ORDU, Türkiye, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 477

10. BOZBUGA, R.; DİNÇER, D.; ÖZARSLANDAN, A.; Demirbaş pehlivan, H.; TOKTAY, H.; İMREN, M., Influence of Dieffenbachia amoena Leaf Extract on Nematode Development and Infection. I.INTERNATİONAL AGRİCULTURAL SCİENCE CONGRESS, 2018-05-09, 2018-05-12, VAN, Türkiye, . 32

9. BOZBUGA, R.; ÖZARSLANDAN, A.; Demirbaş pehlivan, H.; DİNÇER, D., Nematicidal effect of Nerium oleander extract on nematode development and function. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES, 2018-04-02, 2018-04-05, CESME İZMİR, Türkiye, . 42

8. BOZBUGA, R.; PEHLİVAN DEMİRTAŞ, H.; DİNÇER, D.; ÖZARSLANDAN, A.; TOKTAY, H.; İMREN, M., Impact of Lantana camara leaf extract on nematode development in vivo and in vitro conditions. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES, 2018-04-02, 2018-04-05, CESME İZMİR, Türkiye, . 27

7. ÖZARSLANDAN, A.; Refik, B.; Dinçer, D.; İMREN, M.; ELEKCİOĞLU, İ., Nevşehir İli Patates Ekiliş Alanlarında Kist Nematodu Globodera Rostochiensis Wollenweber (Tylenchida:Heteroderidae)’İn Belirlenmesi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-26, 2017-10-28, sivas, Türkiye, . 45

6. Refik, B.; ÖZARSLANDAN, A.; TOKTAY, H.; İMREN, M., Orthologous Genler Kullanılarak Meloidogyne Türlerinde Moleküler Filogenetikler. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-26, 2017-10-28, SİVAS, Türkiye, . 42

5. ÖZARSLANDAN, A.; Bozbuga, R., Biber Yetiştiriciliğinde Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.) (Nematoda: Meloidogynidae)’ na Karşı Toprak Dezenfeksiyon Uygulaması. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-26, 2017-10-28, sivas, Türkiye, . 50

4. Dinçer, D.; ÖZARSLANDAN, A.; ELEKCİOĞLU, İ., Adana İli Kavun ve Karpuz Alanlarında Kök-ur (Meloidogyne spp.) Nematodları ve Ekonomik Önemi. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 2016-09-05, 2016-09-08, KONYA, Türkiye, . 50

3. ÖZARSLANDAN, A.; ulusoy, s.; Arslan, C.; Satmaz, D., İthal Tohumluk Patates Yumrularında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)‟in Moleküler Yöntemlerle Saptanması. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 2016-09-05, 2016-09-08, KONYA, Türkiye, . 47

2. ÖZARSLANDAN, A.; Dinçer, D.; ELEKCİOĞLU, İ., Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde Çilek Serasında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)‟nun Tespiti. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 2016-09-05, 2016-09-08, KONYA, Türkiye, . 50

1. ÖZARSLANDAN, A.; ÜNLÜ, M.; PINAR, H.; Dinçer, D., Muz Alanlarında Nematodlara Karşı Entegre Mücadele. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 2016-09-05, 2016-09-08, KONYA, Türkiye, . 47

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Metilbromidin alternatifleri Projesi, Avrupa Konseyi, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

1. Seralarda Metilbromidin alternatifleri Projesi, Dünya Bankası, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

3. Akdeniz bölgesi Muz alanlarında önemli bitki paraziti nematodların yaygınlığı popülasyon dalgalanması ve zarar durumlarının belirlenmesi TÜBİTAK 1130473 2013 2016, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

2. Akdeniz bölgesi muz alanlarında önemli bitki paraziti nematodların yaygınlığı, popülasyon dalgalanması ve zarar durumlarının belirlenmesi , TÜBİTAK, Proje No: 1130473, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

1. Bazı Hıyar, Domates ve Biber Çeşitlerinin Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1 ve Meloidogyne incognita Chitwood 1949 ırk-2’ye Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması (2000-2003) TAGEM, Proje lideri, , Proje No: 1, 0 TL, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 300

15. MAS (Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak Domateste Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tölerant Hat Geliştirilmesi , , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

14. Biberde (Capsicum annum L.) Moleküler Markörler Kullanılarak Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Hat Geliştirilmesi , , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

13. Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus) ve Kök-ur Nematodu (Melodiogyne incognita)'na Dayanıklılığın Moleküler ve Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi, , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

12. Kök yara nematodları; Pratylenchus thornei, Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları; Heterodera avenae, Heterodera filipjevi’ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 2140419, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

11. Kök yara nematodları Pratylenchus thornei Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları Heterodera avenae Heterodera filipjevi ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının araştırılması TÜBİTAK 2140419, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

10. Kazanlı Adanalıoğlu Mersin de örtüaltı biber yetiştiriciliğinde sorun olan nematod ve kök hastalıklarına karşı toprak dezenfeksiyonuna yönelik demonstrasyon ve eğitim çalışmaları 2014 2016, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

9. Kazanlı-Mersin’de örtüaltı biber yetiştiriciliğinde sorun olan nematod ve kök hastalıklarına karşı toprak dezenfeksiyonuna yönelik demonstrasyon ve eğitim çalışmaları’, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

8. Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit Ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

7. Batı Akdeniz Bölgesi’nde Domateslerde Mi Genini Kıran Virülent Kök-ur Nematodu Populasyonların Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu , TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

6. Türkiye Kök-Ur Nematod Faunasının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi , TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

5. Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sistemlerinin Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

4. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancıotların Mücadelesinin Yönetimi , , Proje No: TAGEM BS-03/06-09-175 , 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

3. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi TAGEM/ BS-0304-08-145 (2005 -2007), Proje yardımcısı , , Proje No: TAGEM/ BS-0304-08-145 , 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

2. Akdeniz Havzasında Bulunan Mevcut Su Kabak (Lagenaria siceraria)'larının Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

1. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) Irklarının Belirlenmesi TAGEM (2003-2004), Proje yardımcısı , , Proje No: 2, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar OTİ 510 Tarımsal Proje Hazırlama Tekni Sosyal Bilimler Enstitüsü Organik Tarım İşletmeciliği ( 3-0-3
Bahar OTİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Organik Tarım İşletmeciliği An 4-0-4
Bahar BTP212 Bitirme Projesi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-2-3
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar BTP118 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz OTİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Organik Tarım İşletmeciliği An 4-0-4
Güz OTİ 501 Tarımsal Üretimde Çoğalma Sosyal Bilimler Enstitüsü Organik Tarım İşletmeciliği ( 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz BTP207 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz BTP215 Mesleki Uygulama III Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz BTP115 Mesleki Uygulama I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP214 Staj Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-0-0
Bahar ORT 108 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar ORT 208 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Bahar BTP212 Bitirme Projesi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-2-3
Bahar BTP204 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT114 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ST202 Staj - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar BTP118 Bitki Koruma Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz BTP207 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
özarslandan, A. New approaches for sucker selection in greenhouse banana to reduce nematode number in subtropics. INDİAN JOURNAL OF HORTİCULTURE, 2019, 76, 75-79.
10.5958/0974-0112.2019.00011.2
özarslandan, A.; Ata, A.; Keleş, D. Investigation Of Resistant Of Eggplant Genotypes Against Root Knot Nematode (Meloıdogyne incognita (Kofoıd Whıte, 1919) Chitwood, 1949).. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2019, 28, 4811-4815.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Sera Alanında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’nun Tespiti. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA DERGİSİ, 2019, 22, 52-56.
10.18016/ksutarimdoga.vi.456130
özarslandan, A.; Dinçer, D.; Bozbuga, R. Effect of Combination of Solarization and Soil Fumigation on Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) in Greenhouses. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIM VE DOĞA DERGİSİ, 2019, 22, 45-51.
10.18016/ksutarimdoga.vi.424441
özarslandan, A.; Dinçer, D.; Bozbuga, R.; Imren, M.; Elekcioğlu, . A Study on the Presence of Potato Cyst Nematodes: Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 and Globodera pallida Stone 1973 (Tylenchida: Heteroderidae) in Nevşehir Province, Turkey.. TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 6, 125-129.
https://doi.org/10.30910/turkjans.556586
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ÖZARSLANDAN, A., MUZ BiTKiSINiN KÖK DAĞILIMI VE NEMATODE MÜCADELESi. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
ÖZARSLANDAN, A., ELMA FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
YARŞI, G.; ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A., TÜRKİYE’DE PEPİNO (SOLANUM MURİCATUM)YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU. Erasmus Symposium, 2019-04-05, 2019-04-06, İzmir, Türkiye, .
KALAY SARI, N.; ÖZARSLANDAN, A.; KAFKAS, N., BANANA CULTIVATION IN MERSIN PROVINCE. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., YARARLI BAKTERİ UYGULAMALARININ BİTKİSEL VERİM VEDAYANIKLILIK MEKANİZMLARINA ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIKMEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI Mersin SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
ÖZARSLANDAN, A., SİLİFKE ÇİLEK ÜRETİM ALANLARINDA ÇİLEK YAPRAK NEMATODU(Aphelenchoides Fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’NUN TESPİTİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
ÖZARSLANDAN, A., SİLİFKE ÇELTİK ALANLARINDA BEYAZ UÇ NEMATODU(APHELENCHOİDES BESSEYİ CHRİSTİE, 1942)’NUN TESPİTİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl