Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÇEVİK
Birim
:
Fen Fakültesi / Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 33343 Çiftlikköy - Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14803
E-MAIL
:
cevik@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-27 06:41:33
DÜZENLEME
:
2024-02-13 11:31:58
PUAN
:
10706
YABANCI DİL
:
İngilizce, , KPDS, 62
İngilizce, Orta, ÜDS, 72.5
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE TÜRKÇE-MATEMATİK İÇEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 1994
LİSANS MATEMATİK EĞİTİMİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK A.B.D. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA MATEMATİK A.B.D. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Matris Ortogonal Polinomlarının ve Matris Fonksiyonlarının Bazı Özellikleri Danışman: Dr. Abdullah ALTIN, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2009.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Harmonik Fonksiyonların Temel Özellikleri ve Poliharmonik Fonksiyonlar Danışman: Dr. Abdullah ALTIN, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-04-05 - 2000-02-16
ARŞ. GÖR. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000-02-18 - 2009-07-22
ARŞ. GÖR. DR. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2009-07-23 - 2010-08-09
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-08-17 - 2010-10-18
ÖĞR. GÖR. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-10-19 - 2015-10-26
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-27 - 2018-03-06
DR. ÖĞR. ÜYE. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DANIŞMAN MATEMATİK TOPLULUĞU SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016-05-18 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOMİSYONU SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2016-05-18 - Devam ediyor
ÜYE FAKÜLTE KURULU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-11-06 - 2021-11-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2013
1. Aktaş, R.; Çekim, B.; Çevik, A. Extended Jacobi Matrix Polynomials. UTILITAS MATHEMATICA, 2013, 92, 47-64. 1000 + 44
Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2015
2. Çevik, A.; Altın, A. A Note On Laguerre Matrix Polynomials. MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS E-NOTES (MSAEN), 2015, 3, 54-57. 200 + 3
http://www.mathenot.com

Publications_003.pdf

2013
1. Çevik, A. Multivariable Construction of Extended Jacobi Matrix Polynomials. JOURNAL OF INEQULATIES AND SPECIAL FUNCTIONS, 2013, 4, 6-20. 200 + 9
http://91.187.98.171/ilirias/jiasf/index.html

Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Aktaş, R.; Çekim, B.; Çevik, A., Genişletilmiş Jacobi Matris Polinomları Üzerine. V. Uluslararası Gürcistan Matematik Birliği Konferansı, 2014-09-08, 2014-09-12, Batum, Gürcistan, 2014. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

1. Çevik, A.; Altın, A., Laguerre Matris Polinomlarının Bazı Özellikleri. II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 2007-07-04, 2007-07-07, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası 0
1. E-NOTES, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATION E NOTES , EDITOR, 2017-07-01 - 2017-12-31. 0
2. E-NOTES, MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATION E NOTES , EDITOR, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. JOURNAL OF UNIVERSAL MATHEMATICS , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 4 ] [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 5 ] [ 2022 : 2 ] [ 2023 : 3 ] [ 2024 : 1 ] . 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Aktaş, R.; çekim, B.; çevik, A. Extended Jacobi Matrix Polynomials. UTILITAS MATHEMATICA, 2013, 92, 47-64,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl