Doç. CAN - KÜÇÜKTEPEPINAR
Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Anasanat Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
07 Ocak 1966
Ev Adresi
: Güvenevler Mah. 9. Cad. Vadi Evleri Sitesi A Blok No: 45A İç Kapi No: 6 Yenişehir / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-532-4900766
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5023
Faks
:
+90-324-3610307
E-MAIL
:
cank@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
tepepinar66@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
cank@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-09 09:27:45
DÜZENLEME
:
2024-04-16 08:19:14
PUAN
:
9318
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 50
İngilizce, 60-69, Diğer, 66.250
Researcher ID
h-index
1
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEYKEL HACETTEPE ÜNIVERSITESİ 1989
YÜKSEK LİSANS HEYKEL MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
SANATTA YETERLİLİK HEYKEL HACETTEPE UNIVERSITESİ 2005
DOÇENT PLASTİK SANATLAR, HEYKEL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2018
Sanatta Yeterlik Tezi

1. "YARATIM SÜRECİNDE DIŞSALLIKTAN İÇSELLİĞE" Danışman: Dr. Prof Remzi - SAVAŞ, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

http://www.hacettepe.edu.tr">http://www.hacettepe.edu.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. "KAVRAM OLARAK ŞİDDETİN HEYKEL PLASTİĞİNE AKTARILMASI" Danışman: Dr. Yrd.Doç.Memduh - KUZAY, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1997.

http://www.mersin.edu.tr">http://www.mersin.edu.tr

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR (DANIŞMA KURUL ÜYELİĞİ) SÜREKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2024-04-02 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2023-03-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI KÜLTÜR VE SANAT 2017-11-17 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-04-28 - Devam ediyor
WEB SAYFASI SORUMLUSU TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2024-01-15 - 2027-01-15
AKADEMİK BİRİM ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU BAŞKANI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2024-01-15 - 2027-01-15
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2024-01-15 - 2027-01-15
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2024-01-15 - 2027-01-15
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2024-01-15 - 2027-01-15
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2023-04-24 - 2026-04-24
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2023-04-24 - 2026-04-24
BİRİM KALİTE KOMİSYONU BAŞKANI TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2023-04-24 - 2026-04-24
MÜDÜR TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2023-04-24 - 2026-04-24
SENATO ÜYESİ 2023-04-24 - 2026-04-24
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2023-01-11 - 2026-01-11
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 2022-12-20 - 2024-12-20
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2022-05-16 - 2025-05-16
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2020-10-20 - 2022-10-20
Uluslararası - Alan endexleri 100
2012
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. SANAT ESERLERİNİN EĞİTİMİNE DAİR METODLAR ve DEĞERLENDİRMELER. AZERBAYCAN MEKTEBİ, 2012, 652, 28-34. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 200
2. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. EĞİTİMDE ANADİLİN ÖNEMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR. KURİKULUM JURNALI (ELMİ-METODİK ), 2012, 3, 51-54. 100 + 0
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. GÜZEL SANATLAR MÜFREDATLARI SAHASINDA ULUSLARARASI TECRÜBE(iNCESENET kURİKULUMU SAHESİNDE BEYNELXALQ TECRÜBE). KURİKULUM JURNALI (ELM-METODİK), 2012, 2, 16-20. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2023
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. SERÜVENİ KAPSAMINDA IŞIK VE GÖLGEYE DAİR GÜNÜMÜZ SANATINDA ÖZNELLEŞMİŞ NESNELER VE ÖTESİ. İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, 2023, 12, 1123-1138. 100 + 0
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1694257704.pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. 20. YÜZYIL MODERN YAŞAMINDAN GÜNÜMÜZE DEK DÜNYANIN SANATSAL İMGELERİ ÜZERİNE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER. SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ, 2023, 11, 92-102. 100 + 0
hwww.sanategitimidergisi.com/makale/pdf/1706051952.pdfttp://

Publications_002.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2014
2. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. SANAT EĞİTİMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR. ERCİYES SANAT DERGİSİ, 2014, , 27-39. 100 + 0
2005
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. YARATIM SÜRECİNDE İÇSELLEŞTİRMEYE AÇILAN KAPI OLARAK GÖZ ve ALGI. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI, 2005, 4, 35-43. 100 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C. #ÇAĞDAŞSANATMERSİN, MERSİN GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, ISBN: 978-975-17-4874-4, ULUSOY MATBAA, ULUSOY MATBAACILIK REKLAMCILIKİNŞAAT SAN.VE LTD ŞTİ,ADANA, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 87 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2024. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. KÜÇÜKTEPEPINAR, C., KENDİ GERÇEKLİĞİ İÇERİSİNDE BİR KADIN HEYKELTIRAŞ ; CAMİLLE CLAOUDEL. II. ULUSLARARASI AKDENİZ DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, 2017, 2017-04-27, 2017-05-01, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200

http://gsf.akdeniz.edu.tr/2-uluslararasi-akdenizde-guzel-sanatlar-sempozyumu-ve-kultur-sanat-calistayi/

1. KÜÇÜKTEPEPINAR, C., "KÜLTÜR VE SANAT NESNESİ OLARAK PLASTİK ŞİŞELER 2". II. ULUSLARARASI SELANİK SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 2016, 2016-12-08, 2016-12-11, YUNANİSTAN/SELANİK, Türkiye, 2016. 200

http://www.madebyartistfest.com

Uluslararası - Proje Koordinatörü 0

2. GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ HEYKEL TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ", 2008, AB, Proje No: TR706/A/F/PL2-027, 1800 EUR, Proje Koordinatörü, 2008,Tamamlandı. 0
http://www.ua.gov.tr/

1. AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINDAN LEONARDO DA VINCI PROGRAMI, 2007, AB, Proje No: TR/O6/A/F/EX1-0486, 1800 EUR, Proje Koordinatörü, 2007,Tamamlandı. 0
http://www.ua.gov.tr/

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINDAN LEONARDO DA VINCI PROGRAMI, 2007, AB, Proje No: TR/O6/A/F/EX1-0486, 1800 EUR, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0
http://www.ua.gov.tr/

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞININU UYGULAMA ALANI "GÜZEL SANATLAR" KONUSUNDAKİ MÜFREDAT PROGRAMLARINI GELİŞTİRİLMESİ., Dünya Bankası, Proje No: 1604-05, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0
http://edu.gov.az/

1. GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ HEYKEL TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ , 2008, AB, Proje No: , 1800 EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. SABUHA - ÇUBUK, SANATSAL TASARIM NESNESİ OLARAK ŞEKER HAMURU İLE HEYKELDE SOYUT İFADE ARAYIŞI, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Nevzat Kürşat İNAN, "Dijital Ortamda Heykel Tasarımı ve Uygulamalar", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 17
1. ART-SANAT İSTANBUL UNIVERSTY PRESS , [ 2023 : 1 ] . 5
2. II.ULUSLARARASı SELANIK SANAT VE SANAT EğITIMI SEMPOZYUMU/3. OTURUM BAşKANLığı SELANIK /YUNANISTAN , [ 2016 : 3 ] . 12
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DERGİ PARK/AKDENİZ SANAT , [ 2020 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 1
Uluslararası
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU MUSTAFA OKAN ANISINA KARMA SERGİ, Sempozyuma Katılım, AÇS SANAT GALERİSİ/ADANA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BALCALI-ADANA, 2018-04-11-2018-04-14, 5 GÜN, ADANA, Türkiye
2. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ SANATÇILARI "3. AVRUPA ULUSLARARASI KİTAP SANAT BİENALİ", 2014, Bianeler,Trianeller, MOSKOVA/RUSYA, ORGANIZATION COMMITE OF THEINTERNATIONAL ASSOCATION "ARTIST's BOOK", 2014-09-02-2014-10-30, 28 gGün, MOSKOVA, Rusya
3. II.INTERNATİONAL THESSALONIKI CONTEMPORARY ART FESTİVAL GREECE/THHESSALONIKI-MADE BY ARTIST-APODE DESIGN GALLERY PINELO GALLERY-ULUSLLARARASI KARMA SANATETKİNLİĞİ(SERGİ)-HEYKEL-mALZM-POLYESTER TAŞ HEYKEL-AD:101, SANATSAL ETKİNLİKLER/, SELANİK/YUNANİSTAN, PİNELO GALLERY-MADE BY ARTİST, 2016-12-08-2016-12-11, 1:1:1, SELANİK, Yunanistan
4. 5.LEFKE CEVİZ FESTİVALİ , 2014, WORKSHOP /, LEFKE ŞEHİR PARKI, LEFKE TURİZM DERNEĞİ/KKTC, 2014-05-31-2014-06-02, 1:1:1, LEFKE, KKTC
5. Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 01.04.2007-30.12.2007, “V.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU,2007”, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 01.04.2007-30.12.2007, “V.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU,2007”, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, (SEMPOZYUM DÜZENLEME/ORGANİZASYON VE YÖNETİM), MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007, MERSİN/TÜRKİYE, 2007-04-01-2007-12-30, 1 AY, MERSİN, Türkiye
6. Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 26.10.2009-26.11.2009, “VII. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2009, MERSİN /MARİNA, TÜRKİYE, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 26.10.2009-26.11.2009, “VII. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2009, MERSİN /MARİNA, TÜRKİYE, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, (SEMPOZYUM DÜZENLEME/ORGANİZASYON VE YÖNETİM), MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009, MERSİN/TÜRKİYE, 2009-10-26-2009-11-26, 1 AY, MERSİN, Türkiye
7. Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 20.09.2005-20.10.2005, III. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2005, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 20.09.2005-20.10.2005, III. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2005, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN (ORGANİZASYON/DÜZENLEME VE YÖNETİM), MERSİN ÜNİVERSİTESİ/MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2005, MERSİN/TÜRKİYE, 2005-09-20-2005-10-20, 1 AY, MERSİN, Türkiye
8. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2. ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU 20.09.2004-18.10.2004, BEYTEPE/ANKARA, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2. ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU 20.09.2004-18.10.2004, BEYTEPE/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 20.09.2004-18.10.2004, BEYTEPE/ANKARA, 2004-09-20-2004-10-18, 30 GÜN, ANKARA, Türkiye
9. VI. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2008, Sempozyuma Katılım, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2008-04-01-2008-04-30, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
10. V.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU,2007, Sempozyum Düzenleme, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNETİM VE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, E.BERİKA İPEKBAYRAK, 2007-04-02-2007-04-30, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
11. MERSİN YÖRÜK ÇALIŞTAYI/MERSİN NOMAD WORKSHOP, 2017, Workshop, MERSİN/BÜYÜKECELİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-27-2017-10-29, 3 GÜN, MERSİN/BÜYÜKECELİ, Türkiye
12. "5.LEFKE CEVİZ FESTİVALİ", 2014, Workshop, LEFKE ŞEHİR PARKI, LEFKE TURİZM DERNEĞİ/KKTC, 2014-05-31-2014-06-02, 3 GÜN, LEFKE/KKTC, Türkiye
13. IV.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2006, Sempozyum Düzenleme, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNETİM VE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, E.BERİKA , 2006-11-06-2006-12-03, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
14. "LAND ART" ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU, 2016, Sempozyuma Katılım, MURATPAŞA BELEDİYESİ SAHİL ŞERİDİ-ANTALYA, MURATPAŞA BELEDİYESİ-ANTALYA-BERRİN İLHAN, 2016-04-17-2016-04-24, 1 Hafta, Antalya, Türkiye
15. SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 1.ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR SEMPOZYUMU AÇILIŞ SERGİSİ, 2010, Uluslararası Sergiler, SEFERİHİSAR TEOS MARİNA, SEFERİHİSAR BELEDİYESİ , 2010-10-17-2010-10-27, 10 GÜN, İZMİR/SEFERİHİSAR, Türkiye
16. II. ULUSLARARASI MEDİTA'DAN BATTALGAZİ'YE TARİH, ARKEOLOJİ, KÜLTÜR, SANAT GÜNLERİ : KERVANSARAY BULUŞMASI,2006, Uluslararası Sergiler, BATTALGAZİ/MALATYA, BATTALGAZİ BELEDİYESİ/MALATYA, 2006-05-05-2006-05-12, 15 GÜN, MALATYA, Türkiye
17. ANKARA İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ BENOİT JUNOD SANAT KOLEKSİYONU, "KYBELE", MERMER, 180CMX70CMX50CM,1991, ANKARA, KOLEKSİYON /Özel koleksiyonlar /, ANKARA İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ BENOİT JUNOD SANAT KOLEKSİYONU, "KYBELE", MERMER, 180CMX70CMX50CM,1991, ANKARA, ANKARA İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ BENOİT JUNOD SANAT KOLEKSİYONU, "KYBELE", MERMER, 180CMX70CMX50CM,1991, ANKARA, 1991-05-13-Devam ediyor, -, ANKARA/İSVİÇRE SEFARETİ, İsviçre
18. FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SCULPTURE ON MARBLE CITY OF ORZINUOVI-ITALY,2010, Sempozyuma Katılım, FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SCULPTURE ON MARBLE CITY OF ORZINUOVI-ITALY,2010, PROVİNCE OF BRESCIA,, ORZINUOVI MUNICIPALITY-ITALY,2010, 2010-08-17-2010-08-29, 12 GÜN, ORZİNUOVİ, İtalya
19. VII.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2009, Sempozyuma Katılım, MERSİN /MARİNA, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2009-10-26-2009-11-26, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
20. VI. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2008, Sempozyum Düzenleme, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNETİM VE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, E.BERİKA İPEKBAYRAK, 2008-04-01-2008-04-30, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
21. V. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2007, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE DÜZENLEME,YÜRÜTME KURULU, 2007-04-02-2007-04-30, 1:1:1, MERSİN, Türkiye
22. 6.ULUSLARARASI KERVANSARAY BULUŞMASI "MELİTADAN BATTALGAZİYE TARİH, ARKEOLOJİ, KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ", 2014, Uluslararası Sergiler, SİLAHTAR MUSTAFA KEMAL PAŞA KERVANSARAYI BATTALGAZİ/MALATYA, BATTALGAZİ BELEDİYESİ/MALATYA, 2014-09-25-2014-10-05, 10 GÜN, BATTALGAZİ/MALATYA, Türkiye
23. "ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMDAN MÜZEYE" KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ SANAT GALERİSİ ULUSLARARASI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2005, MERSİN, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, "ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMDAN MÜZEYE" KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ SANAT GALERİSİ ULUSLARARASI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2005, MERSİN, "ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMDAN MÜZEYE" KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ SANAT GALERİSİ ULUSLARARASI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2005, MERSİN, 2005-12-03-2005-12-15, , MERSİN, Türkiye
24. III. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2005, Sempozyum Düzenleme, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,SEMPOZYUM DÜZENLEME,YÖNETİM VE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, E.BERİKA İPEKBAYRAK, 2005-09-20-2005-10-20, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
25. 9.HUALİAN ULUSLARARASI HEYKEL FESTİVALİ, 2009, KOLEKSİYON, HUALİEN İLÇESİ KÜLTÜR İŞLERİ BÜROSU KAMPÜSÜ TAİPEİ/TAYVAN, Blue Dragon Art Company 24-11F, No. 50, Zhongxiao W. Rd. Sec. 1, Taipei 100, Taiwan, R.O.C. Telephone: (886)2-2370-6575 (Ms. Yuling Wang) Fax: (886)-2-2331 6337 , 2009-03-20-2009-03-30, 10 GÜN, TAYVAN, Türkiye
26. HUALİEN ULUSLARARASI HEYKEL FESTİVALİ, 2009, Uluslararası Sergiler, HUALİEN İLÇESİ KÜLTÜR İSLERİ BÜROSU KAMPÜSÜ SERGİ SALONU SERGİ SALONU, Blue Dragon Art Company 24-11F, No. 50, Zhongxiao W. Rd. Sec. 1, Taipei 100, Taiwan, R.O.C. Telephone: (886)2-2370-6575 (Ms. Yuling Wang) Fax: (886)-2-2331 6337 , 2009-03-03-2009-03-30, 27 GÜN, TAİPEİ, Tayvan
27. "YALNIZCA BARIŞA TARAFIZ" KARMA SERGİSİ. 2015, Karma Sergiler, ADANA PASTA EVİ/PASTA ATÖLYE SERGİ SALONU, ULUSLARARASI YALNIZCA BARIŞA TARAFIZ DERNEĞİ/ADANA PASTA EVİ, 2015-03-15-2015-03-25, 10 Gün, Adana, Türkiye
28. III. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2005, Sempozyuma Katılım, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2005-09-20-2005-10-20, 30 GÜN, MERSİN, Türkiye
29. ALTIN KOZA 9.ULUSLARARASI 13 KARE SANAT FESTİVALİ, 2007, Uluslararası Sergiler, ADANA 5 OCAK SERGİ SALONU,2007, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,2007, 2007-05-13-2007-05-29, 16 GÜN, ADANA, Türkiye
30. III.ABA VE AYATHECLA ULUSLARARASI KADIN SANAÇILAR SEMPOZYUMU, 2008, Uluslararası Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2008-03-07-2008-03-20, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
31. YÖRÜK YAŞAMI KÜLTÜRÜ VE ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU KARMA SERGİSİ, 2017, Uluslararası Sergiler, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-11-09-2017-11-11, 3 GÜN, ANTALYA, Türkiye
32. 1. ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR SEMPOZYUMU "OLD HOUSE-NEW ART, ESKİ EV-YENİ SANAT",2011, Sempozyuma Katılım, GÜZELYALI/İZMİR, ORG: REYHAN ABACIOĞLU-TUNCAY TOPÇU, 2011-09-22-2011-10-02, 10 GÜN, İZMİR, Türkiye
33. II. ULUSLARARASI ISPARTA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2007, Sempozyuma Katılım, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/ISPARTA, ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ, 2007-06-04-2007-07-06, 1 AY, ISPARTA, Türkiye
34. 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ, PİPPA BACCA ANISINA "O BİR BARIŞ GELİNİYDİ" KARMA SERGİ, 2009, Uluslararası Sergiler, KONAK BELEDİYESİ GÜZELYALI KÜLTÜE MERKEZİ SANAT GALERİSİ/İZMİR, İZMİR/KONAK BELEDİYESİ, 2009-03-09-2009-03-30, 21 GÜN, İZMİR, Türkiye
35. ANTALYA BELEDİYESİ DÜNYA SANAT GÜNÜ KAPSAMINDA LAND ART KARMA SANAT ETKİNLİĞİ, 2015, Karma Sergiler, ANTALYA BELEDİYESİ SERGİ SALONU, ANTALYA BELEDİYESİ KURATÖR BERRİN İLHAN, 2015-04-15-2015-04-19, 5 GÜN, ANTALYA, Türkiye
36. IV.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2006, Sempozyuma Katılım, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2006-11-06-2006-12-03, 1 AY, MERSİN, Türkiye
37. "SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 1. ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR SEMPOZYUMU", 2010, Sempozyuma Katılım, SEFERİHİSAR TEOS MARİNA/İZMİR, SEFERİHİSAR BELEDİYESİ, 2010-09-17-2010-09-27, 10 GÜN, SEFERİHİSAR/İZMİR, Türkiye
38. ANKARA ULUSLARARASI V. GENÇLİK SANAT FESTİVALİ GÜVENPARK/ANKARA, 1990., FESTİVAL ÇALIŞMALARI /, ANKARA ULUSLARARASI V. GENÇLİK SANAT FESTİVALİ GÜVENPARK/ANKARA, 1990., ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜVENPARK/ANKARA, 1990., 1990-06-07-1990-06-14, 7 GÜN, ANKARA, Türkiye
39. V.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU,2007, Sempozyuma Katılım, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2007-04-01-2007-04-30, 1AY, MERSİN, Türkiye
40. FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SCULPTURE ON MARBLE CITY OF ORZINUOVI/ITALY, 2010, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, PROVINCE OF BRESCIA-ITALY, ORZINUOVI BELEDİYESİ, 2010-08-17-2010-08-29, 1:1:1, BRESCIA/ORZINUOVI, İtalya
41. Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 01.04.2008-30.04.2008, “VI. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2008, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, , SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme /, 01.04.2008-30.04.2008, “VI. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2008, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, (Kontrol No: 154129), KÜÇÜKTEPEPINAR CAN (ORGANİZASYON/DÜZENLEME VE YÖNETİM),MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(ULUSLARARASI) 2008, MERSİN SAHİLİ/MARİNA,/TÜRKİYE, 2008-04-01-2008-04-30, 1 AY, MERSİN, Türkiye
42. Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme/, 06.11.2006-03.12.2006, “IV. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2006, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE , SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /, Uluslararası, Sanat Sempozyumları /Sempozyum Düzenleme/, 06.11.2006-03.12.2006, “IV. ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU”, 2006, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, TÜRKİYE, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN (ORGANİZASYON/DÜZENLEME VE YÖNETİM), MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2006, MERSİN TÜRKİYE, 2006-11-06-2006-12-03, 1 AY, MERSİN/TÜRKİYE, Türkiye
43. İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 4. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE ETKİNLİK SEMPOZYUM, 2014, Sempozyuma Katılım, KARTAL BELEDİYESİ KAMUSAL ALANI VE SERGİ SARAYI, İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ , 2014-11-05-2014-11-03, 20 GÜN, KARTAL/İSTANBUL, Türkiye
44. ANKARA ULUSLARARASI V.GENÇLİK SANAT SEMPOZYUMU GÜVENPARK 1990, ANKARA, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, ANKARA ULUSLARARASI V.GENÇLİK SANAT SEMPOZYUMU GÜVENPARK 1990, ANKARA, ANKARA ULUSLARARASI V.GENÇLİK SANAT SEMPOZYUMU; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KATKLARIYLA, 1990,GÜVENPARK-KIZILAY/ANKARA, 1990-05-23-1990-06-07, 15 GÜN, ANKARA, Türkiye
45. II. ULUSLARARASI SELANİK ÇAĞDAŞ SANAT FESTİVALİ MADEBYARTİST-SERGİ-APO-DEC DESIGN GALLERY GREECE/THESSELONİK, 2016, Uluslararası Sergiler, APO-DEC DESIGN GALERİ YUNANİSTAN/SELANİK 2016, MADE BYARTIST PİNELO GALERİ, 2016-12-08-2016-12-12, 1 Hafta, YUNANİSTAN/SELANİK, Yunanistan
46. ULUSLARARASI MERSİN KADIN ART 2021 AÇIK HAVA KAPSAMINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MERSİN ŞEHİR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “MELEKLERİ ÖLDÜRMEYİN” KARMA RESİM SERGİSİ ETKİNLİĞİ, 8-15 MART. 2021, MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, ULUSLARARASI MERSİN KADIN ART 2021 AÇIK HAVA KAPSAMINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE MERSİN ŞEHİR MERKEZİ URAY CADDESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “MELEKLERİ ÖLDÜRMEYİN” KARMA RESİM SERGİSİ ETKİNLİĞİ, 8-15 MART. 2021, MERSİN/TÜRKİYE, MERSİN KADIN ART 2021,MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,MERSİN ÜNİVERSİTESİ , 2021-03-08-2021-03-15, 7 GÜN, , Türkiye
47. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ 2019, BİANALLER TRİANELLER, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2019, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2019-04-08-2019-04-28, 20 GÜN, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ 2019, BİANALLER TRİANELLER, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2019, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2019-04-08-2019-04-28, 20 GÜN, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2019, 2019-04-08-2019-04-28, 20 GÜN, MERSİN, Türkiye
48. NKU I. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ, 2016, Bianeler, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ , 2016-03-23-2016-04-14, 21 Gün, Tekirdağ, Türkiye
49. WİRGİNİA COMMONWEALTH WORKS ON PAPER (DESIGNE AND DRAWİNG) MIXED EXHIBITION, 1998,A.B.D, SERGİLER/, WİRGİNİA COMMONWEALTH WORKS ON PAPER (DESIGNE AND DRAWİNG) MIXED EXHIBITION, 1998,A.B.D, WİRGİNİA COMMONWEALTH WORKS ON PAPER (DESIGNE AND DRAWİNG) MIXED EXHIBITION, 1998,A.B.D, 1998-03-08-1998-03-15, 7 GÜN, WİRGİNİA/U.S, Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları
50. 4.ESKİ EV YENİ SANAT(OLD HOUSE NEW ART) ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR SEMPOZYUMU,2014, Sempozyuma Katılım, BAĞ EVİ BUTİK OTEL YAĞCILAR KÖYÜ-URLA/İZMİR, REYHAN ABACIOĞLU, TUNCAY TOPÇU, SEMA AKBAY SERTKAYA, 2014-09-15-2014-09-22, 1HAFTA, URLA/İZMİR, Türkiye
51. IV. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI “4th INTERNATİONAL MEDİTERRANIAN FİNE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ARTWORKSHOP” KARMA SERGİSİ, 2021, Uluslararası Karma Sergiler, MANAVGAT BELEDİYESİ SERGİ SALONU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, 2021-11-26-2021-11-28, 3 GÜN, ANTALYA, TÜRKİYE, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, IV. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU & KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI “4th INTERNATİONAL MEDİTERRANIAN FİNE ARTS SYMPOSIUM AND CULTURAL ARTWORKSHOP” KARMA SERGİSİ, 2021, Uluslararası Karma Sergiler, MANAVGAT BELEDİYESİ SERGİ SALONU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, 2021-11-26-2021-11-28, 3 GÜN, ANTALYA, TÜRKİYE, MANAVGAT BELEDİYESİ SERGİ SALONU, 2021.MANVGAT/ANTALYA-TÜRKİYE, 2021-11-26-2021-11-28, 3 GÜN, MERSİN, Türkiye
52. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU MUSTAFA OKAN ANISINA KARMA SERGİ ADANA, 2018, SERGİLER/Karma sergiler /, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SERGİ SALONU-2018, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ G.S.F, 2018-04-11-2018-04-17, 1 HAFTA, ADANA, Türkiye
53. ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU/KORÇA, 2011, Sempozyuma Katılım, HEYKEL PARKI/KORÇA-ARNAVUTLUK, KORÇA BELEDİYESİ/ARNAVUTLUK, 2011-07-06-2011-07-16, 10 GÜN, KORÇA, Arnavutluk
54. ME.Ü, 3.ULUSLARARASI AKDENİZ KENTLERİ KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI ”HERKES HERŞEYİ HATIRLAMALI” MERSİN ETKİNLİKLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TOPLULUĞU KARMA SERGİSİ, İÇEL SANAT KULÜBÜ, MERSİN, 7.KASIM.2018, SERGİLER/Karma sergiler /, İÇEL SANAT KULÜBÜ, MERSİN, 7.KASIM.2018, AKDENİZ SANAT OLUŞUMU-2018, 2018-11-06-2018-11-11, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
55. ULUSLARARASI PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU, 2017, Sempozyuma Katılım, GİRNE-ÇATALKÖY/KKTC, ÇATALKÖY BELEDİYESİ, 2017-09-01-2017-09-16, 10 GÜN, GİRNE/ÇATALKÖY, KKTC
56. IV.ULUSLARARASI HÜSEYİN GEZER TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, 2006, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, MERSİN SAHİLİ/MARİNA, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2006-11-06-2006-12-03, 1:1:1, , Türkiye
57. I.ULUSLARARASI VOUNOUS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU, 2017, SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, ÇATALKÖY-GİRNE/KKTC, ÇATALKÖY BELEDİYESİ-GİRNE, 2017-09-01-2017-09-16, 1:1:1, GİRNE, KKTC
58. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ 2019, Bianeler,Trianeller, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2019, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2019-04-08-2019-04-28, 21 GÜN, TEKİRDAĞ, Türkiye
59. MERSİN YÖRÜK ÇALIŞTAYI/MERSİN NOMAD WORKSHOP, 2017, WORKSHOP /, MERSİN/BÜYÜKECELİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, 2017-10-27-2017-10-29, 1:1:1, MERSİN/BÜYÜKECELİ, Türkiye
60. ME.Ü, 3.ULUSLARARASI AKDENİZ KENTLERİ KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI MERSİN ETKİNLİKLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TOPLULUĞU KARMA SERGİSİ, Karma Sergiler, İÇEL SANAT KULÜBÜ, MERSİN, 7.KASIM.2018, AKDENİZ SANAT OLUŞUMU (ASO), 2018-11-06-2018-11-11, 1 Hafta, MERSİN, Türkiye
61. YÖRÜK YAŞAMI KÜLTÜRÜ VE ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI SEMPOZYUMU KARMA SERGİSİ, 2017, SERGİLER/Karma sergiler /, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-11-09-2017-11-11, 1:1:1, ANTALYA, Türkiye
Ulusal
1. "KALİBREN KADAR KONUŞ-2", 2011, Karma Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2011-11-25-2011-12-15, 20 GÜN, MERSİN, Türkiye
2. HASANOĞLAN BELEDİYESİNCE GELENEKSEL SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN HEYKEL SERGİSİ.ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ, 2004, ANKARA, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, HASANOĞLAN BELEDİYESİNCE GELENEKSEL SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KARMA HEYKEL SERGİSİ.ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ, 2004, ANKARA, HASANOĞLAN BELEDİYESİNCE GELENEKSEL SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KARMA HEYKEL SERGİSİ.ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ SERGİ SALONU, 2004, ANKARA, 2004-05-07-2004-05-16, 9 GÜN, ANKARA, Türkiye
3. MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP); KAVAKLIDEREM:KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE UPSD ANKARA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KARMA SERGİ. 1991, KARUM İŞ MERKEZİ, 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, SERGİLER/Grup Sergiler /, MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP); KAVAKLIDEREM:KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE UPSD ANKARA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KARMA SERGİ. 1991, KARUM İŞ MERKEZİ, 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP); KAVAKLIDEREM:KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE UPSD ANKARA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 1991, KARUM İŞ MERKEZİ , 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, 1999-11-03-1999-11-13, 10 GÜN, ANKARA, Türkiye
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ. MEÜ. G.S.F SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-12-01-2023-12-20,20. GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ. MEÜ. G.S.F SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-12-01-2023-12-20,20. GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ.2023, 2023-12-01-2023-12-20, 20 GÜN, MERSİN, Türkiye
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL”KONULU/BAŞLIKLI KARMA SERGİSİ. MEÜ. AKDENİZ KÜLTÜR MERKEZİ. G.S.F. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-10-13-2023-10-20,23.10 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL”KONULU/BAŞLIKLI KARMA SERGİSİ. MEÜ. AKDENİZ KÜLTÜR MERKEZİ. G.S.F. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-10-13-2023-10-20,23.10 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL 2023, 2023-10-13-2023-10-20, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
6. "ÇUKUROVA SERGİLERİ-6", 2017, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 75.YIL SANAT GALERİSİ-ADANA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİM BÖLÜMÜ, 2017-05-09-2017-05-16, 1 HAFTA, ADANA, Türkiye
7. ÖĞRETİM ELEMANLARI YENİ YIL SERGİSİ, 2015, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ/MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, 2015-12-21-2015-12-31, 10, Mersin, Türkiye
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, "MEÜ 15.KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ"KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, 2009, Karma Sergiler, MERSİN TEOMAN ÜNÜSAN SANAT GALERİSİ , MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU, 2009-06-15-2009-06-25, 10 GÜN, MERSİN, Türkiye
9. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MEÜ:GSF Öğretim Elemanları: Karma Sergisi"-2020, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Online Karma Sergi" https://meuguzelsanatlar.wixsite.com/29ekim/eserler, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , 2020-10-29-2020-11-29, 1 AY, Mersin, Türkiye
10. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 7. GELENEKSEL TAŞ ATÖLYESİ SERGİSİ, 2012, Karma Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, ÇİFTLİKKÖY/MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2012-11-18-2012-11-26, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
11. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜNÜN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU YARIŞMA "BAŞARI ÖDÜLÜ" 1988, HEYKEL BÖLÜMÜ BEYTEPE/ANKARA, SANATSAL ÖDÜLLER /Üniversite ödülleri /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜNÜN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU YARIŞMA "BAŞARI ÖDÜLÜ" 1988, HEYKEL BÖLÜMÜ BEYTEPE/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ,1988 BEYTEPE/ANKARA, 1988-05-21-1988-05-21, 1 GÜN, ANKARA, Türkiye
12. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜNÜN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU YARIŞMA "JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ" 1987, BEYTEPE/ANKARA, SANATSAL ÖDÜLLER /Üniversite ödülleri /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜNÜN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU YARIŞMA "JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ" 1987, HEYKEL BÖLÜMÜ BEYTEPE/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ G.S.F HEYKEL BÖLÜMÜ 1987, 1987-05-01-1987-05-01, 1 GÜ, ANKARA, Türkiye
13. "EKİM GEÇİDİ 10" CUMHURİYETE SAYGI DURUŞU, 2011, Karma Sergiler, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE MERKEZİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2011-10-27-2011-11-20, 23 GÜN, MERSİN, Türkiye
14. "EKİM GEÇİDİ 8" KARMA SERGİ, 2009, Karma Sergiler, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE MERKEZİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2009-10-28-2009-11-22, 24 GÜN, MERSİN, Türkiye
15. MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP), 1991, KARUM İŞ MERKEZİ ÖNÜ, 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, WORKSHOP /Workshop /, MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP), 1991, KARUM İŞ MERKEZİ ÖNÜ, 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, MİLENYUM VE CUMHURİYET SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YER ALAN AÇIK HAVA HEYKEL ATELYESİ (WORKSHOP); KAVAKLIDEREM:KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ HEYKELTRAŞLAR DERNEĞİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ VE UPSD ANKARA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 1991, KARUM İŞ MERKEZİ ÖNÜ, 1999,KAVAKLIDERE/ANKARA, 1999-10-25-1999-11-03, , ANKARA, Türkiye
16. URAY CADDESİ DÜZENLEMESİ , 2015, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, MERSİN ŞEHİR MERKEZİ/URAY CADDESİ, YRD. DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2015-06-03-2015-06-10, 1:1:1, Mersin, Türkiye
17. 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILI KUTLAMALARI VE İÇEL SANAT KULÜBÜ'NÜN KURULUŞUNUN 30.YILI NEDENİYLE "MERSİN URAY ART 2019", Bireysel /kişisel/sergiler, URAY CADDESİ-MERSİN, DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR , 2019-05-19-2019-05-20, 2 GÜN, MERSİN,TÜRKİYE, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, İÇEL SANAT KULÜBÜ URAY CADDESİ-MERSİN, DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR , 2019, DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2019-05-19-2019-05-20, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
18. KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "İMGESEL FARKLILAŞMA” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2022, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİ/ SERGİ SALONU, MERSİN, 2022-09-01-2022-09-09, 8 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "İMGESEL FARKLILAŞMA” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2022, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİ/ SERGİ SALONU, MERSİN, 2022-09-01-2022-09-09, 8 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/GALERİSİ/ SERGİ SALONU, MERSİN.2022., 2022-09-01-2022-09-09, 8 GÜN, MERSİN, Türkiye
19. ÖĞRETİM ELEMANLARI CUMHURİYET SERGİSİ , 2017, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ , 2017-10-27-2017-11-03, 1 Hafta, MERSİN, Türkiye
20. T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"İSİMSİZ", MERMER 51CMX41CMX12CM, 1987/1991, ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"İSİMSİZ", MERMER 51CMX41CMX12CM, 1987/1991, ANKARA, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"İSİMSİZ", MERMER 51CMX41CMX12CM, 1987/1991, ANKARA, 1991-03-08-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
21. T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"FORM ARAŞTIRMALARI-2", MERMER 90CMX39CMX10CM, 1991, ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"FORM ARAŞTIRMALARI-2", MERMER 90CMX39CMX10CM, 1991, ANKARA, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"FORM ARAŞTIRMALARI-2", MERMER 90CMX39CMX10CM, 1991, ANKARA, 1991-03-08-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
22. ME.Ü GSF 2. GELENEKSEL YRD.DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR TAŞ ATÖLYESİ SERGİSİ, 2008, Karma Sergiler, MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ GÜZEL SANATLAR GALERİSİ SERGİ SALONU, ME.Ü,GSF YRD.DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR , 2008-05-23-2008-05-31, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
23. 62. T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,MERMER+BRONZ, "İSİMSİZ", 65CMX44CMX21CM, DRHM, 2001,ANKARA, KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /, 62.T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU, "İSİMSİZ", 65CMX44CMX21CM, MERMER+BRONZ, DRHM, 2001,ANKARA, T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, "İSİMSİZ", 65CMX44CMX21CM, DRHM, 2001,ANKARA, 2001-05-03-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
24. T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,"ANADOLU KADINI", MERMER, 55CMX40CMX19CMCMX, DRHM, 1999,ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,"ANADOLU KADINI", MERMER, 55CMX40CMX19CMCMX, DRHM, 1999,ANKARA, T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, "ANADOLU KADINI", MERMER, 55CMX40CMX19CMCMX, DRHM, 1999,ANKARA, 2022-06-23-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
25. T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU,"İSİMSİZ", METAL, 171CMX122CMX70CM, DRHM, 1991,ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ DEVLET KOLLEKSİYONU, DRHM, 1991,ANKARA, T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI , CAN KÜÇÜKTEPEPINAR,DRHM, 1991,ANKARA, 1991-05-24-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
26. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ G.S.F VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI "KA-RE-LER-İM-İZ" KARMA SERGİSİ, 2016, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ G.S.F VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI , 2016-03-21-2016-04-01, 1 Hafta, Mersin, Türkiye
27. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 20. YIL SERGİSİ, , Karma Sergiler, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE MERKEZİ SERGİ SALONU/MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2014-11-15-2014-11-25, 10 GÜN, MERSİN, Türkiye
28. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5. GELENEKSEL HEYKEL SERGİSİ, 2010, Karma Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MEÜ.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, 2010-05-31-2010-06-04, 4 Gün, MERSİN, Türkiye
29. T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"31.227", MERMER 60CMX39CMX9CM, 1991, ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"31.227", MERMER 60CMX39CMX9CM, 1991, ANKARA, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"31.227", MERMER 60CMX39CMX9CM, 1991, ANKARA, 1991-03-08-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
30. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ KOLEKSİYONU,KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, MERMER, 45CMX25CMX25CM,"BİRYERLERDE BULSAK", 01.09.2014, BEYTEPE -ANKARA/TÜRKİYE, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ KOLEKSİYONU,KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, MERMER, 45CMX25CMX25CM,"BİRYERLERDE BULSAK", 01.09.2014, BEYTEPE -ANKARA/TÜRKİYE, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ KOLEKSİYONU,KÜÇÜKTEPEPINAR CAN, MERMER, 45CMX25CMX25CM,"BİRYERLERDE BULSAK", 01.09.2014, BEYTEPE -ANKARA/TÜRKİYE, 2014-09-01-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
31. T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"ANADOLU-2", MERMER+METAL, 72CMX23CMX19CM, 1991, ANKARA, KOLEKSİYON /Resmi koleksiyonlar /, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"ANADOLU-2", MERMER+METAL, 72CMX23CMX19CM, 1991, ANKARA, T.C. SİNCAN BELEDİYESİ SANAT KOLLEKSİYONU, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN,"ANADOLU-2", MERMER 72CMX23CMX19CM, 1991, ANKARA, 1991-03-08-Devam ediyor, -, ANKARA, Türkiye
32. MERSİN SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNCE DÜZENLENEN “ETİK HAFTASI” KONULU ETKİNLİKTE DÜZENLENMİŞ OLUNAN KARMA SERGİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONFERANS VE SERGİ SALONU, 2023-05-25-2023-05-30,5 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, MERSİN SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNCE DÜZENLENEN “ETİK HAFTASI” KONULU ETKİNLİKTE DÜZENLENMİŞ OLUNAN KARMA SERGİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONFERANS VE SERGİ SALONU, 2023-05-25-2023-05-30,5 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ/MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/KONFERANS VE SERGİ SALONU, MERSİN/TÜRKİYE, 2023. , 2023-05-25-2023-05-30, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
33. ÇUKUROVA SERGİLERİ-6 , 2017, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 75.YIL SANAT GALERİSİ-ADANA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİM BÖLÜMÜ, 2017-05-09-2017-05-16, 1:1:1, ADANA, Türkiye
34. DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ KARMA SERGİSİ, MEÜ. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT GALERİSİ, ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 23-31 MART 2022 MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ KARMA SERGİSİ, MEÜ. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT GALERİSİ, ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 23-31 MART 2022 MERSİN/TÜRKİYE, DOÇ.CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ KARMA SERGİSİ, , 2022-03-23-2022-03-31, 8 GÜN, MERSİN, Türkiye
35. TC. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN GÜZEL SANATLAR GALERİSİNİN AÇILIŞI DOLAYISIYLA ”ÇAĞDAŞ MERSİN” BAŞLIKLI/KONULU KARMA SERGİ, İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ", 2021-07-10-2021-08-06, 1AY, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, TC. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN GÜZEL SANATLAR GALERİSİNİN AÇILIŞI DOLAYISIYLA ”ÇAĞDAŞ MERSİN” BAŞLIKLI/KONULU KARMA SERGİ, İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ", 2021-07-10-2021-08-06, 1AY, MERSİN, TÜRKİYE, TC. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, MERSİN/TÜRKİYE,2021., 2021-07-01-2021-08-06, -, MERSİN, Türkiye
36. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ" KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SERGİLEME SALONU, 2005, ANKARA, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ" KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SERGİLEME SALONU, 2005, ANKARA, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ" KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SERGİLEME SALONU, 2005, ANKARA, 2005-05-28-2005-06-06, 8 GÜN, ANKARA, Türkiye
37. T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2002 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GENÇLİK SERGİSİ, BEYTEPE/ANKARA, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2002 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GENÇLİK SERGİSİ, BEYTEPE/ANKARA, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2002 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GENÇLİK SERGİSİ, BEYTEPE/ANKARA, 2001-04-07-2001-04-14, 7 GÜN, ANKARA, Türkiye
38. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNİYET SERGİSİ "BAŞARI ÖDÜLÜ" ,T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 1989, KIZILAY/ANKARA, SANATSAL ÖDÜLLER /Üniversite ödülleri /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNİYET SERGİSİ "BAŞARI ÖDÜLÜ" ,T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 1989, KIZILAY/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1989,ANKARA, 1989-05-24-1989-05-24, 1 GÜN, ANKARA, Türkiye
39. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2022-03-08-2022-03-22, 14 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2022-03-08-2022-03-22, 14 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2022, 2022-03-08-2022-03-22, 14 GÜN, MERSİN, Türkiye
40. DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİSİ GELENEKSEL HEYKEL SERGİSİ 2019, SERGİLER/Karma sergiler /, ME.Ü GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2019, DOÇ DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2019-10-21-2019-10-24, 4 GÜN, MERSİN, Türkiye
41. KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "YANSIMALAR/REFLECTIONS” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2022, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU VE AYNI ZAMANDA MEÜ. GSF. ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE GALERİ, MERSİN, 2022-06-23-2022-06-30, 7 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİSİ/ SERGİ SALONU VE AYNI ZAMANDA MEÜ. GSF. ONLİNE GALERİ.2022. https://meuguzelsanatlar.wixsite.com/yansimalar , MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİSİ/ SERGİ SALONU VE AYNI ZAMANDA MEÜ. GSF. ONLİNE GALERİ.2022. https://meuguzelsanatlar.wixsite.com/yansimalar , 2022-06-23-2022-06-30, 7 GÜN, MERSİN, Türkiye
42. KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "YÜZLEŞMELER” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2022, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİ/ SERGİ SALONU, MERSİN, 2022-11-02-2022-02-11, 10 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "YÜZLEŞMELER” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2022, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİ/ SERGİ SALONU, MERSİN, 2022-11-02-2022-02-11, 10 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİSİ/ SERGİ SALONU, MERSİN.2022. , 2022-02-01-2022-02-11, 10 GÜN, MERSİN, Türkiye
43. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ’2018 YENİ YIL SERGİSİ, 2017, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-12-25-2017-12-31, 7 Gün, MERSİN, Türkiye
44. MERKAM TARAFINDAN DÜZENLENEN “KAMPÜSTE 8 MART ETKİNLİKLERİ”KARMA SERGİSİ, ME. Ü UĞUR ORAL SERGİ SALONU, SERGİLER/Karma sergiler /, ME. Ü UĞUR ORAL SERGİ SALONU, T.C. ME.Ü KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ(MERKAM)/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞ.ELEMANLARI VE DİĞERLERİ, 2018-03-08-2018-03-16, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
45. ME.Ü, G.S.F, ÖĞRETİM ELEMANLARI “DÜĞÜN” SERGİSİ”KARMA SERGİSİ, BAZZAR SERGİ DUVARI, MERSİN, 16.KASIM.2018, SERGİLER/Karma sergiler /, BAZZAR SERGİ DUVARI, MERSİN, 16.KASIM.2018, MERSİN ÜNİVERSİTESİ PLASTİK SANATLAR TOPLULUĞU-2018, 2018-11-16-2018-11-23, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
46. ÖĞRETİM ELEMANLARI CUMHURİYET SERGİSİ , 2017, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-10-27-2017-11-03, 1:1:1, MERSİN, Türkiye
47. 35/35 MEZUNLAR SERGİSİ, 2017, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ SERGİ SALONU/BEYTEPE, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ, 2017-03-06-2017-03-23, 1:1:1, ANKARA, Türkiye
48. “AYNI KABAĞA ÜFLÜYORUZ” (İNDİM DEREYE TAŞ BULAMADIM),35CMX28CMX25CM, POLYESTER DÖKÜMTAŞPLXY GLASS LEVHA, ARTE SANAT GALERİSİ,“AYNI KABAĞA ÜFLEDİK” SERGİSİ, ANKARA,13. ŞUBAT/10 MART, 2018, SERGİLER/Karma sergiler /, ARTE SANAT GALERİSİ, ANKARA, KURATÖR FÜSÜN KAVALCI-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ G.S.F ARTE SANAT GALERİSİ, ANKARA, 2018-02-13-2018-03-10, 27 GÜN, ANKARA, Türkiye
49. "PETS HEYKEL SERGİSİ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR", 2015, Bireysel /kişisel/sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ PROF.DR UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU, MERSİN, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2015-12-05-2015-12-15, 10 GÜN, MERSİN, Türkiye
50. MEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE SERGİ GALERİSİ, MEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI, 2021-03-08-2021-03-15, 1 Hafta, Mersin, Türkiye
51. 21. YILDA 21. YÜZYILA YRD.DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR TAŞ ATÖLYESİ KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2015, Karma Sergiler, MERSİN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, MERSİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, 2015-11-23-2015-12-03, 10, Mersin, Türkiye
52. "URAY CADDESİ DÜZENLEMESİ", 2015, Bireysel /kişisel/sergiler, MERSİN ŞEHİR MERKEZİ/URAY CADDESİ, YRD. DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2015-06-03-2015-06-10, 1 HAFTA, Mersin, Türkiye
53. "İMZANONİM" KARMA HEYKEL SERGİSİ VE SÖYLEŞİ", 2014, Karma Sergiler, ME.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2014-04-25-2014-05-05, 10 GÜN, MERSİN, Türkiye
54. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜM KOLLEKSİYONU,2014, Resmi Koleksiyonlar, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ BEYTEPE/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ-, 2014-01-12-2014-01-12, 1, ANKARA, Türkiye
55. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ 2019, Karma Sergiler, ME.Ü GSF SERGİ SALONU 2019, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2019-03-08-2019-03-15, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
56. CUMHURİYET SERGİSİ, 2015, Karma Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ , 2015-10-28-2015-11-14, 15, MERSİN, Türkiye
57. "BÜYÜK BULUŞMA" GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ, 2014, Karma Sergiler, GALERİ IŞIK MASLAK/İSTANBUL, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ, 2014-10-24-2014-11-07, 13 GÜN, MASLAK/İSTANBUL, Türkiye
58. DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİSİ GELENEKSEL HEYKEL SERGİSİ 2019, Karma Sergiler, ME.Ü GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2019, DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2019-10-21-2019-10-24, 4 GÜN, MERSİN, Türkiye
59. ME.Ü, G.S.F, ÖĞRETİM ELEMANLARI “DÜĞÜN” SERGİSİ”KARMA SERGİSİ, BAZZAR CAFE SERGİ DUVARI, MERSİN, 16.KASIM.2018, Karma Sergiler, BAZZAR CAFE SERGİ DUVARI,, MERSİN ÜNİVERSİTESİ G.S.F ÖĞRETİM ELEMANLARI, 2018-11-16-2018-11-23, 1 Hafta, MERSİN, Türkiye
60. "AYNI KABAĞA ÜFLEDİK" KARMA SERGİ-2018, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, ARTE SANAT GALERİSİ ANKARA-2018, KURATÖR: FÜSUN KAVALCI, 2018-02-13-2018-03-10, 27 GÜN, ANKARA, Türkiye
61. "TEKRAR" MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİ KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2017, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN MARİNA SANAT GALERİSİ-MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-05-22-2017-05-26, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
62. 22.YILDA 21. YÜZYILA YRD.DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ ÖLÇEKLİ MODELLEME ATÖLYESİ KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2016, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2016-03-14-2016-03-18, 4 Gün, Mersin, Türkiye
63. "KENT VE SANAT" SÖYLEŞİ/KAMPÜS ÖZEL PROGRAMI, 2015, Radyo TV Etkinlikleri, MERSİN ÜNİVERSİTESİ RADYOSU 102.8 İLETİŞİM FAKÜLTESİ STÜDYOLARI Ç.KÖYÜ/MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, 2015-11-17-2015-11-17, 45 dk, Mersin, Türkiye
64. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİNE YÖNELİK KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ, MERSİN, 1998, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİNE YÖNELİK KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ,MEÜ. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ESKİ MERSİN ÖĞRETMEN OKULU MERSİN, 1998, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR MERSİN ÜNİVERSİTESİ,1997,MERSİN., 1998-01-24-1998-02-07, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
65. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ"BULUŞMA 2010" KARMA SERGİ, Karma Sergiler, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE MERKEZİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIM YÜKSEKOKULU, 2010-03-08-2010-03-21, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
66. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR HEYKEL SERGİSİ, 2006, Bireysel /kişisel/sergiler, MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GÜZEL SANATLAR GALERİSİ-2006, Bireysel /kişisel/sergiler, MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GÜZEL SANATLAR GALERİSİ-2006, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2006-04-03-2006-04-14, 9 GÜN, Mersin, Türkiye
67. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EKİM GEÇİTİ KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, GALERİ X, 2005, MERSİN, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EKİM GEÇİTİ KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, GALERİ X, 2005, MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ," EKİM GEÇİTİ" KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, GALERİ X, 2005, MERSİN, 2005-05-09-2005-05-18, 7 GÜN, MERSİN, Türkiye
68. ADANA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİNCE DÜZENLENEN BARIŞ KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, 2005, ADANA, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, ADANA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİNCE DÜZENLENEN BARIŞ KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, 2005, ADANA, ADANA KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİNCE DÜZENLENEN BARIŞ KONULU KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, 2005,5 OCAK KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU, 2005, ADANA, 2005-06-04-2005-06-10, , ADANA, Türkiye
69. "ALTAN ELMAS " ANISINA KARMA SERGİ.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SERGİ SALONU 2003, ANKARA, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, "ALTAN ELMAS " ANISINA KARMA SERGİ.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SERGİ SALONU 2003, ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SERGİ SALONU, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI 2003, ANKARA, 2003-05-20-2003-05-26, 6 GÜN, ANKARA, Türkiye
70. T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2001 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, GENÇLİK SERGİSİ, 2001,ADANA, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2001 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, GENÇLİK SERGİSİ, 5 OCAK SERGİ SALONU,2001,ADANA, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2001 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, GENÇLİK SERGİSİ, 2001,ADANA, 2001-04-05-2001-04-11, 7 GÜN, ADANA, Türkiye
71. T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2001 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, GENÇLİK SERGİSİ, 2001,MERSİN, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI UYGARLIKLAR BEŞİĞİ TÜRKİYE 2001 KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ, GENÇLİK SERGİSİ, 2001,MERSİN, T.C KÜLTÜR BAKANLIĞI, 2001,MERSİN, 2001-05-23-2001-05-30, 7 GÜN, MERSİN, Türkiye
72. ÜRGÜP GELENEKSEL BAĞBOZUMU FESTİVALİ KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KARMA HEYKEL SERGİSİ 2001, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, SERGİLER/Karma sergiler /, ÜRGÜP GELENEKSEL BAĞBOZUMU FESTİVALİ KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KARMA HEYKEL SERGİSİ 2001, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KARMA HEYKEL SERGİSİ 2001, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, 2001-04-23-2001-04-29, 7 GÜN, ÜRGÜP/NEVŞEHİR, Türkiye
73. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE GÜNLERİ KAPSAMINDA İÇEL SANAT KULÜBÜ'NDE MERSİNLİ SANATÇILAR VE GÜZEL SANTLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, 1997, MERSİN, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE GÜNLERİ KAPSAMINDA İÇEL SANAT KULÜBÜ'NDE MERSİNLİ SANATÇILAR VE GÜZEL SANTLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, 1997, MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE GÜNLERİ KAPSAMINDA İÇEL SANAT KULÜBÜ'NDE MERSİNLİ SANATÇILAR VE GÜZEL SANTLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, 1997, MERSİN, 1997-11-06-1997-11-10, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
74. ME.Ü. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, GALLERY ART HOME, 1995,MERSİN, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, ME.Ü. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA RESİM-HEYKEL SERGİSİ, GALLERY ART HOME, 1995,MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 1995, MERSİN, 1995-05-26-1995-06-16, 20 GÜN, MERSİN, Türkiye
75. 62.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2001,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 62.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2001,ANKARA, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI, 2001, ANKARA, 2001-05-20-2001-06-19, 30 GÜN, ANKARA, Türkiye
76. 50.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ (İKİ ÇALIŞMA/ESER) T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,1989,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 50.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ, (İKİ ÇALIŞMA/ESER),T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,1989,ANKARA, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI, (DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ),1989,ANKARA, 1989-05-23-1989-06-20, 27, ANKARA, Türkiye
77. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ GALERİ ZON-ANKARA, 1991, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ GALERİ ZON-ANKARA, 1991, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR/GALERİ ZON-ANKARA, 1991-01-18-1991-02-07, 17 GÜN, ANKARA, Türkiye
78. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ 2019, Karma Sergiler, ME.Ü GSF SERGİ SALONU 2019, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2019-03-08-2019-03-15, 1 HAFTA, MERSİN,TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ 2019, Karma Sergiler, ME.Ü GSF SERGİ SALONU 2019, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2019-03-08-2019-03-15, 1 HAFTA, MERSİN,TÜRKİYE, ME.Ü GSF SERGİ SALONU, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2019, 2019-03-08-2019-03-15, 7 GÜN, MERSİN, Türkiye
79. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2021-03-08-2021-03-15, 12 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2021-03-08-2021-03-15, 12 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MEÜ. GSF. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, MERSİN/TÜRKİYE,2021., 2021-03-08-2021-03-15, 12 GÜN, MERSİN, Türkiye
80. 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ 2019, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, ME.Ü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2019-03-08-2019-03-15, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
81. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MEÜ: GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI: KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2020-10-29-2020-11-13, 14 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MEÜ: GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI: KARMA SERGİSİ” MEÜ. GSF SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2020-10-29-2020-11-13, 14 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MEÜ. GSF. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, MERSİN/TÜRKİYE,2020., 2020-10-29-2020-10-13, 14 GÜN, MERSİN, Türkiye
82. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ”CUMHURİYET SERGİSİ”-2018, SERGİLER/Karma sergiler /, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU-2018, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI, 2018-10-26-2018-11-09, 15 GÜN, MERSİN, Türkiye
83. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR HEYKEL SERGİSİ, 2008, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR/DGSG, 2008-05-10-2008-05-22, 1:1:1, MERSİN, Türkiye
84. KALİBREN KADAR KONUŞ-2 , 2011, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2011-11-25-2011-12-15, 1:1:1, MERSİN, Türkiye
85. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ, SANAT SOKAĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ,2006,MERSİN., SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ,SANAT SOKAĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERSİN DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ,2006,MERSİN., CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2006-04-03-2006-04-14, 11 GÜN, MERSİN, Türkiye
86. YRD.DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2017, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN MARİNA SANAT GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-03-16-2017-03-23, 1:1:1, MERSİN, Türkiye
87. YRD.DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR TAŞ ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİ HEYKEL SERGİSİ, 2009, Karma Sergiler, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE SARAYI SERGİ SALONU, MEÜ, GSF, YRD.DOÇ.DR Can KÜÇÜKTEPEPINAR, 2009-04-20-2009-05-03, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
88. MERSİN YENİŞEHİR FUAR VE İHTİSAS SALONUNDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞUNUN 5.YILI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 1997,MERSİN, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, MERSİN YENİŞEHİR FUAR VE İHTİSAS SALONUNDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞUNUN 5.YILI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 1997,MERSİN, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ; MERSİN YENİŞEHİR FUAR VE İHTİSAS SALONUNDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞUNUN 5.YILI KARMA HEYKEL SERGİSİ, 1997,MERSİN, 1997-05-24-1997-06-03, 7 GÜN, MERSİN, Türkiye
89. PET HEYKEL SERGİSİ, 2015, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU, YRD.DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2015-12-05-2015-12-12, 1:1:1, Mersin, Türkiye
90. KADIN, BARIS, GÜNES ANIT HEYKELI,MERSIN MEZITLI ILÇESI VIRANSEHIR KERIM AFSAR PARKI, 2015, Workshop, MERSIN MEZITLI ILÇESI VIRANSEHIR KERIM AFSAR PARKI, MEZİTLİ BELEDİYESİ-CAN KÜÇÜKTEPEPINAR, 2015-09-15-2015-10-29, 45 GÜN, MERSİN, Türkiye
91. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNİYET SERGİSİ ,T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 1989, KIZILAY/ANKARA, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNİYET SERGİSİ ,T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ 1989, KIZILAY/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ.1989, ANKARA, 1989-05-24-1989-06-05, 10 GÜN, ANKARA, Türkiye
92. KÜÇÜKTEPEPINAR CAN. "ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIK PLASTİK MALZEMELER” KONULU/İSİMLİ KİŞİSEL ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE HEYKEL SERGİSİ, 2021, Bireysel /Kişisel/Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE SERGİ SALONU, MERSİN, 2021-05-03-2021-05-16, 13 GÜN, MERSİN/TÜRKİYE, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE SERGİ SALONU, MERSİN,2021. https://exhibitionsergipag.wixsite.com/cankucuktepepinar , MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇEVRİMİÇİ/ONLİNE SERGİ SALONU, MERSİN,2021. https://exhibitionsergipag.wixsite.com/cankucuktepepinar , 2021-05-03-2021-05-16, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
93. “CUMHURİYET SERGİSİ” -2018, Karma Sergiler, ME. Ü G.S.F SERGİ SALONU, ME.Ü G.S.F ÖĞRETİM ELEMANLARI , 2018-10-29-2018-11-09, 10 GÜN, Mersin, Türkiye
94. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR HEYKEL SERGİSİ, 2008, Bireysel /kişisel/sergiler, MERSİN DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GÜZEL SANATLAR GALERİSİ, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR/DGSG, 2008-05-10-2008-05-22, 12, MERSİN, Türkiye
95. 66.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2005,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 66.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2005,ANKARA, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2005,ANKARA, 2005-05-18-2005-06-21, 1 AY, ANKARA, Türkiye
96. MERSİN ÜNİVERSİTESİNİN 30.YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MEÜ 30.YIL ANISINA 30 ESER YARIŞMASI”’NDA JÜRİ/SEÇİCİ KULURUL ÜYELİĞİ, 2023-11-24, MERSİN, TÜRKİYE, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /, MERSİN ÜNİVERSİTESİNİN 30.YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MEÜ 30.YIL ANISINA 30 ESER YARIŞMASI”’NDA JÜRİ/SEÇİCİ KULURUL ÜYELİĞİ, 2023-11-24, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 24.11.2023, 2023-11-24-2023-11-24, 1 GÜN, MERSİN, Türkiye
97. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI '18 YENİ YIL SERGİSİ, 2017, Karma Sergiler, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-12-25-2017-12-31, 6 GÜN, MERSİN, Türkiye
98. CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ(SANATTA YETERLİK/DOKTORA BİTİRME TEZİNE YÖNELİK), 2005, ANKARA., SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, CAN KÜÇÜKTEPEPINAR KİŞİSEL HEYKEL SERGİSİ(SANATTA YETERLİK/DOKTORA BİTİRME TEZİNE YÖNELİK), HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU 2005,BEYTEPE- ANKARA., CAN KÜÇÜKTEPEPINAR/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GSF BEYTEPE/ANKARA 2005, 2005-05-15-2005-06-03, 20 GÜN, ANKARA, Türkiye
99. 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,MİLLİ MÜCADELENİN 100. YILI KUTLAMALARI VE İÇEL SANAT KULÜBÜ'NÜN KURULUŞUNUN 30.YILI NEDENİYLE "MERSİN URAY ART 2019", Bireysel /kişisel/sergiler, URAY CADDESİ-MERSİN, DOÇ.DR CAN KÜÇÜKTEPEPINAR , 2019-05-19-2019-05-20, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
100. 65.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2004,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 65.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2004,ANKARA, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI (DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ),2004,ANKARA, 2004-05-19-2004-06-15, 1 AY, ANKARA, Türkiye
101. 49.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ 1988,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 49.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,1988,ANKARA, 49.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,1988,ANKARA, 1988-05-24-1988-06-15, 20 GÜN, ANKARA, Türkiye
102. "KAMPÜSTE 8 MART ETKİNLİKLERİ" KARMA SERGİ-2018, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, ME.Ü UĞUR ORAL SERGİ SALONU,ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ-MERSİN- 2018, MERKAM DÜZENLEME KOMİTESİ, MERSİN-2018, 2018-03-08-2018-03-13, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
103. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HEYKEL SERGİSİ 25 KASIM-4 ARALIK 2002, ANKARA, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HEYKEL SERGİSİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU MERKEZ KAMPÜSÜ, 25 KASIM-4 ARALIK 2002, SIHHİYE/ANKARA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HEYKEL SERGİSİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU MERKEZ KAMPÜSÜ, 25 KASIM-4 ARALIK 2002, SIHHİYE/ANKARA, 2002-11-25-2002-12-04, 7 GÜN, ANKARA, Türkiye
104. 48.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ 1987,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 48.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ 1987,ANKARA, T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 1987/ANKARA, 1987-05-21-1987-06-10, 20 GÜN, ANKARA, Türkiye
105. 61.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2000,ANKARA, SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /, 61.DEVLET RESİM HEYKEL SERGİSİ T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DEVLET RESİM HEYKEL MÜZESİ,2000,ANKARA, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI, 2000,ANKARA, 2000-05-21-2000-06-22, 29 GÜN, ANKARA, Türkiye
106. YRD.DOÇ CAN KÜÇÜKTEPEPINAR VE ÖĞRENCİLERİ GELENEKSEL KARMA HEYKEL SERGİSİ, 2017, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, MERSİN MARİNA SANAT GALERİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2017-03-16-2017-03-23, 1 HAFTA, MERSİN, Türkiye
107. "35/35 MEZUNLAR SERGİSİ, 2017, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ SERGİ SALONU/BEYTEPE, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ , 2017-04-03-2017-04-18, 15GÜN, BEYTEPE/ANKARA, Türkiye
108. "30/30" 30 YIL 30 ÖĞRETİM ELEMANI, 2014, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ SALONU, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 2013-12-13-2014-01-12, 1AY, ANKARA, Türkiye
Ulusal 0
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Detay
MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ. MEÜ. G.S.F SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-12-01-2023-12-20,20. GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ. MEÜ. G.S.F SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-12-01-2023-12-20,20. GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN “GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN 30.YILI” KARMA SERGİSİ.2023, 2023-12-01-2023-12-20, 20 GÜN, MERSİN, Türkiye
MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL”KONULU/BAŞLIKLI KARMA SERGİSİ. MEÜ. AKDENİZ KÜLTÜR MERKEZİ. G.S.F. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-10-13-2023-10-20,23.10 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Karma sergiler /, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL”KONULU/BAŞLIKLI KARMA SERGİSİ. MEÜ. AKDENİZ KÜLTÜR MERKEZİ. G.S.F. SANAT GALERİSİ/SERGİ SALONU, 2023-10-13-2023-10-20,23.10 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN“GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN CUMHURİYET:100.YIL 2023, 2023-10-13-2023-10-20, 13 GÜN, MERSİN, Türkiye
MERSİN SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNCE DÜZENLENEN “ETİK HAFTASI” KONULU ETKİNLİKTE DÜZENLENMİŞ OLUNAN KARMA SERGİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONFERANS VE SERGİ SALONU, 2023-05-25-2023-05-30,5 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, MERSİN SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNCE DÜZENLENEN “ETİK HAFTASI” KONULU ETKİNLİKTE DÜZENLENMİŞ OLUNAN KARMA SERGİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONFERANS VE SERGİ SALONU, 2023-05-25-2023-05-30,5 GÜN, MERSİN, TÜRKİYE, MERSİN ÜNİVERSİTESİ/MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/KONFERANS VE SERGİ SALONU, MERSİN/TÜRKİYE, 2023. , 2023-05-25-2023-05-30, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl